De Zevende Azië-Europa Ontmoeting Brengt Geen Goed Nieuws

MeetingNieuwsbericht (vertaald uit MK.ru): “Werelds financiële systeem is verouderd.” Tot dit besluit kwamen de deelnemers aan de Zevende Azië-Europa- Meeting-top die op 24 en 25 oktober in Beijing, China, gehouden werd. De top werd bijgewoond door leiders en vertegenwoordigers van 45 Aziatische en Europese naties, die erkennen dat de globale economische crisis het noodzakelijk maakt een begin te maken van een wijd reikende hervorming van het internationale financiële systeem , dat door gezamenlijke inspanningen gerealiseerd moet worden.Suggesties zullen op de G20-top van 15 november overwogen worden. “Het is absoluut helder voor ons allen dat het niet langer geoorloofd is samen te komen om enkel en alleen te praten,” stelde de President van Frankrijk, Nicolas Sarkozy.

Mijn commentaar: Het beste wat kan gebeuren is dat ze enkel zullen praten en hun eigen weg gaan. Als alle leden van de G20 akkoord gaan en een beslissing nemen, zal dat alleen de egoïstische ontwikkeling in de hand werken, en zodoende zal het de wereld in een nog grotere oppositie tegenover de Natuur en tot nog grotere catastrofes brengen.

Verwant Materiaal:
Laitman.nl Post: Door de financiële crisis is Karl Marx weer in de mode in Europa

Kabbalah En Gezondheid

Immerse Into the Waters of Bestowal, and You Will Become PureDrie vragen die ik ontving over de houding van Kabbalah ten opzichte van gezondheid en genezing:

Vraag: Tijdens een van uw lessen, zei u dat op de momenten dat u zich niet lekker voelde, uw leraar u zou vragen om met hem te studeren, en na een bepaalde tijd bracht dit een positief resultaat voort. Ik heb een probleem met mijn hart. Kan ik de Schepper vragen om me te Helen terwijl ik Kabbalah studeer of verspreid? En is deze methode effectief voor vrouwen?

Mijn Antwoord: Ja, als dit gedaan wordt gezamenlijk met, en met de doelstelling het doel van de schepping te bereiken.

Vraag: Als ik me met andere zielen probeer te verenigen, en intentie probeer toe te voegen, stijgt mijn bloeddruk drastisch. Waarom?

Mijn Antwoord: In plaats van gespannen te worden, moet je ontspannen. Tenslotte zou deze handeling je genot moeten brengen, of is dit niet zo?

Vraag: Ik hoorde dat Baal HaSulam ooit tegen een van zijn studenten zei: “Het kan me niet schelen waar de zak met mijn botten begraven zal worden. Ik heb nooit het graf van mijn ouders bezocht, sinds de dag dat zij stierven, vijftig jaar geleden. Echter had ik buikpijn, die tien maanden duurde, en de medicijnen hielpen niet. Ik ging naar een alternatieve genezer en hij raadde me aan om het graf van mijn ouders te bezoeken en hen om vergiffenis te vragen. Hoe is dit met Kabbalah verbonden, die zegt dat het fysieke lichaam “as en stof” is?

Mijn Antwoord: Er is geen verband, maar het kan een goed psychologisch effect hebben en je misschien zelfs genezen, aangezien er geen fysiek aspect is wat jouw pijn betreft.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What Will Help Us Along the Way?
Laitman.com Post: The Upper Light’s Influence Is of a Higher Order Than Any Earthly Influence
Laitman.com Post: What Do a Healthy Mind and Body Have to Do With Kabbalah?
Kabbalah Today Article: The All-Purpose Remedy
Article: “Spirit and Body”

icon for podpress  The Human׳s Environment [03:55m]: Play Now | Download

Vreugde Brengt Je Dichterbij De Schepper

Een vraag die ik ontving: Waarom ben ik wanhopig dat ik zo ver verwijderd ben van de Schepper? En waarom voel ik diep binnen in me, dat dit gevoel van isolement niet waar is? Ik vrees voor mijn mentale gezondheid, en hier moet ik om huilen? 

Mijn Antwoord: Je hebt gebrek aan de steun van de omgeving. Of misschien heb je wel een juiste omgeving maar ben je nog niet klaar om de kracht van gemeenschap van hen te absorberen. Alles hangt alleen van jou af. Zelfs een virtuele verbinding kan een persoon in de correcte staat houden.

Wanhoop duwt je verder weg van de Schepper, terwijl vreugde je dichter bij brengt. Lees Shamati artikel #58: “Vreugde is een Weerspiegeling van Goede Daden“. Als een persoon niet gelukkig is verwijt hij de Schepper dat Hij de wereld niet correct geschapen heeft en rechtvaardigt hij niet Zijn handelingen. Hij zegt dat de Schepper slecht is, en wordt daarom een zondaar genoemd – niet wegens zijn handelingen, maar wegens zijn gemoedstoestand.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: A Kabbalist Feels the Same Pleasure As the Creator
Laitman.com Post: Practical Advice by Rabash
Laitman.com Post: Kabbalah and Humor
Shamati #225: “Raising Oneself”
Chapter from Interview with the Future – “The Right Environment”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 10: Free Will, Part 1 [25:04m]: Play Now | Download

icon for podpress  Autumn Congress 2004, Lesson on Shamati #153 [1:00:17m]: Play Now | Download

De Maatschappij Van De Toekomst

Why Do We See Such a Diverse World?Een vraag die ik ontving: Ik heb een vraag over de maatschappij van de toekomst. Ik kom uit een staat die vroeger bij ex-Joegoslavië behoorde, een kunstmatig tot stand gebrachte “communistische” staat. Ik kan me nog steeds het goede gevoel herinneren dat iedereen in die staat had. Hij viel echter uiteen en toen staken allerlei soorten nationalistische, etnische en religieuze haatgevoelens de kop op, wat in een vreselijke oorlog resulteerde.

Nu, na een deel van het materiaal op uw website te hebben gelezen, vind ik het moeilijk om een van de beginselen te begrijpen uit de tekst: “Het Oprichten van de Maatschappij van de Toekomst“, die in tegenspraak lijkt met een aantal dingen in andere teksten. In “Het Oprichten van de Maatschappij van de Toekomst” wordt er duidelijk gezegd dat het Joden zijn, die tot een toekomstige altruïstische communistische overheid zouden moeten toetreden, omdat zij door de geschiedenis heen het meest geleden hebben, en daarom het meest ervaren zijn en de meeste kennis bezitten over de juiste wijze van regeren.

In andere teksten wordt duidelijk gezegd dat de Schepper alle naties uitnodigt om zich te verenigen en dat het word Israël “direct naar God” betekent, in plaats van te verwijzen naar huidige inwoners van Israël of naar de Joden. Ik vraag me af of er een logische verklaring hiervoor is. Kunt u dit voor mij ophelderen en ook voor anderen die overtuigd geloven in de zogenaamde “Joodse samenzwering”

Mijn Antwoord: Het is een historisch feit dat een deel van het volk van het oude Babylon, reeds door de correctie was gegaan, het niveau van de Tempel had bereikt en toen van het spirituele niveau van “Je naaste liefhebben als jezelf” terugviel naar onze wereld van “ongegronde haat”. Deze mensen zijn de dragers van een innerlijk spiritueel potentieel – en jouw vooroordeel jegens hen bewijst hetzelfde feit! Ze leiden de verspreiding van de methode van correctie over de hele mensheid. Daarom zijn ze deze weg al eens gegaan.

Iedereen die zich bij hen aansluit is ook Israël (Isra-El – zij die die naar de Schepper streven) en later zullen alle anderen zich ook geleidelijk bij dit proces van correctie aansluiten. Zo wordt de volledige correctie van de gemeenschappelijke ziel van Adam bereikt. Voor meer hierover, zie punt 61-71 van de “Inleiding tot het Boek van Zohar“.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: The Solution – Excerpts from the Writings of the Last Generation by Baal HaSulam
Laitman.com Post: Being “Chosen” Means Having the Responsibility to Spiritually Serve the World

Hoe Lang Zal De Crisis Duren?

Een vraag die ik ontving: Hoe lang zal de crisis duren?

Mijn Antwoord: De crisis zal doorgaan, totdat de mensen begrijpen wat de oorzaak ervan is en welk doel ermee wordt gediend en totdat zij zichzelf en de samenleving beginnen te corrigeren en tot de juiste vorm brengen, die van het verenigde, globale system dat we vandaag zijn. Er is geen weg terug. We zijn boven het niveau van individuele ontwikkeling uitgestegen en globaal met elkaar verbonden geraakt. Daarom zijn we verplicht om de wetten van het globale systeem te gehoorzamen. Vandaag behandelt de Natuur ons als één enkel organisme, waarvan alle delen met elkaar verbonden zijn – en dat moeten we worden. In feite is dit noodzakelijk voor onze overleving. Maar voorlopig beseffen mensen niet wat de ware oorzaak van de crisis is.

Bijvoorbeeld:
De staatssecretaris van het Vaticaan: “De oorzaak van de financiële crisis is de goddeloze economie.”

De president van Witrusland, Alexander Lukashenko: “De oorzaak van de globale kredietcrisis is de corruptie die in de Westerse landen tot in de hoogste niveaus van de overheid is doordrongen. De globale financiële crisis zal de roebel de kans geven om een wereldwijd betaalmiddel te worden.”

De Wereldbank: “De oorzaak van de voedselcrisis is gelegen in de productie van biologische brandstof, die de voedselprijzen met 75% heeft doen stijgen.”

Bloomberg: “De oorzaak van de crisis zijn de stijgende olieprijzen.”

“Freedom House”, een organisatie voor de rechten van de mens : “De oorzaak van de crisis is het gebrek aan mensenrechten.”

Er is geen weg terug. Als we proberen “uit elkaar te gaan” – om zo te vermijden van de hele wereld afhankelijk te worden, zal de kans op het ontstaan van opkomende Naziregimes in de ontwikkelde landen toenemen, met als gevolg een nucleaire wereld oorlog!

Wat Is De Oorzaak Van De Huidige Financiële Crisis?

Psychiatry and KabbalahNieuwsbericht (vertaald van gazeta.ru): De regering van de Verenigde Staten probeert de schuld van de financiële crisis te geven aan de ratingkantoren, die er van op de hoogte waren dat er een groot gevaar dreigde, maar toch hoge solvabiliteitsbeoordelingen bleven geven aan bedrijven die het niet verdienden. Toch kan de dreiging van een financiële crisis, niet onopgemerkt zijn gebleven door investeringsbedrijven, of de functionarissen van de Verenigde Staten en andere landen. Als instanties die in staat zijn, de risico’s te zien, blijven zwijgen om paniek onder de bevolking te vermijden, brengen ze de bevolking alleen maar meer schade toe. De hoofdeconoom van ITInvest, S. Yegishantz, voorspelde dat de lessen pas over drie tot vijf jaar geleerd zullen worden, als de wereldeconomie ingestort is en het enige doel van de mens zal zijn: te overleven.

Mijn Commentaar: Wat maakt het uit wie er zogenaamd de schuld heeft of wie de financiële crisis in de doofpot probeert te stoppen? De crisis gaat toch door. We moeten de echte oorzaak ervan vinden – de eigenschap van het egoïsme, die inherent is aan de menselijke aard – en bovendien een effectieve manier om dat te overwinnen. Het kan alleen overwonnen worden door de kracht die het egoïsme kan corrigeren – de kracht van het Licht dat het egoïsme oorspronkelijk geschapen heeft. Deze kracht wordt opgeroepen als we hem bestuderen – door Kabbalah te studeren. Dat moeten we doen in plaats van zoeken naar een zondebok – “wie het in de doofpot heeft gestopt” , of “wie er nu nog steeds over zwijgt”.

Als er geen geneesmiddel voor een ziekte bestaat, dan is het misschien ook beter om die stil te houden om het zaaien van paniek of onnodige depressie te vermijden. Hier zijn de overheden op dit moment mee bezig. Aangezien Kabbalah niet alleen over de oorzaak van de crisis spreekt, maar ook over zijn genezing, is het heel belangrijk om het inzicht van Kabbalah in de crisis te verspreiden tezamen met de methode hoe die te overwinnen. Laten we samenwerken om de wereld voor te lichten over de oplossing van het probleem!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Financial Crisis – an Analysis

Het Verschil Tussen “De Letter Van De Wet” En “De Geest Van De Wet”

There Is No Time In the TorahNieuwsbericht (vertaald vanuit 7KANAL.com) :”De Studie van de Economie is in de Geest van het Jodendom”. Het Hi-Tech Instituut van Jeruzalem “Machon Lev”, start een unieke cursus, die studenten een opleiding voor het Master’s diploma in de Economie aanbiedt. Deze cursus omvat de studie van de economische aspecten van de Joodse Halaka, die gebaseerd is op de geboden van de Thora.

De Thora bevat vele geboden en voorschriften die economische betrekkingen reguleren, zoals: “Houd het dagloon van een arbeider niet in”; “Vraag geen rente of leen geen geld uit tegen rente”; “Gebruik geen afwijkende weegschalen om gewicht en volume te wegen”; “Zet een naaste die tot armoede is vervallen niet onder druk om zijn schuld af te betalen”, en vele andere.

Mijn commentaar: Als zij de echte basis van de hele Thora namen, de algemene regel: “Heb je naaste lief als jezelf”, en als zij die het fundament zouden maken van alle betrekkingen, dan zouden alle andere regels daaronder vallen. In plaats daarvan bestuderen zij alleen hoe ze correct, maar egoïstisch, zaken moeten doen.

Dit lijkt op de manier waarop mensen leren “netjes met elkaar te spreken”, om “Lashon Ra” (slechte taal” te vermijden, in plaats van hun harten liefdevol te stemmen voor hun naasten. Wanneer ze dit laatste wel zouden doen, dan zou natuurlijk alles wat ze zeiden vanzelf goed zijn! Maar in plaats van hun harten te corrigeren, gaan ze leren “streng volgens de wet” zaken te doen en te communiceren. Hen zal niets te verwijten vallen, en toch zullen ze nog steeds tegen de Thora in gaan!

Hierin ligt het verschil tussen religie en Kabbalah: religie heeft niet tot doel de mens te corrigeren, daar heeft het immers niet het instrument voor, de kracht van het Licht. Daartegenover is het doel van Kabbalah juist wél de mens te corrigeren, en hem tot het niveau van gelijkvormigheid met de Schepper te verheffen, omdat alleen Kabbalah deze kracht bevat (zie paragraaf 155 van Baal HaSulam’s “Inleiding tot Talmud Eser Sefirot“). Dit is het verschil tussen beider doelen. Het doel van de godsdienstige mens is om goed te lijken in de ogen van de maatschappij, terwijl het doel van de Kabbalist is goedkeuring te verwerven in de ogen van de Schepper.

Bijlage: Het artikel van Baal HaSulam:”The Essence of Religion and Its Purpose” (de essentie van godsdienst en het doel ervan).

“Velen vergissen zich en vergelijken onze heilige Thora met Ethiek. Omdat zij nooit tot de betekenis van echte religie zijn doorgedrongen door openbaring van de Schepper. Ik roep ze toe: “Proef en zie dat de Heer goed is”. Maar de ethiek van het minerale (Musar), is even ver verwijderd van ware godsdienst (Kabbalah) als de gedachte van de Schepper verwijderd is van het denken van de mens. Want ware godsdienst vloeit voort uit de gedachte van de Schepper, terwijl ethiek (het systeem van Musar) voortkomt uit het denken van vlees en bloed, en uit de levenservaring van de mens. Daarom is het verschil ertussen duidelijk, zowel in de praktische aspecten als in het uiteindelijk doel ervan.

Immers het besef van goed en kwaad dat zich in ons ontwikkelt door het hanteren ervan, heeft te maken met het succes van de maatschappij. Maar in de godsdienst (dus Kabbalah) heeft het besef van goed en kwaad dat zich in ons ontwikkelt door het hanteren ervan alleen te maken met de Schepper. Dat wil zeggen met de verandering van ongelijkvormigheid met de Schepper in gelijkvormigheid met Hem, door de kwaliteit van geven en liefde, die hechting eraan wordt genoemd.

Het doel van Musar (ethiek) is immers het welvaren van de maatschappij in de opvatting van de praktische rede, die zich heeft ontwikkeld door gebeurtenissen in het leven van deze wereld. Kabbalah stelt iemand in staat om naastenliefde te ontwikkelen en daardoor tot gelijkvormigheid met en hechting aan de Schepper te komen. En tegelijkertijd gaat de mens van deze benauwde wereld vol pijn en belemmeringen over naar een ruime en eeuwige wereld van de Schepper.

Het is dus duidelijke dat ware godsdienst (Kabbalah) alleen bestaat omwille van de correctie van de mens. En dat doel wordt bereikt gedurende zijn leven, terwijl hij nog in deze wereld is. Echter, als iemand nog geen gelijkvormigheid met de Schepper bereikt heeft, dan sterft hij net zoals hij is geboren, zonder in dit leven iets bereikt te hebben.”

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: How to Read the Torah
Kabbalah Today Article: Kabbalah Explains the Bible
Article: “The Secret Meaning of the Bible”
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Shamati #66: “The Giving of the Torah”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Download

De Bron Van Alle Problemen In De Wereld

The Source of All the World's ProblemsVragen die in ontving over de oorsprong van onze problemen en de manier om ze op te lossen:

Vraag: Is de bron van alle problemen die in de wereld plaats vinden, mijn verlangen “om voor mezelf te ontvangen”?

Mijn Antwoord: Ja. En dit geldt voor een ieder van ons.

Vraag: Is de oplossing gelegen in het doorsturen van dit verlangen in een nieuwe richting, namelijk door het te gebruiken op de manier dat het de samenleving zal baten?

Mijn Antwoord: Ja. En dan zal dit positief naar jou terugkeren.

Vraag: Moet ik een verlangen om te schenken ontwikkelen?

Mijn Antwoord: Ja, in feite is dit het enige gebod. – Instructie gegeven door de Schepper.

Vraag: Maar als ik dit verlangen niet heb, hoe kan ik weten wat ik moet ontwikkelen?

Mijn Antwoord: De ontwikkeling van het punt in het hart, met behulp van de juiste omgeving.

Vraag: Ik begrijp het niet: wat voor een soort verbinding heb ik met de Schepper?

Mijn Antwoord: Je bent aan Hem verbonden via een spirituele “navel” en je zal het ontdekken door je verbinding met je vrienden.

Vraag: Hoe kunnen we iets goeds doen voor degenen die niet naar spiritualiteit streven?

Mijn Antwoord: Vertel ze over de oorzaak van het lijden in de wereld en hoe het naar vreugde om te zetten.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Correction Lies In Unity
Laitman.com Post: The Method of Attaining Happiness
Kabbalah Today Article: It’s All about Pleasure
Chapter from the Book Spiritual Search: “Our Desire to Receive is Equal to the Creator’s Altruism”
Baal HaSulam Article: “The Freedom”

icon for podpress  Rungs of the Ladder [38:05m]: Play Now | Download

Praktische Kabbalah Heeft Geen Rode Bandjes Nodig

Unattainability in the Mind of a KabbalistEen vraag die ik ontving: Ik ben onlangs begonnen met het studeren van Kabbalah,en ik ben er nog steeds nieuwsgierig naar wat “praktische Kabbalah” is en welke attributen het gebruikt, zoals rode bandjes, heilig water etc. Als deze dingen al zo lang gebruikt worden, dan moeten ze een betekenis hebben. Bijvoorbeeld symboliseert het rode bandje Rachel die de persoon tegen het boze oog beschermt, ofwel tegen de schadelijke energie van mensen.

Mijn Antwoord: Praktische Kabbalah is als je je egoïstische eigenschappen corrigeert, hen transformeert in eigenschappen zoals schenking en liefde in de praktijk. Dit is wat er in alle Kabbalistische boeken geschreven staat, en dit wordt gedaan door het studeren in een groep die zich verenigt om het doel te verwerven – “heb je naaste lief als jezelf”.

Kan je me enkele authentieke Kabbalistische bron tekst laten zien, van Ari tot Baal HaSulam, die over gebruik van rode bandjes, toekomst voorspellen, heilig water en dergelijke spreekt? Deze dingen hebben alleen een psychologische betekenis, net zoals religie. Aan de andere kant is Kabbalah een praktische correctie van jezelf en als resultaat hier van – de verwerving van de Schepper in deze wereld en in dit leven. Dit is praktisch!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What Does the Torah Say About the Red String?
Laitman.com Post: Other Methods of Kabbalah
The Kabbalah Experience – Chapter 7. “Beliefs, Mysticism and The Supernatural”
Interview With the Future – Appendix A: “From the Authentic Sources”

icon for podpress  This Isn’t Kabbalah [3:19m]: Play Now | Download

icon for podpress  A Comfortable Framework for the Masses: Play Now | Download 

Door De Financiële Crisis Is Karl Marx Weer In De Mode In Europa

The Remedy for the Global CrisisNieuwsbericht (vertaald uit RB.ru): De wereldwijde financiële crisis, die al voor veel faillissementen gezorgd heeft en al veel banen kostte, heeft de belangstelling van de mensen in Europa voor de ideeën van Karl Marx nieuw leven ingeblazen. Marx was de grondlegger van de wetenschappelijke leer van het communisme. Uitgevers in Berlijn zeggen dat Het Kapitaal – het belangrijkste werk van Marx – een bestseller aan het worden is.De president van Frankrijk, Nicolas Sarkozy bleek onlangs het boek te lezen. De Duitse minister van financiën, Peer Steinbrueck, heeft zich er positief over uitgelaten, en zelfs de Paus in Rome prees het boek vanwege haar “grondige analyse”. Hoe langer de financiële crisis aanhoudt, hoe meer de mensen in verwarring raken. Ze vragen zich af: “Waarom overkomt mij dit?”.

Mijn Antwoord: Ik hoop dat zij zich even snel tot het idee van Kabbalah zullen wenden. Universele gelijkheid, het idee dat iedereen recht heeft om te ontvangen wat hij nodig heeft, en dat van iedereen verwacht wordt te geven naar de mate van zijn aangeboren talenten, het idee van onderlinge garantie en broederschap – dit zijn allemaal goede zaken, maar enkel als middelen en niet als doel. Zij moeten een middel zijn om ons tot gelijkvormigheid te brengen met de Schepper, om ons dichter bij Hem te brengen, en om verbondenheid met Hem te bereiken. Anders – op de manier waarop deze ideeën gewoonlijk worden toegepast – zullen zij opnieuw leiden tot terreur en wereldoorlog.

De communistische ideeën invoeren was een mislukking. In theorie lijken ze mooi en waar, maar in de praktijk is het onmogelijk om de egoïstische natuur van de mens om te buigen naar altruïsme. (Zie het nieuwsblad van Baal HaSulam “HaUma (De Natie)”). Dit zal het struikelblok zijn voor de gehele mensheid. De crisis en de globalisering zullen ons duidelijk maken dat we nauw verbonden zijn, en ons dus aan de regel :”Heb uw naaste lief zoals uzelf” moeten houden. Maar onze natuur weerhoudt ons daarvan. Wij zijn bereid elkaar en de hele wereld te vernietigen, omdat we niet in zulke wederzijdse garantie kunnen leven (Zie het artikel:”De Arvut (Wederzijdse Garantie).”

Vandaar dat alleen de methode van correctie van de menselijke natuur van egoïsme naar altruïsme – Kabbalah – ons kan helpen te overleven. Omdat Kabbalah het Hogere Licht, dat ons heeft geschapen en dat als enige in staat is ons te veranderen, aantrekt en tot de mens brengt.

Kabbalah zal de mens veranderen, in de praktijk, en zal ons in staat stellen ons te houden aan de wet van naastenliefde binnen het gesloten systeem van de mensheid. Daarom is het vanzelfsprekend dat de mensen geïnteresseerd zijn in Marx, maar zijn theorie kan niet in werkelijkheid omgezet worden. Daarvoor hebben we het Hogere Licht nodig dat de mens corrigeert, en alleen Kabbalah kan daarvoor zorgen. Ik hoop dat mensen zich dit spoedig zullen realiseren en het in de praktijk zullen willen brengen op de juiste manier, in plaats van nog meer lijden over zich af te roepen.

Verwante materialen (Engels):

Laitman.com Post: My Article on Ynetnews – A Kabbalistic Interpretation of the Economic Crisis
Laitman.com Post: The Remedy for the Global Crisis
Laitman.com Post: The Beginning of Enlightenment
Lesson on Baal HaSulam’s Article: “Exile and Redemption”