Tag Archives: Israel

Hier is mijn home

Israël is niet zo’n aantrekkelijk land voor immigranten vanwege de hoge kosten van levensonderhoud, de militaire dienstplicht en de dreiging van terrorisme. De situatie in het land is niet eenvoudig en dat is in de loop der jaren niet verbeterd, alleen maar verslechterd. En toch, als ik vandaag voor de keuze zou staan om te emigreren, zou ik opnieuw voor Israël kiezen, zoals ik dat veertig jaar geleden ook heb gedaan.

In de loop der jaren heb ik vele landen bezocht, lezingen gegeven, gesproken over de wetenschap van Kabbalah en ik heb ook gewoon gereisd om de wereld te leren kennen. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik ergens anders zou willen wonen, in een ander land, hoewel mij meer dan eens is gevraagd of ik wilde verhuizen, ik kan het niet.

Ik kan me niet voorstellen dat ik ergens in het buitenland zou wonen, buiten mijn thuis. Ik voel me thuis in Israël. Om in Israël te gaan wonen, heeft een mens een extra stimulans nodig. Voor mij was die stimulans een gevoel van verbondenheid met dit land, met dit volk, met deze plek.

Hoewel ik niet van dit klimaat houd en ook niet van de manier waarop mensen hier met elkaar omgaan, wat je hier ook ziet in het dagelijks leven, ik houd er niet van. Maar tussen deze eilanden van haat heerst er overal een speciaal veld dat “spiritualiteit” heet.

De mensen zelf weten niet van dit bestaan, maar ik voel deze spiritualiteit.

Op die plek, tussen de ene en de andere mens, waar liefde zou moeten zijn, is er nu haat, maar dankzij mijn houding en mijn opvatting over hen, verander ik haat in liefde en van daaruit leef ik. Ik kan een dergelijke spiritualiteit nergens ter wereld vinden. Ik voel dat er een speciale geest in deze mensen aanwezig is, en daar zal verandering in komen, zoals er geschreven staat: “uit een baby zal een held groeien”.

Er is hier een bepaalde geest die geboren kan worden, uit zijn schuilplaats kan komen en een grote bron van spiritualiteit zal worden voor de hele wereld.

Daarom wil ik hier, alleen hier wonen, er bestaat geen andere plek voor mij. Zo’n geest kan alleen in de Israëlische samenleving aanwezig zijn. De correctie zal meer tijd vragen, maar daaruit zal het Hoge Licht voortkomen, de Hoge Kracht waardoor de wereld omarmd wordt, deze Kracht zal iedereen verheffen naar volledige verbondenheid en integratie met de Schepper.

Deze geest is niet vervat in de aarde zelf, niet in stenen en niet in mensen. Maar hij bestaat in een potentiële vorm tussen iedereen en kan uit zijn schuilplaats komen op voorwaarde dat mensen hun houding tegenover elkaar tenminste een klein beetje veranderen.

Ik ben overal geweest, in Moskou, New York en in vele plaatsen waar men mij aanbood om te blijven en daar in vrede en welvaart te leven. Maar voor mij is dit onaanvaardbaar, want het is onmogelijk om elders het gevoel en de vervulling te krijgen die ik in Israël voel.

Om deze hoge geest te voelen, is het nodig om deze haat tussen mensen in je verbeelding om te keren en te voelen dat het een bron van spiritualiteit kan worden, een accumulator van de Hoge Kracht, een amplifier voor het voelen van de Schepper in onze wereld. Stel je eens voor hoe de kracht van geven en liefde in deze natie zal exploderen door de tegengestelde relaties die tussen mensen zijn ontstaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/here-is-my-home/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “A Conversation with Journalists” 10/12/21

Related Material:

The Call Of The Soul For The Promised Land

Who Is Attracted To The Land Of Israel?

A Desire, A Point, And Light

Filed under: Israel, Israel Today, Nations of the World | Add Comment / Ask Question →

Is de nationale identiteit iets uit het verleden? (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Is de nationale identiteit iets uit het verleden?

In onze global village lijken de nationale identiteiten te vervagen. Mensen kunnen bijna overal gaan wonen waar ze willen, de cultuur is overal min of meer dezelfde, iedereen bewondert dezelfde popsterren, dezelfde multimiljonairs dicteren de mondiale agenda, we voeden ons met dezelfde ideeën en streven min of meer naar dezelfde dingen. In een dergelijke situatie wordt een nationale identiteit bijna irrelevant.

Maar als we het over Israël hebben, is het beeld heel anders: niemand wil dat wij onze identiteit verliezen, onze buren niet en de hele wereld niet. Iedereen eist van Israël dat het voor bepaalde dingen staat en bepaalde dingen doet, terwijl de Israëliërs alleen maar willen dat Israël een land te midden van andere landen is, een onopvallend lid van de familie der naties. Toch kiest iedereen ons eruit, meestal om ons te veroordelen, terwijl wij geen idee hebben van wat men van ons wil.

Het probleem ligt niet bij de wereld, het ligt bij ons. Als wij wisten waar het volk Israël voor staat, zouden we ook weten waarom de wereld altijd veeleisend naar ons is en wat wij daaraan moeten doen. Iedereen weet dat Abraham de vader van de Joodse natie is, zijn nageslacht ontwikkelde zich tot wat wij nu de Joden noemen. Maar hoewel de Midrash erover schreef, Maimonides erover schreef en talloze andere wijzen dit door de eeuwen heen hebben vermeld, vergeten we dat Abraham de natie vormde nadat hij de waarheid had mogen zien, hij realiseerde zich dat de afscheiding die de mensheid sinds haar ontstaan teisterde, tegenstrijdig is aan de natuur, hij bouwde zijn groep op volgens de principes van verantwoordelijkheid voor elkaar en vriendelijkheid, dit werd uitgedrukt in de woorden: “Heb je naaste lief als jezelf.” Op deze manier vormde hij een natie die in harmonie met de rest van de natuur functioneerde. In de loop der jaren was de groep van Abraham uitgegroeid tot een natie en zo ontstonden de Joden.

De manier die tegenstrijdig was met verbondenheid tussen mensen bleef schade aanrichten aan de mensheid. Oorlogen hebben miljoenen levens geëist, hongersnood, marteling en onderdrukking waren de norm. Tegelijkertijd ontwikkelden de Joden, de afstammelingen van de groep van Abraham, een samenleving die was gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde, en deze groep floreerde ondanks talloze pogingen om haar te vernietigen. De wereld besefte dat de Joden de weg naar eenheid hadden gevonden en dat ook wilden. De Joden voelden dat het hun plicht was om “een licht voor de volkeren” te zijn, om voor de rest van de wereld een voorbeeld van eenheid te zijn. Het gevolg hiervan was dat telkens wanneer de Joden ten prooi vielen aan verdeeldheid, de naties hen haatten, want dan hadden zij geen voorbeeld meer om na te volgen, maar als de Joden zich verenigden, werden zij door de wereld geprezen en bewonderd.

De op de Joden rustende plicht om een voorbeeld van eenheid te zijn, is de reden waarom de volkeren ons niet laten vergeten wie wij zijn, dat zij zich niet willen vermengen met de Joden en dan verdwijnen. Deze plicht is ook de reden waarom wij willen vermengen en verdwijnen, want wij willen ons niet verbinden met elkaar en zeker voor niemand een voorbeeld van eenheid zijn.

Maar de wereld zal ons niet laten verdwijnen. Onze unieke identiteit die voortkomt uit onze unieke plicht, heeft geen houdbaarheidsdatum. Hoe vijandiger de wereld wordt, hoe meer zij ons daarvan de schuld zal geven. De wereld zal niet tegen ons zeggen dat zij ons verwijt dat wij geen voorbeeld zijn, maar als wij dat wél zijn, zullen we zien dat we welkom zijn. Zolang wij niet het goede voorbeeld geven, zal niets wat wij doen helpen om hun woede tot bedaren te brengen. Hoe meer wij ons van elkaar afkeren en de volkeren tegemoet treden in een poging om hen tevreden te stellen, hoe meer zij ons zullen haten en verachten. Hoe meer wij ons tot elkaar wenden en ernaar streven om een eenheid te worden en onze haat te overstijgen, hoe meer zij ons zullen prijzen. Dit was, is, en zal altijd de enige wet zijn die het lot van het Joodse volk domineert.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/06/is-national-identity-a-thing-of-the-past-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De materiële en de spirituele aarde

Vraag: Wij weten uit Kabbalistische bronnen dat “Aarde” (Eretz in het Hebreeuws) afkomstig is van het woord “Ratzon” (verlangen). En dat “Israël” betekent Yashar Kel (Regelrecht naar de Schepper). Dus het land Israël is het verlangen naar de eigenschap van geven, gelijkvormigheid aan de Schepper.

Wat is de verbinding tussen dit verlangen en de ruwe materie die we in onze wereld zien als resultaat van zo’n hoge eigenschap?

Antwoord: Ook in onze wereld zien wij de samenhang tussen het spirituele en het materiële. In veel Kabbalistische bronnen wordt beschreven dat alle spirituele krachten die in de spirituele wereld aanwezig zijn hun materiële uitdrukking op aarde hebben, in de ruimte en rondom de aarde. Die vormen kunnen we allemaal zien.

Er is veel gezegd over het land Israël. Als we de wetten van de spirituele wereld in acht nemen, de wetten van geven, liefde, verbinding en de juiste interactie tussen ons, voelen we dat we gezegend zijn omdat we in het fysieke land Israël wonen.

Maar ook het tegengestelde is waar, als we deze wetten niet in acht nemen, zal deze aarde, zoals er geschreven staat, ons uitspuwen, we zullen er niet meer kunnen leven en na een lange periode van leed gedwongen worden om deze plek te verlaten.

Het lijkt zo dat we dit land 70 jaar geleden gekregen hebben, maar we kunnen niet zeggen dat we het werkelijk bezitten. We hebben het eenvoudigweg in bezit genomen en ons er niet aan geconformeerd omdat wij in onze materiële vorm de spirituele wetten van geven, liefde, verbinding en een welwillende houding naar elkaar niet in acht genomen hebben.

Vraag: Maar waarom stemt de aarde zelf, deze grove substantie die uit atomen en moleculen bestaat, overeen met het verlangen om aan de Schepper gelijkvormig te worden, de eigenschap van geven?

Antwoord: Omdat er spirituele krachten werkzaam zijn op alle niveaus van de natuur: de minerale, vegetatieve, animale en menselijke niveaus. De aarde voelt dit.

De aarde is geen grove materie. Wij bestaan op aarde en zij voedt ons. Zij is genadevol voor ons, ze is onze moeder, zoals men wel zegt. Zonder haar kan de mens niet bestaan.

Totdat wij onszelf op orde brengen, in liefde voor elkaar, in verbinding met elkaar en met de hele wereld, zullen de mensheid en het universum geen goede omstandigheden bereiken in deze wereld, op deze aarde.

Vraag: We weten dat de aarde uit atomen bestaat, deze atomen vormen samen moleculen. De aarde heeft een kern, een mantel en een korst. En wat zijn de elementen van het verlangen om te geven, om gelijkvormig te worden aan de Schepper?

Antwoord: Die elementen zijn verlangen en intentie. Dat is het. Er bestaat niets anders. In het verlangen zelf zijn er vijf niveaus: nul, één, twee, drie en vier. Die niveaus corresponderen met vijf soorten intenties. Het is simpel. Het belangrijkste is dat al je verlangens uitgaan naar het welzijn van anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-material-and-the-spiritual-earth/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/21/21

Related Material:

The Land Of Israel On The Map And In The Soul

The Spiritual Roots Of Nations And Peoples

Israel and the Nations of the Worlds

Filed under: Israel, Nations of the World, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Van Startup-Nation naar een Natie die Verenigd is (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Van Startup-Nation naar een Natie die Verenigd is”

Israël heeft altijd geprobeerd de wereld tevreden te stellen en te behagen. We zijn van het opscheppen over onze successen op het gebied van hightech naar het pronken met mooie meisjes gegaan en naar het opscheppen over de snelheid waarmee we de bevolking in Israël hebben gevaccineerd. De wereld mag dan erg onder de indruk zijn, maar men vindt Israël daardoor niet sympathieker. De prestaties van Israël maken de wereld alleen maar boos en haatdragender. Zij die van Israël houden, doen dat vanwege de historische roeping van het volk van Israël en dat heeft niets te maken met hightech of vaccinaties. Zij die Israël haten, doen dat eveneens vanwege onze historische roeping. Daarom moeten we, als we willen dat de wereld Israël accepteert, onze roeping begrijpen en ons er ook aan houden.

Onder Abraham, die “de man van barmhartigheid” werd genoemd, leerden zij dat vriendelijkheid en zorgzaamheid de meest verheven waarden zijn die er bestaan, en dat het de moeite waard is om ze te verwerven. Vreemd genoeg werkte het aanvankelijke ‘anders zijn’ van de Israëlieten in hun voordeel, waardoor hun zorgzaamheid werd opgevat als “niet besmet door partijdigheid” vanwege een gevoel van verwantschap. De eenheid die zij hadden bereikt, kwam dus alleen tot stand doordat zij erin slaagden om sympathieke mensen te worden die werkelijk voor elkaar zorgden.

Israëls roeping en de reden dat de wereld de oprichting van een Joodse staat temidden van een vijandige Arabische bevolking heeft goedgekeurd, heeft te maken met de manier waarop wij als natie zijn gevormd. We hebben de neiging om dit te vergeten, want als wij ons herinneren hoe wij begonnen zijn, vraagt het inspanningen om dit opnieuw tot stand te brengen. Maar als we onze geschiedenis negeren, hebben we heden noch toekomst.

Het volk Israël ontstond toen wij elkaar ertoe verplichtten om elkaar lief te hebben als onszelf, om voor elkaar te zorgen “als één man met één hart”. Op dat moment, aan de voet van de berg Sinaï, werden wij een volk. Het was werkelijk een wonder. Het was niet “de bedoeling” dat wij daarin zouden slagen, want onze voorouders kwamen uit verschillende stammen en clans die de Vruchtbare Halve Maan bewoonden en niets met elkaar gemeenschappelijk hadden. Het enige wat hen bijeenhield was het feit dat zij dezelfde leraar hadden gevolgd, Abraham de Patriarch, wiens ideologie zij omarmden.

Onder Abraham, die “de man van barmhartigheid” werd genoemd, leerden zij dat vriendelijkheid en zorgzaamheid de meest verheven waarden zijn die er bestaan, en dat het de moeite waard is om ze te verwerven. Vreemd genoeg werkte het aanvankelijke ‘anders zijn’ van de Israëlieten in hun voordeel, waardoor hun zorgzaamheid werd opgevat als “niet besmet door partijdigheid” door verwant te zijn aan elkaar. De eenheid die zij hadden bereikt, kwam daarom alleen tot stand doordat zij erin slaagden om sympathieke mensen te worden die werkelijk voor elkaar zorgden.

Na Abrahams dood gingen zijn erfgenamen verder met het ontwikkelen van de ideologie van hun vader, zij perfectioneerden dit tot aan het moment waarop zij onder de leiding van Mozes tot volledige eenheid kwamen en tot een volk werden uitgeroepen. Inderdaad, dat volk was als geen ander: verbonden door onbaatzuchtige liefde en niet door biologische verwantschap die van nature egocentrisch gericht is. En hoewel zij vaak hun liefde voor elkaar kwijtraakten, slaagde het jonge volk erin om talrijke beproevingen en moeilijkheden te boven te komen, zij schiepen een erfenis van eenheid die de haat overstijgt, zoals koning Salomo het uitdrukte: “Haat zaait strijd, maar liefde zal alle misdaden bedekken” (Spr. 10:12).

Deze unieke natie werd een rolmodel, een voorbeeld van hoe de wereld er op een bepaald moment in de toekomst uit moet zien. Aangezien alle naties geen verwanten kunnen zijn, zullen zij een andere manier moeten vinden om zich te verenigen, anders zullen ze elkaar vernietigen. Die andere manier is de weg van Israël. Daarom kregen de Israëlieten, toen zij eenmaal een natie waren geworden, de opdracht om “een licht voor de naties” te zijn – om een voorbeeld te stellen dat door de wereld gevolgd kan worden. Dat was Israëls historische roeping en dat is het nog steeds. Daarom steunde de Volkenbond in november 1947 de vestiging van een Joods thuis voor de Joden in hun historische land en wij hebben nog steeds onze verplichting tegenover de wereld.

Momenteel is de wereld helemaal tegen ons, ondanks alle technologische innovaties die Israël heeft voortgebracht, de medische ontwikkelingen en de wetenschappelijke doorbraken die uit ons kleine land zijn voortgekomen. Dit is de manier van de wereld om ons te vertellen dat men deze dingen niet van ons verlangt. Wat de wereld wil, is dat wij doen wat wij eerder hebben gedaan: ons verenigen boven de haat uit. De wereld wil dat wij ons verenigen, ook al kunnen we elkaar niet uitstaan. Zij wil dat wij leren om met elkaar om te gaan zoals onze voorouders dat deden en dat wij de wereld laten zien hoe ook zij dat kunnen doen.

Wij mogen niet vergeten dat onze voorvaderen uit de volkeren van de wereld afkomstig waren en ook die volkeren moeten zich verenigen. Maar omdat zij geen Abraham hadden, is het aan Israël om de weg te banen. Net zoals Abraham de man van barmhartigheid was, moet Israël nu een natie van barmhartigheid worden, als voorbeeld voor de wereld.

De wereld heeft geen behoefte aan onze vriendelijkheid jegens vreemden, zij heeft behoefte aan onze vriendelijkheid naar elkaar, en dat is – laten we eerlijk zijn – het moeilijkste van alles. Maar de wereld zal ons pas omarmen als we elkaar boven onze wederzijdse afkeer uit omarmen. Het is hoog tijd om Israël een nieuwe naam te geven, van Startup-Nation naar een Natie die verenigd is.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/04/from-startup-nation-to-united-nation-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Israel Today, New Publications | Add Comment / Ask Question →

New Life #995 – Het collectieve geheugen, deel 2

New Life #995 – Het collectieve geheugen, deel 2
Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

Het volk Israël heeft de mogelijkheid om een krachtig, collectief geheugen te bouwen waarin de Schepper wordt gevoeld. Zij hebben een spiritueel “gen” dat in hen gloeit en hen herinnert aan hun spirituele oorsprong. Zij weten hoe zij hun verschillen kunnen overstijgen en zich vanuit liefde met elkaar kunnen verbinden. Zij hebben de keuze en het vermogen om zich als een school vissen met elkaar te verbinden. Als zij dat doen, zal Israël op een paradijs lijken, op de hof van Eden, want iedereen zal zich gelukkig voelen, vol vertrouwen en dankbaar. De Wijsheid van Kabbalah leert aan het Joodse volk hoe het goede relaties kan opbouwen en het paradijs naar de hele wereld kan brengen.

From KabTV’s “New Life #995 – Collective Memory,” Part 2, 4/10/18

Video Engels

icon for podpress VideoPlay Now | Download

icon for podpress AudioPlay Now | Download

Israël is 70!

Voor een land is 70 jaar nog een jonge leeftijd. Het is echter tijd om naar de resultaten te kijken. Ik ben er heel blij mee dat wij, op onze 70e verjaardag, een en ander hebben om trots op te zijn. Het huidige Israël is een vooruitstrevend land. Wij worden erkend als toonaangevend in de wereld op het gebied van de wetenschap, high tech, medicijnen, militaire technologie, landbouw …..

Ik ben echter het meest blij met iets anders wat Israël bereikt heeft, namelijk met het feit dat de Wijsheid van Kabbalah nu steeds meer bekend wordt. Wij kunnen er openlijk over spreken, de kennis ervan verspreiden en er wordt naar ons geluisterd. Men is nu zover dat men begrijpt dat Kabbalah niet over mystiek of hekserij gaat, maar een wetenschap is die sterke bruggen bouwt van liefde tussen alle volkeren, ongeacht ras of woonplaats.

Wij zien hoeveel mensen er vanuit vele landen naar onze congressen in Israël komen. Op het laatste congres waren er bezoekers uit 75 landen. Zij komen omdat zij de roep van de ziel horen en wij zien met hoeveel warmte zij over ons land spreken, met heel veel dankbaarheid en liefde!

En dit gebeurt tegen de achtergrond van een extreem negatieve houding naar ons vanuit vele landen in de wereld. Dit houdt hen echter niet tegen. Zij voelen dat “Heb je naaste lief als jezelf” – de grondslag van onze natie – de enige ware richting is in het leven.

Een mooie feestdag, beste vrienden!

Neo-antisemitisme

Het volk Israël, dat uit de groep volgelingen van Abraham is ontstaan, bestaat niet voor zichzelf. Zij bestaan om de methode van verbinding met de Hoge Kracht te verspreiden en om de gehele Natuur – namelijk de eigenschap die “de Schepper” wordt genoemd – aan de hele mensheid te onthullen. Deze groep heeft de plicht om deze opdracht te vervullen.

De mensheid ontwikkelt zich, maar deze ontwikkeling maakt haar wanhopig en daarom worden de klachten over een doelloos, falend en leeg leven naar deze groep geuit. Hoe verder de naties van de wereld zich ontwikkelen, hoe meer klachten zij zullen uiten naar de groep, Israël genaamd, en eisen dat zij haar opdracht vervult.

De mensheid is niet bekend met de opdracht van het volk Israël en evenmin met de oorzaken van Jodenhaat, want dit is verborgen. De mensen van de groep van Abraham zijn – na de lange reis die zij door de geschiedenis heen gemaakt hebben – vergeten welke opdracht zij nu precies moesten vervullen en waarom zij gehaat worden.

Antisemitisme bestaat echter als een verschijnsel dat niet zal verdwijnen voordat deze groep haar opdracht vervult, ofwel onder de invloed van druk van de mensheid, of doordat de groep zelf ontwaakt en gaat begrijpen waarover het gaat.

Hoe dan ook, deze groep moet tot eenheid komen en aan de gehele mensheid een voorbeeld van eenheid laten zien. Dan zal het Hoge Licht zich, via deze groep, onder alle mensen verspreiden, zoals Baal HaSulam het in “Het Voorwoord voor het Boek De Zohar” heeft geschreven. Op deze wijze zal de gehele wereld tot de gewenste correctie komen.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 4/9/18, Lesson on the Topic: “Holocaust Remembrance Day”

Mijn facebook pagina: “Over het congres”

Dr. Michael Laitman

Van mijn faceboek pagina Michael Laitman 2/24/18

Driemaal dank voor alles wat het Wereld Kabbalah Congres tot het meest krachtige spirituele evenement ooit heeft gemaakt.

Allereerst dank aan alle vrienden en studenten die uit 70 verschillende landen naar het congres zijn gekomen en een week van hun leven eraan hebben gewijd om aan dit bijzondere evenement deel te nemen.

Ten tweede gaat mijn dank naar de vrienden en de studiegroepen die niet konden komen, maar het hele congres virtueel bij ons waren en via hun computerscherm hebben deelgenomen.

Ten derde dank aan alle studenten en vrienden uit Israël en alle gasten die voor het eerst aan het congres hebben deelgenomen.

Daarbij komt nog dat het congres plaatsvond tijdens de 70e verjaardag van de Staat Israël, daarom hebben wij een speciale nadruk gelegd op de spirituele rol van Israël in de wereld. Wij hebben geleerd dat een “Israëli” iemand is die ernaar verlangt om de hogere eigenschappen van liefde en geven te ontdekken en aan deze eigenschappen de hoogste waarde toekent in alle menselijke relaties. Mensen uit de hele wereld identificeren zich met deze sublieme gedachte, of zij nu wel of niet Joods zijn.

Wij moeten nu, in de dagen na het congres, de spirituele verbinding die wij met elkaar hebben gecreëerd in stand houden. De speciale verbinding die wij tijdens het congres hebben ervaren, is een duidelijk voorbeeld van de spirituele verbinding die wij moeten bereiken en voortdurend moeten handhaven tussen ons, totdat wij een zodanige verbinding verdienen, dat de Schepper, de eigenschap van liefde en geven, in al Zijn Glorie tussen ons onthuld zal worden.

Ik ben er van overtuigd dat – zoals de grote Kabbalisten geschreven hebben – wij een dergelijke verbinding met elkaar en met de hele wereld kunnen bereiken. De toewijding van de vrienden over de hele wereld en de grote inspanning die er is gedaan tijdens alle voorbereidingen voor ons jaarlijkse evenement, geven aan dat wij ermee bezig zijn om het fundament te leggen voor een nieuwe, gecorrigeerde wereld.

Dank jullie wel!

(Afbeelding van de openingsceremonie van het Wereld Kabbalah Congres 2018)

“Alleen maar van verre mag je het land zien, maar er heen gaan mag je niet”

laitman_740.03Torah, Dewariem (Deuteronomium) 32:48 – 32:52: Diezelfde dag zei de Eeuwige tegen Moshé: “Bestijg dit Awariem-gebergte, de berg Newó, die in het land Moab ligt, tegenover Jericho, kijk dan naar het land Kena’an dat ik de kinderen van Jisraël als erfgoed geef.”

Sterf dan op de berg waarop je naar boven gaat en word dan met je volksgenoten verenigd evenals je broer Aharon gestorven is op de berg, en verenigd werd met zijn volksgenoten, omdat jullie Mij ontrouw bent geweest temidden van de kinderen van Jisraël bij het “water der rebellie” van Kadesh in de woestijn Tsien omdat jullie Mijn heiligheid niet hoog gehouden hebben bij de kinderen van Jisraël.

Alleen maar van verre mag je het land zien, maar er heen gaan mag je niet, naar het land dat Ik de kinderen van Jisraël geef. (Vertaling: Jitschak Dasberg)

Het wekt verbazing dat Mozes, de grootste onder de rechtvaardigen, de grootste man van het volk dat in die tijd leefde, het land Israël niet mag binnengaan terwijl het volk Israël, dat tot dan toe vele slechte daden heeft verricht door elkaar vals te beschuldigen, door vijandschap, destructie en moord, het land mag binnentrekken.

Mozes moet buiten het land Israël blijven omdat dit zijn niveau is. Hij moet zijn volk begeleiden en mag het land Israël zien. Hij ziet het ook. Hierdoor corrigeert hij dit land naar het niveau van Bina. Nu kan het volk Israël – dat zijn alle overige egoïstische eigenschappen – dit land, deze verlangens, binnentrekken, onderzoeken, en ze transformeren tot geven aan de Schepper,

Vraag: Waarom staat er geschreven dat dit het land Kena’an is?

Antwoord: Het zal pas het land Israël worden als alle egoïstische verlangens die nog niet gecorrigeerd zijn eruit weggedreven zullen worden, zij worden de zeven naties genoemd die daar wonen.

Als de Tempel eenmaal gebouwd is, wordt het gehele land aan hen toegewezen, het egoïsme wordt overmeesterd en dan zullen alle egoïstische verlangens zich aan de twaalf stammen onderwerpen, aan de eigenschappen en intenties ten dienste van de Schepper, dan zal het land Kena’an het land Israël worden, Isra-El betekent: rechtstreeks naar de Schepper.

Vraag: Waarom mag Mozes dit land niet binnengaan? Komt dat omdat hij samen met Aharon gezondigd heeft?

Antwoord: In Het Boek De Zohar en in andere Kabbalistische bronnen staat geschreven dat Mozes waarschijnlijk de mogelijkheid heeft gehad om anders te handelen, om geleidelijk de eigenschap van geven aan de eigenschap van ontvangen toe te voegen, maar dat hij dit niet heeft gedaan.

Mozes kan het land Israël echter niet binnengaan, omdat hij de eigenschappen van geven en liefde in hun voltooide vorm vertegenwoordigt en zij zullen pas aan het einde van de correctie bereikt worden. De onthulling van deze eigenschap zal geleidelijk vorm krijgen in de kinderen Israëls, in hun individuele verlangens.

Vraag: Er staat geschreven: “Maar nooit stond er meer een profeet in Jisraël op als Moshé.” (Dewariem 34:10) Wacht hij op ons totdat wij zijn 120e niveau hebben bereikt, om dan samen met hem de resterende vijf niveaus op te stijgen?

Antwoord: Er wachten daar vele rechtvaardigen op ons.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 2/1/17

En heel het volk zegt: “Amen”

arava-convention_931-01.jpgTorah, Dewarim (Deuteronomium) 27:17: … En heel het volk zegt: “Amen.” (Vertaling: Jitschak Dasberg)

“Amen” vertalen we als “waarachtigheid”, “waarheid”, het drukt onze innerlijke instemming uit, het innerlijke besluit om iets met al onze kracht uit te voeren.

Daarom is het volk verplicht om “Amen” te zeggen voordat het het land Israël mag binnengaan. Het betekent dat het instemt met de voorwaarden die noodzakelijk zijn om er binnen te mogen gaan, want Israël binnengaan betekent: de correctie omhoog brengen van volkomen nieuwe egoïstische verlangens en intenties die op het punt staan om onthuld te worden.

In elke fase herhaalt het volk “Amen”, want het komt elke keer een volkomen nieuwe correctie tegen.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 11/21/16