Category Archives: Vrije Wil

De groep staat garant voor veiligheid

528.03Vraag: Er ontstaan heel vaak onenigheden tussen verschillende vrienden in de groep, soms zelfs van zuiver fysieke aard. Kunnen we ervoor zorgen dat zoiets niet gebeurt?

Antwoord: Nee, op geen enkele manier! De onenigheden moeten toenemen. Een mens zal de kracht krijgen om ze te overwinnen als hij een sterke Ten heeft die hem vasthoudt en voor zijn veiligheid zorgt, zoals bergbeklimmers voor elkaars veiligheid zorgen. Maar hoe dan ook, een mens zal altijd in een egoïstische afgrond vallen.

Als de groep niet uit elkaar valt en volhoudt, zal dit hem eruit trekken, het zal helpen en hij zal zich weer vastbijten in het doel en zichzelf er bovenuit trekken. De Ten helpt, maar kan niet het werk in zijn plaats doen. De Ten geeft het belang van het doel aan en gooit het einde van het touw naar hem toe: “Wees sterk alsjeblieft”, en dan moet hij zich op eigen kracht omhoog trekken.

Maar het is wel zo dat alles in jouw handen ligt, je hoeft alleen maar de klimhaak vast te maken! Maar de vriend wil zich niet aan de anderen vastmaken, want: “Ze zullen me meeslepen, en dan kan ik me niet meer losmaken.” Hij kan het niet.
“Hier, maak de klimhaak vast”, maar nee! En dan gaat hij weg, hij maakt een ommezwaai, alleen. Dan volgt er een speciaal traject waarlangs een mens zich van de groep verwijdert: via een kromme lijn, geleidelijk, niet abrupt.

Hij gaat zich interesseren voor andere dingen om vervulling te vinden, voor geld, roem, macht, kennis, hij staat onder een andere, sterkere invloed. Meestal Is dat het probleem.

De crisis die zich rondom ons ontwikkelt, biedt echter veel hulp. Mensen kunnen nergens meer heen, ze gaan begrijpen dat we het over serieuze zaken hebben, dat we nuchtere, normale, rationele mensen zijn, dat we de natuur inderdaad kennen, zowel de mens als de wereld om ons heen, en dat we geen mystici zijn, maar integendeel, realisten. En ze zien in dat zij de mystici zijn.

Tenslotte zullen ze zien: “Hoezeer wij hen ook verachten, haten en bereid zijn hen kapot te maken en te vermalen, ze blijken toch gelijk te hebben.” En ze zullen wel moeten instemmen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-group-is-the-guarantor-of-safety/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Forecast for Next Year” 2/20/13

Related Material:

Rising Above Obstacles

Do Not Wait! Act!

Advancing Friends To The Goal

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Vrijheid van keuze en beloning

527.03Vraag: Als een mens voelt dat hij bestuurd wordt door de Hoge Kracht ziet hij toch duidelijk wat beloning en wat straf is? Als dat waar is, waarin heeft hij dan vrijheid van keuze?

Antwoord: Vrijheid van keuze is er altijd, ik kan op zijn minst vragen wat ik nog meer kan doen om mijn eigenschappen, handelingen, gedachten en verlangens dichterbij gelijkvormigheid met de Schepper te brengen.

Vraag: Ziet een mens aan wie de Schepper zich onthult, duidelijk wat straf en wat beloning is?

Antwoord: Ja en nee. Het hangt ervan af wat het beste is voor zijn ontwikkeling. Ofwel hij verbergt het voor zichzelf en wil het niet zien, zodat zijn relatie eerlijker en verhevener is. Of het is omgekeerd, hij verbergt het niet voor zichzelf, maar gaat na hoezeer het hem beïnvloedt, zodat hij op een hoger niveau kan komen in een staat waarin het resultaat van de handeling zijn houding niet zal beïnvloeden.

Vraag: Hieruit blijkt dat het doel van de Hoge Kracht eruit bestaat om onze daden te scheiden van het resultaat, zodat er geen verband is. Waarom?

Antwoord: Je kunt niet vanuit geven handelen als het van het resultaat afhankelijk is. De beloning moet uit het proces zelf komen.

Als ik nu probeer om mij met andere mensen te verbinden en ik naar de onthulling van de Hoge Kracht streef, dan is het proces zelf de beloning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/freedom-of-choice-and-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

How Is Freedom Of Choice Realized?

Freedom And Ascent In Spirituality

Freedom Of Choice, Part 5

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verlaag je niet tot de dwergen

514.02Omgang met dwergen vervormt de ruggengraat (Stanislaw Jerzy Lec).

Vraag: Kunt u hierop commentaar geven?

Antwoord: Dit is waar. Prachtig! Niet buigen, niet toegeven en je niet verlagen tot de kleine mensen. We moeten het heel vaak doen, overal in ons leven. Maar doe het niet. Zonder je steeds met trots af.

Vraag: Wie zijn die dwergen?

Antwoord: Die dwergen zijn mensen met allerlei kleinzielige, egoïstische doelen en prestaties die ze aan iedereen proberen op te leggen. Daar bestaat hun leven uit.

Vraag: Dus we moeten niet voor hen buigen?

Antwoord: Nee, absoluut niet! Wees het niet met hen eens, buig niet voor hen en wees niet in hun nabijheid. Verlaag je geest niet tot hun niveau.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/do-not-lower-yourself-to-the-dwarfs/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 12/23/21

Related Material:

Energy Vampires

Don’t Sit In The Seat Of The Scornful

Kabbalistic Associations

Filed under: Crisis, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

 

De onontkoombaarheid van het lot

Vraag: Wie bepaalt het lot van een mens? U schrijft in uw blog dat het lot afhankelijk is van de oorsprong van iemands ziel. Zelfs de Schepper bepaalt dit niet, maar alles staat geschreven in de oorsprong van de ziel. Waar hebben we het over?

Antwoord: De wortel van de ziel bestaat uit de oorspronkelijke normatieve data in een mens die hij moet implementeren.

Deze oorspronkelijke data, de zogeheten Reshimot, dwingen een mens om op een bepaalde manier te handelen en zij leiden hem naar zijn ideale staat. Van de mens zelf hangt alleen de tijd af die hij besteedt aan het realiseren van zijn pad: sneller, langzamer, op een meer comfortabele manier of door middel van lijden. Met andere woorden, het lot van een mens ligt van tevoren vast, maar het is van de mens zelf afhankelijk hoe hij er doorheen komt, hoelang het zal duren en hoe hij zich voelt in deze deterministische situaties.

Onze vrijheid ligt alleen in de manier waarop wij het deterministische pad van onze ontwikkeling waarnemen en hoe wij het op de beste manier implementeren.

Vraag: Dus ik kan mijn reactie daarop veranderen?

Antwoord: Maar dit betekent heel veel, want het is afhankelijk van onze reactie of wij de Hoge Kracht op een positieve of een negatieve manier beïnvloeden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/the-inevitability-of-fate/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Related Material:

Fate

The Connection Between Our Fate And The Stars

Do The Stars Affect Our Fate?

Filed under: Body and Soul, Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hebben leiders keuzevrijheid?

Vraag: Kabbalisten schrijven dat de harten van ministers en koningen in de hand van de Schepper zijn. Waar wijst die uitspraak op? Hebben zij werkelijk geen keuzevrijheid?

Antwoord: Leiders hebben een gedeeltelijke keuzevrijheid, niet voor 100%, want de Schepper bestuurt andere mensen via hen.

En hoewel zij dit niet begrijpen, werkt de Schepper op deze manier aan hen. We zullen meer leren over de manier waarop de Schepper via bepaalde mensen aan ons werkt, in feite zijn het geen mensen op hoge posities, maar marionetten.

Het gaat hierbij over een afzonderlijk systeem.

Eigenlijk heeft juist de eenvoudigste mens keuzevrijheid. Hoe hoger een mens zich op de hiërarchische ladder bevindt, hoe minder vrije wil hij heeft.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/10/do-leaders-have-freedom-of-choice/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 7/21/19

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hoe komt de vrije wil tot uiting?

Vraag: Men zegt dat de vrije wil betekent dat ik alles doe wat ik wil. Maar misschien is een mens wel vrijer als hij doet wat hij niet wil?

Antwoord: Als ik doe wat ik wil, betekent het dat mijn verlangen mij zijn wil oplegt. Als ik doe wat ik niet wil, stel ik dat al ter discussie.

Hoe kan ik doen wat ik niet wil? Dat kan alleen als het hoge Licht mij beïnvloedt. Als ik dat “iets” dan toch doe, betekent het dat mijn verlangen is veranderd en dat betekent dat ik al zover ben dat ik het wil.

Dus de vrije wil brengt mij uiteindelijk naar een punt waarop ik doe wat ik niet wil doen. Op deze manier komt mijn vrije wil tot uitdrukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-is-freewill-expressed/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/12/19

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

De weg naar de toekomstige staat

Vraag: De vastliggende situaties waar ik doorheen moet … gaat het daarbij niet over het lot, een schrikwekkend lot, omdat ik het als slecht en pijnlijk ervaar?

Antwoord: Nee. Je bent in staat om geen pijn en kwaad te voelen. Maar daarvoor moet je in de volgende staat zijn. Dat wil zeggen dat je van staat “X” naar staat “Y” moet stijgen. Je toekomstige staat ligt al vast en jij moet daarin zijn.

De vraag is hoe je dat bereikt. Als je weigert om het vrijwillig te bereiken, zal je “stokslagen” krijgen. Als je het ermee eens bent, zal je naar de gewenste staat geleid worden. Alles is afhankelijk van jouw houding naar je ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/07/the-road-to-the-future-state/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 4/28/19

Related Material:

The Future Already Exists

What Determines The Future Of A Person?

The Only Factor That Determines Our Future

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Het programma van de vrije keuze

Reshimot zijn data die in ons zijn gebouwd, informatieve genen. Je kunt het vergelijken als volgt: ik heb een nieuwe computer gekocht die nog niet geïnstalleerd is, dus ik ga de programma´s en de data uploaden. Deze data creëren een bepaalde structuur in de computer.

De mens is precies zo gebouwd. Er is aan ons al een animaal, instinctief programma gegeven om als een levend organisme te kunnen bestaan. En er is nog een tweede programma in ons dat `mens` genoemd wordt, bedoeld om ons naar het niveau van hechting aan de Schepper te leiden. Door dit programma ontvangen we data, dat wat vastgelegd is, Reshimot

Het programma verwerkt deze gegevens en werkt op basis daarvan, maar er geldt hierbij nog een parameter, namelijk een bepaalde mate van vrijheid die aan ons gegeven is als vrije keuze. Het is de vraag of wij willen dat dit programma werkt in de vorm van geven en niet in de vorm van egoïstisch ontvangen. Zo gaan we verder en geven wij onszelf en ons leven richting.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/06/the-program-of-free-choice/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 6/11/21, “Every day will be like new in your eyes”,

Related Material:

How The Informational Gene (Reshimo) Works

The Nature Of The Spiritual Rungs

Kabbalistic Terms: “Reshimo”

Filed under: Daily Kabbalah Lesson, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Waarmee is keuzevrijheid verbonden?

Vraag: Waaruit bestaat de keuzevrijheid van een mens?

Antwoord: We hebben vrijheid van keuze op alledaags niveau, dat geldt voor iedereen. Hoe men ermee omgaat moet men zelf weten.

Er is ook keuzevrijheid voor mensen die dit willen gebruiken om een ander, spiritueel systeem te bereiken. Dit gaat over een volkomen ander gebied. We noemen het spiritueel omdat het niet gebaseerd is op de eigenschap van ontvangen, maar op de eigenschap van geven.

Keuzevrijheid gaat over het feit dat een mens kiest voor een bepaalde omgeving, zich onder bepaalde invloeden plaatst die hem zullen helpen om een eigenschap in zichzelf te creëren die zich op een hoger niveau bevindt dan zijn egoïstische eigenschappen. Ondanks zijn egoïsme kan hij anti-egoïstisch handelen.

Hoe is dit mogelijk als zijn hele aard uit egoïsme bestaat, als hij dit helemaal is? We gaan hiervoor in een team werken, in een groep, en dan ontwikkelt zich een speciale eigenschap, de eigenschap van geven die ons boven ons egoïsme verheft, we verkrijgen dit tijdens het proces van de juiste ontwikkeling door de studie van Kabbalah.

Dan gaan we ervaren dat we werkelijk boven onze gangbare, logische, egoïstische eigenschappen, verlangens, berekeningen en handelingen kunnen uitstijgen en dat we in een ander gebied komen waar we boven ons egoïsme uit handelen. Dit is met keuzevrijheid verbonden en met het ervaren van het systeem van bestuur van de hoge wereld.

Dit alles is afhankelijk van de omgeving waarmee een mens communiceert, dankzij de speciale invloed van deze goede omgeving waaraan hij zich blootstelt. In zekere zin wil hij zich losmaken van onze wereld, daar niet aan gehoorzamen. 

Het resultaat daarvan is dat hij de gelegenheid krijgt om de eigenschap die wij geloof boven de rede noemen te begrijpen en erover te praten. En dan, in de loop van zijn ontwikkeling, gaat hij het tweede controlesysteem voelen, dat niet op egoïstische invloeden is gebouwd, maar op geven en liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/what-is-freedom-of-choice-connected-to/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with the Integrated Course Project Participants” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

De manifestatie van de vrije wil

Vraag: Neemt de manifestatie van de vrije wil in een mens toe als hij zich spiritueel ontwikkelt en zijn integrale vaardigheden vergroot?

Antwoord: Ik denk dat met name door de Wijsheid van Kabbalah een mens absolute vrijheid van wil kan bereiken als hij, naast zijn oorspronkelijke aard – een egoïstisch verlangen om te ontvangen en vervuld te worden – het altruïstische verlangen om te geven verkrijgt.

Tussen deze twee richtingen, lijnen genaamd, vormt hij zijn persoonlijke visie op de wereld en bestaat hij uit beide zijden: geven en ontvangen.

Daarom wordt zijn vrije wil juist gerealiseerd door het besef dat hij uit een combinatie van beide eigenschappen van de Natuur bestaat: plus en min.

Als we alomvattende vrijheid bereiken, alomvattende kennis, door kunnen dringen in de diepten van de Natuur – die onbegrensd is – in onszelf en in de alomvattende kracht van de Natuur, spreken we over het bereiken van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/manifestation-of-freewill/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Integral Course” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →