Tag Archives: Intentie

Dankzij de intentie

79.02Vraag: Het is niet duidelijk hoe wij tegengesteld kunnen blijven aan de Schepper en tegelijkertijd verenigd kunnen zijn met Hem. Hoe kan iets één worden met iets anders wat er tegengesteld aan is?

Antwoord: Dankzij de intentie. Ik kan mijn denken en mijn verlangen niet veranderen, maar ik kan wel de vorm waarin ik ze gebruik veranderen – voor wiens belang ik het bedoel. Dan blijkt dat we enerzijds in onze intentie gelijkvormig worden aan de Schepper, we werken in harmonie met Hem samen, in homeostase.

Anderzijds behouden we onze natuur, die kunnen we niet veranderen. En we hoeven haar ook niet te veranderen. Zo benadrukken wij onze onafhankelijkheid, onze tegengesteldheid aan Hem. Als Zijn schepselen lossen wij niet op in een gemeenschappelijke gedachte, maar bevinden wij ons erboven, als twee golven.

Aanvankelijk, toen wij geschapen werden, waren wij opgelost in deze gedachte, wij voelden onszelf niet. Een mens in onze wereld voelt zichzelf ook niet. Die kleine mens die te midden van zeven miljard exemplaren bestaat, voelt zichzelf niet. Hij doet automatisch wat de algemene gedachte van het universum hem voorschrijft, wat zij teweegbrengt, waar zij hem heenleidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/thanks-to-intention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Secrets of Immortality” 1/7/11

Related Material:

The Main Thing Is Intention

Where Is The Intention?

Intention And Its Influence On Reality

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Ik geef geen advies aan de Schepper

Ik geef geen advies aan de Schepper, maar ik buig voor Hem en ik ben gereed om alles wat Hij van mij vraagt naar vermogen te doen. Immers, als ik het niet eens ben met wat er gebeurt, blijkt daaruit dat ik de Schepper vertel hoe Hij met mij moet omgaan.

Allereerst moet ik aanvaarden dat ik mij in de macht van de hoge Kracht bevind en dat ik daar dichterbij wil komen, ik vraag niet of de Schepper verandert en dichterbij mij komt. Ik vraag alleen aan de Schepper of Hij aan mij wil werken en mij dichterbij Hem wil brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/i-do-not-give-advice-to-the-creator/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the International Kabbalah Convention 9/25/21, “Entering Impregnation – Revealing a New World”, Lesson 1

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Uiterlijke handelingen en innerlijke intenties

Vraag: Ik weet dat Kabbalah zich verdiept in het onderzoeken van de intentie die, vanuit dit standpunt bezien, de handeling is. Hoe moeten we de intentie en de handeling combineren, want het is niet altijd mogelijk om uit een handeling op te maken hoe goed de intentie is.

Antwoord: We moeten een mens zo opvoeden, dat hij in overeenstemming met zijn intenties handelt. Dan gaat hij door zijn uiterlijke handelingen zijn innerlijke intentie begrijpen.

Vraag: Dus dan moeten we een mens beoordelen naar zijn handelingen.

Antwoord: Dat kunnen we niet. We kunnen niet doorgronden welke intenties hij heeft.

Rabash geeft hier een heel goed voorbeeld van: Er is een kind aan het huilen, hij rolt hysterisch over de straat, zijn vader staat erbij en doet niets. Dan vragen voorbijgangers hem: “Waarom gaat u op deze manier met dit kind om?” De vader antwoordt: “Mijn zoontje vraagt om een speld om daarmee in zijn oog te krabben. Ik wil met hem naar de dokter, maar hij wil niet mee.”

In dit voorbeeld zien we dat wat we uiterlijk zien en begrijpen niets zegt.

Vraag: Dus de intentie is voor ons verborgen. We kunnen de moraal van de mens niet opmaken uit de zichtbare handelingen. Hoe lossen we dit op?

Antwoord: De oplossing is om tot een staat te komen waarin we de innerlijke verlangens, de intenties en de handelingen van mensen kunnen voelen, niet door de buitenkant zoals we dat in deze wereld zien, maar van binnenuit. Om dit te kunnen, moeten we naar het niveau van de Hoge Wereld opstijgen, dan zien we de intenties van een mens en niet zijn fysieke handelingen.

Vraag: Kijkt u persoonlijk nooit naar de uiterlijke handelingen van een mens? Zijn ze niet belangrijk voor u?

Antwoord: Voor mij zijn de uiterlijke handelingen van een mens belangrijk omdat we in een periode van correctie leven waarin deze handelingen iedereen beïnvloeden en mensen de goede richting opsturen. Daarom moet je nagaan in welke mate zij aan anderen het juiste pad laten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/external-actions-and-internal-intentions/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Related Material:

Can There Be Intention Without Action?

Action And Intention

Where Is The Intention?

Filed under: Education, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

Wat wil de Schepper van de mens?

Opmerking: Wij wenden ons voortdurend tot de Schepper. Er staat geschreven dat Hij zelfs op onze egoïstische verlangens reageert.

Antwoord: Het hele systeem van het universum is zo gebouwd dat je met niets en niemand anders contact hebt dan met de Hoge Kracht die alles omringt, koestert en vervult. Daarom is alles waar je naar streeft, alles wat je hoopt, altijd op die Kracht gericht.

Gebed is echter jouw individuele afstemming op een persoonlijke verbintenis met Hem.

Vraag: Er leven acht miljard mensen op aarde en iedereen heeft zijn eigen wensen. De een heeft kleding of voedsel nodig, de ander gezondheid, sommigen willen geld en nog weer anderen hebben behoefte aan kennis. Iedereen wendt zich op een gegeven moment tot die Kracht, zelfs onbewust. Noemen we dat ook een gebed?

Antwoord: Natuurlijk. Alles wat geschapen is, inclusief planten, kleine insecten, allerlei dieren, het doet er niet toe wie of wat, alles is volledig verbonden met de Schepper, laat staan de mens. Er wordt echter van ons verwacht dat we tot een bewuste verbinding met de Schepper komen. Het is Zijn wens dat wij een bewuste relatie met Hem ontwikkelen.

Vraag: Maar het is toch zo dat Hij al onze verlangens voelt?

Antwoord: We leven allemaal in Hem, we zijn volledig verbonden met Hem. Al onze gevoelens, verlangens, alles wat we doen, alles wat er gebeurt, dit alles vindt plaats in Hem. Wij bestaan in Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/what-does-the-creator-want-from-man/

From KabTv’s “Fundamentals of Kabbalah,” 4/1/20

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom positieve gedachten de negatieve gedachten uitschakelen

Vraag: Het maakt niet uit hoeveel positieve gedachten wij de ruimte in sturen, er zijn altijd meer negatieve gedachten. Waarom leggen ze dan de positieve gedachten het zwijgen op en blijft daar niets van over?

Antwoord: Je stuurt je gedachten de verkeerde richting op. Je moet ze door de groep naar de Schepper sturen en aan Hem vragen om de hele groep dichter bij Hem te brengen.

Opmerking: Wij willen de wereld veranderen, zodat iedereen de Schepper zal leren kennen. Maar alles gaat zo langzaam, ik wil dat we opschieten!

Mijn commentaar: Dat is een heel goede intentie. Denk niet dat er ook maar iets van je inspanningen verdwijnt.

Alles blijft absoluut in deze wereld bewaard, er gaat niets verloren. Maar je moet je intenties op een meer correcte wijze concentreren via de groep, en ze niet ergens de ruimte in sturen.

From the Daily Kabbalah Lesson in Russian, 02/03/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/07/why-positive-thoughts-extinguish-negative-ones/

Related Material:

What Can I Do With Negative Thoughts?

Why Do Unpleasant Thoughts Appear?

Where Do Evil Thoughts Come From?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het verschil tussen een klipa en heiligheid

921Het verschil tussen een Klipa en heiligheid heeft niet te maken met wat je doet, maar met je intentie. Heiligheid is alles wat anderen ten goede komt, ook de Schepper, en alles wat alleen voor je eigen bestwil is, is een Klipa.

Hieruit volgt dat er geen verschil is tussen een Klipa en heiligheid in je handelingen, maar alleen in je intenties. Als wij hierop letten, zien we dat het gemakkelijk is om snel van een Klipa naar heiligheid te gaan en andersom, om van heiligheid in een Klipa te vallen.

Daarom moet je alleen aandacht geven aan de intentie, je handelingen kan je snel corrigeren. De innerlijke staten waar de Schepper ons in brengt, zijn niet van belang. Wij moeten alleen de intentie controleren en als het nodig is deze onmiddellijk veranderen met de hulp van correcties in de groep. Dit is de meest betrouwbare test.

Het neemt vele jaren in beslag voordat een mens dit beeld heeft gevormd, maar als het eenmaal gevormd is, verricht hij de correcties betrekkelijk snel en gemakkelijk.

From a Talk in Iceland, 5/19/18

Hoe moet ik reageren op slechte intenties?

laitman_571.08Vraag: Hoe kan ik op de juiste wijze reageren op iemand die ten opzichte van mij een slechte intentie heeft? Want als reactie krijgt hij toch automatisch een slechte intentie van mij terug?

Antwoord: Nee. Deze vraag is onjuist geformuleerd. Allereerst kan ik intenties niet voelen. Ik ervaar alleen handelingen.

Als ik echter probeer om vanuit spiritualiteit te handelen, kan ik zeggen: “Er is geen ander dan Hij”, op deze manier zorgt de Schepper ervoor dat een bepaalde persoon mij beïnvloedt. Het is niet die mens zelf, maar de Schepper die achter hem staat en alles bestuurt.

Dan ga ik met die mens op een volkomen evenwichtige manier om. Hij is geen gevaar voor mij en betekent geen bron van negativiteit voor mijn ontwikkeling: de Schepper doet alles via hem.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/25/18

Hoe bouwen wij de juiste intentie?

laitman_547.04Vraag: Hoe moeten wij met mensen omgaan die geen besef hebben van spiritualiteit? Hoe kunnen wij de juiste intentie bouwen?

Antwoord: De juiste intentie bouw je langzamerhand met de hulp van de Wijsheid van Kabbalah. Als wij het Hoge Licht naar ons toetrekken, heeft dat invloed op ons. We voelen het niet, maar we voelen wel hoe wij langzamerhand veranderen. Deze opeenvolgende veranderingen creëren – wat wij noemen – de juiste intentie.

Vraag: Wordt dit ook zichtbaar bij mensen die zich niet in Kabbalah verdiepen?

Antwoord: Het laat zich in relatie tot iedereen zien, want alles, behalve jij, is de Schepper!

Vraag: Waarom bestaat er dan zo’n werkelijkheid: onze wereld, waar ik leef, mijn denken, mijn egoïstische intentie?

Antwoord: Dit is een illusie en wel zo nietig dat je je gewoon niet voor kunt stellen hoe klein. Dit alles bestaat zodat wij iets hebben om bovenuit te stijgen, iets wat onafhankelijk is van de Hoge Wereld.

Vraag: Hoe komen we hoger vanuit deze intentie?

Antwoord: Studeer, werk in een groep, bid voor de vrienden en vraag om hun spirituele opgang.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/25/18

Waarom zijn onze intenties verborgen?

laitman_552.03Vraag: De intenties van anderen zijn voor een mens verborgen. Waarom is dat zo? Als alles onthuld was, zou dat het leven gemakkelijker maken.

Antwoord: Dan zou je zoals een dier leven. Het is juist precies zo geregeld, dat mensen in staat zijn om zichzelf te veranderen door langzamerhand hun eigen intenties te ontdekken, ze te corrigeren en de juiste verbindingen aan te gaan.

Opmerking: Ik weet zeker dat maar weinig mensen het ermee eens zullen zijn dat mensen alleen maar egoïstische intenties hebben. Er zijn goede en slechte mensen.

Mijn commentaar: Dat is volgens jouw criteria. Wij zijn als absolute egoïsten geboren. Als wij onszelf vanuit dit standpunt onderzoeken met betrekking tot de spirituele wereld, zullen we ontdekken dat wij compleet corrupte wezens zijn.

Vraag: Waarom is het voor een mens verborgen dat zijn of haar intenties egoïstisch zijn?

Antwoord: Als het zichtbaar zou zijn, zou een mens niet meer kunnen bestaan. Wij zouden onszelf opvreten van ellende. We moeten onszelf geleidelijk corrigeren in de mate waarin onze negatieve kwaliteiten worden onthuld. Die kwaliteiten moeten we vergelijken met de positieve kwaliteiten, allerlei verontreinigingen, problemen en ziekten tussen ons openleggen, en ze behandelen.

Vraag: Als ik de intenties van een ander mens voel en mij daarbij bewust ben van mijn eigen egoïstische intentie, kan ik dat dan beschouwen als een spirituele verworvenheid?

Antwoord: In zekere mate, ja.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/25/18

De invloed van onze intentie op de ecologie van de aarde

laitman_752.1Vraag: Heeft de intentie van een mens om iemand anders schade toe te brengen, invloed op het minerale en het vegetatieve niveau van de natuur? Kabbalah zegt dat destructieve orkanen en andere natuurrampen een manifestatie zijn van de manier waarop wij met elkaar omgaan. Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Omdat alles in de natuur integraal is en volkomen met elkaar verbonden is, heeft onze invloed op elk van de delen invloed op alle andere delen. Hoe hoger het niveau van de natuur dat wij beïnvloeden, bijvoorbeeld mensen, hoe meer invloed dit heeft op alle lagere niveaus: de dieren, de vegetatie en het minerale niveau.

Als wij echter alleen een bepaalde houding hebben ten opzichte van de minerale natuur, heeft dat minder invloed op de vegetatieve natuur, nog minder op de animale natuur, en nog veel minder op mensen.

Hieruit blijkt dat mijn slechte houding naar een ander mens de gehele piramide doordringt. Dit is de bron van de ecologische problemen en van alles wat er nog meer problematisch is. Wij zijn het zelf die orkanen veroorzaken, natuurrampen en andere problemen.

Voorheen waren wij niet in staat om ook maar iets door onze intenties te beïnvloeden, maar aan het begin van de vorige eeuw veranderde alles. Kijk maar eens naar wat wij in de 20e eeuw hebben gedaan! Kabbalisten hebben het hierover omdat de mensheid in een volkomen nieuwe fase is gekomen.

Aan het begin van de 20e eeuw bestond de wereldbevolking uit twee miljard mensen, dit is ongeveer het aantal dat de planeet aankan. In onze tijd is er sprake van acht miljard. Dit doet vermoeden dat wij in de afgelopen 100 jaar ons systeem werkelijk totaal uit balans hebben gebracht.

Vraag: Betekent dit dat de twee miljard mensen het huidige niveau van egoïsme niet aankonden en dat er daarom acht miljard mensen moesten komen?

Antwoord: Als wij ons op de juiste manier hadden ontwikkeld, zouden wij geen acht miljard mensen nodig gehad hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 03/25/18