Category Archives: Vrouwelijke kracht

De nieuwe premier van Tunesië kan het begin inluiden van een ware Arabische Lente (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: De nieuwe premier van Tunesië kan het begin inluiden van een ware Arabische Lente

Op 29 september heeft de president van Tunesië, Kais Saied, professor geologie Najla Bouden Romdhane benoemd tot de nieuwe premier van het land. Het element waardoor dit nieuwswaarde heeft, is dat in een tijd van toenemende intolerantie binnen de moslimwereld, een moslimland een vrouw tot premier benoemt. Ik denk dat het een wijs besluit is dat gunstig zal zijn voor Tunesië en ik hoop dat de benoeming van prof. Romdhane voor deze hoge positie het begin zal inluiden van een nieuwe, positieve Arabische Lente.

Hoewel het niet aan mij is om te speculeren over het motief van president Saied om een vrouw voor deze functie te kiezen, twijfel ik er niet aan dat een vrouw feitelijk een natuurlijke keuze is voor een bestuurlijke taak. Immers, wie bestuurt het huis? De vrouw. Terwijl de man meestal wordt beschouwd als het hoofd van het gezin, is zij de echte bazin, nou ja, lady. Zij mag dan wel achter haar man staan, maar van daaruit bestuurt zij haar man, alles en iedereen.

Sinds Bijbelse tijden werd aan de man opgedragen de vrouw te volgen als het gaat om het maken van keuzes. In Abrahams geval bijvoorbeeld: “God zei tegen Abraham … ‘Wat Sarah je ook zegt, luister naar haar’.” (Gen. 21:12)

Daarom denk ik dat de keuze van een vrouw om een Arabisch land te regeren een goede keuze is. Ik twijfel er niet aan dat ze tegen problemen zal aanlopen. Ze zal zich moeten bewijzen tegenover haar volk en de Arabische leiders, waar ze ook komt. Het is echter een welkome revolutie die, naar mijn mening, uiteindelijk zal slagen.

Het is hoog tijd dat zelfs fundamentalistische moslimculturen de unieke kracht van vrouwen zullen gaan erkennen, erkennen dat hun woord waarde en gewicht heeft. Overal ter wereld kunnen we op elk terrein de invloed van vrouwen zien, het wordt dan ook tijd dat dit eveneens in de moslimwereld gebeurt.

Sommige landen gaan er prat op dat ze vooruitstrevend zijn, maar in werkelijkheid plaatsen zij een glazen plafond boven het hoofd van vrouwen, waardoor een promotie binnen de rangen van de regering geblokkeerd wordt. Ik denk dat zulke landen het onderspit gaan delven. Zowel in het staatsmanschap als thuis is het negeren van de standpunten van vrouwen een groot verlies voor iedereen.

In Het Boek De Zohar staat geschreven (Beresheet 2): “En de man zei: ‘Dit nu is gebeente van mijn gebeente, vlees van mijn vlees’… Nu begon hij haar te prijzen: ‘Zij zal ‘een vrouw’ genoemd worden, want er zijn geen anderen zoals zij, de glorie van het huis.'”

Inderdaad, een vrouw aan het hoofd van een land zal zich tot het land verhouden zoals zij zich tot haar huis verhoudt. De burgers zullen als haar kinderen zijn. Als zij zich gedraagt als een vrouw, in plaats van te pogen om zich aan te passen aan het mannelijke stereotype, zal zij zorg dragen voor elk klein detail dat ze kan beïnvloeden.

In tegenstelling tot een man, kan een vrouw op een natuurlijke manier multitasken. Terwijl mannen zich op één taak afzonderlijk moeten concentreren om die taak goed uit te voeren, kunnen vrouwen verschillende taken tegelijk uitvoeren zonder hun concentratie op een van die taken te verliezen.

Daarom hoop ik dat deze welkome verandering zal doorsijpelen naar meer moslimlanden, met inbegrip van de Arabische samenleving hier in Israël. Ik twijfel er niet aan dat het niet gemakkelijk zal zijn, maar uiteindelijk, als vrouwen deel gaan uitmaken van het leiderschap van landen, zullen zij heel cruciaal zijn en effectieve oplossingen bevorderen voor de vele crises die onze wereld teisteren.

Artikel in het Engels: https://laitman.com/2021/10/tunisias-new-prime-minister-could-mark-the-beginning-of-a-real-arab-spring-linkedin/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

(Onze vrouwen) Guardian Of The Walls (Linkedin)

Mijn nieuwe artikel op Linkedin: (Our Women) Guardian of the Walls

Aan de frontlijn, vechtend tegen terroristen, op straat geconfronteerd met relschoppers met geweren en molotovcocktails, in de schuilkelders met onze kinderen, zijn vrouwen onopzettelijk de guardians of the walls. Ze maken zich zorgen over hun kinderen en hun echtgenoten, ze krimpen ineen als ze het geluid van de sirenes horen en gaan koortsachtig op zoek naar hun kinderen. Ze weten dat ze maar een paar seconden hebben voordat de raketten neerkomen. De harten van onze bewakers breken, want ons huis staat in vuur en vlam door haat.

Vrouwen, volwassen en zorgzaam, hebben veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan mannen. Zij moeten de leiding nemen als het over gezond verstand gaat. Ze mogen in deze tijd niet zwijgen. Als ze zich in ieder geval maar realiseren hoe belangrijk ze zijn voor de samenleving en voor alles waar onze toekomst van afhangt, dan zullen ze niet rusten voordat ze ons, mannen, op het juiste spoor hebben gezet en we het juiste pad voorwaarts inslaan.

Het lot van ons land en het lot van de wereld hangen af van goede verbindingen binnen het volk Israël, alleen daarvan. De oude Hebreeën vormden een unieke natie met een unieke rol in het menselijk mozaïek. Het volk werd gevormd door mensen uit alle volken die in de oudheid bestonden en zich verenigden om een verenigd volk te worden, gebaseerd op liefde voor anderen en wederzijdse verantwoordelijkheid. Het volk Israël ontwierp het eerste werkzame model voor wereldvrede op kleine schaal. Het werd gevormd als een voorbeeld voor de manier waarop een volledige wereldvrede zich zou kunnen ontvouwen.

Maar het volk Israël liet de liefde voor elkaar los en bezweek onder de haat die uit hun tomeloze harten sijpelde. Zij waren niet langer een natie die als rolmodel fungeerde en vergaten hun plicht tegenover de mensheid. Wie kunnen nu beter dan vrouwen deze verbindingen herstellen en de eenheid terugbrengen? Wie beter dan vrouwen kennen de waarde van wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde voor anderen?

Omdat onze oude oorsprong alle volkeren omvat, brengt elke stap die wij, Joden, naar elkaar toe zetten de hele wereld dichterbij elkaar. Telkens wanneer wij boven de verschillen tussen rechts en links, orthodox en seculier, Asjkenazisch en Sefardisch uitstijgen, “ontwapenen” wij overal de haat, zal de wereld onze bijdrage erkennen en gunstig reageren op het volk Israël en de Staat Israël.

Het omgekeerde is echter ook waar, telkens wanneer wij verzinken in haat en verdeeldheid, verzinkt ook de wereld in conflicten en voelt zij dat het door de Joden komt en door de Joodse staat. Daarom neemt de wereld altijd de staat Israël onder de loep en wordt de staat Israël altijd veroordeeld.

Daarom kunnen onze vrouwen, die de waarde van eenheid kennen, ons helpen om boven onze verschillen uit te stijgen, onze samenleving te verenigen en in dit proces de wereld te verenigen. Zij hebben geen pretentieuze krantenkoppen of overheersende politici nodig om hen leiding te geven, zij moeten onze samenleving behandelen zoals alleen zij dat kunnen: als liefhebbende moeders.

Ik hoop oprecht dat onze vrouwen niet zullen zwichten voor propagandisten en lobbyisten, dat zij zich niet zullen laten beïnvloeden door ophitsende betogingen in de Israëlische samenleving, maar dat zij ons, mannen, juist zullen laten zien hoe wij vrede en veiligheid kunnen brengen in ons land en in de wereld: door eenheid boven de verschillen uit.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/05/our-women-guardian-of-the-walls-linkedin/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Filed under: New Publications | Add Comment / Ask Question →

Vrouwen kunnen de wereld herstellen (Thrive Global)

Thrive Global heeft mijn nieuwe artikel gepubliceerd: “Vrouwen kunnen de wereld herstellen

Als vrouwen hun verlangen uitdrukken naar de eenheid van de mensheid boven alle verdeeldheid uit en zij zich met dit verlangen verenigen als een sterke kracht, zullen zij de mannen aansporen in de richting van eenheid.

Casey Cawthon, 32, Public Relations Director for Well Done Marketing, is shown working from the home office space she has created during the COVID-19 pandemic, Friday, Oct. 23, 2020. Cawthon, a single mom and diabetic, is considered high risk and has been working from home since mid-March.Casey Cawthon, Public Relations Director for Well Done Marketing

Of ons wereldwijde thuis overeind blijft of totaal vernietigd uiteenvalt, is van vrouwen afhankelijk. De viering van de Internationale Vrouwendag dit jaar moet een rappel zijn in verband met het feit dat de vrouwelijke kracht een bindende kracht is en het soort leiderschap is dat zo nodig is in deze kritieke tijden nu de wereld langzaam weer probeert overeind te komen na een lange periode van COVID-19. Vrouwen hebben in het epicentrum van de pandemie gestaan, in de frontlinie van de gezondheidszorg en zijn bijzonder hard getroffen door banenverlies. Maar dit kan worden aangegrepen als een kans om een nieuwe start te maken voor het vormen van een evenwichtiger samenleving.

Als mannen van vrouwen een sterke impuls krijgen om zich te verenigen, gaan zij eraan werken om aan die eisen te voldoen en zullen zij ernaar streven om zich met elkaar te verbinden en in evenwicht te komen met de verenigende vorm van de natuur die functioneert vanuit altruïstische verbindingen tussen al haar delen. Daarom moeten de krachten van vrouwen gericht zijn op vrouwelijke eenheid, zodat zij kunnen bijdragen aan de welvaart en het geluk van de samenleving en zich samen inspannen voor het bouwen van een nieuw, comfortabel, gastvrij thuis voor de samenleving.

Uit studies over de sociaal-economische gevolgen van de pandemie blijkt dat vrouwen bijna twee keer zoveel kans hebben gelopen als mannen om ten gevolge van de uitbraak van COVID-19, hun baan te verliezen. Als lapmiddel beveelt de VN een tijdelijk basisinkomen voor een half jaar aan, het bedrag moet variëren volgens de levensstandaard van elk land. We hebben hier een kritiek punt bereikt, want deze maatregelen hadden al veel eerder overwogen en genomen moeten zijn.

Enerzijds moet zowel aan mannen als aan vrouwen een zodanige hulp worden geboden dat zij een waardig leven kunnen leiden, zonder overdaad, maar er moet worden voorzien in de basisbehoeften. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat ook elke vrouw de mogelijkheid heeft om haar werk van huis uit voort te zetten. Als we de tijd waarin we aan huis gebonden zijn, gebruiken om ons meer bewust te worden van het eenmakende principe van de natuur en dit in onze relaties in praktijk brengen, zullen we heel belangrijke positieve gevolgen van de COVID-19-crisis zien – een shift naar een volkomen nieuwe, harmonieuze leefomgeving voor de mensheid, zoals wij nog nooit eerder hebben meegemaakt.

Door de pandemie probeert de natuur ons wakker te schudden zodat we de noodzaak zien om een volgende stap in onze evolutie te zetten: oefenen in positieve, ondersteunende, aanmoedigende en zorgzame relaties. Onze egoïstische structuur heeft veroorzaakt dat wij een maatschappij hebben gecreëerd waarin iedereen probeert te profiteren van iedereen, door deze manier van doen raken we allemaal uit balans. Nu is het essentieel om een situatie te bereiken waarin we evenveel zorg voor anderen hebben als voor onszelf.

Als we inzien wat de juiste plaats is voor mannen, vrouwen, ouders en kinderen als componenten van de maatschappij die elkaar aanvullen, zullen we op een mooie manier voortuitgang bereiken door elkaar te ondersteunen en sterker te maken. Volgens de structuur van de natuur vertegenwoordigt het vrouwelijke het verlangen om te ontvangen, terwijl het mannelijke de intentie vertegenwoordigt om te geven. Hieruit volgt dat als vrouwen hun verlangen uitdrukken naar de eenheid van de mensheid boven alle verdeeldheid uit en zij zich met dit verlangen verenigen als een sterke kracht, zij de mannen aansporen in de richting van eenheid.

Als mannen van vrouwen een sterke impuls krijgen om zich te verenigen, zullen zij zich inspannen om aan die eisen te voldoen en zullen zij ernaar streven om zich met elkaar te verbinden en in evenwicht te komen met de verenigende vorm van de natuur die functioneert vanuit altruïstische verbindingen tussen al haar delen. Daarom moeten de krachten van vrouwen gericht zijn op vrouwelijke eenheid, zodat zij kunnen bijdragen aan de welvaart en het geluk van de samenleving en zich samen inspannen voor het bouwen van een nieuw, comfortabel, gastvrij thuis voor de menselijke samenleving.

Dan zullen we allemaal het gevoel hebben dat we met elkaar één thuis delen, dat we deel zijn van een reusachtig grote, liefdevolle familie en een volkomen nieuw, hoger soort bewustzijn hebben van de wetten van de natuur en de wereld waarin we leven. Nu is het tijd om de wereld te herstellen en alleen vrouwen weten hoe dat moet.

Ik wens jullie alle succes!!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/03/women-can-repair-the-world-thrive-global/

www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

— Gepubliceerd op 8 maart 2021

Filed under: Holidays, New Publications, Women | Add Comment / Ask Question →