Category Archives: Zintuigen

Gaat het allemaal over mij?

508.1Opmerking: Max zag uw video en heeft de volgende vraag voor u opgestuurd: “Dus het gaat allemaal om mij en niet om de wereld?!”

Mijn antwoord: Natuurlijk gaat het allemaal om de mens. En hoe zit het met de wereld? Wat is de wereld? De wereld is een weerspiegeling van jou.

Opmerking: Maar een mens kan zich niet voorstellen dat er geen mensen zijn, dat er geen wereld is, dat er geen kwaad bestaat. Dat is heel moeilijk voor hem.

Mijn antwoord: Dat begrijp ik, want voor elk mens, ook voor een Kabbalist, zijn er perioden waarin hij opgesloten zit in zichzelf, alles vanuit zichzelf voelt en zich dat niet helder bewust is. Juist daardoor wordt hij heel goed door elkaar geschud. De Hoge Kracht werkt aan hem. En dan geeft deze Kracht hem de mogelijkheid om terug te keren naar de juiste waarneming van de werkelijkheid.

Door deze tegengestelde indrukken, in zijn innerlijk en buiten hem, kan hij vaststellen wat deze wereld die wij via onze zintuigen waarnemen betekent, en wat de werkelijke, ware wereld die wij boven onze zintuigen uit waarnemen betekent. Geloof (= de Kracht van Liefde) is hoger dan kennis.

Vraag: U zegt dat hij alles in zichzelf waarneemt. Betekent dit dat hij alles via zijn gevoelens waarneemt? Is dit een verkeerde perceptie van de wereld?

Antwoord: Deze waarneming is onjuist, onvolledig en verkeerd. Hij moet dit uitbreiden door naar een hoger niveau te gaan, boven de zintuigen uit.

Vraag: Maar het is niet mogelijk om hiervan een voorbeeld te geven, toch?

Antwoord: Nee. Deze mens moet zichzelf ontdekken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/is-it-all-about-me/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 2/17/22

Related Material:

The Secret Of The Perception Of Reality

The Objective Perception Of The World

Objective Reality or Common Misconception?

Filed under: News, Perception, Q&A | Add Comment / Ask Question →

 

Synapsen voor het overbrengen van spirituele informatie

214Kabbalah is de wetenschap die gaat over de manier waarop we de onthulling van de Schepper in onze wereld kunnen bereiken, Hem zodanig kunnen gaan voelen en gewaarworden dat we het kunnen doorgeven aan andere mensen en aan de volgende generaties. Kabbalah leert ons hoe wij de werkelijkheid kunnen waarnemen die we met onze vijf gewone zintuigen niet kunnen voelen.

Maar als deze niet kan worden waargenomen met onze waarnemingsorganen, hoe kunnen wij die werkelijkheid dan waarnemen met ons denkvermogen? Dat kan niet! Ons denken is immers het resultaat van indrukken uit onze wereld. In de mate waarin wij ons in deze wereld ontwikkelen, bouwen we verschillende vormen, onderscheidingen en beelden op, allerlei verbindingen en synapsen in onze hersenen.

Daarom zijn we niet in staat om de spirituele wereld waar te nemen. Daarvoor moeten we nieuwe waarnemingsorganen ontwikkelen: in ons denken en ons hart moeten wij nieuwe verbindingen tot stand brengen die bij een gewoon mens niet aanwezig zijn. Dit is mogelijk.

Als wij zulke verbindingen geleidelijk opbouwen, werken ze als synapsen in de hersenen en verbinden ze voor ons allerlei begrippen en tegenstellingen met elkaar. In wezen zijn het formules om alles wat er in materie en in de ruimte aanwezig is met elkaar te verbinden.

Op deze manier bouwen we kelim (vaten) om de werkelijkheid in onszelf waar te nemen die boven de fysieke zintuigen en het verstand uitstijgt en gaan we de spirituele wereld voelen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/synapses-for-transmitting-spiritual-information/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 8/10/22, Baal HaSulam “The Teaching of the Kabbalah and Its Essence”

Related Material:

Perceiving The Hidden Realm Of The Universe

Man Is An Instrument For Perceiving Reality

Is It Possible To Attain An Objective Picture Of Reality?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Kabbalah Study, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →