Waarom Heeft Een Man Een Vrouw Nodig In Kabbalah

needTwee vragen die ik ontving over het spirituele partnerschap:

Vraag: Waarom heeft een man die Kabbalah studeert een vrouw nodig, en hoe kan hij haar op de juiste wijze “gebruiken”?

Mijn Antwoord: Elke persoon in onze wereld heeft:

1. Lichamelijke verlangens naar voedsel, familie en seks;
2. Sociale verlangens naar welvaart, macht, roem en kennis.

De verlangens naar familie en seks worden verwezenlijkt door middel van een partner, ofwel met de intentie op een egoïstische manier genot te ontvangen, ofwel met de intentie het gebod ertoe te gehoorzamen, met andere woorden, met het doel de Schepper te bereiken.
Het verlangen naar spiritualiteit wordt gevormd door het vrouwelijke en mannelijke deel van de mensheid als geheel. Alle mannen zijn als Adam en alle vrouwen zijn als Eva. Daarom moet een persoon zijn levenspartner ook als een spirituele partner zien. Het is mogelijk – en goed – als jouw partner met jou samenwerkt in dit opzicht.

Vraag: Wat zijn de beste artikelen om aan je vrouw voor te lezen, als ze dit van jou vraagt?

Mijn Antwoord: Delen van Baal HaSulams en Rabashs artikelen zijn interessant voor jullie allebei.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Fulfillment Can Only Be Spiritual
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Laitman.com Post: Do You Have to Be Married to Study Kabbalah?
Article: “What Does the Story of Adam and Eve Mean in Our Times?”
Talk: Man and Woman
Articles by Baal HaSulam
Articles by Rabash

Goedkoop Voedsel Veroorzaakt Honger

Analysis of the CrisisNieuw rapport (van Commodity online): Landbouw artikelen dalen momenteel in prijs, voornamelijk vanwege de goede vooruitzichten voor de belangrijkste landbouwproducten, maar ook omdat de wereld economie afremt. Dit kan betekenen dat er minder geproduceerd gaat worden in de belangrijkste export economieën, gevolgd door kleinere oogsten in de grote export landen. Gegeven een voortzetting van lage graanvoorraden, kan dit scenario leiden tot een nieuwe ronde van hoge voedselprijzen volgend jaar. Een ramp voor miljoenen mensen – die per dan met weinig geld en geen krediet zullen komen te zitten.
 
Mijn commentaar: Het feit dat de prijzen dalen – met name van voedsel – lijkt een goede zaak. Echter, alles in onze wereld gaat de slechtere kant op, omdat die gestoeld is op egoistische relaties. Het dalen van de prijzen maakt het niet winstgevend voor boeren om hun velden in te zaaien. Dit zal leiden tot kleinere oogsten, een scherpe prijs stijging, en dan tot honger. Het is een paradox in onze egoistiche wereld: Goedkoop voedsel veroorzaakt honger!
 
Verwante Materialen (Engels):
Laiman.com Post: How Will Hunger Affect the Earth’s Population?
Latiman.com Post: When Will Hunger Start Affecting Us?

Vrienden, Laten We Samenwerken!

Vrienden, laten we samenwerken!

Zodat we niet allen in ons eentje instorten:

We leven in een globale, onderling verbonden wereld, waar iedereen afhankelijk is van elkaar, van “de beweging van een vlindervleugel” in een “klein dorp”. We moeten samenwerken!

We moeten de wereld rond maken, in plaats van polair. We moeten vrienden en familie van elkaar worden, in plaats van vijanden en concurrenten.

We moeten de wet van de Natuur of de Schepper volgen – “Heb je naaste lief als jezelf.”

We hoeven alleen te beslissen dat er geen andere manier van leven is en verlangen te leven in deze nieuwe wereld. Dan – van boven – zullen we de geest en krachten krijgen dit te doen. Dit is wat Kabbalisten al voor eeuwen doen.

Als we dat niet nakomen, zal de crises steeds sterker worden en de Schepper of de Natuur zal ons hierdoor dwingen Zijn wetten in acht te nemen van Globaliteit, Harmonie, Eenheid en Samensmelting met Hem.

Wat Zal Er Gebeuren Als Landen Nationale Grenzen Gaan Opwerpen Op Het Internet?

From Our World, to the Virtual World, to the Upper WorldNieuwsrapportage (vertaald vanuit Utro.ru): V. Makarov, president van “Russoft”, kondigde aan dat het Russische deel van het internet beschermd moest worden van de rest van het Wereld Wijde Web met een speciale gateway filter. Soortgelijke gateways worden al gebruikt in China en Singapore. Een gateway bestaat uit honderd duizenden servers die informatie ontvangen van internationale sites en deze filteren. De kosten van het project worden geschat op 1 miljard dollar.

Mijn Commentaar: Volgens Kabbalah gaat alles dat in gaat tegen; dichter naast elkaar staan, communicatie, integratie en globalisering, ook tegen de natuur in. De natuur houdt zich bezig met het ontwikkelen van de mensheid en de gemeenschap; de mensheid naar vereniging brengen. Projecten zoals deze brengen de mensen, die het implementeren, enkel crisis en misère.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Russia May Lead the Way to Global Unity
Laitman.com Post: It’s Time to Implement Baal HaSulam’s Dream – In Virtual Space
Laitman.com Post: Kabbalah’s Model of a New World
Baal HaSulam Article: “Peace In the World” – Selected Lessons – Talk 6

icon for podpress Toward Integral Consciousness [13:40m]: Play Now | Download

De Bron Van De Vrouwelijke Eenzaamheid

sourceDe eenzaamheid die een vrouw voelt, is een uniek natuurverschijnsel. De oorsprong ervan ligt in de woorden van de Schepper, gericht tot de vrouw in de Thora: “Jouw verlangen zal uitgaan naar je echtgenoot, en hij zal over je heersen.” In welke zin zal hij over haar heersen? Precies doordat de vrouw zich aangetrokken voelt tot een gezin, kinderen, een man en een thuis. Er zijn weinig vrouwen in onze wereld die voelen dat deze verlangens vervuld zijn.

Waarom heeft de Schepper dit streven zo diepgeworteld gemaakt, dat het de hele vrouwelijke wereld vult? Opdat dit een zodanige verbinding met haar echtgenoot zou oproepen dat de Schepper tussen hen in geopenbaard zou worden: “De man en de vrouw, en Shechina (de onthulling van de Schepper) tussen hen in”. Het heeft tot doel de Schepper aan de mensen te openbaren. Alleen dan zal de eenzaamheid uit de wereld verdwijnen.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Man, Woman and Divinity Between Them
Laitman.com Post: Why Are Women More Depressed?
Relationships
Article “The Scale of the Self” – Lesson 4, Part 2 – NY Congress 2007

Het Is Geen Zonde Om Vervreemde Zielen Dichterbij De Schepper Te Brengen

How Do You Fight Group Laziness?Een vraag die ik ontving: In mijn opinie is het grootste probleem dat mensen met U hebben, dat U Kabbalah onderwijst aan iedereen, zelfs aan seculaire mensen en aan niet-Joden.

Mijn Antwoord: Hierover een citaat van de Rabbijn van Breslav in Likutei Yedut Meshulash, hoodstuk “Emet Ve Tzedek”:

“In elke generatie staat oordeel boven rechtvaardigheid. Deze discussie gaat vooral over de rechtvaardigen die de meest vervreemde zielen dichter tot de Schepper brengen, omdat de kwaliteit van het tegenovergestelde onthuld wordt door middel van de balans van de zielen en jaloezie op komt in het hart van de wereld. Soms ontstaat jaloezie in de harten van de wijsgeren, die hen dwingt om tegen de rechtvaardigen in te gaan, die de zielen zo dicht bij brengen dat hun handelingen fout lijken in hun ogen. Dit gebeurt steeds weer en gaat maar door en het begon toen de stammen van Israel debatteerde met Josef.”

Dus, ik maak me geen zorgen en ik raad jou ook aan om te ontspannen!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Today’s Souls Cannot Be Suppressed
Laitman.com Post: The Creator Does Not Have Arms or Legs
Article: “Who am I?”
Baal HaSulam Article: “Matan Torah (The Giving of the Torah)”
Baal Hasulam Article: “A Speech for the Completion of The Zohar”

icon for podpress  Why Are So Many People Coming to Kabbalah? [07:30m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoe Wordt Iemand Een Profeet?

ProphetTwee vragen die ik kreeg over profetie:

Vraag: U heeft het er niet over of er vandaag de dag grote Kabbalisten zijn. Wat zegt U van profeten?

Mijn Antwoord: Ik zal een citaat geven uit een nieuwsverslag (van livescience.com): “Uren voordat er in China, meer dan dertig jaar geleden, de ergste aardbeving plaatsvond, begonnen dieren in de plaatselijke dierentuin zich raar te gedragen. Drie dagen voor de aardbeving, zwierven duizenden padden door de straten van Mianzhu, een zwaar geraakte stad waar tenminste 2.000 mensen omgekomen zijn. De dag van de aardbeving, sloegen zebra’s hun hoofden tegen de deuren van de dierentuin in Wuhan, meer dan 1.000 kilometer ten oosten van het epicentrum (het punt waar de aardbeving uitbreekt). Olifanten slingerden hun slurven wild heen en weer, 20 leeuwen en tijgers die normaal midden op de dag slapen waren heen en weer aan het lopen en 5 minuten voor de aardbeving begonnen dozijnen pauwen te krijsen.”

Vraag: Zijn deze dieren profeten?

Mijn Antwoord: Een profeet is iemand die verbonden is met de Natuur (de Schepper). Als iemand zich EEN maakt met de Natuur, dan neemt hij dit boven tijd waar – niet in relatie tot zichzelf maar op een manier dat het echt is. Het verleden, heden en toekomst komen samen in EEN. Dus…… ga je gang en maak voorspellingen!
Een Kabbalist is iemand die een deel van zijn verbintenis met de Schepper heeft hersteld, en tot dat niveau begrijpt hij Zijn denken, plan en doel. Hij kan verder gaan met de gelijkvormigheid aan de Schepper (de eigenschap van schenken (behagen) die in de Natuur bestaan) tot het niveau dat hij Hem volledig begrijpt – tot het niveau van een profeet.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: All the Prophets Wrote About Us
Kabbalah Today Article: A Prophet in His Own Country
Kabbalah Today Article: Isaac Luria – the Holy Ari (1534-1572)
Baal HaSulam – Rabbi Yehuda Ashlag

icon for podpress  History of Kabbalah – Part 1 [40:59m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  History of Kabbalah – Part 2 [43:16m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoe Egoïsme Vergelijkbaar Is Met Kabbalah

You Are Welcome to Help YourselfEgoïstische Godsdienst: Nature en Science, de twee meest geciteerde wetenschappelijke tijdschriften, hebben beknopte artikelen gepubliceerd over de oorsprong van religies (“The Origin and Evolution of Religious Prosociality” in Science, and “Religion: Bound to Believe?” in Nature). Dit onderwerp werd populair na de publicatie van het boek van Richard Dawkins, The God Delusion. Dawkins veronderstelde dat de verspreiding van een computer of een biologische virus op de verspreiding van religieuze ideeën lijkt: dat hun verspreiding in beginsel gebaseerd is op een egoïstisch mechanisme, en dat dit de reden is dat we zo vatbaar zijn voor godsdienstige ideeën.

Altruïstische godsdienst: De Canadese psychologen Ara Norenzayan en Azim Shariff van de University of British Columbia zijn nog een stap verder gegaan. In een artikel gepubliceerd in Science veronderstelde deze psychologen dat de waarde van een godsdienst gebonden moet zijn met positief gedrag en persoonlijk voorbeeld, en met de menselijke egoïstische behoefte om constant hun morele kwaliteiten te laten zien, betrouwbaarheid en bereidheid om hun persoonlijke interesses op te offeren voor het nut van de maatschappij.

Kabbalah: Deze ideeën zijn overtroffen door Kabbalah, welke de mens toe staat om helemaal boven zijn egoïsme uit te stijgen en om zichzelf “totaal nuttig” te maken voor de gemeenschap, door alles te geven en alleen te ontvangen wat hij nodig heeft voor het leven en om te schenken. In dit scenario is de beloning niet wat iemand ontvangt van de maatschappij, maar van de Schepper – de nabijheid met de Schepper. Dit is wat de energie en inspiratie geeft om oprecht ons in te spannen voor het nut van de gemeenschap.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: Religion Is a Cultural Tradition, Kabbalah Is the Method of Correction
Humankind vs. Human Kindness
Baal HaSulam Article: “The Essence of Religion and Its Purpose”
Baal HaSulam Article: “Peace in the World”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 7: Equivalence of Form [25:10m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 12: The Difference Between Kabbalah and Religion [24:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoe Zou Het Zijn Om In Een Perfecte Wereld Te Leven

perfectNiemand heeft enig idee wat er over een minuut met de economie zal gebeuren. Experts stellen de meest ingewikkelde modellen samen om te proberen de toekomst te voorspellen op grond van gebeurtenissen in het verleden, maar zelfs de meest exacte statistieken weerspiegelen slechts de onzekerheid die zwaar op ons weegt. Steeds meer en meer, besluiten economische analisten hun artikelen met een hint: zolang de globale markt onzeker is, moeten we ons geld niet op de toekomst inzetten.Wat is het echte probleem? Waarom weten we niet wat er met de systemen die we zelf hebben gemaakt zal gebeuren? Experts zeggen: “Het probleem is een combinatie van teveel factoren.” Er is echter een duidelijker uitleg: het system kan niet blijven functioneren op grond van het principe van allen tegen allen. Vandaag, in het tijdperk van turbo globalisatie, kan je niet eens niezen, zonder dat het systeem de trilling naar je terugleidt. Alan Greenspan, hoofd van het VS Federale Reserve Systeem zei: “De voornaamste reden voor wat er gebeurt, is dat de menselijke aard niet binnen de grenzen van economische modellen past.” Hij zei dit in september 2007. Hij gaf tevens toe dat het gebruik van regelgeving om de crisissen te bestrijden, nooit effectief is geweest.

Het probleem is niet dat de onvoorspelbare menselijke natuur ons dwingt om te handelen in overeenstemming met onze beperkte persoonlijke belangen. Dat is wat er in het verleden gebeurde, maar vandaag is de situatie dramatisch veranderd: we zijn samen een integraal systeem geworden, één geheel. Daarom helpen oude methoden ons niet.

Het leven eist dat we onze natuur in overeenstemming brengen met de nieuwe werkelijkheid. Laten we, in plaats van oude fouten te herhalen, succesvolle, door de tand des tijds geteste modellen tot voorbeeld nemen. Er zijn vele prachtige voorbeelden van integratie en echte wederkerigheid.
Laten we het menselijke lichaam als voorbeeld nemen. Het is volkomen afhankelijk van het altruïstische gedrag van haar cellen. Elke cel werkt ten bate van het organisme; de cel houdt alleen hetgeen ze nodig heeft om te blijven functioneren. In feite spreken we hier over een exacte regel: elk natuurlijk systeem is afhankelijk van de juiste interactie van zijn onderdelen. Zodra een cel het organisme begint te schaden, in plaats van het te baten, verenigen de resterende cellen zich om het organisme te helpen het systeem weer in evenwicht te brengen.

En wij vormen geen uitzondering. Baal HaSulam – de grote Kabbalist van de vorige eeuw – schrijft dat we de wetten van de natuur zorgvuldig in acht moeten nemen: “Elke persoon die de wetten van de Natuur breekt, wijkt af van wat de Natuur hem als doel gesteld heeft, en om deze reden zal de Natuur hem straffen.” Deze korte beschrijving van het mechanisme van de moderne crisis werd een halve eeuw geleden opgeschreven.

Er is geen beroepsmogelijkheid bij de rechtbank van de Natuur. En we zijn ver verwijderd van gehoorzaamheid aan de natuurwetten. We leven volgens het motto: “Word rijk, wees brutaal – ongeacht ten koste van wie”. Dit is wat onze innerlijke stem ons influistert en we gehoorzamen die graag.

Daarin ligt het probleem. Stel je voor wat er zal gebeuren als een cel zich opeens “bedenkt” en alleen om zichzelf gaat geven. Artsen hebben hier een eenvoudige naam voor: kanker. Daarom is de huidige crisis het symptoom van een ziekte, die behandeld dient te worden.

Zodra de mensheid één systeem vormde, werd het onmiddellijk door de overeenkomstige wetten bestuurd. We worden niet meer “vergeven” voor de dingen waar we vroeger wel mee weg konden komen. Doorgaan met de oude manier van leven, is net zoals van een wolkenkrabber springen en dan maar het beste ervan hopen. De regels van het spel zijn veranderd: in plaats van elkaar te gebruiken, moeten we nu voor iedereen zorgen. De crisis zal de planeet blijven teisteren, totdat we dit aandurven.

Er is een effectieve middel dat ons kan helpen het proces van verandering te versoepelen – de openbare mening. Alles zal veel eenvoudiger worden als de communicatiekanalen, de pers, de massamedia en het internet aan de mensen zouden uitleggen dat we allen onderdeel van één enkel systeem zijn, waarin het verlies van één individu, het verlies van allen is, en waarin de winst van allen ook de winst van het individu is.

De wijze waarop nu miljoenen dollars in de economie worden gesluisd, lijkt op het volstoppen van een terminale patiënt met pijnstillers. In plaats daarvan moeten we onze benadering fundamenteel veranderen en het “ik”, dat op dit moment het middelpunt van ons wereldbeeld is, vervangen door “de maatschappij”. Dan zal deze maatschappij geen vibrerende massa van losse elementen meer zijn, maar een familie.

Stel je voor: dat iedereen om je heen naaste familie van je is. Je wenst oprecht dat ieder van hen gelukkig is en je helpt ze allemaal, en zij voelen hetzelfde voor jou en zullen jou helpen. Bovendien krijgen wij voldoende steun van de financiële instanties om een dergelijke levenswijze in stand te houden. Op deze manier komen wij in evenwicht met elkaar en met de Natuur. Want de wetten die op een liefdevolle familie inwerken, zijn precies de wetten die nu gebroken worden – de wetten van één enkel, geïntegreerd en volmaakt systeem.

(Door Eli Vinokur manager van de Bnei Baruch publicatie afdeling)

Verwant Materiaal (Engels):
Kabbalah Today Article: What Is Happening to Our Economy?

Wat Is De Machsom?

By Developing One's Desires, Kabbalah Also Develops One's MindEen vraag die ik ontving: Wat is precies Machsom? Ik wilde een exacte definitie vinden in Talmud Esser Sefirot en andere technische studies, maar slaagde er niet in. In feite, lijkt het alsof dit concept in geen enkel artikel of boek van Baal HaSulam of Rabash bestaat. Dus mijn vragen zijn:
1. Is het een technische Kabbalistische term (zoals bijvoorbeeld Masach?)
2. Als dit het geval is, waarom spreken de grootste Kabbalisten van onze generatie er dan niet over?
3. Als dit niet zo is, waarom gebruikt u het, en kan Machsom door middel van een andere niet-technische term uitgelegd worden?

Mijn Antwoord: De Machsom is een woord dat Rabash vaak gebruikte tijdens onze privé gesprekken. Hij gebruikte het zelden in zijn publieke toespraken, omdat hij nooit sprak over het praktisch overgaan van de Machsom. Er zijn zeldzame gevallen waar het in de tekst genoemd wordt. Dit is een dergelijk geval:

תשמ”ה – מאמר כ’ 1984/85 – מאמר 20

אנו צריכים לדעת, שיש שני מפריעים, שעומדים נגד האדם ולא נותנים לעבור את המחסום, להגיע לאהבת ה’, היות שהאדם נולד עם רצון לקבל לעצמו…

Rabash’s 20e artikel van 1984-1985:
“We moeten weten dat er twee obstakels voor de mens staan, die hem ervan weerhouden om de Machsom over te gaan en de liefde voor de Schepper te verwerven, omdat de mens geboren wordt met de wens om voor zichzelf te ontvangen… “

Ik raad je aan om er zelf naar op zoek te gaan in de teksten. Ik weet zeker dat er andere plaatsen zijn waar het voorkomt, hoewel het inderdaad zelden is.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Machsom Is the Same Everywhere – Even In Japan
Laitman.com Post: The Machsom Can Be Crossed Individually and As a Group
Kabbalah Today Article: The Spiritual Gardener
Baal HaSulam: “Introduction to The Study of the Ten Sefirot,” Item 1
Baal HaSulam Article: “The Bond,” Item 18

icon for podpress  Animation: Cogwheels [02:07m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress   “Kabbalah Revealed” Episode 14: Revelation and Concealment [24:38m]: Play Now | Play in Popup | Download