Tag Archives: Economie

“Als De Markt Daalt …”

laitman_220In het Nieuws (CONT.ws):  “Op dit moment hebben wij in de wereld economie de ideale omstandigheden voor een grote ineenstorting gecreëerd, grote injecties in de economie en de negatieve tarieven werken tegen alle regels in. Slechts één vraag blijft, wanneer …

“Er zijn twee opties, alles zal langzaam uitdoven of het zal abrupt plaatsvinden en pijnlijk zijn.

“In het eerste geval zullen de markten langzaam afglijden en de beleggers zullen hun spaargeld verliezen. …

“Er zijn echter redenen te over voor een forse daling ….

“De dreiging van de ineenstorting van de Europese Unie is dramatisch toegenomen. Het is de moeite waard om de verkiezingen in Frankrijk en Italië scherp in de gaten te houden, want het aantal populaire voorstanders van een vertrek uit de EU is de laatste tijd toegenomen ….

“Een valutaoorlog is een ander gevaar voor de moderne economie. China devalueert langzaam maar zeker de yuan en exporteert op deze wijze deflatie.

“In feite is China de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten …. Daarom is het belangrijk voor Amerika om de economische rol van China te reduceren. De output van de productie is reeds begonnen. Op de lange termijn kan het een werkelijke handelsoorlog worden. Dan kunnen er ook sancties opgelegd worden aan China ….

“Vergeet ook de verschillende militaire conflicten niet.

“In eerste instantie ligt er een tijdbom onder de economie, namelijk de negatieve rente en vroeg of laat zal deze bom ontploffen.

“We leven in zeer interessante en uitdagende tijden! Verandering is onvermijdelijk, het is slechts een kwestie van tijd.

Mijn Commentaar: Er zijn twee manieren om het systeem in evenwicht te brengen: op de slechte manier of de goede manier. In ieder geval moet de wereld de vorm aannemen van één systeem dat gelijk is aan alles wat in de natuur aanwezig is. De ontwikkeling van het systeem zal de wereld naar onderlinge samenwerking leiden, ofwel door geweld of door de erkenning van de noodzaak om integraal te ontwikkelen.

We bevinden ons op het punt van besluitvorming: op welke wijze zal de wereld zich verder ontwikkelen naar het doel van eenheid dat ten volle gerealiseerd moet worden?

De wet van de natuur is onverbiddelijk, de mens kan zichzelf echter tot een geschikte component vormen om het bovenstaande te implementeren en zo de onontkoombare toekomstige staat op de juiste manier voltooien.

 

Op Weg Naar “Correct Communisme”

laitman_435Vraag: Generaties lang woonde er een groot aantal Joden op Russisch grondgebied. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen Rusland en Israël?

Antwoord: Ten eerste woont er een zeer groot aantal immigranten uit Rusland in Israël, ongeveer een miljoen mensen. Ik denk dat er nog meer zullen komen en dat het aantal tot boven een miljoen zal stijgen, want er wonen nog steeds veel Joden in Rusland, hoewel men dat misschien niet toegeeft.

De Lubavitcher Rebbe heeft eens gezegd dat er officieel staat vermeld dat er drie miljoen Joden in Rusland wonen, maar in werkelijkheid zijn het er ongeveer 20 miljoen. In Amerika is het net zo, en daarbij tellen we de tien stammen waarvan de locaties niet bekend zijn niet mee. Voorlopig is dat alles verborgen, maar het zal worden onthuld wanneer het nodig is.

Ik ben van mening dat de betrekkingen tussen Rusland en Israël moeten worden bevorderd om ervoor te zorgen dat we hen het juiste communisme kunnen laten zien. Het juiste communisme is niet het communisme dat men tevergeefs heeft geprobeerd op te bouwen in de Sovjet-Unie, wanneer echter de correcte samenleving wordt gebouwd, gaat het over een commune. In de westerse landen en in Amerika begint er een tendens naar een dergelijke samenleving te ontstaan en er zijn ook stromingen die zich oriënteren op het socialisme. De wereld nadert een situatie waarin geautomatiseerde productie terrein wint en daardoor ontstaat er werkloosheid.

Economie die op geld is gebaseerd zal geleidelijk aan verdwijnen en de maatschappij zal met een groot probleem blijven zitten, dus eenheid in de samenleving is de eerste uitdaging waar de wereld al oog voor begint te krijgen. Het probleem is echter dat niemand weet hoe we verder in deze richting moeten gaan, omdat de correcte solidaire samenleving alleen kan worden gevormd met behulp van integrale educatie, afkomstig uit de Wijsheid van Kabbalah.

Ik denk dat er in Rusland een speciale aanleg voor dergelijke verhoudingen aanwezig is, want ondanks de enorme problemen die zich tijdens het Sovjet-tijdperk voordeden, hadden mensen toch een positief gevoel over een dergelijke wijze van bestaan en had men er een zekere affiniteit mee. De Russische natie zal de socialistische elementen niet loslaten, evenmin als de stichtingen waar de Joden in Israël zich toe aangetrokken voelen.

De vorming van de juiste toekomstige maatschappij zal de redding zijn, niet alleen in Israël maar ook in Rusland, op een andere manier zullen we niet uit de huidige crisis komen. De hele wereld kan alleen uit de crisis komen door een nieuwe maatschappij te creëren, niet door middel van technologische hulpmiddelen.

From KabTV’s “A Talk About the Independence Day” 4/30/15

 

Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

laitman_546_02Vraag: De mensheid komt geleidelijk tot de conclusie dat als iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen zou ontvangen van laten we zeggen 600 à 800 euro, dat voldoende zou zijn om in vrede te leven en zich geen zorgen te maken over de toekomst, op die manier zou het mogelijk zijn om zich verder te ontwikkelen.

Antwoord: Het gebeurt wel, maar op verwarrende manieren, de mensheid beweegt zich echter nog steeds in de richting van het zogenaamde communisme. Dit alles komt voort uit de meest banale materialistische tendensen die de maatschappij stabiliseren

Vraag: U hebt gezegd dat het niveau van de werkloosheid in de wereld gaat stijgen.

Antwoord: Ja, en de werkloosheid dient samen te gaan met educatie, want anders loopt het niet goed af.

In principe hoeft een mens zich niet overmatig bezig te houden met het verzorgen van zijn tijdelijke lichaam, want het heeft heel weinig nodig. Het is veel beter om het lichaam te voorzien van gewone, eenvoudige gezonde voeding zodat iedereen gezond en gelukkig kan zijn. Daarom moeten we ervoor moeten zorgen dat iedereen alles krijgt wat hij nodig heeft om fatsoenlijk te kunnen leven.

Als we deze staat bereiken, zal een mens als gevolg van de juiste educatie niet veel meer eisen, hij zal zijn tijd eraan wijden om zichzelf te veranderen, zodat hij naar het volgende niveau van ons bestaan kan stijgen​​.

Vraag: Denkt u dat een mens als gevolg van een dergelijke educatie geen etalages meer gaat bekijken om op die manier te genieten van de aanblik van waardeloze blinkende spullen?

Antwoord: Dat houdt zeker op. Als gevolg van de juiste opleiding zullen er geen etalages meer nodig zijn en waardeloze blinkende spullen zullen geen aantrekkingskracht meer uitoefenen.

Daarom ondersteun ik de idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen en onvoorwaardelijke basis educatie.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/21/16

 

“Hoe Kunnen We De Wereldeconomie Redden?”

laitman_202_0Opinie (socialeurope.eu): “We leven in het kader van een financieel systeem dat stabiliteit aan de Amerikaanse dollar biedt. Dit kan nuttig zijn als de belangen van het wereldwijde financiële systeem niet botsen met de belangen van de economie en het financiële systeem van de Verenigde Staten.”

“Het Amerikaanse aandeel aan de wereldeconomie daalde echter van 50% naar minder dan 20%. In de situatie van de afwezigheid van inkomsten uit de uitgifte van effecten, draaide ’s werelds financiële systeem verlies en stopte de economische groei. De crisis is zo groot dat de overwinning van een van deze krachten de andere onvermijdelijk zal vernietigen. Er is hier geen kans op rust, het conflict kan alleen worden beëindigd door de ineenstorting van één van beide zijden, want er zijn geen bronnen van inkomsten voor beide. Daarom zal de strijd alleen maar heviger en dieper worden gevoerd.”

“Het is de vraag of de Amerikaanse economie gered zal worden ten koste van het wereldwijde financiële systeem, of dat de wereldeconomie gered zal worden ten koste van de Verenigde Staten.”

Mijn Commentaar: De mensheid moet door eenheid worden gered. De oplossing ligt niet op het financiële vlak, maar door gelijkvormig te worden aan het alomvattende systeem van de natuur, de mensheid is nu daaraan tegengesteld.

 

De Stijging Van De Goudprijs

laitman_565_01Vraag: Er is een enorme vraag naar goud in de wereld. Niemand heeft meer vertrouwen in waardebonnen en bankbiljetten. Waarom gebeurt dit?

Antwoord: De economie beweegt zich in een nieuwe richting en dwingt ons ook in die richting. Fabrieken produceren onnodige producten en mensen worden betaald voor onnodig werk. Er is geen motivatie voor de handel, de tarieven van de banken zijn volstrekt onrealistisch. Het oude tijdperk is voorbij. Het heeft 500 jaar geduurd en volgens de wet van de dialectische ontwikkeling functioneert het niet meer.

Er zijn kasequivalenten als goud, zilver, edelmetalen en diamanten. Stel dat je ze koopt, wat dan? Goud kan worden gebruikt als equivalentwaar voor geld als er orde is in de wereld. Maar als er geen orde is en er ook geen orde zal komen, helpt er niets. Het zou kunnen zijn dat een gelukkig mens degene zal zijn die van zijn eigen tuin leeft en aan geen enkele vorm van metaal behoefte heeft.

Vraag: Waar leidt deze economie ons heen?

Antwoord: Naar het begrip dat we niet in ons animale lichaam hoeven te leven, maar in een spiritueel lichaam en dat het minimum dat heilzaam en goed is voor het fysieke lichaam voldoende is.

Vraag: Betekent dit dat het animale lichaam leeft om te transformeren in een geestelijk lichaam?

Antwoord: Zeker, de Natuur zal ons in elk geval – op een goede manier of op een slechte manier – hiertoe brengen. We hebben onze materiële ontwikkeling uitgeput, nu moeten we gaan doordringen in de volgende sfeer: het niveau van het supra-materiële bestaan, de Wijsheid van Kabbalah spreekt hierover

Opmerking: Maar dit wordt niet echt begrepen door de gewone man.

Antwoord: Het wordt niet begrepen omdat de gewone man er absoluut geen contact mee heeft. De Wijsheid van Kabbalah brengt een mens naar zijn volgende niveau van ontwikkeling door aan hem uit te leggen wat er moet gebeuren. Deze Wijsheid helpt hem om langzaamaan te stijgen. We kunnen nergens heen om te ontsnappen, dit is de dialectiek, dit is opgenomen in het programma van de Natuur en we moeten leren om hiervoor alles snel voor te bereiden.

Het volgende niveau wordt bereikt door alles in onze wereld op te geven, met uitzondering van de rationele en logische dingen die nodig zijn voor een minimaal bestaan, al onze inspanningen moeten worden omgedraaid in de richting van een spirituele stijging, dit wordt bereikt door middel van een goede verbinding tussen mensen die een groot verlangen hebben naar: “Je zult je naaste liefhebben als jezelf “, Vajikra 19:18 (Leviticus). Om het komende niveau te bereiken, beginnen we vanuit deze staat.

De mensheid bevindt zich in een heel interessante periode van ontwikkeling. Ik ben erg blij dat we deze tijd hebben bereikt en ik hoop dat er nog veel scherpe en effectieve prikkels voor ons liggen die de mensheid zullen aansporen tot een continue ontwikkeling.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 2/18/16

 

De EU – Via Ellende Naar Geluk

laitman_220In het Nieuws (rg-rb.de): “Het programma dat door de Franse minister van economische zaken, Emmanuel Macron, is voorgesteld, heeft bij de politici van de Europese Unie een schok teweeg gebracht: het Monetaire Verdrag moet worden hervormd in de richting van financiële solidariteit. De rijke landen moeten de arme landen financieren, dit is de enige manier om de Europese Unie te redden.”

“Als de lidstaten niet bereid zijn tot financiële bijdragen binnen het Monetaire Verdrag, kunnen wij de Euro en de Europese Unie wel vergeten. De bijdragen moeten worden gerealiseerd en uitgevoerd in het kader van één begroting voor de Europese Unie waarvan de uitvoering zal worden gecoördineerd door Brussel. Hij verzet zich heftig tegen de ‘orthodoxe’ financiële politiek van Berlijn.”

Mijn commentaar: Er zijn stemmen die pleiten voor meer solidariteit en gelijkheid, dit zal echter niet meer helpen. De Natuur activeert een programma om mensen haar wetten te leren via ‘tegenslagen’, het pad van het lijden. De tijd om de wetten van de Natuur op een vriendelijke wijze te leren begrijpen – het pad van Torah – door de wijsheid van Kabbalah te leren, loopt ten einde. Dit komt omdat wij niet kunnen begrijpen hoe de Natuur zelf op integrale wijze is gebouwd.

Door ernaar te streven om de Gedachte van de Natuur te begrijpen, leren we hoe we correct kunnen handelen, zonder fouten te maken, door de goede instructies van de Kabbalisten.

De oorzaak is dat we ons hebben ‘verzameld’ als een menselijke samenleving op basis van een tegenovergesteld, egoïstisch principe, zodat wij een altruïstisch eenheid (verzameling) niet kunnen begrijpen. Ondertussen wordt onze wereld gemeenschap geleidelijk aan steeds meer integraal en meer verenigd onder de invloed van de verborgen Krachten van de Natuur. Op deze manier worden we mensen die de wereld waarin we leven niet begrijpen, mensen die niet weten hoe ze zich moeten oriënteren.

 

Het Tijdperk Van Het Anti-Liberalisme

Dr. Michael LaitmanOpinie (Eugene Chernich, commentator): “Er was een trans-Atlantisch bondgenootschap tussen de Rothschilds (met een landgoed van meer dan 3,2 biljoen dollar) en de Rockefellers (een biljoen minder). Maar nummer één waren de Baruchs. Misschien was hun financiële situatie minder gunstig dan die van de Rothschilds en de Rockefellers, maar de situatie aan de top van de wereldwijde financiële ladder is belangrijker en serieuzer.”

“In 1613 richtten zij de Standard Chartered Bank op: dé top bank! De echte macht is geheime macht. De Rothschilds blijven de economie aansturen. De volgende stap is het verwijderen van het ‘jonge geld’, deze confiscatie stelt de ineenstorting van de wereldeconomie voor een periode van 5 à 10 jaar uit.”

“Zo hebben de oude families hun krachten gebundeld om de financiële starters te verwijderen. In het algemeen wint de anti-liberale koers aan kracht in de mondiale economie.  Er ontstaat een volledig nieuw tijdperk: het tijdperk van anti-liberalisme.”

Mijn commentaar: Wat de families aan de top ook in stilte beslissen, de natuur leidt de schepping naar gelijkvormigheid met de Hoge Kracht, naar het bereiken van de eigenschap van het geven en liefde. Dit zal ofwel onder dwang of vrijwillig plaatsvinden en iedereen kan kiezen, van de Rothschilds, de Rockefellers en de Baruchs tot aan de zeer armen.

 

Voorspelling Voor De Wereld Economie

Dr. Michael LaitmanOpinie (M. Khazin): “In 2014 werd de groei van het Amerikaanse BBP bekendgemaakt, de cijfers waren echter overdreven.”

“Om een constante economische groei op lange termijn te waarborgen, is het noodzakelijk dat de vraag naar het eind-product (vraag van de huishoudens) toeneemt. Het tegendeel is echter het geval.”

“Alle hoop om de crisis een halt toe te roepen, is tevergeefs, in 2015 zal de Amerikaanse beursbubbel instorten. De crisis zal, net zoals in september 2008, beginnen met een scherpe daling van de datafeeds van de voorraadgegevens, de stabiliteit van het bancaire stelsel wordt twijfelachtig en de activa zullen in waarde dalen, terwijl de passiva (obligaties) zullen blijven bestaan.”

“Verdere opties:

  1. De ISIL zal het Saoedi-Arabische regime ten val brengen en zal beginnen met een gezamenlijke ‘Sunni campagne’ tegen Israël. Tegenslagen voor de huishoudens, de reële sector en de rol van de dollar, zullen sterk toenemen. De VS zal in een staat van sociale en politieke chaos terechtkomen.
  2. De VS en het hele mondiale bankwezen zullen failliet gaan en er zal nergens hulp vandaan komen
  3. De financiële elite zal beginnen met een massa-emissie van de dollar om het financiële stelsel te redden. Het belangrijkste gevolg voor de economie zal bestaan uit het faillissement van ondernemingen.”

‘De ondergang van het WTO zal een klap toedienen aan de EU, China, Japan en Korea die veel hightech producten verkopen in de VS. Elitaire pro-Amerikanen hebben de macht in deze landen. De vernietiging van de belangrijkste bron van inkomsten die verbonden is met de VS en de dollar, zal desastreuze gevolgen hebben voor de elite.”

“Contra elitairen die zich naar hun kantoor haasten, zullen zich focussen op de nationale onafhankelijkheid die zich vervolgens zal ontwikkelen tot nationalisme en anti-Amerikanisme. Deze processen zullen het verloop van de gebeurtenissen nog meer bepalen dan de huidige economische crisis.”

“De financiële elite zal de verantwoordelijkheid voor de crisis niet kunnen aanvaarden, dit zal vervolgens een ‘force majeure’ creëren: men zal namelijk in de ontwikkelde landen en in het Midden-Oosten gebruik maken van de Islam.”

“Er zijn drie benaderingen ten opzichte van de wereldorde mogelijk: bevredigend, enigszins bevredigend (dan is er hervorming nodig) en onbevredigend (volledige verwijdering). De Politieke Islam accepteert geen compromissen maar is bereid om tot het einde toe te vechten voor de vernietiging van de huidige wereldorde bij gebrek aan een positief programma.”

“Tegelijkertijd vergroot de wereldwijde economische crisis het verlangen van mensen naar gerechtigheid, vooral onder degenen die onder de crisis lijden. En het lijkt alsof tegenwoordig de enige kracht die de wereld iets te bieden heeft de politieke Islam is. Daarom staat ons in 2015 wereldwijd een dramatische toename van de invloed van de politieke Islam te wachten, vooral in het Midden-Oosten en in de Europese Unie.”

Mijn commentaar: Dit beeld is incompleet omdat de auteur geen rekening houdt met het doel van de menselijke ontwikkeling, de groei naar het niveau van affiniteit met de Schepper in de wens om te geven en lief te hebben. De Natuur zal ons naar nog meer lijden dirigeren totdat we beseffen dat er geen uitweg is, dat we onze egoïstische aard wel moeten wijzigen in een altruïstische aard om te kunnen overleven.

De realisatie hiervan is afhankelijk van de verspreiding en implementatie van Kabbalah – de methode van de correctie van onze natuur – onder het volk Israël en daarna over de hele wereld. Anders zullen we opnieuw een periode van lijden meemaken en opnieuw, decennia lang, voor dezelfde keuze komen te staan .

 

Binnenkort Wil Iedereen Zijn Eigen Planeet Hebben

Dr. Michael LaitmanOver geld en algemene economische vraagstukken zijn er door Nobelprijswinnaars op dit gebied al talloze boeken geschreven. Het is interessant dat men zich desondanks vaak vergist.

De mogelijkheid om te profiteren van verbinding met andere mensen, om bij inkoop en verkoop speciale relaties met hen te creëren, verandert een mens in Adam (een menselijk wezen). Vroeger werd er alleen handel gedreven door middel van macht.

Maar nu is iedereen die geld heeft bovenaan de sociale ladder te vinden.

Als ik geen geld heb, kan ik niet aan voedsel komen, ik kan geen gezin vormen en geen huis kopen. In ruil voor geld koop ik macht, respect en al mijn communicatiemiddelen, want alles is afhankelijk van betaling, hoe dan ook. Het blijkt dat geld een dekking is waarmee ik elke wens kan vervullen.

Sommige dingen kan ik niet kan kopen, zoals wijsheid of andere eigenschappen die de natuur kan geven. Maar we kunnen ze krijgen door mensen om te kopen die zulke eigenschapen wél bezitten. Ik kan bijvoorbeeld iemand betalen voor het schrijven van een boek dat op mijn naam komt te staan.

Nog niet zo lang geleden was er geen vervanging voor geld. Maar in de 60er jaren vormde zich een groep mensen die rijkdom associeerde met minachting. Ze wilden gelukkig zijn met andere dingen, ze wilden innerlijk gelukkig zijn.

En hoewel het ego snakt naar vervulling, willen veel mensen niet langer meer onder voortdurende druk leven. Iemand die arm is, is niet gelukkig omdat hij geen geld heeft en iemand die rijk is, is niet gelukkig omdat hij behalve zijn geld niets anders heeft. Dit is geen geldprobleem, maar een probleem van de maatschappij die ons deze waarden dicteert.

Als een mens de mogelijkheid heeft om alles te kopen wat hij maar wil, raakt hij zijn verlangen kwijt. In dit opzicht zijn de armen succesvoller dan de rijken. Als ik een behoefte heb waaraan ik kan voldoen door me ervoor in te spannen, helpt me dat vooruit, ik ben gelukkig als ik er plezier aan beleef om ervoor te werken, voor iets dat mij vanuit de toekomst toelacht.

Een prachtig voorbeeld van deze behoefte is het verlangen van geliefden om elkaar te ontmoeten. Dit maakt hun hele leven stralend, ze wachten op deze ontmoeting en zijn bereid om daarvoor alle moeilijkheden te overwinnen.

Als we zouden kunnen leven zonder afhankelijk te zijn van de maatschappij, laten we zeggen op een onbewoond eiland en we onze kinderen zouden kunnen opvoeden zoals we het werkelijk willen, zouden we ze kunnen laten wennen aan een eenvoudige manier van leven. Dan zouden ze zonder spanning kunnen leven, zonder crises en narigheid.

De wereld bevindt zich momenteel in een economische crisis. Maar in feite is het een ideologische crisis: We hebben kunstmatige verlangens in mensen ontwikkeld en vervolgens blijkt dat we ze niet kunnen vervullen. Door wat wij vorderen en eisen zal iedereen binnenkort zijn eigen planeet willen hebben. Maar zelfs dan zal men zich niet kunnen ontspannen omdat men meteen jaloers is op zijn buurman die een grotere planeet heeft.

De tijd is aangebroken om te onderzoeken hoe we gebruik kunnen maken van de macht van dekkingsmiddelen, de macht van het geld. Enerzijds is het nodig om iemand zo op te voeden dat hij zijn behoeften zal beperken tot een noodzakelijk niveau dat haalbaar is.

Anderzijds moeten we zorgvuldig nadenken over een manier waarop we de economie zo kunnen organiseren dat deze bereid is om alles te produceren wat nodig is en daarnaast moeten we ook nadenken over een educatie systeem dat mensen zal leren om bereid te zijn om genoegen te nemen met niet meer dan de noodzakelijke levensbehoeften en hen zal leren om manieren te vinden om hun vrije tijd in te vullen.

Hieruit volgt dat in de nieuwe economie mensen bezig zullen zijn met het creëren van dekkingsmiddelen voor het rationele evenwicht van fysieke verlangens en eveneens voor hogere spirituele verlangens die zij in zichzelf zullen ontdekken. Zo zullen zij zich ontwikkelen.

From KabTV’s “A New Life” 10/11/12

 

De Crisis Van De Wereld Elite

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Sion): “Slechts vijf procent van de stemmen scheidden Schotland van de onafhankelijkheid, dit betekent dat bijna de helft van de bevolking zich wil afscheiden van het Verenigd Koninkrijk.”

“De rechtervleugel in Zweden heeft het aantal zetels in het Parlement verdubbeld: de economie groeit, maar de levensstandaard niet, de levensstandaard van de middenklasse is na de crisis van 2008 over de hele wereld gedaald.”

“De Maatschappij voelt intuïtief aan dat het welzijn van de rijken zich vermenigvuldigt en het inkomen van de middenklasse vermindert. Ten gevolge hiervan groeien de nationalistische gevoelens over de hele wereld. De rechtse partijen zijn de leidende partijen geworden in Polen, Spanje, Duitsland, Bulgarije en Litouwen. In de Oekraïne groeit de nationale onafhankelijkheid. In Spanje kregen de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders zeggenschap om een referendum over afscheiding te houden.”

“Alle inspanningen van politici van de 21e eeuw die gericht waren op politieke en economische allianties, kunnen teniet worden gedaan door een simpele vraag van de gewone burger: waarom wordt mijn leven er niet beter op? Separatistische gevoelens en de toenemende invloed van ultra rechtse groeperingen zijn nog maar het begin van een crisis in de wereldorde.”

“Verdere groei van de wereldbevolking en een hogere levensverwachting met tegelijkertijd uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, zullen de situatie alleen maar verergeren. Als de politieke elite de verdeling van de rijkdom in de samenleving niet herziet, zullen er door een pijnlijke verschuiving spanningen ontstaan.”

Mijn commentaar: De oplossing ligt uitsluitend in het bereiken van een redelijke levensstandaard die voor iedereen gelijk is. Dit is pas mogelijk na actieve integrale educatie en opvoeding voor iedereen. De mensheid moet veranderen, zich mondiaal verenigen. Anders zal zij in onze huidige planetaire situatie niet kunnen overleven.

Excuses als: “Er is genoeg voor onze generatie” zijn niet juist, want de crisis breekt veel eerder uit dan de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. De crisis ontstaat door de incongruentie tussen de mensheid en de nieuwe toekomstige omstandigheden die automatisch worden ondersteund door de minerale, vegetatieve en animale niveaus van de natuur. Volgens Kabbalah lopen wij al meer dan honderd jaar achter in onze ontwikkeling met betrekking tot onze volgende staat.