Category Archives: Wereld

Tijd voor enige soberheid (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Tijd voor enige soberheid

Ik kreeg een e-mail van een bezorgde moeder die het volgende schreef: “Tegenwoordig zijn ook volwassenen onzeker en angstig. Hoe kunnen we dan kinderen in de opvoeding leren om vol vertrouwen te zijn? Waar kunnen we op vertrouwen? Wetten worden overtreden, basis moraal bestaat niet, overal vinden we leugens, pornografie en vuiligheid, iedereen is boos en voelt zich gekweld door het leven.”

Ze heeft gelijk, alles is corrupt in onze tijd, moraal bestaat niet, en pornografie, vuiligheid en leugens vormen onze dagelijkse realiteit. Wat ze zich niet realiseert, is dat er nooit betere tijden zijn geweest. We zijn altijd corrupt geweest, alleen is het tegenwoordig veel openlijker.

Het is misschien beangstigend om aan te zien, maar de soberheid die we moeten verdragen is een mogelijkheid om door de smog heen te breken die ons heeft verblind en ons hart en ons denken heeft dichtgestopt. Nu kunnen we ons eindelijk openstellen voor de ware oplossing van al onze problemen.

Pas wanneer we voelen dat we geen andere keuze hebben dan te veranderen, zullen we bereid zijn om de nodige stappen te zetten. In verband met de huidige maatschappelijke verdorvenheid is de enige oplossing dat de opvoeding ons consideratie en wederzijdse verantwoordelijkheid leert. Het lijkt misschien onmogelijk, maar de huidige situatie – die alleen maar ernstiger wordt – in stand houden, is ook geen mogelijkheid, daarom lijken we geen andere keus te hebben.

Het mag geen gedwongen educatie worden, zoals dat in het communistische Rusland bestond. Opvoeding tot vriendelijkheid en consideratie moet voortkomen uit het besef dat we geen andere keus hebben als we een goed functionerende samenleving willen opbouwen.

De eerste stap om de maatschappij ten goede te veranderen is dat een kritische massa mensen gaat beseffen dat de huidige situatie zo niet kan blijven. Daarna zal men meer aandacht krijgen voor gedachten aan wederzijdse consideratie, vriendelijkheid en andere begrippen die nodig zijn om positief te kunnen denken over anderen.

Het is dan ook noodzakelijk dat dit proces op sociaal niveau plaatsvindt en niet op persoonlijk niveau. Eén mens alleen kan zijn gedrag niet ten goede veranderen als de sociale omgeving negatief is. Maar als een hele gemeenschap besluit te veranderen, zal niets haar tegenhouden.

Het lijdt geen twijfel dat iedereen uiteindelijk zal inzien dat we onszelf moeten veranderen om de situatie te verbeteren. De vraag is alleen hoe lang het zal duren voordat we beseffen dat we geen andere keuze hebben dan aan onszelf te werken. Het kan veel tijd kosten, met veel moeilijkheden onderweg, het kan ook heel snel gaan als we beseffen dat we, om ons leven te verbeteren, onszelf moeten verbeteren.

Een educatief onderwijsproces betekent niet in een klas zitten tegenover een leraar of iets dergelijks. “Onderwijs” betekent: leren over de menselijke natuur, over de onderlinge verbondenheid van de wereld, en over hoe we allemaal elkaar beïnvloeden. Als gevolg daarvan zullen we beseffen dat we moeten opletten dat we elkaar niet schaden, want als we anderen schaden, schaden we onszelf. Het is een leerproces, maar het moet samengaan met de manier waarop we leven en onszelf gaandeweg veranderen, dan zullen we geleidelijk en met elkaar onze verhouding tot anderen verbeteren.

De eerste stap naar een positieve verandering is daarom bewustwording van onze situatie. De volgende stap is het ontwikkelen van wederzijdse consideratie en tenslotte zorg voor elkaar.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/11/time-for-some-sobriety-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Waar is God?

Waar is God? Overal waar Hij binnengelaten wordt. (Menachem Mendel of Kotzk)

Dit is waar.

Vraag: Laten wij Hem niet binnen?

Antwoord: We wijzen Hem af, we scheppen afstand tussen Hem en onszelf. Daardoor blijven we binnen het kader van armzalige, fysieke wetten.

Maar als we proberen om de Schepper naar onze wereld te brengen, de eigenschap van geven, liefde, nabijheid en eenheid, als wij toestemming geven om deze krachten aan ons te laten werken, onthullen wij Hem werkelijk.

Vraag: Wat betekent dat, Hem onthullen? Kan ik Hem dan horen, zien of voelen?

Antwoord: In jezelf. Dan voel ik dat ik handel volgens de wetten van universele verbinding en liefde.

Vraag: Betekent dit dat ik de Schepper onthul?

Antwoord: Ja.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/where-is-god/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 10/4/21

Filed under: News, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

Beïnvloed door de buitenwereld

Vraag: Mijn vraag gaat over het dagelijks leven. Hoe kan ik de aandacht vermijden van mensen die ik niet als een deel van mijn omgeving beschouw wegens hun mogelijke destructieve invloed op mij? Hoe kan ik dit doen zonder hen te beledigen en conflicten vermijden? Waarom stuurt de Schepper hen naar mij toe op mijn levenspad?

Antwoord: Het punt is dat dit geen mensen buiten je zijn, ze bestaan in jou. Je moet je innerlijke gevoelens en eigenschappen stroomlijnen, dan zal je zien dat zij je niet meer beïnvloeden.

Dit wordt allemaal met een bedoeling in je wakker gemaakt door hetzelfde Hoge Licht dat alle ruimte volkomen vult, zodat je alles wat negatief is in positief kunt veranderen. Deze mensen roepen een extra kritische analyse in je op, je moet luisteren en je mening nog meer versterken.

Dan zal je zien dat deze mensen niet buiten je zijn. Ze zijn ze in je. Het is allemaal een uiterlijke vertoning van je innerlijke persoonlijke twijfels en tegenstrijdigheden.

Ga dus maar in alle vrijheid met hen om, maar dan wel met de intentie dat jij bereid bent om tot de waarheid te komen. Leun tegen niemand aan, maar analyseer elke situatie. Als je dat dan nog niet kunt, begrijp je in ieder geval dat je nog onbeantwoorde vragen hebt. Later zal je het verder kunnen uitzoeken. Schrijf ze nu eerst maar op en laat ze even rusten.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/influenced-by-the-outside-world/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Videoconference”

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verlies je mentale evenwicht niet

Vraag: Er is in Brussel een experiment gestart in verband met het herstel van de geestelijke gezondheid tijdens de pandemie. Mensen worden niet naar apotheken gestuurd, maar naar musea. Bovendien variëren de museumtentoonstellingen van mode-industrie tot afvalwaterzuivering.

Er is een soortgelijk systeem in Quebec ingevoerd. Artsen daar schrijven hun patiënten voor de tijd van één jaar maximaal 50 preventieve bezoeken aan musea voor. Ze zeggen dat dit doeltreffender is dan antidepressiva tijdens deze crisis.

Wat vindt u van deze unieke oplossing in plaats van het voorschrijven van antidepressiva?

Antwoord: Ik vind het heel goed. Het is op zijn minst een soort opvoedingsproces.

Vraag: Vergeet een mens al zijn problemen als hij een museum ingaat?

Antwoord: Hij gaat op een andere manier naar de wereld kijken.

Vraag: En als musea over de geschiedenis van de mode gaan, de geschiedenis van de mensheid, de natuur, enzovoort?

Antwoord: Daardoor ontwikkelt een mens zich en het verruimt zijn geest. Tegelijkertijd gaat hij de wereld anders bekijken. Dat is nodig. Op deze manier beseffen we waar we zijn, wat we zijn in de natuur en wie we zijn in het algemeen. Een mens heeft dit werkelijk nodig. Op basis van dit alles zal hij andere problemen kunnen oplossen.

Vraag: Bent u een voorstander van het bezoeken van musea?

Antwoord: Absoluut! Ik kan je een voorbeeld geven. Ik was eens 28 dagen in Toronto en New York en ik kwam de musea praktisch niet uit. Elke dag ging ik naar een nieuw museum. Het helpt om je geest te verruimen.

Vraag: Wil dat zeggen dat een mens die in een crisissituatie verkeert deze verruiming van de geest nodig heeft?

Antwoord: Ja. Hij bekijkt de wereld anders, ruimer, als een geheel, en hij ziet verbanden tussen dingen, voorwerpen en krachten. Hij gaat daardoor zien dat de wereld veel groter blijkt te zijn dan deze kleine, bekrompen wereld waarin hij lijdt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/do-not-lose-your-mental-balance/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/9/21

Filed under: CrisisGlobalizationHealthNews | Add Comment / Ask Question →

Kabbalistische haiku: Hoe wij onze vijanden verslaan

Opmerking: Onze kijkers hebben u om een commentaar op uw haiku gevraagd: 

Sla je vijanden buiten je gade

Onthul je innerlijke vijanden

En win!

Mijn antwoord: Ja. Het zijn juist je innerlijke vijanden die door je onthuld worden en overwonnen worden.

Vraag: Hoe kan ik ze onthullen door middel van de vijanden buiten mij? Ik word nu omringd door vijanden, in alles, zelfs de natuur en mijn buren.

Antwoord: Probeer te begrijpen waarom deze vijanden je omringen. Probeer in te zien dat dit een gevolg is van je innerlijke vijanden, die dus in je zijn, je onevenwichtige eigenschappen: afgunst, jaloezie, haat, hebzucht, enzovoort. Al je egoïstische eigenschappen waarvan er vele in de wereld om je heen geprojecteerd worden.

Als je in evenwicht met de wereld om je heen wilt leven, moet je jezelf innerlijk in evenwicht brengen en niet in zo’n tegenstelling met jezelf leven. Je moet al je eigenschappen even liefhebben en in overeenstemming daarmee iedereen buiten jezelf liefhebben, zodat je innerlijk en naar de wereld om je heen vrede voelt.

Dit gebeurt in de eerste plaats op het niveau van verbondenheid met mensen en daarna met de animale, vegetatieve en minerale wereld.

Vraag: Betekent dit dat ik mezelf in dit laboratorium “de mensheid” genaamd, geplaatst heb en daarin moet werken om mezelf te veranderen? En dat ik dan alles om mij heen zal veranderen?

Antwoord: Ja. Maar je hebt jezelf hier niet geplaatst, je bent hier geplaatst. En je moet je innerlijke vijanden onthullen en verslaan. Dat wil zeggen dat je ze moet overwinnen. Je moet op de juiste manier contact met ze maken. Dan zullen de vijanden buiten je ook verdwijnen, ze zullen als vijanden oplossen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/kabbalistic-haiku-how-to-defeat-your-enemies/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 7/29/21

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Er is geen tekort aan energie, er is een tekort aan normaliteit (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Er is geen tekort aan energie, er is een tekort aan normaliteit

Ondanks de toegenomen productie van energie uit duurzame energiebronnen en ondanks de vertraging in de autoproductie, rijzen de olieprijzen de pan uit. Hoewel er minder elektriciteitscentrales zijn die steenkool verbranden, rijzen ook de prijzen van steenkool de pan uit. De aardgasprijzen rijzen de pan uit en in elk land en bij elke vorm van energie lijkt de vraag naar energie het aanbod te overtreffen. Zijn de energiebronnen op aarde in een paar maanden zo drastisch afgenomen? Het antwoord is een volmondig “Nee!” Er is geen tekort aan energie, er is een ernstig tekort aan normaliteit in de menselijke relaties. Ik hoop dat de huidige crisis de buitenproportionele consumptie van de mensheid tot rede zal brengen.

De energie krapte wijst erop dat we overconsumeren. We produceren te veel, gooien de overtollige productie bij het afval, vervuilen de grond, de lucht en het water en dan klagen we dat we niet genoeg hebben. Alsof het normaal zou zijn om je ouders te vermoorden en dan om genade te smeken bij de rechtbank omdat je onlangs wees bent geworden.

Het wordt tijd dat we alles wat we produceren onder de loep nemen, namelijk hoe we de productie, de winst en de goederen verdelen, welke diensten noodzakelijk zijn en welke overbodig, en het belangrijkste is: hoe gaan we met elkaar om? Het doel van dit proces moet voor iedereen duidelijk zijn: overleven.

Er zijn geen andere bedoelingen, het gaat niet over een poging om iemand te overheersen of te beroven van macht of rijkdom. Het is gewoon zo dat de realiteit ons dwingt om rekening te houden met de hele mensheid en heel de planeet. Als we dat niet doen, zal onze hele beschaving als een kaartenhuis in elkaar storten.

Aangezien wij het nog steeds niet begrijpen en erop staan om de dingen te regelen zoals we dat altijd hebben gedaan – door machtsspelletjes – voorzie ik een heel koude, sombere winter voor het noordelijk halfrond. Door de energieschaarste zullen veel mensen in donkere, koude huizen zitten, er zal geen autogas zijn en de duurzame energie zal de traditionele bronnen niet vervangen omdat er in de winter maar weinig zon zal zijn. Ik hoop dat het ons op zijn minst zal aanzetten om onze waarden te heroverwegen. Als dat niet gebeurt, zal de situatie de komende zomer nog ernstiger zijn dan in de uiterst moeilijke zomer die net voorbij is.

Ik weet dat veel mensen rekenen op de belofte van duurzame energie om de energieproblemen van de mensheid op te lossen. Ik denk dat zij zich vergissen. Er is genoeg energie, veel meer dan we werkelijk nodig hebben. We kunnen de uitstoot morgen al met minstens de helft verminderen. Maar hoe meer we hebben, hoe hongeriger we worden, dus onze dorst naar energie zal nooit verzadigd worden en we zullen nooit ophouden met het uitbuiten van de planeet en elkaar voordat we onszelf heropvoeden en ons menselijk gaan gedragen naar elkaar.

We gedragen ons als verwende snotapen die ouders hebben die alles wat ze willen voor ze kopen. Nu hebben onze ouders geen geld meer en onze kindertijd is voorbij. Het is tijd dat we volwassen worden en ons gedragen als verantwoordelijke volwassenen die voor de hele mensheid zorgen zoals een moeder voor haar gezin zorgt. Als we aan elkaar denken zoals in een gezin, zullen we normaliteit bereiken.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/there-is-no-shortage-of-energy-there-is-shortage-of-normalcy-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

Onze wereld is een plek van spirituele opgang

De wereld waarin wij leven is gecreëerd door middel van opeenvolgende afdalingen vanuit de hoge wereld, de spiritualiteit verminderde zo geleidelijk, totdat het allerlaagste punt bereikt werd dat wij “onze wereld” noemen. Dit is de beste situatie om spiritueel te stijgen.

Als we stijgen, vergeten we een dergelijke situatie niet, maar gaan we deze op een nieuwe manier begrijpen, voelen, goedkeuren en rechtvaardigen. Wij zien dat we juist dankzij deze allerlaagste wereld, verre van volmaakt, de volmaaktheid waarnaar wij op weg zijn, kunnen waarderen.

Tegelijkertijd verruimen en openen we de geestelijke wereld steeds meer en gaan we begrijpen dat onze situatie zo moet zijn en speciaal voor ons gecreëerd is, niet als straf, maar volkomen tegengesteld aan volmaaktheid. En op basis van het verschil tussen de twee werelden, krijgen we de mogelijkheid om te beseffen hoe volmaakt de hoge wereld is.

Als een mens dus op de juiste manier met onze wereld leert omgaan en inziet dat deze wereld een plek van opgang kan zijn, vervloekt hij de Schepper niet langer, maar weet hij hoe hij haar kan gebruiken, waarderen en naar waarde schatten. Deze wereld is waarlijk een goede start voor ons.

Vraag: Gebeurt dit alleen op het niveau van waarneming, niet van gevoel?

Antwoord: Dat is afhankelijk van hoe je het opvat. Als ik bijvoorbeeld ziek word, geeft de dokter mij een injectie. Dat doet pijn, het is onaangenaam, maar ik accepteer het met dankbaarheid en ik betaal hem ervoor omdat ik weet dat het een goed resultaat zal opleveren. Daarom rechtvaardig ik de dokter als bemiddelaar en vind ik het nuttig wat hij gedaan heeft.

Dus, je hoeft alleen maar je ogen te openen om het eindresultaat te zien. Dat geeft Kabbalah ons. En dan wordt deze hele wereld iets noodzakelijks, iets wat we wenselijk en juist vinden, je weet hoe je ermee moet omgaan om perfectie te bereiken, en dat op basis van een tegenovergestelde staat.

Vraag: Willen wij onze wereld dan op de een of andere manier verbeteren?

Antwoord: Nee. We moeten alleen zelf op een hoger niveau komen. We hebben niets in handen om de wereld te veranderen. We proberen haar constant te verbeteren, maar het wordt alleen maar erger omdat we onszelf moeten veranderen, en niet de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/10/our-world-is-a-point-of-spiritual-ascent/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “The Power of The Book of Zohar” #20

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hoe kunnen wij hernieuwbare energie produceren? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen wij hernieuwbare energie produceren?

Wij gebruiken maar een heel klein gedeelte van de beschikbare productiviteit van de energiebronnen die we uit de natuur ontvangen, dat komt omdat we de natuur egoïstisch gebruiken. Met andere woorden, omdat onze voornaamste overweging is hoe we onszelf kunnen bevoordelen ten koste van anderen en de natuur, onttrekken we in dezelfde mate maar een heel kleine hoeveelheid van de beschikbare energie aan de natuur.

Als we echter op een altruïstische manier met de natuur zouden omgaan, als we met de natuur zouden samenwerken volgens het altruïstische principe waarmee zij met ons omgaat, zouden we alle beschikbare energie van de natuur ontvangen.

Het ontbreekt de mensheid aan begrip van wat de bron van de natuur is en hoe zij werkt. Eenvoudig gezegd: de natuur is een altruïstische kwaliteit. Zij verhoudt zich tot de gehele schepping op het levenloze, vegetatieve, animale en menselijke niveau zonder op eigen voordeel uit te zijn, maar alleen ten bate van de schepping. Als wij zo’n houding zouden aannemen naar elkaar en zouden streven naar de houding “Heb je naaste lief als jezelf”, zouden we veel meer energie uit de natuur kunnen halen, dan zouden we evenwicht en balans met de natuur bereiken en zou het ons aan niets ontbreken. We zouden op een harmonieuze, integrale manier samengaan met de natuur en een positieve reactie van haar ontvangen in plaats van een negatieve.

Het is alsof de natuur haar energie nu onwillig met ons deelt, alsof zij verplicht is om een klein deel van haar energiebronnen voor ons vrij te maken. Maar door evenwicht te bereiken met de natuur, zullen wij de onuitputtelijke energie kunnen ontvangen die inherent in elke atoom geplaatst is. Daarom ligt de oplossing voor een positieve toekomst in onze overgang van egoïstische relaties naar altruïstische, en in de nodige educatie om zo’n overgang soepeler te laten verlopen.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-can-we-produce-renewable-energy-quora/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

De WHO vraagt om consideratie (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De WHO vraagt om consideratie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt aan landen die genoeg vaccinaties hebben voor een booster (derde) shot daarmee te wachten zodat de arme landen waar mensen de eerste injectie nog niet hebben gekregen, deze kunnen krijgen. Niemand neemt dit verzoek serieus, maar de WHO vraagt toch om dit te overwegen.

Ik begrijp dit verzoek niet. Overal ter wereld is de aanpak zodanig dat elk land voor zichzelf zorgt, dus van wie verwacht de WHO dat er aan een dergelijk verzoek voldaan wordt? Het is triest dat nog niet iedereen het vaccin heeft gekregen, maar dit is niet iets waarover één land kan beslissen, het is een kwestie die internationale organisaties, zoals de WHO zelf, moeten initiëren en uitvoeren. Als het eigen Ministerie van Volksgezondheid van een land niet voor de bevolking van dat land kan zorgen, moeten internationale organisaties bijspringen en helpen. Daarom bestaan er zoveel dergelijke organisaties die door de rijke landen worden gefinancierd om minder fortuinlijke landen te helpen.

Bovendien denk ik dat het probleem niet te maken heeft met het aantal injecties, maar met de organisatie en de verdeling. Er zijn voldoende injecties om te verdelen. Het probleem is echter dat in de wereld die wij hebben opgebouwd iedereen alleen maar aan zichzelf denkt, niemand voelt zich verantwoordelijk, en er is geen gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, zeker niet tussen landen. Alles wordt door geld en corruptie bepaald.

Als we de manier waarop dingen werken willen veranderen, moeten we onze werkwijze veranderen. De pandemie behandelt ons allemaal op dezelfde manier, zij infecteert iedereen, zonder enig onderscheid. Als we de pandemie willen overwinnen, moeten wij elkaar ook op dezelfde manier behandelen, want als je aan één plek geen aandacht besteedt, wordt die plek een bron van nieuwe besmettingen.

Zodra wij ons werkelijk als één familie organiseren, misschien door middel van een nieuwe organisatie, los van de oude en decadente organisaties, moeten we met iedereen overleggen, overal alle gegevens vandaan halen en beslissen wat en hoeveel waar heen gaat. Als we de mensheid als één familie beschouwen, gaan we besluiten wat het beste is voor de hele familie en zullen we de juiste conclusies trekken. Maar om dat te kunnen doen, moeten we elkaar eerst als één familie zien, dan pas zullen we de juiste beslissingen kunnen nemen en daarbij rekening houden met iedereen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/who-is-asking-for-consideration-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Coronavirus, Crisis, New Publications | Add Comment / Ask Question →

De wereld als een bloeiende tuin

Vraag: Wat bedoelt u als u zegt dat alle volkeren en de hele aarde het land Israël zullen worden? Zullen alle volkeren Israëlieten worden? 

Antwoord: Het betekent dat alle volkeren zich tot de Schepper zullen wenden, in die zin dat zij de eigenschap van geven en liefde als de fundamentele eigenschap in hun leven zullen accepteren. Alles wat zij dan willen is, dat zij deze eigenschap willen bereiken. Dan kan ieder land, waar men ook is, het land Israël genoemd worden.

Vraag: Ook geografisch, in Alaska, Zuid-Afrika, etc.?

Antwoord: Het maakt niet uit waar, op welke plek. Wij moeten al onze verlangens corrigeren, dan zullen eveneens alle landen op de oppervlakte van onze planeet gecorrigeerd worden, alles zal goed zijn, en de appelbomen zullen overal in bloei staan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/world-like-a-blossoming-garden/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Secrets of the Eternal Book” 6/11/21

Related Material:

The Whole World Is The Revelation Of The Creator

The Entire World Is Like One Big Circle

This World Will Evaporate Like Smoke

Filed under: Israel, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →