Tag Archives: Individualiteit

Wat is de beste vorm van gelijkheid? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is de beste vorm van gelijkheid?

Mensen zijn verschillend van aard. Daarom mogen we van mensen die van nature lui zijn niet dezelfde inspanningen vragen als van hardwerkende mensen, en van hoogintelligente mensen mogen we niet dezelfde resultaten vragen als van mensen met een lager intelligentieniveau, van mensen die zich tot technologie aangetrokken voelen niet dezelfde resultaten als van mensen die zich tot onderwijs, cultuur en/of andere gebieden aangetrokken voelen.

Mensen verschillen, daarom is het onmogelijk om van iedereen hetzelfde te eisen.

We zijn ook niet in staat om de natuurlijke kwaliteiten van ieder mens te herkennen en te meten naar richting en grootte. Door van iedereen dezelfde resultaten te eisen, proberen we eenieder in een Procrustesbed te persen. Met andere woorden, dan willen we ieder mens “inkorten” of “uitrekken”, zodat eenieder precies in één maat past. Dat is simpelweg verkeerd.

Bovendien verschillen naties van elkaar in cultuur, onderwijs, godsdienst en ontwikkeling. Elke natie heeft haar eigen plek en moet op die plek gerespecteerd worden. Tenslotte, ieder individu is op de eigen manier uniek.

Daarom moeten we rekening houden met de beperkingen en de onderscheidende karakteristieken van ieder mens. Als we deze vorm van gelijkheid in acht nemen, namelijk de gelijkheid van de mogelijkheden van ieder individu om zich op de meest effectieve manier uit te drukken naar de mensheid toe, zullen we egoïstische manieren om met elkaar om te gaan afschaffen en komen tot altruïstische en gelijkwaardige verhoudingen. Door dit te doen zullen we allemaal – als weldoende leden van de mensheid – onze maximale individualiteit en uniciteit ontdekken, dan zullen we een staat bereiken waarin we allemaal op de meest gunstige manier zullen leven en ons ontwikkelen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/07/what-is-the-best-kind-of-equality-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora, Society | Add Comment / Ask Question →

Hoe bereiken wij gelijkheid?

laitman_527.03Opmerking: In onze wereld is gelijkheid iets waar mensen door de geschiedenis heen constant voor gevochten hebben.

Antwoord: Er is geen gelijkheid en er kan ook nooit gelijkheid komen. Gelijkheid kan er alleen maar zijn ten opzichte van de Schepper, want ten aanzien van Hem zijn we allemaal gelijk, zoals kinderen dat zijn voor hun ouders. De Schepper is onze gezamenlijke oorsprong. Ten gevolge daarvan zijn wij door Hem absoluut gelijk geschapen

Maar ten opzichte van elkaar zijn we allemaal verschillend. Wij kunnen onze onderlinge verschillen niet eens meten. Er bestaat geen gemeenschappelijke ijkmaat die we kunnen gebruiken om ons met elkaar te vergelijken. Alleen als wij dichterbij onze adhesie met de Schepper komen en ons in Hem verenigen, worden wij allemaal gelijk, voor Hem.

Vraag: Kunnen we zeggen dat we gelijk zijn in ons verlangen naar adhesie met Hem?

Antwoord: Zelfs hierin zijn we niet volkomen gelijk, maar we zullen dat geleidelijk bereiken.

Alleen door adhesie met Hem en door “Zijn slaaf” te worden, verkrijgen wij gelijkheid, want tijdens slavernij zijn we allemaal gelijk aan elkaar.

Als je aan het Hoge Systeem gehoorzaamt en er op de juiste wijze in werkt, wordt deze staat slavernij genoemd. Maar deze slavernij is vervuld van een wonderbaarlijk gevoel van inspiratie en vreugde.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 7/9/17

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

New Life 796 – Wie Zijn De 12 Stammen?

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Tal Mandelbaum ben Moshe

Samenvatting

De verbinding tussen mensen neemt de uniekheid van ieder mens niet weg. Integendeel, deze uniekheid wordt juist steeds groter.

Juist doordat de stammen hun verschillen in stand hielden en zich tegelijkertijd met elkaar verbonden, bouwden zij een staat, Shechina genaamd. Het is zoals met de organen in een lichaam, elk orgaan heeft zijn eigen plek en met elkaar bouwen zij het geheel van het lichaam.

De stammen komen voort uit de zonen van Jacob. Het was verboden om stammen met elkaar te vermengen, zo werd de vorm van de spirituele kelim (vaten) in stand gehouden, Ha-Va-Ya-H maal de drie lijnen. Iedere stam heeft zijn eigen soort egoïsme en iedere stam is te vergelijken met een speciaal deeltje van een legpuzzel. Als je de vorm ervan verandert, wordt de afbeelding niet compleet.

Wij weten niet hoe wij de deeltjes van de puzzel moeten neerleggen, daarom vragen we om Hulp van Boven om ons met elkaar te verbinden. Alleen door de uniekheid van ieder individu in stand te houden, kunnen we ons met succes met elkaar verbinden, en een ieder probeert om ieder ander te dienen.

(Noot van de vertaler: Er wordt ook gesproken over het belang van het ego)

From KabTV’s “New Life #796 – Who Are The 12 Tribes,” 12/01/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Ik Wil Geen Mier Zijn!

laitman_929Vraag: Worden wij in de toekomst een ‘mierenhoop’, van individu naar kudde?

Antwoord: De collectieve intelligentie is een ‘mierenhoop’ met bewustzijn, met een collectief gevoel dat ons naar het volgende niveau opheft.

Een mens wordt geen onbewuste mier en hij houdt er niet mee op om zichzelf waar te nemen en te begrijpen. Hij verliest zijn individualiteit niet, zoals vogels of vissen die zich in een vlucht of een school samen voortbewegen.

Wij blijven onafhankelijk omdat een ieder van ons een onafhankelijk deel van de gehele mensheid is. Hij kan aan de mensheid geven wat niemand anders aan het alomvattende systeem kan geven, aan het ene lichaam.

Door onze inclusie in de speciale, integrale onderlinge verbinding op het niveau van Adam (Mens), rijzen we op naar het volgende niveau van eenheid. We gaan verborgen kanten van de Natuur ontdekken, wij worden ons innerlijk bewust van het volgende niveau waarop wij de Krachten voelen die de gehele wereld besturen.

Dit volgende niveau heeft geen verbinding met onze wereld. Wij moeten er naar toe klimmen.

Als wij met onze nieuwe collectieve intelligentie, met een collectief verlangen, naar dit volgende niveau oprijzen, bestaan we buiten tijd, ruimte en verandering van onze fysieke plek. Wij gaan de staat van de Oneindige Wereld binnen, eeuwig en volmaakt.

Dit is niet zoiets als mieren worden.

De persoonlijkheid wordt niet uitgewist, maar neemt de hele mensheid in zich op, omdat een mens als een deel van het geheel alles in zich moet dragen.

Hierover spreekt de Wijsheid van Kabbalah: over het ontdekken van de maximale, absolute individualiteit van een ieder, waar ieder mens gelijkwaardig is aan iedereen.

From a lesson in the Russian 7/10/16