Tag Archives: COVID-19

Hoe zal de wereld eruit gaan zien na de COVID -19 pandemie? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe zal de wereld eruit gaan zien na de COVID – 19 pandemie?

We bevinden ons midden in een uiterst belangrijke overgangsperiode waarin wij de enorm grote omvang van onze onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid beginnen te begrijpen.

Het is eveneens zo dat we ontdekken dat wij onze wereld vernietigen. Dit komt omdat een belangrijk aspect van onderling verbonden en van elkaar afhankelijke systemen is, dat als alle delen ervan handelen in het belang van het hele systeem, het systeem harmonieus functioneert en de delen ervan de gezondheid en vitaliteit van het hele systeem ervaren. Als de delen echter voorrang geven aan eigen voordeel boven het voordeel van het geheel, veroorzaken zij de ondergang van het systeem.

Aangezien deze laatste egoïstische tendens de algemene houding en het gedrag van de menselijke samenleving van 2021 heeft bepaald, kunnen wij verwachten dat de wereld zoals wij die kennen uiteen zal vallen. Enerzijds zullen we de toenemende kwetsbaarheid van onze financiële en industriële mechanismen zien, en anderzijds kunnen we verwachten dat natuurrampen ons steeds meer door elkaar zullen schudden, want de natuur reageert in de eerste plaats op ons, afhankelijk van hoe wij ons tot elkaar verhouden.

Wij zullen in een negatieve spiraal blijven totdat we wakker worden uit onze hulpeloosheid en gaan inzien dat we een positief, gezond en evenwichtig leven willen leiden. Op dat moment zullen we een grote behoefte gaan voelen om onze manier van leven te herzien. Dan zullen we steeds meer behoefte krijgen aan actuele uitleg over de manier waarop het systeem, waarin alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is en waar we allemaal deel van zijn, functioneert, wat het doel ervan is, wat onze rol binnen dat systeem is, wat de aard van het systeem en van de mens is, hoe we evenwicht kunnen bereiken tussen het systeem en ons, waarom en op welke manier we in dit systeem van elkaar verwijderd zijn, en wat we kunnen doen om dichter bij elkaar te komen in onze houding naar elkaar. 

Met andere woorden, we zullen een upgrade moeten ondergaan wat onze onderlinge verbindingen betreft en die upgrade zal niet vanzelf plaatsvinden. Er zal een nieuwe methode nodig zijn die ons leidt naar een positieve verbinding, harmonie en geluk, in een werkelijkheid waarin alles met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk is.

Blog en video in het Engels: https://laitman.com/2021/02/how-will-the-world-change-after-the-covid-19-pandemic-quora/

Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman

Filed under: Coronavirus, Crisis, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

“Het vaccin voor Covid-19 moet het hart raken” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin : “Het Vaccin voor Covid-19 Moet het Hart raken”

Een voor een wringen landen zich in allerlei bochten om miljarden contracten te ondertekenen voor de aanschaf van niet-bestaande vaccins voor Covid-19. Op het ogenblik is de ontwikkeling van een effectief vaccin zeer twijfelachtig, tenminste volgens de secretaris-generaal van de WHO, António Guterres, en de coronavirus adviseur van het Witte Huis, Dr. Anthony Fauci, beiden stelden dat een effectief vaccin onwaarschijnlijk is in de nabije toekomst, als het al gebeurt.

We moeten begrijpen dat het coronavirus geen eenmalige gebeurtenis is, het is het begin van een serie crises die ons uiteindelijk uit onze egocentrische denkwijze zal verdrijven en ons ertoe zal dwingen om attent te worden naar elkaar en tenslotte zorgzaam voor elkaar en voor de natuur. 

Maar zelfs als er een vaccin ontwikkeld wordt, zal het geen einde maken aan onze problemen. In feite zal het alles alleen maar erger maken, en om een goede reden. 

Hoe meer wij van iedere crisis gebruik maken om dichterbij de goede staat te komen, hoe gemakkelijker die crisis zal zijn en hoe gemakkelijker de daaropvolgende crises zullen zijn. Anders gezegd: hoe meer we ons inspannen om vrijwillig te veranderen, hoe minder de natuur zich zal inspannen om ons te dwingen tot verandering.

Op het ogenblik bevinden de mensheid en de rest van de werkelijkheid zich op tegengestelde sporen. Terwijl alles om ons heen met elkaar verbonden is, denken wij mensen steeds meer alleen aan onszelf. We zijn ons ofwel onbewust van de schade die wij aanbrengen naar elkaar en naar de hele natuur, of we staan er onverschillig tegenover en willen alleen maar aandacht besteden aan onze eerste opwellingen.

Maar acht miljard mensen kunnen op die manier niet leven, dat is onhoudbaar. En omdat de natuur zo niet werkt en wij afhankelijk zijn van wat de natuur ons oplegt – al is dat idee misschien wel heel onaantrekkelijk voor ons – de natuur zal ons dwingen om van richting te veranderen en ons op haar af te stemmen. Dus hoe eerder wij een andere weg inslaan, hoe minder pijn de natuur ons zal hoeven doen om ons op te leggen wat zij wil.

Het blijkt dat er een effectieve genezing is voor Covid-19, dat heeft echter niets te maken met medicijnen, maar alles met ons hart. Als wij van houding veranderen, onze harten veranderen van het scheppen van vervreemding naar integratie, zorg, compassie en verantwoordelijkheid voor elkaar, zullen we ontdekken dat wij het virus verslagen hebben, zonder dat wij er maar een moment voor hebben hoeven vechten.

Door zo te handelen, beschermen wij ons niet alleen voor het coronavirus, maar voor alle toekomstige klappen die de natuur van plan is om op ons te laten landen, afhankelijk van de mate waarin wij weigeren om ons aan te passen aan wat zij dicteert: om vriendelijk, verbonden en zorgend te worden voor onze medemensen en de gehele schepping.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/the-vaccine-for-covid-19-must-touch-the-heart-linkedin/

Filed under: Coronavirus, New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

“Haat veroorzaakt virussen” (Newsmax)

Mijn artikel in Newsmax: “Haat veroorzaakt Virussen

Wij begrijpen helemaal niet goed waarom COVID heeft toegeslagen. Men neemt het China kwalijk, de Joden, vleermuizen, nertsen, ontbossing, corrupte farmaceutische bedrijven, en ga zo maar door. Maar niemand neemt het zichzelf kwalijk. Niemand wijt de uitbarsting van COVID-19 aan de slechte manier waarop hij zelf met alles en iedereen in zijn omgeving omgaat.

Dat is begrijpelijk, want we zien het alomvattende systeem niet. Hoewel wetenschappers al minstens een eeuw lang weten dat alles in de wereld met elkaar verbonden is en dat alles uit dezelfde deeltjes is opgebouwd; maar wij ervaren het niet in ons dagelijks leven, dus wij gedragen ons alsof het niet waar is. Ons gedragen alsof we niets met elkaar te maken hebben, is echter even onverantwoordelijk als water drinken waarvan gezegd wordt dat het besmet is met listeria, en het dan toch niet geloven omdat we de bacterie niet kunnen zien. Tegen de tijd dat de symptomen zichtbaar worden, is het veel moeilijker en pijnlijker om te herstellen.

Niet alleen zijn alle delen van de werkelijkheid met elkaar verbonden, ze zijn ook op de juiste wijze verbonden. Het minerale niveau, de flora en de fauna in onze wereld functioneren volgens natuurwetten die zijn ingeprent, daarin bestaat geen keuzevrijheid.

Wolven zijn niet slecht omdat ze andere dieren eten, en herten zijn niet goed omdat ze zich voeden met planten en niet met andere dieren. In feite is het zo dat de herbivoren ziek zouden worden als er geen carnivoren zouden zijn, er zouden teveel herbivoren komen, de planten waar ze van leven zouden opraken en tenslotte eronder lijden en uitsterven, want de natuur zou een andere manier vinden om haar populatie in evenwicht te brengen. Als je naar de natuur kijkt, realiseer je je dat zij een perfect evenwicht in stand houdt, waarbij elk element de integriteit van het hele systeem garandeert.

Er is echter één uitzondering in de hele natuur: de mens. De mens is het enige element in de natuur dat zich kan gedragen alsof het nergens mee te maken heeft en daarmee wegkomt, voor even. Tot nu toe hebben we tegen de natuur gevochten, we zijn steeds sterker geworden, en tijdens de afgelopen twee eeuwen ongeveer, dachten we dat we haar bijna verslagen hadden. Erger nog, we hebben tegen elkaar gevochten, en onze haat voor elkaar zorgde ervoor dat wij de natuur nog meer schade toebrachten in onze race om de schatten van de natuur te exploiteren, op te pompen en teniet te doen om concurrenten de loef af te steken.

COVID-19 heeft onze voortgang een halt toegeroepen en de economie gedwarsboomd. Onze haat en ons verlangen om te profiteren, de macht in handen te hebben en anderen te vernederen, hebben de natuur zodanig geschaad dat zij een natuurlijke remedie voor de menselijke natuur heeft verwekt: het nieuwe coronavirus en allerlei  variaties, het stopte de wapenwedloop en veel vijandelijkheden tussen landen die al vorm hadden of eventueel vorm zouden krijgen, het virus distantieerde ons zelfs van andere mensen zodat we de spanningen op vijandige werkplekken of bij concurrerende scholing niet meer hoefden te verdragen.

Maar omdat we het systeem niet zien, denken we dat de verschijning van het virus niets met onze haat te maken heeft, we denken dat de oorzaak iets of iemand anders is die we haten, dat het virus daardoor is opgedoken. We hebben het mis. Onze houding naar elkaar heeft dit veroorzaakt en er zullen zich spoedig meer epidemieën voordoen als wij niet een andere weg inslaan.

“E pur si muove” (En toch beweegt ze) zei Galileo Galilei toen hij gedwongen werd om zijn inzicht dat de aarde om de zon draait te herroepen. Nu weten we dat hij gelijk had. Maar als het om waarheden gaat die onze haat naar elkaar betreffen, zijn we net zo onwetend en koppig als Galilei’s kwelgeesten. Daarvoor moeten we ons schamen, want de baan van de aarde rond de zon is belangrijk, maar niet zo belangrijk als het feit dat haat ziekten veroorzaakt. Onwetendheid over het eerste feit is een schande; onwetendheid over het tweede feit kan ons het leven kosten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/hate-causes-viruses-newsmax/

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, New Publications | Add Comment / Ask Question →