Tag Archives: Correctie

Onder de controle van de Schepper

561Vraag: De Schepper stuurt ons allerlei situaties en gevoelens. Hoe kunnen we werken met het feit dat Hij ons een gevoel van haat voor de haat zelf geeft, wat zich zowel in mijn innerlijk als in sommige gebeurtenissen buiten mij laat zien?

Antwoord: Dit is heel goed. Als we de eigenschap van de haat in onszelf haten, kunnen we ons ervan verwijderen en kunnen we vragen om de correctie ervan. Dit is heel mooi.

Vraag: Helpt de pijn die we voelen door oorlog, verlies en verdriet bij het bidden? Of is het een ontkenning van het bestuur van de goede Schepper als we ons onderdompelen in deze pijn, en trekt dit ons dan in de tegenovergestelde richting?

Antwoord: Maak je geen zorgen, de Schepper bepaalt in welke richting Hij ons wil trekken, dat hangt werkelijk niet van ons af. Het hangt af van de manier waarop Hij ons volledig bestuurt, van alle kanten..

En de pijn die je voelt moet je in het gebed opnemen. Alles komt goed, maak je geen zorgen, concentreer je op wat er plaatsvindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/under-the-control-of-the-creator-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/13/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag onophoudelijk

534Vraag: In onze dagelijkse samenleving zijn we bang dat ons egoïsme gekwetst wordt en proberen we het te sussen. Hoe komt het dat in de Ten het egoïsme grenzeloos losbarst, waarom is het dan zo oncontroleerbaar?

Antwoord: Omdat we het juist in de Ten moeten corrigeren. Maar we weten niet waar het niveau van het oorspronkelijke egoïsme van afhangt. Dit geldt voor onze initiële omstandigheden en vele andere kenmerken waarmee we geboren zijn.

Vraag: Wat kan ik doen als ik met mijn verstand begrijp wat de erkenning van het kwaad is, maar ik het niet in mijn hart kan voelen?

Antwoord: Vraag onophoudelijk, zoals een kind dat iets wil en waar je helemaal niets mee kunt beginnen. Dit is de manier waarop je moet vragen.

** In verband met vakantie zullen er t/m 21 september minder blogs verschijnen.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/why-do-you-want-to-be-good/


From the Daily Kabbalah lesson 8/17/23, “To Come to Feel Others”

Related Material:
Pray And Ask!
What Is Prayer?
Praying In Order To Change

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Een voertuig voor Kedusha (Heiligheid)

624.07Maar als men de wijsheid wil leren, wil weten hoe de Schepper te kronen en hoe Hem te dienen met intentie, zijn 248 organen wil heiligen en ze tot een voertuig wil maken voor de Kedusha (heiligheid), wordt dit “de glorie der koningen” genoemd, hoe Hem te kronen en te dienen. Als het zo is, “verdiep je in de leerstof” (Betreffende het leren van de Wijsheid van Kabbalah, Artikel 189, RABASH).

Een voertuig voor Kedusha is het hoogste systeem van bestuur.

Wij moeten alles wat ons wordt gegeven voor correctie omhoog brengen. Zelfs als we er niet over nadenken, zal het nog steeds vanzelf omhoog stijgen.

Vraag: Hoe kunnen wij de correctie voltooien en er een nieuwe wending aan geven, alsof de Reshimot ten einde zijn?

Antwoord: Er zijn nog vele Reshimot (spirituele vastleggingen, informatie) die gecorrigeerd moeten worden. En dat hebben wij te doen. Iedere minuut moeten wij ons werk voor onze verbinding en voor ons verzoek aan de Schepper vernieuwen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/a-vehicle-for-kedusha-holiness/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From the Daily Kabbalah Lesson 8/4/23, “Revealing the Glory of His Kingship”

Related Material:
Unity Is In The Creator
The Greatness Of The Creator
Only The Light Of The Creator Is Missing

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het mysterieuze deel van de mensheid

627.1Vraag: Wat is een “vrouw” in spiritualiteit? Wat kunt u zeggen over een vrouw vanuit wat u begrijpt?

Antwoord: Dit is een heel moeilijke vraag, want een vrouw is een mysterieus deel van het universum, Malchut – wat verlangen betekent – is het enige wat door de Schepper geschapen is. In onze wereld is de man de personificatie van de Schepper en de vrouw vertegenwoordigt de schepping, het geschapene.

Als we het over man en vrouw hebben, bedoelen we in feite twee delen van de mens die door de Schepper geschapen zijn. Beide delen vullen elkaar aan en alleen samen kunnen zij correctie bereiken.

Het vrouwelijke deel is meer passief, het is verlangend naar vervulling, ontvangen, benaderd te worden als metgezel, omdat zij helpt en de correctie begeleidt. Vrouwen verzetten zich minder tegen het proces dat de mensheid moet doorlopen.

De man vertegenwoordigt het deel van de schepping dat als eerste gecorrigeerd moet worden. Hij is actief in het corrigeren van zichzelf (als hij daarmee bezig is natuurlijk), daarom is het voor hem moeilijker. Hij heeft de steun van de vrouwen nodig. Hij is het er niet mee eens dat hij correctie nodig heeft zoals een vrouw dat wel voelt. In dit opzicht is hij ongehoorzaam aan de Schepper, dat wil zeggen aan de Kracht van de Natuur die hem laat zien dat correctie noodzakelijk is om naar het doel toe te werken.

Deze confrontatie met de Schepper is voor een man onmogelijk zonder de hulp van een vrouw.

Een vrouw is een grote helper in termen van correctie. Zij geeft kracht, steun en biedt veiligheid. Zij is zo geschapen dat een man zonder haar niet in staat is om zichzelf te corrigeren. Maar de belangrijkste correctie ligt bij hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-mysterious-part-of-humanity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. A Woman” 1/23/11

Related Material:
Woman – A Mystery Of Nature
Women’s Force: The Force Of Creation
A Path Of A Woman

Filed under: Man and Woman, Q&A, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Breng het gevoel van perfectie tot leven

237Opmerking: U hebt gezegd dat we de definitieve correctie (Gmar Tikkun) nu al zouden kunnen voelen als we de opgangen en de neergangen zouden ervaren als dezelfde, gecorrigeerde staat.

Mijn antwoord: Maar we zijn nog niet in staat om dat te bereiken.

Wat betekent de definitieve correctie? We spreken over de definitieve correctie als je de huidige staat als absoluut perfect ervaart. Je bent er ook nu in, maar je moet je gevoelens corrigeren.

Vraag: Kabbalisten zeggen dat we later zelfs jaloers zullen zijn op wat we eerder overwonnen hebben. Waarom jaloers?

Antwoord: Omdat je bij het overwinnen van deze verdrietige, moeilijke situaties de Schepper een bijzonder genoegen verschaft door naar Hem te verlangen. Zoals een klein kind dat al puffend probeert met zijn blokjes iets te bouwen en dat niet kan. Dit is het meest dankbare werk voor de ouders die zien dat hij slim wil worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/reanimate-the-feeling-of-perfection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. How to See the Future World” 12/29/12

Related Material:
Patiently And Stubbornly Continue On The Path
Consumers Of The Upper Light
How Do You Ask For The Light?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Op welke manier dan ook

294.2Opmerking: U zegt dat nu het perfecte moment voor correctie is aangebroken. In de toekomst zal het steeds moeilijker worden om dit uit te voeren.

Mijn antwoord: Natuurlijk. Vanaf het moment dat wij de mogelijkheid tot correctie hadden, kregen we groen licht. Eerst gebeurde dat in de 16e eeuw, in de tijd van de Ari, vervolgens in het begin van de vorige eeuw. Maar zeker nu, nu de externe crises overal ter wereld toenemen, leidt uitstel alleen maar tot slechte omstandigheden. Betere omstandigheden zullen er niet komen.

Vraag: “Beter” in de zin van het egoïsme?

Antwoord: Nee, op het gebied van gevoelens. In onze gevoelens zal het alleen maar erger worden. Niet omdat ik spreek als een kwade profeet, maar omdat het gaat over het doel van de schepping, dit is haar plan – om ons naar de volgende staat te brengen, op welke manier dan ook. Daarom zullen we klappen krijgen totdat we bereid zijn om onszelf te corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/by-hook-or-by-crook/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How Will Humanity Die Out” 10/22/12

Related Material:
Final Correction Is On Its Way!
Coronavirus: Through All The Galaxies
The Problem Of Universal Correction

Filed under: Crisis, Dissemination, Globalization | Add Comment / Ask Question →

 

Je corrigeert de hele schepping!

115.05Wij denken dat we alleen onze eigen ziel corrigeren. Maar de ziel van ieder mens strekt zich tussen alle zielen uit. Dus als ik mijn kleine deeltje corrigeer, corrigeer ik daardoor de integratie van mijn deeltje in alle zielen.

Daarom kunnen we niet zeggen dat een mens alleen zijn eigen ziel corrigeert. Hij corrigeert de hele schepping, alleen in de zeer kleine mate waarin hij in de schepping is opgenomen. Daarna voegt hij steeds meer correcties toe en in die tijd corrigeren ook andere mensen zichzelf en hun integratie.

Hierover staat geschreven: “Zij hielpen ieder hun vriend”, dit betekent dat ik mijzelf corrigeer in hem en hij corrigeert zichzelf in mij, zo corrigeren we allemaal iedereen en worden we als één mens met één hart.

Ieder mens omvat 600.000 zielen die zelf ook weer verdeeld zijn in 600.000, en die zijn weer verdeeld in 600.000, enz. Dan blijkt dat ieder van ons als Adam HaRishon is, en als wij ons allemaal met elkaar verbinden, worden wij ook als één ziel van Adam HaRishon.
Het gaat hier niet over de hoeveelheid, maar over de diepte van het gevoel van eenheid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/you-correct-the-entire-creation/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 3/28/23, “Connecting into One Soul”

Related Material:
All The Creation Is Me
Correct Yourself, Correct The World
What To Correct: Myself Or The World?

Filed under: Adam-The Common Soul, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Als een vijand een vriend wordt

963.1Vraag: Hoe gebruiken wij afgunst op de juiste manier zonder dat we proberen om het in onszelf uit te doven?

Antwoord: We hoeven niets uit te doven, zelfs niet de meest negatieve gedachten en motieven! Dit wordt allemaal door het Licht gecorrigeerd, niet door jou, dus er is niets om in jezelf te onderdrukken.

Integendeel, als zich allerlei negatieve eigenschappen manifesteren, betekent dit dat je nu het Hoge Licht nodig hebt dat je een beetje gaat corrigeren. Dat is alles. Dit betekent dat je het Licht nodig hebt, zonder negatieve gevoelens zou dat niet gebeuren.

Vraag: Laten we zeggen dat iemand behoefte heeft aan het Licht, maar dat neemt niet zijn verlangen weg om iemand neer te steken. Of wordt dat op de een of andere manier getransformeerd?

Antwoord: Het wordt getransformeerd. Het lijkt alsof je de intentie wegsnijdt, maar het verlangen blijft.

Als je een verlangen hebt om mensen te slachten, ga dan naar een slachthuis en ga daar als veeslachter werken. De transformatie vindt in de intenties plaats.

Mijn intentie om iemand letsel toe te brengen verandert in het tegenovergestelde. Ik corrigeer het met de hulp van het Hoge Licht naar het tegenovergestelde, dan wordt mijn vijand mijn meest geliefde vriend, hoe ongelooflijk het nu ook lijkt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/when-an-enemy-turns-into-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. How to Use Envy Correctly” 9/8/12

Related Material:
The Enemy Is Among Us!
The Uniting Enemy
“Is it possible to love your enemy?” (Quora)

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Maak een doorbraak in je hart

527.02Vraag: Er is een verhaal dat Darwin lange tijd zijn evolutietheorie uitlegde aan een edelman. De man luisterde en was het eens met de perfecte logica van de wetenschapper. Tenslotte zei Darwin: “Bent u het er nu mee eens dat de mens van de aap afstamt?” De edelman antwoordde: “Misschien u wel, maar ik niet.”

Veel mensen schrijven u: “Inderdaad, de wereld is egoïstisch. Egoïstische mensen, buren, vrienden en zelfs familieleden. Maar ik voel het niet zo. Ik geef en ik heb lief.”

Waarom kan iemand niet diep tot zichzelf doordringen en zeggen: “Zo ben ik,” en het dan echt voelen?

Antwoord: Hij voelt het niet. We kunnen niet buiten onszelf kijken! Misschien een beetje, misschien, maar niet overal en altijd. Soms voel ik wat wroeging over het verleden; maar dat is maar voor een deel. Af en toe gebeurt het, misschien een tiental keren in mijn hele leven.

Vraag: Maar ik hoef mezelf toch niet te pijnigen?

Antwoord: Absoluut niet! Dat ego beschermt ons er juist voor en laat ons de waarheid niet zien.

Vraag: Maar u zegt ook dat het de waarheid is als je besef hebt van je kwaad, niet het kwaad van een ander, maar je eigen kwaad. Als dat zo is, hoe kunnen we het dan benaderen?

Antwoord: We gaan aan onszelf werken. We trekken het Hoge Licht aan door speciale handelingen – onderlinge toenadering – en dan gaan we voelen dat we werkelijk egoïstisch zijn.

Je moet echt een doorbraak maken in jezelf. De strijd is dat je in je eigen hart komt, niet in het hart van de ander.

Vraag: U spreekt altijd over verbinding, dichter bij anderen komen, enzovoort. Hoe dringt dit door in je hart? Laten we zeggen dat ik me probeer te verbinden met iemand die ik haat of misschien niet mag.

Antwoord: Begin niet met iemand die je haat.

Vraag: Als het gaat om een goede verbinding, een algemene toenadering. Hoe komt het dan in mijn hart?

Antwoord: Dit opent je hart en brengt het dichter bij andere harten. Dit zijn de eerste stappen die nodig zijn.

Vraag: Worden die stappen ingewikkelder?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Wat is dan de grootste uitdaging? Kunt u ons vertellen wat het einddoel is? Wat de laatste fase is? Wat we bereiken?

Antwoord: Dat weet ik nog niet.

Het is de totale correctie van alle wezens die je in je hart kunt opnemen. Het zal ze omvatten, ze allemaal een plaats geven en ze met je liefde vullen.

Vraag: Neem ik dan de hele wereld in mezelf op?

Antwoord: In mezelf. En ik vul alles met liefde.

Vraag: U zegt altijd dat de naam van de Schepper liefde is. Betekent dit dat ik dan vervuld ben met de Schepper?

Antwoord: Ja, je bent vervuld met de Schepper. Je neemt alle verlangens in jezelf op, alle eigenschappen van alles wat bestaat, en je vult het allemaal met de Schepper, dat betekent: met Liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/breaking-through-to-your-heart/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/22/22

Related Material:

“Take Off The Rose-Colored Glasses!”

When We No Longer Want to Hurt Others

Between The Monkey And The Creator

Filed under: News, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →