Category Archives: Vrije Wil

Vrije ontwikkeling

549.02Vraag: U vertelde ons eens dat toen u en Rabash een keer ergens naar toe reden, de auto plotseling afsloeg. Toen ging Rabash in TES lezen en de auto startte weer. Dit wordt eigenlijk als een wonder beschouwd. Heeft deze Kabbalist dit op de een of andere manier beïnvloed?

Antwoord: Ja, inderdaad. Maar wat dan nog? Hij kon in een bepaalde vorm wel de motor beïnvloeden, maar mij niet. Dan zou hij namelijk mijn vrije wil wegnemen.

Vraag: Betekent dit dat een Kabbalist iets van het levenloze niveau kan beïnvloeden?

Antwoord: Het gaat er niet om of hij dat wel of niet kan! Je kan bijvoorbeeld het huiswerk van school voor je kind maken. Maar wat heeft dat voor zin? Hoe moet dat dan bij de examens?

Vraag: Maar als mensen die zich op het levenloze niveau bevinden zich als robots gedragen, betekent dit dan dat een Kabbalist hen kan beïnvloeden?

Antwoord: Waarom zou hij dat doen? De mens die een ontwikkeling van tienduizenden jaren heeft meegemaakt – van een fossiele soort tot aan onze tijd en daarna – moet zich alleen ontwikkelen onder de invloed van de natuur. Er mag vanaf de zijlijn geen invloed van mensen op hem zijn, er is geen dwang in spiritualiteit.

Door dit te doen ontneem je hem namelijk de mogelijkheid om verder te groeien. Als jij een probleem in zijn plaats oplost, verwijder je een obstakel voor hem, en dat is het dan.
Dan is het voor hem niet meer mogelijk om verder te groeien. Hij zal het eenvoudigweg niet kunnen!

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/free-development/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland
[314904]
From KabTV’s “I Got a Call. Hidden wonders” 8/5/11

Related Material:
Kabbalists And Supernatural Powers
Kabbalah And Magic
The Supernatural In The Wisdom Of Kabbalah – Everything Is For Others

Filed under: Free Will, Q&A, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Tegen je wil in

557Vraag: Als iemand met geweld tegen zijn wil ingaat, betekent dit dan dat hij spiritueel werk doet? En als hij doet wat hij wil volgens zijn verlangen, komt hij dan helemaal niet vooruit?

Antwoord: Waarom zou hij iets tegen zijn wil doen? Nee.

Misschien zijn er zulke momenten, maar in principe zou je niets gedwongen moeten doen. Het hangt allemaal af van het belang van het doel. Als het doel belangrijk is en ik het als belangrijk ervaar, dan is het voor mij zoiets als een mooi liedje, een sprookje, dan ga ik met vreugde verder.

Vraag: Ik hoor heel vaak zeggen: “Ga tegen je wil in”. Is het zinvol om spellen te doen waarbij je zogenaamd tegen je wil in gaat?

Antwoord: Die spellen zijn alleen nodig om onze reis te kunnen versnellen, dan kan ik namelijk zien hoezeer ik door de kracht van deze verlangens beïnvloed word, hoe zwak ik ben, en ook dat ik me sneller bij de groep moet aansluiten, op mijn vrienden moet vertrouwen om kracht, een gevoel van opgang en de grootheid van het spirituele doel van hen te krijgen.

Vraag: Wat is de oplossing? Gaan, maar dan wel samen met het verlangen? Of tegen je wil ingaan en dan maar ongewoon werk doen?

Antwoord: Allebei. Het is onmogelijk om met geweld tegen verlangens in te gaan.

Als je jezelf kunt overwinnen, betekent dat, dat je een belangrijker doel in jezelf hebt gevonden dan het doel dat op dit moment bestaat. Dat is het punt. Als ik lui ben, wil ik niets doen, dan moet ik in een omgeving komen die mij het belang van het spirituele doel en de spirituele ontwikkeling geeft. Dan zal het niet moeilijk voor me zijn om alles te doen.

En als ik het alleen maar gedwongen doe, op stoffelijk gebied, is dat een voorstadium, een heel zwak begin van de ontwikkeling.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/against-ones-will-2/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “I Got a Call. Against my Will” 7/16/11

Filed under: Group Work, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

 

De wereld door de ogen van Rabash

721.03Ik herinner me hoe Rabash die tijdens onze reizen naast me in de auto zat, commentaar gaf op wat hij onderweg zag.

Zoals een inwoner van Centraal-Azië op een ezel rijdt en zingt over wat hij ziet: “Hier staat een boom langs de weg en hier verschijnt een dorp in de verte,” enzovoort, zo deed hij dat ook. En als hij dieren zag, vertelde hij me dat het bepaalde engelen waren, krachten van een bepaald type en wat voor interactie ze met elkaar hadden.

Hij strooide hier en daar wat woorden rond, dit bracht het gevoel over van een andere realiteit die met je verbonden is en je beïnvloedt, en jij hebt ook invloed, dit alles vormt één enkele gewaarwording.

Vraag: Verbond hij graag die twee vormen van waarneming met elkaar?

Antwoord: Daar leefde hij in, altijd. Dus als hij met iemand sprak, was dat voor hem zijn innerlijke werkelijkheid. Hij richtte zich alleen tot dát deel van een mens waardoor hij zijn vrije wil kon beïnvloeden, zodat die andere mens zich met hem zou kunnen verbinden.

Dus, als ik tegen jou praat, praat ik tegen het deel in mijzelf dat zijn eigen vrije wil heeft en dat ik ervan moet overtuigen dat ik het wil gebruiken voor verbinding en vereniging.

Vraag: Waren er in die tijd veel mensen met wie hij met zijn innerlijke deel kon communiceren?

Antwoord: Nee! Absoluut niet! Hij werkte innerlijk. Deze communicatie vond plaats via zijn innerlijke systeem. Alles zit immers in de mens zelf en in niemand anders. Door zijn houding naar mensen in zichzelf te corrigeren, leek het alsof hij hen corrigeerde. Hij bereidde hen voor om de mogelijkheid van correctie te voelen.

Opmerking: Maar hij bevond zich in een heel rigide omgeving die niet geschikt was voor wat hij deed.

Mijn reactie: Hij liep langs hen heen. Ze bestonden voor hem niet als individuen. Hij zag alleen diegenen als individuen die enig potentieel van vrije wil hadden.

Alle anderen bevinden zich immers op het animale niveau. Zij moeten tot het inzicht over zichzelf komen dat zij als mens ontwikkeling nodig hebben. Maar ze zijn er nog ver van verwijderd en handelen instinctief, zoals iedereen in de wereld.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/07/the-world-through-rabashs-eyes/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. The World Through the Eyes of Rabash” 7/4/11

Related Material:
Who Is Rabash?
Who Are Rabash’s Articles For?
The Successor of Rabash’s Work

Filed under: Perception, Spiritual Teacher | Add Comment / Ask Question →

Wat kunnen wij beïnvloeden?

294.1Vraag: Als alle staten waar Malchut doorheen moet gaan voorbestemd zijn en wij deeltjes zijn van deze Malchut, d.w.z. van dit verlangen, wat kunnen wij dan beïnvloeden? Voelen we het alleen maar en is dat alles?

Antwoord: Nee. Wij maken deel uit van de Malchut die alles kan veranderen. Wij kunnen niet alleen deze staten veranderen, maar ook het doel ervan. Met andere woorden, wij kunnen de wetten van de schepping niet veranderen, maar wel het resultaat ervan.

Vraag: Maar als er dingen gepland zijn tot aan het einde van de correctie en deze situaties in potentie al bestaan, kan ik ze dan veranderen? Ik kan ze alleen maar voelen. Deze staten moeten door mij heen gaan en dat is het dan.

Antwoord: Ja, dat klopt. We kunnen ons pad of ons doel niet werkelijk veranderen. Dat ligt van tevoren vast. Maar we kunnen wel elk moment bij onszelf nagaan of we wel op dit pad zijn, of we het kunnen versnellen, of we het eens zijn met dit pad van onze ontwikkeling, enzovoort.

We kunnen onszelf veranderen, onze houding ten opzichte van wat er gebeurt, maar niet wat er werkelijk gebeurt.

Vraag: Dus als de Derde Wereldoorlog bijvoorbeeld op het programma staat, zal dat dan gebeuren en kan ik er dan alleen mijn houding tegenover veranderen?

Antwoord: Nee, wij kunnen de loop van de geschiedenis zelf veranderen.

Opmerking: Dit is verwarrend, als alles al van tevoren vastligt.

Mijn antwoord: Alle situaties zijn vooraf bepaald, maar we kunnen ze veranderen, want er zijn veel verschillende manieren op de weg er naartoe.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2023/01/what-can-we-influence/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “The Study of the Ten Sefirot (TES)” 1/1/23

Related Material:

Influencing Events

Responding To The Call Of The Creator

Ahead Of The Blows Of Fate

Filed under: Free Will, Kabbalah Study, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

De groep staat garant voor veiligheid

528.03Vraag: Er ontstaan heel vaak onenigheden tussen verschillende vrienden in de groep, soms zelfs van zuiver fysieke aard. Kunnen we ervoor zorgen dat zoiets niet gebeurt?

Antwoord: Nee, op geen enkele manier! De onenigheden moeten toenemen. Een mens zal de kracht krijgen om ze te overwinnen als hij een sterke Ten heeft die hem vasthoudt en voor zijn veiligheid zorgt, zoals bergbeklimmers voor elkaars veiligheid zorgen. Maar hoe dan ook, een mens zal altijd in een egoïstische afgrond vallen.

Als de groep niet uit elkaar valt en volhoudt, zal dit hem eruit trekken, het zal helpen en hij zal zich weer vastbijten in het doel en zichzelf er bovenuit trekken. De Ten helpt, maar kan niet het werk in zijn plaats doen. De Ten geeft het belang van het doel aan en gooit het einde van het touw naar hem toe: “Wees sterk alsjeblieft”, en dan moet hij zich op eigen kracht omhoog trekken.

Maar het is wel zo dat alles in jouw handen ligt, je hoeft alleen maar de klimhaak vast te maken! Maar de vriend wil zich niet aan de anderen vastmaken, want: “Ze zullen me meeslepen, en dan kan ik me niet meer losmaken.” Hij kan het niet.
“Hier, maak de klimhaak vast”, maar nee! En dan gaat hij weg, hij maakt een ommezwaai, alleen. Dan volgt er een speciaal traject waarlangs een mens zich van de groep verwijdert: via een kromme lijn, geleidelijk, niet abrupt.

Hij gaat zich interesseren voor andere dingen om vervulling te vinden, voor geld, roem, macht, kennis, hij staat onder een andere, sterkere invloed. Meestal Is dat het probleem.

De crisis die zich rondom ons ontwikkelt, biedt echter veel hulp. Mensen kunnen nergens meer heen, ze gaan begrijpen dat we het over serieuze zaken hebben, dat we nuchtere, normale, rationele mensen zijn, dat we de natuur inderdaad kennen, zowel de mens als de wereld om ons heen, en dat we geen mystici zijn, maar integendeel, realisten. En ze zien in dat zij de mystici zijn.

Tenslotte zullen ze zien: “Hoezeer wij hen ook verachten, haten en bereid zijn hen kapot te maken en te vermalen, ze blijken toch gelijk te hebben.” En ze zullen wel moeten instemmen.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/08/the-group-is-the-guarantor-of-safety/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “I Got a Call. Forecast for Next Year” 2/20/13

Related Material:

Rising Above Obstacles

Do Not Wait! Act!

Advancing Friends To The Goal

Filed under: Group Work, Spiritual Work, The Tens | Add Comment / Ask Question →

 

Vrijheid van keuze en beloning

527.03Vraag: Als een mens voelt dat hij bestuurd wordt door de Hoge Kracht ziet hij toch duidelijk wat beloning en wat straf is? Als dat waar is, waarin heeft hij dan vrijheid van keuze?

Antwoord: Vrijheid van keuze is er altijd, ik kan op zijn minst vragen wat ik nog meer kan doen om mijn eigenschappen, handelingen, gedachten en verlangens dichterbij gelijkvormigheid met de Schepper te brengen.

Vraag: Ziet een mens aan wie de Schepper zich onthult, duidelijk wat straf en wat beloning is?

Antwoord: Ja en nee. Het hangt ervan af wat het beste is voor zijn ontwikkeling. Ofwel hij verbergt het voor zichzelf en wil het niet zien, zodat zijn relatie eerlijker en verhevener is. Of het is omgekeerd, hij verbergt het niet voor zichzelf, maar gaat na hoezeer het hem beïnvloedt, zodat hij op een hoger niveau kan komen in een staat waarin het resultaat van de handeling zijn houding niet zal beïnvloeden.

Vraag: Hieruit blijkt dat het doel van de Hoge Kracht eruit bestaat om onze daden te scheiden van het resultaat, zodat er geen verband is. Waarom?

Antwoord: Je kunt niet vanuit geven handelen als het van het resultaat afhankelijk is. De beloning moet uit het proces zelf komen.

Als ik nu probeer om mij met andere mensen te verbinden en ik naar de onthulling van de Hoge Kracht streef, dan is het proces zelf de beloning.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/07/freedom-of-choice-and-reward/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “Spiritual States” 5/31/22

Related Material:

How Is Freedom Of Choice Realized?

Freedom And Ascent In Spirituality

Freedom Of Choice, Part 5

Filed under: Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Verlaag je niet tot de dwergen

514.02Omgang met dwergen vervormt de ruggengraat (Stanislaw Jerzy Lec).

Vraag: Kunt u hierop commentaar geven?

Antwoord: Dit is waar. Prachtig! Niet buigen, niet toegeven en je niet verlagen tot de kleine mensen. We moeten het heel vaak doen, overal in ons leven. Maar doe het niet. Zonder je steeds met trots af.

Vraag: Wie zijn die dwergen?

Antwoord: Die dwergen zijn mensen met allerlei kleinzielige, egoïstische doelen en prestaties die ze aan iedereen proberen op te leggen. Daar bestaat hun leven uit.

Vraag: Dus we moeten niet voor hen buigen?

Antwoord: Nee, absoluut niet! Wees het niet met hen eens, buig niet voor hen en wees niet in hun nabijheid. Verlaag je geest niet tot hun niveau.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2022/03/do-not-lower-yourself-to-the-dwarfs/

Voor meer informatie: https://www.facebook.com/KabbalahInfoHolland

From KabTV’s “News with Michael Laitman” 12/23/21

Related Material:

Energy Vampires

Don’t Sit In The Seat Of The Scornful

Kabbalistic Associations

Filed under: Crisis, Globalization, News | Add Comment / Ask Question →

 

De onontkoombaarheid van het lot

Vraag: Wie bepaalt het lot van een mens? U schrijft in uw blog dat het lot afhankelijk is van de oorsprong van iemands ziel. Zelfs de Schepper bepaalt dit niet, maar alles staat geschreven in de oorsprong van de ziel. Waar hebben we het over?

Antwoord: De wortel van de ziel bestaat uit de oorspronkelijke normatieve data in een mens die hij moet implementeren.

Deze oorspronkelijke data, de zogeheten Reshimot, dwingen een mens om op een bepaalde manier te handelen en zij leiden hem naar zijn ideale staat. Van de mens zelf hangt alleen de tijd af die hij besteedt aan het realiseren van zijn pad: sneller, langzamer, op een meer comfortabele manier of door middel van lijden. Met andere woorden, het lot van een mens ligt van tevoren vast, maar het is van de mens zelf afhankelijk hoe hij er doorheen komt, hoelang het zal duren en hoe hij zich voelt in deze deterministische situaties.

Onze vrijheid ligt alleen in de manier waarop wij het deterministische pad van onze ontwikkeling waarnemen en hoe wij het op de beste manier implementeren.

Vraag: Dus ik kan mijn reactie daarop veranderen?

Antwoord: Maar dit betekent heel veel, want het is afhankelijk van onze reactie of wij de Hoge Kracht op een positieve of een negatieve manier beïnvloeden.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/11/the-inevitability-of-fate/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Spiritual States” 10/26/21

Related Material:

Fate

The Connection Between Our Fate And The Stars

Do The Stars Affect Our Fate?

Filed under: Body and Soul, Free Will, Spiritual Work | Add Comment / Ask Question →

Hebben leiders keuzevrijheid?

Vraag: Kabbalisten schrijven dat de harten van ministers en koningen in de hand van de Schepper zijn. Waar wijst die uitspraak op? Hebben zij werkelijk geen keuzevrijheid?

Antwoord: Leiders hebben een gedeeltelijke keuzevrijheid, niet voor 100%, want de Schepper bestuurt andere mensen via hen.

En hoewel zij dit niet begrijpen, werkt de Schepper op deze manier aan hen. We zullen meer leren over de manier waarop de Schepper via bepaalde mensen aan ons werkt, in feite zijn het geen mensen op hoge posities, maar marionetten.

Het gaat hierbij over een afzonderlijk systeem.

Eigenlijk heeft juist de eenvoudigste mens keuzevrijheid. Hoe hoger een mens zich op de hiërarchische ladder bevindt, hoe minder vrije wil hij heeft.

Blog in het Engels:  https://laitman.com/2021/10/do-leaders-have-freedom-of-choice/

https://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

Het volgende blog verschijnt zondag a.s.

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 7/21/19

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →

Hoe komt de vrije wil tot uiting?

Vraag: Men zegt dat de vrije wil betekent dat ik alles doe wat ik wil. Maar misschien is een mens wel vrijer als hij doet wat hij niet wil?

Antwoord: Als ik doe wat ik wil, betekent het dat mijn verlangen mij zijn wil oplegt. Als ik doe wat ik niet wil, stel ik dat al ter discussie.

Hoe kan ik doen wat ik niet wil? Dat kan alleen als het hoge Licht mij beïnvloedt. Als ik dat “iets” dan toch doe, betekent het dat mijn verlangen is veranderd en dat betekent dat ik al zover ben dat ik het wil.

Dus de vrije wil brengt mij uiteindelijk naar een punt waarop ik doe wat ik niet wil doen. Op deze manier komt mijn vrije wil tot uitdrukking.

Blog in het Engels: https://laitman.com/2021/08/how-is-freewill-expressed/

http://www.facebook.com/KabbalahAcademyNederland

From KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 5/12/19

Filed under: Free Will | Add Comment / Ask Question →