Of Je Nu Een Priester Bent Of Een Autoverkoper, Zaken Gaan Voor

priestNieuwsbericht (op Quirkilogy): De resultaten van een Gallup Panel-enquête tonen dat 59% van de mensen priesters als eerlijk beschouwt en slechts 5% beschouwt autoverkopers als eerlijk. Professor Richard Wiseman deed een experiment waarbij hij zich voordeed als een vertegenwoordiger van een meubelzaak en brieven verzond naar mensen om hen te bedanken voor hun aankoop, waarbij hij een kortingscheque van 20 dollar aan de brieven bevestigde. De cheque werd geïnd door zowel priesters als door autoverkopers, zeer goed wetende dat ze die niet verdienden. De professor besloot dat we niet meer vertrouwen kunnen stellen in priesters dan in autoverkopers.

Mijn commentaar: Wat kan daar nog aan toegevoegd worden?

Verwant Materiaal (Engels):

Vragen Onderweg

It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper WorldVragen die ik ontving over hoe te werken met het materiaal en met de groep:

Vraag: Wanneer gaat iemand die de wetenschap van Kabbalah bestudeert over van het eenvoudigweg “absorberen” van de informatie (lezend, luisterend, kijkend), naar het echt waarnemen van de Hogere Wereld?

Mijn Antwoord: Wanneer hij een minimale graad van gelijkheid bereikt aan de kwaliteit van geven die door de tekst beschreven wordt.

Vraag: Wanneer wij met bovengenoemde methoden studeren, is het dan zinnig om te proberen ons te verenigen met de wijze van denken van de Kabbalist, in plaats van verbinding te zoeken met het materiaal?

Mijn Antwoord: Dat is precies wat je moet doen – probeer je te verenigen met de schrijver en met zijn intentie.

Vraag: Kan het punt van het breken alleen in de groep geopenbaard worden? Of ook met anderen die mij na staan, zoals mijn man bijvoorbeeld?

Mijn Antwoord: Het kan alleen gedaan worden door te proberen ons streven naar de Schepper te verenigen, door samen onze verlangens naar Hem dichter naar elkaar toe te brengen.

Vraag: Soms ontmoet ik mensen die spiritueel zeer dicht nabij lijken, en ik kan me gemakkelijker met hun verlangens verbinden. Is dit een egoïstische gelijkheid van vorm? Of is zo het patroon van de reïncarnatie van zielen?

Mijn Antwoord: Deze zijn hetzelfde.

Verwante Materialen (Engels):

Laitman.com Post: Shamati – The Most Valuable Book In the World
Laitman.com Post: We Must Only Unite Our Points In the Heart
Chapter from the Book Spiritual Search – “Equivalence of Form”
Baal HaSulam Article: “The Acting Mind”

Kabbalah Vergeleken Met Kunst

artsTwee vragen die ik ontving betreffende kunst:
 
Vraag: Ik weet dat kunst een manifestatie is van het ego. Omdat ik een liefhebber ben van muziek en poëzie vraag ik me af wat de wortel is van poëzie? Kan ik (iemand die geen spirituele Kli heeft of de Machsom is overgegaan) poëzie schrijven en liedjes maken over Kabbalah en de Schepper. Per slot van rekening ontvang ik nog geen Licht in mijn ziel, kan ik het evengoed proberen?
Antwoord: Feitelijk zijn de wortels van poëzie en kunst macht en ambitie, waarbij het niet uitmaakt over wie, misschien zelfs macht over jezelf. Volg het voorbeeld van de grote Kabbalist Koning David; de Psalmen die hij heeft geschreven worden tot vandaag de dag geciteerd over de gehele wereld. Doe wat hij deed!
 
Vraag: Kabbalah vecht tegen het egoïsme. Tevens keert u zich tegen kunst, geschiedenis en filosofie. Waarom?
Antwoord: Ik keer me nergens tegen. Ik wil alleen de zaken rangschikken naar mate van belangrijkheid. Gezien Kabbalah spreekt over menselijke correctie, verbinding en aansluiting bij de Schepper, eeuwig bestaan en hoe het lijden door vreugde te vervangen, is dit niet te vergelijken en belangrijker dan wat dan ook in je leven. Wat kan nu belangrijker zijn dan Kabbalah, als het doel, en de absolute mogelijkheid is, dat de mensheid tot een gelukkiger bestaan komt in deze wereld, en daar bovenop nog een eeuwig en perfect bestaan.
 
Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Is There Anything Spiritual About Works of Art?
Music Inspired by Kabbalah

De VS Markt – Een Kans Op Herstel

recoveryTwee vragen die ik ontving over het oplossen van de financiële crisis:

Vraag: Wat denkt u over de VS markt, die er boven op lijkt te komen? Is het voorbij? Mensen die ik ontmoet zijn niet erg pessimistisch en houden hoop dat we de laagste diepte voorbij zijn en dat alles snel bij het oude zal zijn?

Mijn Antwoord: Dingen zullen alleen beter worden als de overheid, de banken en mensen handelen met het doel een grotere verbinding met elkaar te creëren, zoals Baal HaSulam schrijft in de artikelen: “De Vrede“, “De Vrede In De Wereld” en “De Toekomstige Generatie“.

Vraag: We denken dat het nodig is om van mening te wisselen wat betreft een systematische crisis op het internationale niveau, tussen alle sociale groepen: de overheid, bedrijfsleven, kerken, wetenschap, cultuur en sociale organisaties. Het initiatief moet van de Kabbalisten komen en uitgaan naar organisaties die er qua geest op lijken. De VN moet de verantwoordelijkheid nemen om een zodanige forum op te stellen.
Uiteraard, zal dit geen onmiddellijke resultaten tot gevolg hebben, maar wat belangrijk is, is dat de elite van de wereld de ideeën van Kabbalah hoort. Nieuwe ideeën en een groeiende behoefte zullen hun werk doen. Denkt u dat het mogelijk is om dit voor elkaar te krijgen?

Mijn Antwoord: Dit is waar we naar streven. Ik wacht op je suggesties.

Verwant Materiaal (Engels):

Laitman.com Post: Why Was America Hit First?
Laitman.com Post: Can We Avoid A Recession?

Verwant Materiaal (Nederlands):

Laitman.nl Post: Kunnen We Een Recessie Vermijden?

De Schepper Wacht Op Je

Drie vragen die ik ontving over de up’s en down’s van het pad:

Vraag: Jarenlang voelde ik dat ik een egoïst was. Toen kwam ik bij Kabbalah en begreep ik waarom ik me zo voelde. Nu studeer ik en help ik mee met verspreiden, maar ik begin me nu nog leger te voelen. Nu heb ik echter wel hoop.

Mijn antwoord: Dat gevoel van leegte komt door de invloed van het Licht, dat je laat zien dat je leeg bent en dat je deze leegte alleen met het Licht kunt vullen. Daartoe moet je ernaar verlangen en dit verlangen kun je alleen via jouw omgeving ontvangen.

Vraag: De laatste tijd voel ik met niet langer een slecht mens. Natuurlijk ben ik nog steeds een egoïst, maar ik voel me er niet meer rot door. Integendeel ik voel me opgetogen, ik ben beter geconcentreerd tijdens de lessen en ik doe meer verspreidingswerk dan eerst. Hoe weet ik of ik nog steeds op de goede weg ben?

Mijn antwoord: Wanneer je je altijd richt op vereniging met de groep, en als je begrijpt dat je door die eenheid het juiste verlangen zult ontvangen, het verlangen dat het Licht van correctie oproept, dan zul je de Schepper openbaren.

Vraag: Ik vraag de Schepper mij te corrigeren, omdat ik niet bij machte ben mijn eigen toestand te corrigeren. Aan de andere kant schaam ik me voor dat verzoek, omdat het betekent dat ik niet tevreden ben met mijn toestand – die mij toch door de Schepper voor mijn ontwikkeling is gegeven. Hoe moet ik deze tegenstrijdigheid begrijpen?

Mijn antwoord: In welke toestand je ook bent, de Schepper wacht erop dat je dichter naar Hem toe komt.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Preface to the Science of Kabbalah (“Pticha”) – Item 1
Laitman.com Post: Redemption Will Come at the Hands of the Creator
Baal HaSulam Article: “Finding the Creator Within”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Play in Popup | Download

Kunnen We Een Recessie Vermijden?

Nieuwsbericht (translated from gazeta.ru): De Amerikanen hebben Barack Obama tot President gekozen, in de hoop dat hij al hun economische problemen zal oplossen. Maar deskundigen geloven dat het al te laat is om het voortschrijden van de crisis tegen te houden. Er is niets dat regeringen kunnen doen tegen het instorten van het wereldwijde financiële model, of om te voorkomen dat de crisis zich uitbreidt. Welke maatregelen ze ook nemen, de consumptie zal blijven afnemen, de recessie zal lang duren; de wereld zal een nieuwe golf faillissementen en andere gevolgen van de crisis tegemoet gaan, maar nu in de echte economische sector. Het Internationale Monetaire Fonds doet pessimistische voorspellingen over een recessie van de leidende economieën van de wereld.

Mijn commentaar: De wereld kan alleen maar geholpen worden door de werkelijke betekenis te begrijpen van de wereldomvattende toestand die we hebben bereikt. Wij vormen een enkel organisme, en we zouden dus in gelijkheid aan elkaar moeten leven, en universele gelijke verdeling. het volledig opgeven van ieders winst ten bate van de gemeenschap, en liefde voor de naaste zouden de regel moeten zijn. Want zo werkt een organisme: alle cellen en organen werken in volkomen harmonie samen, want anders zouden er ziekten optreden (crisissen), die zelfs tot de dood (uitroeiing) zouden kunnen lijden.

Dit alles moet geleidelijk gebeuren, maar het is noodzakelijk! Daarom is ons voornaamste doel de mensheid wereldwijd te leren wat de betekenis is van “een enkel organisme”, aan de hand van voorbeelden uit de natuur. Mensen – en vooral de leiders – moeten zich realiseren dat er geen weg terug is naar de oude regels. Voor het eerst in de geschiedenis is de wereld echt een andere geworden. Zij moet gelijkvormig worden aan de Hoogste Wereld, met andere woorden, de mensen moeten de eigenschap van “schenken” verwerven, in plaats van de eigenschap van “ontvangen”. Dus ze moeten in het precies tegenover gestelde veranderen.

We moeten hierover spreken en er langzamerhand aan wennen. Er zit niks anders op. Anders breekt er misschien weer een wereldoorlog uit, en zelfs dan zullen we na afloop nog steeds met hetzelfde probleem zitten: dat we gelijkvormig moeten worden aan de Natuur, of Schepper, omdat wij dat volgens het plan van de schepping moeten bereiken.

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: What Caused the Current Financial Crisis?
Laitman.com Post: Virtual Lesson On the Financial Crisis

Help Mee De Wereld Te Verbeteren

Twee vragen die ik van studenten van over de hele wereld ontving:

Vraag: Hier in Afrika willen mensen niet echt weten wat er buiten onze wereld bestaat, maar sinds ik klein was, ben ik altijd gefascineerd geweest door de wereld en heb ik altijd achter de hele waarheid willen komen. De laatste tijd heb ik nagedacht over hoe ik mensen kan helpen hun gedrag te veranderen en aan hun leven betekenis te geven. Ik ben begonnen met anderen te vertellen over de goedheid van de Almachtige, en over dichterbij Hem komen, en ik heb veel plezier in wat ik voor anderen doe. Vroeger verwachtte ik een beloning voor mijn daden, maar daar heb ik geen behoefte meer aan. Mijn grootste wens is dat wij allen dichter bij God komen. Ik ontdekte dat ik in gebeden tegen God zei dat ik liever dan in de hemel met Abraham te komen, hier op aarde blijf, net zo lang tot de laatste van ons daarheen kan.

Waarom voel ik me verantwoordelijk voor de wereld? Waarom is mijn geluk afhankelijk van het welzijn van anderen? Is het een teken van God of is dat slechts verbeelding? Vertel me alstublieft iets over deze geestestoestand. Bij voorbaat dank ik u voor uw hulp.
Alhain Kadima

Mijn Antwoord: Je hebt gewoon een nieuw verlangen in jezelf onthuld: een verlangen om te geven, een verlangen naar de Schepper – een verlangen dat anderen niet hebben. Je moet het realiseren en dan heb je een groot geschenk voor jezelf en voor de wereld!

Vraag: Ik ben een nieuwe student en ik zou u graag de volgende vraag stellen. Kunnen we zeggen dat we geen kennis en inzicht in de ware realiteit (Hochma) kunnen verwerven, totdat we in enige mate deze waarheid kunnen doorgeven aan anderen (Bina)? Dus dat we de structuur van de wet van liefde pas kunnen zien, wanneer we die op alle gebieden van het leven ervaren? Dank u. Tiago

Mijn antwoord: Ja, door te schenken aan anderen bouwen we een collectief verlangen, waarin we dan de ene en enige kracht in de wereld waarnemen – de Schepper.

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: The Machsom Is the Same Everywhere – Even In Japan

Keerpunten In De Geschiedenis

The Soul Is the Property of Bestowal, and Until We Develop It, We Remain AnimalsDrie vragen die ik ontving betreffende de moderne studiemethode van Kabbalah:

Vraag: U schreef dat de Mashiach Ben Yosef de openbaring aan de grote Ari is, de moderne correctie methode Kabbalah, in de 16e eeuw. Kunnen we de overeenkomst maken dat de Mashiach Ben David ook een openbaring is – die door Baal HaSulam is gemaakt? Of zullen er andere openbaringen van de methode komen die completer zijn en een krachtiger effect hebben?

Mijn antwoord: In Artikel 102 van Shamati, schrijft Baal HaSulam het volgende over de Ari: “Dat is waarom de heilige Ari, de Mashiach zoon van Yosef, in staat was om zoveel van de wijsheid te onthullen, omdat hij de permissie had gekregen van de “onthulde wereld”.

Wat de Mashiach Ben David betreft zijn er vele vermeldingen gemaakt maar deze indiceren allemaal iets anders en kunnen alleen worden begrepen door persoonlijke onthulling, maar ik prefereer het de primaire bronteksten te citeren.

Vraag: Wat denkt u over Het Boek van Bakhir?

Mijn Antwoord: Baal HaSulam schrijft het volgende in het artikel “Een Gedeelte onthullen, Dat Twee Gedeeltes Omvat“: Sinds de leringen van de Ari zijn onthuld in de wereld, hebben alle Kabbalisten de andere boeken verlaten en enkel Het Boek van Zohar en de boeken van de Ari bestudeerd.”

Vraag: U zei dat 1995 het begin punt was van de huidige gebeurtenissen. Wat is er 1995 gebeurd waar u dat uit afleidt?

Mijn antwoord: Ik voelde het doordat de studenten die naar de studies kwamen veranderden: Ze waren serieus, toegewijd en hardnekkig in het bereiken van het doel. Momenteel maken ze nog steeds deel uit van de kern van de wereldwijde Bnei Baruch groep. Natuurlijk waren er ook innerlijke veranderingen die zijn verborgen voor de gemiddelde toeschouwer- een heldere openbaring van nieuwe spirituele krachten in de wereld.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Coming of the Messiah
Laitman.com Post: Worldwide Map of Bnei Baruch
Kabbalah Today Article: Isaac Luria – the Holy Ari (1534-1572)
Shamati #183: “The Discernment of the Messiah”

icon for podpress  The Tree of Life [05:29m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Great Kabbalists Throughout History [5:41m]: Play Now | Play in Popup | Download

Tegenstanders Van Kabbalah

Er zijn drie soorten tegenstanders van Kabbalah:
1. Zij die zeggen dat we geen behoefte hebben aan een verborgen deel van de Thora;
2. Zij die zeggen dat Kabbalah zo verheven is dat de studie ervan verboden is;
3. Zij die zeggen dat het iets vreselijks zou zijn om in zulke hoog verheven zaken fouten te maken.

Rabbi Moshe Cordevero (de “Ramak”), “Da Et Elokey Avicha” 118-132

Als iemand uit Israël het belang van Kabbalah neerhaalt, haalt hij de rechtvaardigen van de naties van de wereld nog verder neer dan de zondaars, en veroorzaakt hij daardoor dat Israël veracht wordt, zo diep dat het vernietigend is. De hele val van Israël vond plaats doordat de mensen zich van Kabbalah afwendden.
Baal Ha Sulam.”Inleiding tot Het Boek van Zohar,” punt 69

Wee aan de mensen die het Licht van Messias uit de wereld doen verdwijnen, opdat het nooit terug zal keren. Ze maken de Thora droog, zonder de vocht van de geest en kennis, wijden ze zichzelf toe aan de praktische gehoorzaamheid van de geboden en wensen niet de wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Helaas veroorzaken ze door middel van hun daden, armoede, verwoesting en overvallen, plunderingen, moorden en vernietiging in de wereld.
Baal HaSulam. “Inleiding tot het Boek van Zohar,” punt 70.

Zij die alleen de Babylonische Talmoed bestuderen, zijn als blinden die aan de muur klauwen.
Rabbi Chaim Vital “Inleiding tot het Boek Etz Haim” deel 1, 9-10

De naties van de wereld zeggen tegen Israël:”Wat is het verschil tussen jullie Thora en onze leer, die van jullie is toch ook niets meer dan verhalen?” Zij zullen bestraft worden voor het neerhalen van de Thora op deze wijze. En dan veroorzaakt de Thora ballingschap en lijden in de wereld. Maar..onze wijzen zijn tevreden met wat ze hebben en bevestigen dat er geen andere Thora is dan de eenvoudige Thora. Het is duidelijk dat er geen plaats voor hen is in de wereld die komt.
Rabbi Chaim Vital. ” Inleiding tot het Boek Etz Haim”, deel 1, 11-12

Moses Maimonides (de Rambam): Wie geen gelijkheid met de Schepper verworven heeft, wordt geen mens genoemd, maar is slechts een dier in de vorm van een mens. Maar hij kan, in tegenstelling tot het dier, wel kwaad doen, doordat hij het verstand dat hem gegeven is om tot de Schepper te komen, gebruikt om anderen kwaad te berokkenen, en dit maakt hem minder dan een dier.
Rabbi Shim’on Lavi, “Katem Paz”

Dit is het antwoord aan alle “wijze” mensen, die zich tegen de studie van Kabbalah keren: laat hen die Kabbalah studeren fouten maken, en vraag naar de ware weg wanneer zij hun fouten ontdekken. Daarom worden hun pogingen gewaardeerd en beloond door de Schepper. En zij die degenen die Kabbalah studeren vernederen zullen door de Schepper veroordeeld worden.
Rabbi Shim’on Lavi, “Katem Paz”

De lauwerkrans van de Thora is Kabbalah, door iedereen verworpen. Maar jij, strek je hand uit en neem hem aan, want degenen die haar nooit beproefd hebben, hebben nooit het Licht van de Thora geproefd en zij leven in duisternis. Groot is de zonde van hen, die allerlei uitvluchten gebruiken om maar geen Kabbalah te studeren. En het is niet de schuld van de massa’s, maar van hun leiders, die de studie van Kabbalah verwaarlozen en er trots op zijn dat zij alleen de geopenbaarde Thora bestuderen, en niets meer nodig hebben dan het eenvoudige begrip van de Thora.
Rabbi Pincus Eliyahu van Vilna, “Sefer HaBrit”, deel 2, artikel 12, hoofdstuk 5

Er zijn veel onwetende mensen die weigeren Kabbalah te studeren, maar als zij naar mij zouden luisteren, zou onze wereld door geen kwaad en ongeluk meer worden getroffen, omdat de mens enkel afhankelijk is van zijn inspanningen in de studie van Kabbalah.
Safrin, Yitzhak Yedudah Yehiel, “Notzer Hesed al Pirkei Avot”, hoofdstuk 4, studie 20

Helaas, deze mensen, die de Thora tot een droge tekst maken, en die de wijsheid van Kabbalah niet willen bestuderen, zij veroorzaken met hun daden armoede en verval, roof en plundering, doodslag en vernietiging in de wereld.
Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi),”Tikunei Zohar”, hoofdstuk 30

Rashbi noemde hen die de eenvoudige Thora bestudeerden “slapenden”, omdat zij hun ogen niet openen om de liefde van de Schepper voor hen te zien, alsof zij er minachting voor hebben, en het pad naar volmaaktheid en saamhorigheid met de Schepper niet kennen.
Rabbi Moshe ‘Haim Luzatto (Ram’hal),”Shaarei Ramhal”,”Introduction to the Article Vikuah”, p. 97

Waarom Werd Amerika Het Eerst Getroffen?

A New Year's Wish to the WorldEen vraag die ik ontving: Kunt U mij uitleggen waarom de crisis het eerst Amerika heeft geraakt? Amerikanen zijn de meest gulle mensen op aarde. Ze geven zoveel aan liefdadigheid over de gehele wereld. Ze doen bijdragen aan humanitaire doelen. Het is dankzij de Verenigde Staten dat ik vanuit de voormalige Sovjet Unie kon overkomen en het Joodse volk heden ten dage veilig is en een thuisland heeft. Dank zij hun is de oude Sovjet Unie vernietigd en heeft de wereld vooruitgang geboekt sinds een lange periode.

Misschien doen de Amerikanen dit niet zuiver vanuit altruïstische intenties zoals Kabbalah dit uitlegt, maar toch kunnen hun bijdragen en daden niet over het hoofd worden gezien. Van alle landen van de wereld leven de Amerikanen het meeste volgens de filosofie “heb uw naaste lief”, meer dan ieder ander land in de wereld. Voor zover mij dat bekend is.

Dus waarom krijgen zij deze crisis te verduren? Welke fout hebben de Verenigde Staten gemaakt om dergelijke type veroordeling te ontvangen.

Mijn antwoord: Omdat de Verenigde Staten het meest ontwikkelde land zijn en als land het meest verbonden tot alle andere landen en delen van de planeet, daar om zijn zij degene die het begin van de globale crisis als eerste voelen, dit zal zich uitbreiden en alles omgeven. Het zal daarna uitgroeien tot een ecologische, epidemische en sociale crisis. Dit zal doorgaan tot we de zaken gaan oplossen in een wereldwijde samenwerking, als een wereld zonder grenzen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: Virtual Lesson – “The Crisis and the Solution”
Wisdom in Action: The 3rd World Spirit Forum in Arosa
Book: From Chaos to Harmony

icon for podpress  The Purpose of Creation [01:44m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [04:07m]: Play Now | Play in Popup | Download