Category Archives: Vrouwen

Het mysterieuze deel van de mensheid

627.1Vraag: Wat is een “vrouw” in spiritualiteit? Wat kunt u zeggen over een vrouw vanuit wat u begrijpt?

Antwoord: Dit is een heel moeilijke vraag, want een vrouw is een mysterieus deel van het universum, Malchut – wat verlangen betekent – is het enige wat door de Schepper geschapen is. In onze wereld is de man de personificatie van de Schepper en de vrouw vertegenwoordigt de schepping, het geschapene.

Als we het over man en vrouw hebben, bedoelen we in feite twee delen van de mens die door de Schepper geschapen zijn. Beide delen vullen elkaar aan en alleen samen kunnen zij correctie bereiken.

Het vrouwelijke deel is meer passief, het is verlangend naar vervulling, ontvangen, benaderd te worden als metgezel, omdat zij helpt en de correctie begeleidt. Vrouwen verzetten zich minder tegen het proces dat de mensheid moet doorlopen.

De man vertegenwoordigt het deel van de schepping dat als eerste gecorrigeerd moet worden. Hij is actief in het corrigeren van zichzelf (als hij daarmee bezig is natuurlijk), daarom is het voor hem moeilijker. Hij heeft de steun van de vrouwen nodig. Hij is het er niet mee eens dat hij correctie nodig heeft zoals een vrouw dat wel voelt. In dit opzicht is hij ongehoorzaam aan de Schepper, dat wil zeggen aan de Kracht van de Natuur die hem laat zien dat correctie noodzakelijk is om naar het doel toe te werken.

Deze confrontatie met de Schepper is voor een man onmogelijk zonder de hulp van een vrouw.

Een vrouw is een grote helper in termen van correctie. Zij geeft kracht, steun en biedt veiligheid. Zij is zo geschapen dat een man zonder haar niet in staat is om zichzelf te corrigeren. Maar de belangrijkste correctie ligt bij hem.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/05/the-mysterious-part-of-humanity/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland


From KabTV’s “I Got a Call. A Woman” 1/23/11

Related Material:
Woman – A Mystery Of Nature
Women’s Force: The Force Of Creation
A Path Of A Woman

Filed under: Man and Woman, Q&A, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Vrouwen moeten aan mannen richting geven

630.2De generaties worden alleen verlost door de verdienste van rechtvaardige vrouwen in de generatie (Midrasj Zuta, Ruth 4:11).

Vraag: Hoe ervaart u dit?

Antwoord: Ik ervaar het als volkomen normaal.

Vraag: Wat betekent de sleutelzin: “rechtvaardige vrouwen in het geslacht”?

Antwoord: Zij zijn degenen die begrijpen hoe ze met zichzelf om moeten gaan en hoe ze de generatie moeten opvoeden. Ze zien hun hele generatie als hun kinderen, die naar het juiste begrip van het leven geleid moeten worden. Dit wordt een rechtvaardige vrouw genoemd.

Vraag: Wat is rechtvaardigheid? Wat is het juiste begrip van het leven?

Antwoord: Rechtvaardigheid is aanwezig in geven, liefde en verbondenheid van iedereen met elkaar, zoals in een goed gezin.

Vraag: Bezit een vrouw die neiging?

Antwoord: Ja, die is juist in een vrouw aanwezig. Zij moet een man kiezen, de mannelijke kracht, en die mannelijke kracht dwingen, noodzaken, onderwijzen en richten naar de schepping, naar de juiste houding tegenover de wereld.

De richting is de vrouw. De kracht is de man.

Vraag: Hebt u het gevoel dat het zo zal gaan in de toekomst?

Antwoord: Ja. Het is nodig om de verbinding tussen mannen en vrouwen zodanig te verbreken dat een vrouw de gedachte, de intentie, de richting, enzovoort, beheerst. De gecorrigeerde Malchut handelt via het mannelijke deel. Dit gebeurt als deze verbinding gaat werken.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/12/women-should-direct-men/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 11/3/22

Related Material:

A House Needs A Wise Woman

Men And Women: You Cannot Eliminate The Differences

Men And Women: The Structure Of Humanity

Filed under: Man and Woman, News, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Een Vrouw van de 21e Eeuw, deel 3

547.06Spirituele Oorlog voor de Wereld

Alleen vrouwen kunnen, zodra zij zich met elkaar verbinden, de situatie in de wereld veranderen en de orde erin herstellen. Maar helaas zijn vrouwen daarin niet actief. Elk land heeft wetten waardoor vrouwen hun toegang tot leiderschap kunnen opeisen om het leven in hun land goed te organiseren.

Gewoonlijk vechten vrouwen voor hun eigen rechten, voor gelijkheid, en wordt dat opgevat als een familie gevecht in de keuken. Maar ik heb het over een spiritueel gevecht. Een vrouw moet inzien dat dit nu het belangrijkste is en dat zij de hele wereld ervan bewust moet maken, zoals een moeder haar kinderen laat studeren, ze leert opruimen, ze naar school laat gaan, zich wassen, etc. De rol van de vrouw moet gezien worden als: de moeder van de mensheid.

De hele wereld wacht op de vrouw die haar taak op de juiste manier gaat vervullen en iedereen noodzaakt om het spirituele doel van de wereld te realiseren en te bereiken. Als wij ons in de juiste vorm met elkaar verbinden, laten wij het Hoge Licht, de Hoge Natuurkracht, toe om ons innerlijk te bereiken en ons te gaan beïnvloeden. Dit is de rol van de vrouw, de rol van de moeder.

Het blijkt dat de strijd niet moet gaan over de rechten van de vrouw, maar om haar bekwaamheid om de samenleving te beïnvloeden. Het ontbreekt vrouwen aan kennis, verbinding en organisatie. Als zij vooruit willen, moeten zij nog veel leren en zich daarvoor op de juiste manier met elkaar verbinden, hun opdracht leren kennen en met gepaste wijsheid en gevoel hun voorbestemming realiseren. Er is geen andere oplossing, het gaat net zoals bij een kind dat niet wil leren.

Het is niet gemakkelijk voor een vrouw om dit te doen, want door de geschiedenis heen is zij gewend om in de schaduw te blijven. Alleen de juiste educatie helpt. We moeten beginnen met kleine taken en van daaruit zal zich een serieuze organisatie ontwikkelen.

Een vrouw moet het programma en het doel van de schepping leren kennen, de fasen waar we doorheen gaan en de manier waarop wij ze kunnen bereiken. Vrouwen die nu gaan studeren, bereiden zich voor om leiders van de maatschappij en de mensheid te worden.

Jullie moeten je ervan bewust zijn dat jullie een speciale opdracht vervullen en dat jullie elke dag vasthoudender moeten zijn en bereid moeten zijn om alles te doen om de mensheid te redden van de moeilijke beproevingen die ons te wachten staan als we deze speciale fase niet op de juiste manier verwerkelijken.

Ik weet zeker dat jullie dit kunnen en ik sta klaar om jullie op alle mogelijke manieren te helpen. Ik wens jullie succes!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/11/a-woman-of-the-21st-century-part-3/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Women in the New World” 7/5/20, Part 1

Related Material:

A Woman of the 21st Century, Part 2

A Woman of the 21st Century, Part 1

The Last Generation—The Time Of Women

Filed under: Crisis, Globalization, Man and Woman, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Zijn we bereid om ons met elkaar te verbinden?

13.02Vraag: U zei dat de vrouwen weten hoe ze moeten vragen. Wij maken elke dag in iedere Ten onze gebeden. Wat moeten we er nu in opnemen? Hoe kunnen we in deze dagen onze gebeden verbeteren om tot één hart te komen?

Antwoord: Wij moeten voelen wat voor afstanden er tussen ons aanwezig zijn en op welke manier wij ze zouden willen wegnemen, zodat onze beweging naar geven en liefde van ons uit naar de anderen gericht is, van ieder van ons naar de anderen.

Dan zullen we voelen of we wel of niet bereid zijn om ons met elkaar te verbinden. Misschien blijkt dat we dat toch nog niet zijn.

Probeer te voelen of er tussen ons een beweging is om alleen aan anderen te geven en er zelf niets voor terug te ontvangen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/are-we-ready-to-unite/

https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From the “Arava” Convention in Europe – Lithuania 2022, Lesson 1, 7/22/22

Related Material:

The Woman’s Correction

The Role Of Women In Spiritual Work

Women’s Spiritual Purpose

Filed under: Conventions, Events, Prayer and Intention, Spiritual Work, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Wat is uw mening over gendergelijkheid? (Quora)

Dr. Michael LaitmanMichael Laitman op Quora: Wat is uw mening over gendergelijkheid?

De natuur heeft een specifiek onderscheid gemaakt tussen de geslachten en ons in een ongelijke situatie geplaatst. Mannelijke en vrouwelijke delen zijn in de natuur noodzakelijk voor geboorte en voortplanting. Als we proberen om het verschil tussen de geslachten kunstmatig op te heffen en hun invloed en aantrekkingskracht teniet te doen, zullen we geen volgende generatie meer hebben. De drang om de geslachten volledig gelijk te behandelen ontstaat juist in onze tijd, waarin mensen hun oriëntatie kwijt zijn geraakt, niet meer weten hoe ze verder moeten en dus met ideeën komen dat er gelijkheid moet zijn op een plek waar de natuur ongelijkheid heeft geschapen.

We moeten dus onderscheid maken tussen de ongelijkheid tussen de geslachten die de natuur heeft veroorzaakt en de door de mens veroorzaakte misvorming van de natuur, die tegenwoordig de gelijkheid tussen de geslachten te ver heeft doorgevoerd – het is iets wat niet in onze handen ligt om te veranderen.

Als we ons steeds meer laten beïnvloeden door de mening die het onderscheid tussen man en vrouw opheft, zullen we steeds meer getuige zijn van de verloedering van de samenleving. De uitbreiding van een dergelijke opvatting tot hét aandachtspunt van de publieke opinie zou betekenen dat er geen kinderen meer ter wereld komen. We zouden onze belangstelling voor elkaar verliezen, geen gezinnen meer hebben en geen volgende generatie.

Het is echter ook belangrijk om in te zien waarom we tegenwoordig meer onevenwichtigheid ervaren tussen het concept van ons innerlijke ik en onze uiterlijke manifestatie. In het verleden hadden we dergelijke problemen niet op zo’n grote schaal als nu, d.w.z. dat een vrouw een vrouw was en een man een man.
Onze tijd wordt echter gekenmerkt door een overmaat aan egoïstische groei. Ons ego heeft zich in de loop van de millennia ontwikkeld via fasen van basale verlangens naar voedsel, seks en gezin, vervolgens naar sociale verlangens naar geld, eer, controle en kennis, en nu zijn we ermee begonnen om de drempel te overschrijden op het punt waar onze egoïstische benadering van het leven ons niet langer kan bevredigen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij tegenwoordig zulke onrealistische en onredelijke egoïstische mutaties zien verschijnen.

Wij moeten door deze stadia van de wildgroei van het egoïsme heen om ons bewust te kunnen worden van de mislukking ervan: wij kunnen onszelf namelijk niet vervullen en geen geluk vinden als het ego onze manier van leven bepaalt. Uiteindelijk zullen wij het menselijk ego ontmaskeren als de enige slechte eigenschap in het bestaan, dit in tegenstelling tot de andere niveaus van de natuur, het menselijk ego plaatst ons tegenover de natuur in haar meest basale aspecten.

De twee verschillende geslachten in de natuur zijn essentieel voor de ontwikkeling van de maatschappij en het leven in het algemeen. Er is geen superioriteit of inferioriteit tussen de seksen – alleen complementariteit. In plaats van de natuur te vervormen met onze door de mens gemaakte definities – die ons niet gelukkiger en meer voldaan maken – zouden we er verstandiger aan doen om de manieren waarop we elkaar kunnen aanvullen te bevorderen en daardoor de waarde van onze positieve menselijke verbindingen te verhogen: tussen partners, in de samenleving en in onze relaties over de hele linie.
Door positieve menselijke banden te smeden en in de hele samenleving een sfeer van wederzijds respect, steun en aanmoediging te ontwikkelen, scheppen wij de voorwaarden om zin, geluk en echte vervulling te vinden, dat hebben we namelijk uiteindelijk nodig.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/07/what-is-your-take-on-gender-equality-quora/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Based on KabTV’s “Close-Up. The Future of Humanity” with Kabbalist Dr. Michael Laitman on July 17, 2011. Written/edited by students of Kabbalist Dr. Michael Laitman.

Photo by Tim Mossholder on Unsplash.

Filed under: Man and Woman, Q&A, Quora | Add Comment / Ask Question →

 

Hoe moeten we bidden?

624.07Vraag: Nadezjda schrijft: “Vandaag heb ik een groot verlangen om de vrouwen over de hele wereld toe te spreken over vrede en liefde. Ik ben er zeker van dat alleen vrouwen de wereld kunnen redden. Denkt u dat het iets zal veranderen in de wereld als ik een brief schrijf aan alle vrouwen op de wereld en die verstuur? Of is dit allemaal een illusie van mij en is alles al voorbestemd?”

Antwoord: Het is belangrijk om dit met alle beschikbare middelen te doen. Schrijf zo’n oproep vanuit een zuiver hart, niet zomaar een oproep, maar een proclamatie waardoor men zich werkelijk diep verbonden gaat voelen met wat je schrijft, dan zal deze gemeenschappelijke kracht over de aarde rondgaan.

Vraag: Dus ik moet verder niet nadenken, maar schrijven zoals ik het voel?

Antwoord: Nee, je moet er wel over nadenken. Want mensen zullen het niet lezen vanuit de staat waarin jij, de schrijfster, het voelt. Daarom moet je wel nadenken. Denk na over hoe een mens het zal ervaren. Uiteindelijk zal men toch doordrongen worden van wat je wilt overbrengen.

Vraag: Dus als iemand wil schrijven over liefde en vrede, breekt dat de harten van mensen open?

Antwoord: Ja, ga schrijven, absoluut.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/05/what-should-the-prayer-be-like/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 3/10/22

Related Material:

The Power Of The Common Prayer

What Prayer Does The Creator Answer?

Success Depends On The Woman

Filed under: News, Prayer and Intention, Q&A, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

 

Een groot kind

204Vraag: Waarom is er altijd een gevoel aanwezig dat een man een moeder zoekt in een vrouw?

Antwoord: Omdat hij altijd een kind blijft. Ook al ontwikkelt hij de industrie, de technologie, wetenschap, kunst, enzovoort, hij wordt altijd door zijn fantasie geleid en die lijkt op die van een kind. Mannen worden zelfs betere chef-koks dan vrouwen. En zo is het met alles. Dit komt door het feit dat een man een kind blijft.

Er is geen reproductieve functie in een man. Hij baart het volgende niveau niet, het niveau dat in onze wereld een nieuwe generatie vertegenwoordigt en in de Hoge Wereld een spiritueel niveau . Daarvoor heeft hij een vrouwelijk deel nodig. Alleen door haar kan hij zich verwerkelijken.

Een vrouw neemt sperma van hem in zich op, ofwel zijn spirituele deel of zijn biologische deel, en ontwikkelt het.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/04/a-big-child/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Close-Up. Siamese Twins” 9/19/10

Related Material:

Maturation Of Men

Men Under Stress

A Crisis In Masculinity

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →

 

Vrouwen kunnen de wereld veranderen (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: Vrouwen kunnen de wereld veranderen

Geliefde vrouwen,

De viering van de Internationale Vrouwendag is niet voldoende om de dankbaarheid uit te drukken die de vrouwen van deze wereld toekomt voor hun geweldige bijdrage, het hele jaar door. Dit is een gelegenheid om licht te werpen op jullie unieke kracht.

De wereld bevindt zich midden in een hevige oorlog die op zich de situatie van de hele wereld laat zien, de wereld verkeert in een slechte staat, een heel slechte staat. Sterke krachten van afscheiding vernietigen elk gebied van de menselijke verhoudingen. Als de wereld zich had ontwikkeld volgens de wil van vrouwen, zou zij er heel anders uitzien, dat wordt ons steeds duidelijker.

Er staat niet voor niets geschreven: “Dankzij de rechtvaardige vrouwen, zijn wij uit Egypte getrokken.” Het woord “Egypte” betekent het egoïsme waarin de wereld zich bevindt, dat alle conflicten en oorlogen veroorzaakt. Daarom hoop ik van harte dat jullie alle mensen op de wereld zullen helpen om hun egoïstische aard te overwinnen, zodat wij met elkaar de correctie van de wereld kunnen bespoedigen.

Geliefde vrouwen, zonder jullie kunnen we niets bereiken. Jullie hebben het geweldige vermogen om de vredeskrachten in onze wereld wakker te maken, om de katalysator te zijn voor de verzoening tussen alle tegengestelde kampen en om iedereen een warme omhelzing te geven. Als jullie ervoor zorgen dat jullie harten de wereld regeren, zullen jullie leven geven aan iedereen in de wereld. Jullie zijn de bron van het leven!

De Hoge Kracht hoort jullie gebeden meer en luistert vooral naar het hart van vrouwen. Daarom hopen we allemaal dat jullie zullen bidden voor de samensmelting van de harten, totdat wij als één menselijk wezen met één hart verbonden zullen zijn en naar een spirituele hoogte zullen stijgen van waaruit er een verandering ten goede zal plaatsvinden, voor de gehele mensheid.

Samen kunnen jullie de wereld ten goede veranderen!

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2022/03/women-can-change-the-world-linkedin/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Filed under: New Publications, Women | Add Comment / Ask Question →

Achter elke succesvolle man staat een vrouw

Achter elke succesvolle man staat een vrouw (Gezegde)

Vraag: Is er een spirituele wortel voor het verschijnsel dat een man zich zekerder voelt als een vrouw hem helpt?

Antwoord: Ik denk dat dit een noodzakelijk element van het leven is. Bovendien wil ik zeggen dat ik dit op mijn eigen ervaring baseer, op wat ik gevoeld heb in mijn leven, in mijn beroep, in de steun die mijn echtgenote mij geeft. Als zij er niet was geweest, had ik niet veel kunnen doorstaan van wat ik heb doorstaan. Ik heb enorm grote lichamelijke, mentale en spirituele trauma’s doorstaan, verlies en moeilijkheden.

Zonder de steun van zijn vrouw zou het heel moeilijk zijn voor een man. Zij vervangt zijn moeder. Een man brengt geen kinderen ter wereld en beleeft niet de fase van een vrouw die van een meisje een vrouw wordt, en een moeder. Een man kent deze overgang niet. Daarom heeft hij constant vrouwelijke steun nodig, net zoals een kind de steun van zijn moeder nodig heeft. Zo kunnen wij deze interacties begrijpen.

Als een man serieus werk doet, in de politiek of in de wetenschap in het algemeen, gedurfd werk dat een enorme hoeveelheid innerlijke energie vraagt op fysiek en mentaal gebied, heeft hij psychologische steun nodig, nog meer dan op fysiek gebied.

En natuurlijk is de echtgenote die hem helpt zonder in te grijpen, maar wel een gevoel van steun geeft, innerlijk noodzakelijk voor een man. Dit heeft een hoge spirituele wortel.

In onze oorsprong zijn we één wezen waarin het mannelijke en het vrouwelijke met elkaar verweven zijn. Uit deze gemeenschappelijke oorsprong moet ik kracht putten. Maar die kracht kan ik beter voelen als ik een toegewijde vrouw naast me voel die me helpt, steunt, naar me luistert en me aandacht geeft. Dit is uiterst belangrijk. Daarom is het een wet voor een Kabbalist dat hij niet alleen kan zijn.

Bovendien zie ik dit op geen enkel ander gebied als een onmisbare voorwaarde. In Kabbalah kan een vrijgezel geen spirituele vooruitgang boeken. Deze spirituele wortel zit zo diep dat een Kabbalist getrouwd moet zijn.

Het is niet alleen zo dat hij dan een huis heeft en verzorgd wordt, maar dan heeft hij een vrouw die innerlijke, mentale en functionele taken uitvoert, “een echtgenote” genaamd. Dit is de definitie, de categorie, de vorm. Het is iets heel moeilijks. Ik zie aan mijn studenten hoezeer het hen beïnvloedt.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/there-is-a-woman-behind-every-successful-man/

 https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up—Two-Headed Eagle” 1/1/10

Related Material:

Why Does A Man Need A Woman?

A Man And A Woman – Mutual Completion

Women, Men, And The Mutual Guarantee

Filed under: Man and Woman, Marriage, Women’s Spirituality | Add Comment / Ask Question →

Waar zijn we naar op zoek bij elkaar?

Vraag: Waarom zoekt een vrouw de mens in een man en is een man meer tevreden met hoe zij eruit ziet?

Antwoord: Een vrouw kijkt in de eerste plaats naar de menselijke potentie in een man en hij kijkt naar haar uiterlijk, d.w.z. dat hij tevreden is met het dierlijke niveau.

De man wordt aangetrokken door het dierlijke. Een vrouw reikt uit naar de mens. Dit is volkomen natuurlijk, want deze twee “objecten” – man en vrouw – vertegenwoordigen Zeir Anpin en Malchut, waarbij Zeir Anpin hoger is, namelijk de bron is van licht, leven en genot, daarom heeft hij geen mogelijkheid om enige vervulling te krijgen van een vrouw. Hij ziet  haar als het laagste niveau, omdat zij werkelijk beneden hem is.

Maar hij is afhankelijk van haar verlangen, van wat zij van hem ontvangt, van wat ervoor zorgt dat hij aan haar wil geven. Het resultaat is dat zij door de juiste interactie absoluut gelijkwaardig aan elkaar worden

Maar in het begin van zijn zoektocht is een man, als mannelijk principe in de spirituele wereld, altijd op zoek naar het vrouwelijke deel van verlangen dat beneden hem staat omdat het zich beneden de eigenschap van geven en vervulling bevindt. Een vrouw zoekt naar betrouwbaarheid in de man die haar wil vervullen.

Vraag: Is de eis van de vrouw, wanneer zij een man vraagt waarom hij haar niet als mens ziet, gerechtvaardigd?

Antwoord: Absoluut. Dit komt uit de natuur voort. Maar als zij op de juiste wijze op elkaar zijn afgestemd en elkaar aanvullen, zien ze dat ze absoluut gelijkwaardig zijn.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/12/what-are-we-looking-for-in-each-other/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Close-Up—Centaurs” 1/15/10

Related Material:

Man And Woman: A Spiritual Complement Of Each Other

A Man And A Woman – Mutual Completion

“Men Are From Mars, Women Are From Venus”

Filed under: Man and Woman | Add Comment / Ask Question →