Streven naar de waarheid

laitman_231.01Vraag: Ik ken sommige mensen die door spirituele oefeningen en het afwijzen van verlangens hun leven aan het goddelijke wijden en gemakkelijk het spirituele rijk binnengaan. Geen van hen studeert echter Kabbalah. Waarom dringt u erop aan dat de onthulling van de Schepper uitsluitend mogelijk is met de hulp van Kabbalah?

Antwoord: Ik dring nergens op aan en ik redetwist met niemand. Ik ga uit van mijn eigen inzichten. Als iemand zich hierin wil verdiepen, kan hij leren van het studiemateriaal dat wij op internet plaatsen. Ik wil evenmin discussiëren over de vraag welke methode het beste bestudeerd kan worden of hoe je te werk zou moeten gaan.

Waarom zou ik iemand ontmoedigen en zeggen of hij wel of geen gelijk heeft? In de mate waarin iemand naar de waarheid streeft, vindt hij zijn eigen methode, spant hij zich in en komt hij verder. Het allerbelangrijkste is: stop niet. Dus wat je ook doet, ik geef je slechts één advies: ga door, ga steeds dieper, breid je gebied steeds meer uit en wees nergens bang voor.

De Torah/Kabbalah heet het verwerpen van het ego niet welkom, want het ego is onze substantie. Hoe meer wij het gebruiken, hoe meer we de mogelijkheid hebben om er bovenuit te stijgen.

In tegenstelling tot religies en de meeste spirituele richtingen, maakt Kabbalah met vreugde gebruik van het egoisme, als een geschenk van de Schepper. Juist het egoïsme scheidt de mens en de gehele schepping van de Schepper. Wat zou er van ons overblijven als wij het ego zouden willen vernietigen of het verlangen zelf teniet zouden doen?

From the Kabbalah lesson in Russian, 03/18/2018

Is er een kans dat wij spiritualiteit te vroeg bereiken?

laitman_629.3Vraag: Is er een kans dat wij spiritualiteit bereiken voordat de noodzakelijke correctie heeft plaatsgevonden en kan dit dan schade aanrichten?

Antwoord: Nee. Dat is absoluut onmogelijk! De spirituele wereld wordt door je eigen Masach (scherm) beschermd, dit kan dus absoluut niet gebeuren. Je kunt het vergelijken met een gewicht van 200 gram dat je zou moeten optillen, dat kan je niet.

Spiritualiteit wordt op een heel eenvoudige manier beschermd: je ziet het niet, weet het niet en voelt het niet, maar als je er toegang toe krijgt, als je spiritualiteit kunt voelen en ermee kunt werken, betekent dit dat je een Masach hebt: een anti-egoïstische kracht die je helpt om je verlangen te richten op geven en liefde.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/18/18

Waarom zijn onze intenties verborgen?

laitman_552.03Vraag: De intenties van anderen zijn voor een mens verborgen. Waarom is dat zo? Als alles onthuld was, zou dat het leven gemakkelijker maken.

Antwoord: Dan zou je zoals een dier leven. Het is juist precies zo geregeld, dat mensen in staat zijn om zichzelf te veranderen door langzamerhand hun eigen intenties te ontdekken, ze te corrigeren en de juiste verbindingen aan te gaan.

Opmerking: Ik weet zeker dat maar weinig mensen het ermee eens zullen zijn dat mensen alleen maar egoïstische intenties hebben. Er zijn goede en slechte mensen.

Mijn commentaar: Dat is volgens jouw criteria. Wij zijn als absolute egoïsten geboren. Als wij onszelf vanuit dit standpunt onderzoeken met betrekking tot de spirituele wereld, zullen we ontdekken dat wij compleet corrupte wezens zijn.

Vraag: Waarom is het voor een mens verborgen dat zijn of haar intenties egoïstisch zijn?

Antwoord: Als het zichtbaar zou zijn, zou een mens niet meer kunnen bestaan. Wij zouden onszelf opvreten van ellende. We moeten onszelf geleidelijk corrigeren in de mate waarin onze negatieve kwaliteiten worden onthuld. Die kwaliteiten moeten we vergelijken met de positieve kwaliteiten, allerlei verontreinigingen, problemen en ziekten tussen ons openleggen, en ze behandelen.

Vraag: Als ik de intenties van een ander mens voel en mij daarbij bewust ben van mijn eigen egoïstische intentie, kan ik dat dan beschouwen als een spirituele verworvenheid?

Antwoord: In zekere mate, ja.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/25/18

De Schepper is in alles aanwezig

laitman_275Vraag: Maakt het verschil voor de Schepper hoe ik aan Hem geef, bijvoorbeeld door aan mijn kind te geven, of aan iemand die vanaf zijn geboorte in Zuid Amerika woont.

Lees verder

Kabbalistische kennis en stoffelijke waarden

Laitman_632.3Vraag: Veroorzaakt de kennis die Kabbalah ons geeft, dat universele menselijke waarden, zoals kinderen krijgen, het leven, zelfopoffering, etc. van minder waarde worden?

Antwoord: Ja. Kabbalah legt uit dat in onze wereld alles wat de ene mens voor de ander doet, wat wij voor onszelf doen en zelfs wat wij voor de Schepper doen, volkomen egoïstisch is. En dan? Waarom zouden wij in een roze mist blijven?

Vraag: Kabbalah stelt dat er één waarde in de wereld bestaat: de Schepper bereiken. Is al het andere fundamenteel lager in waarde?

Antwoord: Natuurlijk, de Schepper is immers de eigenschap van geven en liefde.

Vraag: Is het mogelijk om deze eigenschap toe te passen op kinderen, de maatschappij en het leven, op al deze waarden.

Antwoord: Gedeeltelijk. Als je hierdoor de eigenschap van geven en liefde onder iedereen wilt verspreiden, bereik je in het algemeen gesproken, de oorsprong van deze eigenschap, namelijk de Schepper. Door middel van mensen kan je je houding ten aanzien van de Schepper tot uitdrukking brengen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 03/18/2018

Bestaat er een absolute spirituele verworvenheid?

Laitman_032.02Vraag: Als spirituele verworvenheid altijd subjectief is, bestaat er dan een absolute spirituele verworvenheid die objectief is en geen tijdelijke waarheid?

Antwoord: Elke spirituele verworvenheid is in principe al iets objectiefs, want deze is gebouwd op de combinatie van verschillende verlangens en doelen. Deze objectiviteit wordt uitgedrukt door het niveau van de spirituele verworvenheid, de kracht van het Licht waarmee een bepaald niveau gevuld is: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya of Yechida.

Daarom kunnen we zeggen dat spirituele verworvenheid in het algemeen relatief objectief is. Het allerlaatste niveau is de absoluut objectieve spirituele stap, het niveau van de volledige spirituele verworvenheid en de volledige correctie.

From the Kabbalah Lesson in Russian, 8/4/18

Wat is een spiritueel niveau?

laitman_243.03Vraag: Wat is de ladder van spirituele opgang? Kan je treden overslaan?

Antwoord: Nee, je kunt geen treden overslaan. De verlangens blijven groeien, op elk niveau, en vormen zo een spirituele ladder. Als wij in deze verlangens ondergedompeld zijn en wij ons daar dieper van bewust van worden, komen we trede voor trede op een hoger niveau.

De treden vormen niet zozeer een ladder, maar meer een DNA spiraal waarin de spirituele genen – Reshimot – geconcentreerd zijn.

Daarin is alle informatie over ons aanwezig, niet genetisch maar spiritueel, veel uitgebreider, precieser, diepgaander en met elkaar verbonden.

Spirituele informatie is de fase van de menselijke ontwikkeling tot aan het niveau van de Schepper.

Als ik mij op een steeds serieuzere manier met mensen verbind, ontstaat er een onderlinge afhankelijkheid waarin het voor mij duidelijk wordt wat het universele, hoogste goed is, absolute kracht, intelligentie, en wat gevoelens zijn. Ik voel dit alles als één enkel geheel. Dit is het spirituele niveau.

From the Kabbalah Lesson in Russian 3/11/18

In eenheid en verbinding

laitman_232.08Concepten die in onze waarneming tegengesteld zijn aan elkaar, bestaan in de wereld van Oneindigheid in een simpele eenheid en verbinding. (Baal HaSulam, Talmud Eser Sefirot, Part 1 “Histaklut Pnimit”)

Vraag: Wat betekent het dat tegenstellingen verenigd zijn? Kunt u een voorbeeld geven uit de natuur?

Antwoord: Einstein heeft voorbeelden gegeven van dimensies boven tijd en ruimte. Bijvoorbeeld: een grootvader en een verre afstammeling van hem ontmoeten elkaar honderden jaren later. Zij leven gelijktijdig, maar met betrekking tot ons niveau nemen wij verleden, heden en toekomst waar.

Vraag: Betekent dit dat er misschien wel dinosaurussen om ons heen lopen, maar dat wij ze alleen niet zien?

Antwoord: Er lopen nergens dinosaurussen rond, ze lopen in je innerlijk rond (zo was het trouwens eerder ook). Buiten ons is er niets. Alles wat wij waarnemen, projecteren wij, daarom lijkt het alsof wij van alles buiten onszelf zien en dat noemen wij dan: onze wereld. Maar we ervaren het alleen in onszelf. Wij nemen niet waar wat er buiten ons is. Het lijkt alsof er een paar elektroden met ons verbonden zijn en wij veronderstellen dat wij ergens met elkaar praten en anderen zien, zoals op een scherm.

Dan rijst de vraag: lijkt het alleen maar zo dat alles bestaat of bestaat alles werkelijk? Dit kunnen we niet beantwoorden, want we kunnen niets buiten onszelf. waarnemen. Daarom kan een mens niet objectief beweren dat iets bestaat, hij neemt altijd subjectief waar.

Alles wat wij onthullen en bestuderen is zuiver subjectief, ook Kabbalah. Wij kunnen nooit het zuivere beeld bereiken. Dat zal pas na de alles omvattende correctie onthuld worden, als wij allemaal met elkaar verbonden zullen zijn en onze kleine persoonlijke sensoren (Reshimot) met elkaar verbonden zullen zijn tot één gezamenlijke sensor en onze kleine persoonlijke verlangens tot één gezamenlijk verlangen, dat zal leiden tot één absolute waarneming: eeuwig wit Licht. Dan zullen we kunnen praten over wat er in werkelijkheid bestaat. Deze staat wordt Gmar Tikkun genoemd, de Laatste Correctie.

Zo is het met betrekking tot ons, voor de Schepper bestaan er geen problemen, want Zijn eigenschappen omvatten alles. Wij zullen zo ver komen dat wij diezelfde staat bereiken, als ons verlangen totaal geïntegreerd wordt, met inbegrip van alle tegenstellingen. Dit wordt beschouwd als: “Heb je naaste lief als jezelf.”

Met andere woorden: als ik alles wat er in een ander mens aanwezig is – al zijn onaangename eigenschappen, staten en gedachten – met liefde accepteer alsof het van mijzelf is, als iets heel kostbaars, sluit ik alle verlangens van alle mensen in de wereld in, en dan ben ik in staat tot objectiviteit, want dan zullen alle tegenstellingen in mij verenigd zijn.

Vraag: Kunnen we zeggen dat er dan zowel liefde als haat in mij zullen bestaan?

Antwoord: Natuurlijk. Het ene zal het andere niet opheffen, want ze zullen elkaar juist ondersteunen, zodat ik daartussenin de grootheid van de geestelijke verworvenheid zal kunnen voelen. Zo werkt het.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/8/18

De invloed van onze intentie op de ecologie van de aarde

laitman_752.1Vraag: Heeft de intentie van een mens om iemand anders schade toe te brengen, invloed op het minerale en het vegetatieve niveau van de natuur? Kabbalah zegt dat destructieve orkanen en andere natuurrampen een manifestatie zijn van de manier waarop wij met elkaar omgaan. Hoe moeten we dit opvatten?

Antwoord: Omdat alles in de natuur integraal is en volkomen met elkaar verbonden is, heeft onze invloed op elk van de delen invloed op alle andere delen. Hoe hoger het niveau van de natuur dat wij beïnvloeden, bijvoorbeeld mensen, hoe meer invloed dit heeft op alle lagere niveaus: de dieren, de vegetatie en het minerale niveau.

Als wij echter alleen een bepaalde houding hebben ten opzichte van de minerale natuur, heeft dat minder invloed op de vegetatieve natuur, nog minder op de animale natuur, en nog veel minder op mensen.

Hieruit blijkt dat mijn slechte houding naar een ander mens de gehele piramide doordringt. Dit is de bron van de ecologische problemen en van alles wat er nog meer problematisch is. Wij zijn het zelf die orkanen veroorzaken, natuurrampen en andere problemen.

Voorheen waren wij niet in staat om ook maar iets door onze intenties te beïnvloeden, maar aan het begin van de vorige eeuw veranderde alles. Kijk maar eens naar wat wij in de 20e eeuw hebben gedaan! Kabbalisten hebben het hierover omdat de mensheid in een volkomen nieuwe fase is gekomen.

Aan het begin van de 20e eeuw bestond de wereldbevolking uit twee miljard mensen, dit is ongeveer het aantal dat de planeet aankan. In onze tijd is er sprake van acht miljard. Dit doet vermoeden dat wij in de afgelopen 100 jaar ons systeem werkelijk totaal uit balans hebben gebracht.

Vraag: Betekent dit dat de twee miljard mensen het huidige niveau van egoïsme niet aankonden en dat er daarom acht miljard mensen moesten komen?

Antwoord: Als wij ons op de juiste manier hadden ontwikkeld, zouden wij geen acht miljard mensen nodig gehad hebben.

From the Kabbalah Lesson in Russian 03/25/18

Mijn gedachten op Twitter – 5-8-2018

Dr Michael Laitman Twitter

Heel onze opdracht in de spirituele ontwikkeling bestaat eruit dat wij het werk van de Schepper volgen en het daarmee – met de hulp van de groep – zoveel mogelijk eens zijn. De Schepper wekt duisternis versus Licht: Hij distantieert Zich, keert Zich om als een hert dat wegrent, en roept ons om Hem te volgen.

#Israël is – als een Joodse natie – een staat die op grond van de Joodse wet bestaat, in de Bijbel neergeschreven als: “Heb je naaste lief als jezelf.” Dit is de de code van de natie en de wereld, de code voor de globale, integrale ontwikkeling van de mensheid. Als wij dit implementeren, zullen wij eeuwigheid ontvangen.

Als je je tot de Schepper wendt om hulp, realiseer je dan dat Hij de Ene is die je het gevoel van hulpeloosheid gaf. Ik ben het met Hem eens en ik dank Hem daarvoor.

Want hoewel ik me slecht voel, is Hij nu bij me: nu zal mijn gebed volgroeid zijn en heel, en ik zal de partner van de Schepper zijn.

Wij moeten het fysieke bestaan en spiritualiteit, buiten ons en in ons, duidelijk beschrijven. Allereerst is er de “ezel” – mijn aard – en ik, de mens die op de ezel zit en de Schepper wil verblijden. Twee niveaus/werelden die beide noodzakelijk zijn. De Schepper zal echter zowel de mens als het dier bevrijden!

Ik voel de vriend als ik investeer in het verkrijgen van eigenschappen die gelijkvormig zijn aan die van Hem. Dan ontdek ik dat Hij volmaakt is, want ik ben voor een deel perfect geworden. Maar ik voel mij egoïstisch. Mijn goede daden weerspiegelen zich in de vrienden, terwijl mijn tekortkomingen zich weerspiegelen in mij. #Kabbalah

Op het spirituele pad, moeten wij niet bang zijn voor de duisternis en de verlangens.

Wij moeten leren omgaan met de leegte, de kli (vat), het onderzoeken in het Hoge Licht en naar de Schepper toe gaan, Hij heeft de leegte in mij geschapen om mij vooruit te duwen. Als ik dit begrijp, wend ik mij op de juiste wijze tot Hem.

From Twitter, 8/5/18