Tag Archives: Financiële Crisis

De mogelijkheid om de Hoge Wereld binnen te treden

Vraag: Wat kan en moet ik leren als ik mij realiseer dat er een directe verbinding van de Schepper naar mij is? Wat raadt Kabbalah ons aan als het gaat over het bestuderen van de handelingen van de Schepper ten aanzien van mij?

Antwoord: Kabbalah leert een mens om boven zichzelf uit te stijgen door geloof boven de rede. Dit betekent dat we niet vanuit ons egoïsme handelen, maar dat wij van Boven spirituele krachten krijgen om vanuit geven te werken: niet naar jezelf toe, maar naar de ander toe.

Dit werk kan je echter alleen doen door praktisch in een groep te werken, dit geldt voor mannen en vrouwen. Voor vrouwen echter in mindere mate dan voor mannen, maar in principe moeten zowel mannen als vrouwen dit werk doen.

Dit is de enige mogelijkheid om de Hoge Wereld binnen te treden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/25/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Na De Tragedie In Parijs, Deel 1

Laitman_727Vrijheid en Tolerantie

Vraag: Na de verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs waarbij 129 mensen om het leven kwamen, wordt er door velen gezegd dat dit het begin van de Derde Wereldoorlog is.

Antwoord: Dit is de Derde Wereldoorlog nog niet want dat zou het een nucleaire oorlog zijn die onze wereld volledig zou vernietigen.

Natuurlijk bagatelliseer ik de betekenis van de tragedie die Frankrijk en de hele mensheid heeft getroffen niet. Helaas zijn deze terroristische daden al gemeengoed geworden. Een week geleden is er een Russisch vliegtuig neergestort in Egypte. Er bevonden zich ruim 200 mensen aan boord.

Het gaat hier nog niet over een Derde Wereldoorlog, het zijn wel de eerste symptomen. Als we op deze manier doorgaan zal deze oorlog onvermijdelijk uitbreken, want de situatie in de hele wereld verslechtert steeds meer en we naderen een rampspoed.

Vraag: Frankrijk is een natie met democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid en broederschap: de slogans van de Franse revolutie. Hoe is het mogelijk dat juist hier de duistere krachten van het kwaad actief worden?

Antwoord: Sinds de Franse revolutie heeft de democratie heel veel ontwrichtingen meegemaakt. De vrijheid werd tot een grenzeloze tolerantie voor iedereen. Dit is niet goed. Alles moet worden afgewogen, want onze wereld bestaat op basis van het evenwicht tussen twee krachten, licht en donker, plus en min, koude en warmte.

De gehele natuur is gebouwd op de samenwerking tussen twee tegenpolen. Wanneer we echter alleen spreken over vrijheid zonder enige beperking, kan dat verschrikkelijke gevolgen hebben, nog ernstiger dan slavernij en dictatuur. Het is heel moeilijk om in opstand te komen tegen degenen die kwaad doen wanneer dit wordt verpakt in het spandoek van vrijheid en democratie. Dus alle goede dingen – zelfs vrijheid – moeten in de juiste verhouding aanwezig zijn.

We hebben in de afgelopen decennia gezien dat Frankrijk een toevluchtsoord is geworden voor migranten uit Afrika en het midden oosten. In Frankrijk blijft er niets over van de oude Europese natie die beroemd was door de klassieke literatuur, cultuur en onderwijs. Alleen de herinneringen daaraan bestaan nog.

De voormalige slogans vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn mooie woorden geworden die niet overal worden toegepast en het is twijfelachtig of dat wel mogelijk is: laten we realistisch zijn. Er bestaat een democratie waar we aardig over kunnen discussiëren, zoals in een toneelstuk en daarnaast bestaat er een harde werkelijkheid waarin de democratie al geruime tijd niet meer bestaat.

Het is noodzakelijk om te differentiëren tussen dromen en werkelijkheid, vanuit het diepste respect wat ik voor Frankrijk heb: het was de eerste natie die de hele wereld naar democratie leidde, naar een nieuwe cultuur en onderwijs. Waarbij opgemerkt moet worden dat dit slechts een tijdelijke trend was. De stormachtige periode van herstel, die aan de hele wereld het Impressionisme gaf en alle revolutionaire innovaties, is voorgoed voorbij.

Nu er bijna 150 jaar zijn verstreken leven we in een volkomen andere tijd. Nu domineren macht en terrorisme. In plaats van de kleuren blauw, wit en rood wordt Frankrijk gesymboliseerd door de kleur groen. Dit is van grote invloed op het hele leven. We kunnen onmogelijk zeggen dat Frankrijk nog een Franse natie is als10% van de bevolking uit moslims bestaat die hun wetten aan iedereen gaan opleggen.

De Franse president is niet langer de vertegenwoordiger van Frankrijk. Hij wordt onder druk gezet door macht. Frankrijk is in twee kampen verdeeld. Extreem rechts onder het leiderschap van Le Pen wil Frankrijk terugbrengen naar een eerder model, hoewel we hierbij bijna over fascisten kunnen spreken.

Na de angst voor terrorisme die nu in Frankrijk heerst, beschouwen de Fransen hen niet langer als extremisten. De Fransen neigen er nu naar voor die kant te kiezen. Er is geen andere ontsnapping mogelijk dan voor de aanpak van extreem rechts te kiezen.

Wordt vervolgd

From the Israeli Radio Program 103FM 11/15/15

Crisis = Gevaar En Kans

laitman_600_02Mening (David Servan-Schreiber): “Anderen helpen activeert gebieden in de hersenen die een gevoel van genot in ons stimuleren. Dit is specifiek zo omdat we hierdoor in moeilijke tijden de nadruk op communicatie tussen mensen moeten leggen.”

“Een volk dat zich wijdt aan de groei van het bruto nationaal product, werkt volgens de maatstaven van monetaire eenheden. Het is echter onmogelijk om de gezondheid van kinderen, geluk, zingen, een stabiel huwelijksleven, eerlijkheid van degenen die aan de macht zijn, humor, onderwijs, wijsheid en liefde af te meten aan geld. Het bruto nationaal product van de natie meet van alles, maar niet de aspecten waardoor het werkelijk de moeite waard is om te leven.”

“De positieve ontwikkeling van een natie hoeft niet te worden afgemeten aan de toename van de vervaardiging van wapens en de bouw van gevangenissen, maar wel door het ware welzijn van haar burgers. Mensen zijn blij wanneer hun banen niet met consumptie verbonden zijn. Het maken van een verbinding met anderen, actief zijn, aandacht voor gezamenlijke belevenissen, permanente educatie, iets nieuws proberen en jezelf aan anderen wijden: dit is de formule voor geluk!”

“Er zal een wereldwijde financiële crisis voor nodig zijn totdat deze eeuwige waarden uiteindelijk het onderwerp van een publiek debat zullen zijn.”

Mijn commentaar: Juist lijden dwingt ons om aandacht aan anderen te besteden, ook al lijkt het zo dat een mens zich door lijden in zichzelf opsluit. Maar in feite komt een mens alleen door lijden tot mededogen en barmhartigheid. Dus de crisis die zich ontwikkelt, zal ons ertoe dwingen om aandacht aan mensen om ons heen te besteden en op deze manier geluk te bereiken. Maar dit zou alleen plaatsvinden na een heel groot lijden!

In plaats daarvan biedt de wijsheid van Kabbalah een eigen manier die gemakkelijk is om met elkaar snel het geluk te bereiken. Dus kies nu! Het is geen toeval dat het Chinese karakter voor ‘crisis’ is samengesteld uit twee tekens: ‘gevaar’ en ‘kans’.

 

Op Zoek Naar Een Nieuw Idee

Dr. Michael LaitmanMening van (Sergey A. Karaganov, Russisch politiek wetenschapper, hoofd van de Council for Foreign and Defense Policy): “Nadat Europa de Koude Oorlog heeft gewonnen, verliest het geleidelijk het contact met de wereld. Het komt in de volgende fase van internationale betrekkingen die niet verenigd zijn en zwak, men staat voor een confrontatie of erger nog, een grote oorlog.

“Een grote slogan over het ‘universele Europese huis’ veroorzaakt een sarcastische glimlach. Is er nog een kans om het contact met de wereld niet te verliezen?” “Europa is niet het centrum van de wereld. Het is een politieke entiteit, slechts een deel van het wereldwijde systeem waarin iedereen met elkaar is verbonden en wederzijdse invloeden ondergaat. Gezien het huidige gebrek aan vertrouwen lijkt het vooruitzicht van het bestaan van één enkele ruimte een illusie. Bovendien is de politieke invloed van de Verenigde Staten gericht op het vergroten van de split in de EU.”

“De afgelopen 25 jaar zijn verspilde tijd. Zonder nieuwe ideeën en een groot doel dat de landen van Europa zal verenigen, zal er een scheiding plaatsvinden volgens de oude en de nieuwe grenzen.”

Mijn commentaar: Het is vooraf door het Plan van de Natuur bepaald (de Schepper) om de mensheid naar eenheid te brengen: ofwel door het pad van het lijden ofwel door bewustwording van de noodzaak ervan.

 

Het Goede Voorbeeld Waar De Wereld Op Wacht

Dr. Michael LaitmanVraag: Tijdens de oorlog voelden we onder de bevolking van Israël eenheid, solidariteit en een gemeenschappelijk lot. Maar wat ontbrak er om de mensen werkelijk te kunnen verenigen? Veel mensen voelden niet dat zij deel uitmaken van het grote geheel.

Antwoord: Het Joodse volk heeft zich rondom onze aartsvader Abraham verzameld, hij riep de vertegenwoordigers van alle volken op aarde op tot liefde en verbinding. Toentertijd, toen wij erin slaagden om ons met elkaar te verbinden, één te zijn en volgens de wet van liefde te leven, kregen wij de naam: het volk Israël.

Maar toen vielen wij uit deze staat en verwijderden we ons van het principe: verbonden zijn als één mens met één hart. Wij kwamen van het hoge niveau van liefde in haat terecht. Hierdoor trokken wij de haat van de hele wereld aan. Toen wij ons bij de groep van Abraham voegden, werd in ons de oorsprong van alle volkeren op de wereld – waaruit wij afkomstig waren – bewust.

Het is dus niet verbazingwekkend dat wij nu geen verlangen voelen om het volk Israël in het land Israël te zijn, namelijk met elkaar verbonden volgens de wet van liefde. Wij haten onszelf, wij houden niet van ons volk, van onze nationaliteit en van het feit dat we tot het Jodendom behoren, we willen ons ervan bevrijden. Dit verlangen leeft in iedereen, openlijk of in het verborgene.

In iedere Jood zijn bronnen aanwezig van de zeventig naties van de wereld en er is ook een spirituele Bron aanwezig. Nu moeten we deze spirituele Bron wekken. Dit kunnen we alleen doen door middel van de wijsheid van Kabbalah die ons het gehele systeem uitlegt: waar we vandaan komen, waarom we bestaan, hoe we ons met elkaar moeten verbinden en hoe wij die hogere Kracht kunnen ontvangen die Eén is en ons daarom tot één systeem zal vormen.

Wij moeten de wereld het voorbeeld geven van de manier waarop het mogelijk is om met elkaar vanuit gezamenlijke liefde te leven. De wereld verwacht dit van ons en is bereid om van ons te leren. Zie hoe iedereen voelt dat men van ons afhankelijk is, daarom krijgen wij de schuld van alle problemen en onrust. Laten we dus aan de wereld een goed voorbeeld geven zodat we hierdoor vrede en rust zullen creëren.

Het volk Israël is niet beter dan de andere volkeren. Integendeel, wij moeten leraren worden en het Licht vertegenwoordigen voor alle andere volkeren. Daarom is iedereen het met onze vijanden eens die ons bombarderen met raketten. Dit kunnen we vergelijken met de plagen in Egypte die ons ervan bewust maken dat wij deze staat van ballingschap moeten verlaten.

From the program “A New Life” 8/14/14

 

Een Financiële Oorlog

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van PostScriptum): “Tijdens het laatste decennium heeft de elite cel in het Amerikaanse Ministerie van Financiën de instrumenten van economische oorlogvoering verzacht waardoor het mogelijk is om bijna elk land ter wereld op de knieën te krijgen zonder een schot af te vuren.”

“De strategie is gebaseerd op de hegemonie in het mondiale bancaire systeem, gesteund door een netwerk van bondgenoten. Dit is een nieuw soort oorlog die tot doel heeft om de financiële stromen van de vijand te stoppen.”

“Wanneer op dit moment de bank onder haar optreden valt, wordt deze beschuldigd van het witwassen van geld of van financieel terrorisme en  in een dodelijke omhelzing gevangen gehouden. Dit is de doodstraf, zelfs als de financiële instelling niet op het Amerikaanse grondgebied werkt. Europese banken durven niet te protesteren tegen de Amerikaanse regelgevers. Ze zouden alle transacties met het slachtoffer verbreken.

“Nauru, Birma, Noord-Cyprus, Letland en Wit-Rusland werden gedwongen om aan de Amerikaanse eisen te gehoorzamen. Noord-Korea was verlamd. Maar in de wereld is tegenwoordig alles met elkaar verbonden en sancties kunnen een kettingreactie genereren.”

Mijn commentaar: Tegenwoordig domineren de Verenigde Staten de wereld, daarom willen China, de EU en Rusland hun valuta’s zoveel mogelijk tot het wereldniveau verhogen. Maar de VS zal absoluut niet toestaan dat dit gebeurt. Er ligt een grote financiële oorlog in het verschiet. Daardoor zullen we ons bewust worden van de globalisering, een negatieve globalisering, waar vanuit wij ons zullen moeten ontwikkelen naar een positieve globalisering, omdat we de globalisering zelf niet kunnen veranderen. Er is geen weg terug in de geschiedenis en de evolutie.

 

“Marx Had Gelijk: Vijf Verrassende Uitkomsten Die Marx Voor 2014 Voorspelde”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van RollingStone): “Er wordt de laatste tijd veel over Karl Marx gesproken … Maar er zijn maar weinig mensen die Marx’ scherpe kritiek op het kapitalisme goed begrijpen. De meeste mensen zijn zich vaag bewust van de radicale voorspelling van deze econoom dat het kapitalisme onvermijdelijk zou worden vervangen door het communisme, maar men begrijpt vaak niet goed waarom hij geloofde dat dit realiteit zou worden. …

“Hier volgen vijf feiten uit het leven in 2014 die door Marx in zijn analyse over het kapitalisme, meer dan een eeuw geleden, correct voorspeld zijn:

1. De Grote Recessie (De Chaotische Natuur Van Het Kapitalisme)

De van nature chaotische, crisis gevoelige aard van het kapitalisme was een heel belangrijk onderdeel van Marx’ geschriften. Hij voerde aan dat het niet-aflatende streven naar winst bedrijven zou leiden naar de mechanisatie van hun werkplaatsen om zo steeds meer goederen te kunnen produceren, terwijl de salarissen van de werknemers zouden worden uitgeknepen totdat zij de producten die zij vervaardigden zelf niet meer zouden kunnen kopen. Zeer zeker kunnen de moderne historische gebeurtenissen vanaf de Grote Depressie tot aan de dot-com bubbel worden teruggevoerd tot wat Marx ‘fictief kapitaal’ noemde: financiële instrumenten zoals voorraden en handel ‘credit-default swaps’. Wij produceren en produceren totdat er eenvoudig niemand meer over is om onze goederen te kopen, geen nieuwe markten, geen nieuwe schulden meer. Deze cyclus speelt zich nog steeds voor onze ogen af: in het algemeen gesproken stortte daardoor de huizen markt in 2008 in. Decennia lang werd de ongelijkheid groter, inkomens werden steeds lager waardoor meer en meer Amerikanen schulden maakten. Toen er geen regelingen meer waren om sub-prime leningen af te sluiten, stortte de hele façade in elkaar, zoals Marx had voorspeld.

2. De iPhone 5S (Denkbeeldige Verlangens). Marx waarschuwde ervoor dat het kapitalisme de neiging heeft om zich te concentreren op de hoge waarde van in wezen willekeurige producten, dit zou op den duur leiden tot wat hij noemde “een dwingende en altijd berekenende onderwerping aan onmenselijke, geraffineerde, onnatuurlijke, denkbeeldige verlangens.” Het is een harde maar nauwkeurige manier om het hedendaagse Amerika te beschrijven, waar we van een ongelooflijke luxe genieten en we nog steeds opgejaagd worden door een constante behoefte om steeds meer dingen te kopen… Terwijl Chinese gezinnen ziek neervallen door kanker ten gevolge van ons electronisch afval, creëren mega coöperaties grote reclamecampagnes rond het idee dat wij perfect goede producten zonder enige reden moeten vernietigen.

3. Het IMF (De Globalisering van het Kapitalisme). Marx’ ideeën wat betreft de overproductie leidden hem naar de voorspelling van wat we nu globalisering noemen: de verspreiding van het kapitalisme in de wereld op zoek naar nieuwe markten. “De noodzaak van een voortdurend groeiende markt voor haar producten jaagt de bourgeoisie over het gehele oppervlak van de aardbol,” schreef hij. “Zij moeten zich overal nestelen, zich overal vestigen en overal contacten leggen.” Hoewel dit nu een duidelijk punt lijkt te zijn, schreef Marx deze woorden in 1848, toen de globalisering nog meer dan een eeuw van ons verwijderd was. En hij had niet alleen gelijk over wat in de late 20e eeuw is gebeurd, hij had ook gelijk over waarom het is gebeurd: de niet aflatende zoektocht naar nieuwe markten en goedkope arbeid, alsmede de onophoudelijke vraag naar meer natuurlijke hulpbronnen, dat zijn de beesten die constante voeding eisen.

4. Walmart (Monopoly). De klassieke theorie van de economie veronderstelde dat concurrentie natuurlijk was en daardoor zelf onderhoudend. Marx voerde echter aan dat de macht op de markt zou worden gecentraliseerd in grote monopolistische bedrijven omdat de bedrijven elkaar steeds opjagen… Politici geven alleen ‘verbaal’ hulp aan wat er overblijft van de minimale kleine bedrijven lobby en vervolgt de meest gewelddadige schendingen van de anti-trust, maar voor het grootste deel weten we dat het de bedoeling is dat de grote bedrijven blijven bestaan.

5. Lage Lonen, Grote Winsten (The Reserve Army of Industrial Labor). Marx geloofde dat lonen laag zouden worden gehouden door een ‘reserve leger van arbeid’, hij legde het eenvoudig uit met behulp van klassieke economische technieken: kapitalisten willen zo weinig mogelijk voor de arbeid betalen en dit is het eenvoudigste als er te veel werknemers rondzwerven. Dus na een recessie, volgens de Marxistische analyse, kunnen wij voorspellen dat door hoge werkloosheid de lonen stagneren zodat de winst stijgt, omdat werknemers te bang zijn om werkloos te worden, geven zij hun verschrikkelijk uitbuitende baan niet op.

Conclusie: Marx had veel dingen mis. Bij het meeste van wat hij schrijft, focust hij op het bekritiseren van het kapitalisme in plaats van voor te stellen waardoor het vervangen kan worden. Maar nog steeds wordt onze wereld door zijn werk gevormd en ook op een positieve manier. Toen hij voor een progressieve inkomstenbelasting pleitte in het Communistisch Manifest, bestond dit in geen enkel land. Nu zijn er nauwelijks landen waarin de progressieve inkomstenbelasting niet gehanteerd wordt, het is één van de weinige manieren waarop de VS probeert de inkomens ongelijkheid te bestrijden. Marx’ morele kritiek op het kapitalisme en zijn scherpe inzicht in het innerlijk functioneren ervan en de historische context, zijn nog steeds de moeite waard om aandacht aan te besteden. Zoals Robert L. Heilbroner schrijft: “We wenden ons tot Marx, niet omdat hij onfeilbaar is, maar omdat hij onontkoombaar is.’ ”

Mijn commentaar: Baal HaSulam is van mening dat het noodzakelijk is om het mechanisme van de natuurlijke ontwikkeling te volgen, Marx merkte alleen de resultaten op van de positieve en de negatieve krachten, dat wil zeggen van de schepping en de vernietiging die worden voortgebracht in de samenleving.

In overeenkomst daarmee plande hij zijn tactiek, hij schonk geen aandacht aan de causale factoren die tot dergelijke gevolgen leiden. Het is net als een arts die geen aandacht schenkt aan de oorzaak van de ziekte en de behandeling van de patiënt slechts baseert op de uiterlijke verschijnselen ervan (de moderne geneeskunde werkt volgens hetzelfde principe).

 

Wall Street Is Aan Het Krimpen

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van MarketWatch): “Worden investeringsbankiers en handelaren zeer binnenkort met uitsterven bedreigd?”

“‘Ja,’ volgens analist Meredith Whitney.”

“’Wij staan aan de rand van de afgrond van een seismische krimping op Wall Street, van een aard die niet eerder heeft plaatsgevonden,’ zei Whitney naar aanleiding van een recent onderzoeksrapport – dat de New York Post in handen heeft gekregen – tegen de klanten.”

“Whitney zegt dat de financiële sector zich heeft ingesteld op ontslagen van maximaal 100.000 mensen, dat wil zeggen 15% van de werknemers in de komende 18 maanden, omdat banken contracten afsluiten midden in de chaos van een trage economie.

Mijn commentaar: Wanneer het duidelijk wordt dat werknemers niet langer winst opleveren, worden ze ontslagen. Dit geeft aan dat de crisis de beslissende fase ingaat – de ineenstorting van de financiële sector – en niemand kan het tegenhouden. Ik heb geen leedvermaak, maar ik heb in dit blog hiervoor 5 à 6 jaar geleden gewaarschuwd. Ik raad jullie aan om meer prognoses in dit blog op te zoeken.

 

Pensioenverlagingen: Wie Is Er verantwoordelijk?

Dr, Michael LaitmanVraag: Gisteren maakte het Israëlische Ministerie van Financiën een pensioenverlaging van 10% bekend. De economische situatie wordt steeds ernstiger…

Antwoord: Dat komt omdat we eergisteren het Licht dat Hervormt niet hebben aangetrokken, dan zou onze situatie namelijk in deze zelfde mate gecorrigeerd zijn en zou er in plaats van een verlaging van 10% van het pensioen 10% toegevoegd zijn. Het ligt aan ons, want alleen wij hebben een vrije keus. Als we gisteren een correctie hadden uitgevoerd, zouden we hier vandaag niets over gehoord hebben.

Wat verwacht je van de overheid? De politici en de overheidsambtenaren baseren zich op de feiten: hier is de begroting, dit zijn de kosten – inclusief de ‘verborgen’ manipulaties – en dit blijft over voor de pensioenen. Wat wil je hier aan doen?

Droom niet langer over een ‘rechtvaardig budget’. We kunnen niet met claims bij hen aankomen. Hun ruzie gaat alleen maar over de vraag waar ze het ontbrekende geld vandaan kunnen halen. En dat is begrijpelijk, want ze vragen geen belasting van de grote magnaten en bedrijven. Er is geen natie in de wereld waar ze de rijken beroven, integendeel, ze maken hen alleen maar rijker.

De autoriteiten handelen volgens hun egoïstische manier van berekenen en gaan daarmee door. Tien procent van het pensioen is nog niets vergeleken met wat ons te wachten staat.

Als je veranderingen wilt: alleen het Licht dat Hervormt kan daarvoor zorgen. Daarom: begrijp goed dat alles van jullie afhangt.

Achter de schermen werkt de Hogere Kracht en wij zijn voorbereid om Zijn invloed op ons van negatief naar positief te veranderen. Hij stuurt ons het kwaad met de bedoeling dat wij erin ‘gevangen’ raken, Hij verbindt het met ons zodat het ons dwingt tot correctie.

Wij hebben de Schepper nodig en totdat we dit begrijpen lijkt het alsof we aan het noodlot zijn overgelaten.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/14/13, Writings of Baal HaSulam

 

Schokkende Statistieken Van De Eurozone Die Vastzit In De Crisis

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Euronews): “Slechts een paar weken geleden feliciteerden de EU-ambtenaren elkaar en verklaarden zij dat de euro-crisis voorbij was.

“Nu voorspellen de prognoses van de Europese Commissie, die vrijdag zijn gepubliceerd, dat de economische problemen op het continent zullen voortduren …

“De meest recente studie voorspelt dat de economie in de eurozone dit jaar met 0,3 procent zal krimpen.

“Dit is een herziening naar beneden van de vooruitzichten in november, toen de groei 0,1 procent bedroeg.

“Politici en bankiers denken dat men de crisis rond de gemeenschappelijke munt naar de geschiedenisboeken kan verwijzen, maar probeer dat maar eens te vertellen aan de werklozen in de EU-landen, die met een zware schuldenlast te kampen hebben.

“Griekenland heeft een arbeidsparticipatie van 27 procent, terwijl Spanje op de voet volgt met 26,9 procent.

“Een econoom zegt dat de EU opnieuw over het economische beleid dient na te denken.

“Hans Martens, directeur van het Europese Policy Centre, benadrukt dat Europa de verkeerde weg heeft ingeslagen voor herstel.

“’Dit is een ramp voor niet alleen de Europese instellingen, maar ook voor de lidstaten, omdat dit ons eraan herinnert dat zij niet genoeg hebben gedaan voor het stimuleren van groei en werkgelegenheid,’  zo zei hij tegen Euronews.”

Mijn commentaar: Het is noodzakelijk om op psychologisch niveau in te stemmen met de nieuwe staat van de wereld (integraal, verenigd), de nieuwe economie (alleen redelijk verbruik en gelijke verdeling) en nieuwe sociale verhoudingen (eerlijk, redelijk verbruik). Dit staat ons te wachten, of we het nu willen of niet. Als u dit weet, dames en heren, zullen de statistieken u niet elke keer weer shockeren.