Tag Archives: Eigenschappen

Hoe komen we uit de strijd met de Schepper?

549.02Vraag: In het artikel “De mens wordt beloond met gerechtigheid en Vrede door de Torah”, schrijft Rabash dat een mens in strijd is met de Schepper. Hoe kunnen we dit voorkomen?

Antwoord: We zijn aanvankelijk in strijd met de Schepper omdat wij eigenschappen hebben die tegengesteld zijn aan Hem.

Vraag: Wat kunnen wij op de juiste manier doen om uit deze strijd te komen?

Antwoord: Daarvoor wordt ons juist strijd gegeven en is ons de Torah gegeven, zodat wij onszelf kunnen corrigeren van tegengesteld zijn aan de Schepper naar gelijkvormigheid met Hem. Dan zullen we begrijpen wie de Schepper is, wie wij zijn, en hoe we gelijkvormigheid met Hem kunnen bereiken.

Vraag: Hebben wij het geloof in de wijzen van nature of is het iets dat we moeten bereiken?

Antwoord: Geloof in de wijzen is niet inherent aan ons. We moeten het geleidelijk verwerven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/how-to-get-out-of-the-strife-with-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/27/23, Writings of Rabash “Man Is Rewarded with Righteousness and Peace through the Torah“

Related Material:
Faith In The Sages
Kabbalah And Faith
Patience Is The Most Important Quality

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Kabbalah en mentaliteit

laitman_627.1Vraag: Stel dat iemand zich in een of ander geografisch gebied vestigt en daarvan de aard en de mentaliteit overneemt, wordt dit allemaal door Boven bepaald?

Antwoord: Ja.

Vraag: Bestaat er een bepaalde opvatting over mentaliteit in Kabbalah?

Antwoord: Nee. De aardse eigenschappen van een mens hebben maar heel weinig invloed op de eigenschappen van de ziel, want in de Hoge Wereld krijgt een mens compleet nieuwe eigenschappen, nieuwe staten.

Daarbij ziet hij hoe hij slechts in beperkte mate in het alomvattende systeem van Adam is opgenomen en hij ziet eveneens zijn animale staten, met name zijn fysieke zwakheden en neigingen. Dit is echter nauwelijks van belang voor de spirituele correctie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 12/31/17

Een geschenk, geen straf

Laitman_154Vraag: Als de Schepper het ego heeft geschapen en Hij degene is die alles overziet en bestuurt, is Hij dan ook verantwoordelijk voor de manifestatie van het ego?

Antwoord: Jazeker. De Schepper is de schuld van al onze problemen. Hij geeft ons deze problemen zodat wij er inzicht in kunnen krijgen en op die manier zullen wij voor onszelf de hoge wereld bereiken. Alleen dan zullen wij zien dat Hij ons dit geeft als een geschenk en niet als straf.

Vraag: Als de Schepper het kwaad heeft geschapen, moeten wij dan leren begrijpen wie Hij is? Wat voor middelen hebben wij om dit alles te begrijpen? Soms zegt u dat de Schepper een soort eigenschap is, een kracht. Hoe kan een eigenschap zoiets creëren?

Antwoord: Wat je van de Schepper kunt bereiken is afhankelijk van het niveau waarop je je bevindt, we kunnen het ook zo zeggen, dat jij de eigenschap van geven en liefde in jezelf creëert. Dankzij het feit dat je alleen uit slechte eigenschappen bent gevormd en dat er nu ook goede eigenschappen in je aanwezig zijn, kan je in de afgrond tussen deze twee eigenschappen (de rechter- en de linkerlijn), ontdekken wie de Schepper is, namelijk de middellijn

Vraag: Betekent dit dat de Schepper die alles leidt een immens grote kracht is en dat ik alleen maar een klein stukje van Hem bereik, en dat dit ook de mate is waarin ik op hem lijk?

Antwoord: Je bereikt Hem gedeeltelijk, in de mate waarop je op Hem lijkt, maar het is aan jou om dit alles te doen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/26/17

 

New Life 806 – Goede En Slechte Eigenschappen

New Life 806 – Goede En Slechte Eigenschappen

 Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Samenvatting

Zorg niet voor jezelf, zorg voor je relaties met anderen

  • Hoe kunnen we vaststellen welke eigenschappen goed zijn en welke slecht?
  • We worden niet geboren met goede of slechte eigenschappen, we begrijpen alleen niet hoe we onze eigenschappen op de juiste manier kunnen implementeren.
  • Het gaat over de relatie die een mens, met zijn eigenschappen, met zijn omgeving heeft. Werkt hij met zijn eigenschappen in harmonie met zijn omgeving?
  • Iemand is succesvol als hij weet hoe hij op een correcte manier kan integreren met zijn omgeving.
  • Er kunnen maar weinig van onze aangeboren eigenschappen gecorrigeerd worden en we weten niet waarom we bepaalde eigenschappen van de Natuur gekregen hebben, het is onze taak om erachter te komen hoe we ze op de juiste manier in onze omgeving kunnen gebruiken.
  • Wij zijn doelgericht vanaf het begin verschillend geschapen, zodat we elkaar aanvullen in de verbinding met elkaar. Hoe gebruik je wat je al bent.

Heel ons leven hangt af van het correcte gebruik van onze eigenschappen in een bepaalde omgeving, dat betekent: in onze onderlinge relaties.

From KabTV’s “New Life #806 – Good And Bad Qualities,” 12/29/16

icon for podpress Video: Play Now | Download

icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Er Zijn Vele Wegen Naar De Schepper …

laitman_628_2Vraag: U hebt eens gezegd dat er vele wegen naar de Schepper zijn. Wat bedoelt u daarmee?

Antwoord: In de Torah staat geschreven dat er twaalf stammen zijn en dat iedere stam zijn eigen manier heeft om dichterbij anderen te komen.

Ieder mens, man of vrouw, heeft zijn eigen manier om dichterbij anderen te komen.

Een mens is een kleine wereld, waarin feitelijk alles aanwezig is wat er in de wereld bestaat. Daarom moeten we waardering hebben voor iedere eigenschap die een mens heeft, deze in stand houden, niet stuk maken, niet elimineren en niemand forceren om iets op te geven, maar alleen op zoek gaan naar een manier waarop iedere eigenschap die een mens heeft op de juiste manier gebruikt kan worden.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/18/16

 

De Spirituele Wortels Van De Eigenschappen Van Een Mens

laitman_281_02Vraag: Er zijn open, extraverte mensen op de wereld en er zijn gesloten, eenzelvige mensen. Hoe verklaart Kabbalah dit? Welke spirituele wortels liggen hieraan ten grondslag?

Antwoord: Iedereen is verschillend.

Het hangt af van de Sefirot in het individu dat zich in het alomvattende lichaam bevindt. Als de Sefirot Hesed en Netzach in een mens aanwezig zijn en hem onder controle hebben, zijn deze Sefirot verantwoordelijk voor verspreiding en uitbreiding. Anderzijds bevatten de Sefirot Gevura en Hod eigenschappen van introversie, waakzaamheid en verdediging.

De Sefira Yesod bevat de alomvattende eenheid van alle Sefirot. Deze Sefira leidt naar het correcte gebruik van alle eigenschappen, zowel de ‘negatieve’ als de ‘positieve’, want het ene kan niet zonder het andere bestaan. Door wederzijdse aanvulling wordt de perfectie, die we moeten bereiken, geboren.

Vraag: Maakt een stijging naar een hoger niveau het voor ons mogelijk om alle verhoudingen tussen mensen tot een succes te maken, of lukt dat alleen tot op zekere hoogte?

Antwoord: Een stijging naar een hoger niveau maakt het je mogelijk om alle verhoudingen tussen mensen en alle verhoudingen met de Schepper tot een succes te maken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/1/16