Category Archives: Wetten

Het advies van Kabbalisten opvolgen

Laitman_165Vraag: Wat betekent “principe” in spiritualiteit? Is dat een wet? En wat gebeurt er als je je niet houdt aan een bepaald principe?

Antwoord: Alle principes die we hebben en die voortkomen uit de verlangens en de adviezen van Kabbalisten, zijn uitsluitend bedoeld om ons te helpen om ons op de juiste manier te focussen op het voelen van de hoge wereld. Dus als wij hun adviezen opvolgen, gaan wij de hoge wereld waarnemen en bereiken, dit is het belangrijkste en de rest is aan jou.

Veel Kabbalah studenten zijn koppig, zij willen innerlijk niet veranderen. Zij willen hun paradigma met betrekking tot de waarneming van de wereld niet veranderen. Daardoor lopen ze tegen een muur aan als zij deze Wijsheid bestuderen en zij komen niet verder.

Vraag: Ik begrijp wat er gebeurt als ik geen rekening houd met de wet van de zwaartekracht, maar wat gebeurt er als ik me niet houd aan een wet of een principe uit Het Boek De Zohar?

Antwoord: Als je je niet houdt aan een wet van de hoge wereld, zal je die wereld ook niet voelen.

Vraag: Is dat het ergste wat er kan gebeuren?

Antwoord: Het kan nog veel erger, want heel onze ontwikkeling in deze wereld is er op gericht om ons aan te sporen tot verdere ontwikkeling om de hoge wereld te gaan waarnemen. Als wij dit niet doen, zullen wij ons door middel van uiterst pijnlijke moeilijkheden ontwikkelen.

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/12/17

 

De Wetten Van Eenheid Ontdekken

laitman_934Zelfs toen we terugkeerden naar ons land, handhaafden wij, de Joodse natie, nog steeds de culturen van andere volkeren, culturen die we duizenden jaren ‘geabsorbeerd’ hadden. We spreken over een overgangsperiode: we moeten ons wel op die manier gedragen omdat we in de tussentijd nog niet in staat zijn om ons los te maken van de aangeleerde gebruiken en gewoonten om vervolgens terug te keren naar onze authentieke uniekheid.

We moeten nog steeds de kennismaking met onze oorspronkelijke cultuur hernieuwen, waar we elkaar innerlijk  naderbij beginnen te komen.

Vraag: Wat is de essentie, het innerlijke punt, van deze cultuur.

Antwoord: De grondslag ervan is het verlangen naar eenheid en verbinding om zo de Schepper in onze positieve verbinding te kunnen ontdekken. We spreken hier over verbinding en eenheid volgens de weg van Kabbalah en wel in het bijzonder volgens de geschriften van Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag. Hij heeft gedetailleerd beschreven hoe we moeten handelen, in het algemeen zijn deze wetten al bekend uit de tijd van Abraham.

Zijn volgelingen verenigden zich met elkaar en op die manier verenigden de groepen zich die de wijsheid van Kabbalah bestudeerden, de volgelingen van de Ramchal, van de Ari, van Rabbi Shimon die Het Boek de Zohar schreef en nog meer groepen volgelingen.

Dit systeem drukt zich uit in het feit dat de mens boven zichzelf uitstijgt, ten behoeve van verbinding met anderen. Dit is iets wat wij in de allereerste plaats zelf moeten waarmaken. Als we daarin slagen, al is het maar een klein beetje, zullen we stukje bij beetje, langzamerhand, in onze verbinding allerlei soorten wetten ontdekken van deze unieke speciale groepsomgeving.

Deze wetten staan niet in wetboeken beschreven, we ontdekken ze zelf: hoe we ons leven moeten opbouwen, ons gezinsleven moeten regelen, kinderen moeten opvoeden, hoe onze relaties moeten zijn met betrekking tot de natie en de wereld. Dit alles leren we zelf doordat we proberen om ons met elkaar te verenigen volgens de adviezen, de voorwaarden en de wetten die Kabbalisten voor ons beschrijven. Dit is een praktische methode die ons over het pad leidt .

From KabTV’s “A New Life” 12/28/14