Category Archives: Zonde

Kabbalah en overtuigingen, deel 7

Wanneer zondigt een mens?

De zonde van de mens bestond eruit dat hij de Schepper niet om hulp vroeg. Als hij om hulp had gevraagd, zou hij zeker hulp gekregen hebben van de Schepper. Maar als iemand zegt dat hij om hulp gevraagd heeft en de Schepper hem niet heeft geholpen, is daarop het antwoord dat een mens moet geloven dat de Schepper de gebeden hoort, zoals er geschreven staat: “Want U hoort het gebed uit iedere mond.” …. als een mens het pad van geven wil gaan en niet van ontvangen, is de zonde voornamelijk dat hij niet aan de Schepper vraagt of Hij hem wil helpen om het kwaad te overwinnen. Hiervoor vraagt hij vergeving, en van daaruit gaat hij om hulp vragen. (Rabash, Shlavey HaSulam, Article. 4 (1988), “What Is the Prayer for Help and for Forgiveness in the Work?”)

Opmerking: Gewoonlijk wordt onder een zonde verstaan dat het een slechte daad is naar de ander ….

Mijn Commentaar: Goede en slechte daden worden niet door jou verricht, maar door de Schepper.

De overtreding gaat niet over iets slechts doen, maar over niet aan de Schepper vragen om jou te corrigeren, en dan hebben de egoïstische eigenschappen die in je gewekt zijn je ertoe gebracht om de slechte daad te verrichten.

Je zonde bestaat eruit dat je niet vraagt om correctie van je egoïstische eigenschappen. Al het overige is aan de Schepper, en heeft op geen enkele manier met jou te maken.

In feite zijn er geen handelingen van jouw kant nodig behalve deze ene: Vraag aan de Schepper om hulp om de neiging tot het kwaad te overwinnen.

From KabTV’s “Fundamentals  of Kabbalah,” 12/17/18

Filed under: Kabbalah Study, Religion, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat Is Zonde?

laitman_253Vraag: Wat is zonde?

Antwoord: We spreken over zonde als we het ego gebruiken om anderen schade toe te brengen, we kunnen het gebruik van het ego op verschillende manieren uitleggen. Ik kan bijvoorbeeld een boom, die nog steeds groeit, omhakken, volgens de definitie in onze wereld is hier geen sprake van zonde, op het spirituele niveau is dit een zonde.

Als een mens in deze wereld meer gebruikt dan hij nodig heeft voor een normaal, respectabel bestaan, wordt alles waarvan hij gebruik maakt boven dit niveau als zonde bestempeld.

We spreken nu over het fysieke bestaan op een normaal, materieel niveau. Elke dier streeft hier automatisch naar. Als je een koe taart geeft of champagne geeft aan een paard, zullen ze het niet eens aanraken, ze zullen ook niet op een donzen bed gaan liggen. Ze hebben niet meer nodig dan waar hun lijf om vraagt.

Ook een mens heeft niet meer nodig dan waar zijn fysieke lichaam om vraagt. Al het overige moet op het bereiken van spiritualiteit gericht zijn, op het streven naar de spirituele wereld. Een mens heeft heel zijn leven gekregen om de ziel te ontdekken en zo de Hoge Wereld te bereiken, om tijdens zijn leven de Hoge Wereld te bereiken. Als een mens zich hiermee niet bezighoudt, spreken we over zonde.

Vraag: Maar als een mens zich bezighoudt met kunst, boeken schrijven, schilderen, muziek, geld sparen op een bank, renteopbrengst, enz. valt dit dan allemaal onder zonde?

Antwoord: Nee, maar het is wel zo dat hij dan zijn opdracht niet uitvoert. Alle aanleg die een mens heeft voor diverse vormen van kunst en wetenschap, heeft hij alleen gekregen om zich spiritueel uit te drukken, om de wereld naar eenheid te leiden. Al het overige brengt hem alleen maar verwarring.

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 1/9/16