Category Archives: Wetten

Hoe de wereld eruitziet na de laatste correctie

I715eder individu zal begrijpen dat wat goed is voor hemzelf en wat goed is voor het collectief hetzelfde is, daardoor zal de wereld tot haar volledige correctie komen (Baal HaSulam, “The Peace“). 

Het lijkt misschien zo dat we het hier over communisme of socialisme hebben, maar in feite legt de Wijsheid van Kabbalah de alomvattende natuurwet uit, namelijk dat alles in de natuur verbonden is met elkaar, verbonden in een integrale vorm waardoor iedereen van iedereen afhankelijk is.

De Wijsheid van Kabbalah legt uit hoe wij deze natuur kunnen beïnvloeden om elk element van de natuur en de alomvattende kracht ervan, de Schepper genaamd, gunstig te beïnvloeden.

Noem het socialisme of communisme, het doet er niet toe, maar de alomvattende wet van de integrale natuur werkt vanaf het allereerste begin in het hele universum. Er is slechts één Kracht die handelt, alles met elkaar verbindt en naar volledige eenheid leidt. Alle delen van de natuur zijn met elkaar verbonden en wij hebben niet het recht om ze uit deze integrale afhankelijkheid – die oorspronkelijk in de natuur is gelegd – te halen.

Daarom moeten we deze wet bestuderen en weten hoe we haar moeten toepassen zonder er zelf wijzigingen in aan te brengen die ons handiger lijken en in ons eigen voordeel. Het is onze taak om de wetten van de natuur te bestuderen en ze op te volgen. Dit advies wordt ons door de Wijsheid van Kabbalah gegeven, en zij die dit advies opvolgen zullen er zeker in slagen.

Na de laatste correctie zal de hele mensheid zo met elkaar verbonden zijn dat iedereen zijn bestemming zal begrijpen en de hele werkelijkheid van begin tot einde duidelijk aan ons zal worden onthuld, dat wil zeggen dat de Schepper aan iedereen zal worden onthuld. We zullen in een heldere, transparante wereld leven en we zullen weten hoe we op de juiste manier kunnen leven in onderlinge samenwerking en eenheid, in een omarming met elkaar, niet alleen met mensen, maar eveneens met alle levenloze natuur, met planten en dieren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/what-will-the-world-be-like-after-the-final-correction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/21/23, “Connecting the World in the Last Generation”

Related Material:
Society Based On The Laws Of The Creator
The Socialistic Ideal And The Ripening Of Society
The Ideal Principle Of The Society Of The Future

Filed under: Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Society of the Future, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe wij de Wijsheid van de wereld verkrijgen

934Er valt niets te corrigeren in ieder van ons, het probleem ligt niet in ieder van ons afzonderlijk. Het is het belangrijkste dat wij onze verbinding corrigeren, zodat alle minnen en plussen in ons, alle goede en slechte eigenschappen die in ieder van ons aanwezig zijn, elkaar aanvullen en voltooid worden tussen de vrienden. Dit wordt Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) genoemd.

Deze Arvut is nu precies nodig om met elkaar alle goede en slechte eigenschappen door onze verbinding te compenseren. Dan blijkt dat er geen rechtvaardigen onder ons zijn – we zijn allemaal zondaars. Maar als we al onze polaire kwaliteiten op de juiste manier met elkaar verbinden, de plussen en minnen met elkaar combineren, zal het hele systeem perfect gaan werken.

Het belangrijkste is dat we elkaar aanvullen. We hoeven alleen maar met dit werk te beginnen, zelfs als we niet begrijpen hoe we het moeten doen, en alleen maar te willen dat het gebeurt, de Schepper zal het werk voor ons voltooien.

Als ik alle tekortkomingen die ik bij een vriend opmerk, compenseer door de Schepper achter hem te zien, verbind ik het hele systeem op een complete manier. Dan wordt dit systeem duidelijk voor mij, de hele schepping wordt dan duidelijk voor mij: hoe er samenhang tussen alles is, hoe de schepping functioneert en hoe het ene deel het andere deel beïnvloedt, vanaf het begin van de schepping tot aan het einde. Dan begrijp ik alles wat er gebeurt in de relatie tussen al haar delen, dat wil zeggen dat ik de wijsheid van de wereld verkrijg.

Hierover staat geschreven: “De rechtvaardigen zitten bij elkaar en genieten van de uitstraling van de Shechina“, van de manier waarop alle negatieve en positieve eigenschappen worden gecombineerd, alle tegenstellingen elkaar aanvullen en er niets overbodigs, niets slechts, overblijft.
Alles is in volledige harmonie verenigd.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/09/how-to-acquire-the-wisdom-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/24/22, “Reinforcing Ourselves with There Is None Else Besides Him”

Related Material:

Correct Yourself, Correct The World

What To Correct: Myself Or The World?

There Is No One Closer To A Child Than His Mother

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

In welk opzicht zal de samenleving verbeteren in de toekomst? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: In welk opzicht zal de samenleving verbeteren in de toekomst?

De samenleving zal in de toekomst in die zin verbeteren dat het de gelukkigste en meest perfecte samenleving ooit zal worden, positieve verbondenheid, liefde, wederzijdse verantwoordelijkheid en eenheid zullen de enige criteria voor de mensheid worden om in totale harmonie, vrede en vreugde te leven.

Wij kunnen ons de toekomstige staat van de menselijke samenleving voorstellen als een gezin, waarin we elkaar allemaal gelukkig willen maken, elkaar helpen waar mogelijk, elkaars geest verheffen en op die manier zullen onze systemen functioneren om ons te helpen ontvangen wat we nodig hebben, zodat we evenwicht bereiken met elkaar en met de natuur.

De wetten die in een liefdevol gezin gelden, zijn  dezelfde wetten die wij nu als samenleving overtreden – wetten van één enkel, integraal, volmaakt systeem – daarom ervaren wij dat de samenleving vol is met talloze problemen en crises. Door stappen te ondernemen om de wetten van één enkel integraal, volmaakt systeem in onze sociale verbindingen te implementeren, trekken wij positieve krachten aan die in de natuur aanwezig zijn, deze krachten maken het ons mogelijk om zulke wetten in acht te nemen, ze gaan ons vervullen met een gevoel van harmonie en volmaaktheid.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/how-will-society-improve-in-the-future-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on the video “Kabbalah Express” with Kabbalist Dr. Michael Laitman and Israel Shimshon on June 24, 2022. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Het advies van Kabbalisten opvolgen

Laitman_165Vraag: Wat betekent “principe” in spiritualiteit? Is dat een wet? En wat gebeurt er als je je niet houdt aan een bepaald principe?

Antwoord: Alle principes die we hebben en die voortkomen uit de verlangens en de adviezen van Kabbalisten, zijn uitsluitend bedoeld om ons te helpen om ons op de juiste manier te focussen op het voelen van de hoge wereld. Dus als wij hun adviezen opvolgen, gaan wij de hoge wereld waarnemen en bereiken, dit is het belangrijkste en de rest is aan jou.

Veel Kabbalah studenten zijn koppig, zij willen innerlijk niet veranderen. Zij willen hun paradigma met betrekking tot de waarneming van de wereld niet veranderen. Daardoor lopen ze tegen een muur aan als zij deze Wijsheid bestuderen en zij komen niet verder.

Vraag: Ik begrijp wat er gebeurt als ik geen rekening houd met de wet van de zwaartekracht, maar wat gebeurt er als ik me niet houd aan een wet of een principe uit Het Boek De Zohar?

Antwoord: Als je je niet houdt aan een wet van de hoge wereld, zal je die wereld ook niet voelen.

Vraag: Is dat het ergste wat er kan gebeuren?

Antwoord: Het kan nog veel erger, want heel onze ontwikkeling in deze wereld is er op gericht om ons aan te sporen tot verdere ontwikkeling om de hoge wereld te gaan waarnemen. Als wij dit niet doen, zullen wij ons door middel van uiterst pijnlijke moeilijkheden ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/12/17

 

De Wetten Van Eenheid Ontdekken

laitman_934Zelfs toen we terugkeerden naar ons land, handhaafden wij, de Joodse natie, nog steeds de culturen van andere volkeren, culturen die we duizenden jaren ‘geabsorbeerd’ hadden. We spreken over een overgangsperiode: we moeten ons wel op die manier gedragen omdat we in de tussentijd nog niet in staat zijn om ons los te maken van de aangeleerde gebruiken en gewoonten om vervolgens terug te keren naar onze authentieke uniekheid.

We moeten nog steeds de kennismaking met onze oorspronkelijke cultuur hernieuwen, waar we elkaar innerlijk  naderbij beginnen te komen.

Vraag: Wat is de essentie, het innerlijke punt, van deze cultuur.

Antwoord: De grondslag ervan is het verlangen naar eenheid en verbinding om zo de Schepper in onze positieve verbinding te kunnen ontdekken. We spreken hier over verbinding en eenheid volgens de weg van Kabbalah en wel in het bijzonder volgens de geschriften van Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag. Hij heeft gedetailleerd beschreven hoe we moeten handelen, in het algemeen zijn deze wetten al bekend uit de tijd van Abraham.

Zijn volgelingen verenigden zich met elkaar en op die manier verenigden de groepen zich die de wijsheid van Kabbalah bestudeerden, de volgelingen van de Ramchal, van de Ari, van Rabbi Shimon die Het Boek de Zohar schreef en nog meer groepen volgelingen.

Dit systeem drukt zich uit in het feit dat de mens boven zichzelf uitstijgt, ten behoeve van verbinding met anderen. Dit is iets wat wij in de allereerste plaats zelf moeten waarmaken. Als we daarin slagen, al is het maar een klein beetje, zullen we stukje bij beetje, langzamerhand, in onze verbinding allerlei soorten wetten ontdekken van deze unieke speciale groepsomgeving.

Deze wetten staan niet in wetboeken beschreven, we ontdekken ze zelf: hoe we ons leven moeten opbouwen, ons gezinsleven moeten regelen, kinderen moeten opvoeden, hoe onze relaties moeten zijn met betrekking tot de natie en de wereld. Dit alles leren we zelf doordat we proberen om ons met elkaar te verenigen volgens de adviezen, de voorwaarden en de wetten die Kabbalisten voor ons beschrijven. Dit is een praktische methode die ons over het pad leidt .

From KabTV’s “A New Life” 12/28/14