Category Archives: Wederzijds Garant staan

Wederzijdse garantie – Voor nu en altijd

Het leven dat wij buiten ons zien, is een reflectie van onze innerlijke verbinding met elkaar. De gewelddadige demonstraties in de Amerikaanse steden, waarbij geprotesteerd wordt tegen racisme en een nieuwe golf van het coronavirus over de hele wereld, dit alles is te wijten aan onze passiviteit en onwil om onze houding naar elkaar te corrigeren.

Het coronavirus barstte in ons leven los en zegt: “Jullie zijn allemaal integraal met elkaar verbonden. Jullie staan samen aan de voet van de berg Sinaï. Als jullie je niet met elkaar verenigen en niet aan de Hoge Kracht vragen of Hij je wil corrigeren, wordt dit de plek van je ondergang.”

Het coronavirus is bedoeld om ons te laten zien hoezeer we afhankelijk zijn van elkaar. Deze afhankelijkheid wordt “wederzijdse garantie” genoemd, dit betekent dat ik niet moet nadenken over mijn eigen bescherming tegen het coronavirus, maar wel over hoe ik anderen kan beschermen tegen ziekten, door mijn vriendelijke, correcte houding ten opzichte van hen.

Maar wat gebeurt er nu? Nu zeg ik, als een echte egoïst, dat ik er genoeg van heb om thuis in quarantaine te zitten, ik wil naar buiten en plezier hebben, ik wil naar een restaurant, een café, een park, en naar de kust. Dit wil ik gewoon! En ik denk niet aan anderen, er is geen sprake van verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik houd helemaal geen rekening met anderen, ik doe alleen wat het beste voor mij is.

Als ik zeker wist dat iedereen gezond was en dat ik de enige zieke zou zijn, zou ik met mijn infectie onbezorgd tussen iedereen rondlopen. Ik zou weten dat niemand mij zou kunnen besmetten en ik zou rustig anderen besmetten, waarom zou ik me zorgen maken over anderen?  En dit is nu precies wat er in de menselijke samenleving in Amerika, Israël en Europa gebeurt, overal. Iedereen denkt alleen aan zichzelf, er is geen enkel gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar.

We zullen pas de juiste weg inslaan als we thuis zitten zonder onze neus buiten de deur te steken, omdat we bang zijn om anderen te besmetten en niet omdat we aan onszelf denken. Het coronavirus zal ons naar een dergelijke verandering leiden en zal niet verdwijnen voordat die verandering plaatsvindt. Het virus zal ons laten nadenken over de manier waarop we kunnen voorkomen dat onze buren schade oplopen. Ik zal bang zijn om anderen schade te berokkenen, daarom zal ik liever thuisblijven.

Het coronavirus moet ons het gevoel geven dat we in een integrale wereld leven waar je gezond kunt zijn op voorwaarde van wederzijdse garantie. Hiermee is niet alles gezegd, maar het is het eerste begin en het is ook noodzakelijk om hier de correctie mee te beginnen.

Dan zal ik geen beperkingen meer nodig hebben, zoals landsgrenzen, een verplichte afstand van twee meter of een masker, niemand zal iets opgelegd worden. Iedereen zal namelijk voor anderen zorgen en proberen om er alles voor te doen dat anderen gezond blijven.

We moeten dieper op de essentie van dit virus ingaan, want het onthult niet de biologische ziekte in ons, maar onze spirituele conditie: onze onderlinge verhoudingen en het gebrek aan verantwoordelijkheid voor elkaar. Om die verantwoordelijkheid en de zorg voor elkaar te bereiken, hebben wij het Hoge Licht nodig.

Daarom is het coronavirus van Boven naar ons toegekomen en heeft het ons wakker geschud, zodat wij onze aandacht Opwaarts zullen richten en het Hoge Licht zullen vragen om correctie en om een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar, wat wij niet hebben. Dan zal ik mij bezorgd maken over anderen en hen geen kwaad willen doen, maar juist dienstbaar willen zijn aan hen.

Wederzijdse garantie is het moeilijkste van alle inspanningen die er zijn, want het is onze belangrijkste correctie. Ik moet aan anderen denken, betrokken zijn bij hun leven, voor hen zorgen, hun verlangens voelen, en begrijpen hoe ik hen kan helpen om dichter bij de hechting aan de Schepper te komen, bij de wijze waarop we met de Hoge Kracht kunnen samensmelten.

Dit zijn heel hoge concepten die verband houden met de correctie van de gebroken ziel van Adam HaRishon. Maar wij komen er van dag tot dag dichterbij in begrijpen en voelen.

De gezondheid van mensen hangt af van hun eenheid en de verantwoordelijkheid voor elkaar. Iedereen moet garant staan voor de gezondheid van zijn naaste en ervoor zorgen dat ieder ander gezond is. Op deze wijze zullen we van het coronavirus afkomen, want door dit te doen, zullen onze handelingen bestaan uit eenwording, wederzijdse garantie en de constructie van een gemeenschappelijke, integrale kli (vat).

Wij zullen een dergelijke stap kunnen maken als iedereen bezorgd is, niet omdat hij zelf niet geïnfecteerd wil worden, maar omdat hij het virus niet aan anderen wil overdragen. Onze denkrichting en onze inzichten moeten dus veranderen.

Wederzijdse garantie betekent dat ik niet over mijzelf hoef na te denken omdat ieder ander aan mij denkt. En ik moet aan hen denken, aan mijn Ten. Zo zullen we allemaal vanuit wederzijdse garantie leven en dit geleidelijk over de hele wereld verspreiden, de Schepper zal tussen ons aanwezig zijn en ons corrigeren. 

Deze garantie accepteren we met elkaar, voor nu en altijd. Een garantie die, naar zijn aard, niet kan bestaan als er restricties zijn, want de basis is liefde. En liefde gaat niet samen met restricties. 

Ons welzijn hangt van wederzijdse garantie af, want dit is de basiswet van een correct systeem. Om gezond te zijn, moet een mens in een lichaam leven waarvan de delen op de juiste manier met elkaar verbonden zijn. De correcte verbinding tussen alle delen van de menselijke samenleving bestaat uit verantwoordelijkheid voor elkaar, waarbij iedereen aan iedereen denkt, en goeddoet aan iedereen. Op die manier moeten wij al onze gebroken delen verzamelen en ze met elkaar verbinden tot één gezond lichaam.

Als er wederzijdse verantwoordelijkheid is en een toegewijde verbinding tussen alle organen in dit volmaakte lichaam, zullen we voelen dat dit lichaam leeft – in tegenstelling tot het zieke bestaan van vandaag, waarin het hele lichaam verminkt en gefragmenteerd is – want werkelijk leven is daar waar het Hoge Licht door ons lichaam stroomt en elk deel van ons vult. Dit betekent dat wij correctie moeten bereiken, evenals een eeuwig, volmaakt leven.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/06/mutual-guarantee-now-and-forever/

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/30/20

Filed under: Coronavirus, Crisis, Globalization, Health, Mutual Guarantee, Spiritual Work | Add Comment →

Een Vat Met Wederzijdse Verantwoordelijkheid

Dr. Michael LaitmanVraag: Waarom trekt een groep die verantwoordelijkheid bereikt het Hervormende Licht aan?

Antwoord: Degene die verantwoordelijkheid bereikt, creëert een kli (vat) dat op het Licht lijkt. Wanneer we met externe verbindingen verbonden zijn, noemen we dat verantwoordelijkheid. Door middel van verantwoordelijkheid voor elkaar ontvangen we de Torah, namelijk het Licht dat Hervormt, de levenselixer, het Licht van Correctie.

Het Licht van vervulling bereikt de eerste verantwoordelijkheid nog niet omdat de kelim (vaten) er nog niet klaar voor zijn. Je hebt Egypte net verlaten, Farao zit nog steeds in je. Je hebt deze kelim uit Egypte meegenomen en ze zijn vreselijk slecht: vol haat, afgunst, lust, eer en dominantie. Alles wat je in je hebt, komt uit je ego voort.

Maar je hebt een ‘punt in het hart’ waardoor je er enigszins in slaagt om je met anderen te verbinden en daarom zijn we gereed om te komen tot wederzijdse verantwoordelijkheid. Als we in deze omstandigheden zijn, ontvangen we alleen de Torah, het Licht dat Hervormt, en pas daarna maken we een Zivug de Hakaa (verbinding na afstoting) met het Licht, onze kli wordt duidelijker en we ontvangen daarin het Licht ten behoeve van geven.

Maar de verantwoordelijkheid is de kli en de mate van onze verbinding met betrekking tot de wet en de voorwaarden van gezamenlijke verantwoordelijkheid, bepaalt de grootte van deze kli.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/30/14, Writings of Baal HaSulam

 

Een Bankbriefje In Termen Van Verantwoordelijkheid Voor Elkaar

Dr. Michael LaitmanWe hebben geduld en tijd nodig om het concept Integrale Educatie te begrijpen. Drie jaar geleden zijn we erover gaan praten en sinds die tijd hebben een aantal mensen ons verlaten, anderen begrijpen het nog niet en er zijn ook mensen die er niets over willen horen of weten. Zij horen nauwelijks waar het over gaat. Ik hoop in ieder geval dat ik tijdens de maand die we nog tot de conventie hebben, in staat zal zijn om deze weerstand te breken.

Het is de ‘ijzeren muur’ waar Baal HaSulam over spreekt! De Wijsheid van Kabbalah is integrale educatie, maar dat willen wij niet accepteren. Mensen uiten hun weerstand ten opzichte van het idee van integrale educatie en verlaten de groepen, zij kunnen ons werk met het grote publiek niet begrijpen. Dit is natuurlijk omdat we aan het vechten zijn tegen het belangrijkste egoïstische principe in de hele wereld.

Geef ons dus tijd om wat verder te komen. Laten we hopen dat er over een maand een doorbraak zal zijn en dat het idee dat de verandering alleen afhankelijk is van Arvut (verantwoordelijkheid voor elkaar) in iedereen ingeprent zal zijn. Daarover spreken we nu: het middel voor spirituele verandering is Arvut. Wil je die verandering? Ga je gang. Maar ik waarschuw je, als je hiervoor komt, breng dan geld mee: een bankbriefje voor Arvut. Als je bankbiljet geldig is in termen van wederzijdse verantwoordelijkheid, zul je alles ontvangen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/30/13, Lesson on the Topic: Preparation for the Convention

 

Verantwoordelijkheid Tussen Gelijken

Dr. Michael LaitmanVraag: Na de ochtendles beginnen we aan een nieuwe dag. Hoe kunnen we deze dag zo effectief mogelijk gebruiken? Hoe kunnen we verder komen zonder vertraging of een neiging tot uitstellen?

Antwoord: We moeten nadenken over onze verantwoordelijkheid voor elkaar, over de voorwaarden voor die verantwoordelijkheid, zodat dit ons zo nabij mogelijk is.

In de ene collectieve ziel is een ieder geïntegreerd in het geheel. Deze gezamenlijke integratie gaat niet over controle, maar over gelijkheid. En de gelijkheid zit hem in het feit dat een ieder zichzelf wegcijfert ten aanzien van de anderen. Alleen dan zijn we gelijk.

Besteed alleen hier aandacht aan en focus jezelf hierop. Op die manier zullen we winnen, dit is de enige manier. Alle andere overwinningen zullen zich omzetten in verlies.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 10/10/13, Writings of Baal HaSulam

 

Een Netwerk Dat Ons Voedt

Dr. Michael LaitmanVraag: Het soort netwerk waarin we nu leven, bevindt zich in een crisis. We gaan geleidelijk over naar een volgend niveau dat, hoe dan ook, wordt gerealiseerd. Wat is deze harmonieuze staat die door de hele natuur bereikt wordt wanneer we uit de crisis komen?

Antwoord: Dit is een staat waarin een mens zal transformeren en integraal, onderling verbonden zal worden. Hij zal iedereen zien als een partner binnen één systeem. Wat in het begin een zuiver theoretisch plan was, zal duidelijk en helder worden: een volledige onderlinge verbinding in de wereld.

Bovendien is deze onderlinge verbinding niet afhankelijk van iedereen op aarde, als een keten van vijf mensen zich hiervan bewust is, werkt dit door naar iedereen, wat een mens op een bepaalde plaats denkt, verschijnt onmiddellijk in een ander deel van de wereld. Dit zijn fundamentele zaken. Wij zijn in feite aan elkaar gekoppeld, zoals een ondergronds mycelium in een netwerk van wortels, met alle wortels, alle planten, enzovoort.

Dit netwerk houdt ons bij elkaar, we leven erin, we worden erdoor gevoed. Dit beginnen we nu te ontdekken. In de mate waarin we onszelf er ondergeschikt aan maken, profiteren we ervan: we begrijpen hoe we beter kunnen leven, hoe we onze weg kunnen vinden op dit nieuwe niveau, in deze nieuwe wereld die we hebben ontdekt. Als we dit niet willen navolgen, zal de natuur ons er toe verplichten door druk op ons uit te oefenen, en deze druk kan heel tragisch zijn.

From KabTV’s “Through Time” 3/17/13

Het Universum Is Er Alleen Ten Behoeve Van De Mens

Dr. Michael LaitmanVraag: Volgens de theorie van de integraliteit bestaan er geen buitenaardse beschavingen. De mensen die op aarde wonen zijn de enige subjecten in dit reusachtige beeld in de ruimte van Ein Sof (Oneindigheid). Het blijkt dat het hele universum voor ons is geschapen, zodat wij kunnen groeien en iets anders in onszelf kunnen voelen.

Antwoord: Het heelal werd voor voor ons geschapen zodat we het volgende niveau van bestaan boven deze aarde kunnen bereiken en het volgende niveau kunnen ontdekken, dat ijler is. Dit is het niveau van eeuwigheid, perfectie, volledige harmonie. Om dit niveau binnen te gaan, moeten we de harmonie van de natuur bestuderen, haar perfectie, de samenwerking in de natuur, de onderlinge afhankelijkheid en dit imiteren.

Vraag: Moeten we hiervoor kinderen en volwassenen opvoeden of is het al te laat om volwassenen op te voeden?

Antwoord: We moeten zowel ouderen als jongeren opvoeden, want ieder mens is volgens dit niveau gelijkwaardig, ieder mens is nodig. Als je namelijk de natuur waarneemt als integraal, is elke component – zoals in een analoog systeem – even belangrijk

Er is evenmin verschil in de taal waarin deze theorie aan kinderen en volwassenen wordt gepresenteerd. Het is namelijk zo, dat ieder mens door zelfkennis en door zich in te spannen op het niveau van onderlinge samenwerking komt, zoals de cellen in ons lichaam.

Volledige wederzijdse samenwerking garandeert een absoluut gezond systeem en dan voelen we dat we het volgende niveau bereikt hebben. De tijd waarin we het moeten verwezenlijken is bovendien van tevoren vastgesteld. Wij moeten het snel bereiken. Als wij er zelf niet naar verlangen, zullen we voelen hoe onaangename krachten ons krachtig vooruit duwen.

From KabTV’s “The Global Crisis” 3/19/13

Zij Helpen Degene Die Bereid Is Om Garant Te Staan

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, ‘De Arvut (Wederzijdse verantwoordelijkheid)’, item 17: De gift van de Torah moest uitgesteld worden totdat zij uit Egypte getrokken waren en met elkaar een natie gingen vormen, zodat zij zichzelf in al hun behoeften konden voorzien zonder van anderen afhankelijk te zijn. Dit maakte hen geschikt om de bovengenoemde Arvut te ontvangen, toen werd aan hen de Torah geschonken.

De voorwaarde voor de gift van de Torah – de methode van correctie – bestaat uit de bereidheid om voor elkaar garant te staan.

In het algemeen gesproken is de Torah het Licht dat Hervormt en een mens helpt om het niveau te bereiken waarop hij bereid is om garant te staan. Met andere woorden: de Torah werkt voor een mens als hij bereid is om zich met de ander te verenigen en zo ver komt dat hij liefde voor de ander bereikt.

Als een mens hiertoe niet bereid is, werkt de Torah niet voor hem, het Licht schijnt niet. Het is namelijk zo dat het Licht alleen komt als een reactie op de inspanningen die een mens verricht om iets voor de ander te doen.

Dit principe kun je vergelijken met een elektrisch system met een weerstand (R). Afhankelijk van de kracht van de weerstand tussen mij en de ander zal het Hervormende Licht, het Omringende Licht (Ohr Makif – OM), komen.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

Het kan niet op een andere manier. Er kan een verzengende haat tussen ons bestaan. Onze verhouding kan negatief (-), neutraal (0) of positief (+) zijn, het maakt niet uit. Het belangrijkste is dat deze verhoudingen zo zijn dat het werk gedaan kan worden, dat de vrienden inspanningen verrichten.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

Om dit te kunnen doen hebben we de studie nodig om te leren wat wij moeten bereiken. We hebben ook de groep nodig die vaststelt in welke volgorde activiteiten plaats moeten vinden.

Op deze manier beïnvloedt het Hervormende Licht – ook Torah genoemd – ons. Het werkt aan ons op de achtergrond van innerlijke verduidelijkingen die door de neiging tot het kwaad helder worden, deze neiging is de oorzaak van de weerstand.

They Help Someone Who Is Ready To Be A Guarantor

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/1/13, “The Mutual Guarantee”

Verwar Het Spirituele Niet Met Het Fysieke

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe behoort de perfecte verhouding tussen mannen en vrouwen in de groep te zijn?

Antwoord: De perfecte verhouding bestaat uit het gezamenlijke verlangen om alleen onze verlangens naar de Schepper met elkaar te verenigen en geen enkel ander verlangen. We kunnen het beste geen aandacht besteden aan het fysieke. Het maakt niet uit met wie ik te maken heb, of het nu een man of een vrouw is, maar als het me afleidt, moet ik ervoor zorgen dat het me niet afleidt. In de spirituele wereld bestaan er mannelijke en vrouwelijke verlangens in ieder van ons.

Daar bestaat een verlangen om te ontvangen, AHP en een verlangen om te geven, GE. Dit betekent dat de dingen in de spirituele wereld op een andere manier plaatsvinden dan in onze wereld, in onze fysieke lichamen. In de spirituele wereld verbinden alleen verlangens zich met elkaar, de verlangens naar de Schepper en geen andere verlangens; alle andere verlangens zijn egoïstisch en daarom bestaan ze niet in spiritualiteit.

Als iemand voor de lunch twee maaltijden wil nemen kan hij zijn gang gaan, want dat is geen belemmering voor zijn spirituele vooruitgang. Als hij een bepaald meisje aardig vindt wordt zijn spirituele groei daardoor ook niet geremd. Maar het is belangrijk waar zijn grootste verlangen op gericht is. Als dat verlangen op de Schepper gericht is, wordt al het andere daar deel van.

De verhouding tussen de mannen en de vrouwen in de groep moet goed gereguleerd en georganiseerd zijn, zodat dit op geen enkele manier spirituele groei in de weg staat.

Vraag: Stel voor dat ik als man mijn vriend een hug geef, maar ik me niet kan voorstellen dat ik dat op een correcte manier bij een vrouw doe.

Antwoord: Je verhouding tot vrouwen moet zo zijn dat je spirituele groei er niet door verstoord wordt, zodat het spirituele en het fysieke niet met elkaar vermengd worden. Het spirituele is spiritueel en het fysieke is fysiek.

From the European Convention in Germany 3/23/13, Lesson 5

Een Karmijnrode Bol Zal De Wereld Verlichten

Vraag: Hoe worden de juiste hoeveelheid en de juiste kwaliteit van onze inspanning vastgesteld?

Antwoord: Onze inspanningen moeten nu gericht zijn op onze pogingen om te zien dat alles vervuld wordt en geopenbaard wordt in onze onderlinge verbinding, in het centrum van de groep.

Een mens moet dit centrum van de alomvattende verbinding voelen als de eigenlijke werkelijkheid. Het is namelijk ons eerste spirituele niveau. We moeten proberen om ons deze verbinding zo goed mogelijk voor te stellen, in de vorm van een ‘karmijnrode bol’ of als een soort collectieve schotel, als een plek waar al onze hoop en verwachtingen vervuld worden.

Het moet de belangrijkste en meest kostbare plek in de hele werkelijkheid worden. Later zullen we ontdekken dat het werkelijk de belangrijkste plek is en dat het overige alleen maar bestaat uit onbetekenende resultaten in vergelijking met wat we ontdekken in het centrum van onze verbinding. Wat in dit centrum op welk moment dan ook zal gebeuren, zal een effect teweeg brengen dat zich in alle richtingen zal verspreiden en de hele wereld zal beïnvloeden.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 12/19/12, “The Introduction to the Study of the Ten Sefirot

Vandaag Zijn Wij Hier ALLEN Bijeen Gekomen

Dr. Michael LaitmanIsrael is een hoog niveau. Een ieder die zich heeft losgemaakt van materieel belang en zich alleen richt op gehechtheid aan de Schepper, aan de Kracht van geven volgens de wet van gelijkvormigheid en zich hier ieder moment aan wijdt, draagt de naam Yashar-El (rechtstreeks naar de Schepper), Israel.

Eén van de fasen op het pad bestaat uit het sluiten van een akkoord, als een mens de anderen namelijk in zichzelf opneemt, zij die ook Israel heten. Eens waren ze al met elkaar verenigd, maar het verlangen om te genieten, de neiging tot het kwaad, kwam tussen hen in te staan en scheidde hen van elkaar. En nu, ondanks het feit dat zij die afscheiding ontdekken, werken zij voortdurend aan de verbinding met elkaar omdat zij verbinding willen bereiken en zij aan de Schepper de kli (vat) voor het ontvangen van genot willen geven.

Het Doel van de schepping is: de schepselen vreugde te geven. Dit is een handeling van de zijde van de Schepper, maar waarom werd dit dan als opdracht aan de schepping gegeven? Omdat de schepping zichzelf naar een staat moet brengen waardoor het voor de Schepper mogelijk wordt om vreugde te geven. Het is ons werk om deze kli voor het ontvangen van genot te onthullen. En het genot bestaat eruit dat we de Schepper de gelegenheid bieden om te geven.

Zoals er geschreven staat over het wonder dat bij de berg Sinaï plaats vond: “Vandaag zijn wij hier allen bijeengekomen”, dit betekent dat wij vanaf deze plek de mogelijkheid ontvangen om ons met elkaar te verbinden en het waard zijn om gekleed te worden in de hogere Kracht. En nu worden we het uitverkoren volk genoemd: deze gezamenlijke kli heet het volk Israel. En Hij die deze kli vult volgens de wet van gelijkvormigheid zal onze Schepper genoemd worden.

Daarom is er een voorwaarde: “Vandaag zijn wij hier allen bijeengekomen” betekent dat we allemaal samen moeten komen om één te worden: één gezamenlijke kli om het Doel van de schepping mogelijk te maken: goed te doen aan de schepselen.

Er staat geschreven: “En het volk stond aan de voet van de berg”, dat betekent dat zij alle twijfel (Har – berg, Irurim – twijfels) hadden gebroken om tot eenheid te komen. Wij moeten zorg dragen voor onze gezamenlijke verbinding zodat niemand van ons het zal vergeten.

Hiervoor hebben we echte verantwoordelijkheid voor elkaar nodig. Dit ontbreekt en daarom is het ons nog niet gelukt om een gemeenschappelijke kli te bouwen. Het komt door het gemis aan betrokkenheid voor elkaar, aan zorg, zodat iedere vriend zich voor de anderen inzet om tot eenheid te komen en wij “hier ALLEN bijeengekomen zijn!”

From the Preparation to the Daily Kabbalah Lesson 12/03/12