Wat maakt ons gelijk?

945Vraag: Moeten we gelijk zijn om ons met elkaar te kunnen verbinden, moeten we ons annuleren totdat we gelijk zijn?

Antwoord: Nee, onze eenheid hangt niet van gelijkheid af, maar van elkaar accepteren. Het is een feit dat er nooit gelijkheid tussen ons zal zijn.

Ieder van ons is een uniek individu, een afzonderlijk organisme met een eigen zenuwstelsel, geest en eigen gevoelens. Er kan alleen gelijkheid zijn als we onszelf gelijk maken. We hebben allemaal dezelfde natuur en hetzelfde doel, in dit opzicht zijn we gelijk.

Als we verder komen, worden we én meer verschillend én meer gelijk. Het egoïsme ontwikkelt zich steeds meer in ieder van ons, dus we verwijderen ons van elkaar. Maar iedereen streeft naar hetzelfde doel, dus we komen ook dichter bij elkaar en tenslotte worden we als één mens met één hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/what-makes-us-equal/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 1 “The Work Is Mainly in the Heart”

Related Material:
Equality Is an Equivalence of Properties
Equality In Spirituality
What Is The Essence Of The Roundtable?

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Alles hangt af van de intensiteit van verbinding

945Vraag: Hoe kunnen we zo’n niveau van wederzijdse verantwoordelijkheid bereiken dat zowel de mannen als de vrouwen de kracht van de wederzijdse verantwoordelijkheid in de groep voelen en ons hart ons laat zien waar we voor het volgende Congres klaar voor zijn?

Antwoord: We bestuderen in de wijsheid van Kabbalah dat alles neerkomt op de Ten (groep van tien mensen): tien Sefirot, tien niveaus van onthulling van de Schepper. Maar omdat we dit vanuit allerlei bronnen bestuderen, praten we er niet zoveel over.

Natuurlijk, als een mens alleen maar naar ons luistert, lijkt het voor hem niet overtuigend en zijn het voor hem alleen maar woorden. Maar als we werkelijk de Sefirot, de Partzufim en de werelden willen ervaren, als we daaraan willen deelnemen, moeten we met elkaar verbonden zijn.

Alleen door de intensiteit van onze onderlinge verbondenheid te ervaren, voelen we de hogere wereld en gaan we de Schepper en onszelf in een staat van eeuwigheid voelen, boven onze wereld die de laagste van alle werelden is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/everything-depends-on-the-intensity-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
The Center of the Ten and the Center of the Creator
The Ten—A System Of Ten Sefirot
The Circles Of Life

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hart zonder woorden

527.03Vraag: Ik kijk naar sommige vrienden die zichzelf lijken te verbergen, ze stellen zich nooit open. Waarom zegt u altijd: “Denk niet aan mij, denk aan de Schepper?” Waar en wat is hier de kracht?

Antwoord: Toen ik bij Rabash kwam, zag ik zes à zeven oude mannen zitten die verschillende boeken bestudeerden. Ik begreep die teksten nog niet en ik wist ook niet hoe ik ze moest lezen. Het was heel moeilijk: ik wist niets, ik begreep het niet en ik zag niet wat voor relatie zij met elkaar hadden.

Ze spraken nauwelijks met elkaar, alleen bij het lezen van boeken wisselden ze soms een paar woorden.

Maar gaandeweg werd hun taal me duidelijk en begreep ik waarom ze zich zo gedroegen, namelijk om het lezen met elkaar niet te verstoren. Ik realiseerde me dat ze aan elkaar dachten en elkaar hielpen.

Aan de buitenkant was er niets zichtbaar. Dit is het werk in het hart. Kabbalisten moedigen ons zelfs aan om te verbergen wat er in ons hart is.

Het openen van het hart gebeurt van binnenuit, in de verlangens. Maar er waren verder geen woorden. Als ik geoordeeld zou hebben op basis van hun woorden, zou ik gedacht hebben dat daar een paar oude mensen zaten die niets te doen hadden en alleen maar bij elkaar gekomen waren om te lezen. Wat hadden ze anders te doen, ze waren zeventig?

Maar ik denk niet dat je hoeft te wachten tot je zeventig bent. Je zult je gevoelens al eerder aan je vrienden onthullen, en zij zullen ze aan jou onthullen. Zonder woorden!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/opening-the-heart-without-words/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the 2nd part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 9/30/23, Lesson 2 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
The Humble Greatness Of Spirituality
Separation That Helps Stronger Connection
The Creator Governs With Love

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Alle miljarden mensen als één mens

944Onze verbinding is het belangrijkste. Ieder mens bezit namelijk een stukje van de gemeenschappelijke ziel van Adam HaRishon, en om verbinding met de Schepper te bereiken, moeten wij ons met elkaar verbinden. Deze verbinding wordt geïmplementeerd in groepen van tien, want tien is een speciaal, rond getal, gelijk aan het totale alomvattende geheel. Daarom organiseren wij ons, volgens het advies van de Kabbalisten, in tientallen.

Iedereen moet ervoor zorgen dat hij deel is van een tiental (Ten), want daar zal iedereen als één mens met één hart worden. Deze verbinding is permanent en wordt steeds sterker. De kracht van deze verbinding bepaalt het niveau waar we naartoe groeien, naar de volledige correctie, naar de ware verbinding tot één mens met één hart.

Dit principe wordt al duizenden jaren door de Kabbalisten toegepast, door mensen die spiritueel willen groeien en correctie willen bereiken. Op basis van dit principe kunnen we de wereld en de mensheid beoordelen en in onszelf nagaan tot welk niveau we zijn gekomen.

Daarom is het zo belangrijk om bijeenkomsten te hebben met de vrienden, waar we elkaar ontmoeten en proberen om ons als één te verenigen: één Ten als één, tien Tens als één, enzovoort, steeds meer, totdat de kracht van onze verbinding ons de Schepper laat voelen. Zo gaan we vooruit tot aan het einde van de correctie, als alle miljarden mensen zich zullen verenigen tot één Ten, tot één gemeenschappelijke structuur, de ziel van Adam.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/all-the-billions-of-people-as-one-man/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 9/27/23, Writing of Rabash “The Order of the Work, from Baal HaSulam”

Related Material:
Help Your Soul Grow
Reveal Your Soul Now In This Life
Help In Developing The Soul

Filed under: Adam-The Common Soul, Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Maak jezelf wakker

260.01Vraag: Hoe opent de Schepper onze harten? Door liefde voor elke vriend of door het ervaren van de grenzeloze goede wereld van de Schepper en alles wat Hij geschapen heeft?

Antwoord: De Schepper beïnvloedt ons op verschillende manieren. Het is onmogelijk om precies te zeggen hoe. Hij wekt verlangens en aspiraties in ons, en tegelijkertijd geeft Hij allerlei omstandigheden om ons heen. Zo zijn we in beweging.

Het belangrijkste is dat wij ons werk doen, dat we onszelf innerlijk wakker maken om één te worden, te beginnen met de Ten en vervolgens met de hele Wereld-Kli.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/awaken-yourself/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
Opening Hearts
Everything Starts From the Connection of the Hearts
A Heart-Opening Convention

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Verbinding tussen de harten

528.02Vraag: Hoe stemmen we ons hart zo af dat het zich met anderen kan verenigen? Wat helpt ons om ons op de juiste manier af te stemmen?

Antwoord: Open je hart en sluit het niet af voor je vrienden in de groep. Probeer het te doen.

We staan nu aan de vooravond van het Congres (dat was het Congres van 30 september en 1 oktober jl). Probeer je hart voor te bereiden om open te staan voor andere vrienden die je tijdens het congres fysiek of virtueel zult ontmoeten.

Dan zal je, in jullie gemeenschappelijke verbinding, voelen dat ook stilte heel krachtig kan zijn. Want als je dichter bij elkaar komt en verbinding maakt, is er contact tussen de harten. Meer hebben we niet nodig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/contact-of-the-hearts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/18/23, “On the Merits of Silence”

Related Material:
Heartfelt Connection
Close the Eyes and Open the Heart
A Heart-Opening Convention

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag om de interventie van de Schepper

568.01Vraag: Ik ben ermee gestopt om een voorbeeld te zijn voor mijn Ten. Het was belangrijk voor me om de harten van mijn vrienden wakker te maken, maar mijn egoïsme heeft me heel diep naar binnen getrokken en niets helpt. Hoe kan ik uit deze situatie komen?

Antwoord: Om uit deze situatie te komen moet je iedereen het goede voorbeeld geven. Hoe je je ook voelt, je moet je gewoon openstellen en je met iedereen verbinden. Dat is alles.

Voorheen gaf de Schepper je kracht, je was een beginner. Maar nu ben je wijzer geworden, je hebt allerlei redeneringen en daarom moet je een beroep doen op de Schepper.

Je hebt verbinding met je vrienden nodig zodat je elkaar kunt helpen om een staat te bereiken waarin jullie allemaal om een interventie van de Schepper vragen.

Vraag: Wat moeten we tijdens ons gezamenlijke gebed aan de Schepper vragen en eisen?

Antwoord: Je moet maar één ding vragen: dat je boven je egoïstische hart wilt uitstijgen naar de vraag om gezamenlijke eenwording. Tenslotte is ieder van ons een klein deeltje.

Als we ons met elkaar verbinden, zullen we de kracht hebben om van de Schepper te eisen, om Hem te vragen en te overtuigen, zodat Hij ons naar een hoger spiritueel niveau zal brengen en wij niet gebroken, afgescheiden en nutteloos zullen blijven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/demand-the-creators-intervention/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
Work on the Prayer
Turn Only to the Creator
We Demand Non-Stop

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Kabbalisten en oorlogen

545Vraag: Hoe konden Kabbalisten in de tijd van Koning David vechten en tegelijkertijd liefde promoten?

Antwoord: In die tijd was iedereen een Kabbalist. En waarom zou een Kabbalist niet kunnen vechten? Stel dat ik weet dat er iemand naar mij toekomt om mij te doden, dat gaat tegen de gemeenschappelijke correctie van de wereld in en nu staat dat mij in de weg, dus als ik hem niet dood, betekent het dat ik de gemeenschappelijke ziel dood.

Er zijn wetten. Er zijn constant twee krachten werkzaam in de wereld, dat kan je niet veranderen: je staat ofwel aan de ene kant, ofwel aan de andere kant, of ergens tussenin.

Als je iemand fysiek doodt, dood je het egoïsme op het laagste niveau. Door spiritueel te doden, corrigeer je deze wortel vrijwel volledig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/kabbalists-and-wars/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Star of David” 10/1/11

Related Material:
From War To War
War Is Great Clarification
Let Him Make Peace Between Us

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Zwijgen of met liefde reageren?

549.02Vraag: U hebt eens gezegd dat als ik zwijg als reactie op agressie of haat die op mij gericht is, dit gelijk staat aan geven ten behoeve van geven. En dat het, als ik ermee om kan gaan en vanuit liefde kan reageren, ontvangen ten behoeve van geven is. Hoe dan ook, is zwijgen het beste van alles?

Antwoord: Nee, stilte is niet het beste. Het beste is dat je accepteert dat je dichter bij de ander komt, bij je tegenstander in dit geval, en dat je jullie verbinding naar een hoger niveau wilt tillen.

Stilte is een ruimte waarin ik met alles in mezelf aan het werk kan gaan, het kan rechtvaardigen, me tot de Schepper kan wenden, tot mijn vrienden, en naar liefde kan opstijgen. Stilte is geen correctie, maar wel een soort herschikking van onze Kelim (vaten).

Juist in stilte ontdekken we de harten van anderen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/keep-silent-or-respond-with-love/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the Daily Kabbalah Lesson 9/18/23, “On the Merits of Silence”

Related Material:
Silence Preferred
Remaining Silent Is Аlways Better
The Power Of Silence

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Vraag om dichter bij elkaar te komen

942Vraag: In veel artikelen schrijft Rabash dat als je de Schepper geen vreugde brengt, het leven niet de moeite waard is. Het is een heel sterk gevoel dat ik niet wil leven als ik niet iets voor iemand anders doe. Hoe kunnen we dat bereiken?

Antwoord: We moeten er continu aan denken en de Schepper vragen om aan ons te laten zien in welke staat wij ons werkelijk bevinden als wij  ons niet op de juiste wijze met Hem verbinden.

Vraag: Nadat de Schepper ons dichter bij Hem heeft gebracht, voelen we dat we afgewezen worden door Hem. Neemt de kracht van die afwijzingen toe als we verder komen?

Antwoord: Ja, de afwijzingen nemen toe. Het is noodzakelijk om ze met elkaar te overwinnen, niet alleen. Als je het alleen probeert te doen, heeft dat geen resultaat. We moeten het met onze vrienden bespreken en ons dan samen tot de Schepper wenden.

De Schepper doet alles expliciet of impliciet. Je moet Hem voortdurend vragen om nader tot elkaar te komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/ask-for-coming-closer-together/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 8/25/23, “To Criticize Oneself”

Related Material:
Turn Only to the Creator
The Day Of The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →