Keerpunten In De Geschiedenis

The Soul Is the Property of Bestowal, and Until We Develop It, We Remain AnimalsDrie vragen die ik ontving betreffende de moderne studiemethode van Kabbalah:

Vraag: U schreef dat de Mashiach Ben Yosef de openbaring aan de grote Ari is, de moderne correctie methode Kabbalah, in de 16e eeuw. Kunnen we de overeenkomst maken dat de Mashiach Ben David ook een openbaring is – die door Baal HaSulam is gemaakt? Of zullen er andere openbaringen van de methode komen die completer zijn en een krachtiger effect hebben?

Mijn antwoord: In Artikel 102 van Shamati, schrijft Baal HaSulam het volgende over de Ari: “Dat is waarom de heilige Ari, de Mashiach zoon van Yosef, in staat was om zoveel van de wijsheid te onthullen, omdat hij de permissie had gekregen van de “onthulde wereld”.

Wat de Mashiach Ben David betreft zijn er vele vermeldingen gemaakt maar deze indiceren allemaal iets anders en kunnen alleen worden begrepen door persoonlijke onthulling, maar ik prefereer het de primaire bronteksten te citeren.

Vraag: Wat denkt u over Het Boek van Bakhir?

Mijn Antwoord: Baal HaSulam schrijft het volgende in het artikel “Een Gedeelte onthullen, Dat Twee Gedeeltes Omvat“: Sinds de leringen van de Ari zijn onthuld in de wereld, hebben alle Kabbalisten de andere boeken verlaten en enkel Het Boek van Zohar en de boeken van de Ari bestudeerd.”

Vraag: U zei dat 1995 het begin punt was van de huidige gebeurtenissen. Wat is er 1995 gebeurd waar u dat uit afleidt?

Mijn antwoord: Ik voelde het doordat de studenten die naar de studies kwamen veranderden: Ze waren serieus, toegewijd en hardnekkig in het bereiken van het doel. Momenteel maken ze nog steeds deel uit van de kern van de wereldwijde Bnei Baruch groep. Natuurlijk waren er ook innerlijke veranderingen die zijn verborgen voor de gemiddelde toeschouwer- een heldere openbaring van nieuwe spirituele krachten in de wereld.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: The Coming of the Messiah
Laitman.com Post: Worldwide Map of Bnei Baruch
Kabbalah Today Article: Isaac Luria – the Holy Ari (1534-1572)
Shamati #183: “The Discernment of the Messiah”

icon for podpress  The Tree of Life [05:29m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Great Kabbalists Throughout History [5:41m]: Play Now | Play in Popup | Download

Tegenstanders Van Kabbalah

Er zijn drie soorten tegenstanders van Kabbalah:
1. Zij die zeggen dat we geen behoefte hebben aan een verborgen deel van de Thora;
2. Zij die zeggen dat Kabbalah zo verheven is dat de studie ervan verboden is;
3. Zij die zeggen dat het iets vreselijks zou zijn om in zulke hoog verheven zaken fouten te maken.

Rabbi Moshe Cordevero (de “Ramak”), “Da Et Elokey Avicha” 118-132

Als iemand uit Israël het belang van Kabbalah neerhaalt, haalt hij de rechtvaardigen van de naties van de wereld nog verder neer dan de zondaars, en veroorzaakt hij daardoor dat Israël veracht wordt, zo diep dat het vernietigend is. De hele val van Israël vond plaats doordat de mensen zich van Kabbalah afwendden.
Baal Ha Sulam.”Inleiding tot Het Boek van Zohar,” punt 69

Wee aan de mensen die het Licht van Messias uit de wereld doen verdwijnen, opdat het nooit terug zal keren. Ze maken de Thora droog, zonder de vocht van de geest en kennis, wijden ze zichzelf toe aan de praktische gehoorzaamheid van de geboden en wensen niet de wijsheid van Kabbalah te bestuderen. Helaas veroorzaken ze door middel van hun daden, armoede, verwoesting en overvallen, plunderingen, moorden en vernietiging in de wereld.
Baal HaSulam. “Inleiding tot het Boek van Zohar,” punt 70.

Zij die alleen de Babylonische Talmoed bestuderen, zijn als blinden die aan de muur klauwen.
Rabbi Chaim Vital “Inleiding tot het Boek Etz Haim” deel 1, 9-10

De naties van de wereld zeggen tegen Israël:”Wat is het verschil tussen jullie Thora en onze leer, die van jullie is toch ook niets meer dan verhalen?” Zij zullen bestraft worden voor het neerhalen van de Thora op deze wijze. En dan veroorzaakt de Thora ballingschap en lijden in de wereld. Maar..onze wijzen zijn tevreden met wat ze hebben en bevestigen dat er geen andere Thora is dan de eenvoudige Thora. Het is duidelijk dat er geen plaats voor hen is in de wereld die komt.
Rabbi Chaim Vital. ” Inleiding tot het Boek Etz Haim”, deel 1, 11-12

Moses Maimonides (de Rambam): Wie geen gelijkheid met de Schepper verworven heeft, wordt geen mens genoemd, maar is slechts een dier in de vorm van een mens. Maar hij kan, in tegenstelling tot het dier, wel kwaad doen, doordat hij het verstand dat hem gegeven is om tot de Schepper te komen, gebruikt om anderen kwaad te berokkenen, en dit maakt hem minder dan een dier.
Rabbi Shim’on Lavi, “Katem Paz”

Dit is het antwoord aan alle “wijze” mensen, die zich tegen de studie van Kabbalah keren: laat hen die Kabbalah studeren fouten maken, en vraag naar de ware weg wanneer zij hun fouten ontdekken. Daarom worden hun pogingen gewaardeerd en beloond door de Schepper. En zij die degenen die Kabbalah studeren vernederen zullen door de Schepper veroordeeld worden.
Rabbi Shim’on Lavi, “Katem Paz”

De lauwerkrans van de Thora is Kabbalah, door iedereen verworpen. Maar jij, strek je hand uit en neem hem aan, want degenen die haar nooit beproefd hebben, hebben nooit het Licht van de Thora geproefd en zij leven in duisternis. Groot is de zonde van hen, die allerlei uitvluchten gebruiken om maar geen Kabbalah te studeren. En het is niet de schuld van de massa’s, maar van hun leiders, die de studie van Kabbalah verwaarlozen en er trots op zijn dat zij alleen de geopenbaarde Thora bestuderen, en niets meer nodig hebben dan het eenvoudige begrip van de Thora.
Rabbi Pincus Eliyahu van Vilna, “Sefer HaBrit”, deel 2, artikel 12, hoofdstuk 5

Er zijn veel onwetende mensen die weigeren Kabbalah te studeren, maar als zij naar mij zouden luisteren, zou onze wereld door geen kwaad en ongeluk meer worden getroffen, omdat de mens enkel afhankelijk is van zijn inspanningen in de studie van Kabbalah.
Safrin, Yitzhak Yedudah Yehiel, “Notzer Hesed al Pirkei Avot”, hoofdstuk 4, studie 20

Helaas, deze mensen, die de Thora tot een droge tekst maken, en die de wijsheid van Kabbalah niet willen bestuderen, zij veroorzaken met hun daden armoede en verval, roof en plundering, doodslag en vernietiging in de wereld.
Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi),”Tikunei Zohar”, hoofdstuk 30

Rashbi noemde hen die de eenvoudige Thora bestudeerden “slapenden”, omdat zij hun ogen niet openen om de liefde van de Schepper voor hen te zien, alsof zij er minachting voor hebben, en het pad naar volmaaktheid en saamhorigheid met de Schepper niet kennen.
Rabbi Moshe ‘Haim Luzatto (Ram’hal),”Shaarei Ramhal”,”Introduction to the Article Vikuah”, p. 97

Waarom Werd Amerika Het Eerst Getroffen?

A New Year's Wish to the WorldEen vraag die ik ontving: Kunt U mij uitleggen waarom de crisis het eerst Amerika heeft geraakt? Amerikanen zijn de meest gulle mensen op aarde. Ze geven zoveel aan liefdadigheid over de gehele wereld. Ze doen bijdragen aan humanitaire doelen. Het is dankzij de Verenigde Staten dat ik vanuit de voormalige Sovjet Unie kon overkomen en het Joodse volk heden ten dage veilig is en een thuisland heeft. Dank zij hun is de oude Sovjet Unie vernietigd en heeft de wereld vooruitgang geboekt sinds een lange periode.

Misschien doen de Amerikanen dit niet zuiver vanuit altruïstische intenties zoals Kabbalah dit uitlegt, maar toch kunnen hun bijdragen en daden niet over het hoofd worden gezien. Van alle landen van de wereld leven de Amerikanen het meeste volgens de filosofie “heb uw naaste lief”, meer dan ieder ander land in de wereld. Voor zover mij dat bekend is.

Dus waarom krijgen zij deze crisis te verduren? Welke fout hebben de Verenigde Staten gemaakt om dergelijke type veroordeling te ontvangen.

Mijn antwoord: Omdat de Verenigde Staten het meest ontwikkelde land zijn en als land het meest verbonden tot alle andere landen en delen van de planeet, daar om zijn zij degene die het begin van de globale crisis als eerste voelen, dit zal zich uitbreiden en alles omgeven. Het zal daarna uitgroeien tot een ecologische, epidemische en sociale crisis. Dit zal doorgaan tot we de zaken gaan oplossen in een wereldwijde samenwerking, als een wereld zonder grenzen.

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: Virtual Lesson – “The Crisis and the Solution”
Wisdom in Action: The 3rd World Spirit Forum in Arosa
Book: From Chaos to Harmony

icon for podpress  The Purpose of Creation [01:44m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [04:07m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoe Organiseert een Kabbalist Zijn Dag?

The Machsom Can Be Crossed Individually and as a GroupTwee vragen die ik ontving over hoe je het meest effectief vooruit kunt gaan:

Vraag: Kunt u ons alstublieft vertellen hoe het schema van uw dag eruit ziet, en wat voor dagindeling een student van de Schepper moet aanhouden om zo efficiënt mogelijk naar het doel te werken?

Mijn Antwoord: Studeer ’s morgens voor je werk ongeveer 1-3 uur. Wijdt al je vrije tijd aan de studie, de groep (fysiek of virtueel), en aan verspreiding van Kabbalah in de wereld (onderwijs).

In het algemeen moet je jezelf en anderen kennis bijbrengen over de wereld waarin we leven, om de correctie van onze natuur te versnellen en daardoor gelijkvormig te worden aan de Schepper.

Vraag: Op dit moment heb ik geen zin om te vasten. Waartoe dient vasten? Is het waar dat vasten bedoeld is om me gericht te houden op de wil om aan de Schepper te geven?

Mijn Antwoord: Hetgeen je moet beperken is jouw egoïsme ten opzichte van anderen. Ook moet je zelfbeheersing beoefenen door te proberen al je vrije tijd te wijden aan studie en aan de verspreiding van de methode om de egoïstische aard van de mens te corrigeren.

Verwant Materiaal:
Laitman.com Post: It Takes Time, Effort and Experience to Reveal the Upper World
Laitman.com Post: The Rate of One’s Spiritual Development Depends On One’s Efforts
Laitman.com Post: Concentrate on Intentions, Not on Physical Actions

Een Tijdloze Verbinding

Er zitten twee motoren op het “Kennedy” vliegtuig, iedere motor is vijf voet breed. De vliegtuigingenieurs wilden de motoren breder maken maar dit kon niet. Want de motoren werden per spoor aangeleverd en de afstand tussen de rails was maar vijf voet. Waarom was dat?

Dat was omdat de Amerikaanse sporen zijn ontworpen volgens Brits model en in Groot-Brittannië is het spoor ontworpen na de trolleys, die weer zijn ontworpen na de paardentram en de breedte van de paardentram was special gemaakt zodat de wielen in het spoor zouden vallen en de afstand tussen de rails in Groot-Brittannië is vijf voet.

Dat was weer omdat de wegen in Groot-Brittannië waren aangelegd door de Romeinen speciaal op maat voor hun krijgswagens, die vijf voet breed waren. En die waren vijf voet breed omdat de krijgswagens werden voortgetrokken door 2 paarden en hun achterwerken waren samen vijf voet!

Dus de grootte van een vliegtuigmotor is afhankelijk van de grootte van het achterste van een paard 2000 jaar geleden!

Verwante Materialen (Engels):
Laitman.com Post: Kabbalah and Humor

Praktische Toepassing Van “Hebt Uw Naaste Lief Als Uzelf”

Een vraag die ik ontving: Ik vraag me af wat de praktische toepassingen van “Hebt uw naaste lief als uzelf” zijn en of dit meer zou inhouden dan verdraagzaam zijn ten opzichte van je naaste?

Laat me het uitleggen. Aangezien alles wat we rondom ons waarnemen een reflectie is van wat binnen in ons aanwezig is, zijn onze gedachten en verlangens slechts objecten die zichzelf daarbuiten manifesteren, maar eigenlijk verschijnen ze binnen onszelf.

Ik weet niet hoe het bij anderen is, maar ik kan niet zeggen dat ik van alle gedachten en verlangens die in me opkomen, houd. Ik ben me van de meeste ervan bewust en tolereer ze, maar ik bevestig ze niet allemaal en ga eraan voorbij als ware het massa’s mensen. Is dit de manier waarop we anderen zouden moeten behandelen? Ik begrijp de noodzaak, me bewust te zijn van de andere mensen, hen te respecteren en te vergeven. Maar dat betekent niet dat ik zou liefhebben of bevestigen wat anderen doen, zoals bijvoorbeeld het opblazen van de Twin Towers in de Verenigde Staten. Ik kan hen deze daad vergeven, maar ze moeten nog steeds de prijs betalen voor het doden van duizenden onschuldige mensen.

Mijn antwoord: Correctie begint met iemands erkenning dat het enige correcte en goede enkel van de Hoogste Licht kan komen. Het enige wat hij echter van de studie, het samenkomen met een groep, de verspreiding van de Kabbalah verwacht, is de invloed van het Licht.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: The Soul’s Correction Is Invisible on the Corporeal Level
Laitman.com Post: The Source of All the World’s Problems
Laitman.com Post: A Spiritual Revolution Is Inevitable
Article: “Arvut (The Bond)”

icon for podpress  Do We Have the Ability to Feel Others? [3:15m]: Play Now | Play in Popup | Download

icon for podpress  Our Environment: The Collective Soul [4:07m]: Play Now | Play in Popup | Download

Hoe Meer Je Neemt, Hoe Minder Je Hebt

Vragen die ik ontving aangaande waar kracht te vinden langs het spirituele pad:

Vraag: Rabbi Meir reed in een rijtuig getrokken door een paard met slechte ogen en benen. Tijdens zijn reis ontmoette hij een rabbi uit Lisa, die had een rijtuig dat getrokken werd door vier paarden. Rabbi Meir vroeg: “Waarom vier?” Waarop de ander antwoordde, “Op die manier kunnen ze het rijtuig uit de modder trekken.” Waarop Rabbi Meir mompelde, “Mijn paard kan me niet uit de modder trekken, het loopt er simpelweg omheen.”
Kunt u dit alstublieft uitleggen ?

Mijn antwoord: Men zou slechts het minimum van deze wereld moeten nemen, om eruit te komen. Het lijkt er alleen maar op dat je, hoe meer je neemt, hoe sterker je wordt, maar in feite weerhoudt dit je alleen maar. Men zou moeten vooruitgaan in bescheidenheid en er van uitgaan dat er hulp komt, eerder dan het af te dwingen.

Vraag: Wat moet iemand doen wanneer hij overmand wordt door een “bezwaard hart”?

Mijn antwoord: Lees de artikelen van Baal HaSulam, zing en dans, doe aan sport, en best van alles – heb maaltijden met vrienden.

Vraag: Kan ik dit gevoel met anderen delen?

Mijn antwoord: Nee.

Vraag: Waarom niet?

Mijn antwoord: Het is nergens voor nodig om ook het hart van je vrienden te bezwaren!

Verwant Materiaal:

Laitman.com Post: Reflections on the Crisis
Laitman.com Post: The Right Path Is Paved With Confusion Together With Clarity
Intention During a Festive Meal

Wat Zal Er Met Religie Gebeuren, Na De Volledige Correctie?

Twee vragen die ik ontving aangaande feestdagen en religie:

Vraag: Welke joodse feestdagen zullen blijven na de komst van de Messias en waarom?

Mijn antwoord: De enige feestdag die zal standhouden is Purim, want die vertegenwoordigt de volledige correctie van het egoïsme, als alle verschillen tussen mensen weggeveegd zijn en iedereen gelijk is en versmolten met de Schepper in een volmaakte eeuwige toestand.

Vraag: Als je echt gelooft dat de religies zullen verdwijnen, dan onderschat je de rol en de noodzaak ervan in het leven van de mensen.

Mijn antwoord: Niets zal gebeuren onder dwang! De Natuur zal de mensen leiden doorheen het lijden en de aanzet geven om samen te komen en als één familie te zijn. Dan zullen we met ons allen de Schepper ontwaren en helder met Hem communiceren en religies zullen beperkt worden tot inheemse gewoonten.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Religion’s Place In Our Lives
Laitman.com Post: The Jewish Holidays Are Steps of Spiritual Ascent and Greater Unity Between the Souls
Laitman.com Post: Religion and Kabbalah Are Opposite

icon for podpress  Watch: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 1: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Listen: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 1: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Watch: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 2: Play Now | Play in Popup | Download
icon for podpress  Listen: Shamati 37 – An Article for Purim – Lesson 2: Play Now | Play in Popup | Download

De Techniek Van Het Binnentreden In De Hoogste Wereld

Een vraag die ik ontving: Sinds kort ervaar ik dat veel van mijn handelingen niet door mezelf gedaan worden. Het is alsof ik mijn handelingen van buitenaf observeer. Dit besef – dat bepaalde handelingen niet door mij gedaan worden – doet me ernaar verlangen keuzevrijheid te verwerven. Maar de enige vrij keuze die ik beneden de Machsom heb, is de keuze voor een juiste omgeving. Wat betekenen deze situaties en hoe kan ik ermee werken?

Mijn antwoord: Alles wat je zegt is correct! Ga door met datgene waarmee je bezig bent, en blijf jouw connectie met de gemeenschappelijke Kli versterken.
De techniek van het proces is als volgt:
1. Door jezelf onder druk te zetten, plaats jezelf onder de invloed van de omgeving (zie het artikel “Wilsvrijheid“);
2. De omgeving zal een directe invloed op jouw “hart” uitoefenen en je zal het belang beginnen voelen van het onvoorwaardelijk schenken en de verbinding met anderen;
3. Vergeet tijdens de les niet wat voor jou belangrijk is en dan zal je de invloed van het Omringende Licht (Ohr Makif) op jou, aantrekken;
4. Onder de invloed van het Licht, zal de kwaliteit van het onvoorwaardelijk schenken in jou gewekt worden.
Als je voortdurend op deze vastgelegde weg verder gaat, zal je na een tijd (meestal 3-5 jaar) de Machsom overschrijden om de waarneming van de Hoogste Wereld binnen te treden.

Verwant Materiaal (Engels):
Laitman.com Post: Overcome Yourself by Raising the Importance of the Goal
Laitman.com Post: The Surrounding Light Influences Us Only When We Evoke It
Lecture at the Educational Center “Nekuda Shebalev“: Unconditional Love
Talk: Five Worlds – Five Levels of the Will to Receive
Baal HaSulam Article: “The Arvut (Mutual Guarantee)”

icon for podpress  Rungs of the Ladder [38:05m]: Play Now | Play in Popup | Download

Zelfs De Antisemieten Worden Van Bovenaf Geleid

aboveEen vraag die ik ontving: Ik heb een vraag over het antisemitisme: een week geleden zei de wereldleider van het Christendom, Paus Benedictus XVI, dat hij instemt met de houding van Paus Pius XII die in WOII de Nazi’s hielp. We weten dat het Vaticaan invloed heeft op de wereldpolitiek. Wat kunnen we van de maatschappij verwachten als we er niet welkom zijn? Hoe kunnen we hen Kabbalah laten zien, als het denken en handelen van de leiders gericht is tegen alles wat met het Joodse volk te maken heeft?

Mijn Antwoord: Alles in onze wereld wordt van bovenaf bestuurd, zoals er staat geschreven: “Er is geen grasspriet beneden, die geen engel boven zich heeft, die hem een slag toebrengt en zegt: ‘Groei!'” De engel “brengt hem een slag toe” omdat groei alleen kan geschieden onder invloed van lijden dat ons dwingt om onze huidige staat te vervangen door een andere, verder gevorderde staat.

Kabbalah staat ons toe om de slagen te ontwijken, door onze erkenning van de noodzaak van spirituele ontwikkeling en door zelf te groeien, zonder te wachten tot de engel toeslaat. Door dit te doen, zullen we ons in ons eigen tempo ontwikkelen, aangedreven door de goedgunstige kracht. We zullen dan de tijd die voor het proces nodig is, bekorten en we zullen de weg veraangenamen. Dat doen Kabbalisten.

Omdat alle sturing de wereld van boven af bereikt, moeten we niet bekritiseren wat er plaats vindt, want mensen worden bestuurd door engelen. Integendeel, we moeten zo handelen dat de betere krachten van besturing op de wereld zullen neerdalen. De “Inleiding tot het Boek van Zohar” spreekt hierover, vanaf punt 66.

Verwant Materiaal (Engels): 
Laitman.com Post: How Do You Get Rid of Anti-Semitism?
Laitman.com Post: Why Does Everyone Hate Israel?
Laitman.com Post: What Is the Spiritual Root of the Holocaust?
Attaining the World’s Beyond: Chapter 20-2  “The Path of Kabbalah”
Basic Concepts in Kabbalah: Chapter 6 “The Essence and the Purpose of Kabbalah”

icon for podpress  The Role of the Nation of Israel [4:31m]: Play Now | Play in Popup | Download