Tag Archives: Groepswerk

Mis geen ontmoeting met de Schepper

231.01Een mens moet al het mogelijke doen om geen les te missen. Je komt immers niet alleen naar een les, maar naar een ontmoeting met de Schepper als je je met je vrienden verbindt. Zelfs als je die verbinding niet voelt, weet de Schepper het en begrijpt Hij het, Hij ziet jullie samen en zorgt voor jullie.

Als je niet naar de les komt en de kans verwaarloost om je met de groep te verbinden, betekent dit dat je de verbondenheid met de Schepper verwaarloost. Dan krijg je ook het overeenkomstige resultaat. Probeer zo te werken dat iedereen zijn vrienden helpt te ontwaken!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/dont-miss-a-meeting-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/4/22, “Mingling/Inclusion”

Related Material:

The Daily Lesson For The Whole Day

Importance Of The Daily Kabbalah Lesson

The Meaning Of The Morning Lesson

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

De eenvoudigste inspanningen

632.3Vraag: Wat voor inspanningen moet ieder mens verrichten?

Antwoord: Inspanningen om ons met elkaar te verbinden. Dat is het eenvoudigste om te doen! Daarbij hoef je niet na te denken over geven aan de Schepper, over verheven zaken en hoge werelden. Je hoeft maar één ding te weten: de juiste verbinding tussen mensen onthult de hoge wereld. Dat is alles.

Laten we geleidelijk beginnen met het opbouwen van een correct systeem van relaties tussen ons. Door dit netwerk zal het volgende niveau aan ons onthuld worden, het kosmische, een totaal andere dimensie. We zullen andere wezens worden in de geest, niet in het lichaam!

We zullen gaan voelen dat we zweven in een oneindige, volmaakte staat en geen problemen meer hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/the-simplest-efforts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to solve any problem?” 5/1/10

Related Material:

What Efforts Do Those Studying Kabbalah Make?

Big Soul – Big Efforts

The Path To Goodness: Step By Step

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Je optrekken naar de Ten

Dr. Michael LaitmanVraag: Als het me via mijn denken lukt om mijn vrienden boven mij te zien, hoe kan ik dan hoger komen, op hun niveau? Hoe moet ik bidden zodat ik niet voor mezelf bid?

Antwoord: Het kan zo zijn, een gebed voor jezelf. Ik probeer mezelf te corrigeren en ik bid voor mezelf. Maar misschien bid ik eerst of ik mijn vrienden op een hoger niveau mag zien dan mijzelf.

En dan bid ik en vraag ik of ik mezelf kan optrekken naar hen, zodat ik mij aan hen kan hechten. Ik verhef mijn vrienden boven mezelf en dan vraag ik aan de Schepper om mij de mogelijkheid te geven om mij met hen te verbinden.

Op deze manier breng ik mezelf naar een hoger niveau door de groep op een hoger niveau te zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/pulling-up-to-the-ten/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Adhering to the Friends” Lesson 3

Related Material:

A Method For Spiritual Upliftment

Truth And Benefit

The Method Of Good Connection

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alleen liefde

947Vraag: Geloof boven de rede en het liefhebben van je naaste, is dat hetzelfde of zit er verschil tussen?

Antwoord: Geloof boven de rede is de Kli (vat) die we moeten creëren en dan kunnen we daarna de eigenschap van geven, liefde en verbinding tussen ons en de Schepper daarin onthullen.

Vraag: Wordt er van ons verwacht dat we ons voorstellen dat er tussen ons in de Ten alleen maar liefde is?

Antwoord: Ja, dat moeten jullie je voorstellen. Het doet er niet toe wat je voelt. Dat zegt niets! Dit is de enige manier. Dan zal je zien dat er alleen egoïsme is dat zich voortdurend in allerlei bochten wringt en liegt.

Vraag: Soms lijkt het er in een workshop op dat we heel veel liefde voor elkaar voelen. Kan het zo zijn dat geloof boven de rede in het begin af en toe even lijkt te komen?

Antwoord: Het is heel goed mogelijk dat het zo gebeurt bij jou. Het is ook de waarheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/only-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Going with Faith above Reason” Lesson 5

Related Material:

The Ten —The Only Love

The Thorny Path To Love

Love Of Friends Is Our Common Treasure

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe ik kan zien dat de Schepper overal is

562.01Vraag: Waarom is er met name sprake van de eigenschap van geven als ik samen met de vrienden ben en niet ergens anders? We hebben tenslotte geleerd dat de Schepper overal is en dat Hij puur geven is.

Antwoord: Maar we zien dit niet. Als we de eigenschap van geven met onze vrienden samen ontwikkelen, zullen we zien dat de hele wereld zich in deze eigenschap bevindt.

Ik ben nu echter in een situatie waarin ik voel dat de hele wereld egoïstisch is. Daarom staat er geschreven: “Eenieder oordeelt volgens zijn eigen tekortkomingen.”

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-to-see-that-the-creator-is-everywhere/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

The Creator Is Inside The Environment

To Become Similar To The Creator

Making A Step Toward The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Alles voor verbinding

528.04Vraag: Welke factoren kunnen onze vooruitgang in de Ten schaden?

Antwoord: Werkelijk alles. De enige factor die je kan helpen, bestaat eruit dat je boven alles wat de onderlinge verbinding schade toebrengt uitstijgt. Dat is het.

Alles wat je in jezelf waarneemt gaat tegen verbinding in, tegen de Ten, tegen de Schepper. En dit gebeurt allemaal om daar bovenuit te stijgen naar verbinding met elkaar.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/preference-connection/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland\

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/8/22, “Deriving the Greatness of the Goal from the Friends” Lesson 4

Related Material:

Through Connection To Unity

Connection Is Life

The Enduring Cloth Of Connection

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Globalization, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verbinden met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid)

939.02In Degel Machaneh Ephraim staat geschreven: “Degene die de Schepper werkelijk wil dienen”, dat wil zeggen dat hij er diep naar verlangt om dichter bij de Hoge Kracht te komen en dat hij verbinding wil bouwen tussen mensen, omdat het onmogelijk is om voor de Schepper te werken en dichterbij Hem te komen als we niet in de praktijk werken aan onze verbinding met elkaar, “moet alle schepselen in zich opnemen.”

Hij moet voelen dat hij net zo in hen aanwezig is als de Schepper in ieder van ons aanwezig is, alleen voelen we dat niet. Hij moet “zich met alle zielen verbinden, hen omvatten en zij moeten dat met hem doen”, dit betekent dat we een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we helemaal geen verschil meer tussen ons voelen.

In onze wereld is een zwangere vrouw daar een voorbeeld van, haar lichaam werkt alleen voor de ontwikkeling van de foetus. Wij moeten ons voorstellen dat ieder van ons zwanger is van de groep, we willen de groep ontwikkelen, er deel van zijn zodat de groep in ons is, zodanig dat we geen verschil tussen ons voelen, het is één lichaam, één verlangen, één hunkering, één leven.

“Dat wil zeggen, laat voor jezelf alleen over wat nodig is om je met de Shechina (Goddelijke Aanwezigheid) te verbinden.” Er moet niets anders in een mens bestaan dan het verlangen om zich met de Schepper te verbinden door verbinding met de vrienden. De Schepper bereiken we als een gemeenschappelijke verbinding tussen ons. Hij is niet ergens buiten ons, maar wij scheppen Hem voortdurend uit de juiste verbinding tussen ons. Probeer je eens voor te stellen wat voor soort verbinding er tussen jullie vandaag is om daaruit de Schepper te creëren.

In de mate van jullie verlangen naar verbinding, zullen jullie de onthulling van de Schepper tussen jullie gaan bereiken, jullie bereiken dit door jullie handelingen. Bovendien zullen jullie gaan voelen hoe de Hoge Kracht, het gemeenschappelijke Hoge Licht, in jullie aanwezig is al naargelang jullie correcte verbinding met elkaar, dan zullen jullie deze bezielende kracht de Schepper noemen.

Om je met Hem te verenigen “is het nodig veel mensen samen te brengen, want hoe meer mensen de Schepper dienen”, d.w.z. werken om deze Hoge Kracht naar zich toe te trekken, “hoe meer het licht van de Shechina, het Licht van de Schepper (het Hoge Licht) “zich aan hen toont. Daarom moet men zich met alle mensen en alle schepselen verbinden en alles naar de oorsprong verheffen, naar de correctie van de Shechina.”

Dus je moet voelen dat Hij in hen is. Zoals de Schepper in ieder van ons is, maar wij het niet voelen, zo moet hij zich met alle zielen verbinden en zich met hen verenigen en zij met hem. Met andere woorden, een staat bereiken waarin we zo met elkaar verbonden zijn dat we geen verschil meer voelen tussen ons, dat iedereen samen is.”

De juiste verbinding tussen ons is die waarin het Hoge Licht wordt onthuld, al naar gelang de mate van gelijkvormigheid met het Licht.

Hoewel onze verbinding tussen egoïstische verlangens plaatsvindt, als iedereen daar wat bovenuit stijgt en altruïstisch met zijn vrienden begint om te gaan, zal in deze altruïstische verbindingen, die lijken op structuren boven onze egoïstische verbindingen, de Schepper onthuld gaan worden. Dan zal deze altruïstische verbondenheid de Shechina genoemd worden, de spirituele Kli (vat) waarin de Schepper wordt onthuld.

Het hangt allemaal af van de mate waarin wij boven de egoïstische verbindingen tussen ons uitstijgen, ze zijn oorspronkelijk zo geschapen dat wij ons erboven kunnen verheffen naar een tegengestelde kwaliteit, een tegengestelde relatie, tegengesteld aan onze onderlinge contacten, zodat wij kunnen begrijpen dat we tegengesteld aan onszelf moeten worden, dat wil zeggen dat we een restrictie aanbrengen (Tzimtzum), een scherm (Masach), Weerkaatst Licht (Ohr Hozer) omhoog brengen en ons boven onze egoïstische verhoudingen verheffen.

In de mate waarin wij altruïstische verhoudingen creëren, de kwaliteit van geven, misschien zelfs liefde voor elkaar, creëren wij de Shechina, de plaats, de Kli waarin de Schepper onthuld wordt, afhankelijk van onze gelijkvormigheid aan Hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/to-connect-with-the-sechina-divinity/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us,” Lesson 1

Related Material:

Between The Friends

Who Can Be Considered A True Friend?

Strong Connection With The Group

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Prijs de groep

938.04De Schepper heeft een bijzondere voorwaarde geschapen: de groep en met behulp van die groep kunnen wij tot Hem komen. Anders zouden we dat niet kunnen en zouden we op ons eigen niveau blijven in een egoïstisch bestaan.

De groep heeft een wonderbaarlijke, bijzondere eigenschap die gecreëerd is om voor ons te zorgen. Het is de ziel van Adam die gebroken is, een deeltje ervan is in ieder van ons aanwezig. Als we in een groep samenkomen, moeten we die deeltjes bij elkaar brengen, zo kunnen we bij de Schepper komen.

Eigenlijk hebben we een enorm grote, verbazingwekkende, unieke kans om op ons aardse niveau samen te komen en dit samenkomen van ons geleidelijk naar een spiritueel niveau te brengen, in ieder geval enigszins. Doordat we allemaal naar hetzelfde streven, zelfs al is het nu nog egoïstisch, trekken wij de invloed van het Hoge Licht, de Schepper, naar ons toe en beginnen we ons zo naar Hem op te trekken.

Dit is de weg om zoals Hem te worden, boven onszelf uit te stijgen en dichter bij de Schepper te komen. Dit alles is de groep! Alleen door de groep kunnen wij deze reis maken. Anders blijven we op het laagste niveau – het animale – waarin we geboren zijn.

De groep is een bijzondere tool en de enige mogelijkheid om van het animale niveau naar het niveau van de Schepper te stijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/praise-the-group/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/7/22, “Annulling before the Friends,” Lesson 2

Related Material:

The Group As A Spiritual Entity

The Way Is Through The Group

The Only Place To Meet The Creator

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Niet wachten! Handelen!

943Vraag: Is het de juiste manier om in de Ten te wachten totdat alles ten goede verandert en alle onenigheid verdwijnt?

Antwoord: Ik denk niet dat het goed is om te wachten. Dat werkt niet. Je kunt oneindig veel jaren wachten, totdat de Hoge Kracht jullie van bovenaf met een stok gaat dwingen om vooruit te komen en je daardoor begrijpt dat jullie situatie gecorrigeerd moet worden. We kunnen absoluut niet gaan zitten wachten op iets dat op zekere dag toch moet gebeuren. Dit is de slechtste houding in het leven.

We moeten handelen. Als je elkaar in je groep helpt, is het niet langer afschrikwekkend of moeilijk. Door te handelen, word je door anderen aangespoord en jij beïnvloedt hen, zo komen jullie verder. Als er goede verhoudingen zijn opgebouwd tussen de vrienden in de groep en je gaat ze pushen om aan de slag te gaan, gaat iedereen elkaar automatisch helpen en inspireren, zo komt iedereen verder.

Wachten is een uiterst gevaarlijk gevoel. Er is niets om op te wachten.

Vraag: Als ik in een groep zit, moet ik dus geen ruzies, onenigheid en problemen in de Ten accepteren. Klopt dat?

Antwoord: Dat klopt. Het moet allemaal gecorrigeerd worden, niet zomaar opzij gezet worden. Ik heb het over actief zijn. In dit verband moet iedereen elkaar leren begrijpen, als ik anderen niet inspireer, zullen zij mij niet inspireren en dan komen we niet verder.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/01/do-not-wait-act/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising  Above Ourselves” 1/6/22, “Approaching the Creator Through the Network of Connections Between Us”, Lesson 1

Related Material:

Advancing Friends To The Goal

How To Be Useful To Your Ten

If The Group Divides Into Factions

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Hoe blijf je in het gevoel van spiritualiteit?

Vraag: Wanneer wij het Licht aantrekken, realiseren we ons dat we niets zelf kunnen doen, dat alleen de Schepper regeert. Het voelt als een lichtschijnsel in de groep. Hoe kunnen we de groep voorzien van tenminste een klein, constant lichtschijnsel zodat we dit niveau altijd kunnen vasthouden? 

Antwoord: Hoe zorg je ervoor dat je je constant dichtbij de Schepper voelt?

Je moet je zodanig met elkaar verbinden dat iedereen probeert om de constante verbinding met de vrienden én met de Schepper in stand te houden. Maar uitsluitend in verbinding met de Schepper zijn, zal niet helpen omdat de collectieve steun van de Ten vereist is. Jullie moeten allemaal proberen om aan de vrienden te denken en zij moeten dat ook doen, en aan de Schepper denken. Dan zullen jullie het volhouden en niet vallen.

Je kan zelf geen staat bereiken waarbij je innerlijk een soort spirituele eigenschap waarneemt, een spirituele opgang, zonder daaruit te vallen. Alleen je vrienden kunnen je helpen.

Daarom leren we dat een mens zichzelf niet uit de gevangenis kan bevrijden, maar alleen met de hulp van de vrienden. Als je elkaar voortdurend steunt, zal je constant spiritualiteit kunnen ervaren.

Vraag: Dus dit constante Licht is aanwezig als we in Arvut zijn?

Antwoord: Ja, Arvut tussen jullie zal zorgen voor constant Licht. Succes!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/how-to-remain-in-spiritual-sensation/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/9/19

Related Material:

The Basic Principle Of Spiritual Development

What Is Needed For Our Spiritual Development?

The Main Kabbalistic Principle

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →