Category Archives: Zelfontplooiing

Diversiteit – de sleutel tot succes (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin “Diversiteit – de sleutel tot succes

Enkele weken geleden brachten verschillende nieuwszenders een verhaal naar buiten dat grotendeels onopgemerkt is gebleven bij de massamedia, maar het tart alle redelijkheid. Het blijkt dat de Grace Church School in Lower Manhattan een gids van 12 pagina’s heeft uitgereikt aan studenten en personeel waarin de opdracht van de inclusiviteit van de school wordt uitgelegd. De gids heeft hen aangemoedigd om een aantal van de meest essentiële woorden van elke taal te vervangen door woorden die de betekenis ervan ontnemen. In de gids staat bijvoorbeeld: “In plaats van ‘mam’ en ‘pap’, zeggen we bij Grace ‘volwassenen’, ‘mensen’ of ‘familie’. En: “In plaats van ‘man’, ‘vrouw’, ‘vriend’, ‘vriendin’, zeggen we bij Grace ‘echtgenoot’, ‘partner’, ‘wederhelft’.”

In plaats van te zeggen dat iedereen hetzelfde is, zouden we juist onze verschillen moeten benadrukken en ze voor het algemeen welzijn moeten gebruiken. Dan zullen we ineens ontdekken dat iedereen mooi is op zijn eigen unieke manier! Het opbouwen van een krachtige samenleving berust niet op de bewering dat iedereen hetzelfde is, maar op het omarmen van ieders verschillen. Diversiteit is de sleutel tot succes – uniformiteit is de weg naar mislukking.

Dit is niet alles wat er in de gids staat. Men gaat verder met een poging om het bewustzijn van de studenten en de docenten te manipuleren door het programma als volgt te formuleren: “Wij doen een actieve poging om termen als een ’typische’ of ‘normale’ familiestructuur, elk gezin is uniek” af te schaffen. De gids wijst ook op een probleem dat gedefinieerd wordt als “heteroseksisme”, dat uitgaat van “de veronderstelling dat heteroseksualiteit de natuurlijke of standaardvorm van seksualiteit is en daarom goed of onvermijdelijk is”.

Religie wordt ook in de gids “behandeld”. “In plaats van de vraag: “Tot welke religie behoort u?” zeggen we: “Zijn er religies of geloofstradities die belangrijk voor u zijn?”  Of, “In plaats van te zeggen: ‘Prettige Kerstdagen! Fijne Feestdagen!’ zeggen we: ‘Een fijne vakantie!'” Er staat nog veel meer in, maar u begrijpt wat we bedoelen.

Het punt is dat er aan deze schaamteloze poging tot bewustzijnsverandering totaal geen aandacht is besteed. De kinderen en hun ouders vreesden voor hun toekomst, de leraren vreesden voor hun baan, en de massamedia zagen er geen belang in om te protesteren tegen deze overduidelijke onderdrukking van de vrijheid van denken, dus er werd maar weinig over bericht.

Maar één persoon kon zijn mond niet houden. Paul Rossi, een van de leraren aan de Grace Church, hij schreef een stuk met de titel “Ik weiger toe te kijken als mijn leerlingen worden geïndoctrineerd,” hij publiceerde dit artikel op de Bari Weiss’ blog Common Sense. Als ondertitel schreef hij: “Kinderen zijn bang om de repressieve ideologie die onze school regeert in twijfel te trekken. Daarom doe ik het.”

Rossi geeft toe dat hij bang is voor zijn toekomst, maar hij voelt dat hij geen keus heeft omdat het probleem niet alleen bij Grace Church ligt, maar een wijdverbreid probleem is. “Ik weet dat ik door mijn naam hieraan te verbinden niet alleen mijn huidige baan op het spel zet, maar ook mijn carrière als opvoeder, aangezien de meeste scholen, zowel openbare als particuliere, nu gevangen zitten in deze achterlijke ideologie,” bekent hij. “Maar als ik zie hoeveel schadelijke gevolgen dit heeft voor kinderen, kan ik mijn mond niet houden.”

Gelukkig voor Rossi, en voor ons allemaal, zal – hoewel het nog even kan duren en zich nog verder kan verspreiden – uiteindelijk het geforceerd uitbannen van verschillen tussen mensen niet werken. De natuur heeft ons met onze verschillen geschapen en niet hetzelfde, we kunnen dat niet in een opwelling “ongedaan maken”. Als iets in strijd is met de natuur, zal het niet werken. Het zal alleen diegenen benauwen die het uitproberen.

Het Procrustesbed waaraan deze “inclusieve” ideologie ons probeert vast te ketenen, zal het lijden creëren dat alle Procrustesbedden teweegbrengen, maar het zal ons niet gelijk of hetzelfde maken, het is volkomen nutteloos en overbodig. Mama en papa zijn de twee belangrijkste figuren in ons leven, daarom heeft elke cultuur sinds de oudheid specifieke woorden om hen aan te duiden. Ze zijn geen “familie” en ze zijn zeker niet zomaar “mensen”. Ze hebben ons het leven gegeven en zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de mensen die wij zijn. Het is bijna hetzelfde met “man” en “vrouw”, “partner” heeft niet hetzelfde gewicht. “Man” en “vrouw” impliceert betrokkenheid, en “partner” impliceert veel minder betrokkenheid, als er al sprake van is. Ieder mens die we ontmoeten is uniek en verdient dan ook een unieke naam of benaming. Uniek zijn ontkennen, berooft ieder van ons van onze persoonlijkheid.

Diversiteit is niet iets om uit te wissen, het is iets om te omarmen! Het is een bron van kracht, veerkracht en schoonheid! We kunnen de kwaliteiten van een ras pas waarderen als we weten hoe uniek het is. Maar we weten pas dat het uniek is als we de kwaliteiten van andere rassen kennen. Daarom kunnen we elkaar niet waarderen voordat we weten wie we zijn en hoe we van elkaar verschillen. Wis de verschillen uit en je hebt onze uniekheid uitgewist en – wat nog erger is – ons vermogen om elkaar te waarderen.

In plaats van iedereen gelijk te maken, zouden we onze verschillen heel duidelijk moeten benadrukken en ze gebruiken voor het welzijn van iedereen. Dan zullen we plotseling ontdekken dat iedereen mooi is op zijn eigen unieke manier! Het opbouwen van een sterke samenleving hangt niet af van het gelijk maken van iedereen, maar van het omarmen van ieders verschillen. Diversiteit is de sleutel tot succes, uniformiteit is de weg naar mislukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/diversity-the-key-to-success-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications, Society | Add Comment / Ask Question →

De jacht naar uitmuntendheid

Vraag: In de regel manifesteert perfectionisme zich in drie vormen: een mens eist perfectionisme alleen van zichzelf, hij eist perfectionisme op elk gebied en van iedereen in zijn omgeving of hij voelt druk vanuit de maatschappij om perfect te zijn. Experts merken dat iemand die in quarantaine zit in deze nieuwe omstandigheden constant fouten maakt en dat perfectionisme, of een bepaalde neiging daartoe, hem juist schade kan toebrengen, letterlijk een zenuwinzinking kan veroorzaken.

Is het goed of fout om nu een perfectionist te willen zijn?

Antwoord: Ik denk dat een mens zichzelf geen beperkingen moet opleggen. Als hij ergens een verlangen naar heeft, moet hij dat waarmaken. Je moet niet je best doen om jezelf simpeler te maken en denken dat dat waarschijnlijk beter is. Nee.

Ga op zoek naar wat je het liefst doet, verdiep je daarin, probeer om nog iets speciaals toe te voegen aan waar je belangstelling voor hebt, investeer erin, en je zult zien dat je leven kleurrijker gaat worden. Je kan jezelf in het leven volgens een heel andere toonaard laten klinken. Het hangt allemaal van jou af.

Houd je dus verder niet bezig met deze pandemie. Je wordt door deze pandemie juist aangespoord tot iets nieuws en jij moet uitzoeken wat dat is, alsof de Schepper, de natuur, je een raadsel opgeeft en jij mag het oplossen.

Je zult zien dat het niet zo is dat er iets slechts in de wereld bestaat. Alles ontwikkelt zich steeds meer naar educatie, opvoeding en ontwikkeling. Zo komen we steeds verder vooruit. Ik zie juist dat er in alles wat de natuur ons presenteert een kans ligt voor iets nieuws.

Vraag: En als ik continu alleen maar het maximum wil, is dat goed?

Antwoord: Waarom niet? Dit is het verschil tussen het verlangen van de mens en van het dier. Ik wil het maximum uit mijn leven halen en het maakt mij niet uit of er wel of niet een pandemie is. Ik wil mezelf zoveel mogelijk verwerkelijken in elke situatie die ik van de natuur krijg, dit is mijn kans, een volgende zal ik niet krijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/the-pursuit-of-excellence/

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Kabbalah Express” 11/6/20

Related Material:

How To Turn Shortcomings Into Merits?

There Are No Bad Characteristics

Envy That Helps Us Advance

Filed under: Health | Add Comment / Ask Question →

Korte Kabbalah tips – 25-6-2020

Vraag: Wat is de beste manier om met je persoonlijke groei te beginnen? Wat is helpend om een beter mens te worden?

Antwoord: Het is nodig om vast te stellen waar ik me echt toe aangetrokken voel en niet wat het gevolg is van een bepaalde omgeving die mij bepaalde waarden oplegt. Ik moet uitzoeken waar mijn persoonlijke verlangen ligt. 

Vraag: Kunnen we over “vroeg” of “laat” spreken als het over zelfontplooiing gaat?

Antwoord: Natuurlijk. Liever vroeg dan laat. Maar hoe dan ook, ik moet mezelf ontplooien.

Vraag: Wat betekent zelfontplooiing voor u?

Antwoord: Kennis van de ziel en haar volledige realisatie.

Vraag: Wat is het verschil tussen zelfontplooiing en de bevrediging van je behoeften?

Antwoord: Bevrediging van behoeften gaat over een animalistisch bestaan, zelfrealisatie betekent gelijkvormigheid met de Schepper bereiken.

Vraag: Hoe oud was u toen u serieus begon met zelfrealisatie en zelfontplooiing?

Antwoord: Ik denk pas nadat ik mijn leraar Rabash gevonden had, toen was ik al 33.

Vraag: Hoe moet je besluiten wat je wilt worden, hoe je geld gaat verdienen?

Antwoord: Je beroep maakt niet uit. We komen niet naar deze wereld om op een bepaalde manier geld te verdienen en onszelf binnen het kader daarvan te realiseren, maar om ons in relatie tot de Schepper te realiseren.

Vraag: Waar kunnen we de motivatie vandaan halen om te willen veranderen en voor onze persoonlijke groei?

Antwoord: Uit de omgeving. Er staat geschreven dat afgunst, jaloezie en verlangen naar eer een mens uit alle staten trekt.

Vraag: Wat is effectiever voor persoonlijke groei: jezelf ertoe dwingen om uit je comfortzone te stappen of om dat niet te doen, maar naar jezelf te luisteren en te doen wat je wilt?

Antwoord: Geen van beide. Het is uiterst belangrijk om deel te worden van een omgeving die je naar het volgende niveau van ontwikkeling brengt.

Vraag: Hoe belangrijk is positief denken voor persoonlijke ontwikkeling?

Antwoord: In het algemeen is het belangrijk. Maar tegelijkertijd moeten we begrijpen dat enige kritiek in dit opzicht ook van belang is.

Vraag: Als je nabije omgeving een pad heeft gekozen dat niet over zelfontplooiing gaat, is het dan de moeite waard om uit die omgeving te stappen en niet zo te worden als zij zijn?

Antwoord: Je moet altijd een omgeving zoeken die je vooruit brengt.

Vraag: Waarom pas ik niet toe wat ik weet? Waarom zitten we op die manier in elkaar? Wat houdt ons tegen?

Antwoord: Dat is het egoïstische verlangen om ons te verstoppen, zodat ik op geen enkele manier vernederd of verslagen word. We worden tegengehouden door de angst om kleine egoïstische hindernissen te verliezen als we ons met een hoger doel bezighouden.

Vraag: Hoe weten we zeker dat twijfel en onzekerheid ons niet benadelen maar ons helpen groeien en ontwikkelen?

Antwoord: Je moet heel veel vertrouwen hebben in jezelf en je, zonder enige twijfel, bewust zijn van je kracht en je mogelijkheden om het hoogste doel te bereiken.

Vraag: Hoe reageert u op hindernissen die u ervan weerhouden om uw doel te bereiken?

Antwoord: Ik weet zeker dat ik er op de een of andere manier mee om kan gaan als ik op de juiste manier mijn doel en mijzelf onderzoek.

Vraag: Wat wijst op zelfrealisatie in het leven?

Antwoord: Orden op de juiste manier de hele piramide van behoeften en je zult zien hoeveel eenvoudiger alles wordt.

Vraag: Is er verschil tussen de zelfrealisatie van een man of een vrouw?

Antwoord: Ja. Maar het is hetzelfde voor iedere man en voor iedere vrouw.

Vraag: Vanaf het allereerste begin heeft een mens al zijn potentieel ter beschikking. Je hoeft alleen maar te gaan studeren en het te ontdekken. En dit kan alleen door middel van de omgeving. Is dit de techniek van persoonlijke groei?

Antwoord: Het hangt allemaal van de omgeving af. Daarom moeten we met alle macht proberen om de juiste omgeving om ons heen te creëren.

Vraag: Denkt u dat psychologische methoden, als een mens aan zichzelf werkt om zijn eigenschappen te verbeteren, geen invloed hebben om je als mens te realiseren? Kan hij alleen door de juiste omgeving een waar mens worden?

Antwoord: De psychologische methode is goed tot het niveau van gelijkvormigheid aan de Schepper is bereikt. Maar in onze tijd werk dat niet meer.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/blitz-of-kabbalah-tips-62520/

From KabTV’s “Management Skills” 6/25/20

Related Material:

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/17/20

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/10/20, Part 3

Blitz Of Kabbalah Tips – 5/10/20, Part 2

Filed under: Education, Free Will, Meaning Of Life, Q&A | Add Comment / Ask Question →