Category Archives: Wijsheid van Kabbalah

De tijd zal komen …

281.02Vraag: In onze wereld maken we sommige producten zoals telefoons of huishoudelijke apparaten die door iedereen gebruikt worden. Waarom hebben wij niet dezelfde houding naar Kabbalah, als de “productie” van een soort kracht die wij gebruiken? Zal die tendens er komen ten opzichte van Kabbalah?

Antwoord: Die tendens zal er ongetwijfeld komen, maar alleen als iedereen begrijpt dat Kabbalah over aardse, normale dingen gaat en niet over mystiek. Het heeft mij ook veel tijd gekost voordat ik alles kon toepassen op eenvoudige, aardse dingen.

Maar mensen willen altijd naar een ander gebied gaan en daar “rondzwemmen” omdat het erg moeilijk is om Kabbalistische principes op aarde toe te passen, want je moet aan jezelf werken. Het is gemakkelijker om ergens “naartoe te vliegen”, naar een gebied van waarzeggerij, voorspellingen, enzovoort.

Er zal een tijd komen waarin Kabbalah haar taal opnieuw zal samenstellen. Dit zal integraal onderwijs worden. Dan zullen wij dit systeem aan de wereld aanbieden en de wereld zal het accepteren en beter en veiliger worden. Anders komt de wereld niet uit de crisis. Daarom moeten we hieraan werken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/the-time-will-come/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From KabTV’s “I Got a Call. Conduits of Spiritual Information” 5/18/13

Related Material:

What Is Kabbalah Based On

“What Is The Main Ideology Of Kabbalah?” (Quora)

Education in Future Society

Filed under: Children, Dissemination, Education | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf? (Quora)

Dr. Michael Laitman

Michael Laitman op Quora: Hoe kan ik van anderen evenveel houden als van mijzelf?

Wat wij voor onszelf willen ontvangen, weten we. Wat we aan anderen willen geven, moet hetzelfde zijn.

We moeten dus onthouden dat anderen liefhebben in de eerste plaats betekent dat we net zo met anderen omgaan als met onszelf.

Aangezien onze natuur egoïstisch is – we geven voorrang aan ons eigen voordeel boven het voordeel voor anderen, en ook nog vaak ten koste van anderen – gaat denken over anderen en handelen naar anderen zoals naar onszelf tegen onze natuur in, het lijkt onmogelijk.

Als we een eerste vonk van verlangen hebben om anderen net zo lief te hebben als onszelf, moeten we een mogelijkheid zoeken om regelmatig te leren hoe we boven onze aangeboren egoïstische manier van contact maken kunnen uitstijgen en een tegenovergestelde altruïstische band kunnen leren aangaan. We moeten ook naar een ondersteunende omgeving zoeken, d.w.z. naar mensen die ook iets dergelijks willen, mensen die ons steeds opnieuw aanmoedigen, ons eraan herinneren en voorbeelden geven die ons helpen de shift te maken van het liefhebben van onszelf (egoïsme) naar het liefhebben van anderen (altruïsme).

Bovendien is het zo, dat als wij dit willen leren en een ondersteunende omgeving daarvoor hebben, wij de positieve kracht van liefde, geven en verbinding die in de natuur aanwezig is, naar onszelf toetrekken. Juist deze kracht geeft ons het vermogen om anderen lief te hebben zoals onszelf. Wij verkrijgen deze mogelijkheid door onszelf te verbinden met die kracht, we laten ons verlangen groeien en willen ons op een positieve, altruïstische wijze verbinden met elkaar door de wijsheid van een dergelijke verbinding en wederzijdse steun te leren.

Based on KabTV’s “The Last Generation” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on June 6, 2018. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/01/how-do-i-love-others-as-myself-quora/

Voor verdere informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Love, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Innerlijke wijsheid

Spiritueel werk vindt boven de rede plaats, dit betekent: niet volgens ons egoïstische denken en voelen. Maar hoe dan wel?

De Sefira Daat (kennis) in de spirituele structuur is een speciale combinatie van gevoelens en het denken. Gevoelens komen van Bina en het denken komt van Hochma, hoe is het mogelijk om nog hoger te werken? Hoe kunnen we de uiterste grens van dit principe ook maar enigszins begrijpen en ons daardoor ontwikkelen in ons spirituele leven?

Als wij dichterbij nieuwe tools voor waarneming willen komen, moeten we niet werken aan onze gevoelens en ons denken, maar alleen aan de vraag hoe we dichter bij onze vrienden kunnen komen. Als ik iets wil begrijpen en bereiken door één stap voorwaarts te zetten in spiritualiteit, besteed ik geen aandacht aan de vraag hoe ik dat met mijn denken of voelen moet doen. Ik kan dit niet uit een boek of met mijn zintuigen leren, maar alleen door dichterbij mijn vrienden te komen.

Dit is de enige praktische handeling die we kunnen uitvoeren om het systeem van Adam HaRishon te corrigeren. Spirituele verbinding met mijn vrienden in de Ten zal nieuwe Kelim in mij openen en mij langzamerhand verplaatsen van de rede naar boven de rede, van de fysieke Kelim in deze wereld, het aardse denken en voelen, naar de spirituele Kelim. Deze worden alleen ontdekt door hindernissen en onverschilligheid te overwinnen, evenals het gevoel dat we innerlijk verwijderd zijn van de vrienden, van de Ten.

Hoe meer ik mijn hart open en op zoek ga naar verbinding, hoe beter ik begrijp dat er geschreven staat: “Het is niet de wijze die leert.” Spiritualiteit bereiken hangt niet van kennis af, maar van de Kelim die zich steeds meer met elkaar gaan verbinden. Na de breking van de Kelim zijn we allemaal van elkaar verwijderd, maar in de mate waarin wij ons willen samenvoegen en dichter bij elkaar willen komen, brengen wij gecorrigeerde Kelim voort waarin wij nieuwe spirituele concepten voelen.

Zo oefen ik om door spirituele veranderingen heen te komen en niet door te zoeken naar meer fysiek verstand en gevoelens op psychologisch gebied. Het enige wat ik doe, is dringend om verbinding met mijn vrienden vragen, en door de Kli van Adam HaRishon te corrigeren, ga ik begrijpen wat een integraal spiritueel systeem is, wat Adam HaRishon was voor de breking en waarheen we nu op weg zijn.

Wij ontdekken de Hoge Kracht, de Schepper, en de Wijsheid van Kabbalah in onszelf en we vullen ons niet met boekenwijsheid. Daarom wordt Kabbalah “Innerlijke Wijsheid” genoemd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/12/inner-wisdom/

From the 1st part of the Daily Kabbalah lesson 12/1/20, “Work with Faith Above Reason”

Related Material:

What Is Faith Above Reason?

Calculation In The Corrected Heart

Striking Self-Gratification

Filed under: Adam-The Common Soul, Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voor de Schepper is de tijd aangebroken om dichterbij ons te komen

Vraag: De belangstelling voor de Wijsheid van Kabbalah neemt toe. Betekent dit dat de Schepper dichterbij ons komt?

Antwoord: Natuurlijk. Voor de Schepper is de tijd aangebroken om dichterbij ons te komen.

Enerzijds is dat een onaangenaam gevoel, want er komen eigenschappen in ons naar boven die tegengesteld zijn aan ons ego. Anderzijds motiveert dit ons om, met de nieuwe eigenschappen, op zoek te gaan naar het ware contact

De natuur wordt op een nieuw niveau onthuld en wij moeten er geleidelijk mee in contact komen. Dit is natuurlijk niet eenvoudig. Daarom wordt de Wijsheid van Kabbalah nu onthuld en deze Wijsheid legt uit wat er met ons gebeurt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/04/the-time-has-come-for-the-creator-to-draw-near/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 1/26/20

Related Material:

On The Verge Of Breaking Into The Spiritual World

The Meteor Is Already Close

The Finiteness Of Science

Filed under: Dissemination, Kabbalah Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Genade en waarheid en onware genade

laitman_260Voor de uittocht uit de Egyptische ballingschap, komt een mens in een donkere periode terecht, iedere dag voelt hij zich steeds meer gevangen in zijn egoïsme en hij heeft steeds minder kracht om ertegen te vechten. Het verlangen naar genot stuurt hem allerlei buitensporige gedachten, wensen en handelingen, waardoor hij steeds verder van spiritualiteit verwijderd raakt. Een mens krijgt de indruk dat hij achteruit gaat in plaats van vooruit.

Dan is hij geneigd om zich bij een religie aan te sluiten die hem ter plekke een beloning belooft voor elke handeling die hij verricht, alsof één enkele handeling voldoende zou zijn voor de correctie. Natuurlijk is dit aantrekkelijk en dan gaat zo iemand hier weg.

Rabash schrijft dat met name de mensen die zich lang in Kabbalah verdiept hebben, goede vooruitgang geboekt hebben en weggaan voordat zij de spirituele wereld zijn binnengegaan, het risico lopen om de grootste tegenstanders van Kabbalah te worden, er zelfs vijandig tegenover kunnen staan. Enerzijds lijken zij te begrijpen waar het over gaat, anderzijds hebben zij spiritualiteit nog niet bereikt.

In deze werkelijkheid handelt er geen andere Kracht dan de Schepper. Alleen Hij geeft het schepsel de mogelijkheid om uit te voeren wat de Hoge Kracht opdraagt. Het schepsel moet zich tot het uiterste inspannen om zich hiervan bewust te worden. Maar eerder, nu en in de toekomst, op ieder moment en op elk niveau, handelde alleen de Schepper en zal alleen Hij handelen.

Het is onze taak om Zijn werk te onthullen. Wij beïnvloeden niet het werk zelf, maar wij willen het hoogschatten en de totaliteit van de grootheid van de Schepper bereiken.

Er staat geschreven: “Ik en geen boodschapper”, dit betekent dat de Schepper zelf ons uit Egypte bevrijdt. Dit betekent dat wij in direct contact staan met de Schepper, met de Hoge Kracht, zonder bemiddelaars. Een “bemiddelaar” betekent dat ik, als ik vraag, niet het gevoel heb dat ik direct voor de Schepper sta en dat ik al mijn hoop op bevrijding niet uitsluitend met Hem verbind.

Wij moeten ons nu enorm inspannen, zodat eenieder zijn eigen situatie kan onderzoeken en kan voelen wat de Egyptische ballingschap is. Het teken dat de uittocht uit Egypte dichtbij is, is een gevoel van uiterste wanhoop over absoluut alles, van alle kanten. In deze staat van wanhoop onthult de Schepper zich en redt Hij ons. Wij moeten deze staat echter met elkaar onderzoeken, dit moet onze gezamenlijke beslissing zijn. Een mens kan niet alleen uit Egypte trekken. Het is alleen mogelijk door zich serieus bewust te zijn van de allesomvattende Kli.

Het egoïsme overtuigt een mens ervan dat het pad niet zo moeilijk en compromisloos hoeft te zijn als de Wijsheid van Kabbalah suggereert. Waarom zou je jezelf zo pijnigen met je gevecht tegen je egoïsme? Er zijn veel psychologische methoden die je helpen om te kalmeren en je samen met je verlangen om te genieten te ontplooien

Natuurlijk is dit heel aantrekkelijk. Daarom hebben zich – vanaf het moment dat de Wijsheid van Kabbalah zichtbaar werd – door de geschiedenis heen gelijktijdig verschillende methoden ontwikkeld. En toen de Wijsheid van Kabbalah zich verborg, werd dit de oorzaak van de opkomst van de drie wereldreligies.

Religie veraangenaamt het leven van een mens, hij kan uiterlijke handelingen verrichten in plaats van innerlijke, en er wordt hem voor deze wereld en de toekomstige wereld een beloning beloofd. Het is duidelijk dat het egoïsme een compensatie zoekt voor zichzelf.

Door Boven wordt het echter zo georganiseerd dat er naast Kabbalah – waardoor men kan ontdekken wat het egoïsme betekent in relatie tot de Kracht van geven, de Kracht van de Schepper – andere systemen zijn. Daarom zijn alle religies en methodieken nodig en kan er niets uitgeroeid worden. Het is echter onze taak om het verlangen van de Schepper te blijven uitleggen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 3/28/18, Writings of Rabash, Vol. 2, Article 8

De Regels Van Het Spel Wijzigen

Laitman_049_02Politici begrijpen elkaar nauwelijks. Het wijzigen van de basis van het internationaal recht en de beginselen van veiligheid in de wereld zijn het resultaat van oorlog.

Is het mogelijk om zonder een wereldoorlog een nieuwe wereldorde door te voeren? Er is geen beginsel waardoor het voor politici mogelijk is om conflicten die ontstaan zonder militaire interventie op te lossen.

Er staan ons nu twee mogelijkheden ter beschikking: ofwel we beginnen een wereldoorlog of we overstijgen onze gemeenschappelijke problemen. De Wijsheid van Kabbalah biedt een methode die het voor iedereen mogelijk maakt om zich met elkaar te verbinden en alle problemen te overstijgen, maar zal de wereld in staat zijn om hiernaar te luisteren?