2020 is het jaar van de geboorte van een nieuwe mensheid

De mensheid zal zich 2020 herinneren als een heel vreemd en ongewoon jaar. We werden er in één klap door overvallen en ons hele leven stond stil. Het leven verliep volgens vaste routines wat het werk betreft, ontspanning en reizen, dat betekent dat er maximaal gebruik werd gemaakt van het menselijk egoïsme.

Plotseling kwam de klap van het coronavirus en wij konden ons huis niet meer uit, niet meer over de hele wereld reizen of plezier maken. Theaters, bioscopen, parken, restaurants en bars werden allemaal gesloten. Het coronavirus onderbrak de race van het leven waarbij we naar elkaar keken en probeerden bij te blijven.

Dit betekent niet dat ik een natuurlijk verlangen had om naar een bar te gaan, naar de bioscoop, een theater of om te reizen. Maar ik keek naar wat anderen deden en ik kopieerde hen op basis van mijn natuurlijke verlangen om het niet minder goed te hebben dan anderen – een kuddegevoel. Maar wie hadden de controle over deze kudde? Mensen die geld en macht hebben, die ons naar concerten stuurden, naar bars, restaurants en ons naar verschillende werelddelen wilden sturen om geld aan ons te verdienen.

Het is nu allemaal voorbij en we zullen nooit meer dezelfde zijn. Zelfs als het mogelijk lijkt om terug te keren naar de oude manier van leven, zal het niet lukken. Zelfs als we op reis zouden gaan, zouden we er niet meer zo van kunnen genieten als voorheen. Als we naar een restaurant of een bar zouden gaan, zouden we merken dat het allemaal niet meer hetzelfde is, dat het op de een of andere manier triest en dwaas is.

En zo zal het overal zijn. De Natuur voedt ons op en leert ons om een andere houding naar het leven te hebben, naar de natuurlijke hulpbronnen en de menselijke samenleving. Langzamerhand zullen we ons realiseren dat de epidemie in 2020 een unieke periode was die een nieuw soort mensheid ter wereld heeft gebracht.

Het jaar 2020 leek op het besturen van een auto zonder stuur, zonder remmen. Hoe kunnen we het stuur weer onder controle krijgen? Allereerst moeten we begrijpen dat het coronavirus niet in de handen van de mens was, maar van bovenaf kwam. Daarom gebeurde alles onmiddellijk, zonder dat er ons iets gevraagd werd. De Hoge Kracht en de kracht van de natuur hebben ons van alle kanten onder druk gezet en het hele leven van de mens op een nieuwe manier geformatteerd

2020 was de deur naar een nieuwe wereld waarin we volgens nieuwe waarden zullen leven. Het zal belangrijk zijn voor ons dat we leren hoe we dichter bij elkaar kunnen komen, dat we vertrouwelijk worden met elkaar en dat we het doel van ons leven en de betekenis ervan leren kennen. We moeten deze lessen nog steeds ervaren en ons ervan bewust worden. We voelen de speciale verbinding die tussen ons is ontstaan nog niet. Dit zal een nieuw soort mensheid worden die verbonden zal zijn door nieuwe verhoudingen tot elkaar en tot de natuur.

Het zal een goed leven worden. Het is heel belangrijk dat we deze klap als een medicijn zien, want er staat geschreven dat “de klappen van de Schepper genezen“. De genezing is al aan de gang en is zeer succesvol.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/2020-is-the-year-of-the-birth-of-a-new-humanity/

From KabTV’s “The World” 12/27/2020

Related Material:

Unforgettable 2020

Let’s Start Living!

What The Coronavirus Teaches Us

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Verschil tussen witte en zwarte afgunst

Vraag: Wat is het verschil tussen witte en zwarte afgunst?

Antwoord: We spreken over witte afgunst als ik anderen benijd, maar hen niet nadelig beïnvloed, alleen maar van hen wil leren.

Een dergelijke afgunst kan tamelijk egoïstisch zijn als ik kijk naar hoe enthousiast anderen zijn over wetenschap, kunst, enzovoort, als ik jaloers op hen ben en dit mij vooruit helpt. Dat wil zeggen, ik wil hen niet schaden, integendeel, misschien ben ik zelfs zo sensitief dat ik wil dat zij nog meer succes zullen hebben en dat ik samen met hen de achterstand zal inhalen.

We spreken over zwarte afgunst wanneer ik ergens in wil slagen, ik zie dat het mij niet lukt en ik daarom, om niet achter te blijven, alles doe om anderen te laten struikelen, ik gun hen geen succes. Dan help ik hen niet verder vooruit en kom ik, samen met hen, ook niet vooruit. Zelfs als ik wel verder kom, wil ik niet dat zij iets bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/difference-between-white-and-black-envy/

From KabTV’s “Spiritual States” 4/3/19

Filed under: Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Vreugde beleven aan elkaar

De mens is geschapen in het verlangen om te ontvangen. Hoe wordt dit verlangen getransformeerd tot ontvangen ten behoeve van geven aan de Schepper, zodat ik aan hem gelijkvormig word?

Er ontwikkelt zich in mij een speciaal gevoel van afkeer om mijn verlangen op een simpele manier te gebruiken. Ik verwerp het gevoel om alleen zelf te genieten, ik duw het van me weg. Ik wil het inperken, het op de een of andere manier kleiner maken, zodat het later getransformeerd kan worden in een verlangen om te ontvangen, maar dan wel met de intentie om aan de Schepper te geven.

Nadat ik mezelf beperkingen heb opgelegd, zal het zeker zo zijn dat ik de Schepper ga voelen, en alleen in de mate waarin ik voel dat ik Hem vreugde geef, sta ik mezelf toe om te genieten. Daarom wekt het voelen van de Schepper in mij vreugde op naar Hem toe. En het blijkt een dubbel geschenk te zijn van iemand die mij liefheeft. Daarom staat er geschreven dat de rechtvaardige er dubbel belang bij heeft.

Dit geschenk geeft mij vreugde, geen dubbele vreugde maar miljarden keren meer omdat ik in die vreugde de houding van mijn geliefde voel en tegelijkertijd voel ik, dat ik ook aan Hem geef en geniet van wat ik aan vreugde van Hem ontvang.

De vreugde die wij aan elkaar geven en die tussen ons stroomt, leidt tot innerlijke integratie die Dvekut (hechting) genoemd wordt. Dit is de hoogste staat die er in de schepping bestaat met betrekking tot de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/enjoying-each-other/

From KabTV’s “Kabbalah – Science of Life” 3/1/18

Related Material:

How Can We Become Like The Creator?

A Calculation That Makes Me A Human

The Light In The Vessel: Not Only Fulfillment But Permeation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De bladzijden van mijn ziel omslaan

Alle contacten die wij hebben, moeten we opvatten als komend van de Schepper, van de alomvattende Kracht. Met sommige contacten kan ik werken, met andere niet. In dit opzicht moet ik ofwel dichter bij mensen komen of me distantiëren van bepaalde contacten.

Vroeg of laat probeer ik zoveel mogelijk liefdevol met iedereen om te gaan. Ik deel de wereld als volgt in: het ene is dichterbij, het andere is verder weg. Allereerst bouw ik de contacten met mijn vrienden in de Ten op. Daarna kunnen wij deze cirkel uitbreiden naar de wereldwijde Kabbalah Groep, mannen en vrouwen. Daarna breid ik deze houding uit naar de hele wereld, naar de hele mensheid en dan naar de hele natuur in het algemeen.

Het belangrijkste is dat ik mezelf elk moment in het centrum van de realiteit plaats en ernaar streef om mij ertoe te verhouden zoals de Schepper dat doet, dit betekent dat ik me ontwikkel tot een waar mens, Adam. Daarom ga ik altijd na of ik gelijkvormig ben aan de Schepper of niet, het is alsof ik in mijzelf diverse bladzijden omsla en uitzoek waar ik uit besta, hoe ik mij moet verhouden tot alles, waar ik me op moet richten en of ik mij met bepaalde dingen meer moet verbinden of mij er juist van moet distantiëren.

Door dit innerlijke werk kalibreer ik mijn waarnemingsinstrumenten, mijn ziel, mijn innerlijke viool, zodat er van mij uit alleen een goede melodie klinkt in mijn relatie tot iedereen. Zo word ik een waar mens, Adam, gelijkvormig aan de Schepper.

Dit is een lang pad, maar wij kunnen stap voor stap vooruitkomen, want we zijn al klaar voor dit werk. De hele wereld heeft het nodig, want men is tot wanhoop gedreven door de coronavirus pandemie. Langzamerhand zullen mensen zich gaan realiseren dat er geen andere keus is dan op een goede manier met elkaar omgaan, hieruit bestaat de correctie van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/turning-over-the-pages-of-my-soul/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/25/20, “Concealment”

Filed under: Coronavirus, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

10 inzichten over 2020 en meer …. (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “10 inzichten over 2020 en meer ….

2020 was een bewogen jaar, in vele opzichten traumatisch, in andere opzichten revolutionair en zeker onvoorspelbaar. Naar mijn mening heeft 2020 ons naar een nieuw tijdperk gebracht waarin wij, naarmate we verder in de tijd komen, de dingen heel anders zullen bekijken. Dus om 2020 af te sluiten, wil ik graag enkele inzichten aanreiken over verschillende onderwerpen die door dit turbulente jaar zijn beïnvloed, en enkele gedachten over onze toekomst in de menselijke samenleving.

  1. Relaties in het gezin: In 2020 hebben we geleerd hoe belangrijk het gezin is, dat dit uiteindelijk onze eerste, meest intieme, meest natuurlijke omgeving is waar ik echt voor moet zorgen. We hebben veel aandacht besteed aan het gezin en ik denk dat het uiteindelijk zal leiden tot hechtere verbindingen.
  2. Voedsel: Dit jaar zijn we, in ieder geval in Israël, gestopt met uit eten gaan omdat de restaurants het merendeel van de tijd gesloten waren, we zijn zelf gaan koken. Naar mijn mening kan dit ons alleen maar goed doen. Ik hoop dat we aan minder supermarkten genoeg hebben en dat er niet meer dan tien procent van de dingen die ze verkopen overblijft, alleen de gezonde, natuurlijke dingen. Meer hebben we niet nodig. Niets is beter voor ons dan onze eigen maaltijden klaarmaken. En als we naar iets nieuws verlangen, kunnen we altijd naar onze buren gaan, of zij naar ons.
  3. Winkelen: Ik denk dat het winkelen drastisch zal veranderen. Het hangt allemaal van de invloed van de omgeving af, maar ik denk niet dat het winkelen weer zal worden wat het vóór het virus was. Het is nu eenmaal zo dat de sociale omgeving alles dicteert. Als deze omgeving ons zou vertellen dat we rond moeten lopen op slippers, zouden we dat doen. Als ons verteld zou worden dat hoge hakken belachelijk zijn, zou geen enkele vrouw ze meer durven dragen.

In plaats van te zoeken naar nieuwe dingen om te kopen, zullen we op zoek gaan naar nieuwe inzichten, nieuwe relaties met mensen. We zullen een nieuwe benadering naar iedereen willen “kopen”, meer welkom en warmer. We zullen ons schamen als we slechte gedachten over anderen hebben, dan zouden we het gevoel hebben dat we naakt rondliepen en dat iedereen zou kunnen zien wie we werkelijk zijn, dat onze gedachten voor iedereen zichtbaar zouden zijn. Onze “kleding” zal wat spiritueler worden en daardoor zullen onze gedachten over anderen mooier worden dan onze naakte huid.

  1. Gezondheid: Zoals ik al vaak gezegd heb, zie ik Covid-19 niet als een ziekte. Ik denk dat het een geneesmiddel is waardoor onze maatschappij, onze relaties en uiteindelijk onze gezondheid zullen genezen. Ik denk dat de maatschappij zich na deze pandemie gezonder zal voelen dan ervoor, vooral als we de crisis gebruiken om onze contacten te verdiepen en we leren voelen dat we voor elkaar verantwoordelijk zijn.
  2. School: Ik denk dat we het onderwijssysteem totaal moeten veranderen, het over een heel andere boeg moeten gooien. Er valt hier meer over te zeggen, maar het is duidelijk dat het huidige systeem op sterven na dood is en moet veranderen. Het past gewoonweg niet in de 21e eeuw. Scholen zijn een plek geworden voor niets anders dan losbandigheid, drugs en veel andere vormen van corruptie. Het heeft geen enkele zin om dit in stand te houden.
  3. Monitoren en schermen: Hoewel we meer tijd dan ooit besteden aan het bekijken van onze kleine schermen op mobiele telefoons of pc’s, hebben we er niets van geleerd. Wat we wel geleerd hebben, is dat mensen die de mainstream en de sociale media controleren zo corrupt zijn dat het me ontbreekt aan woorden om te beschrijven hoe ik over hen denk, het is gewoonweg verschrikkelijk. Ik zou iedereen die op het ogenblik shows voor de media maakt ontslaan en ze allemaal naar een instelling sturen waar ze onderwijs kunnen krijgen over de betekenis van mens zijn, als het überhaupt nog mogelijk is om hen dat te leren.

De media zijn geen communicatiemiddel, maar een manipulatie-middel. Ik denk dat hier een radicale verandering nodig is, anders krijgen we hierdoor allemaal een vreselijke klap te verduren en kunnen we pas daarna gaan herstellen en de dingen beter aanpakken. Voordat mensen in de media een begin maken met hun werk, moet hen geleerd worden wat het betekent om mensen fatsoenlijk te behandelen. Pas nadat ze op deze manier opnieuw zijn gevormd, kunnen ze toestemming krijgen om op dit gebied aan het werk te gaan.

  1. Banen en carrières: Het blijkt dat we niet zoveel uren hoeven te werken. In 2020 hebben we geleerd dat we minder uren kunnen werken, dat we beter kunnen uitgaan van onze basisbehoeften en dat we daarmee zowel onszelf als de hele natuur ten goede komen in dit proces.
  2. Geld: Voorlopig aanbidden we geld nog steeds. We zijn echter bezig hieruit te ontwaken en ik hoop dat we spoedig zullen gaan voelen dat we niet kunnen ontsnappen aan een revolutie als het gaat over de manier waarop we dingen waarderen. We zullen op zoek gaan naar nieuwe vormen van belonen, naar wat goed is voor de verbetering van menselijke relaties, voor het voelen van een systeem waar we allemaal toe behoren, naar gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Als we kunnen kopen wat we nodig hebben op basis van goede contacten, zal geld geen betekenis meer hebben.
  3. Levensomstandigheden: We hebben geleerd dat we overal in het land kunnen wonen en toch verbonden kunnen blijven. Dit is heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze trend zich zal uitbreiden. Er is tegenwoordig geen enkele reden waarom ik niet zou wonen op een plek waar ik me het meest comfortabel voel en ik ook nog vrijwel elk werk kan doen.
  4. Reizen: Ik denk dat reizen aanzienlijk is veranderd. Mensen raken het verlangen kwijt om nieuwe dingen te gaan zien. Er was een periode dat de mensheid niet genoeg kon krijgen van dit soort excursies, maar het lijkt alsof we er uitgegroeid zijn. Ik denk dat we een periode ingaan waarin mensen geen voldoening meer vinden in alleen maar reizen. Kijken naar gebouwen of de natuur zal geen bevrediging meer geven.

Deze trend is nog krachtiger bij de jongere generatie. Jongeren worden totaal in beslag genomen door hun mobiele telefoons. Ze kunnen in Amsterdam zijn of waar dan ook, en berichtjes sturen naar hun vrienden thuis. Wat ze op hun scherm hebben, daar gaat het om, de rest interesseert hen niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/10-insights-on-2020-and-beyond-medium/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah Tips over liefde

Vraag: Wat betekent liefde voor het leven voor u?

Antwoord: Liefde voor het leven is een mogelijkheid om te bereiken waar ik waarachtig naar streef.

Vraag: Wat is eeuwige liefde?

Antwoord: Eeuwige liefde is een staat van volkomen vervulling, dit houdt in dat er geen enkele ruimte bestaat om er iets aan toe te voegen.

Vraag: Wat is absolute liefde?

Antwoord: Hetzelfde.

Vraag: Eerste liefde?

Antwoord: Niet meer dan een jeugdig tijdverdrijf dat door dichters is uitgevonden.

Vraag: Grenzeloze liefde?

Antwoord: Hiermee wordt waarschijnlijk eeuwige, volmaakte liefde bedoeld.

Vraag: Liefde voor het gezin, de familie?

Antwoord: Dit soort liefde ontstaat omdat er mensen zijn voor wie ik moet zorgen.

Vraag: Wat betekent liefde voor de vrienden voor u?

Antwoord: Vrienden, kameraden, dit is een kleine groep mensen met wie ik naar de top van het leven wens te klimmen.

Vraag: Liefde voor de leraar?

Antwoord: Een leraar is een gids die mij laat zien hoe ik mijn ziel kan ontwikkelen en mijzelf onsterfelijk kan maken.

Vraag: Liefde voor de naaste?

Antwoord: Alle mensen op aarde zijn naasten. Zij maken deel uit van onze gemeenschappelijke ziel: Adam.

Vraag: Eigenliefde?

Antwoord: Eigenliefde is egoïstische liefde waar een mens zo snel mogelijk uit moet zien te komen.

Vraag: Liefde voor de Schepper, wat is dat?

Antwoord: Liefde voor de Schepper is liefde voor het hele universum, gekenmerkt door de eigenschappen wederzijdsheid en eenwording.

From KabTV’s “Communication Skills” 10/23/20

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/blitz-of-kabbalah-tips-about-love/

Filed under: Education, Q&A | Add Comment / Ask Question →

De hoogste invloed in alles zien

Vraag: Worden alle problemen door de Schepper naar ons gezonden?

Antwoord: Het zijn geen problemen, maar invloeden op mij. Alleen begrijp ik ze misschien verkeerd en beschouw ik ze daarom als onnodig en schadelijk. Ik moet leren begrijpen dat alles van de Schepper komt, zodat ik mij door een correcte verbinding van mijn kant op de juiste wijze op Hem afstem  

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist ervan uitgaat dat je elke verstoring, bijvoorbeeld een ziekte, kunt  beschouwen als de positieve invloed van de Schepper waardoor een mens verder kan komen?

Antwoord: Absoluut. Alles wat de Schepper doet, is bedoeld om eenieder van ons en ons allemaal samen bij Hem te brengen. Hierdoor is alles wat in onze omgeving –  die bestaat uit de levenloze, vegetatieve en animale niveaus en uit mensen – aanwezig is, niet een soort obstakel dat mij verhindert om dichter bij Hem te komen.

We moeten ermee vertrouwd raken dat we in alles alleen maar een voorbeeld zien van Zijn hoogste invloed en proberen om er van onze kant op die manier op te reageren. De wetenschap van Kabbalah is de methode die ons leert hoe wij de ene, enkele Kracht achter alles moeten zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/seeing-the-highest-impact-in-everything/

From KabTV’s “Spiritual States” 2/4/19

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Toewijding aan de leraar

Vraag: Hoe kunnen een leraar en een student met elkaar verbonden zijn zonder dat er toewijding is? U was toch ook met uw leraar verbonden?

Antwoord: Toewijding hoeft niet fysiek te zijn. Tot dezelfde groep behoren, betekent niet dat je vlak voor mij moet zitten.

Bovendien is er veel van jou afhankelijk. Ik word zelf met geen enkele individuele student vertrouwelijk. Ik ben iedereen nabij. Het kan echter gebeuren dat een student probeert om met mij in nader contact te komen en zo ontstaat er dan een contact.

Dit contact heeft niets te maken met uiterlijkheden, niet van mijn kant en niet van zijn kant. Het kan een man of een vrouw zijn, een oudere of een jonge persoon. Hoe en wat maakt niet uit. Alles hangt uitsluitend af van het verlangen, van de mate waarin onze verlangens overeenkomen in de hunkering naar het gemeenschappelijke doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/devotion-to-the-teacher/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 12/2/18

Related Material:

The Connection Between Teacher And Student

A Real Teacher Is Felt With The Heart

How Can You Find The Right Teacher?

Filed under: Spiritual Teacher, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Een stap naar de ontdekking van de zin van het leven

Vraag: Als een mens begrijpt dat hij bestaat zonder de zin van het leven te zien, maar hij nog geen behoefte heeft om daarnaar op zoek te gaan, hoe kan hij dan een stap in die richting nemen en behoefte krijgen om op zoek te gaan naar de zin van het leven, werkelijk richting geven aan zijn lotsbestemming? Hoe kan hij zich van de ene situatie naar de andere verplaatsen? 

Antwoord: Dat kan alleen door een geschikte omgeving. Een andere manier bestaat er niet.

In de wetenschap van Kabbalah wordt uitgelegd dat als een mens deel uitmaakt van een speciale groep mensen die belangstelling hebben voor de zin van het leven, die dit willen begrijpen en het hoogste niveau willen bereiken, boven deze wereld, die het controlesysteem van ons leven willen bereiken, kan hij dit alles onthullen en tijdens zijn leven in deze wereld kan hij iemand worden die de hoge wereld begrijpt. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/a-step-toward-discovering-the-meaning-of-life/

From KabTV’s “Kabbalah Express” 12/7/20

Filed under: Meaning Of Life | Add Comment / Ask Question →

Behandeling van het virus

Opmerking: U zegt dat verbinding tussen mensen het geneesmiddel is voor virussen. Maar we zien alleen het tegendeel, dat het geneesmiddel bestaat uit afstand houden, quarantaine.

Antwoord: Quarantaine is niet het geneesmiddel voor het virus. In plaats daarvan is het geneesmiddel voor het virus een warme verbinding tussen mensen, als wij voorkomen dat het virus zich nestelt tussen ons, tussen onze gevoelens, in onze verhoudingen. Door ernaar te streven om als één mens met één hart te zijn, laten we geen ruimte voor het virus tussen ons. 

Maar nu bevinden we ons in een overgangstijd. Zulke tijden leren ons wat goed en wat slecht is, of je wilt veranderen of niet, wat er zal gebeuren wanneer je het ene of het andere doet. Wij kunnen de juiste conclusies nog niet trekken.

Maar er bestaat geen twijfel dat wij in de naaste toekomst zullen gaan begrijpen dat persoonlijke, goede verhoudingen tussen mensen de samenleving zullen helen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/treatment-for-the-virus

From KabTV’s “Communication Skills” 10/30/20

Filed under: Coronavirus, Crisis, Education, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →