Tag Archives: Kabbalah Leraar

Wie zal ons over de Machsom leiden (Barrière)?

962.3Vraag: Als een student tijdens het leven van de leraar de Machsom (barrière) niet is overgetrokken, hoe liggen de kansen dan om het later te kunnen doen? Moet hij het tijdens het leven van de leraar doen?

Antwoord: Natuurlijk is dat wenselijk. Maar het kan alleen door gelijkvormigheid van kwaliteiten, dat wil zeggen: toewijding aan het pad, “gehechtheid” aan de leraar, het opvolgen van al zijn adviezen en de mate waarin de leraar in zijn ogen belangrijker is dan hijzelf. Met andere woorden, het is een oefening in relatie tot de Schepper.

Er zijn veel studenten die heel bekwaam zijn, heel graag spiritualiteit willen bereiken, maar voor hen prevaleert het belang van iets van henzelf boven het belang van wat de leraar voorschrijft of wat de leraar noodzakelijk vindt.

Stel dat iemand iets onaangenaams over jou en over de leraar schrijft, wat zal je dan het meest pijn doen? Zal je dan zijn eer verdedigen of die van jou? Hoe stel je je dan op, waar zet je je voor in?

Opmerking: Maar dat hangt af van de verschillende stadia van iemands ontwikkeling.

Mijn antwoord: Zonder twijfel, natuurlijk! Maar je vraagt of het mogelijk is om de Machsom over te gaan vóór de dood van de leraar. Ik weet het niet. Dit is het probleem van de student. In ieder geval duurt het na zijn dood veel langer.

Vraag: Maar wie brengt hem dan over de Machsom als de leraar het niet kan doen?

Antwoord: Diezelfde leraar, alleen in een andere vorm. Als de student geen gebruik heeft kunnen maken van zijn onmiddellijke aanwezigheid naast hem, zal hij hem in een andere gedaante om zich heen moeten zoeken. Net zoals hij naar de Schepper zoekt.

Vraag: Kan het iemand anders zijn dan de leraar?

Antwoord: Nee, niemand! Niet iets dat gematerialiseerd is. Dezelfde leraar, alleen in een andere vorm, niet de persoon.

Opmerking: Maar als er, zoals u zegt, een opeenvolging is, u volgt Rabash ….

Mijn Antwoord: Dan moet het iemand zijn die het hoge pad al gegaan is. Hoe kun je iemand die zich op hetzelfde niveau als de studenten bevindt daar plaatsen? Eén van hen boven hen plaatsen? Op basis waarvan?

Vraag: U bent het niveau dat we vast moeten houden. Maar als u hier niet meer bent, in welke vorm kunnen we het dan doen?

Antwoord: Als je deze vorm niet ontdekt, is dat natuurlijk een slechte zaak. Dan kom je op een heel lange weg terecht, met “vallen en opstaan”.

Als een student na vijftien à twintig jaar de spirituele wereld nog niet heeft betreden terwijl hij bij mij is, zal hij nog eens hetzelfde aantal jaren nodig hebben om zonder mij de spirituele wereld te betreden.

Vraag: Hoe ging dat met u en Rabash?

Antwoord: Ik nam alles wat ik nodig had van Rabash tot mij. Ik vertrouwde uitsluitend op het feit dat ik bij hem was. Daarna volgde er een lange weg om dezelfde wederzijdse verbindingen die wij vóór zijn dood tot stand hadden gebracht, te verdiepen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/who-will-take-us-across-the-machsom-barrier/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Spirituality During the Lifetime of the Teacher” 7/8/13

Related Material:

Teacher And Students

The Connection Between Teacher And Student

A Real Teacher Is Felt With The Heart

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

“Altijd bij mij” (Times of Israel)

Michael Laitman in The Times of Israel: “Altijd bij Mij

Vandaag eenendertig jaar geleden overleed mijn leraar en mentor RABASH. Dit schrijven is aan hem opgedragen, want alles wat ik weet, alles wat ik begrijp, alles wat ik onderwijs en alles wat ik doe, heb ik van hem geleerd, en het is mijn levensdoel om zijn nalatenschap naar mijn beste vermogen voort te zetten.

RABASH was de laatste in de lijn van de spirituele reuzen die duizenden jaren geleden begon. Vanaf zijn tijd gaat deze lijn niet verder, want nu is de tijd gekomen om de kennis die vele eeuwenlang aan een paar uitverkorenen was voorbehouden, over de hele wereld te verspreiden.

RABASH verschilde van al zijn voorgangers. Als laatste in de lijn was het zijn zorg om deze kennis in het dagelijks leven te realiseren, toe te passen. Daarom focuste hij in zijn onderwijs op één principe: de wereld in zijn compleetheid waarnemen, wordt alleen bereikt door verbinding met andere mensen. En hoe verbind je je dan met andere mensen? Je hebt ze lief. Hoe kom je zover dat je andere mensen liefhebt? Dat onthult RABASH in zijn geschriften en in de duizenden mondelinge lessen die hij tijdens zijn leven heeft gegeven.

Toen RABASH overleed, had hij in mij een duidelijke en volledige methode geïmplementeerd voor het ontwikkelen van liefde voor andere mensen die niet biologisch, cultureel of op een andere manier aan je verwant zijn.
Hij heeft die methode natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Het is dezelfde methode die het volk Israël sinds het ontstaan van de natie, bijna veertig eeuwen geleden, toepaste. Net als andere spirituele leiders in hun tijd heeft RABASH de methode voor het ontwikkelen van liefde voor anderen geschikt gemaakt voor onze tijd, voor de mensen die in de 20e en 21e eeuw leven. Zijn grootheid gaat over deze manier van adaptatie.

Ik heb van RABASH meer gekregen en geleerd dan ik in woorden kan uitdrukken. Als ik echter de belangrijkste les moest kiezen die ik van hem heb geleerd, zou dat deze zijn: blijf bij je doel en kijk nooit opzij. Ook al lijkt het doel ver weg, vaak onbereikbaar, kijk nooit opzij. Of je je doel bereikt of niet is onbelangrijk. Als het doel de moeite waard is om na te streven, blijf er dan bij en kijk nooit opzij.

Ik weet dat onze dromen vaak onrealistisch lijken, maar we hebben geen idee wat morgen zal brengen. Daarom adviseer ik mijn studenten en iedereen die het vraagt om hun dromen na te jagen.

Wat mij betreft, ik zal de rest van mijn leven blijven werken om de droom van mijn leraar te verwezenlijken: dat alle mensen in de wereld elkaar zullen gaan liefhebben als één mens met één hart.

Voor de vele dingen die ik van RABASH geleerd heb, lees mijn boek: Always with Me.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/always-with-me-times-of-israel/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Filed under: New Publications, Rabash, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

Geschenk voor een Kabbalist

572.02

Mededeling: Tot zondag 18 september zullen er i.v.m. vakantie weinig blogs verschijnen.

Opmerking: Een geschenk is een uiting van liefde. Wat het geschenk ook is, het is de liefde en niet het voorwerp zelf dat wij geven.

Mijn antwoord: Ja, natuurlijk.

Vraag: Hoe kan je liefde geven zonder een voorwerp?

Antwoord: Door een gedachte, een intentie. Hoe zou het anders kunnen? Hiervoor moet je contact hebben met iemand. Het doet er niet toe of dat fysiek of spiritueel is, het contact is het belangrijkste. Dan voelt die mens jouw houding naar hem.

Vraag: U gaf een voorbeeld van hoe een kind zijn pop naar zijn moeder brengt en aan haar geeft. Is dit ook een uiting van liefde?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Hij pakt zijn pop en geeft hem aan jou omdat hij voelt hoe belangrijk die pop voor hem is, op die manier geeft hij uiting aan zijn houding naar jou toe.

Opmerking: Ik weet dat u niet houdt van bepaalde materiële geschenken die vertroebelingen teweegbrengen, maar u accepteert ze om iemand een plezier te doen.

Mijn antwoord: Hoe zou ik wat iemand aan mij geeft kunnen weigeren? Maar als je mij werkelijk een geschenk wilt geven, is het grootste geschenk voor mij dat we erin slagen om de wijsheid van Kabbalah te verspreiden, dat jullie hierin mijn assistent zijn.

Vraag: Gaf u geschenken aan uw leraar Rabash?

Antwoord: Wat had ik hem kunnen geven?! Niets. Hoe kon ik mijn genegenheid, mijn afhankelijkheid, mijn welwillendheid uiten? Alleen door te handelen.

Je kunt iemand alleen gelukkig maken als je doet wat hij wil. Wat wil hij? Als het hele leven van een Kabbalist eruit bestaat om correctie in de wereld te brengen, dan moet je hem hierbij helpen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/gift-for-a-kabbalist

From KabTV’s “I Got a Call. Gift for a Kabbalist” 3/18/13

Related Material:

The Gifts Of Abraham

Demonstration Of Love

Truth Is Love

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De tijd zorgt voor aanpassingen

961.2Opmerking: U vertelde mij hoeveel geduld uw leraar Rabash had met mensen die hem haatten. Hij probeerde iedereen te rechtvaardigen, omdat hij alles zag als een interactie met de Schepper, als een gemeenschappelijk systeem.

Mijn Antwoord: Ja, maar evengoed zijn er in die interactie met de Schepper beelden die aangenaam, plezierig en nobel zijn, maar er zijn er ook die daar lijnrecht tegenover staan. Dus ik hoef niet alles lief te hebben. Als ik alles liefheb, corrigeer ik niets.

Vraag: Wat is de essentie van deze correctie? Was Rabash aan het werk met wat zich innerlijk in hem onthulde en bracht hij daarna deze informatie naar buiten?

Antwoord: Hij zei er niets over, tegen niemand. Hij gaf les, hij oefende zijn beroep uit: hoe je, door jezelf onder controle te houden, je onmiddellijke omgeving onder controle kunt gaan houden en op die manier het volgende niveau bouwt. Dit is het werk van een Kabbalist.

Maar hij bracht geen nuttige informatie naar buiten. Ik doe dat nu wel omdat de wereld gemeenschappelijk en rond is en iedereen van elkaar afhankelijk is geworden. De wereld hangt af van hoe wij ons ten opzichte van haar ontwikkelen en hoe zij zich aan ons laat zien.

Deze onderlinge afhankelijkheid dwingt een Kabbalist uit onze tijd om uit zijn hoekje tevoorschijn te komen en enige interesse te tonen in politiek, economie, enzovoort. Daarom schrijf ik relevante blogposts. Kabbalisten uit het verleden droomden er helemaal niet over om dergelijke vragen te moeten beantwoorden en hiermee bezig te zijn.

Opmerking: Rabash was echter heel gesloten. Afgezien van de informatie die hij aan u doorgaf, heeft hij met niemand echt contact gehad.

Mijn antwoord: Dat hoefde hij ook niet. Met wie kon hij praten? Met gelovigen valt niet te praten, zij geloven alleen maar. Met ongelovigen valt niet te praten, want zij geloven niet. Hij sprak alleen met degenen die naar hem toekwamen en wilden studeren, ze gingen zitten en studeerden.

Maar zelfs als er iemand komt en gaat zitten, wat valt er dan met hem te praten? Er is niets om over te praten. Je opent het materiaal voor beginners en stuurt hem door naar één van je studenten, zodat hij bij hem kan studeren. Rabash studeerde nooit met degenen die nieuw waren. Hij stuurde ze altijd door naar anderen. Daarmee is alles gezegd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/time-makes-its-adjustments/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Love the Enemy” 2/18/13

Related Material:

Time To Come Out From Hiding

The Generation Determines Everything

How Does A Kabbalist Relate To Our World?

Filed under: Dissemination, Q&A, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Interesse voor een kritische benadering

530Opmerking: Er zijn mensen die uw woorden als de waarheid opvatten, er is ook een categorie mensen die denkt: “Hij heeft dit al zo vaak gezegd en wat zie ik ervan?”

Mijn Antwoord: Het feit is dat iedereen moet instemmen met de waarheid. Niet a priori instemmen zoals bij de een of andere goeroe. Als de Dalai Lama bijvoorbeeld iets zegt, wordt er helemaal niet over gediscussieerd, er komen geen andere gedachten ter sprake, helemaal niets. Dat wil zeggen: dit is de waarheid. Als hij op wat voor internationale bijeenkomst dan ook aanwezig is en iets zegt, zwijgt iedereen. Alles is onweerlegbaar, d.w.z. de manifestatie van God op aarde. Niemand discussieert met hem.

Daarom wordt hij op heel weinig plekken uitgenodigd en gaat hij ook naar heel weinig plekken toe. Men heeft eerbied voor hem, als voor een idool.

Maar dat geldt niet voor mij. Ik wil gecontroleerd, bestudeerd en geanalyseerd worden ten aanzien van alles wat ik naar voren breng, alles moet kritisch benaderd worden: “Waarom zei hij dat? Waarom niet omgekeerd? Is dat juist of niet?” Dit is allemaal nodig, zodat een mens, door op elke zin van mij te kauwen, zichzelf wel of niet in overeenstemming ermee wil veranderen.

Ik ben geïnteresseerd in een kritische benadering. Dat is het belangrijkste voor studenten. Daarom leg ik geen druk op hen, ik leg het nog eens uit, ik herhaal het nog eens, en ik houd ervan als ze me jennen. Stel dat iemand mij op mijn schouderbladen naar beneden wil duwen – alsjeblieft, “pers het maar uit me.” Het helpt mij om me beter uit te drukken. Dat is nodig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/interest-in-a-critical-approach/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Criticism of Kabbalah” 2/20/13

Related Material:

Everything Remains in Space

Complaints Against A Teacher

Baal HaSulam—The Teacher We Follow

Filed under: Dissemination, Kabbalistic Sources, Q&A, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

 

Innerlijke indicatoren in spiritualiteit

234Vraag: Wanneer een leerling kritiekloos de instructies van de leraar opvolgt, is dat dan geen afgoderij?

Antwoord: Nee. Hij vereert de kennis en de inzichten van zijn leraar, niet de persoon zelf.

Opmerking: In zo’n situatie kan iemand dus zeggen: “Ik buig niet voor een mens, maar voor zijn ideeën, zijn kwaliteiten.”

Mijn Antwoord: In principe kan ieder mens zelf bepalen wat hij aanbidt en of hij een afgodendienaar is of niet. Hoe weet je wat en hoe en waarheen hij zichzelf naartoe leidt? Er zijn geen uiterlijke indicatoren op het gebied van spirituele zaken, alleen innerlijke.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/internal-indicators-in-spirituality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/5/22

Related Material:

Teacher And Students

Whom Does A Teacher Of Kabbalah Follow?

The Connection Between Teacher And Student

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Contact met grote Kabbalisten

In de loop van de geschiedenis van de ontwikkeling van de mens dalen dezelfde zielen naar onze wereld en verspreiden zij de methode van Kabbalah. De ziel van de grote Kabbalist Baal HaSulam was, zoals hij zelf zei, een voortvloeisel van de ziel van de ARI. En de ziel van de ARI was een voortvloeisel van de ziel van RASHBI.

De opvolgers van Baal HaSulam waren zijn studenten en met name zijn oudste zoon Baruch Ashlag (Rabash) en ik als student van Rabash, vervolgen zijn werk.

Vraag: Voelt u uw leraar Baal HaSulam?

Antwoord: Baal HaSulam in zekere mate, maar mijn leraar Rabash voel ik heel dichtbij, ik sta met hem in contact.

Ik heb het niet over een fysieke waarneming, dat ik me zijn geur, zijn stem, zijn gewoonten en de communicatie met hem van uren- en jarenlang zou herinneren. Hoewel dit ook ervaringen zijn die blijven en heel levendig zijn omdat ze nog steeds worden overgebracht en tegelijkertijd versterkt door het verlangen om bij hem te zijn en zijn innerlijke wereld te voelen. Zo’n constant contact op spiritueel niveau roept soms ook zuiver aardse herinneringen op.

Ik heb miljoenen aardse herinneringen, maar ik heb ze niet nodig. Ik heb een meer innerlijk contact met Rabash, dus er zijn helemaal geen aardse gevoelens en herinneringen nodig. Dit betekent niet dat ik zijn woorden of verschijning mis, want er is innerlijke informatie die tussen ons stroomt.

Dat zou ik niet kunnen zeggen over Baal HaSulam. Ik heb een bepaald gevoel, op een innerlijk niveau begrijp ik hem. Maar dat is meer verbonden met het feit dat ik zijn ziel begrijp, niet dat ik ermee verenigd ben, het contact bevindt zich meer op het niveau van denken dan van voelen. En met mijn leraar gaat het meer over het niveau van gevoelens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/contact-with-great-kabbalists/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #21

Filed under: Baal HaSulam, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah Tips – 7-8-2020 – Persoonlijke vragen aan dr. Michael Laitman

Vraag: Ontmoet u graag nieuwe mensen?

Antwoord: Min of meer.

Vraag: Wat is volgens u het meest weerzinwekkende gevoel? 

Antwoord: Het meest weerzinwekkende gevoel is dat iemand weigert om de positie van een ander mens te accepteren.

Vraag: Waarom is kwaadspreken een kracht die de verhoudingen tussen mensen kapot maakt?

Antwoord: Omdat mensen uit puur egoïsme gemaakt zijn en dat is volkomen onbuigzaam.

Vraag: Waar bent u trots op?

Antwoord: Ik ben niet trots op iets speciaals, misschien op het feit dat ik soms boven mezelf kan uitstijgen.

Vraag: Welke mensen die in onze tijd leven respecteert u en waarom?

Antwoord: Ik respecteer iedereen die op zoek is naar de juiste manier van leven, waar dat op neer komt, het doel waar dit ons heen leidt en wat de bedoeling daarvan is. Het is alsof een mens zijn hele leven een zware kar vooruitduwt en probeert om de zin ervan te vinden.

Vraag: Respecteert u uw studenten?

Antwoord: Ja, ik heb respect voor de eigenschap die de natuur hen gegeven heeft om het doel van het leven te bereiken.

Vraag: Hebt u respect voor uzelf?

Antwoord: Alleen voor wat mij door de natuur gegeven is als een mogelijkheid om mij te ontwikkelen.

Vraag: Laat u uw emoties openlijk zien of houdt u zich in.

Antwoord: Geen van beide. Ik doe gewoon hoe ik ben.

Vraag: Hoe beschermt u zichzelf tegen het grote respect dat u van anderen krijgt?

Antwoord: Ik voel het niet.

Vraag: Welk gevoel uit het hele spectrum van emoties en gevoelens die u hebt, verhindert u om u met anderen te verenigen?

Antwoord: Dat ik op hoge niveaus de grootheid van de Schepper niet voel. Ik wil dit gevoel werkelijk bereiken, maar ik heb het nog niet. Dit belemmert mij om verder te komen.

Vraag: Wat is de belangrijkste eigenschap die u helpt om uw doel in het leven te bereiken?

Antwoord: Doorzettingsvermogen om het doel te bereiken. Wat er ook gebeurt, ik ben ernaar op weg.

Vraag: Schaamte is het meest gehate gevoel voor een mens. Kunt u aanraden hoe we dit gevoel onder controle kunnen houden?

Antwoord: Accepteer het.

Vraag: Hoe moet een mens reageren als andere mensen liefde en respect laten blijken?

Antwoord: Hij moet proberen om het door nederigheid naar een lager niveau te brengen, want het belemmert een mens om verder te komen. Een mens hoeft niet al te emotioneel te zijn over goed en kwaad om hem heen, voor hem of wegens hem.

Vraag: Wat betekent vriendschap voor u?

Antwoord: Vriendschap is een gevoel van verbinden met anderen om zo het doel van het leven te bereiken.

Vraag: Wat bent u bereid om voor een vriend te doen?

Antwoord: Om met hem te werken aan het bereiken van dit doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/blitz-of-kabbalah-tips-8720/

From KabTV’s “Communication Skills” 8/7/20

Filed under: Education | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah Tips – 24-7-2020 – Deel 2 – persoonlijke vragen aan dr. Laitman

Vraag: Wat hebt u op school en aan de universiteit geleerd wat u in het leven heeft geholpen?

Antwoord: Ik heb op verschillende gebieden van mijn studie kennis verzameld, zodat ik een en ander zou kunnen begrijpen en uitleggen, maar het heeft me heel weinig geholpen.

Vraag: Wat heeft het leven u geleerd?

Antwoord: Dat ik niets weet en niets begrijp en dat ik eigenlijk niets ben.

Vraag: Wat hebt u van uw leraar geleerd?

Antwoord: Dat ik me geen zorgen hoef te maken over het feit dat ik niets ben.

Vraag: Leert u van uw studenten? En zo ja, wat leert u?

Antwoord: Ik kijk naar ze en ik begrijp dat hun pad hetzelfde is als wat ik heb meegemaakt, daar word ik blij van.

Vraag: Wat zou u nog meer willen leren?

Antwoord: Om een waar mens te zijn.

Vraag: Wat voor vaardigheden zijn daarvoor nodig?

Antwoord: Liefhebben en geven.

Vraag: Geeft u alleen les of studeert u ook als u tijd hebt?

Antwoord: Ik studeer voor mezelf als ik alleen ben. Daar heb ik geen boeken voor nodig. Soms lees ik wat op mijn computer. Maar de studie is eigenlijk een innerlijk proces.

Vraag: Betekent dit dat u geen boeken meer leest om kennis te verzamelen of bepaalde vaardigheden te verkrijgen?

Antwoord: Natuurlijk wel, er zijn boeken van de geschriften van Rabash en Baal HaSulam en die lees ik.

Vraag: Op welke vraag hebt u geen antwoord?

Antwoord: Wie ben ik?

Vraag: Welke vraag zou u aan een wijs mens willen stellen?

Antwoord: Geen enkele vraag. Ik heb zulke gelegenheden gehad. Ik weet dat wijze mensen eenvoudigweg aanwezig zijn en niets zeggen, dat is genoeg voor hen.

Vraag: Hoe beperkt u zich, zodat u geen onnodige informatie aan uw studenten geeft?

Antwoord: Ik hou van ze.

Vraag: Wat kunt u uw studenten, die steeds paradoxen zien in uw antwoorden, aanbevelen? 

Antwoord: Wacht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/11/blitz-of-kabbalah-tips-72420-part-2/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Management Skills” 6/24/20

Related Material:

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/24/20, Part 1

Blitz Of Kabbalah Tips – 7/2/20

Blitz Of Kabbalah Tips – 6/25/20

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

Mijn belangrijkste doel

Confucius: “Het hindert mij niet dat ik niet begrepen word. Het hindert mij als ik anderen niet ken.”

Als mensen mij niet begrijpen, raak ik verontwaardigd, want dit is mijn tweede taak, het tweede doel in mijn leven, dat mensen begrijpen wat ik aan hen wil doorgeven. Het eerste doel is natuurlijk de Schepper, maar het tweede zijn de mensen.

Opmerking: Het is voor u echt belangrijk dat mensen u begrijpen

Mijn Reactie: Zeker. Wat is mijn leven anders waard? Alles gaat erover dat ik iets aan mensen doorgeef.

Vraag: Is het alleen mogelijk om aan hen iets door te geven als u hen begrijpt?

Antwoord: Nee. Alles hangt alleen af van de hulp van de Schepper, de goodwill van de Schepper, dat Hij hun harten opent en dan zal ik hen vertellen waarmee ze gevuld kunnen worden. De Schepper kan het niet zelf doen. Hij heeft tussenpersonen nodig.

Vraag: Dus bijna uw hele leven is erop gericht dat u begrepen en gehoord wordt.

Antwoord: Niet ik. Wat ik wil doorgeven. Ik bouw als het ware een kanaal, een soort buis, en wat ik wil doorgeven, gaat daar doorheen. Het maakt voor mij zelfs niet uit of het door mij heengaat en hoeveel ik begrijp van wat er door mij heengaat. Het belangrijkste is dat ik het naar hen toebreng.

Vraag: Is het niet belangrijk dat ze zullen zeggen: Ik heb het via hem gekregen?”

Antwoord: Absoluut niet.

Opmerking: U hebt er nooit een geheim van gemaakt – en u hebt het altijd gezegd – dat u uw proefschrift hebt verdedigd zodat men zou kunnen zeggen: “Oh, hij heeft een PhD, dan ga ik naar hem luisteren.”

Antwoord: Natuurlijk! Waarvoor anders?

Opmerking: Mensen verdedigen hun proefschrift niet alleen hiervoor. Ze doen het voor hun salaris, voor respect voor een academische graad en voor hun cv.

Mijn Commentaar: Dat alles geldt niet voor mij en ik heb het ook niet nodig.

Vraag: Is alles gericht op het feit dat als het helpt dat er naar mij geluisterd wordt, ik het doe?

Antwoord: Natuurlijk. Alleen hiervoor.

Vraag: Als er bij wijze van spreken, nu u bekend bent, door mensen op elke hoek van de straat gezegd zou worden: “Laitman! Laitman!” Zou u dan zeggen: “Dit is nu juist bedoeld om gehoord te worden?”

Antwoord: Dat denk ik, ja. Bovendien weet ik dat het alleen maar gebeurt in de mate waarin de Schepper het nodig heeft. In die mate zal Hij me ofwel verhogen, ofwel verlagen. Ik geloof dat een mens moet ervaren wat hij nodig heeft. Hij moet het doorleven, het allemaal verduren en zich realiseren dat het voor zijn bestwil is. Een andere keus is er niet. Eenieder voert zijn eigen taak uit. De een lijkt te vernietigen, de ander lijkt te herstellen, de een lijkt te vullen en de ander lijkt leeg te maken, enzovoort.

Vraag: Hoe wist u dat het uw taak was om de wereld te vertellen waar men voor leeft, om de Wijsheid van Kabbalah te verspreiden? Hoe wist u dat dit uw leven zou zijn?

Antwoord: Ik voelde het, hoewel ik er helemaal niet op uit was om het te doen. En later door mijn leraar Rabash, hij wees mij de richting. Meer nog, hij leidde me niet naar de hoogste staten van spiritualiteit, maar naar dichtbij mensen blijven, mijzelf niet van hen te isoleren, en te dissemineren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/my-main-goal/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/27/20

Related Material:

My Way

A Noble Cause

I Fill Your Souls

Filed under: Dissemination, News | Add Comment / Ask Question →