Tag Archives: afgoden

Een eigenschap die de afgodendienst overstijgt

610.2Vraag: U zegt vaak dat de mens zelf de Schepper creëert. Is dat geen afgodendienst?

Antwoord: Als een mens de Schepper creëert, namelijk een afgod voor zichzelf maakt, is dat afgoderij. Dit gebeurt gewoonlijk in alle religies en spirituele praktijken.

Opmerking: Maar we zeggen vaak dat wij de Schepper creëren als we ons met elkaar verbinden.

Mijn antwoord: Nee. We creëren een eigenschap die we de Schepper noemen. Dat is geen afgoderij. We boetseren niets voor onszelf om vervolgens dat beeld te aanbidden.

Opmerking: Dan blijkt daaruit dat het onmogelijk is om geen afgodendienaar te zijn als we de altruïstische, positieve kracht van de natuur niet in onze gevoelens ontdekken.

Mijn antwoord: We zijn allemaal afgodendienaren totdat wij tenminste enigszins gelijkvormig worden aan de Schepper. Als de eigenschap van geven, van absoluut zuiver geven, zich maar een klein beetje boven het nulpunt bevindt, is dit al een eigenschap die zich boven het egoïstische werk, afgodendienst genaamd, bevindt.

https://laitman.com/2022/05/quality-that-rises-above-idolatry/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 4/5/22

Related Material:

Idolatry—Belief In The Power Of Man

Rambam On The Laws Of Idolatry

A Brass Serpent: A Symbol Of Idolatry

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →