Tag Archives: Corruptie

“Het Feest Van De Democratie Is Voorbij”

laitman_546_03In het Nieuws (svd.se): “Zelfs Europa en de Verenigde Staten zijn niet immuun voor de anti-democratische plaag die zich over de gehele wereld verspreidt. Mensenrechten worden uitgehold en veel landen houden verkiezingen om misbruik, concentratie van macht en corruptie te verdoezelen. Het geloof in de Europese samenwerking en vredesopbouw door middel van economische integratie wordt in het ene land na het andere vervangen door agressief nationalisme….” “De droom over het einde van de geschiedenis met de democratie als feest is voorbij.”

“De wereldwijde democratie brokkelde een decennium geleden al af…. De derde golf van democratisering, die met de democratische revolutie in 1974 in Portugal is begonnen, is nu tien opeenvolgende jaren verminderd en er is geen verbetering te bekennen.”

“Miljarden mensen leven in slavernij in hun landen die worden geregeerd door corrupte leiders, die zich alleen zorgen maken over het vervullen van hun honger naar macht…. Wetten die de burgerrechten bewegingen beperken, verspreiden zich over de gehele wereld met het doel om rivalen te vernietigen. Een anti-democratisch kartel in de Mensenrechtenraad van de VN, probeert besluiten die betrekking hebben op de vrijheid van meningsuiting openlijk te blokkeren.”

“Steeds meer landen stoppen ermee om het internationale recht en bilaterale overeenkomsten te respecteren. Journalisten worden veel vaker gedood. Verkiezingen zijn een kunstvorm geworden die wordt gehanteerd door talrijke onwettige leiders. Dictators houden van verkiezingen….”

“We moeten ons realiseren dat ze Europa dwingen tot de keuze van nationalisme boven internationalisme, chauvinisme boven humanisme.”

“We moeten ons realiseren dat de machten, die erop uit zijn om ervoor te zorgen dat Europa instort en die collectieve nationalistische druk op de vrije massamedia uitoefenen, werkelijk bestaan!”

“Het geloof in de non-liberale democratie in Europa moet worden gestopt. Het werpt lange historische schaduwen en stimuleert corruptie. Het is zeer schadelijk voor de economie en leidt tot geweld en conflicten. Het geloof in een non-liberale democratie ondermijnt de Europese samenwerking en dient de belangen van onze vijanden.”

Mijn Commentaar: Dit de tijd is die door Kabbalah is voorspeld, om ons te realiseren dat onze natuur slecht is, om te beseffen dat we niets beters kunnen opbouwen. Als we onze natuur niet veranderen, zullen we onszelf vernietigen. Dus er blijft ons geen andere keuze over dan te beginnen met de educatie van de bevolking, in plaats van te klagen over slechte mensen die proberen om over goede mensen te regeren….