Tag Archives: Dagelijkse Kabbalah Lessen

Het coronavirus reinigt de mensheid

Vraag: Is het coronavirus verbonden met het bestuur van de Schepper voor de enkeling of voor het geheel van de mensheid?

Antwoord: Het coronavirus is de onthulling van het alomvattende bestuur van de Schepper, want wij zijn een staat van ontwikkeling binnen getreden die de “laatste generatie” wordt genoemd. Ik zou het nog duidelijker willen zeggen door het de “laatste egoïstische generatie” te noemen, die van het egoïstische niveau van ontwikkeling moet opstijgen naar het altruïstische niveau.

Vraag: Er staat geschreven dat alles in de wereld ten behoeve van de mens plaatsvindt. Ervaart u dat de komst van het virus u voordeel heeft gebracht? 

Antwoord: Ik voel dat het virus een zegen is die de hele mensheid reinigt. Onze wereld had veel weg van de hel en nu gaan we door een reinigingsgebied heen. De volgende stap is het paradijs, waar we volledig verenigd zullen zijn met elkaar door vriendelijke verbindingen, dat zal de finale vorm van het menselijke bestaan zijn.

Vraag: Wat voor innerlijke veranderingen heeft dit virus u in uw leven gebracht?

Antwoord: Het bracht de herstructurering van de communicatie met mijn studenten teweeg. Ik zie hoeveel beter dit is. Ik ben nu op een meer gelijke voet met hen verbonden.

Hiervoor had ik 300 à 400 fysieke studenten en de anderen waren virtueel aanwezig. Het virus maakte al mijn studenten virtueel. Ik praat nu vanuit mijn werkruimte met jullie en ik verheug me erop om de komende jaren mijn lessen op deze manier te geven. Laat mijn studenten, het zijn er miljoenen, maar op deze manier naar mij luisteren, via de internetsystemen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/05/coronavirus-is-cleansing-humanity/

From KabTV’s “CoronavirusIs Changing Reality” 3/26/20

Het volgende blog wordt zondag a.s. geplaatst.

Related Material:

Victory Over Humanity

What Will The World Be Like After The Epidemic?

The Global Pandemic

Filed under: Coronavirus, Health, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

De aspiratie van een Kabbalah leraar

Vraag: Voelt een Kabbalist die spiritualiteit bereikt heeft, het verlangen dat zijn studenten ook zijn spirituele niveau bereiken? Trekt hij hen omhoog naar zijn eigen niveau? Of doet hij dat om zelf hoger te komen?

Antwoord: Door mijn studenten les te geven, rijs ik omhoog, want dan verspreid ik deze Wijsheid. Iedere potentiële afzonderlijke ziel die zich bij de gezamenlijke ontwikkeling voegt, verbindt zich met de gehele ontwikkeling van de correctie en iedereen wordt daardoor beïnvloed.

Met andere woorden, ik beïnvloed de gemeenschappelijke ziel van Adam doordat ik jullie daar via mezelf insluit. Dus ik ben van invloed op het hele universum.

Vraag: Dus het is duidelijk dat u geïnteresseerd bent in de vooruitgang?

Antwoord: Ik ben zeker geïnteresseerd in de vooruitgang, van jullie allemaal. Maar deze belangstelling is niet zelfzuchtig of egoïstisch, want het is mijn wens dat het hele systeem hechting met de Schepper bereikt. Dan verdwijnt het ego helemaal. Je vraag is niet zinvol, want in Kabbalah zijn het deeltje en het collectieve volkomen gelijk.

From the Kabbalah Lesson in Russian 11/11/18

Related Material:

The Pain And Yearning Of A Teacher

Feelings Of The Kabbalist

Can A Student Be Higher Than His Teacher?

Filed under: Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

De juiste studie

Het is heel belangrijk om je op de les voor te bereiden. Vanaf het moment dat je wakker wordt, jezelf wast, een kop koffie drinkt, je aankleedt en je naar de studieruimte gaat, moet je je constant afvragen waarom je dit alles doet. Dan kom je met de juiste houding naar de les en begint de studie.

Studeren betekent dat ik samen ben met de vrienden en naga in hoeverre ik met hen verbonden ben. Als ik al op het niveau van Rabbi Shimon ben, zal ik haat en weerstand voelen ten opzichte van mijn vrienden. Zo wordt aan mij door Boven de mogelijkheid voor correctie onthuld. Dan kom ik niet onverschillig naar de les, maar met een warm hart, of ik nu voor of tegen verbinding ben.

In overeenstemming daarmee wordt bepaald of ik de Torah wel of niet nodig heb, dit gebeurt door het Licht dat terugkeert naar de Bron, en mij met anderen verbindt. In onze eenheid onthullen wij alle Letters van de Torah, alle eigenschappen van geven, zodat wij later, met de hulp van deze eigenschappen, de Schepper zullen onthullen. De studie is hulp, maar de verbinding met elkaar is het belangrijkste. 1

De artikelen helpen ons bij het vormen van de juiste structuur, The Study of the Ten Sefirot trekt het Corrigerende Licht naar ons toe. Er schuilt echter een gevaar in die studie: als je namelijk aan deze studie begint om kennis te verzamelen en je niet ten behoeve van de Torah, het Corrigerende Licht, studeert. Misschien wil je weten hoeveel engelen er in de hemel zijn en welke namen ze hebben. Het is uiterst belangrijk dat de “wijsheid niet belangrijker wordt dan je daden”, namelijk de handelingen van geven. Het is noodzakelijk om ten behoeve van geven te studeren, anders distantieer je jezelf van de Schepper en cultiveer je trots.

Als je de artikelen bestudeert die gaan over het pad van de mens naar de Schepper, is het niet zo moeilijk om met de stroom van de tekst mee te gaan. Maar op deze manier trekken we minder Corrigerend Licht aan, omdat we dan niet de handelingen van de Schepper bestuderen. Terwijl The Study of the Ten Sefirot, The Tree of Life, en Het Boek De Zohar een heel groot Licht bevatten. De delen van de Torah bevatten niet allemaal dezelfde hoeveelheid Corrigerend Licht.

We moeten dus goed begrijpen dat een mens niet kan volstaan met het bestuderen en lezen van artikelen. Het moet gecombineerd worden. Het aantrekken van het Licht heeft echter prioriteit. Als het mogelijk zou zijn om het Licht aan te trekken door tien keer omhoog te springen, zouden we gaan springen. Wij hebben een middel nodig om het Licht aan te trekken. De Wijsheid van Kabbalah is in een vorm onthuld die dat nu juist voor de huidige generatie mogelijk maakt. 2

Het Licht dat terugkeert naar de Bron, geleidt de kracht van geven naar ons. Wij voelen het Licht zelf niet, maar alleen het resultaat van de handeling van het Licht. Het is niet mogelijk om Licht zelf te voelen – zoals wij ook elektriciteit niet kunnen voelen – maar alleen de consequenties van het werk van het Licht. Het resultaat van de werking van het Corrigerende Licht, is mijn verlangen om te geven. Ik wil niet in mijzelf leven, ik wil in anderen bestaan, in de Schepper. 3

Vanuit religieuze extase kunnen mensen van alles doen: over vuur heen springen en zelfs zichzelf in brand steken, maar wat is het doel daarvan? Kabbalah leert ons dat er een hoog systeem is, dat wij door te studeren kunnen activeren. Wij bestuderen de handelingen van het systeem, het werk daarvan. Terwijl wij lezen, wil ik dat het systeem aan mijn correctie werkt. Ik vraag niet of bepaalde omstandigheden slechter of beter voor mij worden. Ik vraag of ik innerlijk een goed mens mag worden, niet of ik me goed mag voelen.

Dan kan ik aan anderen geven. Dan kan ik namelijk de Kracht, die nu naar mij toe gekomen is en mij corrigeert, door mijzelf heen naar anderen laten stromen, dan word ik een zendapparaat. 4

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/7/19, Lesson on the Topic “The Right Way To Study The Wisdom Of Kabbalah”1 Minute 22:15

2 Minute 27:30

3 Minute 49:55

4 Minute 1:10:15

Van de vertaler aan de lezer: de technische problemen hebben ruim vier maanden in beslag genomen. Vanaf nu ontvangt u weer dagelijks een nieuw blog.

 

Related Material:

Prepare Seriously Or Have Fun, You Decide!

Preparation For Spiritual Work

A Forty Year Preparation Before Entering The Land Of Israel

Filed under: Daily Kabbalah Lesson | Add Comment / Ask Question →

Afscheiding is de bron van alle problemen

laitman_559Als ik probeer om mijn problemen alleen op te lossen door persoonlijke introspectie en studie, breng ik alleen maar schade toe aan mijzelf. Alles wat opgehelderd wordt en alles wat gebroken is, is verbonden met het feit dat alle verlangens één geheel waren en later van elkaar werden gescheiden.

Daarom moeten wij alleen handelen vanuit onze verbinding. Er is geen andere oplossing dan onze eenheid. Door eenheid kunnen wij elke situatie aan.

In plaats van persoonlijk onderzoek, moeten wij aandacht besteden aan onze eenwording en door dat te doen, zullen wij alle problemen oplossen. Als ik probeer om mijn persoonlijke, onaangename innerlijke gevoel te corrigeren, maak ik de situatie alleen maar erger. Er staat geschreven: “Hij die voor zichzelf vraagt, berokkent schade aan zichzelf en aan anderen.”

Alle situaties zijn het resultaat van de onthulling van Reshimot (informatieve spirituele genen), van het breken van de vaten, van de afscheiding van onze verlangens. Deze kloof is de oorzaak van alle problemen. Nu je getoond wordt waar de afscheiding optreedt, voel je het als een probleem.

Corrigeer dit dus alsjeblieft door handelingen te verrichten die eenheid bevorderen. Dit vraagt om het gebed voor anderen en verbinding in de Ten met de hulp van het Corrigerende Licht.

Het probleem moet onmiddellijk gecorrigeerd worden door het naar onze eenwording te brengen, dit is de betekenis van het “gebod”. Ik gebruik hindernissen voor onze verbinding in de groep, dit betekent dat ik door de groep de plaats van de afscheiding tussen ons voel en dat ik kracht aantrek die mij zal helpen om tot correctie en verbinding te komen.

Dit hele proces wordt “gebod” genoemd, namelijk de correctie van één van de gebroken Reshimot (het informatieve spirituele gen van de afscheiding). Dit gebod moet vervuld worden door correctie met de hulp van het Corrigerende Licht, de Kracht die in onze eenheid toegankelijk wordt, in onze inspanningen om één te worden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 1/8/18, Lesson on Topic: “Living in the Reality that, ‘There Is None Else Besides Him’”

Hoe Het Omringende Licht Werkt

laitman_209Vraag: Wat moet ik nu eigenlijk willen tijdens de les, zodat het Licht zal werken en mij zal beïnvloeden? Is het noodzakelijk om de Schepper te kunnen voelen, de verlangens van de vrienden te willen voelen of gaat het om iets anders? Als je naar een les luistert, werkt het Licht dan altijd, beïnvloedt Het je altijd, zelfs zonder de juiste intentie?

Antwoord: De Ohr Makif (Omringende Licht) werkt en beïnvloedt iedereen die naar een les luistert, deze invloed is groter voor iemand die de Schepper wil onthullen en nog groter voor iemand die de eigenschap van geven wil bereiken.

Vraag: Brengt de werking van de Ohr Makif een mens langzamerhand tot het inzicht van de neiging tot het kwaad, en brengt de erkenning van het kwaad een mens naar het juiste verlangen naar correctie waardoor de Schepper een mens zo verandert dat hij gelijkvormig wordt aan Hem? Gaat een mens Hem dan voelen? Is dit de juiste volgorde van wat er gebeurt?

Antwoord: Ja

 

De Oorzaak Van De Haat Tegen De Joden

laitman_531_02-jpgVraag: Wat is de oorzaak van de haat tegen de Joden?

Antwoord: In het kort kunnen we zeggen dat mensen ons instinctief, op een natuurlijke manier, haten omdat we het Hoge Licht niet aantrekken. Nauwkeuriger gezegd: zij hebben in dit opzicht geen directe toenadering tot de Schepper, dit gebeurt alleen via ons.

De onthulling van de Wijsheid van Kabbalah aan alle naties van de wereld, in onze tijd, maakt het echter voor iedereen mogelijk om dichter bij de Schepper te komen, dit is uitsluitend afhankelijk van de realisatie van het verlangen van een mens.

Als een mens een verlangen naar de Schepper heeft, is dit afhankelijk van de individuele relatie van de Schepper tot de mens en dit is afhankelijk van de plaats die een mens in de collectieve ziel heeft.

 

Zodat Kwaliteit Het Wint Van Kwantiteit

laitman_570Vraag: Veel vrienden die zich met dergelijke activiteiten bezighouden, zijn op geld uit en op het aantal mensen dat komt. Ik ben bang dat het mij ook zal gaan om de hoeveelheid en niet om de kwaliteit.

Antwoord: Als je altijd bij ons bent tijdens de lessen zal dat je niet gebeuren.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, met name degenen die zich met integrale educatie voor het grote publiek bezighouden, alle ochtendlessen moet bijwonen. Het is een must!

Zonder de lessen is het niet duidelijk wat zij gaan onderwijzen. Dan wijken ze af naar psychologie, sociologie, mystiek en wie weet wat nog meer. Daar moeten we voor waken. Daarom is verbinding met mij via de lessen essentieel.

From the Kabbalah Lesson 2/11/14

 

Contact In Een Krachtenveld

laitman_579Vraag: Voelt u de studenten die voor u zitten als één entiteit, één adem? Of kunt u bijna iedereen apart voelen?

Antwoord: Nee, gewoonlijk stem ik niet af op ieder afzonderlijk. Ik doe dat heel zelden, alleen als iemand een speciale innerlijke beweging heeft en zich werkelijk aan mij wil hechten.

Er zijn sommige mensen die het nodig hebben. Dan doe ik het zo dat iemand voelt dat een zin alleen voor hem is bestemd. Door dit te doen omarm ik deze persoon, ik sla mijn arm om hem heen en breng iets van mijzelf naar hem over. Dit gebeurt heel zelden.

Commentaar: Veel mensen die u op tv zien of bij de les zitten, hebben het gevoel dat uw woorden speciaal voor hen bedoeld zijn. Zij lijken antwoord te krijgen op hun vragen.

Antwoord: Dat is ook zo.

Maar ik heb het nu over een zuiver innerlijk contact met een bepaalde student in zijn speciale staat.

Het is voor een student niet belangrijk om vlak voor mij te zitten. Stel je een enorme weide voor die bedekt is met bloemen van verschillende hoogte, zoals in een film waarin de bloemen zingen op muziek terwijl ze uit de aarde opkomen en weer terug gaan. Je zorgt voor dit bloembed door de ene bloem aan te moedigen en de andere een beetje te plagen. Het maakt niet uit waar ze zijn. Werk is werk.

Het is gewoon een veld waarop de jonge planten groeien. Mijn fysieke, uiterlijke contact met een mens in deze wereld is niet van betekenis. Misschien is er iemand die nog niet geboren is en nadat hij geboren is en opgegroeid over twintig jaar deze tv uitzending wil zien. Contact vindt plaats in een krachtenveld en het zal hem ongetwijfeld bereiken.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 4/2/14

 

Nieuwe Vrienden Die In De Oude Verborgen Zijn

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe ontwikkelt een mens langzamerhand een innerlijke dialoog met de Hogere Kracht en ontdekt hij de Schepper door zich te hechten aan de groep en de leraar?

Antwoord: Misschien staat het gezicht van mijn vriend me niet aan, maar toch wil ik contact met hem hebben en beseffen dat de mens in hem voor mij verborgen is, zijn verlangen naar waarheid, die speciale houding. Door verschillende acties en door mijzelf te veranderen, ontdek ik dat degenen waar ik eerst afkeer voor voelde mijn vrienden zijn. Nu ga ik hun mooie innerlijke vorm ontdekken. Zo gaan we van de ene staat naar de andere.

Later lijkt deze innerlijke staat gewoon en helemaal niet meer bijzonder, mijn belangstelling ervoor verdwijnt, maar toch ga ik verder met dit werk en ik ontdek een diepere, meer sublieme vorm. Zo bouwen we aan de innerlijke verbinding met de vriend.

Vraag: Waar ga ik dan precies mee verder?

Antwoord: Ik ga verder op zoek naar het innerlijke verlangen van de vriend en ik let niet op zijn uiterlijke eigenschappen. Als ik zo op zoek ga, ontdek ik nieuwe vrienden die in de oude vrienden verborgen waren.

Vraag: Wat betekent het dat ik ernaar verlang om het innerlijk van de vriend te zien en geen aandacht besteed aan zijn buitenkant.

Antwoord: Het innerlijk van de vriend zien betekent dat je je nog sterker met hem probeert te verbinden en dat je hem rechtvaardigt. Ik begrijp dat de Schepper deze vriend naar mij gestuurd heeft om Hem te vinden door de verbinding met deze vriend. Daarom moet ik met hem werken hoewel ik liever had dat de Schepper mij Baal HaSulam als vriend had gestuurd.

Vraag: Ik had een onverschillig gevoel naar een vriend, maar plotseling voelde ik dat er een nieuwe houding naar hem begon te ontstaan. Wat is dit voor verandering?

Antwoord: Het Licht begint je te beïnvloeden en daardoor ga je er aandacht aan geven dat je vriend meer is dan zijn fysieke lichaam, hierover staat geschreven: “in Uw Licht zullen wij het Licht zien.” Door de invloed van het Licht ontdek je dat er ook Licht is in je vriend. Je weet of begrijpt nog niet dat het Licht is, maar je gaat al zien dat er iets waardevols in je vriend aanwezig is.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/27/14, Writings of Baal HaSulam

 

Twee Tassen Vol Geschenken

Dr. Michael Laitman“En het Licht dat in een wereld verborgen is en zich daarin kleedt, wordt het punt van de fase ‘Yod’ genoemd en verdeelt zich in twee letters ‘Hey’: de wereld van verborgenheid en de wereld van onthulling. Het hele werk van een mens bestaat uit het onthullen van dit punt en het te vervolgen met de fase ‘Vav’: van één wereld naar de andere, namelijk met de letter ‘Vav’ tussen twee letters ‘Hey’, waarbij er een overvloed van Licht wordt onthuld aan iedereen, het is afkomstig uit het Omringende Licht naar degene die erdoor omringd wordt, namelijk twee letters ‘Hey’, met het geheim ‘Bina, Yesod, Malchut’.

De Schepper heeft twee ‘tassen’. Uit één ervan haalt Hij het verlangen en stopt het in een mens. Nadat een mens op de juiste manier met dat verlangen gewerkt heeft, stopt de Schepper de vervulling in hem vanuit de andere ‘tas’. En dat herhaalt zich, maar nu met een nieuw verlangen. Hij gaat met ons om zoals wij dat doen met onze kinderen. Wij groeien en ontwikkelen ons, afhankelijk van de bekwaamheid waarmee wij ons voorbereiden op het verlangen dat wij van de Schepper ontvangen, ermee aan het werk gaan en het geschikt maken voor vervulling. Dit is de essentie van het hele proces van de ontwikkeling van het schepsel.

We moeten echter niet vergeten dat ons werk precies in het midden plaatsvindt: we moeten het verlangen dat van de Schepper komt op de juiste manier vorm geven.

De vervulling is in feite al in het verlangen aanwezig. Op het moment dat het verlangen zijn correcte vorm verkrijgt, wordt de vervulling daarin onthuld.

Het allerbelangrijkste is echter de Ene te ontdekken die dit alles veroorzaakt, de Ene die aan ons werkt, dit moet het eindresultaat worden van alle staten waar we doorheen gaan.

De correcties zijn namelijk geen doel op zich, de Schepper had ons dit alles in de definitieve vorm kunnen geven. Het is voor Hem belangrijk om ons Hem te laten ontdekken door middel van ons werk, het Goddelijke te leren begrijpen. Dit wordt bedoeld met ‘de twee werelden met elkaar verbinden’ (‘twee tassen’).

Baal HaSulam spreekt hierover in het artikel: ‘Gij Zijt Aan Mijn Achterzijde en Mijn Voorzijde’, wanneer hij spreekt over de verbinding tussen de twee letters ‘Hey’ (“ה“), de bovenste: Bina, en de onderste: Malchut. En de letter ‘Vav’ (“ו“) daartussen is de lijn: Zeir Anpin die Bina en Malchut met elkaar verbindt.

Een mens die zo twee werelden met elkaar verbindt, mag als schepsel heelheid ontvangen. En dit is het werk waar een mens niet aan voorbij kan gaan. Om deze Enig werkzame Kracht te ontdekken, moeten we door al deze staten heengaan en ons er ogenschijnlijk voor inspannen, totdat wij ontdekken: “Er is geen Ander dan Hij.”

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11.26.10, Writings of Baal HaSulam

*Tot aan het einde van de maand juli zullen er vanwege vakantie minder blogs verschijnen.