We Kunnen Ons Ontwikkelen Zonder Het Lijden Af Te Wachten

Those Who Study Kabbalah Are Not Scared of AnythingTwee vragen die ik ontvangen heb over ontwikkeling door middel van Kabbalah:

Vraag: In een boek geschreven door Rav Kook, wordt er gezegd dat er twee wijzen van verlossing zijn: verlossing die op zijn tijd komt (בעיתה – Beito), en verlossing die komt als antwoord op de smeekbede van de persoon (אחישנה – Ahishena). Hoe dan ook, zal verlossing uiteindelijk komen. Volgens Kabbalah, moeten we van binnenuit veranderen, en dan zullen we geluk verwerven. En door middel van het verspreiden van de wijsheid van Kabbalah, zullen we iedereen gelukkig maken, omdat ze hetzelfde Licht zullen ontvangen. Maar dan zou het lijken dat Kabbalah de notie van het bestaan van de tijd voor correctie tegenspreekt.

Mijn Antwoord: Je hebt alles door elkaar gehaald! Kabbalah werd ons gegeven zodat we in plaats van “op zijn tijd” te vorderen, we de tijd zouden versnellen (ofwel vorderen door אחישנה – Ahishena). Dit betekent dat we ons kunnen ontwikkelen zonder het lijden af te wachten (zonder בעיתה- Beito).

Vraag: Wat bedoelt u met “het punt in het hart”? Bedoelt u tevens dat het lot – of de omstandigheden in ons leven die moeilijk kunnen zijn – ons naar dit punt toe dwingen zodat we ons doel zullen ontdekken?

Mijn Antwoord: Lijden en leegte leiden persoon naar de vraag over hun betekenis, oorzaak en doel. Geleidelijk begint een persoon te voelen dat hij de oorzaak voor alles wat er gebeurt dient te begrijpen, en dit gevoel is een onbewust verlangen om de Schepper te openbaren. Een persoon ontdekt dan de bron van deze kennis (de boeken, de groep en een leraar) en bereikt daarna het doel.
Het punt in het hart is het verlangen om de Schepper te onthullen, en Kabbalah is de methode ofwel de middel om Hem te onthullen. Het punt in het hart is het initiële verlangen van je ziel, en je ziel gaat zich vanuit dit punt ontwikkelen. Het punt in het hart is vergelijkbaar met een zaadje: als het in de juiste omgeving geplaatst wordt, die geschikt is voor zijn ontwikkeling (de groep, de boeken en de leraar), begint het met ontwikkelen naar een vat voor de ziel – een verlangen waarmee de persoon de Hoogste Kracht, ofwel de Schepper begint te voelen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Freedom of Will Lies in Acceleration
Laitman.com Post: The Path of Light Versus the Path of Suffering
Interview with the Future: “The Acceleration of the Reshimot”
The Path of Kabbalah: “The Awakening of the Point in the Heart”
icon for podpress  Lesson on Shamati #14: “What is the Greatness of the Creator” [45:42m]: | Download
icon for podpress  Kabbalah Revealed, Episode 4: “The Force of Development and the Meaning of Suffering” [25:08m]: | Download

Het Gaza Conflict Is Nog Een Stap In De Richting Van Het Onthullen Van De Kwaadaardige Menselijke Aard

uniteEen vraag die ik ontvangen heb: Wat denkt u over de situatie die zich nu in Gaza ontvouwt, vanuit het perspectief van Kabbalah? Welke oplossing zou u bieden aan de Israëlische en Palestijnse overheid? Is het mogelijk om de handelingen van deze twee overheden te rechtvaardigen, na gezien te hebben dat de slachtoffers onschuldige mensen, ouderen en kinderen zijn?

Mijn Antwoord: Op het niveau van deze wereld, lijd ik wegens allebei naties. Echter is er een Bijbelse wet die stelt: “Hij die het zwaard tegen jou heft, laat hem sterven door het zwaard” en “Hij die jou komt vermoorden, vermoord hem eerst”. Na vele jaren het te hebben aangezien hoe de burgerlijke bevolking van Israel gebombardeerd wordt, denk ik niet dat er een ander alternatief bestaat, dan de vijand te vernietigen – Hamas (maar niet de civiele bevolking van Gaza). Hamas streeft er naar om zoveel mogelijk burgers te vermoorden, en het feit dat ze hun eigen mensen als schild gebruiken, is geen reden voor ons om stil te zitten en toe te kijken hoe ze ons vernietigen. Laat de bevolking van Gaza opstaan en hun eigen overheid aanpakken, wiens handelingen hen naar deze catastrofe dwingen.

Israel stuurt trouwens regelmatig humanitaire hulp naar Gaza. De gewonde burgers van Gaza worden gratis in Israëlische ziekenhuizen opgenomen en behandeld. Echter wat betreft of de humanitaire hulp (honderden vrachtwagens per week) daadwerkelijk de mensen bereiken – is een bewakingstaak van de VN. Deze internationale organisaties moeten niemand anders dan zichzelf de schuld geven voor hun onverschilligheid ten aanzien van de hongerige inwoners van Gaza!

Tenslotte, was het niet de bevolking van Gaza die voor Hamas als leider gestemd heeft tijdens hun vrije verkiezingen? Dus zijn zij ook niet indirect, verantwoordelijk voor wat er gebeurt en zijn zij niet in een bepaalde mate medeplichtig? “De mensen die lijden zijn burgers en onschuldige kinderen”- maar ze lijden wegens hun eigen keuze om Hamas te hebben als hun overheid! Dit is hun fout, en vandaag plukken ze de vruchten hiervan. Trouwens, haten en vrezen de meeste Arabische landen Hamas: kijk alleen maar naar hun reacties op wat er gebeurt.

Maar dit was alleen het commentaar wat betreft het niveau van onze wereld.

De situatie volgens Kabbalah: Kabbalah ziet alles dat er in de wereld gebeurt als een onthulling van de kwaadaardige natuur van de mens, de herkenning van zijn kwaad, de zoektocht naar zijn correctie, vervolgens zijn correctie en verwerving van het doel van de Schepping. Alle conflicten door de gehele menselijke geschiedenis heen komen samen in één gevoel van het kwaad, en ze moeten ons brengen naar het gevoel van: “Dit is genoeg!” Dit zal in onze tijd gebeuren. De profeten schreven dat de uiteindelijke botsingen die plaatsvinden tegen de Arabische fundamentalisten zullen zijn. Bijvoorbeeld:

Het Boek van Zohar – Vaira 32: “In de toekomst, zullen de zonen van Ishmael wrede oorlogen in de wereld beginnen…”

Het Boek van Zohar – Devarim 32: “De zonen van Ishmael zullen het Heilige Land overnemen, als het vele jaren leeg staat… Ze zullen obstakels creëren voor de zonen van Israel, die terug zullen keren naar hun land…”

Maar de grote Arabische wereld bevat ook de stemmen als deze:

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Why War Is Compatible With “Love For One’s Neghbor”
Laitman.com Post: War Means War
Laitman.com Post: Do Kabbalists Need an Army?
icon for podpress  Film: Solving the Middle East Crisis [04:53m]: | Download

Het Actieve Deel Van De Mensheid Moet Zich Verenigen

wordsEen vraag die ik ontvangen heb: De crisis heeft een ideologische en politieke leegheid van de gehele samenleving blootgelegd. De roep van de tijd is voor het actieve deel van de mensheid (politici, zakenmensen, wetenschappers en artiesten) om een project op te zetten dat de beschaving zal herbouwen. Het probleem is dat ze niet over ideëen beschikken. Gelooft u dat het mogelijk is voor ons om door te dringen aan dit actieve deel van de mensheid?

Mijn Antwoord: Wat ik zie, is dat het noodzakelijk is om allen te verenigen die geloven dat de crisis overwonnen kan worden door de correctie van de mens. Dit wil zeggen, dat het overwonnen kan worden door een correcte verhouding te scheppen tussen de mensen, die in overeenstemming is met de Natuurwetten die betrekking hebben op één enkel gesloten systeem – het systeem waar we onszelf na al onze ontwikkeling opeens in bevinden.

Het beste zou zijn om een internationale groep te maken – het actieve deel van de mensheid, die de spirituele expert of de overheid van de wereld zou worden. Daarom is het noodzakelijk op zoek te gaan naar zulke mensen.

Ik vraag aan je om me materialen toe te zenden, die volgens jouw mening, correct de reden voor de crisis weergeven of de oplossing ervoor.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Our Future Security Depends on the Dissemination of the Wisdom of Kabbalah
Lesson on Article “Attaining the Unity of the Universe”

Kabbalah Today – 19e Uitgave

19e Uitgave van Kabbalah Today is vanaf vandaag beschikbaar:

kt_19

Hoe Voor Te Bereiden Op Het Congres In Februari

We Must Only Unite Our Points In the HeartVragen die ik ontvangen heb over het aankomende Congres en het innerlijke werk:

Vraag: Wat is de beste manier om je voor te bereiden op het aankomende Congres?

Mijn Antwoord: Je moet de materialen van het vorige Congres bestuderen (februari 2008) en deelnemen aan je voorbereidingen voor het aankomende Congres. Bestudeer de materialen over het Congres, en uiteindelijk moet je stelselmatig aanwezig zijn bij onze dagelijkse lessen (gehouden tussen 2.00 en 5.00 uur ’s nachts), of minimaal tijdens het derde gedeelte (vanaf 4.00 tot 5.00 uur).

Vraag: Ik probeer de beste manier van studeren voor mezelf uit te zoeken. Kan een student die zich aangetrokken voelt tot zijn eigen geslacht en die regelmatig via het Internet Kabbalah studeert, deelnemen aan het Congres dat in Israel plaats zal vinden (daadwerkelijk aanwezig zijn en samen zijn met iedereen)? Kan hij deelnemen aan de voorbereidingen voor het Congres? Kan hij ook Congressen in andere landen bijwonen?

Mijn Antwoord: Ja.

Vraag: Wat is de juiste manier om je te verenigen met het gemeenschappelijke systeem?

Mijn Antwoord: Door middel van de eigenschap van schenking.

Vraag: Is een persoon hiertoe in staat?

Mijn Antwoord: Ja, indien hij het door middel van de groep doet, door middel van het ontvangen van Ohr Makif van Boven.

Vraag: Wat voor een kracht is dit en waar kan het gevonden worden?

Mijn Antwoord: Alleen in de studie van Kabbalah.

Vraag: Als ik begrijp dat alles wat ik doe, ten bate van de Schepper is, en mijn intentie is “ten bate van de Schepper”, hoe kan ik dan Kabbalah gebruiken om het doel in mijn leven te bereiken?

Mijn Antwoord: Als je je al op het punt bevindt, waar alles ten bate van de Schepper is, heb je niets meer te doen…

Vraag: Hoe is het mogelijk om van externe liefde naar interne liefde te gaan?

Mijn Antwoord: Op dezelfde manier als het mogelijk is om van het egoïsme naar het altruïsme te gaan.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Live Your Life as Usual, and Study Kabbalah
Laitman.com Post: Everyone Must Know About Kabbalah
Wondrous Wisdom: “Perceiving the Spiritual”
Spiritual Search: “Intent For the Sake of the Creator”
Attaining the Worlds Beyond: “Transforming Egoism to Altruism”
Baal HaSulam Article: “The Time of Ascent”

De Gedachte Is De Krachtigste Kracht In De Wereld

Attaining Correction With Less BloodshedEen vraag die ik ontvangen heb: Hebben gedachten van iemand die spiritueel vooruitgang maakt meer invloed op de wereld dan de gedachten van iemand wiens punt in het hart nog niet is ontwaakt?

Mijn Antwoord: Onze egoïstische verlangens en gedachten (het hoofd en het hart) hebben geen enige invloed op de wereld, aangezien ze volledig van Boven bestuurd worden. Waarom wordt er dus geschreven dat alle gedachten en verlangens van de mens de wereld beïnvloeden? Dit komt doordat de wereld beïnvloed wordt door de mate van iemands gebrek aan correctie, ofwel iemands mate van verschil met de Reshimo die in hem opduikt. Echter wordt de wereld niet beïnvloed door iemands persoonlijke wensen.

Met andere woorden, als iemand ongecorrigeerde verlangens en gedachten heeft, beïnvloedt hij de wereld door middel van zijn gebrek aan correctie. Echter, de enige bewuste en directe invloed die we kunnen hebben, is door middel van een verlangen dat overeenkomt met het Reshimo ofwel de richting van onze ontwikkeling. Met andere woorden, het is alleen mogelijk door middel van het realiseren van het Reshimo op een correcte wijze.

Uiteraard is alles afhankelijk van de kracht van ons scherm, de eigenschap van schenking – alleen dit beïnvloedt de wereld. De gedachte is de krachtigste kracht in de wereld. En in het algemeen gesproken, des te groter de kracht is, des te meer verborgen het is voor ons. Als een persoon spiritueel stijgt, vergroot zijn kracht van zijn gedachten. Fysieke krachten werken alleen in onze dimensie van tijd, plaats en beweging, daar waar de spirituele krachten niet beperkt worden door ruimte, tijd en of plaats. Zie Baal HaSulam’s artikel “Thou Hast Hemmed Me In Behind And Before“.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Evil Eye Is Our Own Egoism
Laitman.com Post: The Only Point of Freedom Is Your Reaction to the Creator 

Virtuele Les Op 04.01.2009

lessonAfgelopen zondag heb ik weer een virtuele les gehouden van 15.00 uur tot 16.00 uur. Het onderwerp van de les was “het belang van het congres”.

icon for podpress  Watch the Lesson [59:49m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Lesson [59:49m]:  | Download

Geheime Genootschappen En Rode Bandjes Leiden Slechts Af

Analysis of the CrisisDrie vragen die ik ontvangen heb over verscheidene spirituele praktijken:

Vraag: Deze dagen horen we veel dingen over geheime genootschappen en hun invloed op onze omgeving – genootschappen zoals de Tempelse Ridders, Rozenkruisvaarders en de Vrijmetselaars. Wat zegt Kabbalah over deze genootschappen? Komen hun leringen overeen met Kabbalah? Zijn ze goed om deel aan te nemen? Of zijn het instellingen die alleen hun ego volgen?

Mijn Antwoord: Ik vind ze kinderachtige spelletjes. Alle geheimzinnigheid doet ze alleen maar belangrijker lijken dan ze zijn.

Vraag: Is er alleen maar één school voor Kabbalah of zijn er meerdere?

Mijn Antwoord: Er zijn andere groepen die Kabbalah bestuderen. Je kan ze wellicht op het Internet vinden.

Vraag: Ik ben geïnteresseerd in de kwestie rondom de rode bandjes. Sommige zeggen dat ze geen betrekking hebben op Kabbalah. Anderen zeggen dat ze mensen beschermen tegen het “boze oog”. Ik begrijp dat dit uitgelegd kan worden als een psychologisch effect, maar ik heb gehoord dat rode bandjes een verbinding leggen met beschermende energie (wegens het feit dat ze gemaakt worden tijdens een ritueel).

Mijn Antwoord: Ze zijn niets meer of minder dan een psychologisch effect. Kabbalah verbiedt dit omdat het bedrog is en een persoon van het echte doel afleidt, waarvoor hij en deze wereld zijn geschapen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Illuminati’s Coming to Get You… NOT!
Laitman.com Post: Practical Kabbalah Has No Use for Red Strings
Kabbalah Today Article –  Kabbalah: User Manual
The Kabbalah Experience: Chapter 7 – “Beliefs, Mysticism and The Supernatural”

Vragen En Antwoorden Over Vragen En Antwoorden

In all life situations, your behavior should be determined only by the spiritual goalVragen die ik ontvangen heb over vragen en antwoorden:

Vraag: Ik ben in de war over hoe u antwoord kunt geven op zoveel vragen, gesteld door zoveel verschillende mensen. U behandelt ze alsof ze robots zijn, en u geeft iedereen hetzelfde antwoord: ze hebben het helemaal verkeerd en hun pijn zal met de tijd verdwijnen. Ik ben het er mee eens dat er veel verwarring is langs de weg, maar hoe kunt u dit soort autoriteit aannemen? Uiteindelijk is elke ziel anders, en is zijn pad ook anders. Net zoals er geen twee identieke mensen kunnen zijn, kan er geen één antwoord zijn voor iedereen. Ik denk dat u opener moet worden naar de mensen toe.

Mijn Antwoord: De mens is het verlangen om te genieten. Alles wordt bepaald door de grootte en de kwaliteit (type) van het verlangen. Algemeen gezien, ontwikkelt iedereen zich op dezelfde wijze – net zoals met kinderen gebeurt qua fysieke ontwikkeling. Er is alleen maar één wet. En net zoals met kinderen, zijn de verschillen te verwaarlozen. De methode is hetzelfde voor iedereen, en ik was niet degene die het ontworpen heeft. De Leraar (ik) legt de methode en de regels uit van spirituele ontwikkeling; hij geeft antwoorden en advies, en de student past deze op zichzelf toe. Door middel van de zoektocht en de verwarring, genoemd “De verhulling van de Schepper”, zoekt de persoon naar een kans om de Schepper te onthullen door zichzelf te veranderen.

Ik begrijp jouw klachten over mij en over het pad, maar je zal de voorwaarden van de spirituele ontwikkeling moeten accepteren – “uit de duisternis naar het Licht”. Lees door en je zal inzien waarom het niet anders kan zijn.

Vraag: Soms vragen mensen u simpele vragen op het blog, maar u antwoorden zijn zo ingewikkeld, dat het lijkt alsof u niet direct de vraag beantwoordt. In plaats hiervan zijn de antwoorden altijd breed, lang en ingewikkeld uitgelegd. Is hier een reden voor? Ik hoop oprecht dat u het lef zult hebben om deze vraag te publiceren.

Mijn Antwoord: Dit komt doordat ik niet simpeler kan antwoorden, ook al probeer ik het. Of je begrijpt niet de diepzinnigheid van de vraag of het antwoord.

Vraag: Als ik vragen heb, moet ik de antwoorden alleen in mijn studie zoeken? Of moet ik ze publiek stellen? Of kan ik deze twee mogelijkheden combineren?

Mijn Antwoord: Door inspanningen te leveren, zal je de invloed van het Corrigerende Licht (Ohr Makif) op jezelf aanroepen. Als resultaat van deze invloed, zal je voorbij aan de materie van onze wereld beginnen te begrijpen en te zien.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: An Invitation to Ascend – the Purpose of This Blog
Laitman.com Post: Try to Answer Your Own Questions
“Attaining the Unity of the Universe” – Lesson of July 7, 2004 
icon for podpress  What Is Light in Kabbalah? [4:41m]: | Download

Internationale Kinderles Van 02.01.2009

Kabbalah for Everybody!Het onderwerp van de internationale kinderles, die gehouden werd op 02.01.2009 was “Voorbereiding op het Congres”. Het werd vertaald in Engels, Spaans, Frans, Duits en Russisch.

icon for podpress  Watch the Children’s Lesson [48:53m]: | Download
icon for podpress  Listen to the Children’s Lesson [48:53m]:  | Download