Tag Archives: Jom Kipoer

Je kunt niet vluchten voor de Schepper!

Opmerking: Op Jom Kipoer hebben wij de traditie om het verhaal van de profeet Jona te lezen, het verduidelijkt de verantwoordelijkheid die het hele volk Israël heeft, vooral degenen die streven naar het bereiken van spiritualiteit, zichzelf willen corrigeren en dit willen doorgeven aan anderen.

Mijn antwoord: Het is een verhaal waarin verteld wordt dat de Schepper de profeet Jona opdroeg om naar de stad Ninevé te gaan om de mensen daar te redden, dat wil zeggen: te verlossen van hun egoïsme. Jona wilde er niet heen, hij stapte op een schip en voer de zee op.

De Schepper bracht een storm op zee, om het schip te redden, gingen de zeelieden op zoek naar degene die verantwoordelijk was. In het ruim van het schip vonden ze Jona, vredig slapend, toen vroegen ze hem: “Hoe kan je zo rustig slapen? We zinken! Wat moeten we doen?” Hij antwoordde: “Dat komt door mij. Als je wilt dat de storm gaat liggen, gooi me dan maar in zee.”

De zeelieden hadden geen keuze, de zee kalmeerde onmiddellijk. Jona werd opgeslokt door een grote vis die hem naar de kust bij de stad Ninevé bracht.

Hij ging naar die stad en vervulde de taak die de Schepper hem had opgedragen, namelijk alle inwoners van Ninevé rechtvaardig maken, d.w.z. hun slechte betrekkingen in goede betrekkingen veranderen.

Vraag: Betekent dit dat hij zijn opdracht niet kon ontlopen?

Antwoord: De mens zal de Schepper nooit kunnen ontvluchten! Dat is heel duidelijk.

Ieder mens heeft zijn eigen opdracht om goede daden te verrichten in de wereld. Hij moet dat doen en niet weglopen voor zijn plichten. Dit symboliseert Jom Kipoer (de Grote Verzoendag) voor ons, namelijk het gedeelte van de Torah dat “Het Boek Jona” wordt genoemd.

Er is een scheppingsprogramma en als er in een mens een verlangen naar correctie is ontwaakt en hij met dit proces is begonnen, is het onmogelijk om ervoor weg te lopen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/09/you-cannot-run-away-from-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States”

Related Material:

How To Be Saved From A Stormy Sea

Spiritual Holidays, Part 5

Secret Meaning Of Rosh HaShanah

Filed under: Holidays, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →