In het netwerk van verbinding

Vraag: Als de rechterlijn (de kracht van het Licht) en de linkerlijn (de kracht van mijn ego) beide van de Schepper afkomstig zijn, wat betekent het dan om ze te reguleren?

Antwoord: Je kunt ze alleen reguleren als je met de vrienden verbonden bent, op geen enkele andere manier. Er bestaat niets anders dan dit netwerk en alleen daarin onthullen wij de Hoge Wereld.

Het is werkelijk wonderbaarlijk. We treden uit onszelf, we voelen onszelf niet meer, maar voelen alleen wat zich tussen ons bevindt en dat is de Schepper, de Hoge Wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/in-the-network-of-connection/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/18/18

Related Material:

The Only Opportunity To Reveal The Creator

What Does It Mean To Exit Yourself?

Everything Is Only For Good

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarom kunnen wij de eigenschap van geven alleen in de groep bereiken?

Vraag: Waarom kunnen wij in deze wereld alleen in een groep innerlijk werk doen? Onze houding naar andere mensen is immers ook niet gecorrigeerd?

Antwoord: De spirituele wereld bestaat uit de eigenschap van geven, de daad van geven vanuit jezelf, vanuit je egoïsme. Als je geen deel van een groep bent en deze eigenschap niet in jezelf creëert door de verbinding tussen jullie, kan je niet geven.

Naast geven in de groep moet je ook met het Hoge Licht verbonden zijn, dat zal het voor je mogelijk maken om dit te doen, je moet eerlijk en serieus aan jezelf werken, als je dat niet wilt, zal je met heel gecompliceerde situaties te maken krijgen.

Je kunt je ook alleen maar in de studie van Kabbalah verdiepen, zonder het in de praktijk toe te passen. Een dergelijke studie zal veel uitleg geven over de wereld en je een bepaald gevoel van vrede geven, onafhankelijkheid, en de juiste houding naar verschillende gebeurtenissen in het leven. Je zult veel ontdekken en leren kennen, zelfs zonder dat je het Hoge Licht bereikt, je leven zal interessant worden.

Maar, als je actief deel wilt nemen in het systeem van de Hoge Wereld, moet je samen met vrienden zijn en met alle macht proberen om de eigenschap van geven te bereiken.

Blog in het Engels:https://laitman.com/2021/01/why-is-it-possible-to-acquire-the-attribute-of-bestowal-only-in-a-group/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/25/18

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leven vanuit het begrijpen van de zin van het bestaan

Opmerking: Als een mens deel uitmaakt van het alomvattende systeem zouden er tussen de delen van dat systeem verbindingen moeten zijn die op een bepaalde manier gebouwd zijn volgens een correct algoritme.

Mijn antwoord: Het enige correcte algoritme met betrekking tot de verbindingen is voor elk deel van het systeem dat het alleen bestaat om alle andere delen te ondersteunen, voor zichzelf krijgt het alleen zoveel als noodzakelijk is voor het functioneren op deze wijze.

Vraag: Hoe verhouden de mannelijke en de vrouwelijke delen van het systeem zich tot elkaar, c.q. man en vrouw als echtgenoten?

Antwoord: Man en vrouw moeten zich richten op steun aan elkaar en op wat er uit hun relatie ontstaat.

Vraag: Hoe kan een vrouw haar man zo effectief mogelijk steunen? Welke vorm moet die steun hebben met betrekking tot zijn ontwikkeling op het gebied van zijn leven in de fysieke wereld en misschien ook met betrekking tot het spirituele doel?

Antwoord: Ik denk niet dat er veel verschil is tussen mannen en vrouwen of echtgenoten. Ze moeten beiden leven met als basis een begrip van de betekenis van hun bestaan. Wat moeten ze tenslotte bereiken? Wat is het belangrijkste in hun leven?

Hieraan moeten ze blijven werken. Er zijn hierbij vele mogelijkheden, maar alle moeten gericht zijn op het bereiken van een gemeenschappelijk doel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/live-in-the-understanding-of-the-meaning-of-existence/

From KabTV’s “Kabbalah Express” 12/7/20

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: Man and Woman, Meaning Of Life, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Als materialisme zijn waarde verliest

Vraag: Ik studeer de Wijsheid van Kabbalah iets langer dan een jaar. Ik ben afgestudeerd aan de Academie voor de Wijsheid van Kabbalah in Moskou (MAK). Onlangs merkte ik dat geld, mijn positie en mijn werk minder voor me betekenen. Kunt u mij helpen begrijpen wat er aan de hand is?

Antwoord: Je moet serieus met jezelf omgaan, ook met je werk, je gezin en alles wat er verder nog is, maar alleen op een mechanische manier. Je moet de rest van je energie aan je spiritualiteit besteden. Het ene mag het andere niet in de weg staan. Je moet op een nauwkeurige manier met je fysieke essentie werken, voor je gezin, voor jezelf, enz. Terwijl je met je ziel bij ons moet zijn.

Alles is met een bedoeling op deze manier geprogrammeerd. Onze wereld is niet tegen spirituele ontwikkeling geschapen. Integendeel, deze wereld is nodig zodat een mens zich op de juiste manier op twee gebieden kan ontwikkelen, dit is de enige manier om het doel te bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/when-materialism-loses-its-value/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 11/18/18

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wanneer zullen we weer groepsevenementen kunnen oppakken?

Vraag: Psychologen zeggen dat een nog langere periode van sociale isolatie de kans op overlijden met 29% verhoogt. Vermoedelijk is dit het geval omdat sociale contacten de negatieve effecten van stress kunnen verkleinen. Online verbinding is beter dan niets, maar het kan geen vervanging zijn voor live interactie.

Denkt u dat virtuele contacten de fysieke contacten 100% kunnen vervangen zonder dat het gevolgen heeft voor de gezondheid?

Antwoord: Ik denk dat de mens een sociaal wezen blijft. Hij moet met anderen communiceren. Hij moet voelen dat hij deel uitmaakt van een bedrijf, een groep, een gezin, familie en de samenleving.

Vraag: Er is nog een probleem: we kunnen niet naar sportevenementen of concerten gaan, het collectieve enthousiasme voelen en deel zijn van groepservaringen. Waardoor kunnen groepservaringen vervangen worden, we missen ze nu bijna een jaar.

Antwoord: Ik denk dat de natuur dit doet om ons te laten voelen wat nabijheid betekent, niet op een egoïstische manier maar altruïstisch, dat we naar zulke evenementen gaan om anderen een plezier te doen en op die manier ook zelf plezier te voelen.

Groepsevenementen zullen niet verdwijnen, ze zullen terugkeren. Alleen de intentie waarmee je naar een voetbalwedstrijd gaat, zal veranderen, je zult je blij voelen omdat anderen dat fijn vinden. De spelers zullen spelen om het publiek blij te maken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/when-will-group-events-resume/

From KabTV’s “Communication Skills” 10/30/20

Related Material:

Reducing Social Distance

The Way To Ultimate Communication

Will Online Communication Lead To The Severing Of Social Ties?

Filed under: Education, Health | Add Comment / Ask Question →

2020 is het jaar van de geboorte van een nieuwe mensheid

De mensheid zal zich 2020 herinneren als een heel vreemd en ongewoon jaar. We werden er in één klap door overvallen en ons hele leven stond stil. Het leven verliep volgens vaste routines wat het werk betreft, ontspanning en reizen, dat betekent dat er maximaal gebruik werd gemaakt van het menselijk egoïsme.

Plotseling kwam de klap van het coronavirus en wij konden ons huis niet meer uit, niet meer over de hele wereld reizen of plezier maken. Theaters, bioscopen, parken, restaurants en bars werden allemaal gesloten. Het coronavirus onderbrak de race van het leven waarbij we naar elkaar keken en probeerden bij te blijven.

Dit betekent niet dat ik een natuurlijk verlangen had om naar een bar te gaan, naar de bioscoop, een theater of om te reizen. Maar ik keek naar wat anderen deden en ik kopieerde hen op basis van mijn natuurlijke verlangen om het niet minder goed te hebben dan anderen – een kuddegevoel. Maar wie hadden de controle over deze kudde? Mensen die geld en macht hebben, die ons naar concerten stuurden, naar bars, restaurants en ons naar verschillende werelddelen wilden sturen om geld aan ons te verdienen.

Het is nu allemaal voorbij en we zullen nooit meer dezelfde zijn. Zelfs als het mogelijk lijkt om terug te keren naar de oude manier van leven, zal het niet lukken. Zelfs als we op reis zouden gaan, zouden we er niet meer zo van kunnen genieten als voorheen. Als we naar een restaurant of een bar zouden gaan, zouden we merken dat het allemaal niet meer hetzelfde is, dat het op de een of andere manier triest en dwaas is.

En zo zal het overal zijn. De Natuur voedt ons op en leert ons om een andere houding naar het leven te hebben, naar de natuurlijke hulpbronnen en de menselijke samenleving. Langzamerhand zullen we ons realiseren dat de epidemie in 2020 een unieke periode was die een nieuw soort mensheid ter wereld heeft gebracht.

Het jaar 2020 leek op het besturen van een auto zonder stuur, zonder remmen. Hoe kunnen we het stuur weer onder controle krijgen? Allereerst moeten we begrijpen dat het coronavirus niet in de handen van de mens was, maar van bovenaf kwam. Daarom gebeurde alles onmiddellijk, zonder dat er ons iets gevraagd werd. De Hoge Kracht en de kracht van de natuur hebben ons van alle kanten onder druk gezet en het hele leven van de mens op een nieuwe manier geformatteerd

2020 was de deur naar een nieuwe wereld waarin we volgens nieuwe waarden zullen leven. Het zal belangrijk zijn voor ons dat we leren hoe we dichter bij elkaar kunnen komen, dat we vertrouwelijk worden met elkaar en dat we het doel van ons leven en de betekenis ervan leren kennen. We moeten deze lessen nog steeds ervaren en ons ervan bewust worden. We voelen de speciale verbinding die tussen ons is ontstaan nog niet. Dit zal een nieuw soort mensheid worden die verbonden zal zijn door nieuwe verhoudingen tot elkaar en tot de natuur.

Het zal een goed leven worden. Het is heel belangrijk dat we deze klap als een medicijn zien, want er staat geschreven dat “de klappen van de Schepper genezen“. De genezing is al aan de gang en is zeer succesvol.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/2020-is-the-year-of-the-birth-of-a-new-humanity/

From KabTV’s “The World” 12/27/2020

Related Material:

Unforgettable 2020

Let’s Start Living!

What The Coronavirus Teaches Us

Filed under: Crisis, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Verschil tussen witte en zwarte afgunst

Vraag: Wat is het verschil tussen witte en zwarte afgunst?

Antwoord: We spreken over witte afgunst als ik anderen benijd, maar hen niet nadelig beïnvloed, alleen maar van hen wil leren.

Een dergelijke afgunst kan tamelijk egoïstisch zijn als ik kijk naar hoe enthousiast anderen zijn over wetenschap, kunst, enzovoort, als ik jaloers op hen ben en dit mij vooruit helpt. Dat wil zeggen, ik wil hen niet schaden, integendeel, misschien ben ik zelfs zo sensitief dat ik wil dat zij nog meer succes zullen hebben en dat ik samen met hen de achterstand zal inhalen.

We spreken over zwarte afgunst wanneer ik ergens in wil slagen, ik zie dat het mij niet lukt en ik daarom, om niet achter te blijven, alles doe om anderen te laten struikelen, ik gun hen geen succes. Dan help ik hen niet verder vooruit en kom ik, samen met hen, ook niet vooruit. Zelfs als ik wel verder kom, wil ik niet dat zij iets bereiken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/difference-between-white-and-black-envy/

From KabTV’s “Spiritual States” 4/3/19

Filed under: Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Vreugde beleven aan elkaar

De mens is geschapen in het verlangen om te ontvangen. Hoe wordt dit verlangen getransformeerd tot ontvangen ten behoeve van geven aan de Schepper, zodat ik aan hem gelijkvormig word?

Er ontwikkelt zich in mij een speciaal gevoel van afkeer om mijn verlangen op een simpele manier te gebruiken. Ik verwerp het gevoel om alleen zelf te genieten, ik duw het van me weg. Ik wil het inperken, het op de een of andere manier kleiner maken, zodat het later getransformeerd kan worden in een verlangen om te ontvangen, maar dan wel met de intentie om aan de Schepper te geven.

Nadat ik mezelf beperkingen heb opgelegd, zal het zeker zo zijn dat ik de Schepper ga voelen, en alleen in de mate waarin ik voel dat ik Hem vreugde geef, sta ik mezelf toe om te genieten. Daarom wekt het voelen van de Schepper in mij vreugde op naar Hem toe. En het blijkt een dubbel geschenk te zijn van iemand die mij liefheeft. Daarom staat er geschreven dat de rechtvaardige er dubbel belang bij heeft.

Dit geschenk geeft mij vreugde, geen dubbele vreugde maar miljarden keren meer omdat ik in die vreugde de houding van mijn geliefde voel en tegelijkertijd voel ik, dat ik ook aan Hem geef en geniet van wat ik aan vreugde van Hem ontvang.

De vreugde die wij aan elkaar geven en die tussen ons stroomt, leidt tot innerlijke integratie die Dvekut (hechting) genoemd wordt. Dit is de hoogste staat die er in de schepping bestaat met betrekking tot de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/enjoying-each-other/

From KabTV’s “Kabbalah – Science of Life” 3/1/18

Related Material:

How Can We Become Like The Creator?

A Calculation That Makes Me A Human

The Light In The Vessel: Not Only Fulfillment But Permeation

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De bladzijden van mijn ziel omslaan

Alle contacten die wij hebben, moeten we opvatten als komend van de Schepper, van de alomvattende Kracht. Met sommige contacten kan ik werken, met andere niet. In dit opzicht moet ik ofwel dichter bij mensen komen of me distantiëren van bepaalde contacten.

Vroeg of laat probeer ik zoveel mogelijk liefdevol met iedereen om te gaan. Ik deel de wereld als volgt in: het ene is dichterbij, het andere is verder weg. Allereerst bouw ik de contacten met mijn vrienden in de Ten op. Daarna kunnen wij deze cirkel uitbreiden naar de wereldwijde Kabbalah Groep, mannen en vrouwen. Daarna breid ik deze houding uit naar de hele wereld, naar de hele mensheid en dan naar de hele natuur in het algemeen.

Het belangrijkste is dat ik mezelf elk moment in het centrum van de realiteit plaats en ernaar streef om mij ertoe te verhouden zoals de Schepper dat doet, dit betekent dat ik me ontwikkel tot een waar mens, Adam. Daarom ga ik altijd na of ik gelijkvormig ben aan de Schepper of niet, het is alsof ik in mijzelf diverse bladzijden omsla en uitzoek waar ik uit besta, hoe ik mij moet verhouden tot alles, waar ik me op moet richten en of ik mij met bepaalde dingen meer moet verbinden of mij er juist van moet distantiëren.

Door dit innerlijke werk kalibreer ik mijn waarnemingsinstrumenten, mijn ziel, mijn innerlijke viool, zodat er van mij uit alleen een goede melodie klinkt in mijn relatie tot iedereen. Zo word ik een waar mens, Adam, gelijkvormig aan de Schepper.

Dit is een lang pad, maar wij kunnen stap voor stap vooruitkomen, want we zijn al klaar voor dit werk. De hele wereld heeft het nodig, want men is tot wanhoop gedreven door de coronavirus pandemie. Langzamerhand zullen mensen zich gaan realiseren dat er geen andere keus is dan op een goede manier met elkaar omgaan, hieruit bestaat de correctie van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/01/turning-over-the-pages-of-my-soul/

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/25/20, “Concealment”

Filed under: Coronavirus, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

10 inzichten over 2020 en meer …. (Medium)

Medium heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “10 inzichten over 2020 en meer ….

2020 was een bewogen jaar, in vele opzichten traumatisch, in andere opzichten revolutionair en zeker onvoorspelbaar. Naar mijn mening heeft 2020 ons naar een nieuw tijdperk gebracht waarin wij, naarmate we verder in de tijd komen, de dingen heel anders zullen bekijken. Dus om 2020 af te sluiten, wil ik graag enkele inzichten aanreiken over verschillende onderwerpen die door dit turbulente jaar zijn beïnvloed, en enkele gedachten over onze toekomst in de menselijke samenleving.

  1. Relaties in het gezin: In 2020 hebben we geleerd hoe belangrijk het gezin is, dat dit uiteindelijk onze eerste, meest intieme, meest natuurlijke omgeving is waar ik echt voor moet zorgen. We hebben veel aandacht besteed aan het gezin en ik denk dat het uiteindelijk zal leiden tot hechtere verbindingen.
  2. Voedsel: Dit jaar zijn we, in ieder geval in Israël, gestopt met uit eten gaan omdat de restaurants het merendeel van de tijd gesloten waren, we zijn zelf gaan koken. Naar mijn mening kan dit ons alleen maar goed doen. Ik hoop dat we aan minder supermarkten genoeg hebben en dat er niet meer dan tien procent van de dingen die ze verkopen overblijft, alleen de gezonde, natuurlijke dingen. Meer hebben we niet nodig. Niets is beter voor ons dan onze eigen maaltijden klaarmaken. En als we naar iets nieuws verlangen, kunnen we altijd naar onze buren gaan, of zij naar ons.
  3. Winkelen: Ik denk dat het winkelen drastisch zal veranderen. Het hangt allemaal van de invloed van de omgeving af, maar ik denk niet dat het winkelen weer zal worden wat het vóór het virus was. Het is nu eenmaal zo dat de sociale omgeving alles dicteert. Als deze omgeving ons zou vertellen dat we rond moeten lopen op slippers, zouden we dat doen. Als ons verteld zou worden dat hoge hakken belachelijk zijn, zou geen enkele vrouw ze meer durven dragen.

In plaats van te zoeken naar nieuwe dingen om te kopen, zullen we op zoek gaan naar nieuwe inzichten, nieuwe relaties met mensen. We zullen een nieuwe benadering naar iedereen willen “kopen”, meer welkom en warmer. We zullen ons schamen als we slechte gedachten over anderen hebben, dan zouden we het gevoel hebben dat we naakt rondliepen en dat iedereen zou kunnen zien wie we werkelijk zijn, dat onze gedachten voor iedereen zichtbaar zouden zijn. Onze “kleding” zal wat spiritueler worden en daardoor zullen onze gedachten over anderen mooier worden dan onze naakte huid.

  1. Gezondheid: Zoals ik al vaak gezegd heb, zie ik Covid-19 niet als een ziekte. Ik denk dat het een geneesmiddel is waardoor onze maatschappij, onze relaties en uiteindelijk onze gezondheid zullen genezen. Ik denk dat de maatschappij zich na deze pandemie gezonder zal voelen dan ervoor, vooral als we de crisis gebruiken om onze contacten te verdiepen en we leren voelen dat we voor elkaar verantwoordelijk zijn.
  2. School: Ik denk dat we het onderwijssysteem totaal moeten veranderen, het over een heel andere boeg moeten gooien. Er valt hier meer over te zeggen, maar het is duidelijk dat het huidige systeem op sterven na dood is en moet veranderen. Het past gewoonweg niet in de 21e eeuw. Scholen zijn een plek geworden voor niets anders dan losbandigheid, drugs en veel andere vormen van corruptie. Het heeft geen enkele zin om dit in stand te houden.
  3. Monitoren en schermen: Hoewel we meer tijd dan ooit besteden aan het bekijken van onze kleine schermen op mobiele telefoons of pc’s, hebben we er niets van geleerd. Wat we wel geleerd hebben, is dat mensen die de mainstream en de sociale media controleren zo corrupt zijn dat het me ontbreekt aan woorden om te beschrijven hoe ik over hen denk, het is gewoonweg verschrikkelijk. Ik zou iedereen die op het ogenblik shows voor de media maakt ontslaan en ze allemaal naar een instelling sturen waar ze onderwijs kunnen krijgen over de betekenis van mens zijn, als het überhaupt nog mogelijk is om hen dat te leren.

De media zijn geen communicatiemiddel, maar een manipulatie-middel. Ik denk dat hier een radicale verandering nodig is, anders krijgen we hierdoor allemaal een vreselijke klap te verduren en kunnen we pas daarna gaan herstellen en de dingen beter aanpakken. Voordat mensen in de media een begin maken met hun werk, moet hen geleerd worden wat het betekent om mensen fatsoenlijk te behandelen. Pas nadat ze op deze manier opnieuw zijn gevormd, kunnen ze toestemming krijgen om op dit gebied aan het werk te gaan.

  1. Banen en carrières: Het blijkt dat we niet zoveel uren hoeven te werken. In 2020 hebben we geleerd dat we minder uren kunnen werken, dat we beter kunnen uitgaan van onze basisbehoeften en dat we daarmee zowel onszelf als de hele natuur ten goede komen in dit proces.
  2. Geld: Voorlopig aanbidden we geld nog steeds. We zijn echter bezig hieruit te ontwaken en ik hoop dat we spoedig zullen gaan voelen dat we niet kunnen ontsnappen aan een revolutie als het gaat over de manier waarop we dingen waarderen. We zullen op zoek gaan naar nieuwe vormen van belonen, naar wat goed is voor de verbetering van menselijke relaties, voor het voelen van een systeem waar we allemaal toe behoren, naar gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Als we kunnen kopen wat we nodig hebben op basis van goede contacten, zal geld geen betekenis meer hebben.
  3. Levensomstandigheden: We hebben geleerd dat we overal in het land kunnen wonen en toch verbonden kunnen blijven. Dit is heel belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat deze trend zich zal uitbreiden. Er is tegenwoordig geen enkele reden waarom ik niet zou wonen op een plek waar ik me het meest comfortabel voel en ik ook nog vrijwel elk werk kan doen.
  4. Reizen: Ik denk dat reizen aanzienlijk is veranderd. Mensen raken het verlangen kwijt om nieuwe dingen te gaan zien. Er was een periode dat de mensheid niet genoeg kon krijgen van dit soort excursies, maar het lijkt alsof we er uitgegroeid zijn. Ik denk dat we een periode ingaan waarin mensen geen voldoening meer vinden in alleen maar reizen. Kijken naar gebouwen of de natuur zal geen bevrediging meer geven.

Deze trend is nog krachtiger bij de jongere generatie. Jongeren worden totaal in beslag genomen door hun mobiele telefoons. Ze kunnen in Amsterdam zijn of waar dan ook, en berichtjes sturen naar hun vrienden thuis. Wat ze op hun scherm hebben, daar gaat het om, de rest interesseert hen niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/10-insights-on-2020-and-beyond-medium/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →