De wereld vanuit een nieuw perspectief zien

Het Boek De Zohar vertelt ons hoe de schrijvers van dit boek, de studenten van Rabbi Shimon, voor de lessen bijeen kwamen, elke keer een nieuwe diepte van de schepping ontdekten en in dit boek beschreven. Voordat zij zich focusten op de les, voelden zij zo’n enorm grote haat ten opzichte van elkaar dat ze elkaar wilden doden. Zo groot was hun egoïsme.

Door te proberen om ons in de Ten op elkaar te richten, wekken wij de geleidelijke invloed van het Omringende Licht over ons op, wij mobiliseren het op die manier en met de hulp van dat Licht moeten wij in elke Ten een tweede verdieping bouwen. Wij moeten dringend aan de Schepper vragen stellen en op ons niveau alles doen wat van ons gevraagd wordt: bidden, het uitschreeuwen naar Hem, Hem vragen, dan zal het ons lukken. Wij gaan voelen dat wij boven alles wat we weten uitstijgen, boven ons intellect, boven onze waarneming van de wereld, we gaan alles op een andere manier zien, verbonden met elkaar, zodat wij ondanks onze eerste egoïstische verdieping, kunnen zien dat alles, over de hele wereld, absoluut met elkaar verbonden is.

Dan verdwijnen alle problemen en verschillen en in plaats daarvan gaan ze elkaar complementeren, dat is het spirituele verbindingssysteem. En dit moeten wij nu juist leren. Wij werken ermee in onze Tens en tijdens onze studie.

Dit is het doel van onze studie, van ons leven in deze wereld waarnaar wij steeds weer terugkeren in onze fysieke staat en waar we de verbinding tussen ons herstellen en opnieuw bouwen. Deze verbinding bedekt alle onenigheid en alle verschillen die tussen ons zullen blijven bestaan en steeds meer zullen toenemen. Zo werkt het.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/see-the-world-from-a-new-perspective/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 2/6/19

Related Material:

Who Builds The Bridge Of Connection Between Us?

Uniting Above All The Differences

A Strong Connection Is Like A Shared Child

“Is Chanoeka een Joods feest?” (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Is Chanoeka een Joods feest?

Op Chanoeka, dat donderdagavond 10 december begint, vieren de Joden hun overwinning op het Seleucidische Rijk dat probeerde om het Hellenistische cultuur- en geloofssysteem onder de Joden in het land Israël te verankeren. Zo gaat het verhaal. Toch geeft deze epos niet precies weer wat er is gebeurd. Hoewel iedereen weet dat de opstand van de Makkabeeën, waarvan wij de overwinning vieren tijdens Chanoeka, een burgeroorlog was tussen de Chasmoneese familie en hun aanhangers tegen de Hellenistische Joden, past het ons beter om ons voor te houden dat wij tegen de Grieken (het Seleucidische Rijk praktiseerde en promootte de Griekse, Hellenistische cultuur) vochten. Pas tegen het einde voegden de Seleuciden zich aan de zijde van de Hellenisten, maar het grootste deel van de oorlog was een oorlog tussen de Joden.

De oorlog tussen de Joden gaat over veel meer dan macht, het is een clash tussen idealen, tussen paradigma’s, tussen waarnemingen van de realiteit. Judah Maccabee, de derde zoon in de Chasmoneese familie, was de aanvoerder van de rebellen tegen de Hellenisten, zijn hele familie bezat sleutelposities.

De strijd ging niet over een intern Joods gekibbel, het was een gevecht over de roeping van het Joodse volk: de wereld redden door het voorbeeld te geven. Als de Joden afzien van hun toewijding aan eenheid, wat betekent het doel van het bestaan van het Jodendom dan nog? Het is nog erger, als er geen Joden zijn die zich willen verenigen en een voorbeeld willen zijn, hoe kan de wereld zich dan ooit verenigen? De Chasmoneeën waren diep overtuigd van de profetie van Jesaja (42:6): “En ik zal u stellen tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties,” en van de woorden van Koning Salomo (Spreuken 10:12): “Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.” Zij zagen het als hun roeping om te laten zien hoe liefde belangrijker is dan haat, hoe zij boven de haat konden uitstijgen in eenheid en vrede.

De Hellenisten die de tegengestelde benadering probeerden in te voeren, waarbij het ego koning is en wij onszelf moeten dienen, waren daarom niet alleen hun ergste vijanden, maar ze zagen ook in dat zij de vijanden van de mensheid waren. De Chasmoneeën verwachtten niet van de Seleuciden dat zij hun geloof en hun principes zouden overnemen, maar ze wilden niet dat hun cultuur overmeesterd zou worden door de Griekse cultuur, want dan zou er niemand meer zijn om de opdracht uit te voeren die aan de Joden aan de voet van de Berg Sinaï was gegeven: om zich te verenigen als “één mens met één hart” en zo een “licht voor de naties” te zijn.

De Chasmoneeën wonnen de oorlog, installeerden hun cultuur opnieuw en tot op de dag van vandaag vieren wij hun overwinning. Hun overwinning was echter maar een kort leven beschoren. Het Hellenisme bleek geen externe vijand te zijn, maar een sluwe slang die innerlijk op de loer lag. Kort na hun overwinning begonnen zij hun morele status te verliezen en hun zonen werden steeds corrupter.

Tenslotte kreeg de Hellenistische cultuur in het hele land Israël de overhand toen de Romeinen, met hun cultuur die van de Grieken afkomstig was, het land veroverden en tweeduizend jaar lang de Joden verdreven. In feite is zelfs nu nog de cultuur van het land Hellenistisch, hoewel de Joden ogenschijnlijk weer soeverein zijn in Israël, is er geen spoor van verantwoordelijkheid voor elkaar of solidariteit. Als het volk Israël niet verandert, zal het dit land opnieuw verliezen, want dan zijn de Joden niet nodig voor het doel van de schepping: “een licht zijn voor de naties.”

Israël heeft van geen enkel land bescherming nodig. De kracht van Israël ligt niet in het leger of de economie, maar in eenheid. Als het Israël aan eenheid ontbreekt, zal de steun van de machten voor een beperkte tijd standhouden. Maar als het volk zich verenigt, zal het geen enkele bescherming nodig hebben, want dan zullen er geen vijanden meer zijn.

In onze tijd is er geen enkel element meer nodig dan eenheid, maar er bestaat ook niets dat schaarser is. De enige producent hiervan is het volk Israël, maar ze hebben het druk met onderlinge gevechten, zowel in Israël als elders in de wereld. Terwijl de wereld wanhopig zoekt naar oplossingen voor de escalerende conflicten, zal zij haar ogen op de Joden richten en vragen: “Waarom zorgen jullie ervoor dat wij vechten?” Als de Joden zich dan niet het convenant herinneren om een licht voor de naties te zijn, zullen ze opnieuw vernietigd worden. Maar als zij zich verenigen, zullen ze over de hele wereld het licht van eenheid laten schijnen en zal de gehele mensheid de vreugde van solidariteit vieren, de overwinning op de Makkabeeën, op de Grieken, op de heerschappij van het ego.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/is-hanukkah-a-jewish-holiday-linkedin/

In verband met een tweedaags virtueel Congres op 11 en 12 december, verschijnt het volgende blog zondag a.s.

Filed under: Holidays, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Eenieder heeft zijn eigen geluk

Vraag: De beroemde psycholoog Viktor Frankl heeft geschreven: “Het leven wordt nooit ondraaglijk door omstandigheden, maar wel door gebrek aan zingeving en een doel.” Uit sommige onderzoeken van tegenwoordig blijkt dat een mens niet gelukkig wordt als hij zingeving ervaart, maar dat het afhankelijk is van de mate waarin het leven gemakkelijk, aangenaam en vrij van problemen is.

Wat is geluk?

Antwoord: Geluk is afhankelijk van het niveau waarop een mens zich bevindt. In principe betekent geluk dat al je wensen niet vervuld zijn, ze wachten op vervulling en alles is in afwachting, zoals een kind dat gauw jarig wordt. 

Als je je voelt zoals op je verjaardag, wordt er iets aan je gegeven, het wordt iets goeds, je kijkt namelijk uit naar een beloning van het leven, dat is geluk. Eenieder heeft zijn eigen geluk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/everyone-has-their-own-happiness/

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/6/20

Filed under: Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

Uiterlijke handelingen en innerlijke intenties

Vraag: Ik weet dat Kabbalah zich verdiept in het onderzoeken van de intentie die, vanuit dit standpunt bezien, de handeling is. Hoe moeten we de intentie en de handeling combineren, want het is niet altijd mogelijk om uit een handeling op te maken hoe goed de intentie is.

Antwoord: We moeten een mens zo opvoeden, dat hij in overeenstemming met zijn intenties handelt. Dan gaat hij door zijn uiterlijke handelingen zijn innerlijke intentie begrijpen.

Vraag: Dus dan moeten we een mens beoordelen naar zijn handelingen.

Antwoord: Dat kunnen we niet. We kunnen niet doorgronden welke intenties hij heeft.

Rabash geeft hier een heel goed voorbeeld van: Er is een kind aan het huilen, hij rolt hysterisch over de straat, zijn vader staat erbij en doet niets. Dan vragen voorbijgangers hem: “Waarom gaat u op deze manier met dit kind om?” De vader antwoordt: “Mijn zoontje vraagt om een speld om daarmee in zijn oog te krabben. Ik wil met hem naar de dokter, maar hij wil niet mee.”

In dit voorbeeld zien we dat wat we uiterlijk zien en begrijpen niets zegt.

Vraag: Dus de intentie is voor ons verborgen. We kunnen de moraal van de mens niet opmaken uit de zichtbare handelingen. Hoe lossen we dit op?

Antwoord: De oplossing is om tot een staat te komen waarin we de innerlijke verlangens, de intenties en de handelingen van mensen kunnen voelen, niet door de buitenkant zoals we dat in deze wereld zien, maar van binnenuit. Om dit te kunnen, moeten we naar het niveau van de Hoge Wereld opstijgen, dan zien we de intenties van een mens en niet zijn fysieke handelingen.

Vraag: Kijkt u persoonlijk nooit naar de uiterlijke handelingen van een mens? Zijn ze niet belangrijk voor u?

Antwoord: Voor mij zijn de uiterlijke handelingen van een mens belangrijk omdat we in een periode van correctie leven waarin deze handelingen iedereen beïnvloeden en mensen de goede richting opsturen. Daarom moet je nagaan in welke mate zij aan anderen het juiste pad laten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/external-actions-and-internal-intentions/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/9/20

Related Material:

Can There Be Intention Without Action?

Action And Intention

Where Is The Intention?

Filed under: Education, Prayer and Intention | Add Comment / Ask Question →

“Waarom vaccins tegen het coronavirus mij geen verlichting geven” (Thrive Global)

Thrive Global heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Waarom vaccins tegen het coronavirus mij geen verlichting geven”

Als we een samenleving worden die wordt geregeerd door solidariteit en zorg in plaats van vervreemding en hardheid, zullen we een gezonde, welvarende samenleving worden, waarin iedereen vrij en veilig is.

Een vrouw houdt een flesje vast waarop staat “COVID-19 Coronavirus Vaccin”, het staat op droogijs. Deze illustratie is van 5 december 2020, REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Vanaf het begin van dit jaar proberen mensen aan hun oude leven vast te houden in afwachting van een vaccin dat de mensheid zou genezen van het ernstige, acute respiratoire syndroom coronavirus 2 (SARS-CoV-2), de veroorzaker van de coronavirus ziekte 2019 (Covid-19). Nu lijken er vaccins te zijn, in allerlei soorten en van verschillende bedrijven. In een essay dat door het World Economic Forum is gepubliceerd, staat: “De ontwikkeling van een vaccin neemt gewoonlijk ruim 10 jaar in beslag.” In het geval van Covid-19 duurde de ontwikkeling voor verschillende bedrijven krap tien maanden. Hoe hebben verschillende bedrijven een vaccin 12 maal sneller kunnen ontwikkelen dan de tijd die er gemiddeld voor staat? Het is op z’n minst zo, dat dit vraagtekens oproept.

Dit is echter nog niet het grootste probleem. Wat mij het meest verontrust, is dat wij het waanidee hebben dat we – als we geen last meer hebben van het Covid-virus – van alle problemen af zullen zijn en weer naar onze vorige levensstijl, die ons juist dit virus bezorgd heeft, terug zullen keren.

Ik twijfel er niet aan, samen met talloze wetenschappers die ik in eerdere berichten heb geciteerd, dat het coronavirus slechts het eerste virus is in een reeks van nog veel meer ellende die in toenemende mate op de mensheid zal landen. Van het Covid-virus af zijn, zal de komst van een volgende, meer pijnlijke klap, alleen maar versnellen. We moeten inzien dat er een einde gekomen is aan het uitbuiten van de natuur en onze medemensen. Als we ons hiervan bewust zijn en ons afstemmen op deze realiteit, zullen we relatief gemakkelijk door de herstelfase heen gaan. Als we koppig zijn, heeft de natuur nog veel meer slimmigheden in petto om ons te laten zien wie er nu echt de baas is, en geen van die slimmigheden zal aangenaam zijn.

Wij gaan met de natuur om alsof zij niet leeft, alsof de natuur iets is dat we kunnen negeren en van de hand wijzen, alsof we er alles mee kunnen doen wat we willen. Covid is gekomen om ons iets anders te leren. Door dit virus spreekt de natuur tot ons. Zij leert ons haar taal, haar gedragingen en onthult aan ons geleidelijk haar geheimen.

Het is niet de bedoeling van de natuur om ons te doden. Als dat zo zou zijn, zijn daar veel snellere methoden voor dan Covid-19. We noemen de natuur Moeder Natuur omdat dit nu precies is wat zij is. Als een liefhebbende moeder wil ze ons met de minste pijn en moeite leren wat zij ons moet leren. Zij wil ons laten zien hoe ze werkt, hoe ze denkt, wat ze wil en waarom ze iets wil. Zij laat ons zien wat ze doet zoals een moeder dat met haar baby doet: Ze lacht en zingt, praat met haar baby, trekt gezichten en wijst naar allerlei voorwerpen en mensen. Waarom doet ze dit allemaal? Haar baby begrijpt haar immers niet, dus wat heeft het voor zin? Het punt is dat de baby wil leren, en door te kijken naar de moeder die dit allemaal doet, leert de baby alles wat ze moet leren om te kunnen groeien.

De natuur gaat net zo met ons om als die moeder. En wij begrijpen het niet, zoals die baby, en zoals die baby hoeven we het ook niet te begrijpen. Alles wat nodig is, is dat we iets willen leren begrijpen, net zoals die baby, dan zal het begrip naar ons toe komen, zoals dat bij elke baby die geboren is, gebeurt.

De natuur wil ons alwetend, wijs en liefdevol maken. Ze wil ons laten zien hoe alles met elkaar verbonden is, waarom alles verbonden is, en wat onze plaats en rol is in dat verband. We hoeven het niet te weten voordat we onze rol op ons nemen, we hoeven alleen maar te luisteren. Zoals een baby eerst wil leren, dan leert, en uiteindelijk presteert, zo moet de mensheid willen leren, dan leren, en dan pas presteren.

Als we deze houding aannemen, hebben we geen virussen, natuurrampen of andere angsten nodig. Dit zijn de laatste redmiddelen van de natuur als zij het opgeeft om onze aandacht op een andere manier te trekken. Als we koppig zijn en niet willen leren, als wij geen aandacht willen besteden aan de natuur en haar taal niet willen begrijpen, heeft de natuur geen andere keuze dan onze aandacht te vragen op de enige manier die werkt: door ons pijn te doen. Zij zou ons nog veel meer pijn kunnen doen als ze dat zou willen, maar dat doet zij niet. We zouden wijzer moeten zijn dan te zeggen dat Covid gewoon een nare griep is, want de natuur kan ons een veel ernstiger “remedie” toedienen.

Wat we weigeren te begrijpen is dat we geen vaccin hoeven te ontwikkelen; we hebben het al – het is onze positieve relatie tot elkaar. Het werkt misschien niet als maar weinigen het toepassen, maar als de hele samenleving haar houding naar elkaar verandert, als we een samenleving worden die door solidariteit en zorg wordt geregeerd in plaats van door vervreemding en hardheid, zullen we een gezonde en welvarende samenleving worden, waarin iedereen vrij en veilig is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/why-covid-vaccines-give-me-no-relief-thrive-global/

— Published on December 6, 2020

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Innerlijke wijsheid

Spiritueel werk vindt boven de rede plaats, dit betekent: niet volgens ons egoïstische denken en voelen. Maar hoe dan wel?

De Sefira Daat (kennis) in de spirituele structuur is een speciale combinatie van gevoelens en het denken. Gevoelens komen van Bina en het denken komt van Hochma, hoe is het mogelijk om nog hoger te werken? Hoe kunnen we de uiterste grens van dit principe ook maar enigszins begrijpen en ons daardoor ontwikkelen in ons spirituele leven?

Als wij dichterbij nieuwe tools voor waarneming willen komen, moeten we niet werken aan onze gevoelens en ons denken, maar alleen aan de vraag hoe we dichter bij onze vrienden kunnen komen. Als ik iets wil begrijpen en bereiken door één stap voorwaarts te zetten in spiritualiteit, besteed ik geen aandacht aan de vraag hoe ik dat met mijn denken of voelen moet doen. Ik kan dit niet uit een boek of met mijn zintuigen leren, maar alleen door dichterbij mijn vrienden te komen.

Dit is de enige praktische handeling die we kunnen uitvoeren om het systeem van Adam HaRishon te corrigeren. Spirituele verbinding met mijn vrienden in de Ten zal nieuwe Kelim in mij openen en mij langzamerhand verplaatsen van de rede naar boven de rede, van de fysieke Kelim in deze wereld, het aardse denken en voelen, naar de spirituele Kelim. Deze worden alleen ontdekt door hindernissen en onverschilligheid te overwinnen, evenals het gevoel dat we innerlijk verwijderd zijn van de vrienden, van de Ten.

Hoe meer ik mijn hart open en op zoek ga naar verbinding, hoe beter ik begrijp dat er geschreven staat: “Het is niet de wijze die leert.” Spiritualiteit bereiken hangt niet van kennis af, maar van de Kelim die zich steeds meer met elkaar gaan verbinden. Na de breking van de Kelim zijn we allemaal van elkaar verwijderd, maar in de mate waarin wij ons willen samenvoegen en dichter bij elkaar willen komen, brengen wij gecorrigeerde Kelim voort waarin wij nieuwe spirituele concepten voelen.

Zo oefen ik om door spirituele veranderingen heen te komen en niet door te zoeken naar meer fysiek verstand en gevoelens op psychologisch gebied. Het enige wat ik doe, is dringend om verbinding met mijn vrienden vragen, en door de Kli van Adam HaRishon te corrigeren, ga ik begrijpen wat een integraal spiritueel systeem is, wat Adam HaRishon was voor de breking en waarheen we nu op weg zijn.

Wij ontdekken de Hoge Kracht, de Schepper, en de Wijsheid van Kabbalah in onszelf en we vullen ons niet met boekenwijsheid. Daarom wordt Kabbalah “Innerlijke Wijsheid” genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/inner-wisdom/

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 12/1/20, “Work with Faith Above Reason”

Related Material:

What Is Faith Above Reason?

Calculation In The Corrected Heart

Striking Self-Gratification

Filed under: Adam-The Common Soul, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voor je beurt

Vraag: Helpt het om aan de Schepper te vragen om meer punten in het hart wakker te maken en ze naar de groep te brengen?

Antwoord: Als je aan de Schepper vraagt om de correctie van de wereld, kom je verder, zonder op je beurt te hoeven wachten, zonder dat het geldt als “voor je beurt”. Je hebt het voorrecht om je tot Hem te wenden, omdat je voor anderen vraagt.

Dan zal het Licht dat naar hen toekomt als resultaat van je vraag om correctie, door je heen stromen en zal het je met onbegrensd genot vullen. Maar als je er nu eerst nog over moet nadenken, kom je geen millimeter verder.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/out-of-turn/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/4/18

Related Material:

How Can We Fill The Desires Of Billions Of People?

All Who Feel The Sorrows Of The Public Merit Consolation

In The Role Of The Connectors

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat is mijn roeping?

Vraag: Uit onderzoek blijkt dat er vier belangrijke punten zijn waardoor een mens kan bepalen waar hij talent voor heeft.

Ten eerste: positiviteit. Een mens krijgt sterke positieve gevoelens door iets wat hij met zijn innerlijke talent doet. Ten tweede: feedback van de omgeving, erkenning door de buitenwereld. Dit betekent dat als iemand iets goed doet, de omgeving daarop reageert en hem laat zien dat hij op dat gebied succes zal hebben. Ten derde: de wil van iemand anders, bijvoorbeeld een leraar die kan inschatten hoe iemand in elkaar zit en zegt dat hij ergens talent voor heeft. Ten vierde: de analyse van de resultaten. Een mens analyseert zelf, of met behulp van anderen, wat hij heeft gedaan en stelt vast dat hij op een bepaald gebied meer succes heeft.

Hoe kom ik erachter wat mijn roeping is?

Antwoord: Waar je je het meest toe aangetrokken voelt. Al die intelligente definities die hierboven staan opgesomd, zijn niet nodig. Besteed aandacht aan wat je wilt en niet aan waar je toe gedwongen wordt.

Toen ik een kind was, wilden mijn ouders heel graag dat ik musicus zou worden, ze dwongen mij om muziek te studeren. Ik deed van alles, behalve dat. Er kwam tenslotte dan ook niets van terecht. Ik groeide als een normaal kind op, niet slechter dan anderen, denk ik.

Daarom is het niet nodig om achter van alles aan te rennen, je hoeft alleen maar inzicht te krijgen in wat je aantrekt, wat je kan doen zodat het leven je plezier geeft en jij anderen een plezier doet.

Vraag: Denkt u dat een mens op die manier kan gaan begrijpen wat zijn doel is?

Antwoord: Ja. Als je nadenkt over hoe je nuttig kunt zijn voor anderen, maar doe uiteindelijk waar je van houdt, door de combinatie van deze twee dingen, kan je ontdekken wie je bent.

Vraag: En wat doen we dan met de enorm grote invloed van anderen?

Antwoord: Luister naar niemand! Niemand kent je en niemand kan je ook maar enig advies geven. Denk na over wat je graag zou willen doen, wat het meest bij je hoort en hoe je anderen een plezier kan doen met jouw beroep en aanleg. Daar word je gelukkig van.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/what-is-my-calling/\

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/6/20

Related Material:

Find Yourself

How Do You Find Your Destiny?

How To Develop One’s Inclinations?

Filed under: Children, Education, Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

De jacht naar uitmuntendheid

Vraag: In de regel manifesteert perfectionisme zich in drie vormen: een mens eist perfectionisme alleen van zichzelf, hij eist perfectionisme op elk gebied en van iedereen in zijn omgeving of hij voelt druk vanuit de maatschappij om perfect te zijn. Experts merken dat iemand die in quarantaine zit in deze nieuwe omstandigheden constant fouten maakt en dat perfectionisme, of een bepaalde neiging daartoe, hem juist schade kan toebrengen, letterlijk een zenuwinzinking kan veroorzaken.

Is het goed of fout om nu een perfectionist te willen zijn?

Antwoord: Ik denk dat een mens zichzelf geen beperkingen moet opleggen. Als hij ergens een verlangen naar heeft, moet hij dat waarmaken. Je moet niet je best doen om jezelf simpeler te maken en denken dat dat waarschijnlijk beter is. Nee.

Ga op zoek naar wat je het liefst doet, verdiep je daarin, probeer om nog iets speciaals toe te voegen aan waar je belangstelling voor hebt, investeer erin, en je zult zien dat je leven kleurrijker gaat worden. Je kan jezelf in het leven volgens een heel andere toonaard laten klinken. Het hangt allemaal van jou af.

Houd je dus verder niet bezig met deze pandemie. Je wordt door deze pandemie juist aangespoord tot iets nieuws en jij moet uitzoeken wat dat is, alsof de Schepper, de natuur, je een raadsel opgeeft en jij mag het oplossen.

Je zult zien dat het niet zo is dat er iets slechts in de wereld bestaat. Alles ontwikkelt zich steeds meer naar educatie, opvoeding en ontwikkeling. Zo komen we steeds verder vooruit. Ik zie juist dat er in alles wat de natuur ons presenteert een kans ligt voor iets nieuws.

Vraag: En als ik continu alleen maar het maximum wil, is dat goed?

Antwoord: Waarom niet? Dit is het verschil tussen het verlangen van de mens en van het dier. Ik wil het maximum uit mijn leven halen en het maakt mij niet uit of er wel of niet een pandemie is. Ik wil mezelf zoveel mogelijk verwerkelijken in elke situatie die ik van de natuur krijg, dit is mijn kans, een volgende zal ik niet krijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-pursuit-of-excellence/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/6/20

Related Material:

How To Turn Shortcomings Into Merits?

There Are No Bad Characteristics

Envy That Helps Us Advance

Filed under: Health | Add Comment / Ask Question →

Leer om alleen in gedachten te leven

Vraag: Is virtuele verbinding genoeg om je als enkeling te ontwikkelen tot een waar mens?

Antwoord: In de toekomst zal de virtuele communicatie van een andere kwaliteit zijn. Het zal alleen de basis vormen voor de ontwikkeling van zintuiglijke, innerlijke verbindingen die niet door middel van verbale of fysieke communicatie weergegeven kunnen worden.

Wij denken alleen maar dat we op de een of andere manier in contact zijn met elkaar. We moeten echter contact maken met ons hart en onze gedachten – in plaats van fysiek contact – als we ons tegengesteld voelen aan elkaar, en op die manier elkaar waarnemen en onder de indruk zijn van elkaar.

Vraag: Wat voor nieuwe zintuigen zou u aanraden om beter met elkaar te kunnen communiceren via een virtuele verbinding?

Antwoord: Ik zou mensen willen adviseren om alleen in gedachten te leven, zodat we allemaal kunnen proberen om samen in één gedachte verbonden te zijn, de “scheppingsgedachte” genaamd. In deze gedachte zouden we elkaar kunnen begrijpen, samensmelten met elkaar en een verbinding bereiken met de Gedachte die het hele universum bestuurt, de gehele schepping, de Gedachte waarin wij allemaal opgenomen zullen worden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/learn-to-live-only-in-thoughts/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Communication Skills” 10/7/20

Filed under: Education, Internet | Add Comment / Ask Question →