Category Archives: Werkloosheid

Straf Voor De weigering Om Als Prostituee te werken

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (uit The Telegraph), 16 januari 2014: “Prostitutie werd in Duitsland ruim twee jaar geleden gelegaliseerd en bordeel eigenaren die belasting en een ziektekostenverzekering voor werknemers moeten betalen, kregen toegang tot de officiële databases van werkzoekenden. …”

“Door de welzijnshervormingen in Duitsland, kan een vrouw onder de 55 jaar, die langer dan een jaar werkloos is, gedwongen worden om een beschikbare baan te accepteren – ook in de seksindustrie – anders verliest ze haar werkloosheidsuitkering. Vorige maand steeg de werkloosheid in Duitsland voor de elfde opeenvolgende maand tot 4,5 miljoen en bereikte daarmee de hoogste werkloosheidcijfers sinds de hereniging in1990.”

“De regering had overwogen om op morele gronden een uitzondering te maken voor bordelen, maar men kwam tot het besluit dat het te moeilijk zou zijn om ze van bars te onderscheiden. Daarom moeten arbeidsbureaus werkgevers die op zoek naar een prostituee op dezelfde manier behandelen als mensen die op zoek zijn naar een tandheelkundig verpleegkundige.”

“Toen de serveerster gekeken had naar mogelijkheden om het arbeidsbureau aan te klagen, ontdekte ze dat het niet buiten de wet had gehandeld. Arbeidsbureaus die weigeren om mensen te bestraffen die een baan afwijzen door middel van het snijden in hun uitkering, kunnen een juridische actie van de potentiële werkgever tegemoet zien.”

“Er staat nu niets in de wet om vrouwen ervan te weerhouden om in de seksindustrie te werken,’ zei Merchthild Garweg, een advocate uit Hamburg, die in dergelijke gevallen gespecialiseerd is. ‘ De nieuwe verordeningen zeggen dat werken in de seksindustrie niet meer immoreel is en men kan dus geen banen afwijzen zonder risico te lopen in verband met een uitkering.’

“Mevrouw Garweg zei, dat vrouwen die in callcenters hadden gewerkt banen kregen aangeboden bij een telefonische sekslijn. In een arbeidsbureau in de stad Gotha werd aan een 23-jarige vrouw verteld, dat ze als “naakt model” een interview moest bijwonen en daarna verslag moest uitbrengen over de bijeenkomst. Werkgevers in de seksindustrie kunnen ook adverteren bij arbeidsbureaus, een verordening die deze maand van kracht is geworden. Een arbeidsbureau dat weigert om de advertentie te aanvaarden kan voor het gerecht worden gesleept.”

Mijn commentaar: De profeten beschrijven voor de toekomst scènes, die nog immoreler zijn als wij onszelf niet op tijd een halt toeroepen door Integrale Educatie toe te passen. Als we het pad van de correctie van de menselijke natuur door het hogere Licht niet volgen, blijft er niets anders over dan te vervallen tot egoïsme, totdat het wordt getoond in een vorm die het bestaan niet meer mogelijk maakt.

 

“Werknemers Zijn Gewild In Frankrijk Zelfs Nu Het Aantal Werklozen Stijgt”

Dr. Michael LaitmanIn het Nieuws (van Euronews): “Hoewel de meest recente werkloosheidscijfers voor Frankrijk aantonen dat er, meer dan ooit in het verleden, mensen op zoek zijn naar een baan, klagen de werkgevers erover dat ze geen werknemers kunnen vinden.”

“Het Ministerie van Wergelegenheid zegt dat bijna de helft van alle Franse bedrijven niet in staat is om voldoende mensen te werven.”

“Maël Bernier, de woordvoerster voor consumentenkrediet en de hypothecaire onderneming Empruntis, deelde mede aan Euronews: ‘Ik denk dat – met 3,2 miljoen werklozen – niet meer alle werknemers zeggen: “Deze baan is niks voor mij”. Het is mogelijk dat er een discrepantie bestaat tussen de kwalificaties van de werkzoekenden en wat de bedrijven vragen.”

“De kwalificatiekloof treft met name de technische beroepen, maar ook de thuiszorg, verpleegkundigen, banen in de schoonmaak en de horeca, de textielindustrie en de bouw.”

Mijn commentaar: En waarom zou iemand moeten werken als de werkloosheidsuitkeringen fatsoenlijk zijn of als hij nog nooit heeft gewerkt? Het is duidelijk over wat voor soort ‘specialisten’ wij hier spreken. We kunnen stellen dat zonder heropvoeding de aantallen alleen nog maar groter zullen worden.

“Het Risico Van Sociale Onrust Neemt Toe In De EU”

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (uit Deutsche Welle): “Met een werkloosheid die ongekende niveaus heeft bereikt in de EU, neemt het risico van sociale onrust toe, zegt de International Labour Organization van de VN. De ILO waarschuwt politici om af te zien van bezuinigingen en aandacht te besteden aan het creëren van banen.

“Wanneer de werkloosheid zo hoog is als op dit moment, armoede toeneemt en sociale zekerheid verslechtert, groeit daardoor het gevaar van sociale onrust,” zegt Miguel Angel Malo.

“Malo is professor economie in Salamanca, Spanje, een land waar de jeugdwerkloosheid gestegen is naar 56 procent …

“Als we kijken naar wie de verliezers zijn, wordt het duidelijker waarom de ILO waarschuwt voor onrust. De verliezers bestaan uit drie groepen die nauwelijks toegang tot de arbeidsmarkt hebben.

“De eerste groep bestaat uit jonge mensen: één op de vier jongeren is op dit moment werkloos. Deze groep bestaat uit jongeren die een hogere opleiding hebben afgerond, maar nog geen werk hebben gevonden. In Spanje en Griekenland is het meer dan de helft.

“De tweede groep bestaat uit langdurig werklozen waarvan de aantallen bijna verdubbeld zijn, van 5,8 miljoen in 2008 tot 11 miljoen vandaag.

“De derde groep bestaat uit jongeren met weinig scholing: ‘ongeschoolde arbeid’ wordt bijzonder hard getroffen door de negatieve economische ontwikkelingen, veel harder dan geschoolde werknemers of jongeren die afgestudeerd zijn aan de Universiteit.”

Mijn commentaar: Er zal geen werk komen. Een oplossing is het implementeren van een kortere werkdag. Ik heb hierover geschreven en het is bemoedigend om te zien dat de 90 jaar oude Israëlische President Shimon Peres hierover eveneens zegt:

Vertaling: “Het is noodzakelijk om de arbeidstijd te verkorten en de studietijd te verlengen. Wie zegt dat je 8 uur per dag moet werken? Het is mogelijk om 4 uur per dag te werken en 4 uur per dag te studeren, de studie zal als werk beschouwd worden. Het is noodzakelijk om jonge mensen in dienst te nemen. We moeten ervoor zorgen dat studenten van de twee hoogste klassen van de middelbare school 2 uur per dag kunnen werken. Zij krijgen in de maatschappij zeker zoveel ervaring als aan de Universiteit. De plaatsen waar zij werken zullen profijt hebben van hun jeugdige energie en de jongeren zullen wat verdienen. Ik stel ook voor dat we vanaf 3 jaar beginnen met Engelse les, dat is een geschikte leeftijd hiervoor.”

Herfst In De Landen Van ‘De Arabische lente’

Dr. Michael LaitmanIn het nieuws (van Global Post): “In 2012 liep de werkloosheid in de Arabische landen op naar 16 procent, na de opstanden die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Dit zei de directeur van de Arabische Arbeidsorganisatie, Ahmed Mohamed Luqman, afgelopen zondag.

“De werkloosheid in de Arabische wereld bedroeg 14 procent in 2010, dat wil zeggen 17 miljoen werklozen,“ zei Luqman in Algiers.

“Dit liep aan het einde van 2012 op tot 16 procent, ofwel twintig miljoen werklozen,” voegde de ALO directeur-generaal toe.

“Luqman zei dat de omwentelingen die in de Arabische wereld gedurende 2011 en 2012 plaatsvonden – met name vanwege een daling in buitenlandse investeringen en door de afname van het aantal toeristen die de regio bezochten – de toename van de werkloosheid hadden veroorzaakt.

Mijn commentaar: Pas wanneer de elite en de volkeren van deze landen beseffen, dat er hier sprake is van een inter-Arabisch conflict, zullen zij hun situatie kunnen veranderen. De migratie van jonge mensen, de meest productieve kracht, naar niet-Arabische landen maakt hun vaderland zwakker. Als Europa wordt overgenomen kan dat een boemerangeffect hebben. De wereld is rond, iedereen is van elkaar afhankelijk, wereldwijd en integraal. Hier moet men rekening mee houden!

Werkloosheid: Dreiging Op Wereldwijde Schaal

Dr. Michael LaitmanMensen zijn tegenwoordig bang voor de toekomst. We weten dat tegenwoordig veel mensen hun baan verliezen, en nog meer mensen zijn er bang voor en maken zich er vooral zorgen over, dat ze geen nieuwe baan meer zullen vinden en dus geen inkomen meer zullen hebben om in hun dagelijkse behoeften te kunnen voorzien. Vele duizenden mensen in de Verenigde Staten zijn hun huis kwijt ten gevolge van de vastgoedcrisis, en we kunnen ons nauwelijks voorstellen in wat voor omstandigheden zij leven en hoe moeilijk hun situatie is.

Als onderdeel van mijn activiteiten op onderwijsgebied, bezoek ik veel landen en zie ik hoe mensen onder druk staan door gebrek aan werk en inkomen. Het gaat hier over twee kwesties.

Ten eerste: Iemand weet niet hoe hij zijn gezin, dat kan bestaan uit een vrouw, kinderen, huis, schulden en bejaarde ouders, moet onderhouden  Misschien is hij dicht bij de pensioengerechtigde leeftijd en moet hij zijn kleinkinderen helpen. Een aantal mensen zijn afhankelijk van het werkende familielid.

De druk wordt steeds groter en dit wordt een gemeenschappelijke kwestie van de hele bevolking. Volgens de berekening van economen en sociologen, kunnen aan het grote aantal werklozen, binnen korte tijd, honderden miljoenen mensen toegevoegd worden, die niets hebben om van te leven. Volgens de statistieken krijgt bijna de helft van de bevolking van de VS een vorm van hulp voor levensonderhoud, dit kunnen voedselbonnen zijn, warme maaltijden, enzovoort.

Ten tweede: Mensen die hun baan kwijt zijn, weten niet wat ze met zichzelf moeten beginnen. De gebieden die door werkloosheid zijn getroffen, zijn veranderd in centra van georganiseerde misdaad, prostitutie, drugsverslaving, enzovoort. Ten gevolge hiervan kost dit de samenleving meer dan de kosten die nodig zouden zijn voor het creëren van banen.

Zoals we weten kan iemand die enkele jaren geen baan heeft gehad, niet meer terugkeren naar de arbeidsmarkt. Zelfs de goed opgeleide middenklasse heeft geen kansen meer om op den duur aan de slag te komen. Men is de juiste werkhouding kwijt. Men voelt niet langer de behoefte om elke dag van huis te gaan en na een werkdag weer naar huis terug te gaan, over het werk te praten, enz.

Het zijn dus geen persoonlijke, individuele problemen, maar het gaat over grote maatschappelijke ellende, die het grote publiek als een boemerang zal treffen, en de maatschappij kan niet met dit probleem omgaan. Bovendien kan er onrust ontstaan, in de vorm van rellen, revoluties en andere problemen die zich voordoen, wanneer honderden miljoenen mensen plotseling in de steek gelaten worden.

Hierdoor ontstaat een golf die als een epidemie over de wereld spoelt. We zien tegenwoordig, dat de problemen die in één land ontstaan, per ongeluk of met opzet, worden doorgegeven en andere landen infecteren, zoals een virus.

De problemen met de werklozen beperken zich niet tot de kosten van levensonderhoud, warme maaltijden en tweedehands warme kleding. Geen enkele samenleving kan dit jarenlang volhouden. Er gaan één, hoogstens twee jaar voorbij en dan wordt er tegen iemand gezegd: “Los het nu zelf maar op.” Tot nu toe zijn er niet zoveel van dit soort mensen, maar wat gebeurt er als er massa’s mensen geen werk meer hebben?

Het betreft hier echter niet zozeer een financieel probleem, al zal men geen genoegen nemen met niet meer dan de basisbehoeften. Als er echter heel veel dergelijke mensen zullen komen, zullen ze de macht krijgen bij verkiezingen en eveneens bij demonstraties en rellen. We hebben al gezien wat er zoal kan gebeuren. We hebben genoeg voorbeelden. De “Lente” hoeft niet alleen de Arabische  te zijn, maar kan ook de Europese, de Amerikaanse – en welke verder dan ook – worden.

From KabTV’s “A New Life” Episode 7, 1/13/12