Tag Archives: Gebed

De dialoog van de mens met de Schepper

239Het gebed is een oproep aan de Schepper, men noemt het MAN (vrouwelijke wateren) d.w.z. het brandende verlangen van een mens die zich vanuit zichzelf omhoog heft naar de Schepper. Natuurlijk zal de Schepper zijn vraag dan kunnen beantwoorden.

Het gebed is een oprecht verzoek van een mens aan de Schepper, de Schepper wacht erop en beantwoordt het. Het gebed is de verbinding van een mens met de Schepper.

Denk niet dat bidden alleen tot de mens behoort. De stille, vegetatieve en animale natuur zijn in hun bestaan voortdurend in gebed. Hun gebeden maken echter op een organische wijze deel uit van de natuur, want het is van tevoren bekend wat een steen, een plant of een of ander dier verlangt. Daarom heeft hun verlangen geen speciale wijze van uitdrukken nodig, het vindt automatisch plaats.

Maar een mens moet aan zijn gebed werken, daarom is aan hem een vrije wil gegeven. In de mate waarin een mens zijn gebed vormt in overeenstemming met wat de Schepper hem wil geven, zal hij succes hebben en zal er een wederzijdse verbinding met de Schepper tot stand komen: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

De Schepper zorgt van tevoren voor een antwoord voor een mens en roept hem daardoor op tot gebed. De mens moet zoeken en ontdekken met welk gebed hij de Schepper kan aanspreken, zodat hij de Schepper de gelegenheid geeft om hem te antwoorden en te helpen. Dan is er een wederzijdse verbinding tussen hen in de vorm van: “Ik ben voor mijn Geliefde, en mijn Geliefde is voor mij.”

Op het moment dat wij vragen, helpt de Schepper ons al, en zelfs eerder al, want als Hij ons wekt om ons tot Hem te wenden, helpt Hij ons daar al bij, zoals er geschreven staat: “Roep tot Mij en Ik zal antwoorden.”

Blog in het Engels:https://laitman.com/2022/09/mans-dialogue-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/14/22, “Purifying the Heart” 

Related Material:

How Can You Learn to Speak with the Creator?

Connection With The Creator

A Voice Calling In The Dark Forest

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een gebed dat door de Schepper wordt gegeven

261Vraag: Welk gebed heeft de Schepper ons al in de mond gelegd?

Antwoord: Alles wat je voor de Schepper voelt, je zult ontdekken dat dit het gebed is dat Hij in je heeft gelegd.

Eerst zal je denken dat dit gebed van jou is, dat de vraag van jou is, dat alles van jou is. Maar in feite is dat niet zo. Dat alles heeft Hij al in je geplaatst.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/prayer-given-by-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

Turn To The Creator

Tuning In To The Creator

The Creator Hears All Prayers

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wij moeten bidden, we moeten vragen

534Opmerking: Geluk” is in het  Hebreeuws “mazal,” het betekent “druppels”, van het woord “nozel,” “druppelen”.

Mijn antwoord: Geluk lijkt van boven op je neer te druppelen. Het komt onverwacht. Een mens vermoedt niet eens dat er geluk op zijn hoofd zal neerkomen, plotseling is het er.

Vraag: Heeft het effect als een mens tot de Hoge Kracht bidt om geluk in zaken of in het huwelijk?

Antwoord: Jazeker. We moeten bidden, we moeten vragen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/we-must-pray-we-must-ask/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Spiritual States” 5/24/22

Related Material:

How Kabbalah Regards Luck

Good Luck To Us All!

Drops Of Luck

Filed under: Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Wanneer worden mijn gebeden verhoord? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wanneer worden mijn gebeden verhoord?

De Schepper hoort elke vraag, eis en roep – elk gebed. Maar inderdaad, wat beantwoordt Hij?

Onze gebeden worden beantwoord in de mate waarin ze overeenstemmen met het plan van de Schepper en Zijn wensen voor ons.

Wat is de wens van de Schepper voor ons? Hij wenst voor ons dat wij ons positief verbinden met elkaar, in overeenstemming met Zijn eigenschap van Liefde.

Het maakt niet uit hoeveel conflicten, verdeeldheid en haat we misschien naar elkaar voelen, we zullen allemaal moeten groeien en de meest verheven staat die voor ons is bereid moeten realiseren: een staat van volkomen liefde voor elkaar.

Liefde ontstaat als we een revolutionaire verandering ondergaan in onze houding naar elkaar. Als we elkaar gaan steunen en bemoedigen en we er allemaal naar streven om elkaar te vervullen. Met andere woorden, liefde betekent dat we overschakelen van alleen aan onszelf te denken naar het denken aan het welzijn van iedereen buiten ons.

Een gebed om een dergelijke liefde te bereiken, wordt beantwoord. Het moet echter diep uit ons hart komen dat wij werkelijk alleen het beste voor anderen willen, wij moeten niet zomaar wat woorden zeggen die geen inhoud hebben.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/04/how-do-i-get-my-prayers-answered-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “News with Kabbalist Dr. Michael Laitman” on March 3, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Sylvain Brison on Unsplash

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Wat voor gebed wordt door de Schepper beantwoord?

236.01Vraag: Tegenwoordig zijn mensen gaan bidden. Pragmatici zijn nu aan het bidden. We hebben de volgende vraag voor u: “Wat voor soort gebed is van goede kwaliteit?” Welk gebed wordt door de Schepper gehoord?

Antwoord: In het algemeen gesproken hoort de Schepper alle vragen, alle gebeden! Welke daarvan Hij beantwoordt – dat is de vraag!

Alles wat een mens eist, roept, vraagt en smeekt, het wordt allemaal gehoord. Nu is de vraag: waar reageert de Schepper op? Alleen wanneer het verzoek van mensen hier beneden overeenstemt met Zijn plan, met Zijn aspiratie van Boven. Als onze verlangens overeenstemmen met het verlangen van de Schepper, gebeurt het.

Vraag: Over wat voor verlangen hebben we het dan?

Antwoord: Toenadering, verbinding, een samensmelting van mensen in volledige gelijkwaardigheid aan elkaar, in een staat van liefde. Dit wil de Schepper. Want Zijn hoogste eigenschap voor mensen is liefde.

Opmerking: Wat betekent het dat het niet uitmaakt in wat voor conflicten we zitten, ongeacht de mate waarin we elkaar haten…

Mijn Antwoord: Zo ver moeten we nog komen.

Vraag: Bid ik dat de liefde voor iemand die mij haat naar mij toe zal komen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Wat is liefde?

Antwoord: Liefde is als jullie allemaal, met al jullie lichamelijke, morele, psychische en wat voor eigenschappen, kwaliteiten en krachten dan ook, volledig overschakelen naar het helpen en vervullen van iedereen buiten je.

Liefde is wanneer je overschakelt van alleen aan jezelf denken naar het vervullen van iedereen buiten je.

Vraag: Zal dit gebed beantwoord worden?

Antwoord: Het zal zeker beantwoord worden als je het wilt. Dit betekent dat je het niet alleen maar zegt, maar dat je het werkelijk wilt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/what-prayer-does-the-creator-answer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 3/3/22

Related Material:

How To Deserve Answer From The Creator

What Should Prayer Be Like

What Prayers Reach The Creator?

Filed under: Crisis, Globalization, News, Prayer and Intention, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe moeten we ons tot de Schepper richten?

232.1Vraag: Zou het juist zijn om tot de Schepper te bidden om een nieuw hart dat niets voor zichzelf wil hebben maar alleen voor de vrienden?

Antwoord: Ja, maar dan moet je wel beseffen wat een nieuw hart betekent. Je moet het voelen. Mechanisch uitgesproken woorden in een gebed maken het gebed zonder meer dood! Dan kan je beter niets zeggen. Je moet het gebed voelen! Op gevoelsniveau moet je alles voelen wat je zegt en niet zomaar woorden gebruiken die je in een boek leest.

Vraag: Maar we weten en begrijpen niet wat we precies nodig hebben en waar we om moeten vragen. Moeten we in zo’n geval alleen om verbinding vragen?

Antwoord: Wel, laat het dan voor nu alleen een vraag om verbinding zijn. En dan kan je aan de Schepper vragen of Hij je de meest elementaire vragen wil leren, zodat je gaat begrijpen hoe je je tot Hem moet richten. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-to-address-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

Turn To The Creator

Tuning In To The Creator

How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wanneer verdienen wij een antwoord van de Schepper?

239Vraag: Enerzijds moeten wij “het gebed van en voor de velen” omhoog brengen, dat moet geen  optelsom zijn, maar één geheel. Anderzijds moet ieder van ons in een voortdurende dialoog met de Schepper zijn. Hoe gaan deze twee dingen samen? 

Antwoord: We moeten al onze vragen en inspanningen zo bundelen dat wij ze collectief aan de Schepper kunnen voorleggen. Dan is er hoop dat Hij zal reageren. Als wij, wat men noemt “één mens met één hart” vormen, als wij in zo’n structuur samenkomen, zullen we Zijn antwoord verdienen.

Alleen als wij ons tot de Schepper wenden vanuit een groot verlangen, vanuit een hunkering, een diepe wens, kunnen wij een soort antwoord, een reactie van Hem bereiken.

We moeten ons verlangen nog zo vormen, dat het met hart en ziel, zo innerlijk en zo spiritueel mogelijk is, dan zullen we een antwoord ontvangen. De Schepper verlangt van ons dat wij zo zuiver mogelijk in Zijn nabijheid zijn. Zo zuiver mogelijk!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/how-to-deserve-answer-from-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

The Request Must Be Collective

The Only Prayer

The Prayer The Creator Hears

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wend je tot de Schepper

624.02Vraag: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kan de Ten samen een gebed tot de Schepper richten om Hem vreugde te brengen?

Antwoord: Het gebed is een vraag in mijn hart als ik die oprechte vraag naar de Schepper breng, Zoals een kind dat zijn moeder roept, hoewel hij niet eens weet tot wie hij zich richt. Maar hij roept naar haar, want hij is met haar verbonden en al huilend wendt hij zich tot haar. En zij hoort hem.

Zo is het ook met ons. Wij moeten ons tot de Schepper wenden omdat wij uit Hem geboren zijn, wij vielen uit de eigenschap van Bina in de eigenschap van Malchut en nu willen wij weer naar de eigenschap van Bina opstijgen. Maar we willen bewust stijgen!

Deze opgang wordt spiritueel genoemd, want wij moeten boven ons egoïstische verlangen, Malchut, uitstijgen naar de eigenschappen van de Schepper, Bina. Dat moeten wij doen en daar moeten wij om vragen.

Vraag: Als wij als baby’s moeten roepen om aan de Schepper te vragen, zullen we dan nooit volwassen worden? Zullen we altijd kinderen blijven?

Antwoord: Natuurlijk. Wij zullen altijd schepselen blijven en niet de Schepper worden. Maar we willen stijgen tot aan het niveau van de Schepper Zelf. Dit is het doel van onze ontwikkeling. Laten we dat dus proberen. Hij wil dat wij dit bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/turn-to-the-creator-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Asking the Creator to Fill the Place Between Us” Lesson 7

Related Material:

Tuning In To The Creator

Turn To The Creator

How Can We Turn To The Creator Correctly?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Gebed voor de wereld

293De situatie in de wereld wordt met de dag explosiever. De hele wereld volgt nauwlettend de snelle ontwikkeling van de gebeurtenissen in Oekraïne. Kabbalisten houden zich echter niet bezig met politiek en geografische grenzen.

Kabbalisten willen maar één ding: liefde toevoegen of op zijn minst de haat verminderen waar dat mogelijk is en confrontatie tussen mensen verminderen, wij moeten helpen om dat te doen.

Daarom is het gebed het belangrijkste middel. Als wij met de hulp van het gebed erin slagen om een grotere verbinding tussen mensen tot stand te brengen, zal dat ten goede komen aan de mensheid en zullen wij de Schepper vreugde brengen. De Schepper heeft schepselen geschapen die tegengesteld zijn aan Hem, ze zijn gebroken, daarom moet de mensheid vragen om verbinding boven haat en afwijzing uit. Dan zullen we gaan begrijpen, voelen en ontdekken wat eenheid betekent.

Het belangrijkste hierbij is dat wij de kracht van verbinding ontdekken. Het één kan niet zonder het ander bestaan. De Schepper lijdt meer dan iedereen, maar Hij heeft geen keus, Hij moest de natuur in deze vorm scheppen. Het is onze taak om met ons gebed, ons verlangen en ons pleidooi te proberen om Hem ertoe te dwingen om alles te corrigeren. Hij wacht op ons verzoek om correctie en Hij zal meteen handelen. Hij heeft niets anders nodig dan ons verlangen.

Het enige wat vanaf het begin ontbreekt in de schepping is ons verlangen om gelijkvormig te worden aan de goede kracht van de Schepper. De Schepper heeft het verlangen van zijn schepselen nodig, daarom heeft Hij aan de schepping een onvolkomenheid meegegeven. Die onvolkomenheid, dat gebrek, moeten wij gaan ontdekken.

Zolang we niet vragen om vrede, vervulling, volmaaktheid, liefde en verbinding, zal het niet gebeuren. We moeten op alle niveaus verbinding willen, in de volle omvang. Hierdoor zal de hele natuur en zullen alle werelden terugkeren naar de volledig gecorrigeerde staat waarin wij allemaal met elkaar verbonden zijn en zullen wij allemaal de kracht van verbinding ontdekken, een kracht die eeuwig en volmaakt is.

De Messias is geen mens maar een kracht, een geest die verschijnt en verdwijnt, afhankelijk van ons verlangen. Wanneer wij dichter bij elkaar willen komen, komt hij, als wij dat niet willen, gaat hij weg. De Messias is een kracht die ons uit ons egoïsme trekt (Moshech) naar geven, liefde en verbinding.

Als we begrijpen dat wij deze kracht nodig hebben die ons uit een slechte staat naar een goede staat trekt, uit afscheiding naar verbinding, uit haat naar liefde, dan roepen we de Messias aan. Laten we dat samen doen.

Het grootste probleem is de onverschilligheid die inherent is aan onze natuur. Soms raakt een specifiek voorval of een gewond dier ons hart meer dan een oorlog tussen landen. We leven vanuit   egoïstische eigenschappen die niet gecorrigeerd zijn.

Daarom maken we ons bezorgd over dingen die ons na aan het hart liggen. Een kleine verstoring in ons eigen huis baart iedereen meer zorgen dan wereldgebeurtenissen, supernova ster explosies of een orkaan aan de andere kant van de aarde. Zo laat ons egoïsme de werkelijkheid aan ons zien.

Maar als wij samen met alle kracht aan de Schepper vragen om ons in onze Tens (groep van tien mensen) te laten voelen wat het betekent om uit ons ego te treden en de kracht te voelen die tussen ons werkt, zullen wij de hoge Kracht gaan ontdekken die tussen ons verblijft. Dan zullen wij dingen in de wereld gaan opmerken die belangrijk zijn voor de Schepper en niet voor ons persoonlijk egoïsme.

Blog in het Egels: https://laitman.com/2022/03/prayer-for-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 2/22/22, Writings of Baal HaSulam “Introduction to The Book of Zohar

Related Material:

The Assignment Given By The Creator

Billions Of People In One Ten

How Does A Ten Impact The World?

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Prayer and Intention, Spiritual Work, Unity | Add Comment / Ask Question →

 

Het gebed is essentieel voor alles

625.02

Vraag: Wat is de rol van het gebed in verband met Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar)?

Antwoord: Het gebed is essentieel voor alles.

We moeten erover nadenken, het ontwikkelen en leren begrijpen dat we alleen met de hulp van onze roep naar de Schepper van het ene niveau naar het volgende kunnen opstijgen.

Als wij afwachten en ons niet tot Hem wenden, vertraagt dit onze ontwikkeling aanzienlijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/prayer-is-essential-for-everything/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the International Convention “Rising Above Ourselves” 1/9/22, “Working in Mutual Responsibility” Lesson 6

Related Material:

What Is Prayer?

Write A Prayer

Preparation For A Prayer

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →