Van hulpeloosheid naar een noodkreet naar de Schepper

laitman_221.0Er zijn verschillende oefeningen om tot een gebed tot de Schepper te komen. Allereerst is het noodzakelijk om te erkennen dat wij in werkelijkheid al met de Hoge Kracht verbonden zijn en dat wij in het veld van Zijn handelingen leven.

Als wij dat niet beseffen, lijken we op kinderen die er in hun naïviteit geen flauw vermoeden van hebben dat hun moeder voortdurend op hen let, zij denken dat ze alleen zijn. De groep moet ons voortdurend het gevoel geven dat wij in het krachtenveld van de Schepper leven.

In werkelijkheid vult de Schepper de gehele wereld, maar deze ervaring is voor ons verborgen. De vrienden in de groep zijn echter in staat om ons dat gevoel te geven. En hoewel ik me niet afhankelijk voel van de Schepper en ik Zijn invloed die er van moment tot moment is – waardoor Hij mijn bestaan in stand houdt en mij corrigeert en leidt – niet voel, kan de groep deze gevoelens in mij opwekken.

Wij moeten onze vriend laten zien dat hij een verbinding met de Schepper heeft, dit is het belangrijkste, al het andere zijn alleen middelen om elkaar te steunen. Dit brengt ons naar het gevoel dat wij afhankelijk zijn van de Hoge Kracht, eerst is dit egoïstisch, voor onszelf, om het beter te hebben. Maar daarna ga ik nadenken over een manier om het allemaal beter te hebben, het is namelijk onmogelijk om als individu de Schepper te wekken, dat kan alleen in een Ten

Hoe meer Tens op deze manier gaan werken, hoe groter onze kracht en onze mogelijkheid om de Hoge Kracht te wekken. Wij zullen voelen hoe de Schepper ons nader komt. Op deze manier ontwikkelen wij geleidelijk onze zintuigen: over dit werk gaat ons hele leven, onze hele spirituele ontwikkeling.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/26/18, Lesson on the topic “From Helplessness to Crying Out to the Creator”

De Schepper zal je niet alleen laten

laitman_629.3Vraag: Als alles van tevoren vastligt in het leven van een mens, dan is het misschien de beste oplossing om mezelf niet meer voor de gek te houden.

Antwoord: Je kan natuurlijk volkomen passief blijven, maar je wordt niet alleen gelaten, er zullen allerlei verlangens in je wakker gemaakt worden.

Je bent een schepsel, een geschapen wezen, het is de bedoeling dat je innerlijk tot een volledige solidariteit met de handelingen van de Schepper komt, ofwel in deze levenscyclus (incarnatie) of in de volgende.

Vraag: Dus een bepaalde zienswijze moet komen en gaan, komen en gaan. Kan het niet stabiel blijven?

Antwoord: Er vindt een constante groei plaats.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18

Maak de vrienden wakker en wek mijn ziel

laitman_265Alleen door de vrienden wakker te maken, wek ik mijn ziel. De verwerkelijking van de correctie beweegt zich van het individu naar buiten toe. In onszelf valt er niets te corrigeren.1

Ik moet voortdurend in een groep met vrienden zijn en er constant over nadenken hoe ik hen dichter bij het doel van de schepping kan brengen. Hierin ligt mijn correctie. Ik begin met de intentie dat ik hen geen enkele vorm van onheil toewens. Als ik voor mijzelf een restrictie aanbreng, mijn egoïsme een halt toeroep en niet gebruik, is dat al een ingang tot het proces van correctie, want ik wens anderen geen kwaad toe.

Vanaf dit punt, kijk ik vanuit een ander perspectief dan voorheen naar ieder mens. Ik zie geen gezichten en geen lichamen. Als ik hen vanuit de restrictie met respect benader en vaststel dat ik niets negatiefs in hen zie, begin ik de spirituele wereld te zien, het is alsof ik een drempel overga en spiritualiteit binnentreed.

Vanaf dit moment, kijk ik naar de wereld zonder nog een blik terug te werpen op mijn egoïsme, ik vraag mij alleen maar af hoe ik de totale minerale, vegetatieve en animale natuur tot hechting aan de Schepper kan brengen. Alleen hiervoor ben ik geschapen en ik heb een ontwaken mogen ontvangen. Het is niet mijn doel om mezelf naar hogere spirituele niveaus te brengen, maar wel om de vrienden naar de Schepper te brengen. 2

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 6/24/18, Baal HaSulam, “The Love for the Creator & Love for the Created Beings”
1 Minute 18:10
2 Minute 20:30

Samen de dageraad wekken

laitman_269Wij brengen onszelf doelbewust uit ons evenwicht, om te kunnen voelen hoezeer wij de Schepper nodig hebben. Er staat geschreven: “Israël versnelt de tijd.” Daarom kunnen wij niet gaan zitten wachten tot er vanzelf iets gebeurt. Wij moeten zelf aan het werk gaan.

Als dezelfde staat zich telkens weer herhaalt, wordt dit “dood” genoemd. Ik moet proberen om dat te veranderen. Ik heb het vermogen om de dag en de nacht te veranderen. Dit alles is nodig om een behoefte aan de Schepper te creëren. Wij willen onszelf doelbewust in situaties brengen die wij zonder de hulp van de Schepper niet aankunnen.

Dit betekent niet dat wij lijden over onszelf afroepen. Het zijn geen slechte situaties. Kwaad is dat wat op ons afkomt zonder dat wij ons erop voorbereid hebben, dat wat uit het pad van lijden voortkomt. Maar ik ga vooruit, op het pad van het versnellen van het Licht – Achishena – en ik zorg ervoor dat ik wakker word: “Ik wek de dageraad.” Ik wil zelf de duisternis en de schemering voelen, want ik ontwikkel er een smaak voor. Als ik dit niet doe, heb ik geen smaak, zoals smakeloos voedsel zonder zout en peper.

Dit is een positieve staat, geen negatieve, je hebt het gevoel dat de grond onder je voeten verdwijnt, angst heeft je in zijn greep, je hoofd is duf en je hebt geen enkel houvast meer. En ergens, ver weg, in een verborgen hoekje van mijn hersenen, begrijp ik dat dit alleen gebeurt om mij vooruit te brengen en daarom voel ik ook vreugde. Het gaat niet over het pad van lijden: wij wekken samen de dageraad. Wij moeten de ruimte vrijmaken die de Schepper zal vullen. Het volgende moment word ik weer overspoeld door angst.

Als de angst voor de toekomst mij overvalt en ik tegelijkertijd besef dat dit alles door de Schepper wordt gedaan om mij dichter bij Hem te brengen, en ik Hem vasthoud, dan rechtvaardig ik mijn staat en mijn angst, hoe kort dat moment ook moge zijn. Het belangrijkste is dat ik hechting aan de Schepper bereik en dat ik zie dat het punt van alles wat heeft plaatsgevonden zich in Hem bevond.

Dan verlies ik het contact met de Schepper weer snel, en ik ben opnieuw een pasgeboren baby die zijn moeder kwijt is, rondkijkt, en haar nergens ziet. Dit is een egoïstische benadering, maar het is al de juiste roep om de Schepper.1

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson on 6/24/18, Preparation for the Convention in Italy 2018
1 Minute 20:30  

Alles wordt door het Hoge Licht gecorrigeerd

laitman_239Vraag: Is het mogelijk om het Hoge Licht zodanig te voelen, dat ik geheeld ga worden in deze wereld?

Antwoord: Dat is mogelijk, maar niemand kan het je beloven. Het is niet gemakkelijk.

Het Hoge Licht corrigeert absoluut alles, op alle niveaus: het fysieke, morele, psychologische niveau, etc. Maar wij kunnen dit nog niet doelgericht beïnvloeden. Er zal een tijd komen waarin je een beetje ervaring zult krijgen en zult zien dat voor  Kabbalah werkelijk alles mogelijk is.

Vraag: Anderzijds zegt u ook met nadruk dat je niet voor jezelf kan vragen. Of zijn er situaties waarin je wel voor jezelf kan vragen?

Antwoord: Als iemand niet in staat is om het hogere spirituele werk te doen, omdat er iets is dat het hem belet, kan hij vragen of hij boven deze verstoringen uit mag rijzen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18

Sta de Schepper niet in de weg

laitman_565.01Vraag: Als al mijn gedachten en handelingen van de Schepper afkomstig zijn, wat is dan mijn rol? Hoe zorg ik ervoor dat ik de Schepper niet in de weg sta, zodat Hij Zijn werk kan doen?

Antwoord: Zorg voor verbinding. Verbind je met de Schepper in al Zijn daden. Het hele leven van een mens is gebouwd op een niet aflatend afstemmen op de onthulling van de Schepper, hoe dat zich ook manifesteert.

Op die manier sta je Hem niet in de weg. Integendeel, je helpt de Schepper bij Zijn onthulling in jou. Je brengt Hem vreugde.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/18

Voor wie zijn de artikelen van Rabash bestemd?

laitman_961.2RabashShlavey Sulam (Rungs of the Ladder),Purpose of Society (Het Doel van de Gemeenschap)” (1.1): “Wij zijn hier samengekomen om een gemeenschap te vormen voor allen die het pad en de methode van Baal HaSulam willen volgen, de weg die bestemd is voor degenen die naar het niveau van de mens willen opklimmen en niet op het niveau van het dier willen blijven …”

Rabash schreef zijn eerste artikel over het werk in de groep op een sigarettenvloeitje, hij zat toen naast mij op een bank in een park. Toen hebben wij een typmachine voor hem gekocht en de hele dag kwamen de typemachine geluiden vanuit zijn kamer naar ons toe. Dit was zijn leven. Hij dacht voortdurend na over de juiste manier om zijn gedachten uit te drukken. Als hij artikelen schreef, was hij een totaal ander mens.

Wij kunnen ons de diepte van zijn werk niet eens voorstellen. Zelfs nu begrijp ik alleen maar de bovenste laag van zijn geschriften.

Vraag: Zelfs van een artikel dat wij al 200 keer bestudeerd hebben …?

Antwoord: Dat is niet belangrijk. In Kabbalah is er geen verdeling tussen informatie voor beginners of voor gevorderde Kabbalisten, want de diepte van de tekst is uitsluitend afhankelijk van het bevattingsvermogen van de lezer. In deze artikelen heeft hij bijna alles opengelegd. Ze zijn bestemd voor degenen die van het animale niveau van ontwikkeling willen opstijgen naar het niveau van Adam (de mens).

From KabTV’s “The Last Generation” 12/26/17

De hoogste vrede

laitman_537Vraag: Wij moeten onafhankelijk worden van ons egoïsme en afhankelijk van de Schepper. Betekent vrijheid van keuze dat wij ons met Hem verbinden en dat wij Zijn bestuur bewust ervaren?

Antwoord: Dat is juist! Als ik voel hoe de Schepper mij bestuurt, voel ik tegelijkertijd een grote, spirituele vreugde. Er bestaat niets mooiers dan te voelen dat de Schepper in je aanwezig is en dat je door Hem bestuurd wordt.

Dit is de staat van de hoogste vrede, want dan voel je de Schepper, zowel in je zintuigen als in je denken. Dan wordt de werkelijkheid van deze staat aan je onthuld, de eeuwigheid en de perfectie ervan, je ervaart dat het een gesloten systeem is en je wordt je bewust van de hoge harmonie.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/11/17

Newsmax: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Het grootste portaal Newsmax heeft mijn nieuwe artikel geplaatst: “Hoe wij op het verkeerde spoor zitten als wij denken dat God op ons lijkt”

Als kind al, lang voordat ik de Wijsheid van Kabbalah kende, dacht ik nooit aan de hoge kracht als iets menselijks van vlees en bloed dat voedsel tot zich neemt, afvalstoffen uitscheidt, zweet, af en toe ziek is, en esthetisch niet altijd aantrekkelijk is, op zijn zachtst gezegd.

De gedachte dat dit beperkte, vergankelijke lichaam op de een of andere manier een afspiegeling zou zijn van een kracht die, naar verondersteld wordt, universeel, eeuwig en verheven is, was voor mij zinloos.

Ik was dus verrast toen ik hoorde dat er een nieuw onderzoek heeft plaatsgevonden waarvoor men deelnemers vroeg om te beschrijven hoe zij zich het gezicht van God voorstelden. Uit een combinatie van de resultaten van honderden Amerikaanse gelovigen, hebben de onderzoekers – wat zij noemden – het “gezicht van God” samengesteld.

Als het beeld van de Schepper inderdaad zou lijken op een menselijk wezen, is er werkelijk iets mis gegaan met die Schepper …

Volgens Kabbalah is “God” of “de Schepper” de eigenschap van volmaakte, onvoorwaardelijke liefde en geven. Het is een spirituele kracht die geen enkele fysieke uitbeelding bezit, een kracht die de gehele werkelijkheid bestuurt en in stand houdt, en deze kracht heeft slechts één doel: goed te doen. Met die bedoeling heeft de Schepper het schepsel geschapen, dat bestemd is om de ultieme goedheid te bereiken en de goddelijke, eeuwige eigenschap van absolute liefde en geven te verkrijgen.

Het pad naar perfectie begint echter met imperfectie. De Schepper `brak` het schepsel, waardoor het in een volkomen tegengestelde staat terecht kwam: een staat van egoïstisch ontvangen. Ten gevolge daarvan zijn wij allemaal gebroken deeltjes van dat schepsel, en de fysieke werkelijkheid die ons vertrouwd is, is het verst van de staat van de Schepper verwijderd.

In feite is het zo, dat wij geen contact hebben met de eigenschap van absolute liefde en geven. Zelfs als wij denken dat wij aan anderen geven, is dat een illusie: onze daden van geven zijn vermengd met eigenbelang.

Daarom is het niet vreemd dat de deelnemers aan deze studie de mooiste, meest verheven afbeelding die zij maar konden bedenken, hebben uitgekozen. Het is de top van wat de menselijke verbeelding voor de geest kan roepen. Dit verklaart ook waarom sommige deelnemers afbeeldingen uitkozen die hun positie in het politieke spectrum weergaven.

Het spijt me dat ik de romance kom verstoren, maar met wat voor menselijke afbeelding wij ook aankomen, hoe mooi deze ook moge zijn, dit heeft totaal niets te maken met de werkelijke beeltenis van de Schepper. Met de eigenschap van onvoorwaardelijke liefde en geven.

Hoe “tekenen” wij dan de correcte beeltenis van de Schepper?

Allereerst: wis elke fysieke afbeelding. Ten tweede: maak je eigen dat de Schepper niet met onze vijf zintuigen waargenomen kan worden. En ten derde: leer hoe je innerlijke eigenschappen kunt ontwikkelen die gelijkvormig zijn aan de eigenschappen van de Schepper.

Iemand die leert hoe hij naar alle schepselen en naar de werkelijkheid als een geheel, een universele houding van liefde en geven kan ontwikkelen, wordt innerlijk gelijkvormig aan de Schepper. Zo bouwt hij innerlijk de beeltenis van de Schepper, door zijn nieuwe gedachten en verlangens.

De authentieke Wijsheid van Kabbalah is een methode die zich generaties lang heeft ontwikkeld op basis van de praktische ervaringen van duizenden mensen die zich losmaakten van een fysieke voorstelling, zij verkregen de innerlijke eigenschappen van de Schepper.

Sommigen legden hun ontdekkingen vast door ze op te schrijven en gaven ze aan de volgende generaties door. In onze tijd kan ieder mens hun methode gebruiken om een nieuwe, innerlijke set “penselen en kleurenpaletten” te ontwikkelen, waarmee hij de beeltenis van de Schepper kan “tekenen”.

Zou het niet eenvoudiger zijn om op het platteland te gaan wonen?

420.06Vraag van facebook: Zou het niet eenvoudiger zijn om naar een klein dorpje te verhuizen en daar te gaan leven zoals vroeger, in eenvoud en vrede?

Antwoord: Als je op het niveau van koeien of radijsjes kan leven, zou dat prima zijn.

Alles hangt van het niveau van het individu af. Maar anderzijds, hij kan ook in een dergelijke situatie leven en tegelijkertijd in spiritualiteit zijn.

Vraag: Als iemand zijn woonplaats verlaat om op het platteland te gaan wonen, om een eenvoudiger leven te gaan leiden, betekent dat dan dat hij zijn toenemende egoïsme ontkent?

Antwoord: Nee, hij kan tegelijkertijd een groot Kabbalist zijn, zelfs met een groot ego. Als de Schepper hem nodig heeft, zal Hij hem mogelijkheden geven – zelfs daar tussen de koeien – om precies dat te vinden waar hij zich mee bezig moet houden om de Schepper te bereiken.

Vraag: Betekent dit dat iemand naar een dorp kan verhuizen en daar dan vredig kan leven?

Antwoord: Daar gaat het niet over. Het gaat over de motivatie! Het maakt niet uit waar een mens woont. Alles hangt af van de manier waarop hij met zijn innerlijke wereld omgaat.

From KabTV’s “News with Michael Laitman,” 5/8/18