Category Archives: Werelden

Alles hangt af van de intensiteit van verbinding

945Vraag: Hoe kunnen we zo’n niveau van wederzijdse verantwoordelijkheid bereiken dat zowel de mannen als de vrouwen de kracht van de wederzijdse verantwoordelijkheid in de groep voelen en ons hart ons laat zien waar we voor het volgende Congres klaar voor zijn?

Antwoord: We bestuderen in de wijsheid van Kabbalah dat alles neerkomt op de Ten (groep van tien mensen): tien Sefirot, tien niveaus van onthulling van de Schepper. Maar omdat we dit vanuit allerlei bronnen bestuderen, praten we er niet zoveel over.

Natuurlijk, als een mens alleen maar naar ons luistert, lijkt het voor hem niet overtuigend en zijn het voor hem alleen maar woorden. Maar als we werkelijk de Sefirot, de Partzufim en de werelden willen ervaren, als we daaraan willen deelnemen, moeten we met elkaar verbonden zijn.

Alleen door de intensiteit van onze onderlinge verbondenheid te ervaren, voelen we de hogere wereld en gaan we de Schepper en onszelf in een staat van eeuwigheid voelen, boven onze wereld die de laagste van alle werelden is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/10/everything-depends-on-the-intensity-of-connection/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 9/29/23, “Preparation for Opening the Heart at the Congress”

Related Material:
The Center of the Ten and the Center of the Creator
The Ten—A System Of Ten Sefirot
The Circles Of Life

Filed under: Conventions, Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Waarom hebben wij verhullingen nodig?

608.02Vraag: In de Preface to the Wisdom of Kabbalah (Voorwoord van de Wijsheid van Kabbalah) beschrijft Baal HaSulam hoe er werelden zijn ontstaan uit de vier fasen van de ontwikkeling van het verlangen. Wereld (Olam) komt van het woord “Olama“: verhulling. Wat moet er verborgen worden nadat de Schepper het verlangen heeft gecreëerd?

Antwoord: Verlangen creëren is één ding, maar er een schepping uit vormen is iets heel anders.

De schepping moet voelen dat zij gecreëerd is door “iemand” die erboven staat en voelen wat zij moet doen om de handelingen van haar Maker uit te voeren. Dit is een voortzetting van de ontwikkeling van de schepping op basis van wat erin aanwezig is, want de laatste fase, Malchut, bestaat uit de voorgaande delen en kan zich gaan transformeren en afstemmen op de vorm die zij kiest.

En zij kiest ervoor om gelijkvormig aan de Schepper te worden, dat wil zeggen om niet een specifiek verlangen te worden, maar een bron van verlangen.

Daarom begint zij het Licht te ontvangen op de manier waarop de eerste fase het wil geven. Dat wil zeggen dat Malchut zich gaat transformeren om zelf een gever te worden.

De schepping moet een bron van Licht worden, d.w.z. gelijkvormig aan de Schepper, worden zoals Hij. Daarom zijn alle verhullingen nodig, zodat de schepping onafhankelijk wordt en wil worden zoals deze Bron zelf is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/why-do-we-need-concealment/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 7/16/23

Filed under: Kabbalah Study | Add Comment / Ask Question →

Wat houdt de Schepper voor ons verborgen?

527.01Vraag: Alle verlangens vinden hun oorsprong in de wereld van oneindigheid, maar ze moeten zich manifesteren in onze wereld en tot een uiteindelijke vorm komen. Welke uiteindelijke vorm moeten ze aannemen?

Antwoord: Of we het willen of niet, we zullen ons tot het allerlaatste, hoogste niveau moeten ontwikkelen en het hele universum en de Schepper die het vervult, moeten voelen.

De werelden zijn filters die van boven naar beneden afdalen en geleidelijk aan steeds meer het Hoge Licht, de Schepper, voor ons verbergen.

Vraag: Is het dan het beste om ze niet als parallelle werelden voor te stellen, maar als verhullingen van de verbondenheid van de Schepper met de schepping?

Antwoord: Ja. In onze wereld is deze verbondenheid volledig voor ons verborgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/what-is-the-creator-hiding-from-us/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Preface to the Wisdom of Kabbalah” 5/14/23

Related Material:
Concealment of the Creator
The Concealment Of Perfection And Even Of Its Absence
The Structure Of The Universe, Part 7

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De onvoldaanheid van een Kabbalist

281.02Vraag: Hebt u zich ooit veel zorgen gemaakt over de gedachte dat u niet verder zou komen dan de spirituele staat waarin u nu bent?

Antwoord: Natuurlijk was dat zo. Is mijn huidige staat het einde van alle correcties? Ik ben niet blij met mezelf. Misschien lijkt het alsof ik iemand ben die alles bereikt heeft, maar voor mij is dat volkomen onbevredigend. Dit is geen bescheidenheid, maar ik voel het zo.

Ik voel me nu niet beter dan het jongetje van vijf dat ik me herinner. Toen brandde de vraag naar de zin van het leven in mij en ik voelde me nietig tegenover het enorm grote universum.

We hadden ons eigen huis, een grote binnenplaats en een tuin. Ik ging ’s avonds graag naar buiten, naar de binnenplaats, om naar de sterren te kijken en ik begreep niet waar ik was: “Ik moet voelen wat voor wereld dit is.” Maar niet wat er om me heen is: al dit leven, een soort drukte en leegte.

Natuurlijk ben ik nu niet in die staat. Ik voel de werelden en ook onze wereld, ik vergelijk ze met elkaar en ik begrijp waar ik ben. Maar als ik kijk naar wat zich opent, voel ik mij als iemand die het gewenste nog helemaal niet heeft bereikt.

Een mens bestaat namelijk uit twee leegtes, twee Kelim (vaten): de kli waar ik nu in zit en de kli die zich aan het onthullen is, de toekomstige staat.

Nu is er een bepaald deel in mij dat met iets gevuld is en mij enige kennis en kwaliteiten geeft. Dit is mijn huidige kli.

Tegelijkertijd gaat mijn volgende kli open, een leeg vat waarin onbegrijpelijke vragen worden gesteld, waarin er allerlei gewaarwordingen zijn en er leegte is. Deze volgende kli in mij is heel groot. Dit maakt op mij de indruk dat ik het op een bepaald moment zal kunnen vullen.

Uiteindelijk zal dit voor iedereen het geval zijn. Maar deze kli is heel duidelijk aanwezig in mij, er klinkt leegte in mij en daarom houdt het mij bezig.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/kabbalists-dissatisfaction/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Laitman’s Dissatisfaction” 3/6/11

Related Material:
Desires of a Kabbalist
The Pain of a Kabbalist
A Kabbalist’s Concerns

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Eenheid die wij bereiken door de letter “Aleph”

629.3De Schepper zei tegen haar: “Hoewel de wereld is geschapen met de letter Bet, zul jij het hoofd van alle letters zijn, want er is geen andere eenwording in Mij dan in jou. Met jou zullen alle afwegingen beginnen, alle werken van de mensen in de wereld, de hele eenwording is alleen in de letter Aleph” (Zohar voor iedereen, Inleiding tot het Boek de Zohar, “De brieven van Rav Hamnuna Saba”,  Item 38).

Vraag: Kunt u uitleggen over welke eenheid we het hebben?

Antwoord: Met de letter “Alephא” begint er een reeks tekens waarmee de Schepper het universum, de daarin werkende krachten en de verbinding daartussen van begin tot einde uitbeeldt.

Daarom is de vorm van de letter “Aleph” heel complex: de Hoge Wereld en de wereld daar beneden, gescheiden door een grens die Parsa wordt genoemd.

Alleen op deze manier is het mogelijk om ons een systeem voor te stellen dat werkelijk uit twee werelden bestaat, en van Bovenaf wordt bestuurd door één enkele Kracht die het hele systeem en alle werelden naar één vorm leidt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/unity-that-we-attain-through-the-letter-aleph/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Introduction of The Book of Zohar” 4/23/23

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Related Material:
Special Letters
Letters – Forms of Interaction Of Two Forces
Letters Are The Symbols Of The Upper Force

Filed under: Kabbalah Study, Language of Branches, Zohar | Add Comment / Ask Question →

 

Eeuwig geluk

572.02Vraag: Wat is geluk?

Antwoord: Geluk is het gevoel dat je hebt op het moment dat je een droom bereikt, het is het contact met een droom of tenminste met iets waarnaar je verlangt.

In het fysieke leven komt een mens in contact met verschillende genoegens, maar hij blijft toch ongelukkig omdat deze contacten de dood met zich meebrengen. Ze verdwijnen onmiddellijk. Ze zijn tijdelijk omdat er aan alles een einde komt.

Aan het einde van alles is de dood, hopeloosheid en verdwijning. Daarom is er, zoals het gezegde luidt, geen geluk in het leven. En dat is ook zo, want het leven heeft zijn grenzen.

Geluk is wanneer je in contact komt met een droom, deze droom is bij je en is eeuwig. Er kan geen geluk zijn als het vergankelijk is. Daarom is onze wereld inherent gebrekkig.

Vraag: Is het bereiken van het eerste niveau van de spirituele wereld al het bereiken van geluk?

Antwoord: Het is het bereiken van eeuwigheid en volmaaktheid. Ook al is het nog niet volledig, je begrijpt dat je dit niveau betreedt. Dan weet je al waar je naartoe gaat en heb je al andere ideeën over de wereld, het universum en het bestaan.

Je begrijpt dat je te maken hebt met eeuwigheid, volmaaktheid, oneindige vervulling, oneindige kennis en dat je wat je verlangt, zult kunnen verkrijgen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/what-is-happiness-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Happiness” 1/18/11

Related Material:
What Is Happiness?
My Economics Of Happiness
The UN Observes The International Day Of Happiness

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De verbinding tussen het spirituele en het fysieke bestaan

The Connection between Spirituality and CorporealityTwee vragen die ik kreeg over de manier waarop we spiritualiteit kunnen verbinden met het gewone leven.

Vraag: Hoe beïnvloedt en verlevendigt de spirituele wereld onze wereld als de twee werelden niet met elkaar verbonden zijn? Hebben ze een “oorzaak-en-gevolg” verbinding? En zo ja, waarom is onze wereld dan niet ook volmaakt en eeuwig?

Mijn antwoord: Onze wereld wordt volledig van Bovenaf bestuurd. Daar raken we elke dag steeds meer van overtuigd, want hoe we ook proberen om dingen te veranderen, niets gaat volgens plan.

Wij kunnen de Hoge Wereld alleen beïnvloeden (van beneden naar Boven) door te vragen om versnelling (maar niet om verandering) van het proces van onze correctie (door met de groep te studeren en door disseminatie). Wij zullen deze versnelling waarnemen, alsof kwaad en lijden worden vervangen door goedheid en plezier.

Vraag: Waarom moet een mens het spirituele deel van zijn leven scheiden van het gewone deel?

Mijn antwoord: Het is nodig om de twee werelden te scheiden. Op zich zijn ze niet van elkaar gescheiden, dat ziet de mens die de beide werelden bereikt. Buiten de mens is er alleen het alomvattende Licht. Als iemand eenmaal de Hoge Wereld bereikt, ziet hij vanaf die plek onze wereld en is hij niet langer in de war over de oorsprong van alles wat er gebeurt en over de verbindingen tussen alle delen van de wereld.

Maar als hij vanuit onze wereld de Hoge Wereld begint te bereiken, raakt hij in de war en gaat hij via objecten krachten zien. Dan gaat hij hetzelfde doen als religies en geloven – hij gaat denken dat er spiritualiteit verborgen is in voorwerpen van onze wereld, aardse objecten aanbidden, zoals bomen, amuletten, rode armbandjes, heilig water, of de toekomst voorspellen.

Daarom schrijft Baal HaSulam dat we eerst de Hoge Wereld moeten bereiken, pas daarna gaan we (vanuit de Hoge Wereld) de afdalende krachten onderzoeken waardoor onze wereld gevormd wordt en de verschijnselen in onze wereld. 

Blog in het Engels: https://laitman.com/2008/07/the-connection-between-spirituality-and-corporeality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:
Kabbalah Today Article: On Roots and Branches
Kabbalah Today Article: Baal HaSulam on the Perception of Reality
Kabbalah Today Article: I Saw a Reversed World

Physical and Spiritual: Play Now | Download

 Filed under: Spirituality | Add Comment →

Het moment voor de Machsom

236.02Vraag: Wat gebeurt er op het moment voor de Machsom met een mens, als er twee systemen in hem worden omgekeerd?

Antwoord: Er vindt een volledige onthechting plaats, een gevoel van mislukking, volslagen hopeloosheid en absolute machteloosheid, alle kenmerken, begrip, kennis en opgebouwde ervaring verdwijnen – er is alleen maar leegte.

Opmerking: Aan de ene kant is dit een situatie waarin je gemakkelijk afstand kunt nemen van de gebruikelijke dingen en de manier waarop je de wereld begrijpt, maar aan de andere kant is het heel pijnlijk om los te komen van dat waarvan ik denk dat het mijn “ik” is.

Mijn antwoord: Nee. Je wilt het al, zoals iemand die vóór de dood veel geleden heeft en naar de dood verlangt. Hij begrijpt dat er geen leven meer is in zijn vroegere kwaliteiten, dat alles wat er met hem gebeurd is noodzakelijk was om de staat te bereiken waarin hij zich van dit alles wil ontdoen en wil overgaan naar de daaropvolgende blik op de wereld door de eigenschappen van geven en niet door de eigenschappen van ontvangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/a-moment-before-machsom/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. Perfect Birth” 11/15/12

Related Material:
Breaking Through The Machsom
What Is the Machsom?
Crossing Machsom

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het is niet gemakkelijk om Kabbalah te studeren

961.2Vraag: Wat gebeurt er met de mensen die de Kabbalistische groep verlaten? Verbreken ze op de een of andere manier de verbinding of blijven ze innerlijk toch in het systeem?

Antwoord: Onder degenen die vertrokken zijn, zijn mensen die deze levensperiode praktisch helemaal vergeten. Het belangrijkste is immers waar een mens voor leeft en of men wel of niet verlangt naar de wereld van geven, de Hoge Wereld!

Als mensen dit verlangen verliezen, keren ze terug naar het gewone, stoffelijke waardesysteem en leven ze op een normale manier, meer niet. Onbewust, ergens diep achter de kleine hersenen, met een soort achterste hersenen, begrijpen ze dat er iets anders is, maar ze onderdrukken het in zichzelf: “Misschien ooit, op een dag ….”

Of het leven lijkt voor hen niet meer zo vlak als een mens, zoals een mot, rondvliegt en zich alleen maar wil koesteren in de lichtstralen. Ze voelen al dat er ook een andere wereld en een ander leven is omdat het lichtschijnsel blijft.

Ik denk dat zij, als ze ons verlaten, geen volkomen, volledige vreugde meer beleven in deze wereld. Wie heeft dat eigenlijk nog? Het gevoel dat er iets anders, iets hogers is, knaagt voortdurend aan een mens, maar het is moeilijk te bereiken: “Ik stel het uit voor later.”

Wat kun je eraan doen? Dit is niet simpel. Ik spreek als iemand die sinds 1975 in Kabbalah zit. Zij die werkelijk blijven, zijn natuurlijk de helden. Het grootste deel van de wereldgroep zijn mensen die rond de eeuwwisseling bij ons kwamen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/it-is-not-easy-to-study-kabbalah/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Why Do People Leave Kabbalah?” 10/20/12

Related Material:
States of Disconnection
There Is No Other Way
Most Important Is An Abundance of Patience

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →