Category Archives: Vrije Wil

Waarmee is keuzevrijheid verbonden?

Vraag: Waaruit bestaat de keuzevrijheid van een mens?

Antwoord: We hebben vrijheid van keuze op alledaags niveau, dat geldt voor iedereen. Hoe men ermee omgaat moet men zelf weten.

Er is ook keuzevrijheid voor mensen die dit willen gebruiken om een ander, spiritueel systeem te bereiken. Dit gaat over een volkomen ander gebied. We noemen het spiritueel omdat het niet gebaseerd is op de eigenschap van ontvangen, maar op de eigenschap van geven.

Keuzevrijheid gaat over het feit dat een mens kiest voor een bepaalde omgeving, zich onder bepaalde invloeden plaatst die hem zullen helpen om een eigenschap in zichzelf te creëren die zich op een hoger niveau bevindt dan zijn egoïstische eigenschappen. Ondanks zijn egoïsme kan hij anti-egoïstisch handelen.

Hoe is dit mogelijk als zijn hele aard uit egoïsme bestaat, als hij dit helemaal is? We gaan hiervoor in een team werken, in een groep, en dan ontwikkelt zich een speciale eigenschap, de eigenschap van geven die ons boven ons egoïsme verheft, we verkrijgen dit tijdens het proces van de juiste ontwikkeling door de studie van Kabbalah.

Dan gaan we ervaren dat we werkelijk boven onze gangbare, logische, egoïstische eigenschappen, verlangens, berekeningen en handelingen kunnen uitstijgen en dat we in een ander gebied komen waar we boven ons egoïsme uit handelen. Dit is met keuzevrijheid verbonden en met het ervaren van het systeem van bestuur van de hoge wereld.

Dit alles is afhankelijk van de omgeving waarmee een mens communiceert, dankzij de speciale invloed van deze goede omgeving waaraan hij zich blootstelt. In zekere zin wil hij zich losmaken van onze wereld, daar niet aan gehoorzamen. 

Het resultaat daarvan is dat hij de gelegenheid krijgt om de eigenschap die wij geloof boven de rede noemen te begrijpen en erover te praten. En dan, in de loop van zijn ontwikkeling, gaat hij het tweede controlesysteem voelen, dat niet op egoïstische invloeden is gebouwd, maar op geven en liefde.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/what-is-freedom-of-choice-connected-to/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “A Conversation with the Integrated Course Project Participants” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

De manifestatie van de vrije wil

Vraag: Neemt de manifestatie van de vrije wil in een mens toe als hij zich spiritueel ontwikkelt en zijn integrale vaardigheden vergroot?

Antwoord: Ik denk dat met name door de Wijsheid van Kabbalah een mens absolute vrijheid van wil kan bereiken als hij, naast zijn oorspronkelijke aard – een egoïstisch verlangen om te ontvangen en vervuld te worden – het altruïstische verlangen om te geven verkrijgt.

Tussen deze twee richtingen, lijnen genaamd, vormt hij zijn persoonlijke visie op de wereld en bestaat hij uit beide zijden: geven en ontvangen.

Daarom wordt zijn vrije wil juist gerealiseerd door het besef dat hij uit een combinatie van beide eigenschappen van de Natuur bestaat: plus en min.

Als we alomvattende vrijheid bereiken, alomvattende kennis, door kunnen dringen in de diepten van de Natuur – die onbegrensd is – in onszelf en in de alomvattende kracht van de Natuur, spreken we over het bereiken van de Schepper.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/04/manifestation-of-freewill/

 http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Integral Course” 3/19/21

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Wanneer is een mens verantwoordelijk voor wat hij doet?

Opmerking: Jonathan Swift schreef in Thoughts on Various Subjects: “Alle opwellingen van plezier worden in evenwicht gebracht door een gelijke mate van pijn en matheid, het is alsof je dit jaar al een deel van de inkomsten van volgend jaar uitgeeft.”

Mijn Commentaar: Vanuit Kabbalistisch standpunt is dit niet helemaal waar. Want een mens wordt niet uit eigen vrije wil geboren, het gezin waarin hij geboren is, kon hij niet kiezen en als hij een uitstekende opvoeding krijgt, zonder dat hij zichzelf iets hoeft te ontzeggen, als dat zijn familie is, enz., kan je niets van hem verlangen. Zo is hij gevormd volgens een hoger design.

Vraag: Heeft hij geen vrijheid?

Antwoord: Natuurlijk niet. Dus hiervoor is hij niet verantwoordelijk. Maar als hij onmiskenbaar een duidelijke kans krijgt om zichzelf opnieuw te vormen, wordt hij hiervoor wel verantwoordelijk gehouden. Maar alleen in de mate waarin hem nu deze mogelijkheid wordt gegeven.

Iedereen die in onze wereld leeft, van arm tot rijk, van gezond tot ziek, wat men ook verlangt, de manier waarop zij leven is nu eenmaal hoe zij leven. Er valt niets te klagen over hen.

Vraag: Maar we stellen toch eisen? Hoe moeten we mensen dan beoordelen?

Antwoord: Je oordeelt via de rechtbank. Er zijn rechtbanken uitgevonden en zo oordeel je. Maar hoe kan je oordelen over mensen? Wat veroordeel je? Wat er in mij zit, is namelijk van de Schepper die mij op deze manier heeft geschapen, en van mijn ouders die door de Schepper zodanig zijn geschapen dat ze een bepaald effect op mij zouden hebben.

Dus wie ben ik eigenlijk? Waar heb ik mijn punt, het punt van vrijheid dat ik kan gebruiken en van waaruit ik kan groeien. Hoe weet ik wat daarvoor de juiste manier is? En waarom zou ik het doen?

Wat bezit een mens dat niet door de natuur aan hem gegeven is? Hoe kan hij zichzelf dan veranderen? Als ik mijzelf moet veranderen, moet ik een hefboom hebben.

Wat voor soort vrije wil heeft een mens? Wat is het eigenlijk? Er bestaat geen vrije wil. Je kunt niet de een of andere beweging aanwijzen, een vrij verlangen, een vrije gedachte, die men niet door iemand of iets heeft gekregen, maar dan zo alsof het nergens vandaan kwam. Maar zoiets bestaat helemaal niet! Een mens is dus niet vrij.

Vraag: Dus ik werd door de natuur geschapen en de natuur leidt mij vanaf het begin naar het graf?

Antwoord: Dit geldt absoluut voor alles! En bovendien hebben we daarbij de illusie van vrijheid!

Vraag: Dan speelt de natuur met mij. Wat geeft mij de illusie van vrijheid?

Antwoord: Het zit nu juist zo in elkaar om je het gevoel te geven dat je een mens bent!

Vrijheid verschijnt alleen als er een andere kracht in de mens naar boven komt, een hogere kracht die zich gaat verzetten tegen de aardse kracht in hem. Alleen in het verschil daartussen, in het interval daartussen, kan een mens onafhankelijk worden van beide krachten en zijn vrije keus verkrijgen. Alleen als er een behoefte is om de zin van het leven te leren kennen.

De zin van het leven kan alleen gevonden worden door de zoektocht naar onafhankelijkheid. Het gaat er niet om, om te worden zoals anderen, afhankelijk te worden van hoe zij zijn, sommige mensen zijn rijker bijvoorbeeld. Neem geen enkel voorbeeld aan anderen! Wat ik nodig heb is … mijzelf. Mijn eigen zelf.

Vraag: En is dat volkomen anders dan het voorbeeld van mensen die arm of rijk zijn?

Antwoord: Het gaat over de waarheid, zelfs als iemand op een verlaten eiland woont. Mijn enige doel is: mijzelf vinden.

Vraag: Begint de zoektocht van de mens hiermee? 

Antwoord: Ja. Vanuit het feit dat hij begrijpt dat hij niet vrij is, gaat hij zoeken naar wat vrijheid is. Hij gaat begrijpen dat vrijheid allereerst bestaat uit het uitstijgen boven zijn egoïsme wat hem helemaal vervult, hem overheerst. Hoewel een mens niet van dit egoïsme af kan komen, wil hij het wel!

Als hij het niet kan, maar het wel wil, vindt hij een mogelijkheid om een kracht aan te trekken die zich buiten hem bevindt, en die hem – ondanks zijn pogingen om zijn egoïsme vast te houden – eruit zal trekken. Ik wil mijn egoïsme niet loslaten, maar ik ga zo te werk dat deze hoge kracht mij er hoe dan ook van losmaakt. Het is een buitengewoon interessante wending! Groot.

Vraag: Dus ik bereik een staat waarin ik me niet los wil maken van mijn egoïsme?

Antwoord: Natuurlijk wil ik dat niet. Dat wil niemand! Op alle spirituele niveaus is er niemand die dat wil.

Vraag: Waarom wil een mens het niet als hij er al zo lang naar streeft?

Antwoord: Hoe heeft hij ernaar gestreefd? Hij was zich nergens van bewust. En als het eenmaal wordt onthuld dat hij alleen maar egoïstisch is, kan hij niet meer verder. Hoe kan hij hier afstand van doen?

Vraag: Dus dit egoïsme is hem heel dierbaar?

Antwoord: Ja. Dit is het lijden dat gepaard ging met de uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee.

Vraag: Waarom gebeurt het zo?

Antwoord: Het gebeurt zo omdat je volslagen onzinnige dingen doet en deze dingen trekken je eruit. En dan volgt: “Ik wil het niet, ik wil het niet!” … maar dan is het al te laat.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/10/when-will-a-person-bear-responsibility-for-his-actions/

From KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 5/18/20

Related Material:

Who Makes A Choice?

What Is A Person Responsible For?

Imaginary And True Freedom, Part 3 – Absolute Freedom

Filed under: Free Will, News, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De sterkste factor waardoor een mens beïnvloed wordt

Vraag: De omgeving beïnvloedt ons via drie kanalen. Het eerste: de media. Het tweede: de voorbeelden van mensen om ons heen. Het derde: gedachten en verlangens, want we bevinden ons allemaal in hetzelfde systeem, op dezelfde aardbol en we zijn allemaal met elkaar verbonden.

Welke factor heeft de meeste invloed?

Antwoord: De sterkste invloedsfactor op een mens is zijn omgeving, voorbeelden en meningen.

Vraag: Wij mensen kunnen alleen onze houding naar de wereld veranderen, maar is dat voldoende? Of moeten we ook nog de wereld veranderen?

Antwoord: Wij kunnen de wereld niet veranderen. We kunnen geleidelijk onze houding naar de wereld veranderen, dan zullen we een andere wereld zien.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/the-strongest-factor-of-influence-on-a-person/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Related Material:

My Environment Today Is Me Tomorrow

Factors Affecting Human Development

Freedom Of Choice, Part 1

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hebben wij een vaccin tegen het egoïsme nodig?

Vraag: Als u de mogelijkheid had om mensen tegen het egoïsme te vaccineren, zodat iedereen een sociaal leven zou gaan leiden en de samenleving belangrijker zou vinden dan het individu, zou u die mogelijkheid dan aangrijpen? Of zou u toch nog wachten totdat mensen bewust zo ver komen?

Antwoord: Ik zou er op geen enkele manier gebruik van maken, want als je het egoïsme doodt, dood je onze natuur. Een goed mens worden zonder dat iemand zijn egoïsme moet bevechten, betekent dat hij een soort naïeve dwaas wordt.

Een mens moet zichzelf opvoeden en boven zijn egoïsme uitstijgen. Dit is enorm veel werk dat niet in één aards leven voltrokken kan worden, maar vele levens in beslag neemt.

Daarom moeten wij niet ingrijpen in de natuur, want dan halen wij het kostbaarste bij de mens weg: zijn egoïsme en de mogelijkheid om onafhankelijk te besluiten wat de vrije wil is en hoe hij dit aan zichzelf moet toetsen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/08/do-we-need-a-vaccine-against-egoism/

From KabTV’s “The Post-Coronavirus Era” 5/7/20

Filed under: Education, Egoism, Free Will | Add Comment / Ask Question →

Laten we dit tot een epidemie van vriendelijkheid maken

De zwaarte van het hart wordt ons gegeven om onze keuzevrijheid zeker te stellen. De wereldwijde crisis waardoor de wereld is overspoeld als gevolg van de coronavirus epidemie, laat zien hoe de hoge kracht met ieder mens omgaat en ons de mogelijkheid geeft om vrij te kiezen, zodat we goed en kwaad in evenwicht kunnen brengen, een middellijn kunnen bouwen, en altijd naar het goede zullen neigen.

Het coronavirus laat aan ieder mens, elk land en de hele wereld, de waarheid over onze relaties zien. Het dwingt ons ertoe om thuis opgesloten te zitten en na te denken over het waarom en het doel van dit gebeuren.

Als wij ons realiseren dat we op een andere manier kunnen leven, niet zoals we gewend waren te leven, maar in harmonie met de natuur, in een goed contact met elkaar, waarbij we boven ons egoïsme uitstijgen, hoeven we niet door een lange, pijnlijke crisis heen te gaan. We kunnen heel snel uit deze epidemie komen. Het virus laat ons zien hoezeer we de wereld uit balans hebben gebracht.

Elke keer zorgt de Schepper voor een situatie die voor ons nog effectiever is voor correctie. Daarom zijn zowel de coronavirus epidemie als de quarantaine gunstig voor de correctie van de wereld. Het virus laat ons zien dat we niet in staat zijn om met elkaar te leven.

In plaats van goede en nuttige dingen aan elkaar door te geven, brengen we ziekten over en veroordelen we elkaar tot de dood. Laten we dus leren hoe we ons kunnen verbinden door middel van goede connecties en zo goede emoties, plezier, vreugde, liefde, eenheid en warmte aan elkaar geven. Dit zou moeten plaatsvinden tussen mensen.

Laten we onderzoeken waarom we aan elkaar een dodelijk virus doorgeven en hoe we dit kwaad ten goede kunnen veranderen, om zo op weg te gaan naar een nieuwe wereld. Ik hoop van ganser harte dat we dit gaan begrijpen en het aan iedereen zullen kunnen uitleggen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2020/03/lets-make-this-an-epidemic-of-kindness/

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 3/17/20, Lesson on the Topic “Pesach (Passover)”

Related Material:

Quarantine—The First Step Toward Overcoming The Crisis

Coronavirus—A Consequence Of The Imbalance Of Nature

Coronavirus Vaccine

Filed under: Coronavirus, Crisis, Daily Kabbalah Lesson, Globalization, Health | Add Comment / Ask Question →

Waarin hebben wij keuzevrijheid?

Vraag: Als het over onze vrije wil gaat in verband met het benaderen van de Schepper, hoe kan ik dan iemand dichter bij de Schepper brengen, ontneem ik hem dan niet zijn vrije keuze?

Antwoord: Nee. De vrije wil gaat niet over dichter bij de Schepper komen. Hiervoor krijg je een ontwaken van Boven.

Wil je beweren dat je dit pad zelf gekozen hebt? Hoezo? Dat iemand je op de een of andere manier beïnvloed heeft? Waar kwam dat dan vandaan? En hoe? Dat weet je zelf niet en je kunt het je ook niet herinneren. Dit is allemaal onbelangrijk. Belangrijk is dat je nu voelt dat je het wilt. Maar dit is niet je eigen keuze.

Jouw keuze bestaat niet uit het kiezen van de richtingsvector, niet uit waar je heen zult gaan, maar uit het steeds meer versterken van het doel, in elke fase die je meemaakt op je pad. Als je armen verslappen, je benen het opgeven, als je valt en toch weer verder moet, dan komt je vrije wil tot uitdrukking.

De Schepper organiseert een neergang voor je, het is aan jou om te begrijpen waarom Hij dat voor je heeft georganiseerd, het is aan jou om er op de juiste wijze mee om te gaan en voorwaarts te gaan.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah,” 8/18/19

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Slaaf van de Schepper

Vraag: Er bestaat een concept als “een slaaf van de Schepper” zijn. Maar de eigenschap van de Schepper is de eigenschap van geven en liefde. Als je je in die eigenschappen bevindt, is dat dan een vrije staat of niet?

Antwoord: Natuurlijk is dat vrijheid.

Vraag: Waarom wordt er dan van “een slaaf” gesproken?

Antwoord: Omdat je deze staat voor jezelf hebt gekozen. Je hebt er zelf voor gekozen.

From Kabbalah Lesson in Russian, 5/12/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/09/slave-of-the-creator/

Related Material:

Who Directs The Puppet?

A Free Slave

Freedom Is Born From Love

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Wat moet ik met een droom beginnen als alles al vastligt?

Vraag: Als alles al vastligt, hoe moeten we dan met dromen omgaan? Kunnen we beter geen dromen hebben?

Antwoord: Droom maar dat wij snel de meest perfecte staat in de wereld bereiken.

Het is een feit dat alles in de natuur vastligt. Wij worden via een goed pad, een slecht pad of over het middenpad vooruit getrokken. De Wijsheid van Kabbalah spreekt hierover. Lees de artikelen van Baal HaSulam maar, daarin wordt alles uitgelegd.

Het enige probleem is de vraag of wij deze ontwikkeling versnellen en de situatie zo aangenamer maken. Ga niet zomaar sneller rijden en op die manier via een slechte weg over de hobbels rijden, maar verander de weg in een snelweg, zodat je snel en comfortabel vooruit komt.

Het doel dat voor ons ligt, ligt al vast. Wij bevinden ons er middenin, we moeten het alleen nog ontdekken.

From the Kabbalah Lesson in Russian 4/28/19

Blog in het Engels: https://laitman.com/2019/08/what-to-do-with-a-dream-if-everything-is-predetermined/

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

 

Verander de plattegrond van je lotsbestemming

Vraag: Kan Kabbalah helpen om de plattegrond van je lotsbestemming te veranderen, zelfs als deze in de sterren geschreven staat?

Antwoord: De  lotsbestemming van ieder van ons ligt heel duidelijk vast. Als wij van het beginpunt van ons pad naar het eindpunt gaan, is het zo dat – wat je ook zegt – iedere ziel door al deze stadia heen moet gaan tot aan de eindbestemming, tot deze volledig gerealiseerd is.

Het hangt ervan af hoe jij je pad wilt belopen: snel of langzaam, vallend en kruipend, weer overeind komend, of daarentegen van het ene punt naar het andere vliegend. Het maakt een groot verschil of je ernstig lijdt en vanuit het negatieve handelt, of dat je vanuit het positieve handelt.

Het eindpunt is in ieder geval voor een ieder van ons al vastgelegd. Wat de wetenschap van Kabbalah je aanbiedt, heeft als doel dat je je ontwikkeling niet vertraagt.

Laten we zeggen dat een ziel vertrekt van punt “A” en naar punt “B” gaat. Je kunt stoppen bij punt “n” en er een aantal levens over doen om bij punt “m” te komen, en daarbij verschrikkelijk lijden; je kunt er ook snel komen, alsof je erheen vliegt. Wij bepalen dus de snelheid van onze vooruitgang, de omvang en de kwaliteit ervan. Dit hangt van ons af.

Dit biedt de wetenschap van Kabbalah ons. De wetenschap van Kabbalah laat ons het gehele perspectief zien, hoe wij het ultieme doel kunnen naderen dat wij moeten bereiken.

Praktisch bezien is ieder deeltje van het pad de voltooiing van het ultieme doel, maar dan op een steeds grotere schaal: Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida, ofwel de 125 stappen van de geleidelijke ontwikkeling van de ziel.

Als wij onze ziel ontwikkelen, gaan we voelen hoe wij de Natuur bereiken en openen, er deel van gaan worden en haar gaan zien en begrijpen. Wij kunnen dit vergelijken met een grote symfonie die ons opneemt en ons een integrale deelnemer laat zijn. Er is geen groter genot dan een grote harmonie te bereiken waarbij ieder deeltje zich in miljarden staten in een perfecte interactie met alle anderen verbindt.

Vraag: Gaan we in een rechte lijn voorwaarts of is er altijd een kromming?

Antwoord: Het is een gebogen lijn, zoals er geschreven staat: “Er is geen rechtvaardige in de wereld die niet struikelt.” Maar het punt is dat je – als je struikelt – onmiddellijk weer opstaat en snel verder gaat, zodat juist onze fouten ons aansporen om op zoek te gaan, dit betekent dat zij ons inspireren om verder vooruit te gaan.

From the Daily Kabbalah lesson in Russian, 12/30/18

Related Material:

Map Of Fate

Power Over Destiny

The Opportunity To Choose Your Destiny, Part 4

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →