“Tu Bishvat: De Levensboom in vruchtbare Aarde planten” (Times of Israel)

De Times of Israel heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd:Tu Bishvat: de Levensboom in vruchtbare Aarde planten”

Tu Bishvat symboliseert een heel bijzondere staat in het leven van de mens, dit feest wordt in het Joodse kalenderjaar op de 15e dag van de maand Sjewat gevierd. Het wordt volgens de traditie met het “Nieuwjaarsfeest van de Bomen” geassocieerd, dus wij kunnen ons afvragen: “Wat heeft dit met mij persoonlijk te maken?” In de Torah staat geschreven: “Een mens is gelijk aan een boom in het veld” (Dewariem 20:19 [Deuteronomium]). Wanneer wij de diepere betekenis van deze zin ontdekken, is dat onze sleutel tot een vruchtbaar, bloeiend bestaan.

Het Tu Bishvat feest vertegenwoordigt de staat waarin wij de vrucht van ons werk verwerkelijken door onszelf in de optimale omgeving te planten, waarin wij kunnen gaan groeien en een nieuw leven kunnen beginnen met nieuwe principes en doelen, totdat wij uiteindelijk beloond worden met de vruchten van de Boom der Kennis, de Boom des Levens. Wij bereiken Tu Bishvat als wij de wereld van goedheid en perfectie ontdekken die tegengesteld is aan de wereld die wij nu waarnemen.

Wij bereiken Tu Bishvat niet meteen. Wij bereiken deze staat alleen na een geleidelijk proces van ontwikkeling dat met een zaadje begint, met een verlangen dat het stempel draagt van onze diepste spirituele oorsprong die op de juiste wijze gevoed moet worden, totdat het zaadje uitgroeit tot een boom die de vruchten draagt die wij zullen oogsten: het bereiken van de spirituele wereld van heelheid en sereniteit. Om die overvloed te kunnen oogsten, heeft onze optimale spirituele groei de invloed nodig van een omgeving die spiritueel ondersteunend en aanmoedigend is.

Zoals een boom volledig afhankelijk is van zijn omgeving, zijn wij mensen dat eveneens. Het enige verschil is dat wij onszelf naar een nieuwe omgeving kunnen verplaatsen als de huidige omgeving schadelijk is, de boom heeft die mogelijk niet. Daarom is de allerbelangrijkste fase van onze spirituele ontwikkeling de erkenning van goed en kwaad in onze omgeving.

Ieder van ons moet aan zelfonderzoek doen en onderzoeken wie ons omgeven, dan kunnen wij vaststellen of we in een vruchtbaar veld geplaatst zijn, een veld dat ons helpt om te groeien naar een hoger doel van vervulling, boven het aardse basisniveau, of dat we ons in arme grond bevinden, waardoor we verwijderd raken van dat verheven doel.

Wij kunnen de gewenste staat bereiken als wij de eigenschappen van de natuur van liefde, geven en verbinding verwerven. Een dergelijk doel vereist echter van ons dat wij boven onze egoïstische natuur uitstijgen – boven onze beperkte, kortzichtige blik waardoor wij alles en iedereen in ons eigen voordeel willen uitbuiten – en wij een tegengestelde, liefhebbende en gevende natuur verwerven die het ons mogelijk maakt om ons op een positieve wijze met elkaar te verbinden. Om dit te doen, hoeven wij andere mensen niet te corrigeren. Wij moeten alleen onszelf corrigeren.

De ervaring van de overgang van onze egoïstische aard naar de altruïstische aard wordt in de Wijsheid van Kabbalah een “correctie” genoemd. Correctie wordt gekenmerkt door een verandering in onze houding naar anderen, totdat wij deze omschakeling bereikt hebben, blijft de wijdere, harmonieuze werkelijkheid waarin wij allemaal positief met elkaar verbonden zijn, voor ons verborgen. Het is voor ons nu niet mogelijk om die werkelijkheid te zien waar liefde en geven tussen ons aanwezig is, omdat wij onszelf en onze omringende wereld vanuit onze innerlijke, egoïstische eigenschappen waarnemen en voortdurend denken en handelen vanuit onze kernvraag: “Wat levert dit mij op?” Als wij onze benadering veranderen van ontvangen naar geven, gaan wij de hoge, spirituele wereld ontdekken – een wereld van liefde, geven en positieve verbinding – en plotseling een nieuw niveau van bestaan zien, een bestaan waarin iedereen evenwichtige, positieve en harmonieuze verbindingen ervaart. De Natuur zorgt ervoor dat deze staat voor de gehele mensheid beschikbaar is, zoals er in de Babylonische Talmoed geschreven staat: “Ik zag een omgekeerde wereld.”

Kabbalisten leggen uit dat de hoge wereld in de ogen van onze wereld wordt onthuld als een omgekeerde boom. Hoe hoger een boom in het veld wordt, hoe dieper de wortels onderaan de stam groeien. Bomen verbinden zich onder de grond met elkaar via een uitgestrekt netwerk van wortels. Wij groeien op dezelfde manier als wij onze verbinding met anderen verdiepen, want onze houding ten opzichte van de mensheid bepaalt hoe wij de hoge, spirituele krachten bereiken.

Als wij een dergelijk niveau van verbinding bereiken, ziet alles wat wij voorheen zagen als gebroken eruit alsof het binnenstebuiten gekeerd is en wordt de werkelijkheid onthuld als heel en doelgericht. Dit is de staat van Tu Bishvat. Het is het gevoel dat de Goddelijke Aanwezigheid (Shechina) de wereld vult, de onthulling van een hoge kracht die alles bestuurt en een gevoel van eeuwigheid en eindeloze vervulling geeft. Dit zijn de vruchten van de Levensboom die wij aan het einde van onze ontwikkeling zullen oogsten, wanneer zij rijp zijn en wij gereed zijn om er vreugde aan te beleven.

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

 

Voor het hemelse gerecht staan

Vraag: Voor mij betekent winst maken dat ik andere mensen uitbuit. Hierop berust marketing en adverteren: iets willen verkopen wat mensen niet nodig hebben en elk middel gebruiken om hen ervan te overtuigen dat ze ergens geld voor uit moeten geven.

Als ik naar u luister, ben ik het er soms wel mee eens dat wij allemaal één zijn, maar door anderen uit te buiten, brengen wij waarschijnlijk schade toe aan onszelf. Dus hoe kunnen wij winst maken?

Antwoord: Nu kun je gewetensvol geld verdienen, want je begrijpt al dat je in feite jezelf bedriegt.

In feite zou een mens, als hij werkelijk voor het hemelse gerechtshof zou verschijnen, niets hoeven te zeggen en het hof zou niets hoeven te antwoorden. Niemand zou een claim hoeven indienen – de Schepper niet bij de mens en de mens niet bij de Schepper – want in onze wereld doet niemand iets. Wij geven onszelf en anderen van alles de schuld. Maar in feite zijn dit niet onze handelingen.

Van onze kant kan er maar één enkele handeling bestaan: serieus gericht zijn op de groep om zo de Schepper te bereiken. Dan benutten wij – ondanks ons egoïsme – werkelijk de krachten van de groep om de onthulling van de Schepper te versnellen. Dit voegen wij toe.

Vraag: Bestaat er een hemels gerechtshof?

Antwoord: Natuurlijk. Het is het integrale systeem van verbindingen waarin wij leven. Dit systeem velt een oordeel over wat jij eraan bijdraagt, of integendeel, wat jij je eruit toe-eigent. Je bent je eigen rechter en advocaat.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

 

Groei uit tot een mens

Vraag: Als ik probeer om achter alles de Hoge Kracht te zien, is het dan nog wel nodig om mijzelf af te vragen: “Waarom wil ik die Kracht onthullen?”

Antwoord: Natuurlijk! Je groeit uit tot een mens! Waarvoor, waarom, hoe? Je doet het niet om een gezellige avond te hebben, om ergens van te genieten en dat de rest je niet uitmaakt omdat je je alleen maar goed wilt voelen. Absoluut niet!

Kabbalah laat mij ontdekken waar de waarheid te vinden is. Daarvoor ben ik bereid om mijn huidige genoegens van minuut tot minuut op te geven en er tegenin te gaan. Dit is een strijd voor mij.

Ik weeg altijd af wat ik belangrijker vind: de waarheid of genot? Dan plaats ik een masach (scherm) over mijn verlangen en handel ik vanuit geven. Als ik tegen het genot in werk, ga ik plotseling voelen dat er 620 maal meer genot in geven aanwezig is dan in ontvangen.

Vraag: Heeft een mens het vermogen om controle uit te oefenen over zijn verlangens, om dergelijke afwegingen te maken?

Antwoord: Alles wordt door het Hoge Licht gedaan! Wij hoeven niet verstandig te zijn. Het enige is dat je niet terughoudend moet zijn, maar moet proberen om alles op de juiste manier en consistent toe te passen in de groep.

De groep is het grootste obstakel. Een mens wil zich niet aan anderen binden. Hij kan zich niet voorstellen dat hij daardoor tot zulke verrassende resultaten zal komen.

Natuurlijk zijn er mensen die makkelijk contact maken met anderen, maar voor hen is dat een aardse verbinding. Een spirituele verbinding is in de praktijk moeilijk voor iedereen.

Daarom kunnen wij nergens van zeggen dat het meer, minder, beter of slechter is. Eenieder moet door de periode heen waarin hij de tanden op elkaar zet en in de groep het werk doet, probeert om er deel van te worden, handelt en niet wegloopt voor groepsactiviteiten. Deze inspanningen, die tegen het verlangen ingaan, leveren geleidelijk resultaten op.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/13/18

Related Material:
The Magnitude Of Spiritual Desires
The Need To Be Human
The First Condition For Becoming A Human

Hoe wordt de middellijn zichtbaar?

Vraag: Wat moet een mens doen als hij wordt overspoeld door gevoelens, maar in een praktisch, neutraal punt wil blijven en zorgvuldig met de groep en met de Schepper wil blijven werken?

Antwoord: Hij moet al zijn positieve en negatieve gedachten, eigenschappen en handelingen verzamelen en begrijpen dat de middellijn gebouwd wordt op de correcte combinatie daarvan. Eigenlijk bestaat die lijn niet. Hij wordt alleen zichtbaar als een mens eraan bouwt en dit ondersteunt, anders verdwijnt die lijn onmiddellijk.

In de schepping bestaat alleen plus en min. Daar tussenin moeten wij een dergelijke weerstand bouwen, druk, een motor die vanuit deze twee polen werkt.

Vraag: De groep is een gereedschap dat naar de Schepper leidt. Dan is er ook de eigenschap van geven die wij “de Schepper” noemen. Het is duidelijk hoe wij met de groep moeten werken. Maar hoe moeten wij met de Schepper werken? Is er een soort interconnectie-, relatiesysteem?

Antwoord: Als de vrienden in de groep zich op de juiste manier met elkaar verbinden, ontstaat daar, in de innerlijke kracht van verbinding, in de juiste combinatie, de plaats waar de eigenschap van de Schepper wordt onthuld.

De eigenschap van de Schepper is ten aanzien van ons belangrijk. Hij wordt onthuld als perfectie, tegelijkertijd bestaande uit zowel plus als min. Dit zullen wij alleen kunnen begrijpen als Hij onthuld wordt.

Vraag: Zegt u daarom dat wij geen druk moeten uitoefenen op de aard van een mens, maar dat wij juist daar bovenuit bruggen van liefde moeten bouwen en dat beide staten bestaan? Is dit de onthulling van de Schepper?

Antwoord: Dit is de middellijn, want beide krachten komen uit Hem voort.

From KabTV’s “The Last Generation” 6/27/18

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Is het mogelijk om iedereen gelukkig te maken?

Vraag: Hoe weet een Kabbalist dat er voor iedereen goedheid beschikbaar is? Dit ruikt naar communisme en naar iedereen gelukkig willen maken zonder dat men ernaar verlangt.

Antwoord: Nee, je kunt een mens niet gelukkig maken als hij er geen verlangen naar heeft.

Er bestaat een hoge overvloed, de Bron daarvan is de Schepper. Om daardoor vervuld te worden, moeten wij onze gecorrigeerde verlangens ontwikkelen. Daarom wordt Kabbalah de “Wijsheid van het ontvangen” genoemd.

Er bestaat geen dwang in spiritualiteit. Wij moeten dit zelf willen, erom vragen en onszelf en onze vrienden ervan overtuigen, dat ontvangen om te geven iets volmaakts is, want dit is oneindig en onbeperkt.

Door te ontvangen met het doel om aan anderen te geven, word ik een kanaal, ik word een buis waar de vervulling doorheen stroomt. En omdat alles door mij heen stroomt, behoort het mij toe, en dan geef ik het door; in de mate waarin ik dat doe, komt er in mij een lege ruimte vrij om opnieuw te kunnen ontvangen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/13/18

Related Material:
How To Imagine A Spiritual Life?
What Can We Give?
Giving Means Filling The Desires Of Others

Is Adam een mens of een spiritueel niveau?

Vraag: Is Adam de eerste Kabbalist of gaat het over een niveau in spiritualiteit?

Antwoord: Adam is het spirituele systeem dat wij moeten bereiken, corrigeren en waar wij deel van moeten worden.

Bovendien leefde er 5.779 jaar geleden een man die als eerste dit systeem bereikt heeft. Zijn naam was eveneens Adam. Het is geen toeval dat zijn ouders hem deze naam gaven, in de natuur bestaan er geen toevalligheden. Hij schreef het boek The Secret Angel (Raziel HaMalach) dat nog steeds te koop is.

Vraag: Werd hij 5.779 jaar geleden fysiek geboren of was het zijn spirituele geboorte?

Antwoord: Het was het jaar waarin hij de Hoge Wereld bereikte en Adam (een mens) werd.

Vraag: Zijn alle Kabbalisten het hierover eens?

Antwoord: Er is geen reden om hierover te argumenteren. Degene die de Hoge Wereld bereikt, ziet en voelt dit. Wij moeten alleen de eigenschappen verkrijgen die het ons mogelijk maken om te ontdekken dat het zo is.

Vraag: Kunnen mensen die de spirituele wereld bereiken zowel het systeem van AdamHaRishon bereiken als het feit dat er ook zo’n mens was?

Antwoord: Door gaandeweg het spirituele systeem te onthullen, word je een deel van alle Kabbalisten die eerder geleefd hebben; je wordt op de een of andere manier deel van hen en je begrijpt en voelt zelfs wat zij hebben gezegd, hoe zij studeerden en hoe zij het systeem begrepen. Je begrijpt niet de mens zelf, maar zijn innerlijke essentie, zijn eigenschappen en zijn niveau.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/16/18

Related Material:

Adam And His Book The Angel Raziel

Short Stories: Adam’s Illumination

If We Met Adam…

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kunnen wij werkelijk naar anderen luisteren?

Vraag: Hoe kunnen wij leren om naar onszelf en naar anderen te luisteren in plaats van alleen maar iets te horen? Uiteindelijk zal die eigenschap de verhoudingen tussen mensen alleen maar verbeteren.

Antwoord: Hiervoor is innerlijk contact nodig, hartcontact. Als je eenmaal elkaars verlangens wilt vervullen, ben je in staat om naar elkaar te luisteren.

Mensen luisteren namelijk niet naar elkaar en zien elkaar niet. Ze creëren een bepaalde realiteit in zichzelf en gaan daarmee om alsof dat de mens is die zij buiten zichzelf zien. Wij zien niet degenen die zich buiten ons bevinden, wij zien alles wat ons egoïsme in ons gebouwd heeft.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/29/18

Related Material:
Contact On An Emotional Level
Learn To Listen To Each Other
New Way Of Communication

De wereld als een manifestatie van de Schepper waarnemen

Vraag: Worden spirituele en materiële gebeurtenissen van tevoren georkestreerd en gebeurt alles volgens een van tevoren bepaald scenario van het leven?

Antwoord: Natuurlijk. Zo ontstaan ze. Zijn wij degenen die alles laten gebeuren? De wereld doet zich steeds in nieuwe vormen aan ons voor en wij moeten ze leren begrijpen, ze bereiken, ons ermee verbinden en zo voortgang maken.

Elk moment wordt er aan jou een bepaald beeld van de wereld getoond, je moet het tot je nemen, begrijpen, je ermee verbinden en proberen om het te verbeteren. Je vooruitgang wordt bepaald door de wijze waarop je de omringende wereld begrijpt.

De waarheid is dat je de wereld elke keer moet zien als een manifestatie van de Schepper. Kan je je voorstellen hoe gebrekkig wij wel moeten zijn nu wij de wereld om ons heen zien als een wereld vol verschrikkelijke dingen, depressie en afschuwelijke spanningen?

Vraag: Laten we aannemen dat er iets aan ons onthuld wordt. Wat moet dan mijn eerste reactie zijn? Moet ik dan zeggen: “Er is geen ander dan Hij”?

Antwoord: Allereerst moet je begrijpen dat de Schepper de Hoge Kracht is die alles bepaalt, handelt en alles vult. Deze Kracht laat aan jou volmaaktheid zien, maar je misvormt dit beeld in een mate die afhankelijk is van jouw verdorvenheid, omdat je door jouw “glazen” kijkt, door de lenzen van je egoïsme.

Vraag: Dus ik moet alles rechtvaardigen?

Antwoord: Nee, niet rechtvaardigen, maar deze perfectie zien en voelen. Dan moet je je zodanig aan Hem hechten, dat je – doordat je dit bereikt – door de correctie van de verdorvenheid naar het niveau van perfectie, één zult worden met de Schepper. Aan deze zijde van het scherm ben jij en aan de andere zijde is Hij.

Vraag: En als ik bemerk dat ik deze kracht niet kan toeschrijven aan “geen ander dan Hij”, dat ik het niet kan rechtvaardigen?

Antwoord: Je hebt de mogelijkheid om te bidden, om Hem te vragen of Hij je wil corrigeren, zodat je de wereld als perfect zult gaan zien.

Maar als je dit wilt doen om je goed te voelen, zal je niets ontvangen. Als je de wereld echter als perfect wilt zien, omdat je de Schepper niet wilt vervloeken omdat dat je pijn doet, zal je ontvangen. Je vraagt aan de Schepper of Hij je de kracht wil geven om Hem te zien zoals Hij is: de Goede die Goed doet.

From the Kabbalah Lesson in Russian 8/26/18

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Ontvankelijk zijn voor het Licht

Vraag: Wat is ontvankelijk zijn voor het Licht, waar hangt dat vanaf en hoe kunnen we het ontwikkelen?

Antwoord: Ontvankelijkheid voor het Licht is afhankelijk van de mate waarin een mens zijn afkeer van anderen kan onderdrukken en zichzelf er – tegen zijn zin in – toe dwingt om zich met zijn vrienden te verbinden.

Afhankelijk van deze inspanningen begint hij zijn gevoeligheid voor het Licht te ontwikkelen.

In het algemeen is het zo dat wij niet dichter bij onze vrienden willen komen. Maar naarmate eenieder van ons probeert om het toch te doen, ontwikkelen wij in onszelf gevoeligheid voor het Licht, ontvankelijkheid voor de eigenschap van geven, liefde en verbinding

From the Kabbalah lesson in Russian: 6/3/18

Related Material:
Such Restless Rest
How Can We Develop Our Sensitivity?
The Threshold Of Sensitivity To The Light

Wat geeft kracht aan een verlangen?

Vraag: Waardoor wordt een verlangen gewekt? Wat bepaalt voor een Kabbalist of een verlangen wordt gerealiseerd en in welke vorm?

Antwoord: Verlangens worden door het Hoge Licht gewekt, door de Schepper die met een grotere of minder grote intensiteit aan ons werkt. Daardoor komen er meer of minder verlangens in mij naar boven.

Het verlangen is iets gemeenschappelijks, maar het Licht dat aan ons werkt, bepaalt in ieder van ons de verlangens op mineraal, vegetatief, animaal en menselijk niveau. Dan ga ik mijzelf op al die niveaus voelen.

Dit houdt elk soort verlangen in, van het laagste tot het hoogste, want alles komt uit dezelfde Bron.

Vraag: Wat geeft kracht aan een verlangen?

Antwoord: De intensiteit van het Licht dat erop neerdaalt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 5/13/18

Related Material:
Managing Desires
Inseparable Pair: Desire and Intellect
The Beckoning Light