Begrijp je natuur

531.02Vraag: De Schepper gaf me de gelegenheid om te beseffen hoe egoïstisch ik ben, hoezeer mijn hart nog gesloten is en ik niemand binnen wil laten, en dat het feit dat ik mezelf vroeger aardig en lief vond een illusie was.

Zulke kansen om je ware ik te zien, krijg je niet elke dag. Ligt dat aan mij of aan de Schepper?

Antwoord: Dat hangt van jou af. De Schepper zal je geen nieuwe gevoelens geven als je er niet naar streeft om met anderen op een heel innige manier verbonden te zijn, verbonden door het verlangen van het hart.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/understand-your-nature-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Lesson of the International Kabbalistic Convention “Opening Hearts” 10/01/23, Lesson 4 “Connecting As One Man with One Heart”

Related Material:
The Rapprochement of the Hearts
Feel the Friend
There Is No Light Without Friends

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Events, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De speciale eigenschap van het “Achttiengebed”

534Iedereen moet zich gedragen zoals het in de laatste drie gedeelten van het “Achttiengebed” staat.

Met andere woorden, na gepleit te hebben bij de Schepper, zegt De Zohar dat wij in de laatste drie gedeelten van het “Achttiengebed” moeten denken dat het is alsof de Schepper ons verzoek al ingewilligd heeft en is weggegaan (Rabash. The Agenda of the Assembly – 1. 17-2 (1984)).

Het Achttiengebed is een standaard gebed. De overige gebeden kan een mens vanuit zichzelf uitspreken. Hij kan delen uit de Psalmen zeggen en andere dingen, maar het Achttiengebed, bestaande uit Achttien zegeningen, is het gebed waarmee wij ons ‘s morgens, ‘s middag en ‘s avonds tot de Schepper wenden.

Dit is geen gewoon gebed dat je zelf samenstelt. Dit is een bestaand gebed dat ongeveer duizend jaar geleden is geschreven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-special-feature-of-the-eighteen-prayer/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/24/23, Writings of Rabash “The Agenda of the Assembly – 1“

Related Material:
The Prayer Of Eighteen Sefirot
The Eighteen Degrees Of Prayer
The Power Of Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Geloof, ontzag en eenheid

610.2Vraag: Wat is de relatie tussen geloof, ontzag en eenheid?

Antwoord: In de eenheid vinden wij de Kracht die ons verenigt, het ontzag waarmee we ons tot Haar wenden en zo het doel van de schepping bereiken, namelijk dat wij de Schepper in ons ervaren.

Alles is er uitsluitend op gericht om ons samen te brengen, want alleen dan kan de Schepper in ons onthuld worden.

Vraag: Hoe kunnen we ons op de juiste manier op de Schepper richten, die ons volledig geloof als beloning geeft?

Antwoord: Je denken moet erop gericht zijn dat je een zodanig gevoel van de houding van de Schepper naar jou ontvangt, dat je alles voor Hem zou kunnen doen. Dit zal de beloning voor al je inspanningen zijn.

Vraag: Is volledig geloof een staat van de laatste correctie (Gmar Tikkun) of is het in elk stadium aanwezig?

Antwoord: In zekere zin bestaat het in elk stadium.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/faith-awe-and-unity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland


From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 10/20/23, Writings of Rabash “What Is “the People’s Shepherd Is the Whole People” in the Work?,” in the Work?“

Related Material:
Prayer And Confidence
The Three Parameters Of Faith
Calculate Your Faith

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Het mechanisme van verantwoordelijkheid voor elkaar (Arvut)

530Vraag: Is één persoon in staat om het mechanisme van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in de Ten (groep van tien mannen of vrouwen) te implementeren door zijn innerlijke inspanningen, door druk uit te oefenen?

Antwoord: Nooit. Arvut betekent dat elke vriend ervoor zorgt dat het verbindingssysteem altijd aanwezig is in de groep. Daarom is er een Ten. Op die manier helpen we elkaar, zoals er geschreven staat: “En ieder hielp zijn vriend.”

De algemene druk kan de algehele kracht van Arvut teweegbrengen.

Vraag: Als we met Arvut gaan werken, kijkt een van de vrienden naar de anderen en denkt hij dat hij ervoor klaar is, maar de anderen niet. Kunnen we op dat moment een actievere vooruitgang maken zodat iedereen erin meegaat? Is er misschien een tussenfase vóór de verantwoordelijkheid voor elkaar?

Antwoord: Nee. Het enige wat nodig is, is dat we streven naar hulp voor elkaar, naar innerlijke verbondenheid, dan zal de Schepper de omstandigheden en de uiteindelijke staat voor ons scheppen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-mechanism-of-mutual-guarantee/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the Daily Kabbalah Lesson 10/3/23, Writings of Baal HaSulam “The Arvut (Mutual Guarantee)”

Related Material:
Mutual Exchange Of Guarantee
Mutual Guarantee—The Property Of Mutual Concern
Arvut Obliges Bestowal

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Mutual Guarantee, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Meester in vermomming

608.02Opmerking: De Britse acteur en komiek Peter Sellers stond bekend om zijn meesterschap in imitaties. Sommigen beweerden dat Sellers geen eigen identiteit had en in wezen dus geen individualiteit. Sellers zei dat hij achter het masker een leeg vat was.

Zijn onbaatzuchtigheid werd veel besproken en er werd over gespeculeerd dat hij niet kon begrijpen wie hij was. Maar in Kabbalah gaat men ervan uit dat een mens zich moet annuleren om informatie van een ander te kunnen accepteren.

Mijn antwoord: Ja. Maar in Kabbalah bestudeer ik voortdurend mijzelf in relatie tot anderen. Ik kan hen niet bestuderen als ik mezelf niet ken. Tegelijkertijd absorbeer ik hun verlangens, verander ik onder hun invloed, onderzoek ik zowel mijzelf als hen en observeer ik hoe zij in mij investeren.

Dit bereik je niet door jezelf te annuleren. Wat de Britse komiek deed, was een psychologische, egoïstische truc. Maar in Kabbalah open ik – als ik jou in mezelf opneem zonder mezelf te annuleren – mezelf volledig om jou zoveel mogelijk te vullen. Daarom heb ik al mijn eigenschappen nodig.

Opmerking: Men zegt dat Peter Sellers aan het einde van zijn leven heeft geprobeerd om zichzelf te spelen, maar dat het niet lukte. Dit was de tragedie van zijn leven.

Mijn Antwoord: In Kabbalah is het anders. Ik voel mezelf niet op die manier en ik kan me dan ook niet voorstellen hoe dat mogelijk is.

Integendeel, als ik mijn verlangens beperk, weet ik wat ik aan het doen ben. Het worden er steeds meer in mij en ik beperk deze verlangens in de intentie die ze hebben om ten behoeve van mezelf te ontvangen. Dit alles doe ik om de ander te kunnen voelen. Het is dubbel werk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/master-of-disguise/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Master of Disguise” 9/29/11

Related Material:
Restriction On Egoistic Desires
Restriction And The Screen
From Total Restriction To Total Revelation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De eerste restrictie – Ontvangen ten behoeve van de Schepper

232.05Vraag: Wat is de betekenis van de eerste restrictie?

Antwoord: De eerste restrictie is een handeling waarbij het verlangen om te ontvangen, dat door de Schepper is geschapen, besluit dat het geen genot voor zichzelf wil ontvangen, maar alleen ten behoeve van de Schepper.

Dit betekent dat de schepping al het genot dat zij van de Schepper ontvangt niet zal ontvangen om te genieten, hoewel zij zo geschapen is, maar om te voelen hoe zij aan de Schepper geeft.

Met andere woorden, het Licht kan de egoïstische Kli niet binnengaan. In de spirituele wereld kunnen wij niet omwille van onszelf genieten. En het feit dat we het in onze wereld voor onszelf doen, is alleen bedoeld om ons voor te bereiden op een ware spirituele ervaring.

Daarom is het onmogelijk om de verbinding met de Schepper voor jezelf te gebruiken. Dit wordt de wet van de eerste restrictie genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/the-first-restriction-reception-for-the-sake-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 9/26/23

Related Material:
State of the First Restriction
Shame—The First Restriction
The First And Second Restrictions

Filed under: Spiritual Work, Structure of the Universe | Add Comment / Ask Question →

 

Wie lost onze problemen op?

942Vraag: We zijn allemaal verschillend in de Ten. Sommigen willen heel graag onder druk gezet worden, omdat ze beseffen dat dit voor hen de manier is om verder te komen. Anderen daarentegen zeggen dat er geen dwang is in spiritualiteit. Hoe kunnen we op de juiste manier druk uitoefenen in de Ten? Wat is de juiste formule?

Antwoord: Wees niet bang voor druk, je moet je gewoon correct gedragen in de Ten, zo duidelijk als mogelijk, en dan zullen alle problemen door de Schepper zelf worden opgelost en niet door ons. Wij moeten ons alleen op de juiste manier verhouden tot de situaties waarin we ons bevinden.

Alles wat gebeurt, gebeurt namelijk door de Schepper, en wij moeten Hem vragen om het gebrek aan evenwicht tussen ons, wat kenmerkend is voor alle negatieve gebeurtenissen in ons leven, te corrigeren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/who-solves-our-problems/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 10/14/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
The Result of Spiritual Problems
Problems Help Us On The Path
The Problem Of Universal Correction

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Lever de koffer op de plaats van bestemming af

261Vraag: Hoe kan ik mij er elk moment van mijn leven van bewust zijn dat ik de ‘koffer’ van de Schepper draag, namelijk dat ik voor Hem werk en niet voor mezelf?

Antwoord: De koffer vertegenwoordigt handelingen van geven aan de Schepper. Als ze gemakkelijk zijn, is de koffer de juiste en is de handeling correct. Maar als het moeilijk is, betekent het dat je ergens in verwarring bent geraakt.

Opmerking: Het komt voor dat in het begin alles gemakkelijk gaat, dan wil een mens zichzelf meer toe-eigenen en dan pakt hij de verkeerde koffer.

Mijn antwoord: Het betekent dat de verbinding tussen de vrienden in de groep onjuist is. Hierbij is het nodig om in te schatten hoe gemakkelijk het is om de koffer te dragen. De verbinding maakt de koffer licht.

Vraag: Is mijn Ten de koffer?

Antwoord: Nee, het zijn je persoonlijke verlangens die je moet corrigeren, invullen en mee moet nemen naar het einde van de schepping. Alles in ons leven is verbonden met deze koffer die je naar zijn bestemming moet brengen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/deliver-the-suitcase-to-its-destination/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/17/23, Writings of Baal HaSulamLishma Is an Awakening from Above, and Why Do We Need an Awakening from Below?“

Related Material:
A Check For Selfless Devotion
The Only Gift From The Creator
Ten—An Extensive System

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Verbind een gebed met elke handeling

243.04Vraag: Baal HaSulam schrijft dat een gebed alleen ontstaat als een mens geen kracht meer heeft. Moeten we dan niet elke actie die we ondernemen vergezeld laten gaan van een gebed?

Antwoord: Als een mens absoluut geen kracht heeft om zich tot de Schepper te wenden, en er voor hem geen mogelijkheid meer lijkt te zijn om te handelen, is zijn gebed werkelijk volledig, want hij wendt zich vanuit zijn eigen leegte tot de Schepper. Zo komt hij verder. De Schepper helpt hem.

Maar dat neemt niet weg dat je moet proberen om aan elke handeling het gebed toe te voegen.

Je moet uitzoeken wat je echt wilt. Zoek voor jezelf uit wat voor hulp je van de Schepper nodig hebt, en vraag alleen daar om, benader het van alle kanten.

Vraag: Wat betekent dat, het van verschillende kanten benaderen?

Antwoord: Ieder van jullie heeft zijn eigen verlangens, zijn eigen begrip. Zo moeten we ons tot de Schepper wenden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/attach-a-prayer-to-every-action/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/18/23, “Everything is Obtained by the Power of Prayer”

Related Material:
The Power Of The Common Prayer
Pray For The Internal Power Of Bestowal
The Only Prayer

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Prayer and Intention, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Onder de controle van de Schepper

561Vraag: De Schepper stuurt ons allerlei situaties en gevoelens. Hoe kunnen we werken met het feit dat Hij ons een gevoel van haat voor de haat zelf geeft, wat zich zowel in mijn innerlijk als in sommige gebeurtenissen buiten mij laat zien?

Antwoord: Dit is heel goed. Als we de eigenschap van de haat in onszelf haten, kunnen we ons ervan verwijderen en kunnen we vragen om de correctie ervan. Dit is heel mooi.

Vraag: Helpt de pijn die we voelen door oorlog, verlies en verdriet bij het bidden? Of is het een ontkenning van het bestuur van de goede Schepper als we ons onderdompelen in deze pijn, en trekt dit ons dan in de tegenovergestelde richting?

Antwoord: Maak je geen zorgen, de Schepper bepaalt in welke richting Hij ons wil trekken, dat hangt werkelijk niet van ons af. Het hangt af van de manier waarop Hij ons volledig bestuurt, van alle kanten..

En de pijn die je voelt moet je in het gebed opnemen. Alles komt goed, maak je geen zorgen, concentreer je op wat er plaatsvindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/under-the-control-of-the-creator-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/kabbalah.academie

From the Daily Kabbalah Lesson 10/13/23, “Fighting the Evil Inclination”

Related Material:
Everything Is Achieved By The Power Of Prayer
The Infinite Power Of Prayer
What To Ask From The Creator?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →