Tag Archives: Gezondheid

Waarom worden jongere mensen door kanker getroffen?

627.2Vraag: Waarom worden jongere mensen door kanker getroffen?

Antwoord: Omdat ons egoïsme steeds groter wordt. Kanker is een direct gevolg van ons ego dat alles om zich heen verslindt en dan sterft, samen met het lichaam. Alles is uitsluitend van het egoïsme afhankelijk.

Probeer het te uit te wissen in kankerpatiënten, dan zal je resultaten zien. Ik garandeer geen volledig succes, maar er zal een relatief succes zijn.

Vraag: Garandeert u geen volledig succes omdat we, hoe dan ook, allemaal met elkaar verbonden zijn?

Antwoord: Allereerst zijn we allemaal met elkaar verbonden. En ten tweede: als we op de juiste wijze in de groep ons spirituele werk zouden doen, zal de groep hierdoor opbloeien, herstellen, en er zal zelfs een relatieve genezing van het lichaam plaatsvinden.

We moeten constant aan de groep denken, middenin de groep zijn. Zelfs een kleine groep is al het centrum van fysieke, spirituele en morele gezondheid.

Probeer dit te doen, dan zal je zien dat je geen vragen meer hebt, je gaat ze dan beantwoorden. Je zult het hele systeem gaan voelen vanuit jullie onderlinge verbinding. Het is iets natuurlijks. We hoeven nergens anders over na te denken, maar alleen in verbinding met elkaar ons werk verrichten.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/20/17

Vanaf donderdag 1 maart verschijnen de blogs weer dagelijks.

Waarom bestond er vroeger geen depressiviteit?

laitman_592_04Vraag: Waarom was er vroeger geen sprake van depressiviteit?

Antwoord: Omdat mensen er toen aan gewend waren om zich in spiritueel werk te verdiepen en zij elke spirituele staat aan hun spirituele vooruitgang toeschreven. Nu zouden mensen ook aan hun spiritualiteit moeten werken, maar men doet het niet. Daarom is het vanzelfsprekend dat 70% van de mensheid aan depressiviteit lijdt. Wij kunnen er allerlei oorzaken voor bedenken, maar dit is de enige oorzaak van depressiviteit, en niets anders.

Vraag: Helpen antidepressiva?

Antwoord: Nee, antidepressiva zijn een chemische compensatie, daardoor wordt het probleem niet opgelost.

Vraag: Waarom werken placebo’s bij de genezing van een breed scala aan ziekten? Is het de methode of speelt hier overtuigingskracht een rol?

Antwoord: Natuurlijk. Een mens leeft vanuit zijn geest, niet vanuit allerlei chemische middelen. Daardoor kunnen placebo’s soms effectief zijn. Een mens wordt door elke vorm van overtuiging, steun en bemoediging beïnvloed. Voel je verantwoordelijk voor de ander, daardoor worden de meeste ziekten genezen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/20/17

Hoe verhoudt Kabbalah zich tot gezondheid?

laitman_751.1Vraag: Hoe verhoudt Kabbalah zich tot een gezonde leefwijze?

Antwoord: Kabbalah verhoudt zich op een heel simpele, praktische en aardse wijze tot gezondheid. Kabbalah zegt: “Als je een gezonde geest hebt, heb je ook een gezond lichaam.” Het lichaam is een verlenging van de geest. Maar hier hebben we het over de ideale situatie.

Het is niet eenvoudig, want de ene geest, de ene ziel, verbindt ons met elkaar. Zolang de mensheid zich in een gebroken staat bevindt, wordt zelfs de grootste Kabbalist, die door geven en liefde met de gehele wereld verbonden is, ook ziek en lijdt hij, want het “gemeenschappelijke lichaam” van de mensheid wordt door het egoïsme getroffen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/20/17

De Ziel En Fysieke Gezondheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Kan het ontvangen van de spirituele ziel het fysieke lichaam beïnvloeden, het bijvoorbeeld genezen?

Antwoord: Bijna nooit. Een mens raakt geïnspireerd, krijgt kracht en energie, hij krijgt een grote creatieve energie, voelt een drive in zich en wil iets bereiken. Maar dit heeft geen invloed op het lichaam, en zeker niet op de gezondheid.

Vraag: Hoe helpt de onthulling en het bereiken van de ziel mij in deze wereld, bijvoorbeeld op het gebied van zaken doen, het gezinsleven, enz.?

Antwoord: Alleen in die zin dat een mens de zin van zijn bestaan gaat begrijpen en daardoor niet meer door onzin afgeleid wordt, maar voet bij stuk houdt. Alleen op die manier stabiliseert de Wijsheid van Kabbalah zijn leven in deze wereld.

De onthulling van de ziel helpt een mens echter op geen enkele wijze om succes te hebben in deze fysieke wereld, om meer geld te verdienen, gezonder te worden of gelukkiger.

De studie van de Wijsheid van Kabbalah richt het leven van een mens op het bereiken van het hogere doel van het bestaan, daarom houdt hij zich niet zo bezig met de materiële component. Hij moet voor zichzelf en zijn gezin zorgen, maar meer dan ook niet. Al zijn overige krachten wijdt hij alleen aan de onthulling en de constructie van de ziel.

From the lesson in Russian, 11/6/2017

 

Keizersnede Of Natuurlijke Geboorte?

Laitman_631_5Vraag: Is er verschil tussen kinderen die via een keizersnede op de wereld komen en kinderen die via de natuurlijke weg geboren worden?

Antwoord: Een keizersnede is heel schadelijk, het is wenselijk om daar zo beperkt mogelijk gebruik van te maken. Een geboorte is een heel serieus proces voor een baby, een gevaarlijk proces dat met veel stress gepaard gaat, maar dat is heel noodzakelijk. Bij een natuurlijke geboorte krijgt een kind een speciaal soort immunisatie mee, dit gebeurt niet bij een keizersnede.

Er zijn situaties waarbij een keizersnede noodzakelijk is, in het algemeen is een natuurlijke geboorte echter wenselijk.

Opmerking: Tegenwoordig komen keizersneden veel voor bij vrouwen.

Antwoord: Ik zou het niet adviseren. Een kind heeft een natuurlijke geboorte nodig waarbij het de allereerste voorbereidingen meemaakt, lichte oefeningen, etc. Het is heel jammer dat we geen vroedvrouwen meer hebben, zoals dat vroeger het geval was.

Door massage van het geboortekanaal kan de geboorte vergemakkelijkt worden, dan zouden vrouwen zonder problemen kunnen bevallen. In onze tijd vertrouwen we echter meer op medicijnen, daardoor wordt het bovenstaande onmogelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/24/16

 

Chirurgische Ingreep, Uitgevoerd Door Een Robot

laitman_565_02Vraag: In het Belinson ziekenhuis in Petach Tikva is er een operatie uitgevoerd waarbij er bij iemand een ​​tumor bij het hart verwijderd is. Het verbazingwekkende is dat een robot de operatie heeft uitgevoerd. Toen de patiënt na de operatie wakker werd, stond hij op en ging hij zelfs lopen. De volgende dag werd hij uit het ziekenhuis ontslagen, hij had zelfs geen pijnstillers nodig. Deze procedure lijkt een nieuw tijdperk in te luiden, maar zou de patiënt ermee ingestemd hebben om de robot vertrouwen?

Antwoord: Hoe paradoxaal het ook moge klinken, deze vorm van chirurgie is veel veiliger. Ik vloog eens mee in een privévliegtuig en de piloot vertelde me dat hij, als het mistig is of wanneer er een landingsprobleem bestaat, op de automatische piloot overschakelt zodat het vliegtuig zonder de hulp van de piloot kan opstijgen of landen. Het blijkt dat de technologie die alles voor ons kan doen al tot onze beschikking staat.

Vraag: Zal ​​het gebruik van deze technologie verschillende beroepen overbodig maken?

Antwoord: Natuurlijk, dat is ook beter voor beroepen die verband houden met het menselijk lichaam, zoals chirurgen, tandtechnici enzovoort, want mensen maken veel fouten en daarbij komt er veel corruptie en omkoping voor op dit gebied, terwijl een robot geen geld nodig heeft. Daarom zijn er veel gebieden waarin robots de mens kunnen vervangen.

Vraag: Wat zullen mensen gaan doen als ze door robots worden vervangen?

Antwoord: Iemand zal werkloos worden en liggen na te denken over het goede leven, maar daarover heeft hij geen zekerheid. Totdat hij het goede leven heeft ontdekt, zal hij een slecht gevoel hebben, met of zonder robots, want robots zullen mensen niet gelukkig maken. Het probleem is dat we in een verlangen evolueren en dat drijft ons naar de vraag: wat is de zin van het leven, het zou veel beter zijn als we ons los konden maken van dit verlangen, nergens over zouden hoeven nadenken en niets zouden hoeven overwegen.

Er komen steeds meer vragen over de zin van het leven naar boven als onze verlangens groeien, dan verliest een mens belangstelling voor de vraag of hij gezond, sterk, voldaan of tevreden is, evenals voor vragen over de manier waarop hij van een vakantie op een bepaald eiland zou kunnen genieten of van een show in een nachtclub. Alles wordt betekenisloos, onaangenaam en zelfs weerzinwekkend en we kunnen er niets aan doen.

Het probleem ontstaat wanneer een mens een nieuw soort verlangen voelt, naar iets dat boven zijn lichamelijke leven bestaat. Dus zelfs als wij ons lichaam van een maximum aan comfort voorzien, zal dat geen betekenis hebben.

Zelfs als we een infrastructuur creëren die ons van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat – zoals in Disneyland – bezighoudt en we ons als kleine kinderen zouden uitleven, zouden we ons niet van de werkelijkheid kunnen losmaken, omdat de Hoge Leiding de weg heeft geplaveid waarlangs we ons moeten ontwikkelen en waarop we de betekenis van het leven zullen onthullen.

Daarom zullen wij deze gedachten geen halt kunnen toeroepen of kunnen uitbannen. Het lijkt erop dat we ergens naar op zoek zijn, maar in feite zijn we voortdurend op zoek naar antwoorden op de vragen over de zin van het leven. We moeten al deze ervaringen meemaken en ontdekken dat ze ons geen voldoening geven. Het allerbelangrijkste moet nog komen: dat het juiste antwoord op de vraag naar de zin van het leven aan ons wordt gegeven.

Daarom zullen robots ons niet helpen en is het beter om er geen gebruik van te maken. We moeten ons echter afvragen waarom we een hart nodig hebben als we altijd het gevoel hebben dat het ons beklemt met vreselijke pijn en leegte.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/5/16

 

Bureaucratie In De Gezondheidszorg

laitman_566_02Opmerking: Er wordt op het ogenblik veel gepraat over de vreselijke bureaucratische situatie in de gezondheidszorg in Israël.

Antwoord: Artsen zijn over het algemeen de zwakste organisatoren en business managers.

Dus de behandeling van mensen wordt ook een probleem omdat alles afhangt van de juiste organisatie. Het systeem van de gezondheidszorg moet het bedrijf beheren, dan wordt alles beter. Een vrije of semi vrije-vakbond voor de gezondheidszorg is niet effectief.

Vraag: Zal ​​het betalen voor medicijnen niet leiden tot een publiek oproer?

Antwoord: In plaats van de hele bevolking voor de gezondheidszorg te laten betalen, zou ik het zorgstelsel verantwoordelijk willen houden voor elke shekel die erin wordt geïnvesteerd, zodat er echt voor het welzijn van mensen wordt gewerkt en men behandeld wordt zoals het behoort te gebeuren. Dit zou veel effectiever zijn.

Tegenwoordig is onze wereld georganiseerd volgens egoïstische principes en de gezondheidszorg moet juist daarom gedetailleerd gereorganiseerd worden. Anders bereiken we niets. Als we socialistische principes in een egoïstische wereld zouden introduceren, zou het hele systeem daardoor meteen verslonden worden.

From KabTV’s “Conversations with Michael Laitman” 11/18/15

 

Autisme, Een Probleem Van De 21e Eeuw

Laitman_182_02In het Nieuws (Russian-Bazaar): “De komende tientallen jaren zal een kwart van de kinderen geboren worden met ASD (een aan autisme verwante stoornis). Daarbij hebben jongens meer last van deze stoornis dan meisjes (4 op de 10). Het is niet mogelijk om autisme al in de foetale fase van de ontwikkeling of bij de pas geboren baby te ontdekken. Een fenomenaal geheugen is niets anders dan het resultaat van autisme.”

“Er wordt vaak beweerd dat autisten veel getalenteerder en intelligenter zijn dan ‘gewone’ kinderen. Maar degenen die aan ASD lijden zijn absoluut niet voorbereid op een onafhankelijke manier van leven. Zij hebben voortdurende zorg en begeleiding nodig. Een autist kan werken op wetenschappelijk, technisch en wiskundig gebied en in programmeer functies.”

“Zij kunnen zich uitstekend bewijzen in bedrijven en fabrieken, in ziekenhuizen en laboratoria. Militaire experts prijzen de vaardigheden van de autist. Deze mensen kunnen elke taak uitvoeren, als de taak maar nauwkeurig en correct wordt omschreven.”

“Onderzoekers vergelijken autisten met vertegenwoordigers van extreem religieuze groeperingen die zich alleen gelukkig voelen als zij in een voor hen vertrouwde omgeving zijn. Ze hebben hun eigen wetten, tradities en standpunten, ze hechten hier veel belang aan en hebben er grote waardering voor, maar zij leggen aan niemand iets op.”

Mijn commentaar: Alle ‘nieuwe’ problemen worden alleen genezen door in de maatschappij een goede verbinding met elkaar te hebben, want autisten zijn het resultaat van een achterstand in de correctie van de maatschappij.

 

Waarom Moet Ik Niet Naar Een Psycholoog Gaan?

laitman_547_05Vraag: Men denkt dat depressieve mensen de grootste realisten zijn. Psychologen beschouwen optimisten als mensen die in een bepaalde illusie leven. Waarom houden we onszelf voor de gek?

Antwoord: Dat komt omdat onze essentie het verlangen om genot te ontvangen is. Waarom zou ik de waarheid onder ogen zien en lijden? Ik houd mezelf liever voor de gek en ga van het leven genieten.

Vraag: Er zijn bewijzen dat maar 2% van de bevolking de werkelijkheid ziet zoals deze is, zonder deze mooier te maken. Het zijn allemaal psychiatrische patiënten. Waarom zit de werkelijkheid zo in elkaar dat ik mij constant moet verdedigen, mijn verlangen om te genieten? Waarom voel ik altijd een soort bedreiging?

Antwoord: Eigenlijk stel je de vraag: “Waarom ben ik geen dier? Waarom ben ik een mens?” Dieren hebben zulke problemen niet. Ze hoeven alleen maar alles over hun eigen leven te weten, anders hebben ze geen kans om te overleven. Wij voelen bedreigingen en wij kunnen alleen het hoofd boven water houden als er een goede verhouding tussen ons bestaat.

In tegenstelling tot dieren kunnen wij kiezen. Tegenwoordig zijn we zo ver in onze ontwikkeling dat we een maatschappij moeten bouwen die ons zal vervullen met iets dat niet door de natuur is gegeven. Dan zullen we ons verlangen volledig met vreugde kunnen vervullen, dat is de essentie van onze natuur want niets anders zal ons vervullen.

Vraag: Waarom moet niet ik naar een psycholoog gaan?

Antwoord: Als je psycholoog weet wat integrale educatie is en je kan helpen om de juiste relatie tot de werkelijkheid om je heen op te bouwen, natuurlijk, ga dan. Wij moeten nu een beroep in het leven gaan roepen dat ‘integraal psycholoog’ heet.

Vraag: Zal degene die tegenover mij zit me kunnen helpen om mezelf te leren kennen?

Antwoord: De psycholoog kan niet één op één met je werken. Integrale educatie vereist groepswerk. Je psycholoog moet je oefeningen geven die je in je omgeving gaat gebruiken en onder invloed daarvan zul je veranderen. Dankzij hem leer je hoe je op de juiste manier met de wereld communiceert.

From KabTV’s “A New Life” 11/7/14

 

Een Overwinning Voor Marihuana Is Een Verlies Voor Iedereen

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (MercatorNet): “De populaire manier waarop er in de media over marihuana wordt gesproken, wordt daarentegen vaak gekenmerkt door een slordige verslaggeving en het lijkt er steeds meer op dat marihuana heilig wordt verklaard als het wondermiddel voor alle medische, economische en sociale kwalen. Drieëntwintig Staten en het District Columbia hebben momenteel wetten ingevoerd die marihuana in een bepaalde vorm legaliseren.”

“Zelfs alleen medische marihuana, die wetenschappelijk gezien problematisch blijft, zoals uiteen is gezet in het vorige artikel in MercatorNet, verhoogt de beschikbaarheid van softdrugs bij jongeren. Een enquête die in 2014 in Colorado onder tieners is gehouden in behandelingscentra voor drugsmisbruik, heeft uitgewezen dat 74 procent hun softdrugs van een medische marihuanapatiënt heeft gekregen.”

“Het idee dat marihuana minder schadelijk is dan tabak is een mythe. Verdere legalisatie zal gepaard gaan met een verhoogd marihuanagebruik waarvan het resultaat zal zijn dat meer mensen zullen lijden aan de ongewenste gevolgen ervan, evenals kinderen die hierdoor onevenredig zullen worden getroffen. Dit zal op lange termijn een verwoestende klap zijn voor Amerika’s nationale gezondheid – zowel op medisch als op economisch gebied – door het nadelige effect op productiviteit op de werkplek, academische prestaties, gedrag en fysieke gezondheid, veiligheid in het verkeer, ouderschap en het functioneren in het gezin.”

Mijn commentaar: Er zijn geen andere middelen om de massa’s werklozen die ontevreden en boos zijn te kalmeren! De Verenigde Staten zijn niet in staat om het niveau van het algemene onderwijs te verhogen. Het belangrijkste is om iedereen te kalmeren. Dat doet deze ‘onschuldige’ drug.

Dit alles gebeurt onder het mom van de strijd voor de gezondheid door het stoppen met roken van sigaretten aan te bevelen! Zo kunnen we de Staat niet beschuldigen van een schadelijke handelwijze!