Category Archives: Zohar

De Zohar – Bouwer van de ziel

49.04Door Het Boek de Zohar te bestuderen, verduidelijkt ieder mens voor zichzelf heel nauwkeurig wat er voor zijn ziel nodig is.

Daarom ontvangt ieder van ons – als we De Zohar lezen – zijn eigen indrukken die verschillen van die van anderen.

Alles wat De Zohar beschrijft moet door ons heengaan. Een mens ontwikkelt zich echter niet door de invloed van het beschrevene zelf, maar dankzij het hervormende Licht.

Het schijnt op het verlangen van een mens, op zijn wezen dat informatieve genen bevat (Reshimot). We kunnen dit vergelijken met de functie van stamcellen die de basis vormen van alle menselijke cellen.

Het Licht beïnvloedt onze materie, en Reshimot die karakteristiek en specifiek zijn voor een bepaalde ziel, ontwaken daarin. Met de hulp van het Licht bouwen deze Reshimot van deze materie elke structuur, een deel van de ziel.

Ieder mens heeft zijn eigen zielen structuur.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-zohar-builder-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From from the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/09, The Book of Zohar – Selections, Chapter “Noah”

Related Material:

How To Enter The Book Of Zohar

How to Read The Book of Zohar

You Don’t Understand The Zohar. Period.

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De letters van het boek De Zohar drukken verbindingen uit

526Vraag: Drukken de letters, waarover De Zohar spreekt, de soorten van verbindingen tussen ons uit?

Antwoord: Natuurlijk! Alleen de verbinding tussen ons! Zonder de verbindingen tussen zielen zouden de auteurs van De Zohar niets hebben kunnen bereiken. Alles wordt bereikt in het netwerk van verbindingen tussen ons.

Wat bereiken we? Krachten van geven. De totaliteit van deze Krachten van geven wordt de Schepper genoemd (Bo-Re, Kom en Zie), wij onthullen Hem in de verbinding tussen ons, het is de eigenschap van geven en liefde.

Als we dit bereiken in de vorm van Krachten, is ons verlangen: een kli te vormen om het Licht te onthullen. Als wij daarin een indruk ervaren, het Licht, is dat de Schepper, het Licht dat in een kli onthuld wordt, in een verlangen. Er bestaat niets anders.

Alles wat wij in De Zohar lezen of in andere boeken van Kabbalisten – zijn de indrukken van een mens, een Kabbalist, vanuit wat hij in zijn verlangens heeft bereikt van de Kracht van geven, volgens gelijkheid van vorm. Hij vertelt ons over zijn verlangens, over de Kracht die hij heeft bereikt, over zijn indrukken die hij in een bepaalde uiterlijke vorm uitlegt.

Het kan in muziek worden uitgedrukt, in liederen en in mooie woorden, het kan ook worden uitgelegd in de taal van Kabbalah, de Talmoed of legenden. Uiteindelijk is het zo dat Kabbalisten aan ons uitleggen wat zij spiritueel bereikt hebben.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/the-letters-of-the-book-of-zohar-express-connections/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 5/26/11, The Book of Zohar, “Truma (Donation),” “A Persimmon and a Sedan Chair”

Related Material:

Revealing The Words Of The Zohar

Opening The Book Of Life

Zohar For All

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

De Bron van het bestaan bereiken

527.04De Wijsheid die men moet kennen: het geheim van zijn Meester kennen en gadeslaan … (Zohar for All, Song of Songs (Het Hooglied) 482-483).

Vraag: Wat zijn de geheimen van de Schepper?

Antwoord: De Schepper heeft geen geheimen, alle geheimen zijn in ons aanwezig. Als wij ons steeds beter met elkaar verbinden, zodat elke innerlijke afstand die er tussen ons bestaat helemaal verdwijnt, ontdekken wij steeds meer van het universum. Hierover spreekt Het Boek De Zohar

Hij moet … zichzelf leren kennen, weten wie hij is, hoe hij is geschapen, waar hij vandaan komt en waar hij heengaat, hoe het lichaam wordt gecorrigeerd en hoe de Koning van alles recht over hem zal spreken.

Met het lichaam bedoelen wij het egoïsme van de mens. Ons fysieke lichaam behoort niet tot het menselijke niveau, maar tot het dierlijke niveau.

De rechtspraak betekent dat een mens een staat moet bereiken waarin hij zijn handelingen op een nuchtere manier kan beoordelen, ze op de juiste manier kan begrijpen en over zichzelf kan oordelen.

Het geheim van ziel kennen en gadeslaan. Wat is de ziel in hem? Waar komt zij vandaan en waarom is zij in dit lichaam gekomen dat een verontreinigde druppel is die hier vandaag aanwezig is, en morgen in het graf?

Een mens moet de bron van zijn bestaan bereiken, waar hij vandaan komt en waarom hij hier is.

Om de wereld waar men in is te leren kennen, en waarom de wereld gecorrigeerd moet worden, om zijn blik te richten op de verheven geheimen van de Hoge Wereld en zijn Meester te leren kennen. Dit alles zal men ontdekken vanuit de geheimen van de Torah.

Dit is de opgave van Het Boek De Zohar.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/attaining-the-source-of-existence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 2/15/22

Related Material:

The Deepest Degree Of Knowledge

“To Observe The Secret Of His Master”

The Secret Effect Of The Book Of Zohar

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Breng het Licht naar de wereld

137De beroemde Kabbalist Ramak (Rabbi Moshe Cordovero) uit de 16e eeuw, schreef in het boek Ohr Yakar dat mensen die Het Boek De Zohar bestuderen krachten van de zielen van de rechtvaardigen opwekken, samen met de kracht van Mozes. Iemand die Het Boek De Zohar bestudeert, staat namelijk in verbinding met de bron van het Hoge Licht, met de kracht van geven en liefde. Daardoor geeft hij het Hoge Licht door aan alle zielen die zich beneden hem bevinden.

Er is een punt in ieder van ons dat een mens onderscheidt van anderen. Alleen in dit punt is hij de enige die boven alle anderen staat. Zo geeft ieder van ons het Hoge Licht, via dit punt, door aan alle andere zielen.

Daarom hoeven wij de wereld niet te veranderen. Door zelf te veranderen, verandert een mens alle anderen, want hij staat met hen in verbinding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/pass-the-light-into-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 2/15/22

Related Material:

How to Read The Book of Zohar

The Power Of The Book Of Zohar

The Key To The Book Of Zohar

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Afstand en nabijheid

Het Boek De Zohar, VaYikra, item 79: Het is als een koning die boos was op de koningin en haar voor een bepaalde periode uit haar paleis verdreef. Toen die tijd verstreken was, wilde de koningin onmiddellijk terugkomen en naar de koning terugkeren. Dit gebeurde eenmaal, tweemaal, driemaal. Maar de laatste keer werd zij op grote afstand van het paleis van de koning gehouden en de koning hield haar voor een lange periode op afstand van zijn paleis. De koning zei: “Deze keer is anders dan de voorgaande keren toen zij naar mij toekwam. In plaats daarvan zullen ik en mijn familie haar nu gaan zoeken.”

De koning is de Schepper, de alomvattende kracht van de natuur. De koningin symboliseert de schepping, d.w.z. de zielen die door de Schepper zijn geschapen. Zij moeten een aantal staten van afstand en nabijheid meemaken, waardoor in de zielen waarnemingen van de Schepper gecreëerd worden die steeds duidelijk worden.

Als zij op afstand worden gehouden van Hem, voelen ze bepaalde negatieve eigenschappen in zichzelf: duisternis, verwarring en lijden. En dan, als zij dichterbij Hem komen, bereiken ze een staat van vervulling, begrip, etc. Maar elke keer is de afstand en het naderbij komen kwalitatief verschillend.

Toen ik de eerste keer van Hem verwijderd was en later weer dichterbij kwam, voelde ik dat het heel naar was om ver weg te zijn en aangenaam om dichtbij te zijn, maar toen ik de tweede keer van Hem verwijderd was en misschien wel vanaf dezelfde afstand weer naderbij kwam, had ik er al een ander gevoel over: “Waarom ben ik op afstand gehouden? Waarom kom ik weer terug? Wat is het verschil?”

De derde keer vraag ik mezelf af: “Waarom doet de Schepper dit?” Ik vraag niet waarom dit met mij gebeurt, maar waarom de Schepper dit nodig vindt. Ik besef dat het van de Schepper komt.

De vierde keer, als al dit onderzoek en wat ik begrijp zich in mij heeft verzameld, wordt mijn denken ruimer en breidt mijn voelen zich uit, dan bevind ik mij al in een diepe staat van verbanning van de Schepper, in een staat van afscheiding en duisternis. Hoewel deze duisternis misschien wel dezelfde is als voorheen, is het besef dat ik niet meer op eigen kracht naar Hem kan terugkeren heel bitter en diep. Ik voel mij tegengesteld aan de Schepper en ik voel mijn machteloosheid zo diep dat ik niet weet wat ik moet beginnen.

In deze situatie merk ik voor het eerst dat ik kracht tekortkom en dat ik Hem nodig heb om mij terug te brengen. Als deze dringende vraag in mij opkomt omdat ik niet langer in ballingschap kan blijven, komt Hij zelf met al zijn hovelingen naar mij toe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/distancing-and-nearing/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #14

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Uit het stof opstaan

Zohar for All, VaYikra, item 80: Wie zag in die tijd de glorie van de koningin en de verzoeken die de koning haar deed? Tenslotte hield de koning haar in zijn armen, hief haar op, en bracht haar naar zijn paleis. En hij zwoer haar dat hij nooit meer van haar zou weggaan en nooit ver van haar zou zijn.

De koningin is de bijeenkomst van alle zielen. Neem beide handen, dit betekent: van de rechter- en de linkerlijn, van de egoïstische en de altruïstische eigenschappen, van alles wat in onze zielen aanwezig is. (Dit citaat wordt niet in bovenstaande tekst vermeld)

Vraag: Moeten wij, om dit te bereiken, naar de staat van stof gebracht worden?

Antwoord: Zeker! Alleen dan zullen wij met de grootheid van de Schepper overeenstemmen, als we Zijn partner kunnen worden. Want het verschil tussen de staten van complete verbinding met Hem en complete afscheiding van Hem is nodig en moet in ons aanwezig blijven. Daarin zullen wij al Zijn eigenschappen voelen, al Zijn kracht, en zij zullen ons gaan toebehoren.

Vraag: Moeten mensen leren dat het noodzakelijk is om te komen tot de staat van in het stof om op die manier de Hoge Kracht te onthullen?

Antwoord: Dat is niet aan ons. Misschien leren zij dit, of niet, maar hoe dan ook, we zullen eens zo ver komen.

Opmerking: Dat klinkt pessimistisch.

Mijn antwoord: Helemaal niet. Als ik van tevoren weet dat er in mij spoedig een staat van niet verbonden zijn naar boven zal komen, zal ik me slecht voelen, maar het is een goede staat en als ik dit heb meegemaakt, zal ik des te hoger opstijgen, naar het Licht, de oneindigheid, perfectie en harmonie, dan zal het vreugde voor me betekenen.

Vraag: Als ik me in het stof bevind, begrijp ik dan wat er met mij gebeurt?

Antwoord: Als je je erop voorbereidt, ja. Hiervoor moet je kabbalistische boeken lezen. Daarin staat alles wat je nodig hebt om je voor te bereiden.

We staan namelijk niet als één mens tegenover de Schepper. We zijn met opzet van elkaar gescheiden en bevinden ons in verschillende staten. Daarom kunnen wij – al voordat we fysiek vallen – als we elkaar op de juiste manier steunen, ons voelen en denken zodanig met elkaar verbinden dat wij ons van tevoren van deze val bewust zijn, dan hebben wij deze val helemaal niet nodig.

Het is niet noodzakelijk dat we fysiek in een staat van complete machteloosheid en gebrokenheid terechtkomen. Het is voldoende om het innerlijk te beseffen en te ervaren. Dit betekent dat ik nu, als een normaal mens in dit leven, kan veroorzaken dat de Schepper voor mij op de grootst mogelijke afstand is. Daarom zijn er twee werelden geschapen: de spirituele en de fysieke wereld. 

Wij leven in een lichaam, in de een of andere fysieke vorm die niet verandert. Daarin vinden geen veranderingen plaats, daardoor kunnen wij in onze zielen de laagst mogelijke staat voelen, namelijk afstand van de Schepper, en een gewoon leven leiden waarbij we fysiek niet in het stof liggen en ons niet verlagen tot een comateuze staat; maar mentaal, vanuit inzicht, zijn we ons hiervan innerlijk bewust. En dan zullen wij op een normale, redelijke, verstandig voelende manier alles gaan onderzoeken en afwegen en ons uit deze staat oprichten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/rise-from-the-dust/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #14

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Buiten de materie

De Torah wordt genoemd: een middel om vrijheid te bereiken – vrijheid van de engel des doods. Wij moeten tijdens dit leven door vier fasen van de juiste correctie heen, en van de manier waarop we het ego gebruiken. Het ego helpt ons vanaf een andere kant, door ons schade toe te brengen, helpt het ons om er bovenuit te stijgen.

Als een mens het ego op de juiste manier gebruikt, bereikt hij eeuwigheid. Hij gaat voelen dat hij zich een niveau boven het egoïstische niveau bevindt. Konden we ons maar voorstellen wat het betekent om dit niveau te bereiken! We komen in een staat waarin de ander gebruiken niet bestaat, waarin we niet in onszelf opgaan maar alleen gevend zijn, alsof we ons buiten de materie bevinden en niet absorberen voor onszelf. Een dergelijke staat wordt in ons verankerd en wordt door ons als eeuwigheid gevoeld.

Dit geeft Kabbalah ons. Kabbalah spreekt totaal niet over deze wereld, over volkeren, landen of hoe we op deze aarde omgaan met onze problemen: de bank, het werk, gezondheid, gezin en familie.

Kabbalah spreekt alleen over de manier waarop een mens op een hoger niveau gebracht wordt, waar je niet langer in de materie leeft en daarom eeuwig bent.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/outside-matter/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #8

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

Een vreemd geboorteproces

Vraag: Zelfs als ik niet begrijp wat er in Het Boek De Zohar geschreven staat en ik er toch in lees, kan ik dan op deze manier het niveau ontdekken dat boven mij aanwezig is? Dit lijkt vreemd voor een modern mens.

Antwoord: Ja, het is ook vreemd. Maar toch is dit nu juist de noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van spiritualiteit.

Alles in onze wereld is vreemd. Denk eens aan de geboorte van een kind, is dat geen vreemd proces? We zijn eraan gewend en daarom denken we: “Zo is het nu eenmaal.” Maar hoe kan het eigenlijk?

Neem eens een of ander schepsel uit een andere wereld en laat het dan eens zien wat wij in onze wereld hebben: heel veel onbekende, onbegrijpelijke, vreemde verschijnselen die geen duidelijke ontwikkeling hebben op basis van oorzaak en gevolg.  We zijn eraan gewend geraakt dat het ene het andere opvolgt, want zo hebben wij het ontdekt, zo hebben we het geleerd. In spiritualiteit is het net zo.

Ontwikkeling vindt altijd plaats volgens de wet van de ontkenning van de ontkenning. Als er een hoger niveau wordt geboren, wordt het geboren als iets wat tegengesteld is aan het vorige niveau, vanuit ontkenning, doordat we uit het vorige niveau vallen, ondanks dat niveau. Daarom is het altijd iets vreemds: het hele proces van geboorte in onze wereld, en nog meer in de spirituele wereld.

Anderzijds kan het ook niet anders, want de opgang naar het volgende niveau is een verandering van het hele paradigma van het bestaan, een verandering van de hele filosofie, de methodologie en de houding naar de wereld.

Daarom betekent opstijgen naar het volgende niveau een complete hergeboorte. Dit vindt alleen plaats onder de invloed van het Hoge Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/the-strange-process-of-birth/

 www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #7

Related Material:

The Magical Mechanism Of The Book Of Zohar

The Book Of Zohar – A System Of Communication With The Upper World

See The World From End To End

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

De wereld is alles wat ik voel

Het Boek De Zohar, “YaYera, Item 114: “Toen Adam HaRishon zondigde, zondigde hij met de boom van de kennis van goed en kwaad, zoals er geschreven staat: ‘maar van de boom van de kennis’. En hij zondigde daarmee en veroorzaakte de dood in de hele wereld.”

De wereld is alles wat ik voel. Toen ik op spiritueel niveau mijn egoïsme ging gebruiken, werden al mijn gevoelens, mijn wereld, meteen van de enorm grote, hogere, immense, eeuwige, volmaakte staat waarin ik was, gereduceerd tot een kleine, gebrekkige, egoïstische, doffe, tijdelijke wereld, die al snel uitloopt op mijn dood.

Precies dit gebeurde er met de gevoelens van de mensen die de val maakten van het spirituele niveau naar het fysieke niveau.

Ik voel de hele wereld in mij. Alles wat via mijn zintuigen binnenkomt, wordt in mij gevormd, toegevoegd en geïntegreerd, het wordt aan mij gegeven als een beeld van mijn universum, mijn wereld, wat ik innerlijk absorbeer.

Als er echter spirituele zintuigen in mij worden gevormd, en ze zijn praktisch grenzeloos, lijkt het alsof ik uit mezelf treed, uit mijn beperkingen, dan ga ik de natuur in haar eeuwige perfectie waarnemen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/the-world-is-all-that-i-feel/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #7

Filed under: Perception, Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →

De schepping en haar vrouwelijke deel

Het Boek De Zohar, Chayei Sarah” (Het Leven van Sarah), hoofdstuk 80: Waarom treffen we allerlei soorten hekserij en magie bij vrouwen aan? Dat komt omdat, toen de slang bij Eva kwam, hij vuiligheid in haar bracht. Hij bracht het alleen in haar, niet in haar man, de toverspreuken verspreidden zich vanuit de vuiligheid van de slang. Daarom vinden we hekserij bij vrouwen.

In Kabbalah vormen vrouwen een heel belangrijk deel van de schepping, zelfs nog belangrijker dan het mannelijke deel, want alles is van haar afkomstig. Het mannelijke deel is een link tussen het vrouwelijke deel en de Schepper.

De hele schepping is het vrouwelijke deel. Daarom worden geboorte, fasen van opgang en alle activiteiten van de schepping in de vrouw gerealiseerd. Mannen in de wereld zijn alleen nodig om haar te geven wat zij nodig heeft, het leven zelf is in de vrouw aanwezig.

Dit is heel waar. Als mannen dit zouden begrijpen en het ermee eens zouden zijn, zou de wereld er veel beter uitzien, eerlijker. Helaas zijn we nog niet in die mate gecorrigeerd.

Vanuit spiritueel oogpunt, is het vrouwelijke deel in de schepping het verlangen en het mannelijke deel de intentie. De Schepper heeft het verlangen geschapen, voor dat verlangen is de correcte intentie geschapen: ten behoeve van de Schepper. Deze intentie werd echter gecorrumpeerd door de zogenaamde “zonde” en veranderde in het tegendeel. Dat wil zeggen dat de intentie om te geven is vervangen door een ontvangen voor zichzelf, zonder enige liefde of mededogen voor anderen.

Waarom zeggen we dat de vrouw verdorven is, dat zij al het kwade in zich heeft, dat zij het venijn van de slang in zich heeft en de man niet? Omdat het kwaad zich in het vrouwelijke deel manifesteert. Ik bedoel hiermee echter absoluut niet dat het over vrouwen gaat. Als ik “vrouw” zeg, verbind ik dit alleen met spirituele eigenschappen. Leg mijn woorden dus niet uit op het niveau van onze wereld.

Eva was dus niet verdorven voordat de egoïstische eigenschap van “ontvangen” op Adam overging. Adam was zelf verdorven en daardoor was de hele wereld verdorven, inclusief Eva. Zij was de schakel tussen de slang en Adam. Toen Adam zondigde, daalden zij beiden af naar het laagste niveau, naar de staat van permanente zonde, en zij moeten uit deze egoïstische staat komen.

Dit gebeurt hoofdzakelijk door de inspanningen van Adam, het mannelijke deel van de schepping, omdat dat deel werkt aan de correctie van de intentie en deze moet veranderen van ontvangen in geven. Het vrouwelijke deel is meer passief. Zij aanvaardt deze intentie en werkt ermee. We zien dit in de praktijk terug in het mannelijke en het vrouwelijke karakter, in hun benadering van de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/creation-and-its-female-part/

Facebook: www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #4

Related Material:

Women’s Force: The Force Of Creation

Female Desire And Male Intention

“Woman” And “Man” Are Two Forces Leading To The Creator

Filed under: Man and Woman, Spiritual Work, Women’s Spirituality, Zohar | Add Comment / Ask Question →