Category Archives: Ziekte

Spreek de Schepper niet tegen

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

565.02Opmerking: Er is een parabel over een man die stervende was door een ongeneeslijke ziekte. Zijn familieleden hadden zijn genezing al opgegeven. Maar er werd aan hen verteld dat er een wijze man in de buurt was die mensen kon genezen. Ze brachten deze wijze man naar de zieke. Hij vroeg om alleen gelaten te worden met de patiënt. Ze gingen rustig praten en toen ging de wijze weer weg.
De volgende dag begon de patiënt te herstellen. Hij werd helemaal beter. Toen werd hem gevraagd: “Wat heeft de wijze tegen je gezegd zodat jij de ziekte zo gemakkelijk hebt kunnen overwinnen?” Hij antwoordde: “De wijze zei tegen me: probeer de ziekte niet te overwinnen – heb haar lief.”

Dit klinkt natuurlijk heel wijs, maar het is onmogelijk om van je ziekte te houden.

Mijn antwoord: Stem ermee in. Ik bedoel, wees het eens met wat je overkomt en accepteer het als het beste.

Opmerking: De mensheid is ziek, ziek door ziekten die grotendeels ongeneeslijk zijn. Iedereen wil een advies dat hem plotseling zal helpen om op de een of andere manier te leven.

Mijn antwoord: Ontspan je en probeer niets te veranderen. Zwem rustig mee op de stroom van het leven. Accepteer wat je hebt. Want alles wat gedaan wordt, wordt door de Schepper gedaan. Spreek Hem daarom niet tegen, maar voel dat je elk moment in de tijd met Hem verbonden bent.

Vraag: Wat moeten we doen met de angsten die een mens steeds achtervolgen?

Antwoord: Er zullen geen angsten zijn! Want angst komt voort uit het feit dat je een speciale toekomst voor jezelf wilt veiligstellen. Hierin bestaat geen angst.

Vraag: Dus er is angst als je het niet eens bent met de Schepper?

Antwoord: Ja. Maar niet in dit scenario. De toekomst verdwijnt, bestaat niet. Elk moment is gelijk aan het feit dat je vertrekt en er niets meer van je overblijft. En alles is kalm. Wat er was, zal er nog steeds zijn. Zoals koning Salomo het op zijn ring liet schrijven.

Vraag: Dus u denkt dat als een mens deze formule kan hanteren, als hij ermee leeft en erin bestaat, dat het hem dan zal bevrijden van angsten en zelfs van pijn?

Antwoord: Het gaat er niet om dat hij vrij zal zijn van angst en pijn, maar dat hij simpelweg op de juiste wijze verbonden zal zijn met de Natuur, met de Schepper.

Vraag: En wat zal dan het resultaat zijn?

Antwoord: Het zal verbinding met de Schepper geven, sereniteit, toenadering en in Hem opgaan.

Vraag: Welke plaats nemen artsen in dit opzicht in, in deze formule?

Antwoord: Artsen zijn in principe niet bedoeld om een mens uit een ziekte te halen. Dat kunnen zij niet. Het is noodzakelijk, dus de Schepper zal er op de een of andere manier voor zorgen dat er een arts is, waar en wanneer het nodig is.

Maar artsen moeten een mens helpen om in helderheid te komen. In helderheid van geest, in helderheid van kracht, zoveel als mogelijk is. Zodat een mens zich goed kan verhouden tot alles wat er met hem gebeurt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/do-not-contradict-the-creator/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 1/12/23

Related Material:

When Will Fear Disappear?

Everything Passes

The Plague Of The Century

Filed under: Health, News | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe we geen last worden voor onze geliefden

627.2Opmerking: U hebt de volgende brief ontvangen:

Ik heb gisteren een van uw video’s gezien waarin iemand heel eerlijk schreef dat hij ziek is en zich zorgen maakt over zijn vader die hem wilde helpen. Dank dat u op zulke brieven reageert. Ik heb besloten u te schrijven. Ik heb de ziekte van Alzheimer en ik ben pas 47 jaar oud. Meestal lijden oude mensen eraan, maar ik behoor tot dat kleine percentage jonge mensen, wat nu?

Ik klaag niet. Ik volg u al lange tijd. Ik begrijp dat alles in de handen van de Schepper ligt en het maakt me eerlijk gezegd niet uit wat er met me gebeurt. Maar er zit me één ding dwars: ik wil mijn dierbaren niet tot last zijn en dat houdt me steeds bezig. Ik weet wat me te wachten staat: immobiliteit en dementie. Er is geen genezing voor deze ziekte, dat betekent dat alles op de schouders van mijn geliefden terechtkomt.

Mijn antwoord: Vanuit medisch oogpunt zou ik hem adviseren veel te wandelen, naar wetenschappelijk materiaal te luisteren en het te lezen, dat betekent dat de hersenen aan het werk gezet worden. Bovendien, als hij ons materiaal kent, laat hij er zich dan zoveel mogelijk in verdiepen. Dit zal hem een andere richting wijzen. Hij zal zichzelf genezen.

Vraag: Kan een mens niet tot last worden? Stel, dat hij zich in deze materie verdiept maar er niet over nadenkt.

Antwoord: Hij verdiept zich in ons studiemateriaal en als hij daarin leeft, zal alles veranderen. Dan zal hij anderen niet tot last zijn.

Vraag: Zal dit leven in hem borrelen, in welke situatie hij zich ook zal bevinden?

Antwoord: Absoluut.

Vraag: En zullen degenen die dicht bij hem staan voelen dat hij geen last is?

Antwoord: Zij zullen voelen dat hij met zijn eigen dingen bezig is, dat hij zich als het ware in zichzelf heeft teruggetrokken, in wat hem bezighoudt, dat hij veel wandelt, veel nadenkt en zowel met zijn hoofd als zijn lichaam hard werkt. En langzamerhand, geleidelijk, zal hij in bepaalde opzichten dingen overwinnen en de voortgang van deze ziekte kunnen stoppen.

Vraag: Als er, zoals hij beschrijft, werkelijk een situatie is van wederzijdse liefde en steun, is het dan mogelijk om deze vonk van liefde en verbondenheid ondanks alles te behouden, in welke situatie een mens zich ook bevindt?

Antwoord: Ja. Maar dit is een ander probleem. Hij maakt zich zorgen over anderen, niet over zichzelf. Hij vindt het moeilijk dat hij ziek is, namelijk dat hij een last voor hen zal worden, enzovoort. Daar kan je niets aan doen. Er kunnen objectieve redenen zijn die hij op geen enkele manier zal kunnen veranderen, en dan kan hij misschien alleen maar gedachten krijgen om te vertrekken.

Maar dat is niet goed.

Vraag: En waarom krijgt iemand deze gedachten en situaties dan van Boven?

Antwoord: Voor de correctie van de ziel.

Vraag: Van wie? Van hemzelf of van zijn dierbaren?

Antwoord: Van zijn ziel en die van de anderen, zijn vrienden, bekenden en familie. Wij leven alleen voor de correctie van de ziel, niet voor de correctie van het lichaam. Ons lichaam leeft en sterft. Dat is onbelangrijk. Dit is ons animale niveau, maar wij moeten denken aan het volgende niveau.

Vraag: Als we konden zien dat het zo is, dat het wordt gegeven voor de correctie van de ziel, hoe zou ons wereldbeeld dan veranderen?

Antwoord: We zouden allemaal voor een ander doel leven, we zouden de ziel op een hoger niveau willen brengen. Dan zou ons leven inderdaad een heel andere richting en een andere betekenis krijgen. We zouden onszelf in een heel ander kader plaatsen. We zouden anders met elkaar omgaan, we zouden anders leven. Alles zou veranderen.

Vraag: Waarin zou een ongeneeslijke ziekte dan veranderen?

Antwoord: Het is heel goed mogelijk dat wij zouden gaan begrijpen dat dit geen ziekte is, dat dit het natuurlijke einde is van het aardse leven en het lichaam. Het is hier voor een bepaalde tijd om het voor de ziel mogelijk te maken zich daarna te ontwikkelen.

Vraag: Wat doet het dan met de mens? Geeft het hem een soort vrijheid?

Antwoord: Natuurlijk! In het algemeen gesproken gebeurt dan alles op een andere manier.

Opmerking: De vrouw van uw leraar kon zich vijf jaar lang niet bewegen. Ze was vrijwel helemaal verlamd. En ik weet dat er tussen hen, zoals u hebt gezegd, een grote liefde bestond.

Mijn antwoord: Ja.

Vraag: Hoe voelde hij zich en hoe voelde zij zich over wat er was gebeurd?

Antwoord: Zij kon niets, ze kon zelfs niet praten. Ze was volledig verlamd. En hij zorgde voor haar en deed alles wat hij kon. Het is iets ongelooflijks als een man van 85 op die leeftijd voor zijn verlamde vrouw zorgt.

Vraag: Kon dit dankzij deze verbinding, alleen door deze verbinding?

Antwoord: Ja. Ze hielden van elkaar. Het is niet zomaar een gewoonte omdat je 50 jaar bij elkaar bent, het was echte liefde.

Vraag: Hoe komt een mens zo ver?

Antwoord: Dit zijn bijzondere zielen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/02/how-not-to-become-a-burden-for-loved-ones/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/2/21

Related Material:

Treatment With The Meaning Of Life

Five Postulates Of Healing

Whom To Thank For What?

Filed under: Health, News, Q&A | Add Comment / Ask Question →

Waarom worden er zieke kinderen geboren?

Opmerking: Uit een brief aan u: “Ik heb een kind met het syndroom van Down. Vertelt u ons alstublieft, hoe ziet Kabbalah zulke mensen? In de moderne medische wereld wordt dit als een fout van de natuur gezien. Maar de Schepper maakt geen fouten.”

Mijn antwoord: Nee, de Schepper maakt geen fouten, dit spreekt natuurlijk vanzelf. Wij kunnen de oorzaak van iets dergelijks niet vaststellen. Het is een natuurlijk feit en we moeten het niet als een fout zien maar als de juiste handeling van de Schepper, probeer Hem hierin niet teleur te stellen. De opdracht die wij krijgen door zo iemand in onze naaste omgeving die zorg nodig heeft, is dat wij voor hem moeten zorgen, hem helpen en erop moeten letten dat dit kind zich niet gebrekkig voelt. 

Vraag: Wordt dit met een bedoeling door de Schepper gegeven?

Antwoord: Ja.

Vraag: Is dit meer voor de ouders en anderen bedoeld dan voor het kind?

Antwoord: Natuurlijk. Dit is een correctie van de ziel.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/why-are-sick-children-born/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/1/21

Related Material:

Autistic Children: The Environment Determines Everything

Seeing The Highest Impact In Everything

Decipher The Language Of The Creator

Filed under: Children, Education, Health | Add Comment / Ask Question →