Category Archives: Wederzijds Garant staan

Een Vat Met Wederzijdse Verantwoordelijkheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom trekt een groep die verantwoordelijkheid bereikt het Hervormende Licht aan?

Antwoord: Degene die verantwoordelijkheid bereikt, creëert een kli (vat) dat op het Licht lijkt. Wanneer we met externe verbindingen verbonden zijn, noemen we dat verantwoordelijkheid. Door middel van verantwoordelijkheid voor elkaar ontvangen we de Torah, namelijk het Licht dat Hervormt, de levenselixer, het Licht van Correctie.

Het Licht van vervulling bereikt de eerste verantwoordelijkheid nog niet omdat de kelim (vaten) er nog niet klaar voor zijn. Je hebt Egypte net verlaten, Farao zit nog steeds in je. Je hebt deze kelim uit Egypte meegenomen en ze zijn vreselijk slecht: vol haat, afgunst, lust, eer en dominantie. Alles wat je in je hebt, komt uit je ego voort.

Maar je hebt een ‘punt in het hart’ waardoor je er enigszins in slaagt om je met anderen te verbinden en daarom zijn we gereed om te komen tot wederzijdse verantwoordelijkheid. Als we in deze omstandigheden zijn, ontvangen we alleen de Torah, het Licht dat Hervormt, en pas daarna maken we een Zivug de Hakaa (verbinding na afstoting) met het Licht, onze kli wordt duidelijker en we ontvangen daarin het Licht ten behoeve van geven.

Maar de verantwoordelijkheid is de kli en de mate van onze verbinding met betrekking tot de wet en de voorwaarden van gezamenlijke verantwoordelijkheid, bepaalt de grootte van deze kli.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/30/14, Writings of Baal HaSulam

 

Een Bankbriefje In Termen Van Verantwoordelijkheid Voor Elkaar

Dr. Michael LaitmanWe hebben geduld en tijd nodig om het concept Integrale Educatie te begrijpen. Drie jaar geleden zijn we erover gaan praten en sinds die tijd hebben een aantal mensen ons verlaten, anderen begrijpen het nog niet en er zijn ook mensen die er niets over willen horen of weten. Zij horen nauwelijks waar het over gaat. Ik hoop in ieder geval dat ik tijdens de maand die we nog tot de conventie hebben, in staat zal zijn om deze weerstand te breken.

Het is de ‘ijzeren muur’ waar Baal HaSulam over spreekt! De Wijsheid van Kabbalah is integrale educatie, maar dat willen wij niet accepteren. Mensen uiten hun weerstand ten opzichte van het idee van integrale educatie en verlaten de groepen, zij kunnen ons werk met het grote publiek niet begrijpen. Dit is natuurlijk omdat we aan het vechten zijn tegen het belangrijkste egoïstische principe in de hele wereld.

Geef ons dus tijd om wat verder te komen. Laten we hopen dat er over een maand een doorbraak zal zijn en dat het idee dat de verandering alleen afhankelijk is van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in iedereen ingeprent zal zijn. Daarover spreken we nu: het middel voor spirituele verandering is Arvut. Wil je die verandering? Ga je gang. Maar ik waarschuw je, als je hiervoor komt, breng dan geld mee: een bankbriefje voor Arvut. Als je bankbiljet geldig is in termen van wederzijdse verantwoordelijkheid, zul je alles ontvangen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/30/13, Lesson on the Topic: Preparation for the Convention

 

Verantwoordelijkheid Tussen Gelijken

Dr. Michael LaitmanVraag: Na de ochtendles beginnen we aan een nieuwe dag. Hoe kunnen we deze dag zo effectief mogelijk gebruiken? Hoe kunnen we verder komen zonder vertraging of een neiging tot uitstellen?

Antwoord: We moeten nadenken over onze verantwoordelijkheid voor elkaar, over de voorwaarden voor die verantwoordelijkheid, zodat dit ons zo nabij mogelijk is.

In de ene collectieve ziel is een ieder geïntegreerd in het geheel. Deze gezamenlijke integratie gaat niet over controle, maar over gelijkheid. En de gelijkheid zit hem in het feit dat een ieder zichzelf wegcijfert ten aanzien van de anderen. Alleen dan zijn we gelijk.

Besteed alleen hier aandacht aan en focus jezelf hierop. Op die manier zullen we winnen, dit is de enige manier. Alle andere overwinningen zullen zich omzetten in verlies.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/10/13, Writings of Baal HaSulam

 

Een Netwerk Dat Ons Voedt

Dr. Michael LaitmanVraag: Het soort netwerk waarin we nu leven, bevindt zich in een crisis. We gaan geleidelijk over naar een volgend niveau dat, hoe dan ook, wordt gerealiseerd. Wat is deze harmonieuze staat die door de hele natuur bereikt wordt wanneer we uit de crisis komen?

Antwoord: Dit is een staat waarin een mens zal transformeren en integraal, onderling verbonden zal worden. Hij zal iedereen zien als een partner binnen één systeem. Wat in het begin een zuiver theoretisch plan was, zal duidelijk en helder worden: een volledige onderlinge verbinding in de wereld.

Bovendien is deze onderlinge verbinding niet afhankelijk van iedereen op aarde, als een keten van vijf mensen zich hiervan bewust is, werkt dit door naar iedereen, wat een mens op een bepaalde plaats denkt, verschijnt onmiddellijk in een ander deel van de wereld. Dit zijn fundamentele zaken. Wij zijn in feite aan elkaar gekoppeld, zoals een ondergronds mycelium in een netwerk van wortels, met alle wortels, alle planten, enzovoort.

Dit netwerk houdt ons bij elkaar, we leven erin, we worden erdoor gevoed. Dit beginnen we nu te ontdekken. In de mate waarin we onszelf er ondergeschikt aan maken, profiteren we ervan: we begrijpen hoe we beter kunnen leven, hoe we onze weg kunnen vinden op dit nieuwe niveau, in deze nieuwe wereld die we hebben ontdekt. Als we dit niet willen navolgen, zal de natuur ons er toe verplichten door druk op ons uit te oefenen, en deze druk kan heel tragisch zijn.

From KabTV’s “Through Time” 3/17/13

Het Universum Is Er Alleen Ten Behoeve Van De Mens

Dr. Michael LaitmanVraag: Volgens de theorie van de integraliteit bestaan er geen buitenaardse beschavingen. De mensen die op aarde wonen zijn de enige subjecten in dit reusachtige beeld in de ruimte van Ein Sof (Oneindigheid). Het blijkt dat het hele universum voor ons is geschapen, zodat wij kunnen groeien en iets anders in onszelf kunnen voelen.

Antwoord: Het heelal werd voor voor ons geschapen zodat we het volgende niveau van bestaan boven deze aarde kunnen bereiken en het volgende niveau kunnen ontdekken, dat ijler is. Dit is het niveau van eeuwigheid, perfectie, volledige harmonie. Om dit niveau binnen te gaan, moeten we de harmonie van de natuur bestuderen, haar perfectie, de samenwerking in de natuur, de onderlinge afhankelijkheid en dit imiteren.

Vraag: Moeten we hiervoor kinderen en volwassenen opvoeden of is het al te laat om volwassenen op te voeden?

Antwoord: We moeten zowel ouderen als jongeren opvoeden, want ieder mens is volgens dit niveau gelijkwaardig, ieder mens is nodig. Als je namelijk de natuur waarneemt als integraal, is elke component – zoals in een analoog systeem – even belangrijk

Er is evenmin verschil in de taal waarin deze theorie aan kinderen en volwassenen wordt gepresenteerd. Het is namelijk zo, dat ieder mens door zelfkennis en door zich in te spannen op het niveau van onderlinge samenwerking komt, zoals de cellen in ons lichaam.

Volledige wederzijdse samenwerking garandeert een absoluut gezond systeem en dan voelen we dat we het volgende niveau bereikt hebben. De tijd waarin we het moeten verwezenlijken is bovendien van tevoren vastgesteld. Wij moeten het snel bereiken. Als wij er zelf niet naar verlangen, zullen we voelen hoe onaangename krachten ons krachtig vooruit duwen.

From KabTV’s “The Global Crisis” 3/19/13

Zij Helpen Degene Die Bereid Is Om Garant Te Staan

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘De Arvut (Wederzijdse verantwoordelijkheid)’, item 17: De gift van de Torah moest uitgesteld worden totdat zij uit Egypte getrokken waren en met elkaar een natie gingen vormen, zodat zij zichzelf in al hun behoeften konden voorzien zonder van anderen afhankelijk te zijn. Dit maakte hen geschikt om de bovengenoemde Arvut te ontvangen, toen werd aan hen de Torah geschonken.

De voorwaarde voor de gift van de Torah – de methode van correctie – bestaat uit de bereidheid om voor elkaar garant te staan.

In het algemeen gesproken is de Torah het Licht dat Hervormt en een mens helpt om het niveau te bereiken waarop hij bereid is om garant te staan. Met andere woorden: de Torah werkt voor een mens als hij bereid is om zich met de ander te verenigen en zo ver komt dat hij liefde voor de ander bereikt.

Als een mens hiertoe niet bereid is, werkt de Torah niet voor hem, het Licht schijnt niet. Het is namelijk zo dat het Licht alleen komt als een reactie op de inspanningen die een mens verricht om iets voor de ander te doen.

Dit principe kun je vergelijken met een elektrisch system met een weerstand (R). Afhankelijk van de kracht van de weerstand tussen mij en de ander zal het Hervormende Licht, het Omringende Licht (Ohr Makif – OM), komen.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

Het kan niet op een andere manier. Er kan een verzengende haat tussen ons bestaan. Onze verhouding kan negatief (-), neutraal (0) of positief (+) zijn, het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat deze verhoudingen zo zijn dat het werk gedaan kan worden, dat de vrienden inspanningen verrichten.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

Om dit te kunnen doen hebben we de studie nodig om te leren wat wij moeten bereiken. We hebben ook de groep nodig die vaststelt in welke volgorde activiteiten plaats moeten vinden.

Op deze manier beïnvloedt het Hervormende Licht – ook Torah genoemd – ons. Het werkt aan ons op de achtergrond van innerlijke verduidelijkingen die door de neiging tot het kwaad helder worden, deze neiging is de oorzaak van de weerstand.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/1/13, “The Mutual Guarantee”

Verwar Het Spirituele Niet Met Het Fysieke

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe behoort de perfecte verhouding tussen mannen en vrouwen in de groep te zijn?

Antwoord: De perfecte verhouding bestaat uit het gezamenlijke verlangen om alleen onze verlangens naar de Schepper met elkaar te verenigen en geen enkel ander verlangen. We kunnen het beste geen aandacht besteden aan het fysieke. Het maakt niet uit met wie ik te maken heb, of het nu een man of een vrouw is, maar als het me afleidt, moet ik ervoor zorgen dat het me niet afleidt. In de spirituele wereld bestaan er mannelijke en vrouwelijke verlangens in ieder van ons.

Daar bestaat een verlangen om te ontvangen, AHP en een verlangen om te geven, GE. Dit betekent dat de dingen in de spirituele wereld op een andere manier plaatsvinden dan in onze wereld, in onze fysieke lichamen. In de spirituele wereld verbinden alleen verlangens zich met elkaar, de verlangens naar de Schepper en geen andere verlangens; alle andere verlangens zijn egoïstisch en daarom bestaan ze niet in spiritualiteit.

Als iemand voor de lunch twee maaltijden wil nemen kan hij zijn gang gaan, want dat is geen belemmering voor zijn spirituele vooruitgang. Als hij een bepaald meisje aardig vindt wordt zijn spirituele groei daardoor ook niet geremd. Maar het is belangrijk waar zijn grootste verlangen op gericht is. Als dat verlangen op de Schepper gericht is, wordt al het andere daar deel van.

De verhouding tussen de mannen en de vrouwen in de groep moet goed gereguleerd en georganiseerd zijn, zodat dit op geen enkele manier spirituele groei in de weg staat.

Vraag: Stel voor dat ik als man mijn vriend een hug geef, maar ik me niet kan voorstellen dat ik dat op een correcte manier bij een vrouw doe.

Antwoord: Je verhouding tot vrouwen moet zo zijn dat je spirituele groei er niet door verstoord wordt, zodat het spirituele en het fysieke niet met elkaar vermengd worden. Het spirituele is spiritueel en het fysieke is fysiek.

From the European Convention in Germany 3/23/13, Lesson 5

Een Karmijnrode Bol Zal De Wereld Verlichten

Vraag: Hoe worden de juiste hoeveelheid en de juiste kwaliteit van onze inspanning vastgesteld?

Antwoord: Onze inspanningen moeten nu gericht zijn op onze pogingen om te zien dat alles vervuld wordt en geopenbaard wordt in onze onderlinge verbinding, in het centrum van de groep.

Een mens moet dit centrum van de alomvattende verbinding voelen als de eigenlijke werkelijkheid. Het is namelijk ons eerste spirituele niveau. We moeten proberen om ons deze verbinding zo goed mogelijk voor te stellen, in de vorm van een ‘karmijnrode bol’ of als een soort collectieve schotel, als een plek waar al onze hoop en verwachtingen vervuld worden.

Het moet de belangrijkste en meest kostbare plek in de hele werkelijkheid worden. Later zullen we ontdekken dat het werkelijk de belangrijkste plek is en dat het overige alleen maar bestaat uit onbetekenende resultaten in vergelijking met wat we ontdekken in het centrum van onze verbinding. Wat in dit centrum op welk moment dan ook zal gebeuren, zal een effect teweeg brengen dat zich in alle richtingen zal verspreiden en de hele wereld zal beïnvloeden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/19/12, “The Introduction to the Study of the Ten Sefirot

Vandaag Zijn Wij Hier ALLEN Bijeen Gekomen

Dr. Michael LaitmanIsrael is een hoog niveau. Een ieder die zich heeft losgemaakt van materieel belang en zich alleen richt op gehechtheid aan de Schepper, aan de Kracht van geven volgens de wet van gelijkvormigheid en zich hier ieder moment aan wijdt, draagt de naam Yashar-El (rechtstreeks naar de Schepper), Israel.

Eén van de fasen op het pad bestaat uit het sluiten van een akkoord, als een mens de anderen namelijk in zichzelf opneemt, zij die ook Israel heten. Eens waren ze al met elkaar verenigd, maar het verlangen om te genieten, de neiging tot het kwaad, kwam tussen hen in te staan en scheidde hen van elkaar. En nu, ondanks het feit dat zij die afscheiding ontdekken, werken zij voortdurend aan de verbinding met elkaar omdat zij verbinding willen bereiken en zij aan de Schepper de kli (vat) voor het ontvangen van genot willen geven.

Het Doel van de schepping is: de schepselen vreugde te geven. Dit is een handeling van de zijde van de Schepper, maar waarom werd dit dan als opdracht aan de schepping gegeven? Omdat de schepping zichzelf naar een staat moet brengen waardoor het voor de Schepper mogelijk wordt om vreugde te geven. Het is ons werk om deze kli voor het ontvangen van genot te onthullen. En het genot bestaat eruit dat we de Schepper de gelegenheid bieden om te geven.

Zoals er geschreven staat over het wonder dat bij de berg Sinaï plaats vond: “Vandaag zijn wij hier allen bijeengekomen”, dit betekent dat wij vanaf deze plek de mogelijkheid ontvangen om ons met elkaar te verbinden en het waard zijn om gekleed te worden in de hogere Kracht. En nu worden we het uitverkoren volk genoemd: deze gezamenlijke kli heet het volk Israel. En Hij die deze kli vult volgens de wet van gelijkvormigheid zal onze Schepper genoemd worden.

Daarom is er een voorwaarde: “Vandaag zijn wij hier allen bijeengekomen” betekent dat we allemaal samen moeten komen om één te worden: één gezamenlijke kli om het Doel van de schepping mogelijk te maken: goed te doen aan de schepselen.

Er staat geschreven: “En het volk stond aan de voet van de berg”, dat betekent dat zij alle twijfel (Har – berg, Irurim – twijfels) hadden gebroken om tot eenheid te komen. Wij moeten zorg dragen voor onze gezamenlijke verbinding zodat niemand van ons het zal vergeten.

Hiervoor hebben we echte verantwoordelijkheid voor elkaar nodig. Dit ontbreekt en daarom is het ons nog niet gelukt om een gemeenschappelijke kli te bouwen. Het komt door het gemis aan betrokkenheid voor elkaar, aan zorg, zodat iedere vriend zich voor de anderen inzet om tot eenheid te komen en wij “hier ALLEN bijeengekomen zijn!”

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 12/03/12

Geen Tijd Meer Om Te Wachten

Dr. Michael LaitmanHet wordt tijd om openlijk uit te leggen wat de missie is van de Israëlische natie; het fundament van deze natie waarop het bestaan hiervan tot nu toe is gebaseerd. En om uit te leggen wat ons doel is: de methode van correctie doorgeven aan de hele wereld. Dit is de enige manier waarop we kunnen uitleggen waar antisemitisme, de spanningen, de druk en de oorlog in Israël vandaan komen.

Alleen de wijsheid van Kabbalah kan een dergelijke uitleg geven. Anders zullen de mensen niet begrijpen hoe de idee van verbinding ons kan helpen dit probleem op te lossen. Stel dat we sterker zijn als we verbonden zijn? Gewone kracht kan ons echter niet beschermen tegen de dreiging waarmee we nu worden geconfronteerd. Het feit dat we over meer raketten met kernkoppen beschikken, zal ons niet redden. We zullen ze in ieder geval niet kunnen gebruiken; dat zal niet worden toegestaan.

We zijn in deze strijd onder zodanige omstandigheden geplaatst dat onze handen gebonden zijn en we niets kunnen doen. Wat hebben we bereikt met de laatste militaire actie? Morgen wordt alles alleen nog maar erger. Met dit staakt-het-vuren hebben we onze ketenen alleen maar strakker aangetrokken en zijn we meer gebonden dan ooit. Zo gaat het na elke oorlog en na elke militaire actie, wat betekent dat het niet leidt tot correctie.

Er is geen logische oplossing voor dit probleem. De volgende keer komt de aanval waarschijnlijk van alle kanten en kan geen enkel antiraketsysteem of “ijzeren koepel” ons nog beschermen. Iedereen begrijpt dat alles leidt tot het volgende: uiteindelijk zullen we voor de keuze gesteld worden om dit land te verlaten uit vrije wil of er zal een atoombom op ons worden gegooid. Onze vijanden zullen misschien nog niet onmiddellijk over een dergelijke bom kunnen beschikken, maar wel over een paar jaar.

Er zijn veel scenario’s voor wat er staat te gebeuren, maar ik wil gewoon laten zien hoe hopeloos de situatie is. We hebben geen oplossing paraat op het niveau van deze wereld. De volgende keer zal de hele wereld unaniem tegen ons zijn en alles beweegt zich in deze richting. Wat kunnen we hiertegen doen?

Zelfs nu wordt er in Europa door sommigen opgeroepen om Israëlische producten te boycotten. Uiteindelijk zal niemand meer iets van ons willen kopen. En wat gaan we doen als onze economie en handel instorten? We hebben in 1995 al een kritieke fase meegemaakt en nu naderen we gestaag het punt van hopeloosheid waar we alleen nog uit kunnen ontsnappen met de methode van correctie. We moeten hier heel dringend mee aan de slag.

Ik wil mensen niet bang maken, maar we moeten hun ogen openen zodat ze zullen zien hoe de werkelijke situatie is. Ieder redelijk mens begrijpt ook dat als deze trend doorzet, er geen toekomst is voor ons en geen oplossing. We moeten dit echter tot op de bodem uitzoeken en verduidelijken, en mensen de enige oplossing laten zien die er is. Alleen dit werkt tegen deze onlogische situatie omdat deze oplossing ook onlogisch is.

Het is een heel snelle en eenvoudige oplossing. Laten we deze gewoon beginnen te vervullen. We hebben nog maar een paar maanden de tijd, dus laten we snel aan de slag gaan! Laten we onze tijd hieraan besteden zodat we allemaal beginnen de wederzijdse integratie en samenwerking van de methode ‘wederzijdse garantie’ te bestuderen en toe te passen. Meer dan dat hebben we niet nodig!

Na een paar weken zullen we het resultaat zien. Het moment waarop iemand zich onderdompelt in deze studie, beginnen zijn geest, zijn ziel en zijn hart anders te werken en zich te richten op anderen.

Hiervan voelen we onmiddellijk het positieve effect. Er bestaat geen vertraging in de spirituele wereld. We zullen onmiddellijk zien hoe alles rustiger wordt, dat er minder raketten worden afgeschoten en dat de economie sterker wordt.

Er zijn geen problemen meer als we beginnen onszelf te corrigeren. Als we ons zorgen maken over spirituele problemen, verdwijnen de aardse problemen. Die twee gaan niet samen. Als je aan de slag gaat met het interne spirituele werk, lossen alle problemen in je aardse leven zich vanzelf op. Dat belooft de Torah ons.

We hebben een staat bereikt waarin we niet langer kunnen wachten. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om de boodschap te verspreiden en openlijk uit te leggen dat de oplossing te vinden is in de wijsheid van Kabbalah, omdat dit het fundament is van de natie. We moeten dit op allerlei verschillende manieren uitleggen en het internet met deze informatie vullen zodat iedereen deze informatie zal zien.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/22/12, Introduction to the Study of the Ten Sefirot