Category Archives: Ziel

Als de ziel huilt

236.01“Mijn ziel zal heimelijk huilen”, dit betekent dat “Mijn ziel zal huilen”, als een mens in een staat van verhulling komt, want dan heeft men geen andere keuze (Baal HaSulam, Shamati 18, “My Soul Shall Weep In Secret”).

Vraag: Wat betekent het, dat de ziel huilt?

Antwoord: Als een mens alles aan de Schepper wil geven en zich aan Hem wil vastklampen, maar merkt dat hij het nog niet kan, dan voelt hij dat zijn ziel huilt.

Net zoals in onze wereld zijn er in de spirituele wereld veel verschillende staten: de ziel huilt, de Schepper huilt, de kinderen Israëls huilen. Maar dit alles gebeurt in één mens.

In spiritualiteit zijn er, net zoals in onze wereld, verschillende soorten tranen: tranen van geluk, van verdriet, enz.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/when-the-soul-is-crying/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 11/6/22

Related Material:

Crying Over A Heart Of Stone

What Is Prayer?

The Meaning of Spiritual and Physical Tears

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Weerstand tegen Kabbalah

002Er zijn verschillende soorten tegenstanders van Kabbalah. Er zijn mensen die simpelweg het woord “Kabbalah” niet kunnen verdragen omdat ze het zo geleerd hebben. Er zijn mensen die er niet naar verlangen om het te bestuderen omdat ze denken dat het hen kan schaden en op de een of andere manier hun belangrijkheid kan verminderen. Er zijn dus vele redenen die andere mensen problemen kunnen bezorgen zonder dat ze er zelfs maar over nadenken.

Om nog maar te zwijgen van de problemen die er zijn als je op een heel nieuwe manier over de Schepper spreekt – zoals geen enkele godsdienst dat doet. Hoe zouden ze je dan nog kunnen accepteren?

Opmerking: U zegt dat er weerstand tegen Kabbalah bestaat om aan jezelf uit te kunnen leggen wat je eigenlijk doet.

Mijn antwoord: Ja, het is een probleem totdat iemand die Kabbalah studeert gaat begrijpen wat hij werkelijk doet. Dit vormt zich niet meteen in hem.

Hij gaat langzamerhand begrijpen waarom, wat en hoe. Dit alles verzamelt zich in hem omdat hij de ziel – die hij niet voelt – bestudeert. Hij bestudeert de gewaarwordingen in deze ziel, de Hoge Wereld genaamd, en die wereld voelt hij ook nog niet, maar hij streeft er wel naar om er dichtbij te komen. Daarom heeft hij nog geen duidelijk inzicht in waar hij zich bevindt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/resistance-to-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Kabbalah. For and Against” 10/12/13

Related Material:

Unenviable Role

Resistance To The Wisdom Of Kabbalah, Part 5

What Makes People Fear Kabbalah?

Filed under: Kabbalah Study, Religion | Add Comment / Ask Question →

 

Het Licht van de ziel

569.01Laat ik het uitleggen met betrekking tot zielen van mensen, die ook spiritueel zijn: Het is bekend dat de vorm van de spirituele wet eenvoudig is. Zeker, er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Ze zijn echter van elkaar gescheiden door de ongelijkheid van vorm in elk van hen.  (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Part 1, Item 4, “Restriction and Line,” Inner Observation).
(Baal HaSulam, De Studie van de Tien Sefirot, Deel 1, Punt 4, “Restrictie en Lijn,” Innerlijke Waarneming).

Vraag: Wat betekent het dat er zielen zijn en dat iedere ziel een soort lichaam heeft?

Antwoord: Verlangen op zich betekent niets. Maar de vorm ervan, dat wil zeggen waar het verlangen naar streeft en waarmee het vervuld wil worden, bepaalt de essentie van het verlangen en de vorm waarin het zich manifesteert.

Vraag: Baal HaSulam schrijft: Er zijn evenveel zielen als er lichamen zijn waarin de zielen schijnen. Wat betekent het dat “de ziel schijnt in het lichaam”?

Antwoord: Het gaat erom dat het verlangen, waardoor de totale eigenschap van het lichaam wordt bepaald, kan variëren: het kan afnemen, toenemen en verschillende vormen en typen aannemen. Er vindt dus voortdurend een soort evolutie plaats, zoals een verandering in de vorm van het verlangen, in omvang of karakter. Op deze manier verschillen alle verlangens van elkaar.

Het innerlijke verlangen wordt gedefinieerd als de ziel. Hierdoor wordt ook bepaald wat de essentie van dit object is en wat het precies wil – of het wil ontvangen voor zichzelf of ten behoeve van anderen, geven voor zichzelf of ten behoeve van anderen, in welke vorm, enzovoort. Dit alles scheidt de zielen van elkaar en maakt ze verschillend in kwaliteit en kwantiteit.

De vervulling van de ziel wordt Licht genoemd. Het blijkt dat als verlangens ergens mee vervuld worden, bijvoorbeeld door lijden of door genot, dit het Licht van de ziel wordt genoemd.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2022/11/the-light-of-the-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/30/22

Related Material:

The Root Of The Soul

The Result Of Shattering Of The Common Soul

The Soul Is the Part of One’s Desire That’s Similar to the Creator

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Gedeeltelijk de Schepper bereiken

527.03Kabbalisten schreven over de essentie van de ziel: ”De ziel is een deel van God hierboven en verschilt totaal niet van het Geheel, behalve dat de ziel een deel is en niet het Geheel” (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, Hoofdstuk 1, Innerlijke Observatie, Item 3).

Vraag: Wat betekent het dat de ziel een deel is van de Schepper?

Antwoord: Eigenlijk is de ziel geen deel van de Schepper. Wie de Schepper onthult, bereikt echter maar een deeltje. Het is in feite onmogelijk om de Schepper te splitsen, om een stuk van Hem af te halen zoals een steen van een rots. We kunnen alleen tot het inzicht komen dat het bereiken van spiritualiteit op die manier plaatsvindt.

Vervolgens zal hij, als hij spiritueel groeit, een steeds groter deel van de Schepper in zichzelf bereiken, totdat hij, als gevolg van zijn spirituele ontwikkeling, het gevoel bereikt dat de Schepper hem met absoluut alles vervult.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/partial-attainment-of-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 10/16/22

Related Material:

The Soul Is Part Of The Creator

The Perception Of Reality: Body And Soul

How Is The Soul Connected To The Body?

Filed under: Body and Soul, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom hebben wij geen toegang tot al onze herinneringen? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Waarom hebben wij geen toegang tot al onze herinneringen?

Alles wat we in ons leven meemaken, zal op een gegeven moment uit de opslag van ons geheugen tevoorschijn moeten komen. Bewust of onbewust zullen we elke ervaring uit ons leven gebruiken. Dan zullen we ook begrijpen dat alles met een specifiek doel in ons leven gebeurd is.

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zullen we elk moment dat we hebben meegemaakt nodig hebben bij – en voor – het einde van onze correctie: de laatste fase van ons bestaan waarin we ons egoïsme volledig transformeren in altruïsme en leven als één geheel waarin alles met elkaar verbonden is en in evenwicht is met de natuur – genietend van een gemeenschappelijk gevoel van eeuwigheid en volmaaktheid. Alles wat in onze herinneringen aanwezig is en in het algemeen aanwezig is, is het resultaat van de incarnaties die onze ziel ondergaat.

Wat het vermogen betreft om toegang te krijgen tot al onze herinneringen, is het belangrijkste punt dan ook dat onze herinneringen zowel bewust als onbewust actief zijn, bovendien hoeven we niet met onze herinneringen te werken. Integendeel, we moeten ernaar streven om elke dag een nieuw mens te zijn. Wat er in het verleden gebeurd is, is gebeurd en vandaag proberen we een correctie te bereiken die vollediger en hoger is.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/09/why-can-we-not-access-all-of-our-memories-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

Based on the video “How Should We Work With Memories?” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Oren Levi. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Een huis op pijlers

934Als de Schepper het huis niet bouwt, werken de arbeiders tevergeefs.

De Schepper moet de structuur van onze ziel bouwen, dat doen wij niet zelf. Hoe kunnen wij dan dit huis, gebouwd door de Schepper, binnengaan? Op welk fundament staat het?

Het fundament van dit huis bestaat helemaal uit mijn ten. Het is alsof ik gaten in de grond graaf en er pijlers in aanbreng die ik ga gebruiken om het huis dat ik ga bouwen te dragen. Dit fundament zit in mijn egoïstische verlangen, ik graaf gaten en plaats de fundering pijlers. Anders heeft het huis geen steun.

Ik moet deze fundering versterken, diep de grond ingaan en de zool van de fundering storten waarop ik de betonnen pijlers ga plaatsen. Als ik zoveel pijlers plaats als er volgens de berekening nodig zijn, zal ik er al muren tussen kunnen bouwen, vloeren, enzovoort. Dit is ons werk, zowel in de spirituele als in de lichamelijke bouw. In alle werelden gelden dezelfde principes.

Elke pijler waar het gebouw op staat, is onze verbinding. Wij moeten ons verbinden via alle mogelijke soorten verbindingen: de eerste keer volgens de eigenschappen van een bepaalde vriend, de tweede keer volgens de eigenschappen van een ander, de derde keer volgens de eigenschappen van een derde. Zo bouwen we een gebouw dat bestaat uit de tien Sefirot.

Dan gaan we binnen dit kader vloeren aanbrengen en vloerbedekking tussen de pijlers leggen. Dit gebeurt al door een eenvoudige verbinding tussen ons op hetzelfde niveau, als ieder de ander aanvult door zichzelf te annuleren om zo verbonden te worden.

Er zijn vele details die door de afspiegeling van de geestelijke wortels ook in onze stoffelijke wereld aanwezig zijn. De verbinding vindt hoofdzakelijk plaats door de verschillende vormen van onze annulering naar elkaar toe.

Een verbinding tussen ons opbouwen betekent dat wij de Tempel bouwen, het gebouw van onze ziel. Wij proberen deze verbinding te bouwen en in te zien dat wij het niet kunnen, dat wij telkens weer opnieuw moeten beginnen vanuit weer een afwijzing en weer wanhoop. Dan beseffen wij dat we de kracht van de Schepper missen die ons vasthoudt en het gebouw ondersteunt.

Wij verbinden ons wel met elkaar, maar de Schepper moet deze verbinding stabiliseren. Dan voegen we nog een verbinding toe en nog één, en de Schepper houdt ze allemaal vast. We hebben Hem nodig als de Kracht die ons bijeenhoudt als we proberen om dichter bij elkaar te komen.

Wij hebben de Schepper nodig als de basis van ons werk, wij hebben Hem nodig om alles te organiseren, om de behaalde successen te behouden en onze fouten te corrigeren. Wij hebben Hem nodig bij elke stap die we zetten. Wij leggen ons verlangen erin en de Schepper corrigeert het, Hij verbindt het een met het ander en houdt alles bij elkaar.

Het is onmogelijk om ook maar iets te doen zonder de hulp van de Schepper, zonder het werk van de Schepper kunnen we niets bouwen in de correcte vorm.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/a-house-on-posts/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Vanaf zondag a.s. verschijnen de blogs weer van zondag t/m vrijdag.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/30/22, “Unless the Lord builds a house, its builders labor in it in vain”

Related Material:

Unless the Lord Builds a House, Its Builders Labor in it in Vain

Our Four Story House

The House Of The Creator

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Fysiek en spiritueel geheugen

284.07Vraag: Wat is geheugen? Waar vinden we het?

Antwoord: Er zijn verschillende soorten geheugen. Een ervan is het geheugen op chemisch of elektrochemisch niveau, dat is hetzelfde. Het andere is het spirituele geheugen, dat kan niet worden uitgewist door uiterlijke, fysieke effecten.

Dit hoogste geheugen is de ziel. Het bevindt zich in de drager ervan, de Masach genaamd, scherm in Kabbalah.

Als een mens een scherm in zichzelf creëert, wordt zijn spirituele staat daarop vastgelegd, geen enkele externe kracht kan dit beïnvloeden. Deze staat is eeuwig, net zoals de ziel, slechts in één richting kan deze staat veranderen: in de richting van dichterbij de Hoge Oorsprong komen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/material-and-spiritual-memory/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland%5C

From KabTV’s “Close-Up. Pole Inversion” 5/15/11

Related Material:

The Influence of Solar Activity

Humans Are Electrolytes

What Lies Beyond The Limits Of Intellect?

Filed under: Body and Soul, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

De schakel tussen de mens en de Schepper

933Vraag: Als een mens de Hoge Kracht, de Schepper, bereikt, neemt hij dan geen andere mensen meer waar?

Antwoord: Ze zijn als een schakel tussen hem en de Schepper. Deze structuur blijft altijd bestaan.

Dit betekent dat jij en de Schepper bestaan, maar jij omvat ook alle andere mensen. Je zult hen als je “ik” gaan voelen. Ze zullen zo dicht bij je zijn dat je alleen via hen de Schepper zult kunnen bereiken. Op een andere manier zal je Hem niet voelen, zal je niet dicht bij Hem kunnen komen.

Vraag: Hangt de mate van verbondenheid met de Schepper af van het aantal mensen met wie ik mij kan verbinden?

Antwoord: Ook van de hoeveelheid mensen.

Vraag: Kunnen alle mensen op aarde zo dierbaar zijn voor een Kabbalist?

Antwoord: Hij ziet dat ze delen van zijn ziel zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/06/the-link-between-man-and-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/10/22

Related Material:

How The Influence Of The Creator Occurs

Unity Is the Means of Attaining the Creator

How Does One Strengthen The Connection With The Creator?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Reik naar de oorsprong van je ziel

49.01Vraag: Kan het geslacht van de ziel veranderen?

Antwoord: Nee, de ziel kan niet van geslacht veranderen. Dat is ook niet nodig! Het is wél nodig dat je de oorsprong van je ziel begrijpt en daarnaar streeft. Dit is de meest optimale, aangename en mooiste staat die een mens kan ervaren, omdat hij dan absolute vrede, volmaaktheid en harmonie heeft bereikt.

Alle onvolmaaktheden en verstoringen die een mens ervaart, vloeien voort uit de disbalans met de oorsprong van de ziel. Daarom moet je op niemand jaloers zijn, je moet jezelf ontdekken.

We zien hoe mensen zich haasten, elkaar nadoen en hetzelfde willen bereiken als anderen. En dan? Dan hebben ze nog steeds niets bereikt. En er is geen tevredenheid.

Door anderen na te doen, worden ze nog steeds niet zichzelf, want ze ontdekken hun innerlijke essentie niet.

https://laitman.com/2022/04/reach-for-the-root-of-your-soul/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-up. Reincarnation” 5/3/10

Related Material:

The Root Of The Soul

Returning To The Root Of One’s Soul

Everything Depends On The Root Of The Soul

Filed under: Body and Soul | Add Comment / Ask Question →

 

De Bron van het bestaan bereiken

527.04De Wijsheid die men moet kennen: het geheim van zijn Meester kennen en gadeslaan … (Zohar for All, Song of Songs (Het Hooglied) 482-483).

Vraag: Wat zijn de geheimen van de Schepper?

Antwoord: De Schepper heeft geen geheimen, alle geheimen zijn in ons aanwezig. Als wij ons steeds beter met elkaar verbinden, zodat elke innerlijke afstand die er tussen ons bestaat helemaal verdwijnt, ontdekken wij steeds meer van het universum. Hierover spreekt Het Boek De Zohar

Hij moet … zichzelf leren kennen, weten wie hij is, hoe hij is geschapen, waar hij vandaan komt en waar hij heengaat, hoe het lichaam wordt gecorrigeerd en hoe de Koning van alles recht over hem zal spreken.

Met het lichaam bedoelen wij het egoïsme van de mens. Ons fysieke lichaam behoort niet tot het menselijke niveau, maar tot het dierlijke niveau.

De rechtspraak betekent dat een mens een staat moet bereiken waarin hij zijn handelingen op een nuchtere manier kan beoordelen, ze op de juiste manier kan begrijpen en over zichzelf kan oordelen.

Het geheim van ziel kennen en gadeslaan. Wat is de ziel in hem? Waar komt zij vandaan en waarom is zij in dit lichaam gekomen dat een verontreinigde druppel is die hier vandaag aanwezig is, en morgen in het graf?

Een mens moet de bron van zijn bestaan bereiken, waar hij vandaan komt en waarom hij hier is.

Om de wereld waar men in is te leren kennen, en waarom de wereld gecorrigeerd moet worden, om zijn blik te richten op de verheven geheimen van de Hoge Wereld en zijn Meester te leren kennen. Dit alles zal men ontdekken vanuit de geheimen van de Torah.

Dit is de opgave van Het Boek De Zohar.

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/attaining-the-source-of-existence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 2/15/22

Related Material:

The Deepest Degree Of Knowledge

“To Observe The Secret Of His Master”

The Secret Effect Of The Book Of Zohar

Filed under: Spiritual Work, Zohar | Add Comment / Ask Question →