Tag Archives: Genen

Een nieuw onderzoeksgebied binnengaan

202.0In het nieuws (Business Insider): “Ons DNA is voor 99,9% gelijk aan dat van onze medemens en … we lijken verrassend veel op veel andere levende wezens.

“Ons lichaam heeft 3 miljard genetische bouwstenen of basenparen, die ons maken tot wie we zijn.

“Van die 3 miljard basenparen is er maar een klein deel uniek voor ons, waardoor we voor 99,9% genetisch gelijk zijn aan onze medemens.

” … grote delen van ons genoom vervullen dezelfde functies in het dierenrijk.

“Kijk maar eens hoe wij genetisch gelijk zijn aan alles om ons heen:

“Een studie uit 2007 heeft uitgewezen dat ongeveer 90% van de genen in de Abessijnse huiskat gelijk zijn aan die van de mens …

“En hoewel het leggen van eieren en het gevederde lichaam behoorlijk verschillen van het lichaam van de mens, heeft ongeveer 60% van de kippengenen een menselijke gen tegenhanger.

“Zelfs bananen delen verrassend genoeg nog zo’n 60% van hetzelfde DNA als de mens!”

Vraag: Hoe kan het dat een mens in principe alle niveaus van de natuur omvat?

Antwoord: Als het meest volmaakte egoïstische schepsel omvat de mens alle lagere niveaus. Inderdaad, het lijkt erop dat zijn genoom het meest gecompliceerd is. Maar het gaat er niet om wat wij in het genoom ontdekken. Daar hebben we niets aan. De conclusie is namelijk dat we hier niets uit kunnen afleiden. We kunnen daarom op deze manier helemaal niet met een mens omgaan.

We zullen ons daarom op een ander onderzoeksterrein moeten begeven als wij zelf, zoals Alice in Wonderland, een heel ander systeem moeten opbouwen: integraal, globaal, onderling verbonden en gebaseerd op totaal geven en afhankelijkheid van elkaar.

Als wij onszelf op deze manier herbouwen – en dat kunnen we – zullen we het systeem van de natuur binnengaan en dat rechtstreeks kunnen onderzoeken, maar dat gaat niet via ons egoïstische filter. We zullen door deze spiegel heen gaan, door dit egoïstische filter, en het gebied binnengaan waar we de natuur zullen zien zoals zij is.
Dit zal gebeuren als we een doorbraak beleven en de crisis in de wetenschap overwinnen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/entering-a-new-field-of-research/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Human Genome” 7/17/11

Related Material:

Cursing And DNA Death

Cure By The Power Of Good

The Spiritual Gene, Part 1

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Perception, Science | Add Comment / Ask Question →

 

De spirituele essentie van de mens

742.01Opmerking: Een Russische wetenschapper heeft naar verluidt een verschijnsel in de natuur ontdekt dat bekend staat als het DNA-fantoom. De conclusies, na een reeks experimenten op het gebied van erfelijkheid, d.w.z. het DNA, waren zelfs schokkend voor de biochemici zelf.

De wetenschapper beweert dat de genen na de dood niet volledig worden vernietigd, maar in plaats daarvan een soort fantoom achterlaten dat enige informatie in zich draagt. Dit fantoom, een klonter informatie die uit de cellen wordt geworpen, blijft ongeveer 40 dagen bestaan. Daarna verdwijnt het, maar niet volledig. De informatie die in het menselijk genetisch apparaat is ingebed, verdwijnt nooit zonder een spoor na te laten.

Mijn antwoord: Er verdwijnt niets in de natuur. Het is alleen zo dat wij, wanneer we naar iemand kijken in zijn biologische, egoïstische vorm, een soort beeld zien. Vervolgens sterft dit beeld, omdat het egoïstische verlangen, de essentie van de mens in deze biologische vorm uitgeput is geraakt. Er is geen kracht meer in hem over om zichzelf mee te vullen.

Het verlangen doet als het ware afstand van alles, raakt vermoeid, wil niet langer in deze vorm functioneren en voelt zijn bestaan als zinloos, daarom sterft een mens. Dit hele beeld beëindigt zijn bestaan.

Maar dit is alleen in onze egoïstische waarneming zo, want wij kijken naar een mens als een bepaald egoïstisch object. We zien hem alleen op die manier, maar in feite is hij eeuwig, volmaakt en bestaat hij boven alle beperkingen.

Dit betekent dat wij het hebben over de noodzaak om de waarnemer te veranderen, dan zouden we geen stervende mensen zien of die mensen zelf. In plaats van die mens zouden we zijn innerlijke, spirituele essentie zien die bestaat.

Nu is het nog zo dat we van deze innerlijke, spirituele essentie, de ziel van een mens, alleen het uiterlijke, egoïstische omhulsel zien dat we zelf hebben opgebouwd. Ons egoïstische filter waardoor wij naar alles kijken, inclusief onszelf, vervormt alles en keert het hele beeld van de wereld om.

Er verdwijnt niets in de natuur. Het is alleen zo dat er in onze waarneming allerlei veranderingen in de uiterlijke vormen optreden. Ik kijk naar iets en ik denk dat er van alles om mij heen verandert. Maar in werkelijkheid is er helemaal niets om me heen en verandert er ook niets.

Het hele beeld van waarneming is in mij. Het verandert in mij omdat mijn egoïsme zich voortdurend transformeert, zich ontwikkelt en allerlei stadia van ontwikkeling doorloopt, daarom lijkt het voor mij alsof de wereld zich ontwikkelt. Dus als ik naar allerlei objecten kijk, zie ik ze in beweging. In feite is er geen beweging, het is gewoon mijn innerlijke beweging.

Opmerking: Maar wetenschappers voelen nog steeds een soort golf-frame van dunnere deeltjes.

Mijn Reactie: Zij voelen een uiterlijke, egoïstische vorm. Maar in die vorm is de spirituele essentie van een mens aanwezig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/the-spiritual-essence-of-man/

From KabTV’s “Close-Up. Human Genome” 7/17/11

Related Material:

The Spiritual Gene, Part 2

What Happens When The Body Dies?

What Dies And What Remains?

Filed under: Science | Add Comment / Ask Question →

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 4

laitman_610_1Is Het Mogelijk Om Het Spirituele Gen Te Decoderen?

Vraag: Bevat het spirituele systeem van alle mensen de verlangens die ooit werden gerealiseerd of zullen worden gerealiseerd? Betekent dit dat elk verlangen dat in mij opkomt, afkomstig is van dit spirituele systeem en bepaalt wat ik op dit moment wil? Heeft het ons hele leven onder controle?

Antwoord: Het spirituele systeem regelt ons hele leven voor de volle 100 procent.

Vraag: Bestaat er een spiritueel DNA in ieder mens?

Antwoord: Natuurlijk, anders zou er geen fysiek DNA bestaan. Het Spirituele DNA verbindt mij met het spirituele systeem.

Vraag: Worden we erdoor bestuurd zoals bij een afstandsbediening?

Antwoord: Nee, het is niet ver weg van ons, wij leven namelijk in dit systeem. Het bevindt zich niet ergens op een andere plek maar tussen ons en in ons, het verbindt ons met elkaar. Er bestaan geen begrippen als tijd, beweging, ruimte en afstand in spiritualiteit.

Vraag: Is het mogelijk om het spirituele DNA te lezen op de manier waarop genetici fysiek genoom decoderen? Wat voor informatie is erin opgeslagen?

Antwoord: De hele weg die ik moet afleggen, vanaf nu tot aan mijn eind correctie, ligt daarin opgeslagen. De eind correctie  is een staat waarin iedereen boven het egoïsme uit verenigd is in één verlangen dat ‘Mens’ genoemd wordt, Adam.

Onze spirituele DNA’s bevinden zich in één systeem waar zij elkaar beïnvloeden. Daarom hebben we in deze wereld verschillende relaties die, voor ons verborgen, door het spirituele DNA worden gedicteerd.

In het gecorrigeerde systeem zijn alle verlangens met elkaar verbonden zodat een ieder alle anderen aanvult. We hebben het over verlangens, niet over lichamen. Het lichaam zal vroeg of laat sterven, en wat dan nog? Onze verlangens verbinden zich in één systeem dat Adam wordt genoemd.

Vraag: Sterft een verlangen of een mens?

Antwoord: Nee. Verlangen is een kracht en een kracht sterft niet. Een kracht blijft bestaan en reïncarneert in verschillende lichamen.

Vraag: Welke DNA is belangrijker en oefent controle uit, het spirituele of het fysieke DNA?

Antwoord: Het Spirituele DNA regelt alles, inclusief het materiële DNA

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 3

Laitman_633_3Spiritueel DNA

Vraag: Beïnvloedt het spirituele DNA ons leven op dezelfde manier als het fysieke DNA?

Antwoord: Als het spirituele DNA in een mens wordt onthuld tijdens een van zijn levenscycli, is dat zeker van invloed op zijn lotsbestemming. Een mens wordt zich bewust van dit spirituele gen. Het verlangen dat nu in hem onthuld is, het verlangen om de spirituele staat te bereiken, het nieuwe doel dat zich boven dit fysieke leven bevindt, verandert zeker alles.

Vraag: Uit de genetica is bekend dat aangeboren eigenschappen die in het DNA vastliggen, bepalen wat zich in een kind zal ontwikkelen. Bestaan er nog andere genen in een mens?

Antwoord: Ja, er bestaat ook een spiritueel DNA. Het spirituele gen, de Reshimo, is een informatieve lading die in ieder mens aanwezig is, of beter gezegd: in zijn of haar verlangen. Het bepaalt in welke vorm dit verlangen zich zal ontwikkelen.

Vraag: Wordt deze informatie bij de geboorte in een mens opgeslagen?

Antwoord: Zelfs daarvoor al. Als een druppel sperma zich gaat ontwikkelen, betekent het dat de spirituele informatie deze ontwikkeling heeft veroorzaakt. Juist deze informatie leidt een man en een vrouw naar copulatie, deze informatie veroorzaakt het verlangen in hen om een ​​kind te krijgen of er wordt daardoor een ongeplande zwangerschap voor hen geregeld.

Er is een spiritueel systeem dat bepaalt hoe elk verlangen dat daarin aanwezig is zich moet ontwikkelen. De verlangens zijn in één netwerk met elkaar verbonden, dat netwerk is noodzakelijk om een ​​bepaalde staat, het einde van de correctie, te bereiken. Dit netwerk bestaat uit vele verlangens die behoren tot alle mensen in de wereld.

Dit netwerk is voortdurend in ontwikkeling. Op basis daarvan besluit het wat er op een bepaald moment met iedere afzonderlijke wens gebeurt: ofwel er wordt van afgezien zonder implementatie in deze wereld, of deze wens wordt in een mens geïmplementeerd, in een man of een vrouw, in een bepaalde vorm.

Hieruit blijkt dat het spirituele systeem de vorm van ons fysieke leven op deze aarde bepaalt, de basis daarvan is de noodzaak om het einde van de correctie in zijn perfecte vorm te bereiken.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16

 

De Genetische Kaart Van De Mensheid, Deel 2

laitman_553Het Verborgen Gen

Vraag: Is er iets in de genen van het menselijk DNA dat bekend is in de Wijsheid van Kabbalah, maar niet bij genetici?

Antwoord: Er bestaat een toegevoegde spirituele lading, dit blijft geheim voor een gewoon mens.

In het volk Israël waren er in verschillende generaties bijvoorbeeld mensen die niet Joods geboren waren, maar zich aansloten bij het volk en daar heel belangrijke mensen werden, hoewel zij aanvankelijk ogenschijnlijk geen Joodse genen hadden. Dergelijke gevallen kwamen veel voor, vooral in de tijden van de Tempel.

Hieruit blijkt dat het dus niet noodzakelijk is dat deze informatie via het fysieke lichaam wordt doorgegeven, via de ouders. Er is een deel spirituele informatie die leidt tot innerlijke spirituele ontwikkeling en een mens ertoe dwingt om zijn bestemming te vervullen, zonder dat er enig verband met de ouders bestaat.

De ouders van Rabbi Akiva waren bijvoorbeeld niet Joods van geboorte, zij bekeerden zich later tot het Jodendom. Maar dat belette niet dat hun zoon een belangrijke joodse wijsgeer werd, één van de grootsten in de geschiedenis van Israël. Waar komt dat vandaan? Het blijkt dat we het geestelijk DNA, de wortel van de ziel, niet kunnen beoordelen vanuit het DNA materiaal.

De wortel van de ziel is een onderdeel van het systeem van Adam HaRishon. Adam is geen mens, maar een spiritueel systeem waarin we allemaal worden opgenomen door onze gecorrigeerde verlangens. Dan verenigen we ons allemaal in één spiritueel lichaam. Een dergelijk spiritueel lichaam, waarvan alle delen in harmonie verenigd zijn, noemen we Adam, de eerste mens.

Als ieder mens zijn verlangens corrigeert en bereid is om zich te verenigen met gelijkvormige gecorrigeerde verlangens van andere mensen die ernaar op zoek zijn om zich als broeders in één lichaam, in één verlangen, met elkaar te verenigen, zijn we allemaal verbonden.

Dan voelen we in deze verbinding de eerste mens, Adam HaRishon, één samengevoegd verlangen dat uit vele persoonlijke verlangens is gevormd. Een ieder annuleert zijn egoïsme en verbindt zich met anderen boven het ego uit, om samen met hen in één verlangen te zijn, als in één lichaam.

Er zijn zielen, afzonderlijke delen van Adam, die sterk verlangen naar deze eenheid, zij worden beschouwd als hoge zielen. Er bestaan ook mensen die er niet zo enthousiast voor zijn en er zijn zelfs mensen die er volkomen onverschillig tegenover staan.

Zo’n spirituele gen, die we een Reshimo noemen, is in ieder menselijk wezen in de wereld aanwezig, het verlangen naar eenheid: positief, negatief of totaal niet.

From KabTV’s “A New Life” 7/12/16