Category Archives: Wil om te ontvangen

Er is geen ander dan Hij

laitman_222.0Vraag: Wat betekent dit: “Er is geen ander dan Hij”?

Antwoord: Dat moeten wij nu juist ontdekken. Met andere woorden: er bestaat een oorzaak voor alles wat je je maar kunt voorstellen en deze oorzaak is één enkele, ondeelbare bron.

Deze oorzaak regelt, besluit, voltooit en functioneert in alles, en wordt genoemd: “Er is geen ander dan Hij.” Wie is Hij? De kracht van geven en liefde. Dat zijn Zijn eigenschappen met betrekking tot ons. Daarnaast weten wij niets over Hem.

Vraag: En hoe werk ik daarmee?

Antwoord: Je moet Hem altijd, in elke situatie, in elke handeling, intentie en gedachte – in alles – onthullen en daarbij weten dat er één enkele oorzaak is van alles. Onze aard bestaat uit een bepaalde substantie, namelijk het verlangen om te ontvangen, en elke verandering die in deze substantie teweeg wordt gebracht, ontstaat door diezelfde ene kracht waarnaast niets anders bestaat.

Waarom wordt deze substantie door die kracht in beweging gebracht? Omdat die kracht wil dat de fysieke wereld tot eenheid komt. Waarom? Voor deze substantie is de mogelijkheid voorbereid om diezelfde ene kracht, die de oorzaak van alles is, te bereiken, maar eerst moet deze substantie de staat van eenheid bereiken.

En daarna bereikt deze substantie “Er is geen ander dan Hij“, dit is echter afhankelijk van de mate waarin de substantie, ondanks de innerlijke weerstand, tot één geheel is geworden. Dan wordt deze ondeelbare kracht bereikt en op weg daar naartoe ervaart deze substantie zichzelf als bestaand en in staat om beslissingen te nemen.

Bovendien bereikt deze substantie – boven de eigen ervaring van het bestaan uit – ook wat het betekent om te bestaan en in staat te zijn om sturing te geven aan de gehele werkelijkheid, want deze zelfde oorzaak “Er is geen ander dan Hij”, geeft aan deze substantie, deze schepping, de mogelijkheid om op het niveau te komen van de oorzaak zelf, op het niveau van de Schepper. En dan geeft de gehele wereld, het gehele geschapen verlangen om te ontvangen, sturing aan datzelfde verlangen en bevindt het zich niet meer onder de controle van de Schepper. Dit betekent dat er perfectie is bereikt.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/15/17, “Lesson on the Topic: “Hanukkah by the Wisdom of Kabbalah”

Leven Vanuit Afstand Doen

Dr. Michael LaitmanVraag: Wanneer kan een mens gaan zien dat alles wat er in het leven gebeurt alleen van de Schepper afkomstig is?

Antwoord: Een mens gaat dat zien – zoals er geschreven staat: “Er is geen ander dan Hij” – als hij opstijgt naar compleet geloof en bereid is om te werken zonder een antwoord of een reactie van de Schepper te verwachten, van de enig aanwezige Kracht. Hij hoopt niet meer op een soort antwoord in zijn ontvangende kli, om zo de Schepper waar te nemen en ervan overtuigd te worden dat dit van Hem komt. Alleen dan zal hij het gevoel mogen verkrijgen dat er een hogere Leiding is, want anders zou hij alles in zijn egoïstische ontvangende kli krijgen.

Je bent aan het wachten op het moment dat je zult begrijpen dat de Schepper alles doet en dat jij kunt bewijzen dat alles in orde is en dat je uiteindelijk van alle twijfel bent bevrijd. Deze winst zou je echter in je ego voelen, dus je zult het nooit op die manier krijgen. Je begrijpt eenvoudigweg niet wat het pad is. Elke keer moet je steeds meer ontdekken dat je op dit pad onmogelijk verder kunt komen via je fysieke zintuigen en je intellect, het kan alleen door de kracht van geven en door het ik totaal op te geven.

Als je afstand doet van alles wat je nu hebt, zul je een niveau van spiritualiteit bereiken waarvan de betekenis is dat je dit leven wegcijfert. Naast datgene wat nodig is voor het animale lichaam bestaat de rest van je leven alleen uit jezelf volkomen wegcijferen.

Nadat je deze enige Schepper in jezelf bouwt, ontdek je dat “Er geen ander is dan Hij.”

Jezelf wegcijferen wordt in de groep gerealiseerd. Ik werp mezelf in de handen van de vrienden zodat zij voor mij zullen zorgen. Ik vertrouw mezelf aan hen toe en op dat moment voel ik dat hier sprake is van een systeem, ‘groep’ genaamd en deze groep voelt zich bij mij betrokken.

Vraag: Maar wat moet ik doen als ik mij overgeef aan de vrienden en ik lijd?

Antwoord: Als je lijdt is dat een teken dat je jezelf niet aan hen hebt toevertrouwd. Ik vertrouw mezelf met blijdschap aan hen toe! Ik ben blij omdat ik geen gebruik maak van mijn gevoel en mijn verstand, want ik heb vrienden, een leraar, de Schepper! Ik besta niet op mezelf, ik verbind me alleen maar volkomen met hen en dat is alles. Zij zijn mijn hoofd en ik ben alleen maar degene die uitvoert, hun lichaam. Wat ze maar wensen, ik voer het uit.

Dit is de betekenis van adhesie. Ik wil op die manier leven. En als er meer problemen, egoïsme en zwaarte van het hart op mij afkomen, verlang ik ernaar om me nog meer aan hen te binden. Ik wil dat zij voor mij besluiten. Dit betekent niet dat ik geen verantwoordelijkheid meer neem om zo mijn leven gemakkelijker te maken. Ik doe dit alleen omdat ik mij wil binden aan wat hoger is: dat de hogere mijn hoofd wordt en dat ik het lichaam ben. Van daaruit wil ik alle opdrachten en alle instructies ontvangen.

Ik vraag niet aan de Schepper wanneer Hij onthuld zal worden. Ik hoef Hem niet te ontdekken. Ik wil mijzelf wegcijferen en niet Hem ontdekken.

From a Talk during the Meal 1/17/14

 

Een Huis Bouwen Met De Bouwstenen Van Onze Inspanningen

Dr. Michael LaitmanHet verlangen om te ontvangen waar we ons nu in bevinden is slecht. Het is prima als we van het leven willen genieten en voor zover het mogelijk is, is het ook helpend. Het wordt echter slecht en hard als er een verlangen om te ontvangen in ons wakker wordt en het ons niet toestaat om ons met de Schepper te verbinden, met het hogere niveau. Het verlangen om te ontvangen plaatst een Machsom (barrière) tussen de Hogere en ons, een barrière waar we niet voorbij kunnen.

Het punt, de lichtvonk van geven, verlangt er heel sterk naar om zich met de Schepper te verbinden. Hoe sterker het verlangen om te ontvangen deze lichtvonk overheerst, hoe sterker deze vonk naar de Schepper verlangt. Hoe meer de overheersing van het ego zichtbaar wordt, hoe krachtiger de strijd is die dit punt met het ego moet voeren. Op deze manier groeit de intentie naar de Schepper en tegelijkertijd nemen ook de droefheid en de pijn toe door de onmacht om zich met de Schepper te verbinden. Het gevoel van ballingschap wordt steeds groter en bitterder.

De spanning, de druk en het grote verlangen nemen toe en zo worden de kelim (vaten) gevormd. De kelim om dit hogere niveau te bereiken, worden niet bereikt door het verlangen om te ontvangen te veranderen in een verlangen om te geven, maar ze zijn er een afgeleide van. Deze kelim zijn het resultaat van de inspanningen en het lijden, van de strijd tussen de lichtvonk van geven in een mens en zijn verlangen om te ontvangen.

De vonk strijdt om tot de Schepper te behoren, maar hij kan het niet omdat het verlangen om te ontvangen hem bij zijn voeten vasthoudt en hem niet vrij laat. Dan worden de inspanningen – waar het verlangen om te ontvangen verantwoordelijk voor is, want het houdt het ‘punt in het hart’ in zijn greep – tot de kli waarin de eenheid van het volgende niveau wordt onthuld.

Dit betekent niet dat het verlangen om te ontvangen zelf  in deze kli verandert, dit verlangen blijft onder restrictie, maar wij werken daar boven, door onze kli erboven te bouwen, met de bouwstenen van onze inspanningen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/25/12, “The Introduction to the Study of the Ten Sefirot