Tag Archives: Carl Jung

Carl Jung Over Het Grootste Gevaar

laitman_232_02Opmerking: In één van de laatste interviews die de BBC met psychiater Carl Jung hield, zei hij: “Het is noodzakelijk dat we meer begrijpen van de menselijke natuur, want het enige gevaar dat er bestaat is de mens zelf, hij is het grote gevaar en wij zijn ons er helaas niet van bewust. We weten niets van de mens, veel te weinig …”

Antwoord: De menselijke psyche is de bron van alles wat ons in de toekomst wacht. Ik ben ervan overtuigd dat wij – zoals we in het verleden van mechanische naar elektronische machines overstapten en van elektronische naar computergestuurde machines – nu van computergestuurde systemen naar driedimensionale technologieën en instrumenten verschuiven en we zullen langzamerhand ontdekken dat we ons hier helemaal niet mee bezig moeten houden.

Dit alles is uiterlijk en grof, wij moeten ons verdiepen in ons systeem, in het innerlijke menselijke wezen dat in ons leeft.

In ons bevinden zich alle geheimen van de natuur. De mens bereikt de wereld in zichzelf, daar is zij afgebeeld.

We zien dit ook in talrijke studies die met name door astronauten zijn gedaan. Er is een grote hoeveelheid data beschikbaar over de veranderingen die in de psyche van de mens plaatsvinden als hij zich in de ruimte bevindt en als hij terugkeert naar de aarde, etc. Deze veranderingen hebben geen wetenschappelijke basis.

Er komen langzamerhand echter steeds meer betrouwbare gegevens over de wijze waarop het gehoor- en gezichtsvermogen volkomen veranderen als de situatie waarin een mens zich bevindt aan het veranderen is. Hij kan een zandbak met spelende kinderen op een afstand van 300 kilometer zien en hij kan plotseling horen wat zijn vrienden naast hem denken. Daarom moeten we de mens bestuderen, in hem bevinden zich alle geheimen van de natuur.

Als we ons meer gaan verdiepen in de lagere niveaus van de natuur, de animale, vegetatieve en minerale gebieden, begeven we ons in een onnatuurlijke richting wat de evolutie van de wetenschap betreft. De wetenschap moet zich naar een hoger niveau ontwikkelen! Boven de mens bevindt zich alleen zijn ziel. De mens zelf bereikt zijn ziel. Juist vanuit zijn mentaliteit en zijn psychologie kan hij de weg naar het volgende niveau vinden.

De Wijsheid van Kabbalah is de hoogste psychologie. Deze Wijsheid vertelt ons uit welke spirituele niveaus de mens is gevormd en welke innerlijke spirituele niveaus hij nog moet ontwikkelen. Er wordt ons nauwkeurig verteld hoe wij door deze niveaus omhoog kunnen stijgen van het ervaren van deze wereld, die we innerlijk zien en bouwen, naar het ervaren van de Hoge Wereld die we ook in ons moeten bouwen. Hierin ligt het hele probleem.

Dit heeft niets met oorlogen te maken, met het spelen met wapens, tanks en vliegtuigen, wat niet meer dan kinderspel is. We moeten hier een einde aan maken, want de mensheid moet iets ambiëren wat intelligenter en belangrijker is.

Ik blijf hopen dat er een doorbraak in de juiste richting zal komen en dat we ermee zullen ophouden om aan een derde wereldoorlog te denken. Oorlogen lossen niets op, crises evenmin.

Laten we ons verdiepen in de meest sublieme materie die er voor ons bestaat: de menselijke ziel.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 4/12/16