Tag Archives: Innerlijk Werk

Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken?

559Vraag: Waarom is het zo moeilijk om voor geven te werken en hoe kan dit makkelijker gemaakt worden in het spirituele werk?

Antwoord: Voor geven werken is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Deze eigenschap bestaat helemaal niet in ons, dus erover spreken is zoiets als zeggen: “Ga maar vliegen als een vogel.” Wat kunnen we eraan doen? Blijven werken voor geven.

Ondanks het feit dat we geen eigenschap hebben die we “aan kunnen zetten” om voor geven te werken, wordt deze gevormd onder de invloed van het Hoge Licht en we moeten door de groep zo ver komen.

Vraag: Maakt onze methode dit werk gemakkelijker?

Antwoord: Het maakt het niet alleen gemakkelijker, maar geeft richting, uitleg en geeft ons kracht. De methode is alles.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/why-is-it-so-difficult-to-work-for-bestowal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/12/23, Writings of Rabash “What Is Peace in the Work?“

Related Material:
Our World—Reception in Order to Receive for Oneself
Human Nature: Everything Is For My Sake
Is There Any Selfless Bestowal In Our World?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hart zonder woorden

527.03Vraag: Ik kijk naar sommige vrienden die zichzelf lijken te verbergen, ze stellen zich nooit open. Waarom zegt u altijd: “Denk niet aan mij, denk aan de Schepper?” Waar en wat is hier de kracht?

Antwoord: Toen ik bij Rabash kwam, zag ik zes à zeven oude mannen zitten die verschillende boeken bestudeerden. Ik begreep die teksten nog niet en ik wist ook niet hoe ik ze moest lezen. Het was heel moeilijk: ik wist niets, ik begreep het niet en ik zag niet wat voor relatie zij met elkaar hadden.

Ze spraken nauwelijks met elkaar, alleen bij het lezen van boeken wisselden ze soms een paar woorden.

Maar gaandeweg werd hun taal me duidelijk en begreep ik waarom ze zich zo gedroegen, namelijk om het lezen met elkaar niet te verstoren. Ik realiseerde me dat ze aan elkaar dachten en elkaar hielpen.

Aan de buitenkant was er niets zichtbaar. Dit is het werk in het hart. Kabbalisten moedigen ons zelfs aan om te verbergen wat er in ons hart is.

Het openen van het hart gebeurt van binnenuit, in de verlangens. Maar er waren verder geen woorden. Als ik geoordeeld zou hebben op basis van hun woorden, zou ik gedacht hebben dat daar een paar oude mensen zaten die niets te doen hadden en alleen maar bij elkaar gekomen waren om te lezen. Wat hadden ze anders te doen, ze waren zeventig?

Maar ik denk niet dat je hoeft te wachten tot je zeventig bent. Je zult je gevoelens al eerder aan je vrienden onthullen, en zij zullen ze aan jou onthullen. Zonder woorden!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/opening-the-heart-without-words/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 2nd part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 2 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
The Humble Greatness Of Spirituality
Separation That Helps Stronger Connection
The Creator Governs With Love

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Vul aan, spreek niet tegen

282.01

Daarom worden de krachten van afscheiding ‘sloten’ genoemd, omdat zij de poorten van het naderen blokkeren en ons van de Schepper verdrijven (“Two Points”, Introduction to The Book of Zohar).

Vraag: Wat zijn deze eigenschappen die ons van de Schepper verwijderen?

Antwoord: Alles wat we nog niet hebben bereikt als de som van al onze inspanningen en alles wat we nog niet hebben bereikt aan eenheid, wordt in ons gemanifesteerd in de vorm van allerlei tegenstrijdige eigenschappen en onderlinge afwijzing.
Dit vindt alleen plaats om de wet van de manifestatie van eigenschappen te leren begrijpen en tot een staat te komen waarin al deze eigenschappen elkaar zullen aanvullen en elkaar niet zullen tegenspreken.

Dan zullen we eenheid onthullen, d.w.z. de eigenschap van de Schepper die zich tot in details in de hele schepping manifesteert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/complement-dont-contradict/ 

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Merging Of Opposites
Unity Is A New Reality
When The Gates Open…

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Constante voorwaartse beweging

165Vraag: Kan een Kabbalist in de illusie terechtkomen dat hij spiritualiteit bereikt heeft?

Antwoord: Om dit te voorkomen hebben we een groep nodig, een leraar en systematisch lessen. Een mens verandert namelijk elke dag, dus het deel (de lessen) dat hij daarvoor dagelijks ontvangt, moet ook op de juiste manier geadresseerd worden en in hem gevormd worden.

Deze duidelijke voorwaartse beweging moet constant zijn. Elke dag moet er een noodzakelijke  correctie plaatsvinden van elke student en van zijn vrienden met wie hij samen is.

Elke keer dat je naar de les komt, begin je te studeren als een slaperig dier. Maar geleidelijk aan vorm je een houding, komt er kennis, een bepaalde perceptie en word je weer gevormd als mens.

En zo is dit dag na dag, portie na portie. Het is een cumulatief proces dat geleidelijk een niveau in je bouwt waarop je constant de hoge wereld gaat voelen.
Dit betekent dat de complete hoeveelheid, de volledigheid van dit cumulatieve proces, je permanente staat wordt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/a-cumulative-process-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Anti-Kabbalah” 8/20/11

Related Material:
If There Is No Connection in the Group
Independence of a Group
Can a Kabbalistic Teacher Be Wrong?

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een gemeenschappelijk gebed om de zieke ziel te helen

Dr. Michael Laitman Vraag: Wat is de juiste manier om aan de vrienden om hulp te vragen, zodat zij aan de Schepper vragen om mijn hart te openen en hoe moet ik met dit verzoek omgaan als een vriend dit aan mij vraagt?

Antwoord: Alle religies kennen het gebruik waarbij een eenvoudig mens zich tot een grote rabbi of priester richt en hem vraagt om in zijn plaats te bidden, vervolgens betaalt hij hem daarvoor. Deze rabbi of priester richt zich dan met het verzoek tot de Schepper.

Maar denk eens na: Hoe is het mogelijk om een kli (vat), een plaats voor de onthulling van de Schepper te verkrijgen als je het zelf niet hebt gebouwd, gevoeld en gerealiseerd? Hoe kan iemand in jouw plaats deze kli creëren, iemand die een andere wortel van de ziel heeft? Hoe kunnen zij het verzoek doen en het werk voor jou doen? Dit is eenvoudigweg onmogelijk. De ene mens kan dit niet voor de andere mens doen.

Ieder mens heeft zijn eigen wortel van de ziel, dus hoe kan iemand anders die een andere wortel van de ziel heeft dan ik, mijn werk doen? Hij heeft niet de basis die ik heb, en weer iemand anders ook niet. We kunnen elkaar alleen maar versterken en aanvullen, maar niemand kan jouw werk doen.

Maar wat betekent het dan om voor de vrienden te bidden? Als we voor een vriend bidden, vragen we samen om hulp voor die ander. Daarna moet hij alles zelf onderzoeken. Het is alsof we hem het medicijn brengen, onze hulp. En nadat hij dit medicijn heeft ingenomen, kan hij zich met meer kracht bij ons aansluiten en onze partner worden. Maar niemand kan een verzoek naar Boven richten voor het werk van de ander.

We kunnen ons alleen maar met elkaar verbinden en elkaar op die manier helpen. Daarom wendt een vriend zich niet in jouw plaats tot de Schepper om voor jou correctie te vragen. Hij kan voor jou om Hulp vragen zodat jij de kracht krijgt om zelf het werk te realiseren.
Precies op die manier handelen wij ten opzichte van de hele wereld, en op die wijze handelden Kabbalisten toen zij hun boeken voor ons schreven waardoor zij het Licht naar ons brengen. Zo handelt eenieder van ons in relatie tot de ander. We zijn afhankelijk van elkaar en brengen elkaar het Licht van Correctie en vervulling. Maar wij doen niet het werk voor elkaar.

Alles gebeurt alleen tussen jou en de Schepper, maar met behulp van de groep. Via de groep kom je tot de Schepper. Je bereikt de Schepper persoonlijk, individueel, maar via de groep.

Als een vriend zich tot jou wendt voor hulp, verbind jij je met zijn verlangen en wordt jouw verlangen tweemaal zo groot. En dan verbind je ook de verlangens van de andere vrienden ermee, steeds meer. Het is het beste om in ieder geval met tien mensen te zijn, volgens de tien Sefirot in de kli, en dan doen we met z’n allen een verzoek.

Daarom is het de gewoonte om het liefst tien mensen te verzamelen en zo te bidden voor iemand die ziek is of overleden.

https://laitman.com/2012/03/a-common-prayer-to-heal-the-sick-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Arava Arvut Convention Lesson #4, 2/24/12

Related Material:
Open Heart Surgery
Turn To Friends With A Smile
Obligate The Creator To Help Us

Filed under: Conventions, Group Work, Inner Work, Prayer and Intention, Q&A, Religion | Add Comment →

 

Een neergang of een slecht humeur?

592.03Vraag: Als een vriend denkt dat hij zich in een neergang bevindt, moeten wij hem helpen volgens de methoden van Kabbalah. Hoe doen wij dat zonder ons te bemoeien met de staat die hij moet ervaren?

Antwoord: Wij moeten hem alleen maar een goed voorbeeld laten zien. En dan gebeurt er wat er moet gebeuren.

Vraag: Maar hoe kunnen wij bepalen wat goed en wat slecht is voor een mens, als hij zich in een staat van neergang bevindt, geen lessen kan volgen, of – in tegendeel – actief en altijd vrolijk is? Uiterlijk lijkt hij zich in een onderwerp te verdiepen, maar misschien is hij wel in een neergang en is dit de beste staat voor hem

Antwoord: Er is geen betere staat dan een neergang! De neergang is er alleen voor ons om er zo snel mogelijk uit te komen. Je hoeft geen masochist te zijn. Als je van neergangen houdt, ben je gewoon een egoïst, daarom hou je er dan van. Er staat geschreven: “De dwaas vouwt zijn handen en eet zijn eigen vlees.”

Een neergang betekent dat je de belangrijkheid van de Schepper, de groep, de leraar en de voortgang kwijt bent, je wilt er niets van weten. Dat noemen we een neergang.

Opmerking: Maar mensen zijn vaak slecht gehumeurd.

Mijn antwoord: Dat is geen neergang! Het is gewoon een slecht humeur! Je moet goed begrijpen wat een neergang is. Als het gaat over een afname van de belangrijkheid van de middelen om het Doel te bereiken, een afname van de belangrijkheid van het Doel zelf, dan is er echt sprake van een neergang. Dan moet je daaraan werken. Het heeft niets te maken met je stemming.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/a-descent-or-a-bad-mood/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. To Hate the Teacher and Friends” 12/29/12

Related Material:
What Is A Descent In Spirituality?
Descents As Means Of Advancement
Separation Brings A Descent, Unity An Ascent

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het doel van de groep gaat voor

931.02Vraag: Hoe kan iemand zichzelf – op basis van zijn ervaringen in de workshops – op de juiste manier een plek geven te midden van het grote  gebied waarvan hij deel probeert te zijn?

Antwoord: Hij moet opgenomen worden als een actief element van de samenwerking, als een onderdeel van een elektronisch, mechanisch of elektrisch systeem, dat nuttig probeert te functioneren voor het alomvattende doel van het systeem, dat betekent: probeer je best te doen.

Ik annuleer mijn “ik”. Wat er ook gebeurt, goed of slecht, het doet er voor mij niet toe, het maakt niet uit hoe ik het persoonlijk ervaar. Ik plaats de handeling, het belang, het doel van de groep, boven het mijne. En mijn persoonlijke doel doet er niet toe, al moet ik het ombrengen, net zoals sommige insecten of ook cellen van ons lichaam een bevel krijgen om zichzelf te doden, ze voeren het uit.

Als het doel van het collectief duidelijk is voor mij en het in strijd is met mijn eigen doel, heeft mijn doel geen betekenis meer, ik cancel mijn ik. Zo moeten wij opgenomen worden in de groep.

En voorbij deze grens komen de volgende stadia. Daar begin je de spirituele wereld te voelen, omdat je niet langer gehinderd wordt door je  egoïsme

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/the-goal-of-the-team-is-above-all/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Lithuanian Experiment” 3/13/12

Related Material:

Creative Annulment Before The Friends

To Be A Complete Zero

To Become Nothing And Stand Before The Creator

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Verbinden met het Hoge Systeem

934Kabbalah zegt dat er een Hoge Mind is die we onthullen als we ons in een groep met elkaar verbinden. Als een groep streeft naar verbinding, ontdekt zij niet het “ik”, niet het “wij”, maar iets anders dat hoger is dan “wij”, een absoluut, gemeenschappelijk, verenigd geheel, een gemeenschappelijk verlangen, een gemeenschappelijke geest.

Dit is het Systeem van Bestuur, de Hoge Natuur – de Schepper. Het is altijd aanwezig, alleen is dit voor ons verborgen.

Wij moeten dit Hoge Systeem, de Hoge Mind, ontdekken, dan zullen we geen problemen hebben om met elkaar samen te werken, alles onder controle hebben en een universele communicatie en verbinding bereiken, want dan zullen we allemaal verbonden zijn met dit Hoge Systeem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/connecting-to-the-upper-system/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Invention of Cinema” 3/3/12

Related Material:

What Is The Upper Mind?

Nourishment From The Upper Mind

Connection With The Group Is Connection With The Creator

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Je kunt niemand met geweld tegenhouden

547.05Opmerking: U zei dat als iemand een halve stap verwijderd is van het verlaten van de groep – in feite van het doel waar hij zich al geruime tijd mee bezig gehouden heeft – het geen zin heeft om hem tegen te houden, omdat hij het verlangen niet meer heeft.

Mijn antwoord: Ik ben er niet voor om iemand met geweld vast te houden. Ik voel dat als ik alles geef wat ik kan en de student hierdoor niet verbonden raakt met ons systeem, zijn tijd nog niet gekomen is.

Ik zie er weinig nut in om zijn belangstelling te wekken en hem te lokken. Ik heb hier geen innerlijke kracht en geen innerlijke motivatie voor.

Misschien ook omdat mijn leraar Rabash zo’n houding had, als zijn studenten zorgen voor onderlinge verbinding en steun voor elkaar laten zien, komen ze vanuit deze staat ongetwijfeld verder. Maar als iemand om de een of andere reden uit de algehele verbinding valt, dan valt hij eruit.

Je kunt iemand niet met geweld vasthouden. Als hij hoort over het concept van de praktische gedachte om zichzelf en de wereld te corrigeren, waarvan hij het effect innerlijk bij zijn handelingen gaat voelen, moet hij zich daarvoor inspannen en erin investeren.

Als hij dit niet voldoende doet, is het onmogelijk om hem voortdurend opgeladen te houden.

Uiteindelijk moet hij leren om zichzelf op te laden, om zich te verbinden met een hogere bron.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/you-cant-hold-anyone-back-by-force/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call.  I am Fed Up With Everything!” 5/31/14

Related Material:

It Is Time To Build An Incubator

The Group Is My Home, My Family

The Incubator Of Immortality

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Is het de bedoeling dat wij slagen?

557Deze ene gedachte …. is wat werkt, te vergelijken met de kracht die in het object werkzaam is. Daarom is datgene wat in Hem alleen een gedachte is, een bindende wet in de schepselen. Want Hij sloeg ons gade om ons vreugde te brengen, noodzakelijkerwijs kwam het in ons op om Zijn overvloed te ontvangen (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, “Inner Observation,” Chapter 5, Item 22).

Opmerking: In principe is alles dus niet zo slecht, want het is de bedoeling dat wij slagen.

Mijn antwoord: Het is de bedoeling dat wij slagen, maar via een heel lange weg waarop wij onze natuur leren erkennen en corrigeren. 

Het is echter wel zo dat wij deze staat voor honderd procent zullen bereiken, omdat Hij de bedoeling had om ons vreugde te brengen en Hij in ons het verlangen heeft geschapen om het genot te ontvangen dat Hij geeft.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/are-we-destined-to-succeed/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 12/18/22

Related Material:

The Purpose of Our Existence

Mandatory Condition

Absolute Fulfillment

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →