Category Archives: Vrije Wil

De onontkoombaarheid van het lot

Vraag: Wie bepaalt het lot van een mens? U schrijft in uw blog dat het lot afhankelijk is van de oorsprong van iemands ziel. Zelfs de Schepper bepaalt dit niet, maar alles staat geschreven in de oorsprong van de ziel. Waar hebben we het over?

Antwoord: De wortel van de ziel bestaat uit de oorspronkelijke normatieve data in een mens die hij moet implementeren.

Deze oorspronkelijke data, de zogeheten Reshimot, dwingen een mens om op een bepaalde manier te handelen en zij leiden hem naar zijn ideale staat. Van de mens zelf hangt alleen de tijd af die hij besteedt aan het realiseren van zijn pad: sneller, langzamer, op een meer comfortabele manier of door middel van lijden. Met andere woorden, het lot van een mens ligt van tevoren vast, maar het is van de mens zelf afhankelijk hoe hij er doorheen komt, hoelang het zal duren en hoe hij zich voelt in deze deterministische situaties.

Onze vrijheid ligt alleen in de manier waarop wij het deterministische pad van onze ontwikkeling waarnemen en hoe wij het op de beste manier implementeren.

Vraag: Dus ik kan mijn reactie daarop veranderen?

Antwoord: Maar dit betekent heel veel, want het is afhankelijk van onze reactie of wij de Hoge Kracht op een positieve of een negatieve manier beïnvloeden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/the-inevitability-of-fate/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Related Material:

Fate

The Connection Between Our Fate And The Stars

Do The Stars Affect Our Fate?

Filed under: Body and Soul, Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hebben leiders keuzevrijheid?

Vraag: Kabbalisten schrijven dat de harten van ministers en koningen in de hand van de Schepper zijn. Waar wijst die uitspraak op? Hebben zij werkelijk geen keuzevrijheid?

Antwoord: Leiders hebben een gedeeltelijke keuzevrijheid, niet voor 100%, want de Schepper bestuurt andere mensen via hen.

En hoewel zij dit niet begrijpen, werkt de Schepper op deze manier aan hen. We zullen meer leren over de manier waarop de Schepper via bepaalde mensen aan ons werkt, in feite zijn het geen mensen op hoge posities, maar marionetten.

Het gaat hierbij over een afzonderlijk systeem.

Eigenlijk heeft juist de eenvoudigste mens keuzevrijheid. Hoe hoger een mens zich op de hiërarchische ladder bevindt, hoe minder vrije wil hij heeft.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/10/do-leaders-have-freedom-of-choice/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 7/21/19

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hoe komt de vrije wil tot uiting?

Vraag: Men zegt dat de vrije wil betekent dat ik alles doe wat ik wil. Maar misschien is een mens wel vrijer als hij doet wat hij niet wil?

Antwoord: Als ik doe wat ik wil, betekent het dat mijn verlangen mij zijn wil oplegt. Als ik doe wat ik niet wil, stel ik dat al ter discussie.

Hoe kan ik doen wat ik niet wil? Dat kan alleen als het hoge Licht mij beïnvloedt. Als ik dat “iets” dan toch doe, betekent het dat mijn verlangen is veranderd en dat betekent dat ik al zover ben dat ik het wil.

Dus de vrije wil brengt mij uiteindelijk naar een punt waarop ik doe wat ik niet wil doen. Op deze manier komt mijn vrije wil tot uitdrukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-is-freewill-expressed/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/12/19

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

De weg naar de toekomstige staat

Vraag: De vastliggende situaties waar ik doorheen moet … gaat het daarbij niet over het lot, een schrikwekkend lot, omdat ik het als slecht en pijnlijk ervaar?

Antwoord: Nee. Je bent in staat om geen pijn en kwaad te voelen. Maar daarvoor moet je in de volgende staat zijn. Dat wil zeggen dat je van staat “X” naar staat “Y” moet stijgen. Je toekomstige staat ligt al vast en jij moet daarin zijn.

De vraag is hoe je dat bereikt. Als je weigert om het vrijwillig te bereiken, zal je “stokslagen” krijgen. Als je het ermee eens bent, zal je naar de gewenste staat geleid worden. Alles is afhankelijk van jouw houding naar je ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-road-to-the-future-state/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/28/19

Related Material:

The Future Already Exists

What Determines The Future Of A Person?

The Only Factor That Determines Our Future

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het programma van de vrije keuze

Reshimot zijn data die in ons zijn gebouwd, informatieve genen. Je kunt het vergelijken als volgt: ik heb een nieuwe computer gekocht die nog niet geïnstalleerd is, dus ik ga de programma´s en de data uploaden. Deze data creëren een bepaalde structuur in de computer.

De mens is precies zo gebouwd. Er is aan ons al een animaal, instinctief programma gegeven om als een levend organisme te kunnen bestaan. En er is nog een tweede programma in ons dat `mens` genoemd wordt, bedoeld om ons naar het niveau van hechting aan de Schepper te leiden. Door dit programma ontvangen we data, dat wat vastgelegd is, Reshimot

Het programma verwerkt deze gegevens en werkt op basis daarvan, maar er geldt hierbij nog een parameter, namelijk een bepaalde mate van vrijheid die aan ons gegeven is als vrije keuze. Het is de vraag of wij willen dat dit programma werkt in de vorm van geven en niet in de vorm van egoïstisch ontvangen. Zo gaan we verder en geven wij onszelf en ons leven richting.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-program-of-free-choice/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/11/21, “Every day will be like new in your eyes”,

Related Material:

How The Informational Gene (Reshimo) Works

The Nature Of The Spiritual Rungs

Kabbalistic Terms: “Reshimo”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarmee is keuzevrijheid verbonden?

Vraag: Waaruit bestaat de keuzevrijheid van een mens?

Antwoord: We hebben vrijheid van keuze op alledaags niveau, dat geldt voor iedereen. Hoe men ermee omgaat moet men zelf weten.

Er is ook keuzevrijheid voor mensen die dit willen gebruiken om een ander, spiritueel systeem te bereiken. Dit gaat over een volkomen ander gebied. We noemen het spiritueel omdat het niet gebaseerd is op de eigenschap van ontvangen, maar op de eigenschap van geven.

Keuzevrijheid gaat over het feit dat een mens kiest voor een bepaalde omgeving, zich onder bepaalde invloeden plaatst die hem zullen helpen om een eigenschap in zichzelf te creëren die zich op een hoger niveau bevindt dan zijn egoïstische eigenschappen. Ondanks zijn egoïsme kan hij anti-egoïstisch handelen.

Hoe is dit mogelijk als zijn hele aard uit egoïsme bestaat, als hij dit helemaal is? We gaan hiervoor in een team werken, in een groep, en dan ontwikkelt zich een speciale eigenschap, de eigenschap van geven die ons boven ons egoïsme verheft, we verkrijgen dit tijdens het proces van de juiste ontwikkeling door de studie van Kabbalah.

Dan gaan we ervaren dat we werkelijk boven onze gangbare, logische, egoïstische eigenschappen, verlangens, berekeningen en handelingen kunnen uitstijgen en dat we in een ander gebied komen waar we boven ons egoïsme uit handelen. Dit is met keuzevrijheid verbonden en met het ervaren van het systeem van bestuur van de hoge wereld.

Dit alles is afhankelijk van de omgeving waarmee een mens communiceert, dankzij de speciale invloed van deze goede omgeving waaraan hij zich blootstelt. In zekere zin wil hij zich losmaken van onze wereld, daar niet aan gehoorzamen. 

Het resultaat daarvan is dat hij de gelegenheid krijgt om de eigenschap die wij geloof boven de rede noemen te begrijpen en erover te praten. En dan, in de loop van zijn ontwikkeling, gaat hij het tweede controlesysteem voelen, dat niet op egoïstische invloeden is gebouwd, maar op geven en liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/what-is-freedom-of-choice-connected-to/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with the Integrated Course Project Participants” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

De manifestatie van de vrije wil

Vraag: Neemt de manifestatie van de vrije wil in een mens toe als hij zich spiritueel ontwikkelt en zijn integrale vaardigheden vergroot?

Antwoord: Ik denk dat met name door de Wijsheid van Kabbalah een mens absolute vrijheid van wil kan bereiken als hij, naast zijn oorspronkelijke aard – een egoïstisch verlangen om te ontvangen en vervuld te worden – het altruïstische verlangen om te geven verkrijgt.

Tussen deze twee richtingen, lijnen genaamd, vormt hij zijn persoonlijke visie op de wereld en bestaat hij uit beide zijden: geven en ontvangen.

Daarom wordt zijn vrije wil juist gerealiseerd door het besef dat hij uit een combinatie van beide eigenschappen van de Natuur bestaat: plus en min.

Als we alomvattende vrijheid bereiken, alomvattende kennis, door kunnen dringen in de diepten van de Natuur – die onbegrensd is – in onszelf en in de alomvattende kracht van de Natuur, spreken we over het bereiken van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/manifestation-of-freewill/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Integral Course” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Wanneer is een mens verantwoordelijk voor wat hij doet?

Opmerking: Jonathan Swift schreef in Thoughts on Various Subjects: “Alle opwellingen van plezier worden in evenwicht gebracht door een gelijke mate van pijn en matheid, het is alsof je dit jaar al een deel van de inkomsten van volgend jaar uitgeeft.”

Mijn Commentaar: Vanuit Kabbalistisch standpunt is dit niet helemaal waar. Want een mens wordt niet uit eigen vrije wil geboren, het gezin waarin hij geboren is, kon hij niet kiezen en als hij een uitstekende opvoeding krijgt, zonder dat hij zichzelf iets hoeft te ontzeggen, als dat zijn familie is, enz., kan je niets van hem verlangen. Zo is hij gevormd volgens een hoger design.

Vraag: Heeft hij geen vrijheid?

Antwoord: Natuurlijk niet. Dus hiervoor is hij niet verantwoordelijk. Maar als hij onmiskenbaar een duidelijke kans krijgt om zichzelf opnieuw te vormen, wordt hij hiervoor wel verantwoordelijk gehouden. Maar alleen in de mate waarin hem nu deze mogelijkheid wordt gegeven.

Iedereen die in onze wereld leeft, van arm tot rijk, van gezond tot ziek, wat men ook verlangt, de manier waarop zij leven is nu eenmaal hoe zij leven. Er valt niets te klagen over hen.

Vraag: Maar we stellen toch eisen? Hoe moeten we mensen dan beoordelen?

Antwoord: Je oordeelt via de rechtbank. Er zijn rechtbanken uitgevonden en zo oordeel je. Maar hoe kan je oordelen over mensen? Wat veroordeel je? Wat er in mij zit, is namelijk van de Schepper die mij op deze manier heeft geschapen, en van mijn ouders die door de Schepper zodanig zijn geschapen dat ze een bepaald effect op mij zouden hebben.

Dus wie ben ik eigenlijk? Waar heb ik mijn punt, het punt van vrijheid dat ik kan gebruiken en van waaruit ik kan groeien. Hoe weet ik wat daarvoor de juiste manier is? En waarom zou ik het doen?

Wat bezit een mens dat niet door de natuur aan hem gegeven is? Hoe kan hij zichzelf dan veranderen? Als ik mijzelf moet veranderen, moet ik een hefboom hebben.

Wat voor soort vrije wil heeft een mens? Wat is het eigenlijk? Er bestaat geen vrije wil. Je kunt niet de een of andere beweging aanwijzen, een vrij verlangen, een vrije gedachte, die men niet door iemand of iets heeft gekregen, maar dan zo alsof het nergens vandaan kwam. Maar zoiets bestaat helemaal niet! Een mens is dus niet vrij.

Vraag: Dus ik werd door de natuur geschapen en de natuur leidt mij vanaf het begin naar het graf?

Antwoord: Dit geldt absoluut voor alles! En bovendien hebben we daarbij de illusie van vrijheid!

Vraag: Dan speelt de natuur met mij. Wat geeft mij de illusie van vrijheid?

Antwoord: Het zit nu juist zo in elkaar om je het gevoel te geven dat je een mens bent!

Vrijheid verschijnt alleen als er een andere kracht in de mens naar boven komt, een hogere kracht die zich gaat verzetten tegen de aardse kracht in hem. Alleen in het verschil daartussen, in het interval daartussen, kan een mens onafhankelijk worden van beide krachten en zijn vrije keus verkrijgen. Alleen als er een behoefte is om de zin van het leven te leren kennen.

De zin van het leven kan alleen gevonden worden door de zoektocht naar onafhankelijkheid. Het gaat er niet om, om te worden zoals anderen, afhankelijk te worden van hoe zij zijn, sommige mensen zijn rijker bijvoorbeeld. Neem geen enkel voorbeeld aan anderen! Wat ik nodig heb is … mijzelf. Mijn eigen zelf.

Vraag: En is dat volkomen anders dan het voorbeeld van mensen die arm of rijk zijn?

Antwoord: Het gaat over de waarheid, zelfs als iemand op een verlaten eiland woont. Mijn enige doel is: mijzelf vinden.

Vraag: Begint de zoektocht van de mens hiermee? 

Antwoord: Ja. Vanuit het feit dat hij begrijpt dat hij niet vrij is, gaat hij zoeken naar wat vrijheid is. Hij gaat begrijpen dat vrijheid allereerst bestaat uit het uitstijgen boven zijn egoïsme wat hem helemaal vervult, hem overheerst. Hoewel een mens niet van dit egoïsme af kan komen, wil hij het wel!

Als hij het niet kan, maar het wel wil, vindt hij een mogelijkheid om een kracht aan te trekken die zich buiten hem bevindt, en die hem – ondanks zijn pogingen om zijn egoïsme vast te houden – eruit zal trekken. Ik wil mijn egoïsme niet loslaten, maar ik ga zo te werk dat deze hoge kracht mij er hoe dan ook van losmaakt. Het is een buitengewoon interessante wending! Groot.

Vraag: Dus ik bereik een staat waarin ik me niet los wil maken van mijn egoïsme?

Antwoord: Natuurlijk wil ik dat niet. Dat wil niemand! Op alle spirituele niveaus is er niemand die dat wil.

Vraag: Waarom wil een mens het niet als hij er al zo lang naar streeft?

Antwoord: Hoe heeft hij ernaar gestreefd? Hij was zich nergens van bewust. En als het eenmaal wordt onthuld dat hij alleen maar egoïstisch is, kan hij niet meer verder. Hoe kan hij hier afstand van doen?

Vraag: Dus dit egoïsme is hem heel dierbaar?

Antwoord: Ja. Dit is het lijden dat gepaard ging met de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee.

Vraag: Waarom gebeurt het zo?

Antwoord: Het gebeurt zo omdat je volslagen onzinnige dingen doet en deze dingen trekken je eruit. En dan volgt: “Ik wil het niet, ik wil het niet!” … maar dan is het al te laat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/when-will-a-person-bear-responsibility-for-his-actions/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 5/18/20

Related Material:

Who Makes A Choice?

What Is A Person Responsible For?

Imaginary And True Freedom, Part 3 – Absolute Freedom

Filed under: Free Will, News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De sterkste factor waardoor een mens beïnvloed wordt

Vraag: De omgeving beïnvloedt ons via drie kanalen. Het eerste: de media. Het tweede: de voorbeelden van mensen om ons heen. Het derde: gedachten en verlangens, want we bevinden ons allemaal in hetzelfde systeem, op dezelfde aardbol en we zijn allemaal met elkaar verbonden.

Welke factor heeft de meeste invloed?

Antwoord: De sterkste invloedsfactor op een mens is zijn omgeving, voorbeelden en meningen.

Vraag: Wij mensen kunnen alleen onze houding naar de wereld veranderen, maar is dat voldoende? Of moeten we ook nog de wereld veranderen?

Antwoord: Wij kunnen de wereld niet veranderen. We kunnen geleidelijk onze houding naar de wereld veranderen, dan zullen we een andere wereld zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/the-strongest-factor-of-influence-on-a-person/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Related Material:

My Environment Today Is Me Tomorrow

Factors Affecting Human Development

Freedom Of Choice, Part 1

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hebben wij een vaccin tegen het egoïsme nodig?

Vraag: Als u de mogelijkheid had om mensen tegen het egoïsme te vaccineren, zodat iedereen een sociaal leven zou gaan leiden en de samenleving belangrijker zou vinden dan het individu, zou u die mogelijkheid dan aangrijpen? Of zou u toch nog wachten totdat mensen bewust zo ver komen?

Antwoord: Ik zou er op geen enkele manier gebruik van maken, want als je het egoïsme doodt, dood je onze natuur. Een goed mens worden zonder dat iemand zijn egoïsme moet bevechten, betekent dat hij een soort naïeve dwaas wordt.

Een mens moet zichzelf opvoeden en boven zijn egoïsme uitstijgen. Dit is enorm veel werk dat niet in één aards leven voltrokken kan worden, maar vele levens in beslag neemt.

Daarom moeten wij niet ingrijpen in de natuur, want dan halen wij het kostbaarste bij de mens weg: zijn egoïsme en de mogelijkheid om onafhankelijk te besluiten wat de vrije wil is en hoe hij dit aan zichzelf moet toetsen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/do-we-need-a-vaccine-against-egoism/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Filed under: Education, Egoism, Free Will | Add Comment / Ask Question →