Category Archives: Workshops

Gelijkheid in spiritualiteit

laitman_934Vraag: Een van de belangrijke workshop regels is gelijkheid: “In de cirkel zijn er geen deelnemers die ofwel belangrijker zijn of minder belangrijk.” Hoe kan iedereen gelijk zijn?

Antwoord: Met betrekking tot eenheid is iedereen gelijk. Iemand die hoger is kan zich niet verenigen met iemand die lager is. Zij moeten zich op hetzelfde niveau bevinden.

In spiritualiteit is verbinding alleen mogelijk in de mate waarin wij gelijk zijn: jij naar mij toe en ik naar jou. De ene keer ik naar jou toe, dan ben ik hoger en jij bent lager. De andere keer jij naar mij toe, dan ben jij hoger en ik ben lager. Het resultaat daarvan is dat wij gelijk zijn.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/22/17

Workshop: naar iedereen luisteren

laitman_938.04Vraag: Waarom is het zo belangrijk dat iedereen iets zegt tijdens een workshop?

Antwoord: We moeten onze vrienden koesteren, hen voelen. Eenieder moet kunnen spreken om zichzelf beter te leren kennen en zich te kunnen uiten.

Vraag: En als iemand zegt: “Ik wil mijn beurt overslaan, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wil nu niets zeggen”?

Antwoord: Daar kan je niets aan doen. Mensen zijn verschillend in onze wereld: sommigen zijn zwijgzaam en anderen praten veel. Maar in de groep moeten we al die verschillen niet mee laten tellen.

Opmerking: Tijdens de workshop luisteren we naar elke vriend en uiten we dat in de vorm van empathie. We spreken om de beurt, vallen elkaar niet in de rede en luisteren aandachtig.

Mijn commentaar: In de workshop hebben wij belangstelling voor de mening van absoluut iedereen. En zelfs als ik voor bepaalde meningen geen belangstelling heb, moet ik mijzelf ertoe dwingen om te luisteren, zodat mijn ego de dingen die mijn vrienden zeggen niet ontkent.

En hoewel mijn ego naar niemand wil luisteren, zijn hun meningen van het allergrootste belang, noodzakelijk en effectief voor mij.

From the Kabbalah Lesson in Russian 10/22/17

New Life 367 – Zelfopoffering

New Life 367 – Zelfopoffering

Dr. Michael Laitman in gesprek met Oren Levi en Yael Leshed-Harel

Hoe kunnen we een situatie beschrijven waarin een mens zijn eigen leven opoffert ten behoeve van anderen, wat brengt een mens tot het besluit om zijn leven op te offeren en wat is het offer dat een mens brengt om de innerlijke waarheid te bereiken?

Samenvatting

Een soldaat is bereid om zichzelf voor zijn vrienden op te offeren als hij hen voelt als deel van zichzelf.

Het is typerend voor de mens dat hij zich met anderen kan verbinden en anderen kan voelen zoals hij zichzelf voelt. Dieren hebben deze mogelijkheid niet. In de mens is een punt van connectie met iedereen aanwezig, omdat wij allen uit één Bron afkomstig zijn.

Voor een mens die leeft volgens zijn innerlijke waarheid is het niet belangrijk hoe en wanneer zijn fysieke leven zal eindigen. Voor hem is het bereiken van de waarheid belangrijker dan het leven zelf.

Als een mens aan verbinding werkt, gaat hij de waarheid voelen van het feit dat wij allemaal één zijn, hij ontdekt liefde voor anderen. Het punt van waarheid vinden we in het midden van de groep, in het midden van de cirkel. Het behoort aan niemand en tegelijkertijd behoort het aan iedereen.

Tegenwoordig lijkt de mensheid op een groep soldaten die zich in één tank bevinden zonder door wapenen beschermd te zijn …

We spreken over het punt van waarheid, als een mens één is met anderen en zijn energie en mogelijkheden aan hen wijdt.

From KabTV’s “New Life #367 – Self-Sacrifice,” 5/13/14

icon for podpress Video: Play Now | Download
icon for podpress Audio: Play Now | Download

 

Hoe Effectief Is De Workshop?

laitman_938_04Vraag: Hoe effectief is de workshop als vrienden alleen maar – en dat al jarenlang – uw woorden herhalen tijdens de workshops en in feite hun denken gebruiken (het ego) zonder er hun gevoel bij te betrekken? Moeten we er emotionele oefeningen aan toevoegen?

Antwoord: Een mens herhaalt automatisch wat er in boeken staat of wat hij gehoord heeft, zoals een kind dat doet, het gebeurt maar zelden dat hij op een dieper niveau begrijpt wat hij leest of zegt.

Dit is een normaal proces, zowel in onze wereld als in de Hoge Wereld. In beide gevallen ontwikkelen we ons onder de invloed van het Omringende Licht, maar als het gaat over spirituele ontwikkeling vragen we het Omringende Licht om hulp, we doen dat met elkaar door onze speciale inspanningen: de groep, ons diepe verlangen naar verbinding en eenheid, Kabbalistische teksten, enz.

 

Rede Boven Verlangen

Laitman_633_2Vraag: Heb ik het goed begrepen dat wij, als we dissemineren onder de 99% van de bevolking, van iets positiefs naar iets positiefs gaan, namelijk van een groot geluk naar een nog groter geluk?

Antwoord: Dat hangt er vanaf hoe je alles accepteert.

In de Introduction to The Book of Zohar staat geschreven dat er maar één staat is en dat deze volledig gecorrigeerd is. Wij bevinden ons in die staat maar wij nemen deze met onze zintuigen niet waar. Om heelheid echt te kunnen voelen, moeten we ons ontwikkelen.

Al ons werk bestaat eruit dat we ons op deze heelheid richten. Wij kunnen dit niet begrijpen omdat we zo gebroken zijn, innerlijk zo beschadigd dat wij de heelheid niet kunnen waarnemen. Het lijkt zoiets onmogelijks voor ons omdat dit leven voor ons alleen bestaat uit eten, slapen en tijdverdrijf, zoals in een film, en het komt niet in ons op om in ons leven aan iets anders te denken.

We moeten onszelf echter corrigeren, onze gevoelens, onze zintuigen, ons begrip en onze waarneming: alleen onszelf en niets anders. De intentie wordt in het midden van de groep gevormd. Hoe meer de groep groeit en sterker wordt, hoe sneller de intentie zich vormt.

Vraag: Als we in een cirkel zitten, gaan we soms door heel pijnlijke staten heen.

Antwoord: In zowel de slechte staten als de goede is het noodzakelijk om te onderzoeken of je je boven of in deze staten bevindt. Als je deze vraag niet kunt beantwoorden, is dat een teken dat je gevoelens en je intellect zich op hetzelfde punt bevinden. Zo kan je absoluut niet werken. Je moet boven je gevoelens uitgetild worden. Dit is de betekenis van “rede boven het verlangen”.

Je hebt deze twee punten die ver uit elkaar liggen en je onderzoekt je gevoelens via het intellect. Het zou kunnen dat je het niet eens bent met je gevoelens, maar je bent het ermee eens dat ze een plek verdienen en je moet er doorheen.

Stel dat ik me naar voel omdat mijn voet pijn doet. De dokter zegt: “Amputeer je voet.” Dan moet dat gebeuren. Ik begrijp dat hij iets goeds voor me doet. Het zal iets goeds voor me betekenen. Dus alle slechte staten waar je doorheen gaat, zijn alleen er alleen omdat dit het beste voor je is.

Vraag: Gaan mensen die tot de 99% behoren ook door zulke pijnlijke situaties heen als ze in cirkels zitten?

Antwoord: Nee, zij kennen deze dualiteit en deze tegenstellingen niet. Zij zitten in hun emoties en rijzen daar niet bovenuit. Het hangt van hun psychische gesteldheid af in welke mate zij enigszins boven de situatie uitkomen, maar alleen om van hun negatieve gevoel af te komen.

Wij elimineren dit negatieve gevoel echter niet. In plaats daarvan transformeren we het tot iets positiefs.

From the World Zohar Week “Integral Education Convention” Day Three 2/4/14, Workshop 5

 

Een Bron Van Levend Water

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kunnen we op een logische manier aan mensen uitleggen dat verbinding de enige oplossing is voor alle problemen?

Antwoord: Het is duidelijk, eenheid tussen mensen geeft hen kracht. Op dit principe zijn het leger, politieke partijen en andere organisaties gebouwd. Zeker tegenwoordig krijgen een paar mensen die zich met elkaar verbinden van daaruit kracht.

Zelfs in de tijd van slavernij werd het verbond tussen slaven gevreesd. Ieder land is bang voor opkomende organisaties. Als meer dan honderd mensen zich met elkaar verbinden, wordt nagegaan wat er gaande is, wat zij doen en wat hun plannen zijn. Dit is nodig voor de openbare veiligheid.

Maar door onze verbinding met elkaar – als het de juiste verbinding is – gaan we voelen dat er een soort krachtbron is, een mind, een nieuw gevoel. We moeten ons inspannen om het te voelen en dat doen we niet. Als ik geen ontwaken ontvang vanuit het midden van de groep, een opwekkende spirit, een gevoel van warmte en liefde, een dieper voelen en denken, ben ik niet met het midden van de groep verbonden.

Zoals ik om de paar uur wat moet eten, is het ook nodig dat ik trek en honger voel om naar de groep te komen en dat ik me hierdoor laat voeden. Ik hoef niet fysiek naar de groep te komen, maar ik moet het midden van de groep voelen, ik voel een verlangen om van daaruit vervulling te krijgen voor mezelf.

Als je nog niet ziet en voelt wat het voordeel is van verbinding, is dat een teken dat je er nog aan moet werken. Zelfs de grootste Kabbalist kan niet los van zichzelf komen als hij zich terugtrekt op de een of andere verborgen plek. Hij moet minstens met een paar studenten verbonden zijn die aan hem gelijk zijn of groter zijn dan hij, zodat hij in de verbinding het voelen en denken van een hoger niveau zal ontdekken.

Elke keer is dat de manier waarop hij verder komt, anders leeft hij niet echt. Dan zal hij verstarren en sterven, want het leven moet zich steeds weer vernieuwen.

Daarom moeten wij – als we mensen helpen om zich met elkaar te verbinden – hen leren hoe zij de bron van levend water kunnen ontdekken zodat zij er van zullen kunnen drinken, vanuit het midden van de verbinding die zij met elkaar hebben. Dan zullen zij als resultaat de spirit van leven ontvangen. Ze zullen gaan voelen dat zij die spirit missen, zoals een klein kind dat plotseling zijn moeder nodig heeft, naar haar toe rent, zich aan haar vastklampt en dan weer terug rent om te gaan spelen. Op die manier moeten we mensen de bron van het leven laten zien.

Als je een workshop houdt en met elkaar gewerkt hebt, moet je voelen dat er in de verbinding met elkaar een nieuw innerlijk enthousiasme is ontstaan, een duidelijker gevoel van vreugde, een diepere betekenis die het mogelijk maakt om een helderder inzicht te krijgen over de huidige staat en de volgende staat die plotseling onthuld wordt.

Als zo’n speciaal gevoel niet merkbaar is tijdens de verbinding met vrienden, is dat een teken dat je nog geen enkele verbinding bereikt hebt. We moeten het in onszelf ontdekken en het aan anderen leren, omdat hierin de bron van vreugde ligt, van levendigheid en levenskracht en het is voor ons ook een bron van helderheid, want alleen gevoelens zijn niet genoeg voor ons, we willen deze staten ook duidelijker krijgen en er bewust mee omgaan om zelf “de dageraad te wekken”.

Daarom is de bron die we in het midden van de groep ontdekken de krachtbron voor spirituele vooruitgang. Het is voor mensen de bron van vertrouwen, een aangenaam gevoel, een correctere observatie van hun houding naar het gezin, de kinderen, de opvoeding, etc: naar de bron van hun leven.

Het gaat hier over iets heel speciaals. Ik moet voor mijzelf de bron van kracht vinden, de bron van het leven, de bron van de mind en van energie, plotseling ontdek ik dat de weg duidelijker wordt en mijn staat zich stabiliseert in de juiste richting. Ik krijg kracht en stabiliteit. Dit alles ontvang ik vanuit het midden van de groep.

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 3/21/14

 

Afstemmen Op Innerlijke Beelden

Dr. Michael LaitmanVraag: Soms vervelen we ons tijdens de les, we vallen in slaap of we worden meegenomen door vreemde gedachten. Waarom regelt de Schepper het op deze manier? Wat wil Hij ons daarmee laten zien? Hoe kunnen we onze intentie continu op hetzelfde niveau houden?

Antwoord: Als je naar mijn lessen luistert, moet je proberen om elk woord dat ik zeg in de volle diepte te voelen. Alles wordt gebouwd op jullie identificatie met mij.

Ik zeg geen woord voordat ik enkele beelden in mij heb gevormd die ik daarna met woorden aan anderen doorgeef, in de hoop dat zij ze kunnen horen en in overeenstemming daarmee datzelfde beeld in henzelf bouwen. Als onze beelden samenvallen, beginnen we aan een dialoog van innerlijke ophelderingen over dat beeld: welke eigenschappen, waarden en bewegingen zijn erin aanwezig?

Als je innerlijk geen beeld voelt dat je vormt door wat je van mij hoort, zit je waarschijnlijk bij de les zonder dat je in mij opgenomen bent en ik in jou. Dit is het probleem. Dan val je na een poosje zeker in slaap, je verliest het contact, de betekenis en het gevoel van de noodzaak van deze les.

Er zijn mensen die op deze manier niet aan het werk kunnen gaan omdat ze denken dat zij heel wat weten. Voor hen is het belangrijk om naar mij te luisteren met het doel om met mij te redetwisten. Dat zij dat doen raakt me niet, want deze houding hebben zij van nature in zich en het is heel moeilijk voor hen om het materiaal op een correcte manier te benaderen. Ik identificeer me met hen, maar ze moeten deze staten wel overwinnen want als een student het innerlijke beeld dat de leraar naar hen overbrengt niet vormt, leert hij niet.

Anderzijds, als je een gesprek met je vrienden hebt, is dat zeker gemakkelijker, eenvoudiger en beter voor je. Alles wat zich tussen jullie afspeelt is met name op sympathie en empathie gebaseerd. Het is veel gemakkelijker voor je om met de vrienden te communiceren omdat hun taal veel eenvoudiger is dan die van mij.

We proberen de lessen in de vorm van workshops over te brengen. Deze methode helpt mensen om op een veel dieper niveau de tekst te voelen en zich met de tekst en de schrijver ervan te verbinden.

 

Een Workshop Is De Schepping Van Een ‘Spiritueel Partzuf’

Dr. Michael LaitmanEen workshop is een Partzuf dat wij bouwen door onze onderlinge verbinding en met name daarin voelen wij de spirituele wereld. Als wij deze Partzuf niet bouwen, voelen we niets. Dit is onze gezamenlijke Partzuf waarover de wijsheid van Kabbalah spreekt: Rosh, Toch, Sof, tien Sefirot, enz.

Wanneer tien mensen zich wegcijferen ten opzichte van elkaar en over een of ander onderwerp gaan praten, scheppen ze een onderlinge verbinding. Als zij het probleem naar deze verbinding brengen, worden zij boven het probleem opgeheven en op deze manier vinden zij de oplossing, maar dan op spiritueel niveau. Met name de verbinding en niet de poging om verstandig te zijn, moet leiden tot het juiste besluit.

Wij hebben dit echter nog niet bereikt, want in de groepen is de communicatie tussen mensen nog niet goed. Ik stel een vraag en jullie beginnen je er in te verdiepen in plaats van je daarboven met elkaar te verbinden. De verbinding is namelijk belangrijker dan de vraag zelf.

Jullie willen het antwoord door middel van jullie intellect vinden. Maar het is juist nodig om het vanuit de verbinding te vinden. Besteed daarom geen aandacht aan de vraag zelf. Als jullie je op de juiste wijze met elkaar verbinden, zullen jullie een antwoord vinden zonder uitgebreid te hoeven zoeken en te filosoferen.

 

De Warmte Van De Ziel En Spirituele Aspiratie

Dr. Michael LaitmanVraag: Als we integrale workshops begeleiden, komen mensen die daaraan meedoen in een bijzondere stemming terecht. Wat is het verschil tussen een hartverwarmende staat en een spirituele staat?

Antwoord: Een hartverwarmende staat is een staat waarin een mens probeert om anderen dichter bij zich te voelen. Deze staat hoeft niet alleen plaats te vinden tussen vrienden in een groep, maar ook tussen mensen die elkaar niet kennen, bij elkaar zitten en elkaar op een diep niveau begrijpen. Gewoonlijk komen ze daardoor dichter bij elkaar en hebben ze geen enkel spiritueel doel voor ogen.

We spreken over een spirituele staat als wij als doel stellen om boven ons egoïsme uit te stijgen, als we ons met alle anderen willen verenigen tot één geheel en ernaar verlangen om daarin de Schepper te voelen.

Vraag: Wij proberen werkelijk om in de workshops dichter bij ons doel te komen, namelijk om de Schepper vreugde te brengen en we ervaren dan een heel mooi, warm gevoel. Kunnen we dit een hartverwarmende staat noemen?

Antwoord: Zeker. Het is alleen niet spiritueel. De spirituele staat is de hoogste staat waarnaar we streven. Ik kan dit gevoel niet in woorden uitdrukken, maar het zal gevoeld worden als iets gezamenlijks, alsof ik in anderen verdwijn. Ik besta niet, ogenschijnlijk ben ik los van mezelf en ben ik in mijn vrienden. Bovendien lijkt dit ‘ik’ niet op mijn ik, maar op een nieuw te voorschijn komende spirituele substantie die mijn werkelijke ‘ik’ is.

From the Bulgaria Convention “Dawn Of A New World” Day Two 11/2/13, Lesson 4

 

Collectieve Wijsheid

Dr. Michael LaitmanWanneer mensen zich tijdens een workshop of een ronde tafel met elkaar verbinden, ontstaat er een collectieve mind. Een dergelijk verschijnsel staat bekend als de ‘wijsheid van de massa’. Als mensen zich met elkaar verenigen, voegt zich een extra kracht toe en wordt er iets nieuws tussen hen geboren wat hun eigen mogelijkheden te boven gaat. Iedereen bezit middelmatige intelligentie en mogelijkheden en maakt daardoor fouten bij het beantwoorden van vragen. Als zij echter met elkaar over iets discussiëren, luisteren naar elkaars mening en elkaar aanvullen, zal het gezamenlijke antwoord juist zijn of heel dicht bij het correcte antwoord komen.

Een ieder maakt een fout in een andere richting, daarom is het antwoord gemiddeld genomen correct. Het gaat echter niet alleen over de statistische wet van grote aantallen, maar ook over het emotionele aspect. Als mensen zich verenigen en samen een probleem willen oplossen, krijgen ze een speciaal zintuig. Het gaat niet alleen maar over het gemiddelde antwoord. Omdat zij hebben geprobeerd om samen een oplossing te vinden, voegt zich iets speciaals toe.

Wij vragen niet simpelweg aan een ieder apart een antwoord, zoals het voor statistieken gebruikelijk is, maar wij brengen hen samen en we willen een gezamenlijk resultaat bereiken. Dan maken zij geen fouten. Dit is het gevolg van verbinding, het is niet zomaar een antwoord dat voortkomt uit het gemiddelde waarbij de ene fout de andere compenseert.

Wanneer mensen zich met elkaar verbinden, voegt zich een speciale extra kracht toe die ons naar het volgende niveau brengt. Wij staan allemaal op de onderste trede, tien op het lagere niveau zijn gelijk aan één op het hogere niveau, op dezelfde manier als het gehele minerale niveau gelijk is aan één plant, alle planten aan één dier en alle dieren aan één menselijk wezen door zijn kracht en essentie.

Het gaat hier niet om een simpele vergelijking. De kracht van de Schepper moet eraan toegevoegd worden, omdat het nodig is om ons van het minerale niveau – waar alle levenloze elementen met elkaar verbonden zijn – naar het vegetatieve niveau te brengen om één plant te worden. We moeten echter weten dat deze Kracht altijd voor ons beschikbaar is. Het Hogere Licht schijnt altijd. Als wij ons met elkaar verbinden, zal het Hogere Licht onmiddellijk en automatisch aan ons gaan werken en ons naar het volgende niveau brengen.

Daarom staat er geschreven dat het gehele minerale niveau gelijk is aan één plant. Het Hogere Licht is automatisch in deze formule besloten. Wij weten blijkbaar a priori dat het Hogere Licht zal handelen en hen zal verheffen.

Het gezamenlijke antwoord is niet het resultaat van het gemiddelde van alle antwoorden. Door een workshop te houden en een kring te vormen, moeten we tot een gezamenlijk besluit komen, tot een definitie die zich in het centrum van de cirkel bevindt. Wij hebben geen tien verschillende meningen nodig. Dat zal niets opleveren. Het zal dingen juist ingewikkeld maken en meer op filosoferen lijken: De één zei dit en de ander dat. Dat is analyse. Wij hebben echter synthese nodig, de alomvattende factor die tot het hogere niveau behoort!

Wij weten nog niet hoe wij de workshops op de juiste wijze kunnen toepassen. De workshop is een spirituele kli (vat), een werktuig om het einde van de correctie te bereiken. Als resultaat daarvan moeten wij rijzen naar het niveau van de samenkomst van vrienden van de groep van Rabbi Shimon. Wij geven er met het woord ‘workshop’ zo’n gewone benaming aan, het gaat echter over een waarachtige spirituele verbinding. De workshops moeten veranderen. We gaan hieraan werken. Het is niet zomaar aan te leren. We zullen er gaandeweg vaardig in worden en de druk van buiten helpt ons hierbij.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 10/10/13, Writings of Baal HaSulam