Category Archives: Waarheid

Hoe kunnen twee antwoorden op één vraag beide goed zijn en elkaar tegelijkertijd tegenspreken (Quora)

Michael Laitman op Quora: Hoe kunnen twee antwoorden op één vraag beide goed zijn en elkaar tegelijkertijd tegenspreken?

Als de vraag wordt gehoord door mensen die zich op verschillende ontwikkelingsniveaus bevinden, kunnen zij, ook al horen ze ieder dezelfde vraag, deze op een tegenovergestelde manier horen. En eenieder die niet de vraag, maar het antwoord hoort, hoort het ook op zijn eigen manier, afhankelijk van het ontwikkelingsniveau waarop die mens zich bevindt. Wat voor de een juist is, kan voor de ander onjuist lijken, zelfs tegenovergesteld.

Daarom kunnen mensen elkaar niet begrijpen totdat zij een altruïstische vorm van ontwikkeling hebben bereikt. We moeten ervan uitgaan dat de ontwikkelingsniveaus bepalend zijn voor het feit dat ieder mens telkens weer iets anders hoort. Wat wij gisteren hebben gehoord en begrepen, kan tegengesteld worden aan wat wij vandaag horen en begrijpen. Daarom moet de manier waarop we ieder mens benaderen absoluut relatief zijn. We kunnen niets als een axioma aannemen, als iets absoluuts.

Wat dat betreft moeten we goed begrijpen dat enerzijds alles al van tevoren is vastgelegd, maar dat anderzijds alles van de mens afhangt, we kunnen deze wet niet met ons verstand bevatten. We zeggen dat alles neerdaalt en van Boven komt – dan lijkt het alsof alles van tevoren al bekend is – en tegelijkertijd beweren we dat een mens in staat is om iets te veranderen en resultaten te bereiken die alleen van die mens afhangen. We zijn niet in staat om beide te combineren, namelijk dat alles van onszelf afhangt en daarnaast dat alles van tevoren al is vastgelegd.

Juist dankzij het inzicht dat het hier gaat over twee niveaus van ontwikkeling, twee verschillende vormen waarin een mens kan bestaan, kunnen we de schijnbare tegenstrijdigheid uitwissen en begrijpen dat alles uitsluitend correleert met de mens.

Based on a Q&A with Kabbalist Dr. Michael Laitman on September 9, 2006. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/09/how-can-two-answers-to-a-single-question-be-right-but-still-contradict-each-other-quora/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

Wat is waarheid? (Quora)

Michael Laitman op Quora: Wat is waarheid?

Waarheid is dat we begrijpen dat alles relatief is, dat ieder van ons op een subjectieve manier goed en kwaad, zoet en bitter, waarheid en leugen waarneemt. 

Wat is dan absolute waarheid in deze werkelijkheid? Dat de eigenschap van volledig geven – de Schepper, de natuur – onze diepste oorsprong is en dat wij, evenals alles wat we in de natuur waarnemen op mineraal, vegetatief en animaal niveau, Zijn schepping zijn, gevormd uit een tegengestelde eigenschap, namelijk die van ontvangen.

Alleen in deze twee polen van de werkelijkheid spreken we over absoluutheid: de eigenschap van geven en de eigenschap van ontvangen. Al het overige is relatief.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/02/what-is-truth-quora/

Facebook:  https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Based on the program “Spiritual States” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on April 22, 2019. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Filed under: Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Streven naar de waarheid

laitman_231.01Vraag: Ik ken sommige mensen die door spirituele oefeningen en het afwijzen van verlangens hun leven aan het goddelijke wijden en gemakkelijk het spirituele rijk binnengaan. Geen van hen studeert echter Kabbalah. Waarom dringt u erop aan dat de onthulling van de Schepper uitsluitend mogelijk is met de hulp van Kabbalah?

Antwoord: Ik dring nergens op aan en ik redetwist met niemand. Ik ga uit van mijn eigen inzichten. Als iemand zich hierin wil verdiepen, kan hij leren van het studiemateriaal dat wij op internet plaatsen. Ik wil evenmin discussiëren over de vraag welke methode het beste bestudeerd kan worden of hoe je te werk zou moeten gaan.

Waarom zou ik iemand ontmoedigen en zeggen of hij wel of geen gelijk heeft? In de mate waarin iemand naar de waarheid streeft, vindt hij zijn eigen methode, spant hij zich in en komt hij verder. Het allerbelangrijkste is: stop niet. Dus wat je ook doet, ik geef je slechts één advies: ga door, ga steeds dieper, breid je gebied steeds meer uit en wees nergens bang voor.

De Torah/Kabbalah heet het verwerpen van het ego niet welkom, want het ego is onze substantie. Hoe meer wij het gebruiken, hoe meer we de mogelijkheid hebben om er bovenuit te stijgen.

In tegenstelling tot religies en de meeste spirituele richtingen, maakt Kabbalah met vreugde gebruik van het egoisme, als een geschenk van de Schepper. Juist het egoïsme scheidt de mens en de gehele schepping van de Schepper. Wat zou er van ons overblijven als wij het ego zouden willen vernietigen of het verlangen zelf teniet zouden doen?

From the Kabbalah lesson in Russian, 03/18/2018

Leugen en waarheid, deel 4

laitman_283.01Vraag: Zijn liefde en waarheid altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden?

Antwoord: Liefde is in het hart aanwezig, waarheid in het hoofd. Liefde moet uit het hart komen, dit betekent dat ik alle eigenschappen die daar aanwezig zijn en al mijn verlangens, moet veranderen, zodat ik ze kan richten op het welzijn van mijn geliefde. Dit wordt “een open hart” genoemd.

Ik meet de waarheid af aan het niveau van de ontwikkeling van een mens: in welke mate is het goed voor hem om dit te horen, hoeveel kan hij ervan voelen en begrijpen? Op deze manier ga ik met hem om. Misschien moet ik iets voor hem verbergen of zelfs niet de waarheid spreken, als ik vanuit mijn liefhebbende hart zie dat het zo beter voor hem is.

Een mens die op zoek is naar de waarheid, gaat voortdurend innerlijk na in welke leugen hij zich bevindt.

Vraag: Waarom voelt een mens zich tot de waarheid aangetrokken? Waarom wordt dit waardevol voor hem?

Antwoord: Er gaat zich een informatieve gen in hem ontvouwen, vanuit het hogere niveau. De Hoge Kracht wordt waarheid genoemd. Het woord “waarheid” bestaat uit de letters “Alef-Mem-Tav(emeth – אמת), dit woord beslaat het gehele alfabet van begin tot einde, het is de alomvattende naam van de Schepper die goed is en goed doet, Hij is absolute liefde en geven naar “buiten” toe. Wij moeten erover nadenken hoe wij aan Hem gelijkvormig kunnen worden, al is het maar een klein beetje. Dit wordt door de Wijsheid van Kabbalah onderwezen.

Er zijn mensen in wie zulke informatieve genen ontwaken. Vanuit hun basis stonden zij dichter bij de Schepper, daardoor is de daarmee corresponderende informatie in hen aanwezig gebleven. Nu beginnen deze genen zich in hen te manifesteren en worden zij erdoor aangespoord om de eigenschappen van de Schepper te onthullen.

Dit gen wordt het punt in het hart genoemd, een verlangen om de waarheid te onthullen. Wat er ook uit voortkomt, het gaat om de waarheid, dat is het belangrijkste. Zelfs als het me niet aanstaat, ik verlang er toch naar; zoals er geschreven staat: “Koop de waarheid, verkoop haar niet.”

Vraag: Ik ken veel mensen die absoluut niet in God geloven, toch voelen zij zich sterk tot de waarheid aangetrokken. Hoe komt dat?

Antwoord: Het verlangen naar de waarheid houdt geen enkel verband met geloof. Eenieder die op zoek is naar de waarheid, wordt uitgenodigd om haar te komen ontdekken. De Wijsheid van Kabbalah heeft niets te maken met religie, het streven naar de waarheid is echter een noodzakelijke voorwaarde.

From KabTV’s “A New Life” 11/16/17