Tag Archives: Groepswerk

In de Ten de gemeenschappelijke Schepper onthullen

945De gemeenschappelijke Schepper in de Ten onthullen betekent dat we onze harten openen, ons met elkaar verbinden en ontdekken dat we volkomen gelijk zijn, gelijkwaardig, identiek: iedereen in alles. Als wij zo’n gemeenschappelijkheid ontdekken, geeft het ons dat wij de Schepper voelen.

Daarom staat er geschreven dat er geen Schepper in en op zichzelf is, maar dat er een gemeenschappelijk gevoel is van alle harten die samen in één hart zijn. Dit is een heel bijzonder gevoel dat absoluut alles vult. Dit is de staat die we moeten bereiken, er bestaat niets beters dan dat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/revealing-the-common-creator-in-the-ten/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah lesson 3/13/23, “Connecting the World in the Last Generation”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Houd vol op elk moment van het pad

De blog vertalingen zullen tot 17 maart onregelmatig verschijnen, vanaf vrijdag 17 maart weer zes dagen in de week.

023Het belangrijkste is doorgaan, zoals er geschreven staat: “Doe van alles behalve weggaan.” Dit “Ga niet weg” geldt voor elk moment. In het moment waarin je nu bent, ren niet weg, maar vervolg hetzelfde pad met hetzelfde Doel. Dan worden deze momenten heel snel fasen op het pad en zullen ze je naar het Doel leiden. Dit is het belangrijkste.

En dan is natuurlijk de groep, die je vooruit kan trekken en voor je kan zorgen, heel belangrijk. We moeten elkaar steeds opnieuw wakker schudden en op die manier voortgang maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/hold-on-to-every-moment-of-the-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/22/23, “Preparing for the opening of the heart at the Congress”

Related Material:

Resist Internal Problems

A Disturbance Is Help From The Creator

Virtuous Disturbances

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Ten (Tien) is een spirituele structuur

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

530Vraag: Waarom is het nodig om een groep in tientallen op te delen, in groepen van tien personen, zelfs op fysiek niveau? Waarom werkt zo’n verbinding het beste?

Antwoord: Een bijeenkomst van mensen werkt beter als deze uit tien personen bestaat, omdat dit het aantal zielen is dat overeenkomt met de spirituele structuur. Daarom proberen wij dit in ons handelen vorm te geven.

Vraag: En wat doen we als er minder of meer mensen zijn?

Antwoord: Het heeft de voorkeur om je in tientallen te verdelen. Maar als er geen andere mogelijkheid is, komen we natuurlijk bijeen met het beschikbare aantal.

Ieder van ons kan namelijk tien mensen bevatten, zoals de tien vingers aan onze handen. Onze meest correcte indruk krijgen we via de tientallen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/the-ten-is-a-spiritual-structure/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Ten People”

Related Material:

Like Cells In The Body

Ten—An Extensive System

Mini-Model Of The Universe

Filed under: Q&A, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan je de kracht van de groep voelen?

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks. 

530Vraag: U verwijst uw studenten voortdurend naar de groep. Wat zou dit kunnen betekenen voor iemand die niet als zodanig in de groep zit?

Antwoord: Ik hoef niet op een mechanische manier met jou in een groep te zitten. Ik maak er deel van uit.

Denk je dat een groep bestaat uit tien mensen die in een cirkel zitten en met elkaar praten?
De groep is een innerlijke kracht. Alles bestaat in de Wereld van Oneindigheid in een absolute
perfectie, maar iedereen voelt het in de kwaliteiten waarin hij zich op een bepaald moment  bevindt.

Mijn leraar, Rabash, gaf het volgende voorbeeld: als je naar een vliegtuig in de lucht kijkt, denkt de een dat de lengte 5 meter is, een ander denkt dat het 50 meter is en weer een ander denkt aan 100 meter. Hoe kunnen we nu de werkelijke lengte van het vliegtuig inschatten als het ver weg is? Dat kunnen we niet. Dit betekent dat eenieder meet vanuit zijn eigen kwaliteiten.

Zo is het ook met betrekking tot spiritualiteit, ik voel de groep in de mate waarin ik mij de groep kan voorstellen in haar gecorrigeerde vorm.

In feite is in de Wereld van Oneindigheid alles in een volledig gecorrigeerde vorm aanwezig: de groep, de mensheid en alle mensen. Maar ik kan het alleen tot op zekere hoogte voelen in de mate waarin ik zover ben, vanuit het niveau waarop ik mij bevind.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/how-can-you-feel-the-power-of-the-group/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Group for Laitman” 5/19/12

Related Material:

My Invisible Group

Who Are You, My Friends?

Trust Your Friends, Not Yourself

Filed under: Group Work, Q&A, Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Verbinden met het Hoge Systeem

934Kabbalah zegt dat er een Hoge Mind is die we onthullen als we ons in een groep met elkaar verbinden. Als een groep streeft naar verbinding, ontdekt zij niet het “ik”, niet het “wij”, maar iets anders dat hoger is dan “wij”, een absoluut, gemeenschappelijk, verenigd geheel, een gemeenschappelijk verlangen, een gemeenschappelijke geest.

Dit is het Systeem van Bestuur, de Hoge Natuur – de Schepper. Het is altijd aanwezig, alleen is dit voor ons verborgen.

Wij moeten dit Hoge Systeem, de Hoge Mind, ontdekken, dan zullen we geen problemen hebben om met elkaar samen te werken, alles onder controle hebben en een universele communicatie en verbinding bereiken, want dan zullen we allemaal verbonden zijn met dit Hoge Systeem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/connecting-to-the-upper-system/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Invention of Cinema” 3/3/12

Related Material:

What Is The Upper Mind?

Nourishment From The Upper Mind

Connection With The Group Is Connection With The Creator

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Op het hele pad

530Vraag: Er zijn twee categorieën hindernissen. De ene gaat erover dat als er iets gebeurt in de buitenwereld iemand juist door deze hindernissen naar de groep rent. Dan is hij samen met zijn vrienden. De andere categorie hindernissen ontstaat ten gevolge van de verbinding: mensen hebben zich met elkaar verbonden en dan ontstaan er moeilijkheden. Wat is het verschil tussen deze twee soorten hindernissen?

Antwoord: De eerste soort is een hindernis van beginners. Maar als je verstoringen in de verbinding voelt, zijn dat al de hindernissen die zich voordoen op het hele pad, op de hele ladder, tot aan de Wereld van Oneindigheid.

In Het Boek de Zohar staat geschreven dat zelfs de volgelingen van Rashbi grote haat naar elkaar voelden voordat zij De Zohar schreven, dat wil zeggen, voordat zij de hoge spirituele lagen mochten onderzoeken die zij toen beschreven.

Het probleem in de verbinding tussen de vrienden manifesteert zich op het hele pad. Wij denken dat het alleen nu zo is en dat het dan zal verdwijnen. Maar dit is constant spiritueel werk, tot aan Gmar Tikkun, de laatste correctie

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/throughout-the-entire-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Two Kinds of Disturbances” 3/11/12

Related Material:

Disturbances Are Necessary For Advancement

Modern Types Of Obstacles

Virtuous Disturbances

Filed under: Group Work, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De kracht van ontzag

945Vraag: Vaak zijn er vóór grote evenementen of congressen situaties waarin mensen op de een of andere manier afstand nemen, ze denken dat ze niet belangrijk zijn en nemen geen deel aan de evenementen. Verliezen zij iets door die situaties niet te overwinnen?

Antwoord: Natuurlijk, zonder enige twijfel! Het voornaamste probleem ligt in de voorbereiding van het verlangen, lijden en ontzag. Zal de verbinding lukken op het volgende niveau? Als het niet lukt, zal dat namelijk een enorme klap zijn, een mislukking die dan natuurlijk door teleurstellingen en allerlei onthullingen van problemen in een correctie zullen veranderen.

Maar we moeten er anders mee omgaan. We moeten met druk op onszelf doorgaan en ons een weg banen naar de hogere wereld.

Vraag: Wat moet ik doen? Is het dan het belangrijkste voor een mens om gewoon mee te doen?

Antwoord: Nee, je moet met alles wat je bent volledig aanwezig zijn en je met grote passie voorbereiden, met grote vrees en met afschuw voor het feit dat het misschien niet lukt, want zo’n ongelooflijke kans komt eens in je leven.

Vraag: Maar van wie hangt de ontwikkeling van dit verlangen af?

Antwoord: Van iedereen met elkaar op basis van verantwoordelijkheid voor elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-power-of-awe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Arava or How to Overcome Yourself?”1/21/12

Related Material:

Overcome Yourself by Raising the Importance of the Goal

Focus On The Essence

Overcoming The Last Resistance Of The Corporeal Ego

Filed under: Group Work, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Je kunt niemand met geweld tegenhouden

547.05Opmerking: U zei dat als iemand een halve stap verwijderd is van het verlaten van de groep – in feite van het doel waar hij zich al geruime tijd mee bezig gehouden heeft – het geen zin heeft om hem tegen te houden, omdat hij het verlangen niet meer heeft.

Mijn antwoord: Ik ben er niet voor om iemand met geweld vast te houden. Ik voel dat als ik alles geef wat ik kan en de student hierdoor niet verbonden raakt met ons systeem, zijn tijd nog niet gekomen is.

Ik zie er weinig nut in om zijn belangstelling te wekken en hem te lokken. Ik heb hier geen innerlijke kracht en geen innerlijke motivatie voor.

Misschien ook omdat mijn leraar Rabash zo’n houding had, als zijn studenten zorgen voor onderlinge verbinding en steun voor elkaar laten zien, komen ze vanuit deze staat ongetwijfeld verder. Maar als iemand om de een of andere reden uit de algehele verbinding valt, dan valt hij eruit.

Je kunt iemand niet met geweld vasthouden. Als hij hoort over het concept van de praktische gedachte om zichzelf en de wereld te corrigeren, waarvan hij het effect innerlijk bij zijn handelingen gaat voelen, moet hij zich daarvoor inspannen en erin investeren.

Als hij dit niet voldoende doet, is het onmogelijk om hem voortdurend opgeladen te houden.

Uiteindelijk moet hij leren om zichzelf op te laden, om zich te verbinden met een hogere bron.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/you-cant-hold-anyone-back-by-force/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call.  I am Fed Up With Everything!” 5/31/14

Related Material:

It Is Time To Build An Incubator

The Group Is My Home, My Family

The Incubator Of Immortality

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leren leven volgens de wetten van verbinding

935De mensheid bevindt zich in een periode in de geschiedenis waarin wij nog duidelijker ontdekken dat onze ontwikkeling verkeerd was. Deze ontwikkeling werd gedicteerd door kwade, egoïstische krachten, daarom waren er voortdurend oorlogen, conflicten, problemen en angsten. Uiteindelijk moeten we ons aansluiten bij de kracht van het goede.

We hebben geen idee hoeveel zo’n leven verschilt van ons huidige bestaan. Dit is de hele essentie van de Wijsheid van Kabbalah, zij spreekt over de verzameling van krachten die in de natuur beschikbaar zijn, hoe wij ze kunnen onthullen, ze dichter bij ons kunnen brengen, via die krachten dichter bij elkaar kunnen komen, en kunnen beginnen aan het herstellen van het systeem zoals het bestond voordat het systeem van de gemeenschappelijke ziel Adam HaRishon gebroken werd.

In dit systeem was iedereen met elkaar verbonden en begreep iedereen elkaar alsof ze tot één lichaam en één geest behoorden, en één geheel waren met een gemeenschappelijk verlangen en dezelfde intentie. Op deze manier bestaan de organen in een gezond lichaam, elk orgaan weet wat het moet doen om het leven van alle andere organen in stand te houden.

Daarom adviseren Kabbalisten ons om in een groep te werken, om op die manier geleidelijk te gaan voelen hoe de onderlinge steun ons helpt om het systeem te ontdekken dat Adam heet, dat wil zeggen: gelijkvormig (Domeh) aan de Schepper, de kracht van geven. Wij zullen ons werkelijk met elkaar voelen als één kracht met één geest en één gevoel, in liefde en eenheid.

Daarom organiseren wij Kabbalistische groepen waarin wij proberen te leren hoe wij volgens de wetten van verbinding kunnen leven en naar de tweede verdieping van de werkelijkheid kunnen opklimmen.

Dan zullen we het universum in zijn ware vorm onthullen en ontdekken dat het universum veel omvangrijker en meer verbonden is dan we dachten. We leren de krachten van de Natuur kennen omdat we zien hoe ze deze wereld van het ene einde tot het andere doordringen. Dit betekent dat wij de Schepper, de Hoge Kracht, bereiken door naar Zijn niveau op te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/learning-to-exist-according-to-the-laws-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Convention in Turkey 2022, “A Prayer Lishma,” Lesson 3

Related Material:

Final Development on the Ground Floor

If We Want to Live like Humans

I and the Universe Are One Common Whole

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Events, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De groep is een baken dat ons voorwaarts leidt

934Vraag: Eigenlijk zie ik andere mensen niet zoals ze zijn. Waar moet ik me aan vasthouden in zo’n chaotisch, alomvattend systeem van perceptie van de werkelijkheid? Er moet toch een soort baken zijn dat me vooruit zal brengen? Waar moet ik me op richten om de juiste weg te gaan?

Antwoord: Daar heb je een groep voor. Daarom is de mensheid in zo’n gebroken vorm aan ons gegeven. Zodat het duidelijk voor me is en ik mijn egoïsme werkelijk kan corrigeren, geen fysiek egoïsme maar spiritueel egoïsme, zodat ik mijzelf in situaties kan brengen waarin ik de spirituele energie aantrek die mij corrigeert.

Vraag: Waarom hebben de meeste mensen het gevoel dat de groep en de vrienden zich op een hoger niveau bevinden dan zij, dat ze dichter bij elkaar zijn en meer met elkaar verbonden zijn?

Antwoord: Omdat het werkelijk zo is. Dit is geen vertekend beeld, het klopt. Een groep Kabbalisten die proberen om zich met elkaar te verbinden, staat altijd dichter bij spiritualiteit dan één persoon.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/the-group-is-a-beacon-leading-us-forward/

 Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Whom to Believe?” 11/26/13

Related Material:

A New Focus With The Eyes Of The Group

The Royal Road

The World Where “There Is None Else Besides Him”

Filed under: Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →