Category Archives: Vrije Wil

Slaaf van de Schepper

Vraag: Er bestaat een concept als “een slaaf van de Schepper” zijn. Maar de eigenschap van de Schepper is de eigenschap van geven en liefde. Als je je in die eigenschappen bevindt, is dat dan een vrije staat of niet?

Antwoord: Natuurlijk is dat vrijheid.

Vraag: Waarom wordt er dan van “een slaaf” gesproken?

Antwoord: Omdat je deze staat voor jezelf hebt gekozen. Je hebt er zelf voor gekozen.

From Kabbalah Lesson in Russian, 5/12/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/09/slave-of-the-creator/

Related Material:

Who Directs The Puppet?

A Free Slave

Freedom Is Born From Love

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat moet ik met een droom beginnen als alles al vastligt?

Vraag: Als alles al vastligt, hoe moeten we dan met dromen omgaan? Kunnen we beter geen dromen hebben?

Antwoord: Droom maar dat wij snel de meest perfecte staat in de wereld bereiken.

Het is een feit dat alles in de natuur vastligt. Wij worden via een goed pad, een slecht pad of over het middenpad vooruit getrokken. De Wijsheid van Kabbalah spreekt hierover. Lees de artikelen van Baal HaSulam maar, daarin wordt alles uitgelegd.

Het enige probleem is de vraag of wij deze ontwikkeling versnellen en de situatie zo aangenamer maken. Ga niet zomaar sneller rijden en op die manier via een slechte weg over de hobbels rijden, maar verander de weg in een snelweg, zodat je snel en comfortabel vooruit komt.

Het doel dat voor ons ligt, ligt al vast. Wij bevinden ons er middenin, we moeten het alleen nog ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/28/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/08/what-to-do-with-a-dream-if-everything-is-predetermined/

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

 

Verander de plattegrond van je lotsbestemming

Vraag: Kan Kabbalah helpen om de plattegrond van je lotsbestemming te veranderen, zelfs als deze in de sterren geschreven staat?

Antwoord: De  lotsbestemming van ieder van ons ligt heel duidelijk vast. Als wij van het beginpunt van ons pad naar het eindpunt gaan, is het zo dat – wat je ook zegt – iedere ziel door al deze stadia heen moet gaan tot aan de eindbestemming, tot deze volledig gerealiseerd is.

Het hangt ervan af hoe jij je pad wilt belopen: snel of langzaam, vallend en kruipend, weer overeind komend, of daarentegen van het ene punt naar het andere vliegend. Het maakt een groot verschil of je ernstig lijdt en vanuit het negatieve handelt, of dat je vanuit het positieve handelt.

Het eindpunt is in ieder geval voor een ieder van ons al vastgelegd. Wat de wetenschap van Kabbalah je aanbiedt, heeft als doel dat je je ontwikkeling niet vertraagt.

Laten we zeggen dat een ziel vertrekt van punt “A” en naar punt “B” gaat. Je kunt stoppen bij punt “n” en er een aantal levens over doen om bij punt “m” te komen, en daarbij verschrikkelijk lijden; je kunt er ook snel komen, alsof je erheen vliegt. Wij bepalen dus de snelheid van onze vooruitgang, de omvang en de kwaliteit ervan. Dit hangt van ons af.

Dit biedt de wetenschap van Kabbalah ons. De wetenschap van Kabbalah laat ons het gehele perspectief zien, hoe wij het ultieme doel kunnen naderen dat wij moeten bereiken.

Praktisch bezien is ieder deeltje van het pad de voltooiing van het ultieme doel, maar dan op een steeds grotere schaal: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida, ofwel de 125 stappen van de geleidelijke ontwikkeling van de ziel.

Als wij onze ziel ontwikkelen, gaan we voelen hoe wij de Natuur bereiken en openen, er deel van gaan worden en haar gaan zien en begrijpen. Wij kunnen dit vergelijken met een grote symfonie die ons opneemt en ons een integrale deelnemer laat zijn. Er is geen groter genot dan een grote harmonie te bereiken waarbij ieder deeltje zich in miljarden staten in een perfecte interactie met alle anderen verbindt.

Vraag: Gaan we in een rechte lijn voorwaarts of is er altijd een kromming?

Antwoord: Het is een gebogen lijn, zoals er geschreven staat: “Er is geen rechtvaardige in de wereld die niet struikelt.” Maar het punt is dat je – als je struikelt – onmiddellijk weer opstaat en snel verder gaat, zodat juist onze fouten ons aansporen om op zoek te gaan, dit betekent dat zij ons inspireren om verder vooruit te gaan.

From the Daily Kabbalah lesson in Russian, 12/30/18

Related Material:

Map Of Fate

Power Over Destiny

The Opportunity To Choose Your Destiny, Part 4

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voor het hemelse gerecht staan

Vraag: Voor mij betekent winst maken dat ik andere mensen uitbuit. Hierop berust marketing en adverteren: iets willen verkopen wat mensen niet nodig hebben en elk middel gebruiken om hen ervan te overtuigen dat ze ergens geld voor uit moeten geven.

Als ik naar u luister, ben ik het er soms wel mee eens dat wij allemaal één zijn, maar door anderen uit te buiten, brengen wij waarschijnlijk schade toe aan onszelf. Dus hoe kunnen wij winst maken?

Antwoord: Nu kun je gewetensvol geld verdienen, want je begrijpt al dat je in feite jezelf bedriegt.

In feite zou een mens, als hij werkelijk voor het hemelse gerechtshof zou verschijnen, niets hoeven te zeggen en het hof zou niets hoeven te antwoorden. Niemand zou een claim hoeven indienen – de Schepper niet bij de mens en de mens niet bij de Schepper – want in onze wereld doet niemand iets. Wij geven onszelf en anderen van alles de schuld. Maar in feite zijn dit niet onze handelingen.

Van onze kant kan er maar één enkele handeling bestaan: serieus gericht zijn op de groep om zo de Schepper te bereiken. Dan benutten wij – ondanks ons egoïsme – werkelijk de krachten van de groep om de onthulling van de Schepper te versnellen. Dit voegen wij toe.

Vraag: Bestaat er een hemels gerechtshof?

Antwoord: Natuurlijk. Het is het integrale systeem van verbindingen waarin wij leven. Dit systeem velt een oordeel over wat jij eraan bijdraagt, of integendeel, wat jij je eruit toe-eigent. Je bent je eigen rechter en advocaat.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

 

Het privilege van de mens

laitman_278.01Vraag: Wat wordt er door de Hoge Voorzienigheid geregeld? Wat blijft er over voor de inspanning en de vrijheid van de mens, wat wordt er niet door Boven bestuurd?

Antwoord: Alles, uitgezonderd onze vrijheid van wil, behoort tot het privilege van de Schepper.

Vrije wil betekent dat ik elke minuut bepaal wat ik ik nog meer kan toevoegen om dichterbij andere mensen te komen.

Het is onze opdracht om alle elementen van het spirituele systeem met elkaar te verbinden tot één enkel systeem. Ik moet dus bepalen hoe ik dit, ieder moment dat mij gegeven wordt, met een nog groter succes kan doen. Dit is de essentie van mijn werk en ik kan er niet aan ontsnappen. De vraag is echter of ik hier mijn uiterste best voor doe, of dat de Hoge Wereld, de Schepper, mij zal dwingen om dit te doen.

Mijn vrijheid van keuze bevindt zich tussen deze twee mogelijkheden: of ik snel voorwaarts om mij met eenieder te verbinden, of ik word er door Boven toe gedwongen. Daarom betekent de vrijheid van wil, zoals Baal HaSulam het in zijn artikel dat dezelfde titel heeft, beschrijft: je onderdompelen in je omgeving, zodat je de verlangens, de aspiraties en de doelen van daaruit ontvangt en ze waarmaakt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/22/18

Onder het gezag van de Hoge Kracht

laitman_600.04Vraag: Voelen dieren de Schepper?

Antwoord: Nee. De Hoge Kracht werkt volkomen automatisch in hen, dat gebeurt ook bij mensen.

In onze wereld denken wij, dat de ene mens anderen wil kwetsen, iemand anders goed is, een derde slim is en weer een ander dom is, dit denken wij zonder dat wij weten hoezeer dit uitsluitend door de Schepper wordt bepaald, en door niemand anders. Niemand heeft een vrije wil! Iedereen doet wat de Hoge Kracht hem opdraagt. Dit is echter verborgen voor ons.

Aan mensen die dichtbij het gevoel komen dat zij de Schepper ervaren, wordt dit echter geleidelijk onthuld. Zij gaan hun relatie met de Schepper voelen: of zij direct met Hem verbonden zijn, of zij Zijn wil vervullen, enz.

Vraag: Voelen mensen die dichtbij de Schepper komen medelijden met anderen die als geprogrammeerde robots handelen?

Antwoord: Als je naar je zoontje kijkt, zie je hoe hij aangestuurd wordt. Nou en? Heb je medelijden met hem?

Je moet hier met “gewone mensen” dan ook niet over praten, je kunt dat alleen doen als iemand de mogelijkheid krijgt om zichzelf te corrigeren. Als iemand zich daarvoor niet in de geschikte omgeving bevindt en deze behoefte niet heeft, mag je dat absoluut niet doen. Zoals er geschreven staat: “Plaats geen obstakels voor een blinde.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18

Waardoor zijn mensen bang voor Kabbalah?

Laitman_198Vraag: Waardoor zijn mensen bang voor Kabbalah en hebben zij er een grote afkeer van, zelfs als zij er maar heel weinig van weten?

Antwoord: Allereerst horen de gevoelens van angst en afkeer bij mensen omdat de propaganda tegen Kabbalah al zeker 3000 jaar plaatsvindt.

Ten tweede gaat Kabbalah tegen de menselijke natuur in. Kabbalah spreekt over iets wat verborgen is, daarom beschouwen mensen Kabbalah als een “geheime gemeenschap” waarvan de leden zich bezig houden met geheime zaken. Een mens bereikt tenslotte het niveau van het bestuur van de wereld. Er worden verschillende etiketten op Kabbalisten geplakt: sektarisch, vrijmetselarij, Joodse vrijmetselarij, vroege esoterie, enz.

Vraag: Als mensen die belangstelling hebben voor Kabbalah dit lezen, zouden ze kunnen denken: “Waarom zouden we ons hierin verdiepen?”

Antwoord: Wat voor zin dit heeft? De ziel stelt deze vraag. Een mens kan zo’n verlangen niet onderdrukken. Als hij de kans heeft om de zin van het leven te ontdekken en de Hoge Wereld te bereiken, kan hij dit verlangen niet kleiner maken of onderdrukken. Zonder dit doel wordt het leven zinloos. Wat is er dan nog aan? Dan komt de mens alleen nog maar in een coma terecht.

Vraag: Als de Schepper de schepping aan Hem gelijkvormig wil maken en blij wil maken, waarom moet de weg daarheen dan zo lang zijn? Hij geeft de methode, verbergt deze dan, en iedereen heeft er een afkeer van. Waarom is dat zo?

Antwoord: De vrije wil is hier de oorzaak van. Wij begrijpen niet hoe dit alles gerealiseerd zal worden, maar het moet gebeuren. Het is echter onmogelijk om de Schepper tegen je wil in te onthullen. Je kunt aangespoord worden en tegelijkertijd weerstand ervaren, dan schommel je constant heen en weer. Door constant aantrekkingskracht te voelen en weerstand, krijg je de kans om zelf de vraag naar de zin van het leven op te lossen.

Vraag: Wie doet dit?

Antwoord: Het Hoge Bestuur, de “middellijn” genaamd. Je kunt er niet omheen, zo wordt het geregeld.

Maar in het algemeen is dit voor beginners heel moeilijk te begrijpen, daarom hebben zij voortdurend klachten, in ieder geval is het zo dat er velen komen en weggaan, eerst juichend, later vloekend. Zo zoekt de mensheid naar de zin van het leven. Deze zin bevindt zich echter boven ons egoïstische begrip van de wereld: in geven, in liefde en in het verlaten van je kleine ik. Daardoor is dit alles gecompliceerd en ontmoedigend.

Vraag: Dus u rechtvaardigt deze houding van de Schepper?

Antwoord: Dit is het systeem waarin wij bestaan, de matrix waarin wij leven, de natuur genaamd. Daarom kunnen we niet zeggen of het goed of slecht is.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/10/17

De witte vlek op de wereldkaart

laitman_942Ons gehele werk bestaat eruit dat wij ontdekken waarin wij een vrije wil hebben en hoe wij die op de juiste wijze kunnen gebruiken. Alles komt van de Schepper: het Licht, het verlangen om te geven en het verlangen om genot te ontvangen. Maar waar vinden we iets dat van ons afhangt als het Licht en het verlangen met elkaar in contact komen en in wisselwerking zijn met elkaar?

Heeft de Schepper het midden van de Sefira Tifferet – waar aan ons onafhankelijkheid is gegeven – met een bedoeling vrij gelaten? Of suggereert Hij dat alleen maar en kijkt Hij naar ons zoals naar kleine kinderen die denken dat zij alleen thuis zijn?

De vrijheid van wil kan alleen in de groep gerealiseerd worden, in de Ten. Daar wordt de Schepper onthuld. Het punt van contact tussen mij, de groep en de Schepper is daar te vinden waar ik dit vrije gebied in mijn verlangen, mijn denken en handelen onthul, de witte vlek, terra incognita, het onbekende land.

From the 3rd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/14/18, “The Creator Desires to be Revealed,” (Preparation for Convention 2018)

Waardoor wordt het pad van de zielen bepaald?

760.4Vraag: Als alles van tevoren door de Schepper is bepaald, wanneer kunnen wij dan spreken van een fout op het spirituele pad en in de studie van Kabbalah?

Antwoord: Een mens heeft nog steeds keuzevrijheid, een vrije wil. Wij komen hoe dan ook bij onze uiteindelijke bestemming uit, omdat dit punt oorspronkelijk voor ons bestemd is, maar het pad erheen ligt niet vast. Als een mens zijn pad bepaalt, bepaalt hij tegelijkertijd het pad van andere zielen die van hem afhankelijk zijn, want wij leven in een integraal systeem.

Als een mens niet op de juiste manier handelt, beïnvloedt hij daardoor de lotsbestemming van andere mensen op een negatieve wijze. Natuurlijk komt dit met een veel heftiger negatieve lading bij hem terug.

Hoewel enerzijds alles vastligt, hangt anderzijds alles van de mens af – dat geldt voor elk gegeven ogenblik. Als wij ons hiervan bewust zouden zijn, zouden we niet weten wat we moesten doen. Daarom is dit voor de mens verborgen.

Opmerking: In sommige films laat men zien, dat iemand plotseling begint te begrijpen dat alles wat hij doet effect heeft op anderen en dan “bevriest” hij onmiddellijk

Mijn commentaar: Zelfs bevriezen helpt niet, want in de mate waarin hij bevriest, kan hij niet handelen en natuurlijk wordt ook daardoor iedereen beïnvloed.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/24/17

Helpt Kabbalah ons om te begrijpen wat wij doen?

laitman_549.02Vraag: Helpt Kabbalah ons om de motivaties en de intenties van ons eigen handelen en dat van anderen te begrijpen?

Antwoord: Ja, natuurlijk. Je moet al je handelingen en verlangens analyseren.

En bovendien moet je zo ver komen dat je je realiseert dat deze handelingen zeker niet van jou komen. Alles wat er met je gebeurt, creëer je niet zelf en doe je niet zelf, er is niemand om vergeving aan te vragen en niemand om iets kwalijk te nemen, dit geldt ook voor jezelf. Alles is door de Schepper gedaan. Hij heeft zelfs gezegd: “Ik heb de neiging tot het kwaad geschapen.” En Hij heeft er onmiddellijk aan toegevoegd: “En ik heb je Licht gegeven om het kwaad te corrigeren.”

Opmerking: Maar het is toch onvoorstelbaar dat iemand terechtstaat en dan zegt: “Dit heeft de Schepper allemaal gedaan?”

Antwoord: Nee, in de rechtszaal kan je zoiets niet zeggen. Maar als je met jezelf in gesprek bent, moet je met jezelf overeenkomen dat je in je leven niets zelfstandig hebt gedaan: niets goeds en niets slechts.

Het ware handelen vindt pas plaats als je boven het scherm gaat werken: boven de Machsom.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/3/17