Praktische Toepassing Van “Hebt Uw Naaste Lief Als Uzelf”

Een vraag die ik ontving: Ik vraag me af wat de praktische toepassingen van “Hebt uw naaste lief als uzelf” zijn en of dit meer zou inhouden dan verdraagzaam zijn ten opzichte van je naaste?

Laat me het uitleggen. Aangezien alles wat we rondom ons waarnemen een reflectie is van wat binnen in ons aanwezig is, zijn onze gedachten en verlangens slechts objecten die zichzelf daarbuiten manifesteren, maar eigenlijk verschijnen ze binnen onszelf.

Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar ik kan niet zeggen dat ik van alle gedachten en verlangens die in me opkomen, houd. Ik ben me van de meeste ervan bewust en tolereer ze, maar ik bevestig ze niet allemaal en ga eraan voorbij als ware het massa’s mensen. Is dit de manier waarop we anderen zouden moeten behandelen? Ik begrijp de noodzaak, me bewust te zijn van de andere mensen, hen te respecteren en te vergeven. Maar dat betekent niet dat ik zou liefhebben of bevestigen wat anderen doen, zoals bijvoorbeeld het opblazen van de Twin Towers in de Verenigde Staten. Ik kan hen deze daad vergeven, maar ze moeten nog steeds de prijs betalen voor het doden van duizenden onschuldige mensen.

Mijn antwoord: Correctie begint met iemands erkenning dat het enige correcte en goede enkel van de Hoogste Licht kan komen. Het enige wat hij echter van de studie, het samenkomen met een groep, de verspreiding van de Kabbalah verwacht, is de invloed van het Licht.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Soul’s Correction Is Invisible on the Corporeal Level
Laitman.com Post: The Source of All the World’s Problems
Laitman.com Post: A Spiritual Revolution Is Inevitable
Article: “Arvut (The Bond)”

icon for podpress  Do We Have the Ability to Feel Others? [3:15m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [4:07m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoe Meer Je Neemt, Hoe Minder Je Hebt

Vragen die ik ontving aangaande waar kracht te vinden langs het spirituele pad:

Vraag: Rabbi Meir reed in een rijtuig getrokken door een paard met slechte ogen en benen. Tijdens zijn reis ontmoette hij een rabbi uit Lisa, die had een rijtuig dat getrokken werd door vier paarden. Rabbi Meir vroeg: “Waarom vier?” Waarop de ander antwoordde, “Op die manier kunnen ze het rijtuig uit de modder trekken.” Waarop Rabbi Meir mompelde, “Mijn paard kan me niet uit de modder trekken, het loopt er simpelweg omheen.”
Kunt u dit alstublieft uitleggen ?

Mijn antwoord: Men zou slechts het minimum van deze wereld moeten nemen, om eruit te komen. Het lijkt er alleen maar op dat je, hoe meer je neemt, hoe sterker je wordt, maar in feite weerhoudt dit je alleen maar. Men zou moeten vooruitgaan in bescheidenheid en er van uitgaan dat er hulp komt, eerder dan het af te dwingen.

Vraag: Wat moet iemand doen wanneer hij overmand wordt door een “bezwaard hart”?

Mijn antwoord: Lees de artikelen van Baal HaSulam, zing en dans, doe aan sport, en best van alles – heb maaltijden met vrienden.

Vraag: Kan ik dit gevoel met anderen delen?

Mijn antwoord: Nee.

Vraag: Waarom niet?

Mijn antwoord: Het is nergens voor nodig om ook het hart van je vrienden te bezwaren!

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: The Right Path Is Paved With Confusion Together With Clarity
Intention During a Festive Meal

Wat Zal Er Met Religie Gebeuren, Na De Volledige Correctie?

Twee vragen die ik ontving aangaande feestdagen en religie:

Vraag: Welke joodse feestdagen zullen blijven na de komst van de Messias en waarom?

Mijn antwoord: De enige feestdag die zal standhouden is Purim, want die vertegenwoordigt de volledige correctie van het egoïsme, als alle verschillen tussen mensen weggeveegd zijn en iedereen gelijk is en versmolten met de Schepper in een volmaakte eeuwige toestand.

Vraag: Als je echt gelooft dat de religies zullen verdwijnen, dan onderschat je de rol en de noodzaak ervan in het leven van de mensen.

Mijn antwoord: Niets zal gebeuren onder dwang! De Natuur zal de mensen leiden doorheen het lijden en de aanzet geven om samen te komen en als één familie te zijn. Dan zullen we met ons allen de Schepper ontwaren en helder met Hem communiceren en religies zullen beperkt worden tot inheemse gewoonten.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual Ascent and Greater Unity Between the Souls
Laitman.com Post: Religion and Kabbalah Are Opposite

icon for podpress  Watch: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 1: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Listen: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 1: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Watch: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 2: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Listen: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 2: Play Now | Play in Popup | Download

De Techniek Van Het Binnentreden In De Hoogste Wereld

Een vraag die ik ontving: Sinds kort ervaar ik dat veel van mijn handelingen niet door mezelf gedaan worden. Het is alsof ik mijn handelingen van buitenaf observeer. Dit besef – dat bepaalde handelingen niet door mij gedaan worden – doet me ernaar verlangen keuzevrijheid te verwerven. Maar de enige vrij keuze die ik beneden de Machsom heb, is de keuze voor een juiste omgeving. Wat betekenen deze situaties en hoe kan ik ermee werken?

Mijn antwoord: Alles wat je zegt is correct! Ga door met datgene waarmee je bezig bent, en blijf jouw connectie met de gemeenschappelijke Kli versterken.
De techniek van het proces is als volgt:
1. Door jezelf onder druk te zetten, plaats jezelf onder de invloed van de omgeving (zie het artikel “Wilsvrijheid“);
2. De omgeving zal een directe invloed op jouw “hart” uitoefenen en je zal het belang beginnen voelen van het onvoorwaardelijk schenken en de verbinding met anderen;
3. Vergeet tijdens de les niet wat voor jou belangrijk is en dan zal je de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) op jou, aantrekken;
4. Onder de invloed van het Licht, zal de kwaliteit van het onvoorwaardelijk schenken in jou gewekt worden.
Als je voortdurend op deze vastgelegde weg verder gaat, zal je na een tijd (meestal 3-5 jaar) de Machsom overschrijden om de waarneming van de Hoogste Wereld binnen te treden.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Overcome Yourself by Raising the Importance of the Goal
Laitman.com Post: The Surrounding Light Influences Us Only When We Evoke It
Lecture at the Educational Center “Nekuda Shebalev“: Unconditional Love
Talk: Five Worlds – Five Levels of the Will to Receive
Baal HaSulam Article: “The Arvut (Mutual Guarantee)”

icon for podpress  Rungs of the Ladder [38:05m]: Play Now | Play in Popup | Download

Zelfs De Antisemieten Worden Van Bovenaf Geleid

aboveEen vraag die ik ontving: Ik heb een vraag over het antisemitisme: een week geleden zei de wereldleider van het Christendom, Paus Benedictus XVI, dat hij instemt met de houding van Paus Pius XII die in WOII de Nazi’s hielp. We weten dat het Vaticaan invloed heeft op de wereldpolitiek. Wat kunnen we van de maatschappij verwachten als we er niet welkom zijn? Hoe kunnen we hen Kabbalah laten zien, als het denken en handelen van de leiders gericht is tegen alles wat met het Joodse volk te maken heeft?

Mijn Antwoord: Alles in onze wereld wordt van bovenaf bestuurd, zoals er staat geschreven: “Er is geen grasspriet beneden, die geen engel boven zich heeft, die hem een slag toebrengt en zegt: ‘Groei!'” De engel “brengt hem een slag toe” omdat groei alleen kan geschieden onder invloed van lijden dat ons dwingt om onze huidige staat te vervangen door een andere, verder gevorderde staat.

Kabbalah staat ons toe om de slagen te ontwijken, door onze erkenning van de noodzaak van spirituele ontwikkeling en door zelf te groeien, zonder te wachten tot de engel toeslaat. Door dit te doen, zullen we ons in ons eigen tempo ontwikkelen, aangedreven door de goedgunstige kracht. We zullen dan de tijd die voor het proces nodig is, bekorten en we zullen de weg veraangenamen. Dat doen Kabbalisten.

Omdat alle sturing de wereld van boven af bereikt, moeten we niet bekritiseren wat er plaats vindt, want mensen worden bestuurd door engelen. Integendeel, we moeten zo handelen dat de betere krachten van besturing op de wereld zullen neerdalen. De “Inleiding tot het Boek van Zohar” spreekt hierover, vanaf punt 66.

Verwant Materiaal (Engels): 
Laitman.com Post: How Do You Get Rid of Anti-Semitism?
Laitman.com Post: Why Does Everyone Hate Israel?
Laitman.com Post: What Is the Spiritual Root of the Holocaust?
Attaining the World’s Beyond: Chapter 20-2  “The Path of Kabbalah”
Basic Concepts in Kabbalah: Chapter 6 “The Essence and the Purpose of Kabbalah”

icon for podpress  The Role of the Nation of Israel [4:31m]: Play Now | Play in Popup | Download

In Het Begin Schiep G-d De Hemelen En De Aarde

Get Through the Night, and Welcome the DawnEen vraag die ik ontving: “In het begin schiep G-d de hemelen en de aarde.” (Genesis 1:1) Waarom? Wat was het motief? Wat was het plan? Hoe kon de Schepper deze wereld creëren zonder na te denken over alle gevolgen!? Dit is bewezen in het verhaal van de zondevloed, waar G-d zei: “Ik zal de mens die ik gecreëerd heb teniet doen… want ik heb spijt dat ik hem gemaakt heb” (Gen 6:7) – alsof Hij niet wist dat dit zou gebeuren.

Mijn antwoord: Er zijn in het bestaan slechts twee elementen: de schepping – het verlangen het Licht te ontvangen en de Schepper – het Licht, de intentie vervulling te schenken. Zolang de schepping gelijkvormig is aan het Licht en wenst te ontvangen “omwille van Hem”, om Hem te behagen – ontvangt zij het Licht. En wanneer de schepping niet wenst te handelen “om de Schepper te behagen”, dan is zij het tegenovergestelde van de Schepper, want Hij verlangt ernaar de schepping te behagen. Dan voelt de schepping Hem niet en voelt zij evenmin Zijn Licht, maar zij ervaart in plaats daarvan complete duisternis, een zwarte afdruk van het Licht – onze wereld.

“In het begin schiep G-d de hemelen en de aarde” betekent dat Hij de kwaliteiten van het onvoorwaardelijk schenken en het ontvangen creëerde. Waarom? Met de bedoeling dat de mens deze eigenschappen in zich zou vermengen en een vrije keuze zou maken betreffende welke van de twee hij zou gebruiken: egoïsme of altruïsme. Je kan de rest lezen in mijn boeken (gratis te verkrijgen op het internet).

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Source of Happiness
Laitman.com Post: Adhesion with the Creator, from the Primary Source Texts
The Path of Kabbalah – Chapter 2.1 “The Purpose of Creation”
The Secret Meaning of the Bible – “Seven Days of Creation”

icon for podpress  The Tree of Life [5:29m]: Play Now | Download

Vertrouwen

Hoe kunnen we vertrouwen hebben als niets in onze levens vastligt, als we in het moment leven en geen idee hebben van wat ons straks zal overkomen? Enkel de onthulling van de Schepper en de vervulling door Zijn Licht kan ons het gevoel geven één te zijn met het universum, en het begrijpen van de oorzaak (begin), het proces (ons leven) en het doel (het einde) van al onze persoonlijke levens en van alles wat bestaat.

Om deze reden is enkel de mate waarin we ons aan de Schepper hechten, de mate waarin we het gevoel van vertrouwen verwerven, want we verkrijgen kwaliteiten en krachten die boven onze natuur werken en daarbij in verbinding staan met het Hoogste Gezag.

Gevoelens van onzekerheid, verwarring en angst zullen steeds verder groeien met de bedoeling ons te noodzaken het doel te bereiken en waar vertrouwen te verwerven!

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah Deals Only With the Actual Attainment of the Creator
Baal HaSulam Article: “Finding the Creator Within”

Er Is Een Dunne Scheidingslijn Tussen Liefde En Haat

Nieuwsbericht (van The Independent): In een artikel getiteld “Wetenschappers bewijzen dat het werkelijk een dunne lijn is tussen liefde en haat”, bericht Steve Connor, De Independent’s wetenschappen-redacteur: “Wetenschappers die de fysieke natuur van haat bestuderen hebben ontdekt dat sommige van de zenuwbanen die er in de hersenen verantwoordelijk voor zijn, dezelfde zijn als die welke gebruikt worden tijdens gevoelens van romantische liefde – hoewel liefde en haat tegengestelde polen lijken te zijn…. het ‘haat-circuit’ deelt iets gemeenschappelijks met het liefdes-circuit.”

Mijn commentaar: Volgens de Kabbalah ligt het verschil tussen liefde en haat enkel in de gerichtheid van iemands intentie: “naar zichzelf toe” of “weg van zichzelf”. Als we, overigens, beginnen met een systematische inzet om het gevoel van liefde te verwerven, voelen we dat we “uit onszelf komen”. Daar – “buiten onszelf” – zullen we een compleet andere waarneming van tijd, ruimte en waarneming ervaren, tot het punt waarop we onszelf opgeven en “zelf” vervangen door “anderen”. Door het verschuiven van het centrum van onze waarneming van ‘binnen ons” naar “buiten ons” zullen we de Hoogste Wereld, de Schepper voelen. We zullen deze precies in de verlangens van de anderen ontwaren.

Vraag: Wat is de spirituele grondslag van onbeantwoorde liefde?

Mijn antwoord: Er bestaat niets zoals onbeantwoorde liefde in spiritualiteit! Dat bestaat enkel in onze wereld, wanneer iemands egoïsme niet voelt dat hij kan vervuld worden door zijn partner. Het komt doordat onze ego’s ons van elkaar verwijderen en doordat alles gebouwd is op het gebruiken van de ander.
Wanneer er echter een spirituele connectie is, dan is alles gebouwd op het onvoorwaardelijk schenken aan en het aanvullen van de ander.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Love Is Providing Others With the Means to Fulfill Their Point in the Heart
Laitman.com Post: Kabbalah Deals Only With the Actual Attainment of the Creator
Kabbalah Today Article: Love, Deciphered
Lecture: Unconditional Love

icon for podpress  The Human׳s Environment [03:55m]: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Attitude [03:10m]: Play Now | Play in Popup | Download

Alle Beelden Die We Zien, Worden In Onze Hersenen Gevormd

Twee vragen die ik ontving aangaande waarneming en dromen:

Vraag: We nemen geen werkelijke geluiden waar, want werkelijke geluiden worden door onze oren gefilterd en de hersenen ontvangen slechts een deel van de informatie – het deel dat de hersenen kunnen onderscheiden. Komt het Licht van de Schepper op dezelfde wijze binnen in de ziel? Met andere woorden: is het die hoeveelheid Licht, die onze ziel kan ontvangen zonder schade op te lopen?

Mijn antwoord: Baal HaSulam legt in de “Voorwoord voor het Boek van Zohar” uit, dat niets onze hersenen binnen komt, alles wordt binnenin onze hersenen gevormd. Het lijkt ons alleen maar dat de dingen die we waarnemen zich buiten ons bevinden. In werkelijkheid is het enige wat zich buiten ons bevindt het eenvoudige Licht. Alles wat we waarnemen is een beeld dat onze hersenen tekenen op de achtergrond van het witte Licht.
De hersenen geven beelden weer uit onze Reshimo (informatieve gegevens) die constant, de een na de ander, uit het archief van ons geheugen, aan de oppervlakte komen en in ons bewustzijn verschijnen. Op die wijze speelt ons bewustzijn een spel van beelden, die wij waarnemen als zouden ze buiten ons gebeuren.
Waarom doe dit er iets toe? Omdat jij kan beslissen welke film er in jou zal afgespeeld worden. De wetenschap van Kabbalah laat een mens toe de beelden te veranderen en er zelfs de bestuurder van te zijn, dan zal de hele wereld jouw acteurs zijn. Voor meer hierover, zie het artikel “Voorwoord voor het Boek van Zohar.”

Vraag: Waar komen dromen vandaan? Hoe worden ze in de hoofden van mensen gemaakt?

Mijn antwoord: Wanneer we bevrijd zijn van onze dagelijkse ervaringen en van de strikte grenzen van de werkelijkheid, wanneer onze geest gereinigd is en zich voorbereidt op nieuwe inspanningen, dan creëert de dwalende energie in de hersenen allerlei soorten vreemde en willekeurige beelden. Dit gebeurt tijdens het plaatsen en vervangen van de gegevens binnen in onze hersenen. Het is pure psychologie!

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: Our Imaginary Reality Is Created by Two Mechanisms
Laitman.com Post: A Reshimo Is One’s Complete Future State
Laitman.com Post: Where Do Thoughts, Ideas, and Dreams Come from?
Article: “The Structure of the Soul”

icon for podpress  “Kabbalah Revealed” Episode 2: Perception of Reality [25:10m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Who Are All The People Around Me? [01:58m]: Play Now | Play in Popup | Download

Een Spirituele Revolutie Is Onvermijdelijk

spiritualEen vraag die ik ontving: U ziet er serieus en wijs uit, maar uw ideeën en voorstellen voor de mensheid zijn utopisch. Weet u zeker dat deze toegepast kunnen worden, of dat er überhaupt een kans bestaat voor het implementeren van een spirituele revolutie voor de hele mensheid?Mijn Antwoord: Omdat ik de menselijke aard begrijp, weet ik dat al jouw verlangens, gedachten en handelingen volkomen egoïstisch zijn en ook niet anders kunnen zijn. Echter omdat ik ook de aard van de Hoogste Wereld en het Licht begrijp, weet ik absoluut zeker – en ik weet dit uit eigen ervaring – dat het Licht dat ons egoïsme geschapen heeft, het ook in altruïsme kan veranderen in één ogenblik. Echter, Het zal dit alleen doen als we het verlangen.

We kunnen dit verlangen ook ontwikkelen door te beseffen dat ons egoïsme kwaadaardig is voor ons, door te zien hoeveel lijden het ons aandoet. De vraag is: Hoeveel lijden zal er nodig zijn? We kunnen het leren door een kleine crisis te bestuderen – zoals de huidige – en te erkennen dat onze houding ten opzichte van elkaar tegengesteld is aan die in het globale “dorp” van de mensheid. We kunnen dit ook op een zodanig diep niveau erkennen, dat we zullen beginnen te vorderen in de richting van:”Heb uw naaste lief als uzelf”, van gelijkheid met de Natuur ofwel de Schepper.

We kunnen bijvoorbeeld een globaal onderwijssysteem opzetten dat aan allen zal leren dat we in een wereld leven waar iedereen van elkaar afhankelijk is. Bovendien kan dit door alle massamedia en onderwijsinstellingen wereldwijd uitgelegd worden, van de kleuterschool tot de universiteit. (Voor meer hierover zie mijn “Lezing in Arosa“).

Elke poging die wij met deze doelstelling ondernemen – zelfs de kleinste eerste poging – zal onze tegengesteldheid aan de Natuur al terugdraaien. Omdat we door deze handelingen ons tot de Natuur (ofwel de Schepper) wenden en er dichter bij komen te staan. Als onze verlangens in het algemeen uitgaan naar verandering, zal die gemakkelijk tot stand komen, omdat de Schepper niets anders hoort dan het verzoek van de maatschappij.

De Natuur zal haar plan uitvoeren, hoe kan ook. Dit plan is al compleet en bestaat al in de spirituele wereld. Toch is het beter om rampen te vermijden, zij het sociale, ecologische, militaire, biologische of andere, die ons zullen dwingen om los te komen van het egoïsme. Er is een aangenamere weg die naar het doel van de Natuur leidt (zie het artikel “De Essentie van Religie en Zijn Doel“). Daartoe is ons de wijsheid van Kabbalah gegeven. We kunnen alleen doen wat in onze macht ligt, maar de spirituele revolutie zal in elk geval plaatsvinden!

Een Parabel: Een man liep langs de kust, en zag een jongetje iets uit het zand pakken. De man kwam dichterbij en zag dat de dingen die het jongetje oppakte, zeesterren waren; hij werd er volkomen door omringd. Het leek alsof er miljoenen zeesterren in het zand lagen, het strand was er letterlijk onder bedolven, tot kilometers ver.

“Waarom gooi je deze zeesterren het water in?” – vroeg de man, toen hij de jongen naderde.

“Als ze hier blijven tot het ochtendtij, zullen ze sterven” – antwoordde de jongen, zonder zijn bezigheid te onderbreken.

“Maar dit is dom!” – schreeuwde de man, “Kijk om je heen! Er zijn miljoenen zeesterren hier, de kust is ermee bezaaid. Jouw inspanningen stellen niets voor!”

De jongen raapte de volgende zeester op , dacht een moment na, gooide hem de zee in en zei: “Nee, mijn inspanningen zullen heel veel veranderen… voor deze zeester.”

Toen raapte de man ook een zeester op en gooide die de zee in, en toen nog een en nog een. Tegen de tijd dat de nacht voorbij was, waren er vele mensen op het strand, en iedereen was zeesterren aan het oprapen en ze in de zee aan het gooien. Toen de zon opkwam, was het strand leeg – geen ziel bleef er achter. Ze werden allemaal gered.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: What Would It Be Like To Live in a Perfect World?
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: The Need to Nurture the Proper Perception in Children
“Attaining the Unity of the Universe”, Lessons

icon for podpress  The Need for Purpose [4:30m]: Play Now | Play in Popup | Download