Category Archives: Wereld

Genade voor een vriend

938.02Daarom, als hij smeekt om genade voor zijn vriend, kunnen zij niet beiden tegelijk de vervulling van het gebed ontvangen, omdat alleen hij het nodig heeft, namelijk die verlossing: het voelen van de grootheid van Kedusha (heiligheid), “het verheffen van de Shechina uit het stof” genaamd (RABASH, “Wat Is, ‘Iedereen die rouwt om Jeruzalem wordt beloond met het zien van haar vreugde,’ in het Werk”).

Vraag: Wat is de essentie van genade? En wat vragen we voor een vriend?

Antwoord: We vragen of een vriend verbonden wordt met de rest van de Ten waarin de Schepper volledig onthuld kan worden. Dat is genade.

Vraag: In hetzelfde artikel zegt Rabash dat men zowel voor de maatschappij als voor de vriend moet vragen. Betekent dit dat ze hetzelfde zijn?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zonder enige overgang? Of zijn het verschillende niveaus?

Antwoord: Een mens verliest zijn kleingeestigheid, voor hem is er geen verschil meer. Hij vraagt gewoon of de Kli, het vat, gecorrigeerd wordt in het uiterlijke deel.

Vraag: En hoe kunnen wij voor een vriend of voor de maatschappij vragen als de Schepper op dit moment niet belangrijk voelt?

Antwoord: Dan moeten we eerst de belangrijkheid van de Schepper vergroten.

Vraag: Maar we hebben het over de situatie waarin de Schepper niet belangrijk is en we moeten vragen. Hoe kunnen we vragen als Hij niet belangrijk is?

Antwoord: Vraag.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/mercy-for-a-friend/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/27/23, “What Is, “Anyone Who Mourns for Jerusalem Is Rewarded with Seeing Its Joy,” in the Work?”

Related Material:
What And How To Ask The Creator
How Can We Ask The Creator For Anything?
Whom To Pray For: Each Or Everybody?

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Teacher, The Tens | Add Comment / Ask Question →

Grote veranderingen

963.4Vraag: Door onszelf te veranderen, veranderen we ook de kwaliteit van onze waarneming van de dingen die in de fysieke wereld gebeuren, maar zullen we ook onze situaties kunnen beïnvloeden en ze kunnen veranderen? Zullen de omstandigheden zich dan nog steeds herhalen, maar zullen wij – nu we spiritueel veranderd zijn – er niet meer op reageren zoals we dat nu doen? Of zullen de omstandigheden ook veranderen?

Antwoord: Wij kunnen het hele plaatje niet zien, maar we kunnen er wel voor zorgen dat dingen niet alleen in onze gevoelens veranderen, maar zelfs in de wereld buiten ons.

Vraag: Wat zal er gebeuren als mensen eenmaal gecorrigeerd zijn?

Antwoord: Er zal een nieuwe wereld komen. Ik weet dat het zal gebeuren en het zal snel gebeuren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/big-changes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Blitz of Kabbalah Tips” 5/18/23

Related Material:
Change Yourself and the World Will Change
How To Change The Course Of Events?
How We Perceive The World

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spiritueel een krachtige structuur

942Vraag: Als er een bepaalde mening heerst onder mensen dat iets belangrijk is, kan het mensen wel of niet beïnvloeden. Hoe kunnen wij de massa beïnvloeden om iets te laten werken?

Antwoord: Alleen door het interne netwerk van verbindingen tussen ons allemaal.

We zijn allemaal in één netwerk met elkaar verbonden. Maar iemand die zich niet met spiritueel werk bezighoudt, heeft daar weinig invloed op. Mijn invloed op dit netwerk is echter heel sterk omdat ik er deel van uitmaak.

Met behulp van intenties en de bijbehorende kwaliteiten die ik speciaal in mijzelf heb gecreëerd, beïnvloed ik het hele systeem. Het blijkt dat we op deze manier aan elkaar vastzitten. Mijn invloed op het alomvattende systeem van de mensheid is miljarden keren groter dan die van een gewoon mens.

Dit is de enige manier! Wat de media en alle andere dingen die we in onze wereld doen betreft: de mensheid heeft maar heel weinig invloed op het alomvattende systeem.

Onze belangrijkste invloed moet gericht zijn op het corrigeren van de wereld. Als wij vanuit onszelf de juiste microstructuur creëren en deze microstructuur spiritueel krachtig is binnen de alomvattende structuur van de wereld, zal dit al het andere het meest beïnvloeden.

Dit zal weliswaar door een kleine groep gebeuren – misschien maar honderd mensen – maar wat de kracht en de kwaliteit betreft, zal dit de rest van de wereld miljarden keren overtreffen. Zo is het opgezet!

We kunnen het vergelijken met het menselijke brein waarin alles wordt bestuurd door een minuscule microprocessor ter grootte van een luciferkop, al het andere zijn hulpsystemen daaromheen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/spiritually-powerful-structure/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.


From KabTV’s “I Got a Call. How to manipulate people?” 1/16/23

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Dankzij de invloed van het Licht

214Vraag: Waardoor kunt u met de wereld praten?

Antwoord: Dat komt van binnenuit, door de invloed van het Licht. Ik voel hoe Het werkt, binnenkomt, onthult, kwaliteiten ordent, ze met elkaar verbindt, alle innerlijke oorzaken en gevolgen met elkaar verbindt en zo een model in mij vormt, dan kan ik praten.

Ik doe het in elke les met kleine stapjes. Ik kan niet naar de les komen en oude dingen zeggen. Nooit! Ik ga altijd minstens een millimeter verder.

Vraag: Denkt u dat Baal HaSulam ook a.h.w. van bepaalde hoogten afdaalde?

Antwoord: Ik daal niet van hoogten af. Baal HaSulam bevond zich op het niveau van de Schepper! Op het complete niveau, d.w.z. in de volle omvang van het hele universum – lager en hoger, alles in zijn innerlijk omvattend.

Vraag: Bereikte hij in principe het hele pad?

Antwoord: Absoluut! Niet alleen het hele pad, maar meer dan dat – het 10e millennium!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/due-to-the-influence-of-the-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
From KabTV’s “I Got a Call. The Most Significant Kabbalist of All Times” 12/17/12

Related Material:
Spread the Spiritual Matter
Baal HaSulam’s Amazing Revelation
Rigid Connection to the World

Filed under: Baal HaSulam, Dissemination | Add Comment / Ask Question →

 

Leven onder een spirituele paraplu

232.04De ware verbinding met vrienden betekent dat wij ons honderd procent verbonden voelen en dat we elkaar begrijpen.

De innerlijke verbinding is afhankelijk van het hart, van de mate waarin wij ons hart willen openen naar de Schepper en Hem in dit hart willen toelaten, zodat wij in dit hart de Schepper voelen, begrijpen wat Hij van ons wil en begrijpen wat wij Hem willen geven.

De Schepper wil dat wij het innerlijke leven meer waarderen dan het uiterlijke. Dat wil zeggen dat de verbinding met de Schepper voor ons op de eerste plaats moet komen, en dat al het andere secundair moet zijn en tijdelijk. Als het ons lukt om ons daarop te richten, is dat al een betekenisvol succes en dan zullen wij merken dat we verder komen.

Als het ons niet lukt om een dergelijke levenshouding te bereiken, zullen we ons geleidelijk aan van het spirituele pad verwijderen, terugkeren naar de dingen van deze wereld en ons leven leiden tussen winkelen, werk en vermaak.

De methode van Kabbalah bedoelt echter niet dat wij het uiterlijke leven moeten verwaarlozen. Kabbalah is erop gebaseerd dat wij de belangrijkheid van het spirituele leven vergroten, het is niet de bedoeling dat wij het fysieke leven minder belangrijk gaan vinden. Maar de belangrijkheid van spiritualiteit moet groter zijn dan wat voor fysieke vervulling dan ook.

Hoezeer het fysieke leven me ook onder druk zet – gezin, werk en andere behoeften – boven dit alles uit hecht ik de grootste waarde aan spiritualiteit. Alles ik mijn leven beoordeel ik vanuit de mate waarin het mijn spirituele vooruitgang kan helpen of vernietigen.

Ik verhef spiritualiteit hoog boven al het andere en ik plaats het fysieke leven eronder. Dan is alles plotseling gemakkelijk te regelen. Een mens hoeft er alleen maar mee in te stemmen dat dit zijn benadering van het fysieke bestaan en spiritualiteit behoort te zijn.

Het fysieke bestaan is juist nodig om spiritualiteit hoog boven je hoofd te verheffen. Het is als twee parallelle lagen: het spirituele leven bovenaan en het fysieke leven onderaan, en in elke situatie in het leven handhaven we deze houding.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/life-under-a-spiritual-umbrella/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the Daily Kabbalah Lesson 1/31/23, Zohar for All “Introduction to The Book of Zohar,” “On the Night of the Bride”

Related Material:

Criteria For Spiritual Advancement

How To Raise The Importance Of Spirituality

The Connection Between The Spiritual Way And the Corporeal Way

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Geen moment rust

549.01Vraag: Als iemand zich afwendt van het spirituele pad en probeert zijn leven op orde te krijgen, laat het systeem hem dan met rust of begint het hem na enige tijd door middel van klappen vooruit te duwen?

Antwoord: Waarom zou hij met rust gelaten worden? Waarom leeft hij in deze wereld?! Om het aangenaam te hebben, zoals een dier?!

Ooit, in de bourgeoisie, was dat zo. Dat bestaat nu niet meer en dat kan ook niet, want de hele mensheid beweegt zich met grote snelheid voorwaarts en de natuur laat niemand met rust. Zij duwt ons vooruit, trekt ons aan onze oren en slaat ons op onze wangen – in het algemeen gesproken: zij maakt het ons moeilijk.

Hoe zouden we met het huidige ontwikkelingstempo met rust gelaten kunnen worden?!

Vraag: Betekent dit dat er, zoals gezegd wordt, geen voormalige studenten zijn, maar dat ze allemaal op de een of andere manier verbonden zijn?

Antwoord: Ja. Maar het hangt wel af van de snelheid waarmee zij zich ontwikkelen.

Iemand die de eerste jaren Kabbalah komt studeren, begrijpt helemaal niet waar hij mee bezig is, omdat dit zijn eerste afstemming is op Kabbalah, op voelen, ruimte en op het feit dat de wereld volkomen anders in elkaar blijkt te zitten, omdat alles in mij aanwezig is en alles door mij heen gaat, van mij afhangt.

Dat is heel moeilijk. Daarom is er hier geen sprake van anciënniteit. Iemand kan hier vijf of zelfs tien jaar zitten en zich toch totaal niet bewust zijn van wat we studeren. Sommigen zijn zo.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/02/not-a-moment-of-peace/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call, There Are No Former Students” 1/28/12

Related Material:

Why Should I Bother If The Creator Decides Everything?

What Is The Benefit Of Correction?

The Creator Will Not Leave You Alone

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe kan ik van nut zijn in deze wereld?

293.1Vraag: Wat is de Schepper?

Antwoord: De Schepper is de Ene en enige Kracht in de Natuur.

Vraag: Wat voor informatie geeft de Schepper aan een mens?

Antwoord: Alleen dat wat een mens nodig heeft om een nuttig wezen te zijn in deze wereld.

Vraag: Hoe kan iemand van nut zijn in deze wereld?

Antwoord: Door Liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/how-can-you-be-useful-in-this-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Blitz Questions and Answers” 1/6/23

Related Material:

What Information Does The Creator Transmit To A Person?

Do You Want To See The World Differently?

Where Is Real Life Hiding?

Filed under: Q&A, Spiritual Work, The Creator | Add Comment / Ask Question →

 

Zal de wereld ophouden te bestaan? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Zal de wereld ophouden te bestaan?

Volgens de Wijsheid van Kabbalah zal de wereld niet ophouden te bestaan, maar is er een overgang naar een nieuwe, hogere, integrale perceptie van het stoffelijke bestaan, het zal zich onthullen in de mate waarin wij onze natuur corrigeren: van onze aangeboren natuur om alleen ten behoeve van ons eigen voordeel te willen genieten, naar de tegenpool – het verlangen om goed te zijn voor anderen en de natuur.

Door onze natuur op die manier te corrigeren, ontdekken we nieuwe waarnemingsorganen waarmee we andere, alomtegenwoordige lagen van de werkelijkheid – die verborgen zijn voor ons aangeboren waarnemingsniveau – zullen ervaren.

Bovendien is volgens Kabbalah de verschuiving naar deze nieuwe waarneming het bepalende kenmerk van ons huidige tijdperk. Steeds meer mensen voelen de onvolledigheid en bekrompenheid van ons huidige waarnemingsniveau en een innerlijke roep om daarboven uit te stijgen en een nieuw breder, compleet niveau van waarneming binnen te gaan.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/will-the-world-end-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

De wereld zal door de vrouw gecorrigeerd worden

294.4In het Nieuws (CNBC): “Van de geschatte 828 miljoen mensen die in 2021 wereldwijd honger leden, waren ongeveer drie op de vijf (59%) vrouw, volgens een rapport dat eerder deze maand is uitgebracht door de humanitaire organisatie Care.

“Dit komt neer op 150 miljoen meer vrouwen dan mannen die met voedselonzekerheid worden geconfronteerd.

“En de kloof wordt steeds groter ….

“Volgens het VN-rapport ‘The state of food security and nutrition in the world’ (De staat van de voedselveiligheid en voedingsstoffen in de wereld) uit 2022, hebben vrouwen in elke regio in de wereld minder voedselzekerheid dan mannen. Die ongelijkheid doet zich vooral voor in de ontwikkelingslanden, en met name op het zuidelijk halfrond …

“Vrouwen zijn sterk gesocialiseerd en nemen die last op zich. En iedereen om hen heen is zo gesocialiseerd dat men aanneemt dat zij dat ook zullen doen,” zei Janoch …

“Inderdaad, zelfs als zowel mannen als vrouwen praktisch gezien voedselonzeker zijn, zijn vrouwen geneigd om de grootste last te dragen.

“In Somalië, bijvoorbeeld, gaven mannen aan kleinere maaltijden te eten, terwijl vrouwen aangaven dat zij de maaltijden helemaal oversloegen.”

Opmerking: Op veel plaatsen in de wereld “eten vrouwen als laatste en eten zij het minst.” U noemt altijd een vrouw en een kind als voorbeeld van geven in onze wereld.

Kunt u in dit opzicht wat meer zeggen over de vrouw?

Mijn antwoord: Verantwoordelijkheid, want een vrouw voelt haar gezin, haar kinderen, haar man en wat er om haar heen is. Dit alles voelt zij als behorende tot haarzelf. Daarom zegt de Torah: “De vrouw is het huis.”

Vraag: Zijn dit niet de belangrijkste eigenschappen voor onze wereld?

Antwoord: Natuurlijk.

Vraag: Waarom kunnen wij dan de teugels van de macht en wat er verder nog rest niet aan de vrouw geven?

Antwoord: Nee, dat kan zij niet. Maar als een man alles voor haar doet, zal het goed zijn, want die voorwaarden moeten wij scheppen voor een vrouw, omdat met die hulp de wereld daadwerkelijk gecorrigeerd zal worden.

Vraag: Betekent dit dat de wereld gecorrigeerd zal worden door de vrouw?

Antwoord: Ja. Dit is waar.

Vraag: Waarom heeft een vrouw al deze kwaliteiten? Komt dat omdat ze kan baren?

Antwoord: Omdat ze kan baren. Omdat zij de natuur door haarzelf heen voelt, door haar hart, door haar baarmoeder. Dat staat in de Bijbel geschreven. Abraham kreeg meteen te horen: “Luister naar wat Sarah je vertelt.” Dit is niet eenvoudig.

Vraag: Kunnen we dit zien als een advies, dat je moet luisteren naar wat een vrouw je vertelt?

Antwoord: Dit was de instructie van de Schepper aan Abraham!

Opmerking: Gaat het hier vooral om de natuurlijke wijsheid van de vrouw?

Mijn Antwoord: Ja, precies over die natuurlijke wijsheid. Niet een kunstmatige, zoals bij een man.

Vraag: Neemt u de natuur als vrouwelijk waar?

Antwoord: In het algemeen gesproken wel. Een man is gemaakt voor de correctie voor zover hij de eigenschap van correctie, de kracht van correctie, kan verwerven. Een vrouw is echter vanuit haarzelf al in de natuur.

Vraag: Betekent dit dat als wij naar een vrouw zouden luisteren, als wij een vrouw correct zouden behandelen en voor haar zouden werken, er geen oorlogen, lijden of problemen zouden zijn?

Antwoord: In het algemeen is dit natuurlijk zo.

Vraag: Is het mogelijk om alles van de vrouw te laten afhangen?

Antwoord: Het hangt ervan af hoe je dat doet. Maar in het algemeen, ja. Als we naar een vrouw zouden luisteren, zou er natuurlijk meer orde in de wereld zijn. Dit is voor iedereen duidelijk.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/the-world-will-be-corrected-through-a-woman/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 9/1/22

Related Material:

A House Needs A Wise Woman

We Can Only Rely On Women

The Last Generation—The Time Of Women

Filed under: Crisis, Globalization, Man and Woman, News | Add Comment / Ask Question →

 

Dank aan jullie voor jullie werk aan de correctie van de wereld

572.02Ieder van ons op zich heeft maar weinig kracht, maar zo moet het zijn voor het einde van de correctie. Het verlangen (Kli) moet zich manifesteren als volledig gefragmenteerd, niet verbonden en tot in de kleinst mogelijke stukjes gebroken. Als wij samenkomen en ons met elkaar verenigen, worden we allemaal opgenomen in één grote Kli van Adam HaRishon. Dit gebeurt nu.

Ik hoop dat we zullen meemaken dat weer vele duizenden mensen zich bij ons zullen voegen. Hoewel er eigenlijk geen heel groot aantal nodig is, zal het toch zo gaan. En wij zullen hen verenigen, hen om ons heen verenigen en hen de weg naar de Schepper laten zien, zodat Hij zich zal verheugen over ons werk.

Ik dank al mijn studenten voor alles wat jullie doen, voor jullie werk aan de correctie van de wereld. In onze wereld waar we nu zijn, is er geen werk dat verhevener en specialer is dan het werk dat wij doen. Ik wens ons allen succes dit jaar bij onze verbinding in één tent van vrede en eenheid, een tent van geluk, onder één gemeenschappelijk groot scherm (Masach) boven onze hoofden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/10/thank-you-for-your-participation-in-the-correction-of-the-world/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland 

From a Conversation at the Unity Event 10/13/22, “Unity Tent”

Related Material:

A Sign of the Last Generation

A New Stage in Human Development

We Determine How the World Will Be Drawn to a Common Connection

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →