Category Archives: Zohar

De conceptie van de ziel van een rechtvaardige


219.01In
Het Boek de Zohar staat geschreven dat de ezeldrijver een hulp is voor de zielen die vanuit het hoogste niveau naar hem gestuurd worden om ze van niveau naar niveau te verheffen. Dit wordt “Ibur” (bevruchting, conceptie) genoemd. Ibur is de bevruchting van de ziel van een rechtvaardige.

Als we het pad van de Schepper willen volgen, verzetten we ons misschien eerst, vervolgens stemmen we een beetje in en investeren we al onze kracht en onze vermogens om voorwaarts te gaan. Tenslotte komen we onder de invloed van de Schepper, die ons opvoedt door ons met een stok te slaan, te prikken met een ‘stimulans’, een scherpe stok, zodat we ons vooruit bewegen.

Zo gaan we voorwaarts totdat we gaan beseffen dat we te maken hebben met een grote Hoge Kracht die ons op deze manier opvoedt en ons naar het gewenste doel leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/09/an-impregnation-of-the-soul-of-a-righteous/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt dinsdag a.s. na Yom Kippur.

From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 9/3/23

Related Material:
Are You On The “Donkey” Or Is The “Donkey” On You?
The Donkey Driver
Bleach For The Donkey

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Vul aan, spreek niet tegen

282.01

Daarom worden de krachten van afscheiding ‘sloten’ genoemd, omdat zij de poorten van het naderen blokkeren en ons van de Schepper verdrijven (“Two Points”, Introduction to The Book of Zohar).

Vraag: Wat zijn deze eigenschappen die ons van de Schepper verwijderen?

Antwoord: Alles wat we nog niet hebben bereikt als de som van al onze inspanningen en alles wat we nog niet hebben bereikt aan eenheid, wordt in ons gemanifesteerd in de vorm van allerlei tegenstrijdige eigenschappen en onderlinge afwijzing.
Dit vindt alleen plaats om de wet van de manifestatie van eigenschappen te leren begrijpen en tot een staat te komen waarin al deze eigenschappen elkaar zullen aanvullen en elkaar niet zullen tegenspreken.

Dan zullen we eenheid onthullen, d.w.z. de eigenschap van de Schepper die zich tot in details in de hele schepping manifesteert.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/complement-dont-contradict/ 

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction to The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Merging Of Opposites
Unity Is A New Reality
When The Gates Open…

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De scheppingsgedachte is: de schepselen vreugde brengen

183.01De scheppingsgedachte is om Zijn schepselen vreugde te brengen, en er wordt geen vreugde door het schepsel ervaren als hij van de Schepper gescheiden is. Bovendien leren we dat de Schepper ernaar verlangt om in de lageren te wonen (Introductie tot het Boek de Zohar,  “Two Points”).

Vraag: Als de Schepper er zozeer naar verlangt om in de lageren te wonen, d.w.z. om hen vreugde te brengen, wat is dan het probleem? Waarom ontvangen wij dan geen vreugde?

Antwoord: Het probleem is dat de lageren dezelfde verlangens en dezelfde eigenschappen als de Schepper moeten verwerven. Dan zal Hij in staat zijn om in hen te wonen, volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen.

Opmerking: Er zijn ook mensen in onze wereld die tijdens hun leven genot ontvangen en niet met de Schepper verbonden zijn.

Mijn antwoord: Dit is niet het genot waar het Boek de Zohar over spreekt. Het spreekt over een hoger genot. Het hogere genot betekent dat je verbonden bent met het hele universum, met sterrenstelsels en alles wat er maar kan bestaan. Dit zijn kwalitatief andere genoegens.

In spiritualiteit ontvangen we genot van het bereiken van het innerlijke systeem van het universum: hoe alles met elkaar verbonden is, elkaar aanvult en alles naar eenheid en perfectie wordt geleid.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/the-thought-of-creation-is-to-delight-the-creations/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 8/6/23

Related Material:
Why Are We Separate from the Creator?
The Essence of Creation
At The Beginning Of Creation: Line And Circle

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Rood en wit

566.01Zoals een roos tussen de doornen rood en wit gekleurd is, zo bevat de Vergadering van Israël Din (oordeel) en Rachamim (barmhartigheid)” (Introductie van het Boek de Zohar, “The Rose“).

Oordeel, de eigenschap van starheid in onze omgang met elkaar, is rood. Maar als wij het oordeel uit onze omgang verwijderen en alleen vanuit vriendschap, liefde en vriendelijkheid met elkaar omgaan, is dit wit.

Dat wil zeggen dat een Kabbalist geven en liefde voelt in de vorm van wit Licht, en de starre relatie tussen ons in de vorm van rood.

Oordeel en barmhartigheid zijn twee eigenschappen van een mens, in overeenstemming daarmee nodigen wij deze zelfde twee eigenschappen van de Schepper over onszelf uit. Zoals wij elkaar behandelen, zo behandelt de Schepper ons.

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/red-and-white/

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
Who Colored The White Light?
The Rhythm Of Life Between Reception And Bestowal
In Righteousness Shalt Thou Judge Thy Neighbor

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Staten van Grootheid (Katnut) en Kleinheid (Gadlut)

509Het artikel “De Roos” in de Introductie van het Boek de Zohar zegt dat een roos twee staten heeft: Kleinheid (Katnut) en Grootheid (Gadlut).

De staat van kleinheid is het begin van haar schepping, als zij alleen de Sefira Keter bevat. Deze staat wordt “een roos tussen de doornen” genoemd.

De staat van grootheid wordt “een roos” of ” samenkomst van Israël” genoemd, als alle negatieve eigenschappen groeien en getransformeerd worden in positieve.

Doornen symboliseren onze negatieve kwaliteiten. Als we ons met onze doornen tegen elkaar willen keren, gaan we begrijpen dat onze positieve groei ligt in onze juiste houding naar elkaar met onze bloemblaadjes.

We spreken over een staat van kleinheid (Katnut) als we onze negatieve eigenschappen niet meer gebruiken. Het wordt kleinheid genoemd omdat we in deze staat het Hoge Licht nog niet kunnen ontvangen. We spreken over een staat van grootheid (Gadlut) als we bloeien als een roos, als we – door elkaar het goede, liefde en wederzijdse hulp te wensen – opstijgen naar het niveau van de Schepper.

Met andere woorden, zoals Rabbi Akiva het zei, “Heb je naaste lief” is de staat van grootheid als je al je verlangens ten behoeve van anderen kunt gebruiken. Als je alleen maar niemand kwaad doet, is dat de staat van kleinheid, waarin je jezelf als het ware in toom houdt, alsof je jezelf beperkt door middel van de doornen van de roos.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/states-of-smallness-katnut-and-greatness-gadlut/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
A Rose Among The Thorns
Between Two Limits
Where Lawlessness Rules

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De aarde was vormloos en leeg

746.01En de aarde was vormloos en leeg, en de duisternis op het aanschijn van de afgrond, en de Geest van Elokim zweefde over de oppervlakte van de wateren. (Introduction of The Book of Zohar, “The Rose”).

De aarde was vormloos en leeg betekent dat zij nog geen begin had gemaakt om de eigenschap van de Allerhoogste – de Schepper – in zich op te nemen. En de Geest van Elokim zweefde erboven, dit betekent dat deze Geest dichterbij de aarde was gekomen en haar van veraf was gaan beïnvloeden.

De aarde (Eretz) komt van het woord Ratzon: verlangen. Dit is het algemene verlangen van de mens.

De aarde was leeg betekent dat het verlangen niet vervuld was met de genoegens van geven aan de Schepper.

En de Geest van Elokim zweefde over de wateren betekent dat deze Geest nog niet werkzaam was in de diepten van de menselijke zielen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/the-earth-was-empty-and-chaotic/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 6/4/23

Related Material:
The Book of Zohar, Chapter “Rose,” Items 1-3
You Get What You Ask For
There Is No Empty Place In Nature

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Open het hele universum

934Vraag: Het artikel “Slot en Sleutel” in de Introduction of The Book of Zohar (Inleiding tot Het Boek de Zohar) gaat over een sleutel die zowel een slot opent als het sluit, dit betekent dat het gaat over iets wat verborgen is. Wat is deze eigenschap in een mens die in dit verband een slot opent en sluit?

Antwoord: Dat is afhankelijk van de eigenschappen van een mens die dichterbij de Schepper komt of verder van Hem verwijderd raakt. In overeenstemming hiermee opent of sluit hij het hele universum voor zichzelf, de hele natuur.

Je zult de sleutel die de handelingen van de Schepper in jezelf onthult, kunnen vinden als je de eigenschappen van ontvangen in jezelf verandert in eigenschappen van geven. Dat kan alleen als je in een groep bent, in verbinding met anderen die net zo zijn als jij, als je elkaar helpt om boven je egoïsme uit te stijgen en je voor anderen open te stellen.

Op deze manier kom je namelijk dichter bij elkaar en dan wordt het duidelijk voor je hoe je de hele natuur kunt bereiken.

Dit gebeurt volgens de wet van gelijkvormigheid van eigenschappen. Je kunt de handelingen van de Schepper alleen onthullen als je zelf vanuit je verlangen ook zulke handelingen verricht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/open-up-the-entire-universe/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
The Key To The Book Of Zohar
The Key To Unlocking The Zohar
How To Enter The Book Of Zohar

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

50 poorten naar de Schepper

294.4Er zijn poorten die gemaakt zijn om te verhullen, gemaakt om de Lichten te blokkeren. Het zijn er vijftig, uitgehouwen in vier richtingen, het werden negenenveertig poorten, want één poort heeft geen zijkant en het is onbekend waar hij is, boven of beneden. Daarom bleef die poort verborgen (Introduction of The Book of Zohar, Chapter “Lock and Key”) (Introductie tot het Boek de Zohar, Hoofdstuk “Slot en Sleutel”).

Wij moeten de staat bereiken waarin wij de Schepper volledig zullen onthullen, dit betekent dat de schepping al Zijn eigenschappen verwerft.

De 49 poorten zijn alle eigenschappen van de Schepper. De laatste poort, de 50e, is de meest fundamentele. Wij moeten die poort onthullen en dan, als wij het hoge paleis van de Schepper betreden, zullen we zelf zien, leren, voelen en ontdekken wat Hij is, wat de wetten van Zijn natuur zijn en van alles wat er in het hele universum gebeurt, ongeacht de afstanden tussen de verschillende delen. Dit alles zal dan in ons aanwezig zijn, in onze vermogens.

50 poorten symboliseren de structuur van ons verlangen dat uit vijf delen van elk 10 Sefirot  bestaat.

Wij kunnen de 50e poort niet zelf openen. De Schepper doet dat. De Schepper opent trouwens alle andere poorten ook, maar met de laatste poort hebben wij persoonlijk niets te maken.

Door de 49 poorten in zichzelf te onthullen, bevindt een mens zich in een zekere verbondenheid met de Schepper en in de 50e poort wordt er een complete verbondenheid met Hem bereikt. Dit is het kenmerk ervan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/fifty-gates-to-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 5/21/23

Related Material:
When The Gates Open…
The Last 50th Gate
49 Gates On The Way To Redemption

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Op het hele pad

530Vraag: Er zijn twee categorieën hindernissen. De ene gaat erover dat als er iets gebeurt in de buitenwereld iemand juist door deze hindernissen naar de groep rent. Dan is hij samen met zijn vrienden. De andere categorie hindernissen ontstaat ten gevolge van de verbinding: mensen hebben zich met elkaar verbonden en dan ontstaan er moeilijkheden. Wat is het verschil tussen deze twee soorten hindernissen?

Antwoord: De eerste soort is een hindernis van beginners. Maar als je verstoringen in de verbinding voelt, zijn dat al de hindernissen die zich voordoen op het hele pad, op de hele ladder, tot aan de Wereld van Oneindigheid.

In Het Boek de Zohar staat geschreven dat zelfs de volgelingen van Rashbi grote haat naar elkaar voelden voordat zij De Zohar schreven, dat wil zeggen, voordat zij de hoge spirituele lagen mochten onderzoeken die zij toen beschreven.

Het probleem in de verbinding tussen de vrienden manifesteert zich op het hele pad. Wij denken dat het alleen nu zo is en dat het dan zal verdwijnen. Maar dit is constant spiritueel werk, tot aan Gmar Tikkun, de laatste correctie

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/throughout-the-entire-path/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Two Kinds of Disturbances” 3/11/12

Related Material:

Disturbances Are Necessary For Advancement

Modern Types Of Obstacles

Virtuous Disturbances

Filed under: Group Work, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →