Category Archives: Vrije Wil

De sterkste factor waardoor een mens beïnvloed wordt

Vraag: De omgeving beïnvloedt ons via drie kanalen. Het eerste: de media. Het tweede: de voorbeelden van mensen om ons heen. Het derde: gedachten en verlangens, want we bevinden ons allemaal in hetzelfde systeem, op dezelfde aardbol en we zijn allemaal met elkaar verbonden.

Welke factor heeft de meeste invloed?

Antwoord: De sterkste invloedsfactor op een mens is zijn omgeving, voorbeelden en meningen.

Vraag: Wij mensen kunnen alleen onze houding naar de wereld veranderen, maar is dat voldoende? Of moeten we ook nog de wereld veranderen?

Antwoord: Wij kunnen de wereld niet veranderen. We kunnen geleidelijk onze houding naar de wereld veranderen, dan zullen we een andere wereld zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/the-strongest-factor-of-influence-on-a-person/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Related Material:

My Environment Today Is Me Tomorrow

Factors Affecting Human Development

Freedom Of Choice, Part 1

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hebben wij een vaccin tegen het egoïsme nodig?

Vraag: Als u de mogelijkheid had om mensen tegen het egoïsme te vaccineren, zodat iedereen een sociaal leven zou gaan leiden en de samenleving belangrijker zou vinden dan het individu, zou u die mogelijkheid dan aangrijpen? Of zou u toch nog wachten totdat mensen bewust zo ver komen?

Antwoord: Ik zou er op geen enkele manier gebruik van maken, want als je het egoïsme doodt, dood je onze natuur. Een goed mens worden zonder dat iemand zijn egoïsme moet bevechten, betekent dat hij een soort naïeve dwaas wordt.

Een mens moet zichzelf opvoeden en boven zijn egoïsme uitstijgen. Dit is enorm veel werk dat niet in één aards leven voltrokken kan worden, maar vele levens in beslag neemt.

Daarom moeten wij niet ingrijpen in de natuur, want dan halen wij het kostbaarste bij de mens weg: zijn egoïsme en de mogelijkheid om onafhankelijk te besluiten wat de vrije wil is en hoe hij dit aan zichzelf moet toetsen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/do-we-need-a-vaccine-against-egoism/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Filed under: Education, Egoism, Free Will | Add Comment / Ask Question →

Laten we dit tot een epidemie van vriendelijkheid maken

De zwaarte van het hart wordt ons gegeven om onze keuzevrijheid zeker te stellen. De wereldwijde crisis waardoor de wereld is overspoeld als gevolg van de coronavirus epidemie, laat zien hoe de hoge kracht met ieder mens omgaat en ons de mogelijkheid geeft om vrij te kiezen, zodat we goed en kwaad in evenwicht kunnen brengen, een middellijn kunnen bouwen, en altijd naar het goede zullen neigen.

Het coronavirus laat aan ieder mens, elk land en de hele wereld, de waarheid over onze relaties zien. Het dwingt ons ertoe om thuis opgesloten te zitten en na te denken over het waarom en het doel van dit gebeuren.

Als wij ons realiseren dat we op een andere manier kunnen leven, niet zoals we gewend waren te leven, maar in harmonie met de natuur, in een goed contact met elkaar, waarbij we boven ons egoïsme uitstijgen, hoeven we niet door een lange, pijnlijke crisis heen te gaan. We kunnen heel snel uit deze epidemie komen. Het virus laat ons zien hoezeer we de wereld uit balans hebben gebracht.

Elke keer zorgt de Schepper voor een situatie die voor ons nog effectiever is voor correctie. Daarom zijn zowel de coronavirus epidemie als de quarantaine gunstig voor de correctie van de wereld. Het virus laat ons zien dat we niet in staat zijn om met elkaar te leven.

In plaats van goede en nuttige dingen aan elkaar door te geven, brengen we ziekten over en veroordelen we elkaar tot de dood. Laten we dus leren hoe we ons kunnen verbinden door middel van goede connecties en zo goede emoties, plezier, vreugde, liefde, eenheid en warmte aan elkaar geven. Dit zou moeten plaatsvinden tussen mensen.

Laten we onderzoeken waarom we aan elkaar een dodelijk virus doorgeven en hoe we dit kwaad ten goede kunnen veranderen, om zo op weg te gaan naar een nieuwe wereld. Ik hoop van ganser harte dat we dit gaan begrijpen en het aan iedereen zullen kunnen uitleggen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/lets-make-this-an-epidemic-of-kindness/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/17/20, Lesson on the Topic “Pesach (Passover)”

Related Material:

Quarantine—The First Step Toward Overcoming The Crisis

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Coronavirus Vaccine

Filed under: Coronavirus, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Waarin hebben wij keuzevrijheid?

Vraag: Als het over onze vrije wil gaat in verband met het benaderen van de Schepper, hoe kan ik dan iemand dichter bij de Schepper brengen, ontneem ik hem dan niet zijn vrije keuze?

Antwoord: Nee. De vrije wil gaat niet over dichter bij de Schepper komen. Hiervoor krijg je een ontwaken van Boven.

Wil je beweren dat je dit pad zelf gekozen hebt? Hoezo? Dat iemand je op de een of andere manier beïnvloed heeft? Waar kwam dat dan vandaan? En hoe? Dat weet je zelf niet en je kunt het je ook niet herinneren. Dit is allemaal onbelangrijk. Belangrijk is dat je nu voelt dat je het wilt. Maar dit is niet je eigen keuze.

Jouw keuze bestaat niet uit het kiezen van de richtingsvector, niet uit waar je heen zult gaan, maar uit het steeds meer versterken van het doel, in elke fase die je meemaakt op je pad. Als je armen verslappen, je benen het opgeven, als je valt en toch weer verder moet, dan komt je vrije wil tot uitdrukking.

De Schepper organiseert een neergang voor je, het is aan jou om te begrijpen waarom Hij dat voor je heeft georganiseerd, het is aan jou om er op de juiste wijze mee om te gaan en voorwaarts te gaan.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 8/18/19

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Slaaf van de Schepper

Vraag: Er bestaat een concept als “een slaaf van de Schepper” zijn. Maar de eigenschap van de Schepper is de eigenschap van geven en liefde. Als je je in die eigenschappen bevindt, is dat dan een vrije staat of niet?

Antwoord: Natuurlijk is dat vrijheid.

Vraag: Waarom wordt er dan van “een slaaf” gesproken?

Antwoord: Omdat je deze staat voor jezelf hebt gekozen. Je hebt er zelf voor gekozen.

From Kabbalah Lesson in Russian, 5/12/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/09/slave-of-the-creator/

Related Material:

Who Directs The Puppet?

A Free Slave

Freedom Is Born From Love

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat moet ik met een droom beginnen als alles al vastligt?

Vraag: Als alles al vastligt, hoe moeten we dan met dromen omgaan? Kunnen we beter geen dromen hebben?

Antwoord: Droom maar dat wij snel de meest perfecte staat in de wereld bereiken.

Het is een feit dat alles in de natuur vastligt. Wij worden via een goed pad, een slecht pad of over het middenpad vooruit getrokken. De Wijsheid van Kabbalah spreekt hierover. Lees de artikelen van Baal HaSulam maar, daarin wordt alles uitgelegd.

Het enige probleem is de vraag of wij deze ontwikkeling versnellen en de situatie zo aangenamer maken. Ga niet zomaar sneller rijden en op die manier via een slechte weg over de hobbels rijden, maar verander de weg in een snelweg, zodat je snel en comfortabel vooruit komt.

Het doel dat voor ons ligt, ligt al vast. Wij bevinden ons er middenin, we moeten het alleen nog ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/28/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/08/what-to-do-with-a-dream-if-everything-is-predetermined/

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

 

Verander de plattegrond van je lotsbestemming

Vraag: Kan Kabbalah helpen om de plattegrond van je lotsbestemming te veranderen, zelfs als deze in de sterren geschreven staat?

Antwoord: De  lotsbestemming van ieder van ons ligt heel duidelijk vast. Als wij van het beginpunt van ons pad naar het eindpunt gaan, is het zo dat – wat je ook zegt – iedere ziel door al deze stadia heen moet gaan tot aan de eindbestemming, tot deze volledig gerealiseerd is.

Het hangt ervan af hoe jij je pad wilt belopen: snel of langzaam, vallend en kruipend, weer overeind komend, of daarentegen van het ene punt naar het andere vliegend. Het maakt een groot verschil of je ernstig lijdt en vanuit het negatieve handelt, of dat je vanuit het positieve handelt.

Het eindpunt is in ieder geval voor een ieder van ons al vastgelegd. Wat de wetenschap van Kabbalah je aanbiedt, heeft als doel dat je je ontwikkeling niet vertraagt.

Laten we zeggen dat een ziel vertrekt van punt “A” en naar punt “B” gaat. Je kunt stoppen bij punt “n” en er een aantal levens over doen om bij punt “m” te komen, en daarbij verschrikkelijk lijden; je kunt er ook snel komen, alsof je erheen vliegt. Wij bepalen dus de snelheid van onze vooruitgang, de omvang en de kwaliteit ervan. Dit hangt van ons af.

Dit biedt de wetenschap van Kabbalah ons. De wetenschap van Kabbalah laat ons het gehele perspectief zien, hoe wij het ultieme doel kunnen naderen dat wij moeten bereiken.

Praktisch bezien is ieder deeltje van het pad de voltooiing van het ultieme doel, maar dan op een steeds grotere schaal: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida, ofwel de 125 stappen van de geleidelijke ontwikkeling van de ziel.

Als wij onze ziel ontwikkelen, gaan we voelen hoe wij de Natuur bereiken en openen, er deel van gaan worden en haar gaan zien en begrijpen. Wij kunnen dit vergelijken met een grote symfonie die ons opneemt en ons een integrale deelnemer laat zijn. Er is geen groter genot dan een grote harmonie te bereiken waarbij ieder deeltje zich in miljarden staten in een perfecte interactie met alle anderen verbindt.

Vraag: Gaan we in een rechte lijn voorwaarts of is er altijd een kromming?

Antwoord: Het is een gebogen lijn, zoals er geschreven staat: “Er is geen rechtvaardige in de wereld die niet struikelt.” Maar het punt is dat je – als je struikelt – onmiddellijk weer opstaat en snel verder gaat, zodat juist onze fouten ons aansporen om op zoek te gaan, dit betekent dat zij ons inspireren om verder vooruit te gaan.

From the Daily Kabbalah lesson in Russian, 12/30/18

Related Material:

Map Of Fate

Power Over Destiny

The Opportunity To Choose Your Destiny, Part 4

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Voor het hemelse gerecht staan

Vraag: Voor mij betekent winst maken dat ik andere mensen uitbuit. Hierop berust marketing en adverteren: iets willen verkopen wat mensen niet nodig hebben en elk middel gebruiken om hen ervan te overtuigen dat ze ergens geld voor uit moeten geven.

Als ik naar u luister, ben ik het er soms wel mee eens dat wij allemaal één zijn, maar door anderen uit te buiten, brengen wij waarschijnlijk schade toe aan onszelf. Dus hoe kunnen wij winst maken?

Antwoord: Nu kun je gewetensvol geld verdienen, want je begrijpt al dat je in feite jezelf bedriegt.

In feite zou een mens, als hij werkelijk voor het hemelse gerechtshof zou verschijnen, niets hoeven te zeggen en het hof zou niets hoeven te antwoorden. Niemand zou een claim hoeven indienen – de Schepper niet bij de mens en de mens niet bij de Schepper – want in onze wereld doet niemand iets. Wij geven onszelf en anderen van alles de schuld. Maar in feite zijn dit niet onze handelingen.

Van onze kant kan er maar één enkele handeling bestaan: serieus gericht zijn op de groep om zo de Schepper te bereiken. Dan benutten wij – ondanks ons egoïsme – werkelijk de krachten van de groep om de onthulling van de Schepper te versnellen. Dit voegen wij toe.

Vraag: Bestaat er een hemels gerechtshof?

Antwoord: Natuurlijk. Het is het integrale systeem van verbindingen waarin wij leven. Dit systeem velt een oordeel over wat jij eraan bijdraagt, of integendeel, wat jij je eruit toe-eigent. Je bent je eigen rechter en advocaat.

From the Kabbalah Lesson in Russian 9/2/18

 

Het privilege van de mens

laitman_278.01Vraag: Wat wordt er door de Hoge Voorzienigheid geregeld? Wat blijft er over voor de inspanning en de vrijheid van de mens, wat wordt er niet door Boven bestuurd?

Antwoord: Alles, uitgezonderd onze vrijheid van wil, behoort tot het privilege van de Schepper.

Vrije wil betekent dat ik elke minuut bepaal wat ik ik nog meer kan toevoegen om dichterbij andere mensen te komen.

Het is onze opdracht om alle elementen van het spirituele systeem met elkaar te verbinden tot één enkel systeem. Ik moet dus bepalen hoe ik dit, ieder moment dat mij gegeven wordt, met een nog groter succes kan doen. Dit is de essentie van mijn werk en ik kan er niet aan ontsnappen. De vraag is echter of ik hier mijn uiterste best voor doe, of dat de Hoge Wereld, de Schepper, mij zal dwingen om dit te doen.

Mijn vrijheid van keuze bevindt zich tussen deze twee mogelijkheden: of ik snel voorwaarts om mij met eenieder te verbinden, of ik word er door Boven toe gedwongen. Daarom betekent de vrijheid van wil, zoals Baal HaSulam het in zijn artikel dat dezelfde titel heeft, beschrijft: je onderdompelen in je omgeving, zodat je de verlangens, de aspiraties en de doelen van daaruit ontvangt en ze waarmaakt.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/22/18

Onder het gezag van de Hoge Kracht

laitman_600.04Vraag: Voelen dieren de Schepper?

Antwoord: Nee. De Hoge Kracht werkt volkomen automatisch in hen, dat gebeurt ook bij mensen.

In onze wereld denken wij, dat de ene mens anderen wil kwetsen, iemand anders goed is, een derde slim is en weer een ander dom is, dit denken wij zonder dat wij weten hoezeer dit uitsluitend door de Schepper wordt bepaald, en door niemand anders. Niemand heeft een vrije wil! Iedereen doet wat de Hoge Kracht hem opdraagt. Dit is echter verborgen voor ons.

Aan mensen die dichtbij het gevoel komen dat zij de Schepper ervaren, wordt dit echter geleidelijk onthuld. Zij gaan hun relatie met de Schepper voelen: of zij direct met Hem verbonden zijn, of zij Zijn wil vervullen, enz.

Vraag: Voelen mensen die dichtbij de Schepper komen medelijden met anderen die als geprogrammeerde robots handelen?

Antwoord: Als je naar je zoontje kijkt, zie je hoe hij aangestuurd wordt. Nou en? Heb je medelijden met hem?

Je moet hier met “gewone mensen” dan ook niet over praten, je kunt dat alleen doen als iemand de mogelijkheid krijgt om zichzelf te corrigeren. Als iemand zich daarvoor niet in de geschikte omgeving bevindt en deze behoefte niet heeft, mag je dat absoluut niet doen. Zoals er geschreven staat: “Plaats geen obstakels voor een blinde.”

From the Kabbalah Lesson in Russian 2/18/18