Category Archives: Waarneming

Hoe kunnen wij de werkelijkheid gaan proeven?

276.02Vraag: In het artikel van Baal HaSulam: “Wat betekent ‘Een Gewoonte wordt een Tweede Natuur‘ in het Werk?” staat dat we door deze regel een smaak van de werkelijkheid voelen.

Maar als iets een gewoonte wordt, ervaren we de smaak niet meer en gaan we op zoek naar iets nieuws. Wat betekent de smaak van de werkelijkheid en hoe kunnen we dan weten of dit de werkelijkheid is en niet een fantasie van ons?

Antwoord: We hebben geen methode om te weten wat waar is en wat niet. We zijn niet in staat om het te ervaren. We nemen waar wat de Schepper ons geeft, dus dat is onze werkelijkheid.

Vraag: In het artikel staat dat als twee objecten hetzelfde realiteitsgevoel hebben, ze sterk met elkaar verbonden zijn. Tegelijkertijd staat hier ook dat de werkelijkheid van de Schepper niet bereikbaar is. Hoe kunnen we tot verbondenheid komen?

Antwoord: Dat weten we niet. Ik handel naar hoe ik anderen waarneem, inclusief de Schepper. Dat is alles. We kunnen niet nagaan of onze gevoelens waar zijn of niet.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/11/how-can-you-get-a-taste-of-reality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/bnei.baruch.kabbalah.holland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 11/10/23, Writings of Baal HaSulam “What Is, ‘A Habit Becomes a Second Nature,’ in the Work?”

Related Material:
Illusion And Reality According To Kabbalah
Fantasies And Reality, Part 1
Reality Created By The Blows Of Light

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Omringend Licht vanuit de toekomst

931.01Tijd ontstaat door een gevoel van gebrek. Gebrek rekt voor ons de tijd uit, het vermenigvuldigt de seconden als een onderhandelingsmiddel. Daarom kan de tijd ook verkort worden.

Als we ons met elkaar verbinden, vergroten we de uitstraling van het Omringende Licht op ons en trekken wij op die manier de toekomst naar ons toe. Door onze verbinding te beïnvloeden, kunnen wij het Licht beïnvloeden dat tussen ons onthuld zal worden. Het blijkt dat wij het vermogen hebben om de algehele situatie van de hele werkelijkheid te veranderen en te bepalen.

Het is namelijk zo dat alles in onze handen blijkt te liggen als we in onze verbinding stijgen, dit betreft alle niveaus: mineraal, vegetatief, animaal en menselijk. Uiteindelijk is alles uitsluitend afhankelijk van onze eenwording.

Het Omringende Licht is het Licht dat rondom de ziel schijnt en wacht tot de ziel zich ermee kan bekleden, en dat vindt plaats in verhouding tot de verbinding die is ontstaan tussen de delen van de ziel. Dan verandert de toekomst in het heden, in het Innerlijke Licht.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/surrounding-light-from-the-future/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 8/6/23, Writings of Rabash “Three Times in the Work”

Related Material:
Light From The Future
The Beckoning Light Of The Future
Sweet Suffering Of Love

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Group Work, Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Mensen maken gemakkelijk fouten

549.02Vraag: Als u iets zegt, zegt u dat dan, in het algemeen gesproken, vanuit het oogpunt van de waarheid?

Antwoord: Met betrekking tot de mens die het ontvangt, niet meer dan dat. Er is niets absoluut in onze wereld en ook niet ten aanzien van het bereiken van de hoge wereld. Maar daar is dat duidelijk.

Vraag: Stel dat u iets uitlegt aan de studenten en het is voor de een de waarheid, maar voor de andere twee is het naar hun perceptie onzin. Waar ligt dan de gemeenschappelijke basis voor deze drie mensen?

Antwoord: De gemeenschappelijke basis is dat ieder van hen begrijpt dat wat de ander voelt waar is voor hem, maar misschien niet voor mij.

Opmerking: Er zijn mensen die het als een waarheid beschouwen dat ze alle ziekten kunnen genezen door vegetarisme, anderen denken door rauwkost en weer anderen door yoga. En dit blijft hun hele leven zo.

Mijn antwoord: Het verandert niet op dezelfde manier als bij dieren. Hoe vaker iemands meningen veranderen, hoe beter, want dat betekent dat hij zelf verandert en dat betekent weer dat hij een mens is. Wie niet verandert, is als een dier, een versteend bevroren individu.

Als hij veel meningen heeft en voortdurend twijfelt, niet weet waar hij het mee eens moet zijn en waarmee niet en dan in een speciale staat verkeert, is hij een mens.

De waarheid wordt geboren uit twijfels en wordt ook weerlegd in twijfels, en dan wordt het volgende geboren. Zo groeien we steeds weer opnieuw in onze gewaarwordingen, conclusies, analyses, synthesen en beslissingen.

Daarom is iemand die geen fouten maakt niet menselijk.

Juist mensen maken fouten. Dieren maken geen fouten. Als een dier een fout maakt, is hij ziek. Bij een mens is dit zijn normale staat, want hij ontwikkelt zich voortdurend. Hij evolueert levenslang, terwijl dat bij dieren niet het geval is.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/people-are-prone-to-making-mistakes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Where Is the Truth?” 8/27/11

Related Material:
Where Is The Truth?
The Truth Above All
How To See The Truth?

Filed under: Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Spirituele foto’s

216.03Vraag: U vertelde ons eens hoe uw leraar Rabash gewend was om Shamati op een willekeurige pagina te openen en dat hij dan een paragraaf ging lezen. Door dit te doen toonde hij als het ware zijn verbondenheid met de Schepper. Betekent dit dat dit al aan een mens gegeven is, dat we alleen maar dit proces moeten aangaan?

Antwoord: Stel dat ik naar wat foto’s kijk en ze bepaalde herinneringen, gevoelens en kennis in mij oproepen. Ik ben in een bepaalde wereld en als ik naar een foto uit die wereld kijk, brengt deze me daarom meteen naar een bepaalde situatie. Ik stel me voor wat deze foto in me oproept en er komen allerlei herinneringen in mij naar boven.

Hoe gebeurt dit in spiritualiteit? Volgens absoluut dezelfde methode. Ik bezit een enorm groot aantal spirituele foto’s. Als ik over iets praat, kom ik onmiddellijk in dit systeem terecht. Het herinnert me er als het ware aan, het stemt me af.

Je zegt: “Weet je nog, we waren eens op die plek.”

“Ja, dat weet ik nog.”

“Weet je dan dit nog en dat?”

Dan stel ik me voor waar je over praat en dan ben ik weer in die situatie.

Er is geen tijd in spiritualiteit, ik beweeg me van staat naar staat, al naargelang mijn verlangens, samen met innerlijke, informatieve genen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/08/spiritual-photographs/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt maandag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Connecting to the Creator” 8/24/11

Related Material:
Secrets of Kabbalistic Text
Not Fantasies But Reality
There’s No Such Thing As A Corporeal Problem

Filed under: Perception, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Grote veranderingen

963.4Vraag: Door onszelf te veranderen, veranderen we ook de kwaliteit van onze waarneming van de dingen die in de fysieke wereld gebeuren, maar zullen we ook onze situaties kunnen beïnvloeden en ze kunnen veranderen? Zullen de omstandigheden zich dan nog steeds herhalen, maar zullen wij – nu we spiritueel veranderd zijn – er niet meer op reageren zoals we dat nu doen? Of zullen de omstandigheden ook veranderen?

Antwoord: Wij kunnen het hele plaatje niet zien, maar we kunnen er wel voor zorgen dat dingen niet alleen in onze gevoelens veranderen, maar zelfs in de wereld buiten ons.

Vraag: Wat zal er gebeuren als mensen eenmaal gecorrigeerd zijn?

Antwoord: Er zal een nieuwe wereld komen. Ik weet dat het zal gebeuren en het zal snel gebeuren.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/06/big-changes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Blitz of Kabbalah Tips” 5/18/23

Related Material:
Change Yourself and the World Will Change
How To Change The Course Of Events?
How We Perceive The World

Filed under: Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Leven

237Vraag: Wat is leven?

Antwoord: Het fysieke leven is een vorm van het bestaan van eiwit materie.

Het spirituele leven is een gevoel van gevuld zijn met Licht, niet zomaar Licht, want er zijn veel verschillende kleuren in de spirituele wereld. Het Licht van Chaya is bijvoorbeeld het Licht van leven, een heel groot Licht van ontvangen, voelen, vullend met leven gevende kracht en kennis. Dat wordt leven genoemd.

In de spirituele wereld wordt onze eiwit materie helemaal niet als leven beschouwd, omdat dit in feite niet bestaat. In de spirituele wereld van geven bestaat er niets van wat we met onze vijf zintuigen in de fysieke wereld voelen.

Alles wat we nu waarnemen bestaat helemaal niet in de spirituele wereld, want het bestaat alleen in onze verbeelding, in onze egoïstische verlangens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/04/life/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Life” 1/2/11

Related Material:
When Does Spiritual Life Begin?
How Does A Real Life Begin?
The Start Of The Countdown

Filed under: Body and Soul, Perception, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Een scherm dat je verhindert om de waarheid te zien

423.01Vraag: Toen u zich realiseerde dat onze wereld eigenlijk niet bestaat, was dat een schok voor u? 

Antwoord: Ik had er eigenlijk al een voorgevoel van. Er zijn veel mensen die daar een voorgevoel van hebben.

Het is niet nodig om dit in samenhang te zien met je eigenschappen, want het is allemaal zo logisch dat ik zelf op de een of andere manier tot een dergelijk besef kwam, zonder Kabbalah.

Het is een feit dat ik een beetje los van onze wereld ben geschapen. Als ik geen materie voel, voel ik me goed.

Ik vertel je nu hoe het was. Ik werd tot dit gevoel aangetrokken omdat ik voelde dat alle draaiende elektronen of mensen onbelangrijk zijn, onwerkelijk en absoluut niet het belangrijkste! Het is juist zo dat zij het scherm voor onze ogen zijn waardoor wij de waarheid niet kunnen zien.

Van kinds af aan was het voor mij helemaal duidelijk. Dus toen ik hoorde dat Kabbalah ook op deze manier dacht, stortte ik me erop! Ik ging me verdiepen in Kabbalistische boeken zonder er ook maar iets van te begrijpen, zonder enige betekenis te kunnen geven aan de woorden die erin stonden.
Ik ben er blij mee dat ik toen een vriend vond die mij uit deze boeken voorlas.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/a-screen-that-does-not-allow-you-to-see-the-truth/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Break Away from Everything Earthly!” 9/15/12

Related Material:
Try To See The Truth Behind The Illusion
Kabbalah: The Innermost Science
What Is Truth?

Filed under: Meaning Of Life, Perception | Add Comment / Ask Question →

 

Samensmelten tot één druppel

275Vraag: Als de massa niet dezelfde gewaarwordingen meemaakt als mensen met het punt in het hart, verliezen zij dan iets of is hun waarneming het resultaat van de hele beweging?

Antwoord: Als de massa’s samenkomen, gaan ze harmonieus samenwerken.

Vraag: Maar mensen met het punt in het hart ervaren een reeks gewaarwordingen en indrukken die hen een ruimere visie geven, een heel andere perceptie. Hoe krijgt de massa dit?

Antwoord: Zij krijgen dit door zich met mensen met het punt in het hart te verbinden en tussen hen één verenigd systeem te creëren. Daardoor wordt hun waarneming hetzelfde als in één enkel organisme.

Dan is er zo’n verbinding tussen hen en bereiken zij zo’n hechting met elkaar dat alle verschillen tussen al die miljarden deeltje verdwijnen. Alle communicatielijnen verdwijnen, zij worden één gemeenschappelijk geheel, zoals waterdruppels samensmelten tot één druppel.


Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/merging-into-one-drop/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. Who Is Superman?” 10/5/12

Related Material:
Through Connection To Unity
Connection Is Life
The Force that Corrects the Connection Between Us

Filed under: Dissemination, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De Les Is Licht

213Opmerking: Ik heb gemerkt dat dezelfde les niet alleen door iedereen anders wordt ervaren, maar dat dat ook zo is voor iemand die nog een keer naar dezelfde les luistert. 

Mijn antwoord: Natuurlijk! Een mens verandert, daardoor neemt hij de dingen telkens anders waar.

Wat is een les in feite? Het is Licht. Afhankelijk van zijn situatie brengt een mens zijn kli (vat), dat wil zeggen zijn gewaarwordingen en zijn eigenschappen, onder de invloed van het Licht. Met zijn eigenschappen bepaalt hij hoe hij beïnvloed zal worden door wat hij hoort.

Elke les is een bepaalde hoeveelheid Licht. Het hangt van de persoon af hoe en wat er vervolgens mee gebeurt. Daarom gaan de verschillende percepties van dezelfde les over het verschil tussen de eigenschappen van een mens.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/lesson-is-light/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Nothing Exists” 10/3/12

Related Material:
Importance Of The Daily Kabbalah Lesson
The Meaning Of The Morning Lesson
Why Do I Get Up For A Lesson?

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

Beweging in spiritualiteit

De blog vertalingen zullen tot 15 maart onregelmatig verschijnen, vanaf woensdag 15 maart weer dagelijks.

232.05Die vernieuwing, namelijk een nieuwe verandering van vorm die in het spirituele plaats heeft gevonden, wordt opgevat als een afscheiding van dat spirituele, een verdere afstand daarvan. Het wordt ervaren alsof men er vanuit zijn eigen naam en autoriteit uit tevoorschijn is gekomen, waardoor het precies lijkt op een fysiek wezen waarvan een deel afscheid heeft genomen en zich van de ene plaats naar de andere beweegt. Daarom wordt deze nieuwe vorm “beweging” genoemd. (Baal HaSulam, The Study of the Ten Sefirot, “Inner Observation,” Chapter 9, Item 33).

Het gaat hier om een Kracht die niet alleen het fysieke, maar alles wat bestaat vasthoudt en het geleidelijk verandert van niveau naar niveau, van fase naar fase.

Vraag: Laten we zeggen dat er een object in onze wereld is dat fysiek enige afstand kan afleggen. Dit noemen wij beweging. Baal HaSulam heeft het echter over beweging in spiritualiteit. Als een mens zich bijvoorbeeld spiritueel ontwikkelt, betekent dit dat zijn vorm is veranderd van de ene naar de andere vorm. Over welke vorm hebben we het dan?

Antwoord: Over de beweging in dit object. Dit verandert het doel van iemand, de essentie van zijn bestaan, zijn intenties, zijn verlangens, zijn kwaliteiten. Dit alles verandert geleidelijk en transformeert zich. We zien dat alles in de natuur aan verandering onderhevig is, daarom zeggen we dat alles in beweging is.

Vraag: Geldt dit ook voor de verlangens van onze wereld? Die veranderen niet.

Antwoord: Die veranderen ook, maar heel langzaam. Als ik in spiritualiteit een vorm van verbinding met de Hoge Kracht heb, verandert mijn verlangen, dit betekent dat ik dichter bij de Hoge Kracht ben gekomen.

Alles gebeurt naar het beeld en de gelijkenis van de Hoge Kracht. Als we dit in onszelf ontdekken, bereiken we daardoor bepaalde beelden en eigenschappen en dan kunnen we onderzoeken in hoeverre wij eraan gelijkvormig zijn of niet, of we dichter bij deze Hoge Kracht staan of er verder van verwijderd zijn.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 2/12/23

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/03/movement-in-spirituality/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Related Material:

Spiritual Advancement

The Force that Determines the Form of the World

Time And Space According To The Wisdom Of Kabbalah

Filed under: Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →