Analyse Van De Crisis

Analysis of the CrisisEr staat geschreven:” De enigen die iemand niet benijdt, zijn zijn kinderen en zijn studenten.” Ik ben trots op mijn studenten. Met trots publiceer ik daarom teksten en clips die mijn studenten mij toezenden. Het volgende werd mij toegestuurd door mijn studente Tasha Fridkin uit New York:

Een analyse van de crisis

Het is bekend dat de natuurwetten werken ongeacht of we ze kennen of niet. Niemand zal de wet van de zwaartekracht willen testen door uit het raam te springen, want we kennen het resultaat daarvan uit ervaring.

Echter, er zijn weinig mensen die weten dat er naast de wetten die onze fysieke lichamen beheersen, ook wetten zijn die onze zielen beheersen. Wij zien geen zielen in onze wereld, en de interacties ertussen zijn ook verborgen voor ons. Toch maakt dit deze wetten niet minder streng – het effect ervan is even onoverkomelijk, ook al nemen we de invloed ervan niet duidelijk waar.

Volgens deze wetten zijn al onze zielen verbonden tot een harmonieus en uitgebalanceerd systeem dat is gebaseerd op het principe van geven. Ieder individu geeft maximaal aan het systeem, en neemt er slechts het noodzakelijke minimum van.

De mensheid echter heeft zich anders ontwikkeld. Zij heeft het stadium bereikt waarin elke individu het minimale wil geven en maximaal wil profiteren van ieder ander voor zijn eigen persoonlijke genoegen. Bovendien hebben we dat niet eens meer in de gaten. Iedereen wil toch de lotto winnen – een dollar uitgeven en een miljoen winnen. Maar waar komt dat miljoen vandaan? Het komt van miljoen mensen die elk een dollar uitgaven. Met andere woorden, ieder individu wil van iedereen nemen voor zijn eigen profijt. En dit wordt als volkomen normaal gezien.

Maar het evenwicht tussen ons spiritueel en ons lichamelijk bestaan is verstoord. Het overtreden van de spirituele wet roept duidelijke en aanwijsbare verschijnselen op in onze fysieke wereld, zoals de huidige financiële crisis. Deze crisis is slechts een specifieke manifestatie van de algemene crisis in alle sociale verbanden. Het financiële systeem is het meest kwetsbare, net zoals de bloedsomloop in een organisme, verbindt en doordringt het de hele wereldwijde gemeenschap. In geen enkel deel van het financiële systeem is er iets veranderd; de crisis is zuiver psychologisch. We hebben ons foutief gebruik van de verbindingen tussen ons blootgelegd, met als resultaat dat we het vertrouwen in het systeem verloren zijn en dat het hele systeem is ingestort.

Dus, we hebben een stadium bereikt waarin het uiterlijke -de structuur en de principes van onze integrale systemen, minder belangrijk wordt dan het innerlijke – onze gedachten en de bedoelingen waarmee we deze systemen gebruiken.

Als niet ieder van ons zijn houding tegenover de mensen om zich heen verandert, en zijn gedrag aanpast aan de verbindingen tussen de zielen, dan zullen we tegen de wetten van de natuur blijven ingaan. Dan zullen deze wetten een steeds meer negatieve invloed op ons uitoefenen. Niemand kan hier onderuit: er is geen plaats op aarde waar men zich hiervoor kan bergen, of waar men kan gaan wachten tot de dingen zullen verbeteren.

De wereld valt uiteen. Als je gered wil worden, begin dan met jezelf – met je houding tegenover de mensen om je heen. Niemand anders zal je redden.

De wereld is door ieder van ons gebouwd. De wereld is ons gezamenlijke thuis, en dat is gebouwd volgens de wetten van de natuur. Die wereld kan ons ofwel enorme onmetelijk overvloed brengen, ofwel – als hij gebaseerd is op egoïsme – ons onuitsprekelijk lijden brengen, dat ons dan toch tot verandering zal dwingen.

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Remedy for the Global Crisis
Kabbalah Today Article: What Is Happening to Our Economy?

De Mate Van Iemands Spirituele Ontwikkeling Is Afhankelijk Van Zijn Inspanningen

The Rate of One's Spiritual Development Depends On One's EffortsEen vraag die ik ontving: De laatste jaren zijn er vreemde dingen gebeurd om mij heen. De mensen tegen wie ik vroeger hoog opkeek, raken nu aan lager wal of doen dingen die de geaccepteerde sociale normen overschrijden. Ik was vroeger heel gedreven, maar ik heb nu alle verlangen verloren om mezelf tegenover anderen te bewijzen.Ik heb het gevoel dat alle mensen die ik goed kende en tegen wie ik opkeek niet meer zijn wie ze waren. Ik ben onbeschoft tegenover mijn familie, en voel me daar steeds beschaamd over want ik houd van hen. Ik voel me geïrriteerd door ouderen, voel afkeer van de gezichten van mensen en ik haat mijn eigen lichaam.

Ik studeer al zeven jaar Kabbalah en ik kijk elke dag naar de lessen. Het is erg zwaar voor me om Congressen en gezamenlijke maaltijden bij te wonen, maar ik geniet van de lessen op Internet. Ik voel dat ik mensen in levende lijve eigenlijk liever uit de weg ga. Is dit normaal?

Mijn Antwoord: Iedereen heeft zijn eigen snelheid en ontwikkelingsstadia. Als je systematisch studeert en in je vrije tijd werkt aan verspreiding, kun je er zeker van zijn dat elke stadium voorbij zal gaan. Je zult je erdoorheen werken, en dan komt er een nieuw stadium. Zo zullen stadia elkaar blijven afwisselen tot aan de volledige correctie.

Maar, de snelheid waarop ze elkaar opvolgen is afhankelijk van je inspanningen, en die vormen de enige manier waarop jij invloed kunt uitoefenen op je hele weg naar de Schepper. Als jouw ontwikkeling met de natuurlijke snelheid voortgaat, dan ervaar je druk (lijden) dat je dwingt tot verandering. Echter, als je de druk van de Natuur (de Schepper) voorblijft door je eigen verlangen, dan zul je geen lijden ondergaan, integendeel, je zult vreugde en inspiratie ervaren. De keuze is aan jou!

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper World
Laitman.com Post: There Are No Speeding Tickets In Spirituality
Laitman.com Post: Freedom of Will Lies in Acceleration
Help Share Kabbalah

icon for podpress  Kabbalah Dissemination [03:03m]: Play Now | Download

icon for podpress  Kabbalah Revealed Episode 11- Free Will Part 2, The Four Factors [24:57m]: Play Now | Download

Wij Bevinden Ons In Het Centrum Van De Werelden

We Are In the Center of All the WorldsNieuwsbericht (vertaald uit CNews.ru): Een groep onderzoekers uit Oxford heeft een stuk ingezonden naar de Physical Review Letters (een van werelds meest prestigieuze natuurkundige tijdschriften) waarin zij pogen de waargenomen dynamiek van het Heelal te verklaren. Zij stellen voor dat we ons op een bijzondere, unieke lokatie in het Heelal bevinden waar de dichtheid van de materie uitzonderlijk laag is, anders dan over het algemeen in het Heelal. Deze theorie, die Geocentrisme genoemd wordt, veronderstelt dat wij ons in het centrum van het Heelal bevinden.Het alternatieve standpunt is het Copernicaans model, dat zegt dat het Heelal uniform is dat er geen speciale plek in bestaat voor de Aarde of het Zonnestelsel. Dit laatste is het model waarop de huidige wetenschappelijke theorieën zijn gebaseerd. Dit model kan echter de moderne wetenschappelijke opvatting van de wereld niet verklaren.

Mijn Commentaar: Volgens de wetenschap van Kabbalah (deel 16 van de Talmud Eser Sefirot), is onze wereld de onderste trede van de laagste spirituele wereld – de wereld van Assiya. Zij bevindt zich in het centrum van alle werelden, en in het centrum van onze wereld bevindt zich het Zonnestelsel. In het centrum daarvan ligt de planeet Aarde. In het centrum van de Aarde ligt Israël en in het centrum daarvan Jeruzalem, met in het centrum de Berg Moriah, met in het centrum de tempel met tenslotte – het Heiligste van het Heiligste ( een kamer met speciale relikwieën. Dit alles weerspiegelt de invloed en onderlinge verhoudingen van de spirituele krachten.

De moderne wetenschap nadert haar einde, en het plafond van haar kwalitatieve ontwikkeling. Zij begint al een grens te ontdekken waarover zij niet kan gaan, vandaar dat zij haar theorieën begint aan te passen aan wat Kabbala al eeuwen zegt. In deel 1 van “De Boom des Levens” schrijft de Ari dat onze materiële wereld binnen alle sferen van het spirituele krachtveld ligt:

En toen, door enkel Zijn Wil,
Ontstond het verlangen de wereld te scheppen en de schepselen voort te brengen,
Om aan het Licht te brengen de volmaaktheid van Zijn daden, Zijn Namen, Zijn Aanroepingen,
Dit was de oorzaak van de schepping van de werelden.
Toen begrensde hij zichzelf, in het midden,
Precies in het centrum
Begrensde Hij het Licht.
En het Licht trok zich ver terug, weg van dat middelpunt.
En er bleef een lege ruimte achter, een vacuüm
Rondom het middelpunt.
En overal gelijk was de beperking van het licht
rond het lege punt
zodat de ruimte
zich gelijkmatig er omheen uitspreidde.
Daar, na de begrenzing
die een vacuüm en een ruimte schiep,
Precies in het midden van het oneindige Licht,
Vormde zich een plek,
Waar Schepping en schepselen zouden kunnen verblijven.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Scientific Theories Cannot Prove that God Exists
Laitman.com Post: There Are No Creatures On Other Planets
Laitman.com Post: Scientists Have Turned Everything Upside Down (Again)
Kabbalah Today Article: The Tree of Life
Kabbalah Today Article: Creation, Evolution and Beyond
Baal HaSulam Article: “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

icon for podpress  The Tree of Life [05:29m]: Play Now | Download

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 5: Introduction to the Four Phases of Direct Light [25:04m]: Play Now | Download

De Noodzaak Om Een Juiste Perceptie In Kinderen Te Stimuleren

The Need to Nurture the Proper Perception In ChildrenIk heb vele vragen ontvangen van ouders die hun kinderen op een juiste manier willen zien ontwikkelen en wiens kinderen lijden aan de gevolgen van het onderwijs dat ze op school ontvangen. Het is belangrijk om een juiste waarneming van de werkelijkheid bij kinderen, vanaf een jonge leeftijd te stimuleren. Dit brengt een volkomen andere houding ten opzichte van de wereld in hen naar boven; zij beginnen de verborgen verbinding tussen alles om ze heen waar te nemen, de gebeurtenissen op een accurate wijze te interpreteren, oorzaak te vinden voor alles wat er gebeurt en om zelf de vragen omtrent gedrag te beantwoorden.

Dit is duidelijk bij de groep kinderen waar ik mee werk. Maar hoe kan elke familie dit bezitten? Idealiter, in een geschikte omgeving, is het mogelijk om een spirituele visie in kinderen te ontwikkelen vanaf een jonge leeftijd, en om spirituele groei teweeg te brengen, samen met de fysieke groei. Rav Kook (die tussen 1865 en 1935 leefde en de Hoofd Rabbi van Israel was) schreef dat indien mogelijk, hij Kabbalah zou studeren met kinderen van zes jaar.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Help Teachers and Parents
Laitman.com Post: How Should I Raise My Children?
Laitman.com Post: A Mother and a Child
Kabbalah on Education
Kabbalah for Children

icon for podpress  Latest Lesson for Children 10-5-08: Play Now | Download

icon for podpress  Latest Lesson for Children 10-5-08: Play Now | Download

Iedereen Moet Zijn Eigen Leraar Vinden

Every Person Has to Find His Own TeacherEen vraag die ik kreeg: In een van de vorige blog posts vroeg iemand aan U: “Hoe weet men dat er maar EEN echte bron is van de Kabbalah?” U antwoordde daarop: “Er kunnen geen meerdere bronnen zijn omdat er EEN Schepper is.”
Ik ben het helemaal met U eens wat Berg betreft, en zijn sjamanistische zakelijke ideeën, zoals spiritualiteit verkopen door middel van rode draden, cameeën en zegeningen. Maar wat ik nog steeds niet begrijp is waarom er slechts EEN, unieke en enige bron van Kabbalah is! Al met al waren er duizenden Kabbalisten gedurende de tijd van de Tweede Tempel. Gebaseerd op de kwaliteiten van hun ziel, onderwezen zij hun studenten allemaal op een andere manier als doel de Enige Schepper te bereiken. De studenten konden kiezen!Bovendien heeft U gezegd dat tot de 19de eeuw de meeste rabbijnen Baalei Hasaga (die spiritualiteit bereikt hebben) waren en dat de mensen een keus konden maken.

Nu verklaart U dat Uw pad het enige juiste pad is. Is onze wereld zo schaars in Kabbalisten dat er maar één over is die

a) Een Kabbalist is, en
b) Een geopenbaarde Kabbalist – iemand waar U, als Kabbalist, een potentiële student een juiste leraar kan aanraden als hij nog in het zoekende stadium is? En hoe zit het met het vers: “Er zijn vele paden naar de Schepper”?

Mijn antwoord: In het proces van de Kabbalah studie, komt het heel vaak voor dat men twijfelt over de juistheid van het pad. Dit gebeurt omdat het pad en het doel voor ons verborgen zijn. Het pad is bedekt met afdalingen en de tijden van duidelijkheid zijn schaars. Niet zoals in de egoïstische vordering, op de weg van de Kabbalah ga je tegen jezelf in. Dit is de reden dat je jezelf afvraagt, “Kan het waar zijn dat hoe slechter iets is, hoe beter het is?”

Toen ik dezelfde vraag aan Rabash stelde hoe ik kan weten of hij mijn leraar is, antwoordde hij: “Je moet dit voor jezelf bevestigen!” Tevens schreef Baal HaSulam in zijn Brieven dat hij geen Kabbalisten meer zag in zijn generatie. Ik zelf zie ze ook niet, buiten mijzelf en mijn studenten.

Elke persoon moet zijn eigen leraar vinden. Ik heb de adressen niet van de “Onderwijzers in Kabbalah”, maar je kunt ze zeker makkelijk vinden als je ze op het Internet opzoekt onder het sleutelwoord “Kabbalah.”

Verwante materialen (Engels):
Laitman.com Post: There Are Many Paths to the Creator
Laitman.com Post: One’s Soul Shall Teach One
Kabbalah Today Article: The Introduction
Baal HaSulam – “Letters”

 icon for podpressChapter from Book Attaining the Worlds Beyond: Fear of the Creator [7:57m]: Play Now | Download

icon for podpress  Chapter from Book Attaining the Worlds Beyond: Rav Laitman’s Quest for the Kabbalah [16:50m]: Play Now | Download

icon for podpress  Rabash: The Last Great Kabbalist [03:28m]: Play Now | Download

Onze Ingebeelde Werkelijkheid Wordt Door Twee Mechanismen Geschapen

Two Mechanims That Creator Our Imaginary RealityEen vraag die ik ontving: Ik bekeek een van uw kinderlessen, waar u uitlegde dat alles om ons heen een ingebeelde wereld is (Olam Dimioni). In deze les en andere lezingen die u over dit onderwerp hield, raken mensen altijd in de war en stellen de vraag: “Dit betekent dus dat ik me alles kan inbeelden? Waarom lijkt deze wereld dan toch stoffelijk, en waarom blijven mijn fantasieën, alleen mijn fantasieën?

Mijn Antwoord: De mens bezit twee mechanismen voor het scheppen van de ingebeelde werkelijkheid. Een ervan ligt buiten ons bewustzijn. Het is dieper, en het is verantwoordelijk voor het creëren van het beeld van de wereld, dat we “werkelijkheid” noemen. Het tweede mechanisme van het creëren van beelden ligt in ons bewustzijn en is oppervlakkiger. Dit is het mechanisme dat we allen kennen en gebruiken om onze fantasieën te scheppen.
We zijn alleen in staat om het tweede mechanisme te gebruiken, maar niet het eerste, het fundamentele. Dit is omdat het gevormd en actief in ons wordt, zelfs voordat we zelfbewustzijn bereiken. Daarom wordt de werking van dit mechanisme niet in ons bewustzijn geregistreerd en komt het simpelweg op ons over als een normaal, gewoon beeld van de werkelijkheid.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Reality Is In Our Imagination
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come from?
Laitman.com Post: Reality is Imaginary
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 1
Baal HaSulam Article “The Essence of the Wisdom of Kabbalah” – Lesson 2

Uitverkoren Zijn Betekent Verantwoordelijk Zijn De Wereld Spiritueel Te Dienen

Being Een vraag die ik ontving: Ik dacht dat alle termen in Kabbalah, zoals Goy (niet-Jood), de naties van de wereld, Israel en Jood, staten zijn die elke persoon moet ervaren. Het is vervelend dat al uw antwoorden altijd tweezijdig zijn. Uit deze uitleg volgt dat Adam HaRishon geen gemeenschappelijke staat is, maar alleen bestemd is voor genetische Joden, omdat zij zich er al in bevonden, terwijl de “niet-Joden” er niet eens weet van hebben genomen. Maar waarom bevinden ze zich altijd in een staat van daling?

Mijn Antwoord: Je moet alles objectief bekijken, als een onderzoeker. Dan zal je dichterbij de waarheid komen. Alle termen bestaan zowel op het stoffelijke niveau als het spirituele. Elke persoon moet elke staat ervaren.
Degenen die reeds door de spirituele stijging en daling in het verleden zijn geweest, zijn genetische Joden, die met Abraham, de eerste Kabbalist begonnen. We beschouwen niemand voor Abraham, aangezien er geen system was, ook al begon het met Adam. Deze mensen (zielen) moeten de eerste zijn, die door de correctie heengaan, omdat zij braken gedurende de Eerste en Tweede Tempel. Zij moeten dan de methode doorgeven aan iedereen anders.
Op het stoffelijke niveau worden ze gehaat en misbruikt wegens het verwaarlozen van deze missie. Incidenteel betekent het Hebreeuwse woord Goy (niet-Jood) een natie. Aan Israel wordt ook gerefereerd als “Goy”, maar “Goy Kadosh” – heilige natie, onder de voorwaarde dat het zich binnenin de eigenschap van liefde en schenking bevindt.
Adam is de gemeenschappelijke ziel van alle mensen. Een deel van Adam – de zielen van Abrahams studenten, ondergingen een spirituele stijging en de spirituele breuk. Een ander deel van de zielen, de Goyim (niet Joden) zijn nooit gestegen en zijn nooit gebroken. De gebroken zielen zijn slechter dan de zielen die niet braken, maar ze bezitten ook een grotere aanleg voor correctie omdat ze de gebroken spirituele verlangens bevatten. Dit is waarom ze verplicht zijn om “Ohr Le Goim” te worden – het Licht voor alle naties van de wereld, die geen gebroken verlangens bevatten.
“Uitverkoren” zijn betekent verantwoordelijk zijn voor het beheersen van de methode voor correctie en het aan de hele wereld doorgeven – spiritueel de wereld dienen.
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Israel Are Those Who Aspire Straight to the Creator
Laitman.com Post: Building the Third Temple
Kabbalah Today Article: Who Are You, People of Israel?
Kabbalah Today Article: Mission Possible (and Mandatory)
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Baal HaSulam Article: “Messiah’s Horn”

Wat Hebben “Schurken” En “Profeten” Gemeen Met De Virtuele Groep Van Bnei Baruch?

What Do Villains and Prophets Have to Do With Bnei Baruch's Virtual Group?Een vraag die ik ontvangen heb: Het is geschreven dat de schurk Bilam een grote profeet was, net zoals Mozes. Mijn begrip is dat dit een beschrijving is van verlangens die geopenbaard worden in een persoon, en het Licht kan niet onthuld worden in de niet-gecorrigeerde verlangens. Maar waarom is het meest ongecorrigeerde verlangen, Bilam, niet in staat het Licht te onthullen, zelfs op het niveau van de profeet? Hoe kon Bilam het niveau van het profeetschap bereiken als hij zich in een zodanige ongecorrigeerde staat bevindt?

Mijn Antwoord: Het is geschreven dat de Farao de Schepper kent, en dat de schurk Lavan het gehele Hoogste Licht belichaamt. Gelijke dingen worden geschreven over andere “kwade” karakters. De Thora spreekt over de spirituele wortels van personen in onze wereld, en niet over hun aardse belichamingen. Als je naar de wortel van hun ziel vanuit het spirituele niveau kijkt, dan definieer je wie ze zijn, ook al spelen deze karakters in deze wereld hun rol zonder het te weten.
Farao is gelijkwaardig en tegengesteld aan de Schepper. Dit is hetzelfde als dat er vier zuivere werelden van ABYA (werelden van de goede krachten van schenking) zijn en dat er daar tegengesteld aan vier onzuivere werelden van ABYA (werelden van kwade krachten van ontvangst) zijn. Deze twee systemen zijn tegengesteld, parallel en gelijkwaardig aan elkaar. Ze hebben tot doel de voorwaarden van de wilsvrijheid van de ziel in stand te houden.
De zielen worden evenveel beïnvloed door beiden en hun keuze is gelegen in het kiezen van een juiste omgeving met het doel de aanvullende krachten van de rechterkant te ontvangen – ofwel de goede, schenkende kant. Het is geschreven dat een persoon zichzelf, op elk willekeurig moment, zichzelf als een halve zondaar en een halve rechtvaardige, moet zien. De enige manier om deze balans te verschuiven, is door middel van onder de indruk zijn van de groep. Dit is waarom het zo belangrijk is voor ons, om een zo volledig mogelijke virtuele invloed van de Bnei Baruch groep te scheppen, voor iedereen die het verlangt.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Don’t Fight Egoism Alone – It Will Always Win!
Laitman.com Post: Only the Upper Light’s Influence Can Give You the Importance of the Group
Baal HaSulam Article: “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
Chapter from Attaining the Worlds Beyond: “The Return to the Creator”
Chapter from The Zohar: “The Vision of Rabbi Chiya”

De Wereld Die We Waarnemen Is Net Een Speelfilm

Everything We Perceive Is Like Frames of a Motion PictureEen vraag die ik ontvangen heb: Als ik een opgenomen Congres les kijk, verlies ik dan de Zivug Haka’a die de Kabbalisten tijdens een Congres ervaren of als ze een live uitzending kijken?
 
Mijn Antwoord: Je verliest niets, omdat alles wat we waarnemen op dezelfde manier bestaat als de beelden in een film. We halen deze beelden naar voren en we spelen ze weer af. Er zijn twee mogelijkheden: deze beelden hebben al plaats gevonden en we onthullen ze in ons eigen tempo; of we onthullen ze de eerste keer, als we elkaar bijvoorbeeld tijdens een Congres ontmoeten.
 
Echter bestaat dit alles al in Malchut. We halen alleen de weergave van de beelden in ons naar boven door middel van onze positieve inspanningen.
 
Als we zelf de beelden in ons zelf oproepen, nemen we ze op een positieve wijze waar, omdat ons egoïsme samenwerkt met de Schepper, om ons te baten. Dit gebeurt dan op een aangename manier. Echter als we de speelfilmbeelden niet zelf terughalen, worden ze op een andere manier in ons weergegeven – op een dwingende wijze. Ze bewegen ons dan toe handelingen te ondernemen, zelfs als deze onaangenaam zijn.
 
Haal daarom de beelden zelf terug, neem deel aan zowel dat wat al geopenbaard is, als hetgeen dat we nog moeten onthullen!

Verwante Materialen (Engels):

Laitman.com Post: Reality is Imaginary
Laitman.com Post: The Internet Is Just A Step Toward Revealing Our True Connection With Each Other
Laitman.com Post: Virtual Kabbalah 
Kabbalah for Beginners: Chapter 10 – “Sensing Reality Through Kabbalah”

De Relatie Tussen De Mens En De Schepper Lijkt Op Een Dramatisch Liefdesverhaal

Man's Relationship With the Creator Is Like a Dramatic Love StoryTwee vragen die ik over de liefde heb ontvangen:

Vraag: U zegt vaak de relatie van de persoon met de Schepper zou moeten zijn als de manier waarop de bruidegom een bruid het hof maakt, de manier waarop zij zich voor hem verbergt, etc. Hierbij komt dat u zei dat in het verleden vrouwen gekocht werden, en het genoeg was om iemand slechts één keer voor het trouwen te ontmoeten. Maar waar zijn passie en spanning hierin?

Mijn Antwoord: Er is geen behoefte aan liefde op het stoffelijke niveau, omdat het op een later moment geschapen werd door middel van wederzijdse overeenstemming en gewoonte. Echter zijn passie en spanning nodig in de relatie tussen de persoon en de Schepper, omdat deze gevoelens hoger zijn – in tegenstelling tot het egoïsme. Het kan bijvoorbeeld vergeleken worden met een dramatisch liefdesverhaal, waar de geliefden (de mens en de Schepper) naar elkaar verlangen (door middel van schenking), tegen de verlangens van de hele wereld in (tegen al hun egoïstische verlangens) – en dit schept passie en spanning.

Vraag: In een TV programma werd u gevraagd: “Wat is liefde?” en u zei, “Het is de fundamentele eigenschap van het universum, wederzijdse schenking dat alle niveaus van natuur doordringt behalve de mens. We zijn overgelaten aan onszelf en we doen alles in de wereld behalve dit”. Echter, u zei ook dat de mens geen vrijheid bezit wat zijn handelingen betreft en dat alles bepaald wordt door de Schepper.

Mijn Antwoord: Dit is hoe dingen in de eerste instantie bepaald zijn door de Schepper. Alle natuur, in onze wereld, is egoïstisch, wegens de egoïstische val van de mens. De correctie van de hele natuur is om deze reden alleen van de mens afhankelijk. Naar mate dat de mens zijn levenloze, vegetatieve en dierlijke verlangens corrigeert, corrigeert hij tevens het externe levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau van natuur.